Tarieven gemeentelijke belastingen

Wat zijn de actuele gemeentelijke belastingtarieven?

De jaarlijkse belastingaanslag kent de navolgende tarieven:

Onroerende- en roerendezaakbelastingen

Percentages van de WOZ-waarde:

 
eigenaar woning (code 1 of 5 op aanslagbiljet) 0,1611 %
eigenaar niet-woning (code 3) 0,2490 %
gebruiker niet-woning (code 4) 0,2012 %

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

 Afvalstoffenheffing voor woningen of woongedeelten (code 1) € 170,70
 Reinigingsrechten voor bedrijven of bedrijfsgedeelten (code 1) € 170,70 (exclusief BTW)

Rioolheffing

Gebruiker woning (code 1) en niet-woning (code 2) tot 450 m³ afgevoerd water € 194,21 boven de 449 m³ verhoogd met € 0,214 per m³.

Hondenbelasting

 
1e hond (code 1) €   59,64
2e hond (code 1) €   89,40
3e en volgende hond, per hond (code 1) € 119,28
Kennelhouder (code 2) € 188,76

Reclamebelasting

Het tarief (code 1) bedraagt 0,205% van de WOZ-waarde, met een minimum van € 205,00 en een maximum van € 410,00.

Overige belastingsoorten

In onze gemeente worden ook andere belastingen en rechten geheven zoals:

  • leges
  • lijkbezorgingsrechten
  • marktgelden

De verordeningen (inclusief tarieven) van de heffingen vindt u op www.overheid.nl of via onderstaande links.