Vergunningen

Boom kappen

Binnen de gemeente Grave mag u in de meeste gevallen bomen kappen. In een aantal gevallen heeft u een kapvergunning nodig.

Inzage verleende vergunning

Wilt u inzage in een verleende omgevingsvergunning? Een bouw- of andere vergunning die is verleend? Dan kunt u deze opvragen uit het archief van de gemeente.

Visvergunning en vispas

Naast een eventuele landelijke Vispas is in de gemeente Grave, voor het vissen in de Estersveldse vijvers te Grave, de vis- en schaatsvijver in het Graafsche Raamdalpark te Escharen en de vijvers in het Vicaris Hermanspark te Grave, een speciale vergunning nodig.

Objectvergunning

Als u reclameborden (driehoeks- / sandwichborden), een container een voertuig of een ander object wilt plaatsen op, aan of boven de weg, heeft u hiervoor een objectvergunning nodig.

Kampeerontheffing

Om buiten de bestaande kampeerterreinen te kamperen kunt u een kampeerontheffing aanvragen.

Ligplaatsvergunning

Wilt u met een (woon)boot of een ander vaartuig een ligplaats innemen? Dan vraagt u aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken

Vergunning graafwerk kabels en leidingen

Wilt u kabels, leidingen en mantelbuizen in gemeentegrond aanbrengen? Dan heeft u hiervoor een mantelbuis- of kabelvergunning nodig.

Stookvergunning

Sinds 2015 is het gemeentelijk stookbeleid gewijzigd. Vanaf dat moment worden er géén stookvergunningen / -ontheffingen meer verleend voor het verbranden van snoeihout.