Samenstelling College

Burgemeester en wethouders vormen samen het “college van burgemeester en wethouders”: het dagelijks bestuur van de gemeente. Bijna alles waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen wordt door het college voorbereid. Bovendien zorgen zij ervoor dat het beleid dat de gemeenteraad op hoofdlijnen  heeft vastgesteld, wordt uitgevoerd. Iedere week neemt het college een heel aantal besluiten om beleid voor te bereiden of uitvoering te geven aan het vastgestelde beleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling van taken gemaakt wat, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Hieronder valt te lezen welke wethouder voor welke onderwerpen als eerste het aanspreekpunt is.

Nevenfuncties van het college moeten openbaar worden gemaakt. Bekijk hier het overzicht van de nevenfuncties.

Hier vindt u de declaraties van het College.

Contact met de burgemeester

De burgemeester heeft geen vast spreekuur. Wilt u een afspraak met de burgemeester? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@grave.nl of via telefoonnummer 0486-477277.

Contact met de wethouders (inloopspreekuur)

Wethouder Henisch en wethouder Joosten houden regelmatig spreekuur in het Historisch Stadhuis. Echter, nu het aantal coronabesmettingen fors toeneemt en de maatregelen weer aangescherpt zijn, komen deze spreekuren te vervallen.

Wilt u wethouder Henisch of wethouder Joosten of wethouder Lemmen spreken, neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@grave.nl 0486 – 477 260. Bekeken wordt dan hoe u de wethouder toch kunt spreken. Telefonisch bijvoorbeeld.

Samenstelling college

 •  

  Burgemeester van Asseldonk
  Naamdrs. A.S.F. (Toon) van Asseldonk
  FunctieBurgemeester
  Telefoon0486-477260
  E-mailToon.vanAsseldonk@grave.nl
  Portefeuille

  Dienstverlening

  • Publiekszaken
  • Communicatiebeleid

  Veiligheid

  • Brandweer
  • Openbare orde en veiligheid
  • Rampenbestrijding

  Bestuur

  • Intergemeentelijke samenwerking
  • Voorlichting en representatie

  Monumenten en Erfgoed

  • Bewaking Vestingvisie
  • Zuiderwaterlinie

  Asielzoekers / AZC

  Uitvoering communicatie eigen portefeuille

  Handhavingsbeleid en -uitvoering eigen portefeuille

  Projectportefeuille

  • Werkorganisatie CGM
  • Integriteit
  • Herontwikkeling Gen. de Bonskazerne
 •  

  Anja Henisch
  NaamA.M. (Anja) Henisch
  FunctieWethouder / 1e loco
  Telefoon0486-477260
  E-mailanja.henisch@grave.nl
  Portefeuille

  Economische zaken

  • Economie
  • Markten

  Inkomensvoorziening

  • Fraudebestrijding
  • Minimabeleid
  • Uitkeringen BBZ
  • Wet BUIG

  Werk en Activering

  • Participatiebudget
  • Sociale werkvoorziening

  Statushouders

  Beleid Gemeenschapsaccommodaties

  Onderwijs en kinderopvang

  • Achterstandenbeleid
  • Kinderopvang
  • Leerplicht
  • Openbaar onderwijs

  Uitvoering communicatie eigen portefeuille

  Handhavingsbeleid en -uitvoering eigen portefeuille

  Politieke partijLokale Partij Grave (LPG)
 •  

  Theo Lemmen
  NaamT.H.W.M. (Theo) Lemmen
  FunctieWethouder / 2e loco
  Telefoon0486-477260
  E-mailtheo.lemmen@grave.nl
  Portefeuille

  Openbare werken

  • Wegen en parkeren
  • Waterwegen en havens
  • Riolering en waterbeheer
  • Openbare verlichting
  • Verkeer en vervoer
  • Openbaar groen

  Gemeentelijke eigendommen

  • Begraafplaatsen
  • Sportaccommodaties
  • Gemeenschapsaccommodaties (onderhoud)
  • Onderwijshuisvesting
  • Grondexploitaties
  • Overige gemeentelijke eigendommen

  Omgevingsrecht en ruimtelijke ordening

  • Volkshuisvesting inclusief woonwagens
  • Ruimtelijke plannen
  • Wabo
  • Afvalinzameling
  • Bodem en Milieu

  Kunst, cultuur en Bibliotheek

  Uitvoering communicatie eigen portefeuille

  Handhavingsbeleid en -uitvoering eigen portefeuille

  Projectportefeuille

  • Herontwikkeling Drie-eenheid
  Politieke partijVVD
 •  

  Rick Joosten
  NaamD.B. (Rick) Joosten
  FunctieWethouder / 3e Loco
  Telefoon0486-477260
  E-mailrick.joosten@grave.nl
  Portefeuille

  Collectief doelgroepen vervoer

  • Leerlingenvervoer
  • Ouderenvervoer
  • Zorgvervoer

  Ouderenbeleid

  Welzijn

  • Maatschappelijk werk
  • Overige gezondheidszorg
  • Vrijwilligerswerk
  • Sportbeleid

  Maatschappelijke ondersteuning

  • Maatschappelijke zorg
  • Voorzieningen gehandicapten

  Recreatie en Toerisme

  • Historisch Grave
  • Evenementen etcetera

  Financiën

  Jeugd(hulp)beleid

  Uitvoering communicatie eigen portefeuille

  Handhavingsbeleid en -uitvoering eigen portefeuille

  Projectportefeuille

  • Ontwikkeling Kranenhof
  • P&O nieuwe organisatie
  Politieke partijLokale Partij Grave (LPG)
 •  

  Bram Bouwman
  NaamB.H.G. (Bram) Bouwman
  FunctieGemeentesecretaris
  E-mailbram.bouwman@cgm.nl