Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van een huis en plaatsen van een aanbouw - Schotschestraat 7, Velp - Grave
  Bron

 2. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - starten van een theetuin - Julianaplein 1, Gassel - Grave
  Bron

 3. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van de dakpannen - Bosschebaan 5, Velp - Grave
  Bron

 4. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een autohoogwerker t.b.v. telecomwerkzaamheden - Kerk - Burg. de Bourbonplein, Escharen - Grave
  Bron

 5. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van balkons en erkers - Oliestraat 3 t/m 13 (oneven), Grave - Grave
  Bron

 6. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van diverse objecten t.b.v. een bouwterreininrichting - Oliestraat-Maaskade, Grave - Grave
  Bron

 7. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een aanbouw en veranda - Vetwei 5, Velp Nb - Grave
  Bron

 8. Gemeente Grave - verlening kampeerontheffing - zomerkamp Scouting Mill - terrein Hippisch Festijn, Beerschemaasweg 1, Escharen - Grave
  Bron

 9. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van een woning - Airborneplein 2, Grave - Grave
  Bron

 10. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - maken van een trapsparing in een betonvloer en het toetsen van de constructieve veiligheid - Traverse 1, Grave - Grave
  Bron

 11. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een hoogwerker en een schaftvoorziening - Essinklaan 2 t/m 80 (even), Grave - Grave
  Bron

 12. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van 8 zonnepanelen - Oliestraat 26a, Grave - Grave
  Bron

 13. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - oprichten van een woning - Molenakker 5e, Gassel - Grave
  Bron

 14. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een boom en wijziging pad - St.Jorisstraat 32, Grave - Grave
  Bron

 15. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een airco buitenunit op balkon - Bourgondischestraat 18, Grave - Grave
  Bron

 16. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van uitweg tbv ontsluiten perceel via de openbare weg - Torenstraat ongenummerd (nabij nr. 20a), Gassel - Grave
  Bron

 17. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - opnieuw voegen van de kopgevel, het realiseren van spouwmuurisolatie en het deels vervangen van kozijnen en glas - Voskeschestraat 7, Velp - Grave
  Bron

 18. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van de kleuren van bestaande kozijnen en houtwerk - Generaal De Bonsweg 1, Velp - Grave
  Bron

 19. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - veranderen van een pluimveebedrijf met paarden - Boltschestraat 3, Escharen - Grave
  Bron

 20. Gemeente Grave - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - herinrichten van een deel van de tochtsloot als natuurvriendelijke oever - Overlaat ong. (betreft tochtsloot naar Maas), Gassel - Grave
  Bron

 21. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakopbouw - Pastoriestraat 2, Velp Nb - Grave
  Bron

 22. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Sirtemalaan 20, Grave - Grave
  Bron

 23. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - herinrichten van een deel van de tochtsloot als natuurvriendelijke oever - Overlaat ong. (betreft tochtsloot naar Maas), Gassel - Grave
  Bron

 24. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - aanbrengen van een overkapping ter plaatse van de hoofdentree - Muntlaan 1, Grave - Grave
  Bron

 25. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - afbreken en herbouwen van een aanbouw - Braillestraat 31, Grave - Grave
  Bron

 26. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - tijdelijk plaatsen van een premantelzorgwoning - Bronkhorstweg ongenummerd (nabij nr. 66), Velp Nb - Grave
  Bron

 27. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een rolsteiger - Klinkerstraat 11, Grave - Grave
  Bron

 28. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een container - Anna van Burenweg 20, Grave - Grave
  Bron

 29. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - herinrichten van de weg - Beerschemaasweg ong., Escharen - Grave
  Bron

 30. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakopbouw - Pastoriestraat 2, Velp - Grave
  Bron

 31. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een bijgebouw - Bronkhorstweg 29, Velp - Grave
  Bron

 32. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van bestaand bijgebouw/paardenstal - Campagnelaan 2, Escharen - Grave
  Bron

 33. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een container t.b.v. het verbouwen van een huis - op de parkeerplaats aan de voorzijde van Bikkelkampplein 7, Grave - Grave
  Bron

 34. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Grave 2021 - Grave
  Bron

 35. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een steiger - Hoofschestraat-Klinkerstraat , Grave - Grave
  Bron

 36. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van een rijbak met struweelhagen - Hogendijk 5, Gassel - Grave
  Bron

 37. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - oprichten van een vrijstaande woning - Valkhofscheweg ongenummerd, Velp Nb - Grave
  Bron

 38. Gemeente Grave - ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure - verbouwen, restaureren en verduurzamen van een pand - Maasstraat 21, Grave - Grave
  Bron

 39. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van een woning en het plaatsen van een overkapping/carport - Veldweg 10, Escharen - Grave
  Bron

 40. Gemeente Grave - vaststelling bestemmingsplan en wijziging welstandsnota - Meisevoort - Krekelberg, Gassel - Grave
  Bron

 41. Gemeente Grave - vaststelling bestemmingsplan en wijziging welstandsnota - Meisevoort - Krekelberg, Gassel - Grave
  Bron

 42. Gemeente Grave - verlening collectevergunning - lege flessenactie - R.K. Basisschool de Sprankel - De Stoof en Estersveld, Grave - Grave
  Bron

 43. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van een reeds verleende vergunning - Generaal De Bonsweg 1, Velp Nb - Grave
  Bron

 44. Gemeente Grave – verleende collectevergunning – lege flessenactie R.K. Bassisschool de Raamdonk - gedeelte Mars, Rode- en Blauwe dorp en de Zittert, Grave - Grave
  Bron

 45. Gemeente Grave - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - realiseren van balkons en erkers - Prinsenstal, Grave - Grave
  Bron

 46. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een aanbouw en veranda - Vetwei 5, Grave - Grave
  Bron

 47. Woonwagenbeleid Grave 2021 - Grave
  Bron

 48. Verhuurbeleid woonwagens en standplaatsen Grave 2021 - Grave
  Bron

 49. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - uitbouwen van een woning - Estersveldlaan 48, Grave - Grave
  Bron

 50. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - vervangen van een bestaande recreatiewoning - Villa Novaweg 5, Escharen - Grave
  Bron

 51. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - maken van een trapsparing in een betonvloer en het toetsen van de constructieve veiligheid - Traverse 1, Grave - Grave
  Bron

 52. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning - Ruyterstraat 3, Grave - Grave
  Bron

 53. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - oprichten van een vrijstaande woning - Valkhofscheweg 14, Velp nb - Grave
  Bron

 54. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een b&b voorziening - Valkhofscheweg 2 c, Velp - Grave
  Bron

 55. Gemeente Grave - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - oprichten van een woning - Molenakker ong. (nabij nr. 5f), Gassel - Grave
  Bron

 56. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van twee steigers - Maasstraat 13, Grave - Grave
  Bron

 57. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van het huis - Achter De Kerk 23, Grave - Grave
  Bron

 58. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van een bestaande recreatiewoning - Villa Novaweg ongenummerd, Escharen - Grave
  Bron

 59. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Sirtemalaan 20, Grave - Grave
  Bron

 60. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van constructieve wijzigingen en de functieverandering van een deel van een gebouw - Heihoekseweg 4, Gassel - Grave
  Bron

 61. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van gesloten bronsystemen - Oliestraat 133, Grave - Grave
  Bron

 62. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een carport - Ooievaarshorst 40, Grave - Grave
  Bron

 63. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning - Tolschestraat 44, Velp - Grave
  Bron

 64. Gemeente Grave - verlening geluidsontheffing - mogen streamen van een Bevrijdingsdag evenement (zonder publiek) - St. Elisabethstraat 10a, Grave - Grave
  Bron

 65. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van wooneenheden en een commerciële ruimte - Prinsenstal 6 en 8 (even) en de Pauselijke Staten 1 t/m 21 (doorlopend), Grave - Grave
  Bron

 66. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een hoogwerker - Essinklaan 2-32, Grave - Grave
  Bron

 67. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een dakkapel - Jan Hondongpark 4, Grave - Grave
  Bron

 68. Gemeente Grave - verlening terrasvergunning - Wegrestaurant De Elft - Bosschebaan 1, Velp NB - Grave
  Bron

 69. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - brandveilig gebruiken van kinderdagverblijf - Mgr.Borretweg 1, Grave - Grave
  Bron

 70. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel in de voorgevel - Futenhorst 28, Grave - Grave
  Bron

 71. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van een woning - Zanddijk 20, Escharen - Grave
  Bron

 72. Gemeente Grave - verlening terrasvergunning - Lunchroom Tanja - Rogstraat 11a, Grave - Grave
  Bron

 73. Gemeente Grave - reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Maria Stuartlaan, Grave - Grave
  Bron

 74. Nadere regel Contractsubsidie gemeente Grave 2017 - Grave
  Bron

 75. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een woonzorgcomplex - Beukenlaan 4, Velp NB - Grave
  Bron

 76. Gemeente Grave - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - afbreken en herbouwen van een aanbouw - Braillestraat 31, Grave - Grave
  Bron

 77. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een (rol)steiger t.b.v. schilderwerkzaamheden 2,45 x 1,35 x 8,00 meter - Trottoir t.h.v. Ruyterstraat 39, Grave - Grave
  Bron

 78. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een verreiker - Zwanenhorst, Grave - Grave
  Bron

 79. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een verreiker - Kraanvogelhorst, Grave - Grave
  Bron

 80. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van uitweg tbv ontsluiten perceel via de openbare weg - Torenstraat ongenummerd (nabij nr. 20a), Gassel - Grave
  Bron

 81. Gemeente Grave - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer - veranderen van de veehouderij met caravanstalling - Schotschestraat 1a, Velp - Grave
  Bron

 82. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van gesloten bronsystemen - Oliestraat 133, Grave - Grave
  Bron

 83. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - vernieuwen van kozijnen en het inpandig verbouwen van een woonboerderij - Schrijfakkerweg 8, Escharen - Grave
  Bron

 84. Gemeente Grave - mobiel breken bouw- en sloopafval - mobiel breken van in totaal 1.500 ton steenachtige materialen - Hoogveldscheweg 2, Velp - Grave
  Bron

 85. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een interne verbouwing - Hamstraat 2-4, Grave - Grave
  Bron