Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Nadere regel Basissubsidie gemeente Grave 2017.1 - Grave
  Bron

 2. Gemeente Grave – Collectevergunning – verleend voor Kerk in Actie voor het inzamelen van geld t.b.v. vluchtelingenkinderen Lesbos, Libanon en Syrië - Grave
  Bron

 3. Gemeente Grave - Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Prinsenstal ong. in Grave - Grave
  Bron

 4. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning - Molenakker ongenummerd Gassel - Grave
  Bron

 5. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van een gevel - Cuykschesteeg 3 Escharen - Grave
  Bron

 6. Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realiseren van nieuwe sportvelden - Kranenhofscheweg 10 Escharen - Grave
  Bron

 7. Gemeente Grave – Geluidsontheffing – verleend voor Alex Music Service, Essinklaan 13 te Grave - Grave
  Bron

 8. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een loods - Oude Maasdijk 8 Velp - Grave
  Bron

 9. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel met nokverhoging over de gehele achterkant - Anna Van Burenweg 42 Grave - Grave
  Bron

 10. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen - Karweg 2 Escharen - Grave
  Bron