Tarieven gemeentelijke belastingen

Wat zijn de actuele gemeentelijke belastingtarieven?

De jaarlijkse belastingaanslag kent de navolgende tarieven:

Onroerende- en roerendezaakbelastingen

Percentages van de WOZ-waarde:

2021

 
eigenaar woning (code 1 of 5 op aanslagbiljet) 0,1602 %
eigenaar niet-woning (code 3) 0,2761 %
gebruiker niet-woning (code 4) 0,2231 %

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

2021  
 Afvalstoffenheffing voor woningen of woongedeelten (code 1) € 200,00
 Reinigingsrechten voor bedrijven of bedrijfsgedeelten (code 1) € 200,00 (exclusief BTW)

Rioolheffing

2021

Gebruiker woning (code 1) en niet-woning (code 2) tot 450 m³ afgevoerd water € 204,12.

Bij een afvoer van boven de 449 m³ € 0,226 per m³ extra.

Hondenbelasting

2021

 
1e hond (code 1) €   82,80
2e hond (code 1) € 118,30
3e en volgende hond, per hond (code 1) € 157,60
Kennelhouder (code 2) € 249,00

Reclamebelasting

2021 (centrumgebied en bedrijventerreinen)

Het tarief (code 1) bedraagt 0,217% van de WOZ-waarde, met een minimum van € 217,00 en een maximum van € 434,00.