Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Grave vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op deze website makkelijk kan gebruiken. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is. 

De gemeente Grave streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring voor de website van de gemeente Grave kunt u inzien in het centrale register: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2724.

Subdomeinen en andere websites

U vindt hier een overzicht met websites waarvoor de gemeente Grave verantwoordelijk is. Voor sommige websites geldt een gedeelde verantwoordelijkheid met andere organisaties. Wij wijzen de leveranciers van deze domeinen op de verplichting om de website digitaal toegankelijk te maken. Een toegankelijkheidsverklaring wordt in het overzicht vermeld, zodra deze beschikbaar is.

website Gemeente Grave

toegankelijkheidsverklaring website gemeente Grave

website Gezond verzekerd

 

website Raadsinformatie gemeente Grave

toegankelijkheidsverklaring website raadsinformatie gemeente Grave

website Samen Grave

 

website WOZ portaal gemeente Grave

 

website Afval aanbieden

toegankelijkheidsverklaring website Afval aanbieden

website CJG Land van Cuijk

 

website Inkomensondersteuning

 

website Kavelkaarten

 

website Company Webcast raadsvergaderingen gemeente Grave

 

website Rekenkamercommissie

 

PDF-bestanden

Omdat pdf-bestanden via veel verschillende kanalen binnenkomen (intern en extern) en niet iedereen over de kennis en/of software beschikt om een pdf geheel toegankelijk te maken, voldoen niet alle bestanden aan de toegankelijkheidseisen. Wij streven ernaar de informatie uit de pdf-bestanden volledig toegankelijk aan te bieden. Wij bekijken per pdf of deze toegankelijk gemaakt kan worden of dat er een toegankelijke alternatieve oplossing kan worden geboden.

Heeft u problemen met het krijgen van informatie uit een pdf-bestand? Laat het ons weten door te mailen naar info@grave.nl. Wij kijken dan samen met u hoe we de informatie op een passende manier kunnen aanbieden.

Heldere taal

Het leesniveau van de teksten op onze website is B1/B2. De teksten zijn te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking. Komt u toch een moeilijke tekst tegen? Laat het dan weten. Geef in de tekst aan wat u moeilijk vindt of maak een foto en stuur deze door naar info@grave.nl.

Meer informatie

Op de website www.digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.

Vragen

Is er iets op onze website voor u niet goed toegankelijk? Laat het ons weten via info@grave.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.