Uitkering aanvragen

Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien tot u weer werk heeft.

Wat u moet doen

 • U registreert zich als werkzoekende via www.werk.nl
 • U neemt telefonisch contact op met de afdeling Uitvoering Sociaal Domein. Deze afdeling is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0485-396700.
 • Uw melding wordt doorgegeven aan de poortwachters van het team Werk & Inkomen.
 • Binnen 2 werkdagen wordt u door een poortwachter terug gebeld.
 • Als tijdens het telefonisch contact blijkt dat er mogelijk recht op een uitkering bestaat, wordt er een afspraak met u gemaakt.
 • Tijdens het persoonlijk gesprek wordt aan u een aanvraagformulier verstrekt. Dit formulier moet, voorzien van de nodige bewijsstukken, binnen één week worden ingeleverd.
 • De gemeente beoordeelt naar aanleiding van uw aanvraag en alle bewijsstukken of u recht heeft op een uitkering.
 • Indien u jonger dan 27 jaar bent, moet u zelf eerst vier weken zoeken naar verdere scholing of werk. Deze zoekperiode gaat in op de dag dat u zich heeft gemeld bij de Afdeling Uitvoering Sociaal Domein.

Voorwaarden

Om een uitkering aan te vragen, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud. De gemeente kijkt hierbij naar uw inkomen en vermogen
 • U bent achttien jaar of ouder maar nog niet aow-gerechtigd
 • U woont in Nederland
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • U heeft geen recht op een andere uitkering
 • U bent niet gedetineerd

Verblijf buiten de gemeente

Ontvangt u van ons een uitkering? Dan mag u maximaal vier weken per jaar op vakantie gaan naar het buitenland of om andere redenen buiten de gemeente Grave verblijven, als dit de re-integratie niet belemmert. U moet dit vooraf bij de gemeente melden. Binnen Nederland mag u langer dan vier weken wegblijven. Overleg met uw klantmanager over de mogelijkheden.

Klantmanager

Krijgt u van ons een uitkering? Dan krijgt u automatisch een klantmanagers van de gemeente toegewezen. Een klantmanager re-integratie en een klantmanager inkomen. Uw klantmanager re-integratie begeleidt u op uw weg naar de arbeidsmarkt en uw klantmanager inkomen geeft antwoord op al uw vragen over inkomen en ondersteunende regelingen.