Uitkering voor zelfstandig ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer en ervaart u financiële problemen? Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u plannen om een zelfstandige onderneming op te starten? Wilt u juist uw zelfstandige onderneming beëindigen? In zo'n situatie kunt u recht hebben op een (aanvullende) bijstandsuitkering via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).

De Bbz 2004 is een regeling die het voor de gemeente mogelijk maakt om zelfstandig ondernemers (tijdelijk) te ondersteunen. Dit kan via een uitkering:

  • voor de kosten van levensonderhoud en/of
  • in de vorm van bedrijfskapitaal.

Als u een beroep op BBZ wilt doen in verband met de Coronacrisis, klik dan hier voor de informatie voor ondernemers en zzp'ers tijdens de coronacrisis.

Voorwaarden

U kunt voor een uitkering in aanmerking komen als er sprake is van een zelfstandige onderneming. Dit is het geval als:

  • de onderneming ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel
  • voldaan wordt aan het urencriterium voor een zelfstandige van de Belastingdienst (minimaal 1225 uur per jaar)

Aanpak

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en de wens heeft om een zelfstandige onderneming op te starten, bespreekt u dit met een consulent van Werk en Inkomen. U dient een ondernemingsplan in wat beoordeeld wordt op haalbaarheid.

Verkeert uw eigen bedrijf in (tijdelijke) financiële moeilijkheden? U kunt via de Bbz 2004 ondersteund worden als uw bedrijf op termijn levensvatbaar blijkt te zijn. Er kan dan aan u een tijdelijke uitkering worden verstrekt. Het is in dit geval ook mogelijk dat de gemeente u een rentedragende lening verstrekt om uit de problemen te komen.

Om een besluit te kunnen nemen op de aanvraag heeft de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig. Ook vraagt de gemeente alle gegevens aan u op van uw bedrijf: laatste drie jaarrekeningen en aangiften Inkomstenbelasting, recente omzetgegevens, inschrijving Kamer van Koophandel en bankafschriften (drie maanden).

Op de site van Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK), vindt u meer informatie over de Bbz-regeling.

Termijn

De beslistermijn voor een aanvraag Bbz 2004 is wettelijk bepaald op maximaal dertien weken. In de praktijk is het besluit na zes tot acht weken bekend. De gemeente zal meestal een extern advies aanvragen om de beoordeling zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen.