Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een interne verbouwing - Hamstraat 2,4, Grave - Grave
  Bron

 2. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een b&b voorziening - Valkhofscheweg 2 a, Velp - Grave
  Bron

 3. Gemeente Grave - verlening collectevergunning - Potgrondactie Buurtvereniging de Zanddijkers Escharen - Grave - Grave
  Bron

 4. Gemeente Grave - ontwerpbestemmingsplan - Beukenlaan 4, Velp - Grave
  Bron

 5. Gemeente Grave - ontwerpbestemmingsplan - Beukenlaan 4, Velp - Grave
  Bron

 6. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - oprichten van een woning - Torenstraat 20a, Gassel - Grave
  Bron

 7. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - oprichten van een woning – Torenstraat 20, Gassel - Grave
  Bron

 8. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van een persleiding - Percelen langs de graafsche raam, Grave - Grave
  Bron

 9. Gemeente Grave - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - oprichten van een woning - Valkhofscheweg ongenummerd (nabij nr 8), Velp - Grave
  Bron

 10. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een inrit - Schutsboom 1, Escharen - Grave
  Bron

 11. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - herbouwen van een woning - Middelweg 1, Velp - Grave
  Bron

 12. Gemeente Grave – melding Besluit Lozen Buiten Inrichtingen - realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem - Molenakker 5d, Gassel - Grave
  Bron

 13. Gemeente Grave - ontwerpbestemmingsplan - fietspad en brug Stoofweg - Grave
  Bron

 14. Gemeente Grave - ontwerpbestemmingsplan - fietspad en brug Stoofweg - Grave
  Bron

 15. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een puincontainer (365 x 180 x 155 cm) - St. Henricusweg 49, Grave - Grave
  Bron

 16. Gemeente Grave – ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure - realiseren van wooneenheden en een commerciële ruimte - Prinsenstal 6 t/m 14 (even) en De Pauselijke Staten 1 t/m 17 (oneven), Grave - Grave
  Bron

 17. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de glazen voordeurpui - Oliestraat 6, Grave - Grave
  Bron

 18. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - tijdelijk plaatsen van een mantelzorgwoning - Bosschebaan 23, Velp NB - Grave
  Bron

 19. Gemeente Grave - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - realiseren van een 2 onder 1 kap woning - Molenakker ongenummerd (A), Gassel - Grave
  Bron

 20. Gemeente Grave - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - realiseren van een 2 onder 1 kap woning - Molenakker ongenummerd (B), Gassel - Grave
  Bron

 21. Rectificatie: Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - vervangen van de antennes - Gentstraat 2, Gassel - Grave
  Bron

 22. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - herinrichten van diverse straten te Escharen - diverse locaties, Escharen - Grave
  Bron

 23. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van 11 daken - Kraanvogelhorst 2 t/m 22 (even), Grave - Grave
  Bron

 24. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een puincontainer - Gasthuisstraat 11, Grave - Grave
  Bron

 25. Gemeente Grave - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen van terrasschermen voorzien van elektrisch-schuifdak - Elftweg 3, Grave - Grave
  Bron

 26. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een inrit - Schutsboom 1, Escharen - Grave
  Bron

 27. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een kraanwagen (10 x 3,5 x 3) - Oliestraat 16, Grave - Grave
  Bron

 28. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - vervangen van een garagedeur door een pui - Bomvrije 4, Grave - Grave
  Bron

 29. Gemeente Grave - Reserveren parkeerplaats tbv elektrisch laden - Schutsbooms, Escharen - Grave
  Bron

 30. Gemeent Grave - Opheffen parkeerverbod - Kranenhofscheweg, Escharen - Grave
  Bron

 31. Gemeente Grave - reserveren parkeerplaatsen tbv elektrisch laden - Hertoggraafsingel, Grave - Grave
  Bron

 32. Gemeente Grave - ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure - verzoek van derden voor het actualiseren of intrekking van de vergunning - Lageheiweg 9, Escharen - Grave
  Bron

 33. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van constructieve wijzigingen en de functieverandering van een deel van een gebouw - Heihoekseweg 4, Gassel - Grave
  Bron

 34. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - afbreken en herbouwen van een aanbouw - Braillestraat 31, Grave - Grave
  Bron

 35. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - rooien van een populierenbos - Coeberghlaan ongenummerd, Grave - Grave
  Bron

 36. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een houten berging - Valkhofscheweg ongenummerd (nabij 16), Velp Nb - Grave
  Bron

 37. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een kraanwagen (10 x 3,5 x 3) - Oliestraat 16, Grave - Grave
  Bron

 38. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van bouwhekken t.b.v. slopen oude panden - Oliestraat en Maaskade, Grave - Grave
  Bron

 39. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de entree - St.Elisabethstraat 35, Grave - Grave
  Bron

 40. Gemeente Grave – verlening omgevingsvergunning - uitvoeren van onderhoud en renovatiewerk aan de brug - Arnoud van Gelderweg (brug), Grave - Grave
  Bron

 41. Kadernota en beleidsregels - Grave
  Bron

 42. Ontwikkelkader grootschalige logiesvoorzieningen arbeidsmigranten - Grave
  Bron

 43. Introductie en uitgangspunten huisvesting arbeidsmigranten - Grave
  Bron

 44. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van de glazen voordeurpui - Oliestraat 6, Grave - Grave
  Bron

 45. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - vervangen van de antennes - Julianaplein 1, Gassel - Grave
  Bron

 46. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een autolaadkraan, steiger en afvalcontainer t.b.v. werkzaamheden aan het dak - Maasstraat 16, Grave - Grave
  Bron

 47. Beleidsregel pré-mantelzorgwoningen 2020 van de gemeente Grave - Grave
  Bron

 48. Gemeente Grave - uitschrijving opvangvoorziening - KDO Beukenlaan (KDV), Velp - Grave
  Bron

 49. Gemeente Grave - verlening aanwezigheidsvergunning speelautomaten– Café Bar De Coehoorn - Maasstraat 14, Grave - Grave
  Bron

 50. Gemeente Grave– verlening omgevingsvergunning - slopen van bestaande woningen in beschermd stads-of dorpsgezicht - Oliestraat-Maaskad, Grave - Grave
  Bron

 51. Gemeente Grave– uitgebreide procedure ontwerp omgevingsvergunning - realiseren van een appartementengebouw - Maaskade 1,3 en 5 en Oliestraat 59 t/m 133 (oneven), Grave - Grave
  Bron

 52. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - aanbrengen van een glasvliesgevel - Wijnroemer 15, Gassel - Grave
  Bron

 53. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van een nieuwe in- of uitrit - Stoottroepenweg 2, Velp NB - Grave
  Bron

 54. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel in voorgevel - Deken Goossenslaan 9, Grave - Grave
  Bron

 55. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een nieuwe in-/uitrit - Burgemeester Ficqlaan 1, Grave - Grave
  Bron

 56. Gemeente Grave - verlening aanwezigheidsvergunning speelautomaten - Ons Café - Hamstraat 30, Grave - Grave
  Bron

 57. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van twee containers t.b.v. de renovatie van de omliggende wijk - op het grasveld voor de Traverse 79 en de parkeerplaats achter de Ganzenhorst 32 t/m 46, Grave - Grave
  Bron

 58. Gemeente Grave - verlening aanwezigheidsvergunning speelautomaten - Wegrestaurant De Elft Grave - Bosschebaan 1, Grave - Grave
  Bron

 59. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woning - Torenstraat ongenummerd, Gassel - Grave
  Bron

 60. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel in voorgevel - Deken Goossenslaan 9, Grave - Grave
  Bron

 61. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van 2 dakramen - Braillestraat 31, Grave - Grave
  Bron

 62. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een container - Aan de Schimmelpenninckstraat 8, Grave - Grave
  Bron

 63. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van slaapkamers - Burg Raijmakerslaan 56, Grave - Grave
  Bron

 64. Gemeente Grave – ontwerp ingetrokken omgevingsvergunning uitgebreide procedure – stoppen met het houden van varkens - Prinsenhof 4, Gassel - Grave
  Bron

 65. Gemeente Grave - voorbereidingsbesluit - omzetten woningen - gehele grondgebied van de gemeente Grave - Grave
  Bron

 66. Gemeente Grave - voorbereidingsbesluit - omzetten woningen - gehele grondgebied van de gemeente Grave - Grave
  Bron

 67. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van een garagedeur door een pui - Bomvrije 4, Grave - Grave
  Bron

 68. Gemeente Grave - verlening standplaatsvergunning - verkoop van friet en snacks - Burg. de Bourbonplein, Escharen - Grave
  Bron

 69. Gemeente Grave - Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Airborneplein, Grave - Grave
  Bron

 70. Gemeente Grave - reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Mgr. Tillemanstraat, Grave - Grave
  Bron

 71. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een woning - Beerschemaasweg ongenummerd (kavel 1), Escharen - Grave
  Bron

 72. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een woning met bijgebouw - Hanenstraat ongenummerd hoek Bronkhorstweg, Velp NB - Grave
  Bron

 73. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een tijdelijke woonunit - Beerschemaasweg 61, Escharen - Grave
  Bron

 74. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van de entree - St.Elisabethstraat 35, Grave - Grave
  Bron

 75. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - herbouwen van een woning - Middelweg 1, Velp - Grave
  Bron

 76. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een 2 onder 1 kap woning - Molenakker ongenummerd (A), Gassel - Grave
  Bron

 77. Gemeente Grave – verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - aanleggen van een nieuwe in- of uitrit - Stoottroepenweg 2, Velp - Grave
  Bron

 78. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een 2 onder 1 kap woning - Molenakker ongenummerd (B), Gassel - Grave
  Bron

 79. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - kappen van bomen ivm sanering ruimte voor ruimte - Valkhofscheweg ongenummerd (kavel 8), Velp NB - Grave
  Bron

 80. Gemeente Grave – verlening aanwezigheidsvergunning speelautomaten – Café de Maaspoort - Maasstraat 20, Grave - Grave
  Bron

 81. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - oprichten van een woning - Torenstraat ongenummerd, Gassel - Grave
  Bron

 82. Gemeente Grave - ontwerpbestemmingsplan - Meisevoort - Krekelberg, Gassel - Grave
  Bron

 83. Gemeente Grave - ontwerpbestemmingsplan - Meisevoort - Krekelberg, Gassel - Grave
  Bron

 84. Nadere regel Incidenteel subsidie Cultuur 2020 COVID-19 gemeente Grave - Grave
  Bron

 85. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een inrit - Amalia Van Solmslaan 48, Grave - Grave
  Bron

 86. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - vervangen en veranderen van een stal en het uitbreiden van de zorgboerderij door het vervangen van een loods door een gastenverblijf met logiesfunctie ten behoeve van cliënten en een zorgechtpaar - Wolfgatschestraat 14a, Velp - Grave
  Bron

 87. Gemeente Grave – melding Activiteitenbesluit milieubeheer – beeindigen van een onbemand tankstation - Tolschestraat 1A, Velp - Grave
  Bron

 88. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - verlengen van een afzuigkap - Brugstraat 8, Grave - Grave
  Bron

 89. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een nieuwe in-/uitrit - Burgemeester Ficqlaan 1, Grave - Grave
  Bron

 90. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een tijdelijke woonunit - Beerschemaasweg ongenummerd (nabij kavel 59), Escharen - Grave
  Bron

 91. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van verkoopopties van 51 woningen - Industriestraat 1 t/m 17 (oneven) Handelstraat 1t/m 37 (oneven) Koninginnedijk 302 t/m 308 (even) Baronesstraat 1 t/m 37 (oneven), Grave - Grave
  Bron