Tarieven gemeentelijke belastingen

Wat zijn de actuele gemeentelijke belastingtarieven?

De jaarlijkse belastingaanslag kent de navolgende tarieven:

Onroerende- en roerendezaakbelastingen

Percentages van de WOZ-waarde:

2020

 
eigenaar woning (code 1 of 5 op aanslagbiljet) 0,1676 %
eigenaar niet-woning (code 3) 0,2680 %
gebruiker niet-woning (code 4) 0,2165 %

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

2020  
 Afvalstoffenheffing voor woningen of woongedeelten (code 1) € 220,20
 Reinigingsrechten voor bedrijven of bedrijfsgedeelten (code 1) € 220,20 (exclusief BTW)

Rioolheffing

2020

Gebruiker woning (code 1) en niet-woning (code 2) tot 450 m³ afgevoerd water € 201,10.

Bij een afvoer van boven de 449 m³ € 0,222 per m³ extra.

Hondenbelasting

2020

 
1e hond (code 1) €   76,50
2e hond (code 1) € 116,30
3e en volgende hond, per hond (code 1) € 155,00
Kennelhouder (code 2) € 245,00

Reclamebelasting

2020 (centrumgebied en bedrijventerreinen)

Het tarief (code 1) bedraagt 0,213% van de WOZ-waarde, met een minimum van € 213,00 en een maximum van € 426,00.