Te late beslissing van de gemeente

De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Is er geen wettelijke termijn? Dan geldt een redelijke termijn. In de meeste situaties moet de gemeente binnen acht weken beslissen. Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u hierover altijd een bericht sturen.

Is de termijn voorbij en heeft de gemeente nog geen beslissing genomen? Dan vraagt u de gemeente binnen twee weken toch nog te beslissen. Dit heet een ingebrekestelling. Beslist de gemeente niet binnen twee weken na de ingebrekestelling, dan is zij u een dwangsom verschuldigd.

De belangrijkste punten voor u:

  • Er geldt geen dwangsom als wij u voor het verstrijken van de termijn een bericht hebben gestuurd met afdoende reden dat we de termijn niet gaan halen. In dit bericht delen we u de nieuwe termijn mee. Verstrijkt deze ook ongebruikt, dan geldt alsnog dat u de gemeente in gebreke kunt stellen
  • In de praktijk blijkt dat veel aanvragen voor producten en diensten in eerste instantie niet volledig zijn. De termijnen gaan pas in als we uw aanvraag volledig binnen hebben

In gebreke stellen

Download het Formulier ingebrekestelling via www.rijksoverheid.nl en print het uit. Vul alle gegevens in en stuur het formulier naar de gemeente.

Ook kunt u de gemeente in gebreke stellen door een brief te sturen. In uw brief moet het volgende staan:

  • naam en adres
  • datum waarop u de brief schrijft
  • omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift
  • datum en nummer van de ontvangstbevestiging die u heeft gekregen
  • nummer van de rekening waarop de vergoeding kan worden overgemaakt
  • uw handtekening

U kunt het formulier of de brief sturen naar: 

Gemeente Grave
College van burgemeester en wethouders
correspondentieadres:
Postbus 7
5360 AA Grave