Vergunning rommelmarkt

Wanneer u een rommelmarkt in een voor het publiek toegankelijk gebouw wilt houden, dient u hiervoor een melding voor een snuffelmarkt in te dienen. Onder een rommel-/ snuffelmarkt wordt verstaan: een markt waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats.

Als u een rommelmarkt buiten wilt houden, moet u een evenementenmelding te doen.

Voorwaarden

  • De rommelmarkt is binnen, in een voor het publiek toegankelijk gebouw
  • U verkoopt tweedehands of incourante goederen (bijvoorbeeld een oude voorraad)
  • De rommelmarkt wordt gehouden op een plek waar dat volgens het bestemmingsplan is toegestaan

Aanvragen

Wilt u een rommelmarkt melden? Mail uw melding dan uiterlijk vier weken voor aanvang van de rommelmarkt naar info@grave.nl.

Hierin vermeldt u:

  • uw naam, adres en (mobiele) telefoonnummer
  • wat er op de rommelmarkt wordt verkocht
  • waar u de rommelmarkt wilt houden
  • een plattegrond (schaal 1:500) met daarop de kramen, nooduitgangen en blusmiddelen
  • hoe u voorziet in voldoende parkeergelegenheid
  • het verwachte aantal bezoekers

De snuffelmarkt kan worden gehouden indien de burgemeester niet binnen twee weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat het organiseren van de snuffelmarkt wordt verboden in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. De burgemeester geeft daarvan binnen twee weken na ontvangst van de melding aan de organisator met opgaaf van redenen bericht.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt met de app Grave-OmgevingsAlert

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? De app is gratis te downloaden in de App Store, Windows Store en Google Play Store onder de naam Grave – Omgevingsalert.