Vestiging in Nederland

Wilt u vanuit het buitenland langer dan vier maanden in de gemeente Grave komen wonen? Dan moet u zich, binnen vijf dagen na aankomst, persoonlijk in laten schrijven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden? Dan moeten zij met u meekomen. Voor kinderen tot zestien jaar is de wettelijke vertegenwoordiger verplicht om de kinderen te laten inschrijven. Inwonende minderjarige kinderen van zestien jaar en ouder mogen dat zelf doen.

De gemeente Grave werkt op afspraak. Voor een vestiging in Nederland kunt telefonisch een afspraak maken via 0486-477277. Vanuit het buitenland kunt u bellen met: +31486-477277.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs van iedere persoon die ingeschreven wordt. Deze personen moeten allen bij de afspraak aanwezig zijn
  • Bewijs van uitschrijving (alleen nodig als u uit België, Aruba of de Nederlands Antillen komt)
  • Originele documenten uit het buitenland van uzelf en van uw kinderen, bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte en echtscheidingsakte

Het kan voorkomen dat wij aan u extra informatie en bewijsstukken vragen. Documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd worden. Er zijn uitzonderingen; kijk voor meer info op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verblijf korter dan vier maanden

Bent u van plan korter dan vier maanden in Nederland te werken of te studeren? Dan kunt u zich als niet-ingezetene laten inschrijven voor registratie bij het RNI (registratie niet-ingezetenen). Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u ook contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), telefoon (0900) 123 4561 voor de aanvraag van een verblijfsdocument.