Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel - Rondom De Kerk 5 te Escharen - Grave
  Bron

 2. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER ‘BUITENGEBIED, HOOGEWEG 11’ - Grave
  Bron

 3. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER ‘BUITENGEBIED, HOOGEWEG 11’ - Grave
  Bron

 4. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het renoveren en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden van 99 woningen - diverse locaties te Grave - Grave
  Bron

 5. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een restaurant na brandschade - Bosschebaan 10 te Velp - Grave
  Bron

 6. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een tankstation - Arnoud van Gelderweg ongenummerd te Grave - Grave
  Bron

 7. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis met garage - Molenakker 1 te Gassel - Grave
  Bron

 8. Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van een afvalcontainer, Essinklaan Grave - Grave
  Bron

 9. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bewerken en ophogen van een perceel - hoek Karweg/Egweg te Escharen - Grave
  Bron

 10. Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing – verleend aan Loopgroep Grave voor EsteRun 2020, Escharen en omgeving - Grave
  Bron