Tegengaan wateroverlast

In augustus 2015 viel in Grave een regenbui van 50-80 millimeter in twee uur. Deze extreme weerssituatie gaf veel overlast. Gelet op de klimaatverandering zullen dergelijke weersveranderingen steeds vaker voorkomen.

Onderzoek

De gemeente Grave vindt het niet acceptabel als er water woningen binnen stroomt of als er op andere wijze ernstige wateroverlast ontstaat. Er werd daarom een onderzoek “Stedelijke Wateropgave gemeente Grave” gevoerd waarbij onderzocht werd welke maatregelen getroffen kunnen worden om het risico op wateroverlast te verkleinen. In dit onderzoek zijn nadrukkelijk bewoners betrokken. Met hun kennis werden overlastlocaties in beeld gebracht maar werd ook gezocht naar oplossingen.

Wateroverlast Escharen

Rapport Stedelijke Wateropgave gemeente Grave

In het rapport Stedelijke Wateropgave gemeente Grave staat beschreven wat de aanleiding en het doel van het onderzoek is. Vervolgens wordt toegelicht waarom er wateroverlast ontstaat en er wordt een beschrijving van het gehouden onderzoek gegeven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek, d.w.z. per locatie de probleemomschrijving, een voorstel tot oplossing en het effect van deze oplossing, beschreven. In paragraaf 4.4 staat ook hoe op perceelsniveau bijgedragen kan worden aan het voorkomen van wateroverlast.

Het rapport is door de gemeenteraad vastgesteld en er is geld beschikbaar om de wateroverlastgevende locaties aan te pakken. Meestal geschiedt dat in samenhang met andere maatregelen bijvoorbeeld wegenonderhoud of verkeersmaatregelen. Zo wil de gemeente voorkomen dat er in de toekomst wateroverlast ontstaat, hoewel dat nooit helemaal te voorkomen zal zijn.

Hier kunt u het rapport Stedelijke Wateropgave gemeente Grave (PDF) downloaden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Mark Peters (mark.peters@cgm.nl) of Erik van Grunsven (erik.vangrunsven@cgm.nl) van de gemeente Grave. Telefoon: 0486-477277.

Documenten