Tarieven gemeentelijke belastingen

Wat zijn de actuele gemeentelijke belastingtarieven?

De jaarlijkse belastingaanslag kent de navolgende tarieven:

Onroerende- en roerendezaakbelastingen

Percentages van de WOZ-waarde:

2019

 
eigenaar woning (code 1 of 5 op aanslagbiljet) 0,1600 %
eigenaar niet-woning (code 3) 0,2544 %
gebruiker niet-woning (code 4) 0,2055 %

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

2019  
 Afvalstoffenheffing voor woningen of woongedeelten (code 1) € 170,70
 Reinigingsrechten voor bedrijven of bedrijfsgedeelten (code 1) € 170,70 (exclusief BTW)

Rioolheffing

2019

Gebruiker woning (code 1) en niet-woning (code 2) tot 450 m³ afgevoerd water € 198,12 boven de 449 m³ verhoogd met € 0,219 per m³.

Hondenbelasting

2019

 
1e hond (code 1) €   75,00
2e hond (code 1) € 114,00
3e en volgende hond, per hond (code 1) € 152,00
Kennelhouder (code 2) € 240,00

Reclamebelasting

2019 (centrumgebied en bedrijventerreinen)

Het tarief (code 1) bedraagt 0,209% van de WOZ-waarde, met een minimum van € 209,00 en een maximum van € 418,00.