Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van een kerstboom – Trottoir aan de Hoofdwagt Grave - Grave
  Bron

 2. Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een nieuwe loods - Schotschestraat 1 a Velp - Grave
  Bron

 3. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van twee dakramen aan de achterzijde van de woning - Maasstraat 5 Grave - Grave
  Bron

 4. Gemeente Grave – Ligplaatsvergunning – verleend voor Feenstra Rijn Lijn BV – Loswal Grave - Grave
  Bron

 5. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een interne verbouwing - Oliestraat 16 Grave - Grave
  Bron

 6. CGM - Verlenging tijdelijk Parkeerverbod - Grave - Grave
  Bron

 7. Gemeente grave - Verlenging tijdelijk parkeerverbod en wegsleepregeling - Lunette te Grave - Grave
  Bron

 8. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een dakkapel - Zaalheuvelweg 23 Velp - Grave
  Bron

 9. Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor Stichting Centrum Management Grave (C.M.G.) - Grave
  Bron

 10. Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor Van Rens Mobiliteit – t.h.v. Gentstraat 2 Gassel - Grave
  Bron

 11. Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen (huisnummerbeschikking) – Intendanceplantsoen 1 82 t/m 1 89 Velp - Grave
  Bron

 12. Gemeente Grave– Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor het bouwen van 6 woningen - Vetwei 7 t/m 13 (oneven) en Tolschestraat 23 en 23a (oneven) te Velp. - Grave
  Bron

 13. Gemeente Grave – Objectvergunning - verleend voor het plaatsen van een container – de Quaylaan 65 Grave - Grave
  Bron

 14. Ontwerpbestemmingsplan ‘Vetwei/Tolschestraat, Velp’ - Grave
  Bron

 15. Ontwerpbestemmingsplan ‘Vetwei/Tolschestraat, Velp’ - Grave
  Bron

 16. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk afsluiten van de straat - Gentstraat 2 Gassel - Grave
  Bron

 17. Gemeente Grave – Collectevergunning – verleend voor Koor Unisono Escharen - Grave
  Bron

 18. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de woning - Graafschedijk 53 Escharen - Grave
  Bron

 19. Verordening reclamebelasting bedrijventerreinen Grave 2020-2. - Grave
  Bron

 20. Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Grave 2020. - Grave
  Bron

 21. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een paardenhouderij - Hoogveldscheweg 2 Velp - Grave
  Bron

 22. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee dakramen aan de achterzijde van de woning - Maasstraat 5 Grave - Grave
  Bron

 23. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit - Stoottroepenweg 2 Velp - Grave
  Bron

 24. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een nieuw woongebouw - Intendanceplantsoen 1 81 t/m 1 88 Velp NB - Grave
  Bron

 25. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een tweede in- of uitrit - Le Sage Ten Broekstraat 18 Grave - Grave
  Bron

 26. Gemeente Grave - Gehandicaptenparkeerplaats - Infirmerie 40 Grave - Grave
  Bron

 27. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanbrengen van luchtroosters aan de voorgevel van het pand - Rogstraat 6 Grave - Grave
  Bron

 28. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen, restaureren en verduurzamen van een pand - Maasstraat 21 Grave - Grave
  Bron

 29. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van luchtroosters aan voorzijde pand - Rogstraat 6 Grave - Grave
  Bron

 30. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis - Bronkhorstweg 32 Velp - Grave
  Bron

 31. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het slopen van bestaande woningen in beschermd stads-of dorpsgezicht - Oliestraat-Maaskade te Grave - Grave
  Bron

 32. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van bestaande loods incl huisvesting seizoensarbeiders - Turnhoutseweg 5 Gassel - Grave
  Bron

 33. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van de woning - Tolschestraat 44 Velp - Grave
  Bron

 34. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een tijdelijke afrit - Provincialeweg N 324 John S. Thompson Brug Grave - Grave
  Bron

 35. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van 32 daken - Pater J. Steinstraat 15, 17, Van Coothplein 4-10, Mgr. Tillemansstraat 15, 17, 20, Fr. Adrianusstraat 1-9, 2, 4, 8-12, Mgr. Borretweg 40-50, 64-90 te Grave - Grave
  Bron

 36. VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘FIETSPAD EN BRUG STOOFWEG’ - Grave
  Bron

 37. VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘FIETSPAD EN BRUG STOOFWEG’ - Grave
  Bron

 38. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het 40 cm lager aanleggen van een souterrain vloer - Maasstraat 21 Grave - Grave
  Bron

 39. Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van een container – Oliestraat 16 Grave - Grave
  Bron

 40. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een bed en breakfast in bestaande hooimijt - Overlaat 6a Gassel - Grave
  Bron

 41. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een tweede in- of uitrit - Le Sage Ten Broekstraat 18 Grave - Grave
  Bron

 42. Gemeente Grave – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Turnhoutseweg 5 5438 NR Gassel - Grave
  Bron

 43. Gemeente Grave - Tijdelijk verkeersbesluit Parkeerverbod met wegsleepregeling Lunette te Grave - Parkeerterrein Lunette - Grave
  Bron

 44. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een interne verbouwing - Oliestraat 16 Grave - Grave
  Bron

 45. Gemeente Grave – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Bosch en Duinweg 5 te VELP - Grave
  Bron

 46. Gemeente Grave – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Turnhoutseweg 5 Gassel - Grave
  Bron

 47. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het vergroten van de stal - Bosch en Duinweg 5 Velp NB - Grave
  Bron

 48. Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van een tent, 17 t/m 31 dec - Grave
  Bron

 49. Gemeente Grave – Standplaatsvergunning – verleend voor de verkoop van oliebollen, beignets en churros - Grave
  Bron

 50. OPENBARE KENNISGEVING - Grave
  Bron

 51. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van 2 dakramen - Braillestraat 31 Grave - Grave
  Bron

 52. Gemeente Grave– Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realiseren van een bed en breakfast in hooimijt - Overlaat 6 Gassel - Grave
  Bron

 53. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het kappen en herplanten van bomen - Basilius van Bruggelaan ongenummerd (bocht) te Velp - Grave
  Bron

 54. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van 32 daken - Pater J. Steinstraat 15, 17, Van Coothplein 4-10, Mgr. Tillemansstraat 15, 17, 20, Fr. Adrianusstraat 1-9, 2, 4, 8-12, Mgr. Borretweg 40-50, 64-90 te Grave - Grave
  Bron

 55. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van de woning - Graafschedijk 53 Escharen - Grave
  Bron

 56. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het rooien van een populierenbos - Duisterstraatje ongenummerd te Grave - Grave
  Bron

 57. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een bouwbord - Rijksweg/Bosschebaan ongenummerd te Velp NB - Grave
  Bron

 58. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het rooien van een populierenbos – Coeberghlaan ongenummerd te Grave - Grave
  Bron

 59. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het renoveren en vervangen van dakbedekking - Heidestraat 7 Gassel - Grave
  Bron

 60. Gemeente Grave – Ligplaatsvergunning – verleend voor RSR Shipping Company – Loswal Grave - Grave
  Bron

 61. Gemeente Grave – Standplaatsvergunning – verleend voor Spakenburger Vishandel Koelewijn – Standplaats Lunette te Grave - Grave
  Bron

 62. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel - Drieslag 3 Escharen - Grave
  Bron

 63. Gemeente Grave - Gehandicaptenparkeerplaats Maria Stuartlaan te Grave - Maria Stuartlaan te Grave - Grave
  Bron

 64. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘HOGENAKKER 12, GASSEL’ - Grave
  Bron

 65. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘HOGENAKKER 12, GASSEL’ - Grave
  Bron

 66. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen - Dorpstraat 15 Gassel - Grave
  Bron

 67. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een carport - Vetwei 12 Velp - Grave
  Bron

 68. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een balkon - Dokter Kanterslaan 326 Grave - Grave
  Bron

 69. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen op een dak - Hoofschestraat 36 Grave - Grave
  Bron

 70. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel - Oranje Nassaustraat 12 Grave - Grave
  Bron

 71. Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang vijf gemeenten regio Land van Cuijk, 2020 - Grave
  Bron