Wateroverlast Escharen

De gemeenteraad heeft op 16 mei 2017 besloten de maatregelen genoemd in de rapportage stedelijke wateropgave gemeente Grave uit te voeren. Eén van de maatregelen is de aanleg van een regenwaterriool in een gedeelte van de Beerschemaasweg, Zanddijk en Sint Machutusweg te Escharen. Door het nemen van deze maatregel wordt wateroverlast in Escharen tegen gegaan. Gelijktijdig wordt op deze locaties ook het vuilwater riool vervangen en worden er ook werkzaamheden aan het groen en de verhardingen uitgevoerd. Deze werkzaamheden staan begin 2020 gepland.

Visualisatie

Bekijk hier de afbeeldingen van de visualisatie van Newae Adviseurs & Ingeneurs voor buitenruimte.