Mariëndaal Velp

Algemeen

Een gedeelte van de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking op het voormalig Binckhof-terrein van Dichterbij (nu terrein Mariëndaal geheten) is gesloopt en verplaatst. Hierdoor is een zeer groot terrein vrij gekomen dat door diverse partijen wordt her-ontwikkeld. Op dit terrein zijn eerder al een gemeenschapsaccommodatie (’t Trefpunt) en een Brede School ontwikkeld. Daarnaast is het voormalig klooster getransformeerd tot zorghotel (www.zorghotelgrave.nl).”Binnen het plan is nog ruimte voor de ontwikkeling van woningen. Het parkachtige terrein in het middengebied en het achterliggende bos met deels hoge natuurwaarden blijft hierbij duurzaam behouden.

Actuele stand van zaken

Momenteel is de ontwikkelaar bezig met een heroriëntatie van het aanbod. In overleg met de gemeente en Dichterbij worden afspraken gemaakt over de fasering, programma en planning.

Fasering en planning

In 2019 wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Naar verwachting kan in 2020 worden gestart met de bouw.

Contact

Werkorganisatie CGM (ambtelijke samenwerking gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert). Projectleider: Danny van de Laarschot. Telefoonnummer: 0486-477277.