Aanpassen speelplekken Grave

kinderen en buurtbewoners

U bent uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst van de speelplekken in Estersveld Grave. Vanwege de recente uitbraak van het coronavirus zijn we genoodzaakt alle bijeenkomsten af te gelasten. Dat is erg jammer maar we volgen de richtlijnen die vanuit het RIVM zijn opgedragen. Ondanks deze tegenvaller willen we het project laten doorgaan. We hebben hier iets voor bedacht.

Planning

We houden vast aan de planning die in de uitnodigingsbrief staat. De ontwerpen staan vanaf 25 maart 2020 online en er bestaat de mogelijk om op- en aanmerkingen door te geven. Bekijk hieronder de ontwerpen en geef uw eventuele op- en aanmerkingen door via OBB Speelruimtespecialisten.

Ontwerpen

Reacties

De termijn om te reageren blijft tot en met 10 april 2020. Afhankelijk van de op- en aanmerkingen, passen we de ontwerpen aan. We geven ook een overzicht van de reacties en wat dit voor gevolgen heeft voor de ontwerpen. De definitieve ontwerpen worden weer online gezet waarna de voorbereiding van de uitvoering start. Als het goed verloopt dan verwachten we rond de zomer met de uitvoering te starten.

Begrip

We vragen uw begrip voor de gewijzigde aanpak van dit project en vertrouwen erop dat we het project samen tot een goed einde kunnen brengen.