Vragenlijst over het afsluiten van de Maasstraat

Afgelopen zomer heeft de gemeente Grave als proef drie weken lang de Maasstraat afgesloten om de horecaondernemers ruimte te bieden voor grotere terrassen. De aanleiding hiervoor was het Coronavirus en de maatregel die voorschreef dat tafels op 1,5 meter afstand van elkaar moesten staan.

De weg was destijds afgesloten van de Visscherstraat tot aan de Maaskade. Een groter gedeelte afsluiten was (en is) onmogelijk, omdat de noodhulpverlening dan in het gedrang komt. Tijdens de afsluiting mochten de terrassen op de gehele breedte van de weg worden geplaatst.

Het plaatsen van de terrassen over de gehele breedte van de weg is als positief ervaren. Zo positief zelfs, dat er stemmen opgaan om dit jaarlijks te organiseren. De gemeente Grave wil hier mogelijk gehoor aan geven, maar niet zonder haar bewoners en ondernemers te raadplegen.

Wij willen u daarom vragen deze digitale vragenlijst voor 6 mei 2021 zo volledig mogelijk in te vullen. Alleen dan kunnen we uw wensen en belangen meenemen bij de beslissing van de gemeente.

Vervolg

De uitkomst van de vragenlijst wordt geplaatst op de gemeentelijke website en in Arena Lokaal. Indien u uw e-mailadres doorgeeft via de vragenlijst informeren wij u per mail over de uitkomst. Op basis van de gegeven antwoorden neemt het College van B&W een beslissing of, hoelang en wanneer de Maasstraat afgesloten wordt in de toekomst.

Vragenlijst

Vul hier de vragenlijst over het afsluiten van de Maasstraat in.

Contact

Heeft u vragen over de vragenlijst, of heeft u hulp nodig bij het invullen? Neem dan contact op met bedrijvencontactfunctionaris Monique Schaap via info@grave.nl of 0486-477277.