Nevenfuncties College

Nevenfuncties burgemeester A.S.F. (Toon) van Asseldonk

Nevenfuncties die verbonden zijn aan het ambt (al deze functies zijn onbezoldigd):

 • Lid stuurgroep Land van Cuijk
 • Voorzitter Regionale Tafel mensenhandel
 • Voorzitter Stichting Zuiderwaterlinie Events
 • Voorzitter Comité van Aanbeveling herstel rugwerk orgel St. Elisabethkerk Grave
 • Penningmeester Vereniging Nederlandse Vestingsteden
 • Bestuurlijk trekker project aanpak ondermijning recreatieve jachthavens
 • Bestuurslid Stichting Brabantse Bronnen
 • Bestuurslid Brabant Woont Slim
 • Adviseur European Federation of Fortified Sites
 • Lid College voor Arbeidszaken van de VNG
 • Lid Euregioraad Euregio Rijn-Waal en financiële controlecommissie
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Lid Veiligheidsoverleg Eenheid Brabant-Oost en Driehoeksoverleg Basisteam Maas en Leijgraaf
 • Lid Bestuurlijke Regiegroep Regio Noordoost Brabant
 • Lid Platform Noordelijke Maasvallei
 • Lid Coördinatieoverleg Land van Cuijk
 • Lid bestuur CGM (ambtelijke fusie Cuijk-Grave-Mill; jaarlijks wisselende voorzitter)
 • Lid bestuur Brabants Historisch Informatie Centrum
 • Lid Comité van Aanbeveling Schouwburg Cuijk Stimuleringsfonds
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis Boxmeer
 • Lid Comité van Aanbeveling Graafs Museum
 • Afgevaardigde ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Afgevaardigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brabant Water

Daarnaast een aantal nevenfuncties die los staan van het ambt

 • Voorzitter Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 te Wageningen (onbezoldigd)
 • Voorzitter Marigold Foundation (onbezoldigd)
 • Voorzitter Rvt en RvC Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (bezoldigd)
 • Voorzitter RvT Onderwijsgroep Punt Speciaal (bezoldigd)
 • Voorzitter College van Deskundigen Openbare Ruimte (bezoldigd)
 • Associate partner KplusV Arnhem (bezoldigd)

Nevenfuncties wethouder A.M. (Anja) Henisch

Nevenfuncties die verbonden zijn aan het ambt (alle onbezoldigd):

 • Lid Raad van Commissarissen IBN
 • Voorzitter Economisch Platform Grave (EPG)
 • Lid Stuurgroep Land van Cuijk Net (LvC Net) glasvezel
 • Lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Bureau Leerplicht
 • Lid Algemeen Bestuur Openbaar Onderwijs Invitare

Nevenfuncties die los staan van het ambt:

 • Secretaris VvE "Parkhave Grave"
 • Penningmeester Stichting Kinderfolklore Grave

Nevenfuncties wethouder T. H.W.M. (Theo) Lemmen

Nevenfuncties die verbonden zijn aan het ambt (alle onbezoldigd):

 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Brabant Noord
 • Lid Bestuurscommissie afval (BCA) Land van Cuijk
 • Lid regionaal ruimtelijk overleg (RRO) Brabant Noord-Oost
 • Lid overlegplatform Duurzame Leefomgeving Agrifood Capital
 • Lid overlegplatform Economische Ontwikkelingen Agrifood Capital
 • Lid overlegplatform Ruimte Land van Cuijk
 • Lid agendacommissie Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Verkeer en Vervoer Noord-Oost Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Verkeer en vervoer Noord-Oost Brabant
 • Lid Stuurgroep Raamvallei
 • Voorzitter Stuurgroep Wisseveld/ Waterlinie Grave
 • Lid Taakgroep Maas-gemeenten
 • Lid overlegplatform Water Land van Cuijk
 • Lid overlegplatform Deltaprogramma Rivieren
 • Lid Bestuurlijke Kopgroep Omgevingsvisie Agrifood Capital
 • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Volkel

Nevenfuncties die los staan van het ambt:

Bezoldigd

 • Directeur TL Management BV
 • Interim manager (via TL Management BV) bij gemeente Tilburg
 • Vennoot in LS Products v.o.f. (via TL Management BV)

Onbezoldigd

 • DGA (via TL Management BV) van Envipro International BV

Nevenfuncties wethouder D.B. (Rick) Joosten

Nevenfuncties die verbonden zijn aan het ambt (alle onbezoldigd):

 • Lid Algemeen Bestuur Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
 • Lid Algemeen Bestuur GGD Hart voor Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
 • Lid Stuurgroep Samenwerken in het Land van Cuijk