Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening - Koninginnedijk 252 te Grave - Grave
  Bron

 2. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 6 woningen met garage - Hof van Esteren te Escharen - Grave
  Bron

 3. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verwijderen van bestaande verharding en bijbehorende zaken - Handelstraat ongenummerd te Grave - Grave
  Bron

 4. Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een opslagruimte - Keerdijk 5 te Gassel - Grave
  Bron

 5. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanbrengen van een compartimentering tussen bovenwoning en winkelruimte - Burgem. de Bourbonplein 7 te Escharen - Grave
  Bron

 6. Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van diverse panden - Generaal De Bonsweg 1 te Velp - Grave
  Bron

 7. Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een opslagruimte - Keerdijk 5 te Gassel - Grave
  Bron

 8. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van ramen, deuren en kozijnen aan de achtergevel van een rijksmonument - Rogstraat 6 te Grave - Grave
  Bron

 9. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 6 woningen - Vetwei ongenummerd Grave - Grave
  Bron

 10. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van het hwa riool - Trompetterstraat, Ravelijn, Lunette, Bagijnenstraat, Poternen te Grave - Grave
  Bron