Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een bijgebouw - Bronkhorstweg 29, Velp - Grave
  Bron

 2. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van bestaand bijgebouw/paardenstal - Campagnelaan 2, Escharen - Grave
  Bron

 3. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een container t.b.v. het verbouwen van een huis - op de parkeerplaats aan de voorzijde van Bikkelkampplein 7, Grave - Grave
  Bron

 4. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Grave 2021 - Grave
  Bron

 5. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een steiger - Hoofschestraat-Klinkerstraat , Grave - Grave
  Bron

 6. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van een rijbak met struweelhagen - Hogendijk 5, Gassel - Grave
  Bron

 7. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - oprichten van een vrijstaande woning - Valkhofscheweg ongenummerd, Velp Nb - Grave
  Bron

 8. Gemeente Grave - ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure - verbouwen, restaureren en verduurzamen van een pand - Maasstraat 21, Grave - Grave
  Bron

 9. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van een woning en het plaatsen van een overkapping/carport - Veldweg 10, Escharen - Grave
  Bron

 10. Gemeente Grave - vaststelling bestemmingsplan en wijziging welstandsnota - Meisevoort - Krekelberg, Gassel - Grave
  Bron

 11. Gemeente Grave - vaststelling bestemmingsplan en wijziging welstandsnota - Meisevoort - Krekelberg, Gassel - Grave
  Bron

 12. Gemeente Grave - verlening collectevergunning - lege flessenactie - R.K. Basisschool de Sprankel - De Stoof en Estersveld, Grave - Grave
  Bron

 13. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van een reeds verleende vergunning - Generaal De Bonsweg 1, Velp Nb - Grave
  Bron

 14. Gemeente Grave – verleende collectevergunning – lege flessenactie R.K. Bassisschool de Raamdonk - gedeelte Mars, Rode- en Blauwe dorp en de Zittert, Grave - Grave
  Bron

 15. Gemeente Grave - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - realiseren van balkons en erkers - Prinsenstal, Grave - Grave
  Bron

 16. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een aanbouw en veranda - Vetwei 5, Grave - Grave
  Bron

 17. Woonwagenbeleid Grave 2021 - Grave
  Bron

 18. Verhuurbeleid woonwagens en standplaatsen Grave 2021 - Grave
  Bron

 19. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - uitbouwen van een woning - Estersveldlaan 48, Grave - Grave
  Bron

 20. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - vervangen van een bestaande recreatiewoning - Villa Novaweg 5, Escharen - Grave
  Bron