Trouwen of geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet u dat vooraf melden bij de gemeente waar u gaat trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Verschil trouwen en geregistreerd partnerschap

Een huwelijk kan alleen beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan eindigen door een uitspraak van de rechter of, als er geen kinderen uit deze relatie zijn, door een overeenkomst tussen beide partners via een notaris.

 • Gaat u trouwen of laat u een partnerschap registreren in de gemeente Grave? Dan moet u de melding doen in de gemeente Grave
 • Gaat u trouwen of laat u een partnerschap registreren in een andere gemeente? Dan neemt u met die betreffende gemeente contact op
 • Woont u beiden in het buitenland en heeft u of uw partner de Nederlandse nationaliteit. Dan kunt u alleen het huwelijk of de partnerschapsregistratie melden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag.
 • U kunt vanaf twee weken tot uiterlijk één jaar na de melding trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Wij vragen u de melding minimaal twee maanden voor datum huwelijk/partnerschapsregistratie te doen. Uw melding moet uiterlijk twee weken voor datum huwelijk/geregistreerd partnerschap door ons ontvangen zijn

Let op!

Het is in de gemeente Grave verboden om bij een bruiloft of een geregistreerd partnerschap rijst, confetti of iets dergelijks te strooien. Dit geldt voor binnen én buiten het gemeentehuis.

Reserveren datum huwelijk/partnerschapsregistratie

De datum van het huwelijk of de partnerschapsregistratie wordt gereserveerd aan de hand van de gegevens bij de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Mocht de door u gekozen datum niet beschikbaar zijn dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Melding voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie

Een melding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap doet u door het invullen en ondertekenen van een formulier door beide partners. De wettelijke termijn begint te lopen zodra de melding van beide partners in het bezit is van de huwelijksgemeente.

De melding voorgenomen huwelijk/partnerschap kunt u digitaal of schriftelijk doen.

Digitaal

Beide partners moeten een online meldingsformulier voorgenomen huwelijk/partnerschap invullen met gebruik van DigiD.

Schriftelijk

Voor de schriftelijke melding hebben wij onderstaande documenten nodig. Download en print de PDF's, en vul ze in. De benodigde documenten mailt u naar trouwen@cgm.nl of stuurt u naar Gemeente Grave, Afdeling Burgerzaken. Correspondentieadres: Postbus 7, 5360 AA Grave.

Ter voorbereiding op het gesprek met de BABS

U kunt het Formulier Persoonlijke gegevens bruidspaar ten behoeve van de huwelijkstoespraak (PDF) invullen en meenemen naar het gesprek met de BABS.

Huwelijkse voorwaarden

Vanaf 1 januari 2018 worden een huwelijk of een geregistreerd partnerschap automatisch onder huwelijkse voorwaarden afgesloten. Dit houdt onder andere het volgende in:

 • Bezittingen en schulden die alleen van u waren voor het huwelijk of het geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.
 • Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap krijgt blijven van u. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat uw partner ook een deel krijgt.
 • Bestond een eigen onderneming al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan blijft deze privé. De partner die eigenaar is van de onderneming, moet een vergoeding betalen aan de andere partner.

Deze huwelijkse voorwaarden kunt u naar wens aanpassen. Daarvoor moet u wel naar de notaris. Wilt u toch trouwen of een partnerschap aangaan in gemeenschap van goederen? Ook dan is een bezoek aan de notaris nodig.

Trouwlocaties en trouwambtenaren

In de gemeente zijn heel veel mooie locaties om uit kiezen om te trouwen of een partnerschap te laten registreren. U kunt denken aan de kroeg om de hoek, een restaurant, een locatie aan het water of een sfeervolle theetuin. De keuze is aan u.

Uw voorkeur voor een trouwambtenaar kunt u aangeven op het meldingsformulier. Wanneer duidelijk is welke ambtenaar uw huwelijk gaat voltrekken of uw partnerschap gaat registreren, geven wij de contactgegevens aan u door en kunt u met hem/haar een afspraak maken om de zaken rondom de ceremonie door te spreken.

Voorwaarden

Nadat wij uw melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap hebben ontvangen, controleren wij of u allebei aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent achttien jaar of ouder
 • U bent niet getrouwd
 • U heeft geen geregistreerd partnerschap
 • U gaat niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus
 • U wordt niet gedwongen om te trouwen
 • U staat niet onder curatele (staat u wel onder curatele dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter)

Wanneer zijn er meer documenten nodig

Wij hebben méér documenten nodig als

 • een van u (of allebei) niet de Nederlandse nationaliteit heeft
 • een van u (of allebei) in het buitenland geboren is
 • een van u (of allebei) in het buitenland woont of gewoond heeft

Het gaat dan om de volgende documenten

 • Geboorteakte
 • Verklaring van ongehuwd zijn óf echtscheidingsakte

Neemt u in dat geval altijd contact op met de gemeente. Dit kan telefonisch via 0486-477277 of via e-mail trouwen@cgm.nl.

Let op

Als u beiden een vreemde nationaliteit bezit en geen woonplaats in Nederland hebt, kunt u geen melding doen in Nederland en kunt u niet in Nederland trouwen.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap om laten zetten in een huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een akte van omzetting op. De omzetting is in elke gemeente mogelijk. Hoewel er geen getuigen nodig zijn bij de omzetting, mogen er natuurlijk wel gasten aanwezig zijn.

De mogelijkheden en de kosten voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk zijn hetzelfde als wanneer u geen partnerschap heeft en wilt trouwen.

Verzoek omzetting

Download het formulier Verzoek omzetten geregistreerd partnerschap naar huwelijk (PDF), vul alle velden in, voeg kopieen van legitimatiebewijzen toe, onderteken het formulier en mail het naar trouwen@cgm.nl. Of stuurt het naar Gemeente Grave, Afdeling Burgerzaken. Correspondentieadres: Postbus 7, 5360 AA Grave.

Kosten

  2021
Huwelijk / partnerschapsregistratie maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur  € 463,00
Huwelijk / partnerschapsregistratie vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur  € 514,00
Huwelijk / partnerschapsregistratie zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur  € 934,00
Extra kosten eigen locatie  € 420,00
Flits huwelijk / flits partnerschapsregistratie (geen toespraak, maximaal 15 personen inclusief beide partners en getuigen) dinsdag en woensdag om 09.15 en 09.45 uur  € 160,00
gratis huwelijk / partnerschap (alleen voor inwoners gemeente Grave, geen toespraak, maximaal 6 personen inclusief beide partners en getuigen) maandag om 09.00 en 09.30 uur  €    0.00
Eigen BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand)  €   84,50
Getuige van de gemeente (per getuige)  €   22,00
Trouwboekje  €   31,00

Een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap is gratis.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken via trouwen@cgm.nl of 0486-477277.