Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het aanleggen van een weg en parkeerterrein en het kappen van bomen - Kranenhofscheweg 10 te Escharen - Grave
  Bron

 2. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Grave 2020 - Grave
  Bron

 3. Publicatie coördinatieregeling Waterlinie Grave, fase 2, Wonen aan de Vesting te Grave - Grave
  Bron

 4. Gemeente Grave – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor het vervangen van een sportaccommodatie, het aanleggen van een aardewal tegen- en als toegang voor de te realiseren sportaccommodatie en het plaatsen van diverse kleine bouwwerken op het sportterrein – Veldartilleriestraat 4 te Velp - Grave
  Bron

 5. Gemeente Grave – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor het vervangen van een sportaccommodatie, het aanleggen van een aardewal tegen- en als toegang voor de te realiseren sportaccommodatie en het plaatsen van diverse kleine bouwwerken op het sportterrein – Veldartilleriestraat 4 te Velp - Grave
  Bron

 6. Publicatie coördinatieregeling Waterlinie Grave, fase 2, Wonen aan de Vesting te Grave - Grave
  Bron

 7. Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel - Rondom De Kerk 5 te Escharen - Grave
  Bron

 8. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER ‘BUITENGEBIED, HOOGEWEG 11’ - Grave
  Bron

 9. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER ‘BUITENGEBIED, HOOGEWEG 11’ - Grave
  Bron

 10. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het renoveren en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden van 99 woningen - diverse locaties te Grave - Grave
  Bron