Samenstelling College

Burgemeester en wethouders vormen samen het “college van burgemeester en wethouders”: het dagelijks bestuur van de gemeente. Bijna alles waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen wordt door het college voorbereid. Bovendien zorgen zij ervoor dat het beleid dat de gemeenteraad op hoofdlijnen  heeft vastgesteld, wordt uitgevoerd. Iedere week neemt het college een heel aantal besluiten om beleid voor te bereiden of uitvoering te geven aan het vastgestelde beleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling van taken gemaakt wat, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Hieronder valt te lezen welke wethouder voor welke onderwerpen als eerste het aanspreekpunt is.

Nevenfuncties van het college moeten openbaar worden gemaakt. Bekijk hier het overzicht van de nevenfuncties.

Hier vindt u de declaraties van het College.

Contact met de burgemeester

De burgemeester heeft geen vast spreekuur. Wilt u een afspraak met de burgemeester? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@grave.nl of via telefoonnummer 0486-477277.

Contact met de wethouders (inloopspreekuur)

De wethouders houden ieder om de twee weken een inloopspreekuur.

 • Wethouders Anja Henisch en Rick Joosten in de even weken op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in het historisch stadhuis aan de Hoofdwagt
 • Wethouder Ben Peters in de oneven weken op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in het stadhuis aan de Arnoud van Gelderweg

Wilt u op een ander moment een afspraak met een van de wethouders, neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@grave.nl of via telefoonnummer 0486-477277.

In de maanden juli en augustus vervallen de inloopspreekuren in verband met zomervakantietijd.

Samenstelling college

 •  

  Lex Roolvink
  NaamLex Roolvink
  FunctieBurgemeester
  Telefoon0486-477260
  E-maill.roolvink@grave.nl
  Portefeuille

  Dienstverlening

  • Publiekszaken
  • Communicatiebeleid

  Veiligheid

  • Brandweer
  • Openbare orde en veiligheid
  • Rampenbestrijding

  Bestuur

  • Intergemeentelijke samenwerking
  • Voorlichting en representatie
  • Integriteit

  Monumenten en Erfgoed

  • Bewaking Vestingvisie
  • Zuiderwaterlinie
  • Herontwikkeling Generaal de Bonskazerne

  Asielzoekers / AZC

  Uitvoering communicatie eigen portefeuille

  Handhavingsbeleid en -uitvoering eigen portefeuille

  Projectportefeuille

  • Werkorganisatie CGM
 •  

  Anja Henisch
  NaamA.M. (Anja) Henisch
  FunctieWethouder / 1e loco
  Telefoon0486-477260
  E-mailanja.henisch@grave.nl
  Portefeuille

  Economische zaken

  • Economie
  • Markten

  Inkomensvoorziening

  • Fraudebestrijding
  • Minimabeleid
  • Uitkeringen BBZ
  • Wet BUIG

  Werk en Activering

  • Participatiebudget
  • Sociale werkvoorziening

  Statushouders

  Beleid Gemeenschapsaccommodaties

  Uitvoering communicatie eigen portefeuille

  Handhavingsbeleid en -uitvoering eigen portefeuille

  Politieke partijLokale Partij Grave (LPG)
 •  

  Ben Peters
  NaamB.J. (Ben) Peters
  FunctieWethouder / 2e Loco
  Telefoon0486-477260
  E-mailben.peters@grave.nl
  Portefeuille

  Openbare werken

  • Wegen en parkeren
  • Waterwegen en havens
  • Riolering en waterbeheer
  • Openbare verlichting
  • Verkeer en vervoer

  Gemeentelijke eigendommen

  • Begraafplaatsen
  • Sportaccommodaties
  • Gemeenschapsaccommodaties (onderhoud)
  • Onderwijshuisvesting
  • Grondexploitaties
  • Overige gemeentelijke eigendommen
  • Schoolgebouwen

  Omgevingsrecht en ruimtelijke ordening

  • Volkshuisvesting inclusief woonwagens
  • Ruimtelijke plannen
  • Wabo
  • Afvalinzameling
  • Bodem en Milieu
  • Duurzaamheid

  Onderwijs en kinderopvang

  • Achterstandenbeleid
  • Kinderopvang
  • Leerplicht
  • Openbaar onderwijs

  Jeugd(hulp)beleid

  Kernendemocratie

  • Wijk en dorpsraden

  Kunst, cultuur en Bibliotheek

  Uitvoering communicatie eigen portefeuille

  Handhavingsbeleid en -uitvoering eigen portefeuille

  Projectportefeuille

  • Herontwikkeling Drie-eenheid
  Politieke partijChristen Democratisch Appèl (CDA)
 •  

  Rick Joosten
  NaamD.B. (Rick) Joosten
  FunctieWethouder / 3e Loco
  Telefoon0486-477260
  E-mailrick.joosten@grave.nl
  Portefeuille

  Openbare werken

  • Openbaar Groen

  Collectief doelgroepen vervoer

  • Leerlingenvervoer
  • Ouderenvervoer
  • Zorgvervoer

  Ouderenbeleid

  Welzijn en Leefbaarheid

  • Maatschappelijk werk
  • Overige gezondheidszorg
  • Vrijwilligerswerk
  • Sportbeleid

  Maatschappelijke ondersteuning

  • Maatschappelijke zorg
  • Voorzieningen gehandicapten

  Recreatie en Toerisme

  • Historisch Grave
  • Evenementen

  P&O / Bedrijfsvoering voor de toekomstige organisatie

  Financiën

  Uitvoering communicatie eigen portefeuille

  Handhavingsbeleid en -uitvoering eigen portefeuille

  Politieke partijLokale Partij Grave (LPG)
 •  

  Jeroen Heerkens
  NaamJ.J.L. (Jeroen) Heerkens
  FunctieGemeentesecretaris
  Telefoon0486-477260
  E-mailjeroen.heerkens@grave.nl