Wateroverlast Escharen

De gemeenteraad heeft op 16 mei 2017 besloten de maatregelen genoemd in de rapportage stedelijke wateropgave gemeente Grave uit te voeren. Eén van de maatregelen is de aanleg van een regenwaterriool in een gedeelte van de Beerschemaasweg, Zanddijk en Sint Machutusweg te Escharen. Door het nemen van deze maatregel wordt wateroverlast in Escharen tegen gegaan. Gelijktijdig wordt op deze locaties ook het vuilwater riool vervangen en worden er ook werkzaamheden aan het groen en de verhardingen uitgevoerd. De start van de werkzaamheden is beoogd in oktober 2020 en worden naar verwachting in de zomer van 2021 afgerond. Over de exacte uitvoeringsperiode en fasering volgt na de selectie van een aannemer meer informatie.

Technisch ontwerp

De onderstaande bestanden betreffen het Technisch ontwerp. Wij willen u vragen om met een kritische blik naar het ontwerp te kijken en ons uw opmerkingen door te geven. Het ontwerp staat in grote lijnen vast maar kleine wijzigingen zijn mogelijk. Mocht bijvoorbeeld uw inrit te smal zijn of heeft u liever de lantaarnpaal nabij uw woning een halve meter naar links of rechts dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven aan Gijs Silvertant (gijs.silvertant@cgm.nl) of Mark Peters (mark.peters@cgm.nl) van de gemeente Grave. Beide zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 0486-477277.

Mochten de tekeningen door haar technische aard onduidelijk zijn, neem gerust contact met ons op zodat wij de nodige uitleg kunnen geven. 

Visualisatie

Bekijk hier de afbeeldingen van de visualisatie van Newae Adviseurs & Ingenieurs voor buitenruimte.