Subsidie aanvragen

Er zijn verschillende soorten subsidie. U kunt hier meer informatie vinden en een aanvraag indienen voor subsidie.

Basissubsidie

Een structurele subsidie die jaarlijks aan een lokale vereniging wordt verstrekt, die bedoeld is ter ondersteuning van de uitvoering van haar kernactiviteiten.

Online aanvragen

Bijlagen

Contractsubsidie

Subsidie verstrekt aan instellingen en organisaties waarbij de hoogte van de subsidie direct is gekoppeld aan de kwaliteit en kwantiteit van de te leveren diensten of producten en uit te voeren activiteiten. De gemeente formuleert wat er van de organisaties verwacht wordt. De organisaties zelf vullen in hoe dat het beste kan gebeuren. Dat is immers hun expertise.

Online aanvragen

Bijlage

Incidentele subsidie

Een subsidie die wordt verleend voor nieuwe activiteiten en/of eenmalige kortdurende activiteiten die een vernieuwend karakter hebben en die niet onder een van de andere subsidies vallen. Uitgangspunt is dat er een relatie is met de gemeentelijke doelstellingen.

Online aanvragen

Bijlagen

Stimuleringssubsidie

De Stimuleringssubsidie wordt ingezet als instrument om de doelstellingen te realiseren. Het overstijgt de afzonderlijke beleidsterreinen en draagt bij aan een leefbare samenleving. Met deze subsidie wordt beoogd lokale maatschappelijke activiteiten te stimuleren. Verenigingen en organisaties worden gestimuleerd en beloond waarbij de participatie en zelfredzaamheid (structureel) wordt verhoogd. Het is een resultaatgerichte (subsidie)methodiek die het maatschappelijk effect van de gemeentelijke doelstellingen vergroot en tegelijk de extra inzet die verenigingen/organisaties daarvoor leveren (maatschappelijk rendement) beloont. Lokale vrijwilligersorganisaties kunnen stimuleringssubsidie aanvragen wanneer zij naast hun kerntaken maatschappelijke activiteiten uitvoeren.

Online aanvragen

Bijlage

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij medewerkers van het team Sociaal beleid van de gemeente via telefoonnummer 0486-477277 of via e-mail: info@grave.nl.