Vergunning graafwerk kabels en leidingen

Wilt u kabels, leidingen en mantelbuizen in gemeentegrond aanbrengen? Dan heeft u hiervoor een mantelbuis- of kabelvergunning nodig. Reguliere kabel- en leidingbedrijven kunnen deze vergunningen aanvragen.

Aanvragen

Als u een mantelbuis of kabelvergunning wilt aanvragen neem dan contact op met de gemeente. U kunt mailen naar: graafmeldingen@grave.nl of bellen naar 0486-477277.

Kosten

Voor informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer en Onderhoud via telefoonnummer 0486-477277 of via graafmeldingen@grave.nl.

Regels

De gemeente Grave heeft een verordening Algemene Ondergrondse Infrastructuren. Naast een verordening is er ook een handboek Kabels en Leidingen waaraan de uitvoering moet voldoen.

Voor meer informatie zie ook de Telecommunicatiewet op overheid.nl

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt met de app Grave-OmgevingsAlert

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? De app is gratis te downloaden in de App Store, Windows Store en Google Play Store onder de naam Grave – Omgevingsalert.