Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Gemeente Grave – Objectvergunning voor het mogen plaatsen van diverse geluidspeakers – verleend voor Centrum Management Grave - Grave
  Bron

 2. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van raampartijen door monumentenglas - Hamstraat 26 Grave - Grave
  Bron

 3. Gemeente Grave – Collectevergunning voor inzameling van lege flessen – verleend voor RK de Raamdonk - Grave
  Bron

 4. Gemeente Grave - Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Willem Verheidenstraat 14 te Grave - Grave
  Bron

 5. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfspand - Koninginnedijk ong. te Grave - Grave
  Bron

 6. Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een machineloods - Kapellaan 12 te Gassel - Grave
  Bron

 7. Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20 driehoeksborden t.b.v. Open Dag Vakopleiding Techniek, gemeente Grave - Grave
  Bron

 8. Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van lichtmasten en een scorebord - Ten Holtweg 10 te Gassel - Grave
  Bron

 9. Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een nieuwe aanbouw - Marsstraatje 1 te Grave - Grave
  Bron

 10. Gemeente Grave – Collectevergunning – verleend voor het Nederlandse Rode Kruis, gemeente Grave - Grave
  Bron