Vrijwilligersverzekering

Voor de verzekering van hun vrijwilligers zijn de drie samenwerkende gemeenten vanaf 1 januari 2016 aangesloten bij VrijwilligersNet Nederland.

Automatisch verzekerd

Dit betekent dat alle vrijwilligersorganisaties en alle vrijwilligers in de drie gemeenten automatisch zijn verzekerd. Registratie en/of aanmelding voor de Vrijwilligerspolis is niet meer nodig. Namen van organisaties en contactpersonen en ook het aantal vrijwilligers is niet meer van belang.

Verzekeringspakket

Het verzekeringspakket van de Vrijwilligerspolis bestaat uit de volgende verzekeringen:

  • Aansprakelijkheidsverzekering: Deze verzekering biedt dekking voor schade aan anderen (derden) veroorzaakt door bestuur en vrijwilligers tijdens werkzaamheden voor de organisatie
  • De ongevallenverzekering: Deze biedt schadevergoeding aan vrijwilligers, na een ongeval, overkomen tijdens werkzaamheden voor de organisatie (of tijdens het komen van en gaan naar activiteiten)
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: Deze verzekering biedt dekking tegen privé aansprakelijkheid van bestuursleden
  • Rechtsbijstanddekking: De rechtsbijstanddekking regelt rechtsbijstand voor de organisatie en de vrijwilligers
  • Verzekering van Vrijwilligers die krachtens de Participatiewet bij uw organisatie werkzaam zijn
  • Casco Objectdekking: deze verzekering biedt dekking voor schade aan goederen bij een evenement

Wie zijn verzekerd

  • de organisatie zelf
  • de vrijwilligers van de organisatie
  • stagiaires in het kader van School Maatschappelijke Stages
  • verkeersregelaars en mantelzorgers

Schademeldingen

Vrijwilligersnet Nederland is de uitvoeringsorganisatie van de Vrijwilligerspolis. Schademeldingen kunnen rechtstreeks worden ingediend bij Vrijwilligersnet Nederland  en dus niet via de gemeente. Dit kan digitaal via de website van Vrijwilligersnet Nederland. Zie voor uitgebreide informatie en de polisvoorwaarden de website vrijwilligersnet Nederland.

Nieuwsbrief

Ook geeft Vrijwilligersnet Nederland een gratis digitale Nieuwsbrief uit over de vrijwilligersverzekeringen. Als u deze Nieuwsbrief wilt ontvangen stuur dan een e-mail naar info@vrijwilligersnetnederland.nl met in de onderwerp regel “abonnement gratis Nieuwsbrief” en in de mail graag de officiële naam van uw organisatie, de gemeente waar uw organisatie is gevestigd en het e-mailadres van de organisatie.

Hulp nodig

vrijwilligerspuntgrave@sociom.nl

Als u hulp nodig heeft bij het melden van een schademelding of heeft u nog andere vragen? Dan kunt u ook contact opnemen met het regionaal vrijwilligerssteunpunt Sociom. Sociom is ook goed op de hoogte van de vrijwilligerspolis. Daarnaast helpt Sociom u graag met informatie, advies, ondersteuning en/of bemiddeling. Het vrijwilligerssteunpunt van Sociom is te bereiken via 0486-863000 of vrijwilligerspuntgrave@sociom.nl.