Samen Op Maat: Nieuwe werkwijze voor bewindvoerders en gemeenten

Publicatiedatum: Woensdag 10 februari 2021

Bewindvoerders en de gemeenten binnen het Land van Cuijk hebben een handtekening gezet onder het convenant ‘Samen Op Maat’. Hiermee start een nieuwe werkwijze waarbij bewindvoerders en hun klanten eerst in gesprek gaan met de gemeente om te bepalen of bewindstelling de best passende hulp is.

Bewindstelling: wat is dat

Soms zijn mensen door lichamelijke of psychische problemen, of wegens andere omstandigheden niet in staat goed voor hun financiën te zorgen. Dit leidt vaak tot schulden. Om misbruik door anderen te voorkomen kunnen geld en goederen dan beschermd worden door deze onder bewind te stellen. Dit houdt in dat mensen tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen beslissen over hun financiële zaken en belangen. Een door de kantonrechter benoemde bewindvoerder zal alle zaken overnemen.

Samen Op Maat (SOM)

Het project Samen Op Maat (kortweg project SOM) heeft als doel om klanten met financiële problemen de best passende ondersteuning te bieden. Om te bepalen wat de best passende hulp is, gaan de deelnemende bewindvoerders met hun klant eerst bij de gemeente langs voor een SOM-screening. Uit deze screening blijkt in hoeverre de klant financieel zelfredzaam is. Indien blijkt dat ondersteuning door de gemeente en/of ketenpartner beter past bij de situatie van de klant, dan blijft een verzoek aan de kantonrechter voor bewindstelling achterwege.

Vragenlijst

De SOM-screening bestaat uit een vragenlijst die de klant invult en wordt direct gevolgd door een drie-gesprek tussen de klant, de bewindvoerder en de gemeente. In overleg kan de screening/het gesprek ook bij de bewindvoerder op kantoor plaatsvinden.   

Samenwerking

Het project SOM is een pilot om de samenwerking met bewindvoerders en ketenpartners vorm te geven, zodat inwoners de best passende hulp krijgen bij hun financieel probleem. Op 28 januari 2021 hebben 27 bewindvoerders het convenant SOM met de gemeenten in het Land van Cuijk ondertekend.

Schermafdruk van ondertekening convernant door alle partners

bewindvoerders en gemeenten ondertekenen het convenant tijdens een digitale bijeenkomst.