Verhuur leegstaande woning

Heeft u een nieuwe woning gekocht en lukt het niet om uw oude woning te verkopen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden uw huis tijdelijk verhuren. U heeft daarvoor toestemming van de gemeente nodig. Wanneer u toestemming krijgt, krijgt u een vergunning tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet.

Vergunning aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen met het aanvraagformulier vergunning tijdelijk verhuur Leegstaande woonruimte van de Rijksoverheid.

Dit formulier kunt u:

 • per e-mail verzenden naar info@grave.nl
 • afgeven aan de receptie van het stadhuis: kijk hier voor de openingstijden.
 • per post versturen: correspondentieadres Postbus 7, 5360 AA Grave

Nodig bij het aanvragen

 • Een bewijs dat uw huis in de verkoop staat (een verkoopopdracht aan de makelaar, een advertentietekst of een taxatierapport).
 • Een betalingsbewijs van de kosten (kijk voor het bedrag bij Kosten), bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift.
 • Als iemand anders voor u de vergunning aanvraagt dan moet u als eigenaar van de woning een schriftelijke volmacht meesturen.

Voorwaarden

 • Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als u bij de aanvraag een bewijs van betaling en de overige benodigde bijlagen meestuurt.
 • De vergunning wordt verleend voor een periode van minimaal een half jaar en maximaal vijf jaar.
 • Voordat u de woning kunt verhuren, heeft u altijd toestemming nodig van de hypotheekverstrekker. De gemeente toetst niet of de hypotheekverstrekker met de tijdelijke verhuur akkoord gaat, dat is een zaak tussen u en de hypotheekverstrekker.
 • Bij tijdelijke verhuur van uw koopwoning is geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk. Voor de uitleg van gevolgen van tijdelijke verhuur voor uw belastingaangifte kunt u terecht op de website van Vereniging Eigen Huis: Dossier Tijdelijke Verhuur.

Toetsing

De gemeente toetst uw aanvraag aan de voorwaarden die in de Leegstandswet staan:

 • U heeft een andere woning gekocht en de koopwoning waarvoor u de vergunning aanvraagt staat leeg. Er is dus sprake van dubbele hypotheeklasten.
 • De koopwoning behoort tot een van de volgende wettelijke categorieën koopwoningen en is: een nieuwbouwwoning en nooit bewoond geweest, of onafgebroken of grotendeels bewoond geweest door de eigenaar in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan, of klaar voor bewoning sinds maximaal een jaar. Vanaf dat tijdstip is de woning door de eigenaar onafgebroken of grotendeels bewoond tot het tijdstip van leegkomen, of in de tien jaar voordat de aanvraag ingediend wordt niet langer dan drie jaar geheel of grotendeels als woning verhuurd geweest.
 • De eigenaar kan de woning niet op een andere manier verkopen of verhuren en kan er niet zelf in wonen.
 • Eigenaren van woonruimte mogen meer dan een keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal vijf jaar zit waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur heeft gegolden.

Kosten

2021

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor tijdelijke verhuur volgens de Leegstandswet heft de gemeente leges. Voor de behandeling van de eerste aanvraag is dit € 58,50. Bekijk de legesverordening voor een compleet kostenoverzicht.

Eisen huurovereenkomst

De huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zijn bij tijdelijke verhuur niet van toepassing. Maar op grond van artikel 16 van de Leegstandswet worden wel eisen gesteld aan de huurovereenkomst die u aangaat.