Groot onderhoud vijvers Estersveld

Publicatiedatum: Donderdag 29 augustus 2019

De gemeente Grave gaat dit jaar de twee vijvers in Estersveld grootschalig onderhouden. Het doel van dit onderhoud is de waterkwaliteit verbeteren, de kroosvorming bestrijden en daarmee vissterfte voorkomen.

Bekijk hier het definitief ontwerp groot onderhoud (PDF).

Vertraging uitvoering werkzaamheden

De uitvoering van de verdere werkzaamheden is helaas vertraagd. De uitvoering stond gepland in november/december 2019. Echter, vanwege landelijke aangescherpte regelgeving, is het nu niet mogelijk om de vrijkomende baggerspecie af te voeren naar een opslagterrein. De baggerspecie is namelijk licht vervuild met PFAS, een vervuiling die waarschijnlijk niet schadelijk is voor de volksgezondheid maar waarmee wel zorgvuldig moet worden omgegaan. Totdat hierover op landelijk niveau nieuwe richtlijnen komen, is er geen andere keuze dan de werkzaamheden uit te stellen.

Zodra het werk hervat kan worden informeren wij u hier over. Meer informatie over wat PFAS is en wat de gevolgen zijn, kunt u vinden op de website www.rivm.nl.

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Mark Peters van de gemeente Grave. Mark is bereikbaar op het telefoonnummer 0486-477277 en via mark.peters@cgm.nl.