Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Afspraak maken

Als u een nieuwe baan of stage krijgt, kan uw werkgever om een VOG vragen. Het is een verklaring die aangeeft dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor uw baan of stage. Staat u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan moet u altijd een VOG aanvragen bij Justis (via de website van de rijksoverheid). Justis beslist in alle gevallen of u wel of geen VOG krijgt

Hoe werkt het

U vraagt een VOG via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de BRP. U ontvangt het formulier van het bedrijf of organisatie die u vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat de (toekomstig) werkgever.

U kunt ook het formulier downloaden via de site van de Rijksoverheid, vul het volledig in en maak een afspraak op het gemeentehuis.

Op het formulier wordt aangegeven wat het doel van de aanvraag is en waarop u wordt gescreend. Voor bepaalde sectoren zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt, bijvoorbeeld voor de taxibranche. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel.

Het is niet altijd mogelijk om een volledig door de werkgever ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de VOG aanvraagt ten behoeve van:

  • een emigratie
  • de beëdiging als advocaat
  • het verkrijgen van een visum of werkvergunning

U kunt het aanvraagformulier dan indienen zonder de handtekening van een vertegenwoordiger van het bedrijf of de organisatie, maar dan dient u wel het volgende te regelen:

  • De gegevens van de organisatie en het doel van de aanvraag moet u zelf op het aanvraagformulier invullen
  • U zorgt voor een ondertekende brief, waarin het bedrijf of organisatie verklaart een VOG nodig te hebben. Dit document vervangt de handtekening op het aanvraagformulier

Kosten

€ 41,35

Bent u vrijwilliger? Dan kunt u mogelijk een gratis VOG verkrijgen. Dit geldt voor vrijwilligers die met minderjarigen werken. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Ministerie van Justitie.

Gastouderopvang

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.

Meenemen

Bent u door iemand gemachtigd? Dan neemt u daarnaast mee:

  • Een machtigingsbrief van degene waarvoor u de VOG aanvraagt
  • Geldig identiteitsbewijs van u als gemachtigde
  • (Kopie van) geldig identiteitsbewijs van de aanvrager
  • Geld of een bankpas. U betaalt bij de aanvraag

Let op! de aanvraag moet altijd voorzien zijn van een handtekening werkgever of organisatie.

Aanvraag door werkgever

Uw werkgever kan ook een Verklaring Omtrent het Gedrag voor u aanvragen. Dit kan via de website van de Dienst Justis. Uw werkgever heeft hiervoor eHerkenning nodig.

Beoordeling

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na twee tot vier weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post op uw huisadres.