Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Gemeente Grave– Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van bestaande loods incl. huisvesting seizoensarbeiders - Turnhoutseweg 5 Gassel - Grave
  Bron

 2. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een veranda met een glazen dak - van Rechterenlaan 11 Grave - Grave
  Bron

 3. Gemeente Grave – Collectevergunning – verleend voor Goede Doelenweek Grave, Escharen, Velp 2020. - Grave
  Bron

 4. Gemeente Grave– Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realiseren van een fundering - Prinsenstal ongenummerd (Loft 26) Grave - Grave
  Bron

 5. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 30 bomen - diverse locaties gelegen aan de N 324 te Grave - Grave
  Bron

 6. Gemeente Grave – Drank- en Horecavergunning – verleend voor ABC American Buffet Corner B.V. - Grave
  Bron

 7. Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een extra hemelwaterriool en totale reconstructie van de openbare ruimte - Beerschemaasweg, Zanddijk, St. Machutusweg, Korteweg, Willem van Esterenweg te Escharen - Grave
  Bron

 8. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van nieuwbouw loft bovenop bestaand gebouw - Prinsenstal ongenummerd - Grave
  Bron

 9. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een overkapping - Koninginnedijk 2 Grave - Grave
  Bron

 10. Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een nieuw te bouwen woning - Oliestraat 28 b Grave - Grave
  Bron