Verhuizen naar het buitenland

Als u langer dan acht maanden in het buitenland gaat wonen, dan moet u dat melden bij de gemeente waar u ingeschreven staat. dit kan vanaf vijf dagen voor vertrek!

Uw verhuizing wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). In de aangifte geeft u aan dat u vertrekt, in welk land u verblijft en wat uw eerste adres in dat land is.

U moet persoonlijk aangifte doen. Alle meeverhuizende personen moeten daarbij aanwezig zijn. Maak een afspraak bij de balie burgerzaken in het gemeentehuis om uw vertrek te regelen.

Let op: Neem van alle meeverhuizende personen een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak.