Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN PARKEREN’ - Grave
  Bron

 2. Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van sandwichborden op diverse locaties in gemeente Grave - Grave
  Bron

 3. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een nieuw luchtkanaal aan een bestaande varkensstal - Lageheiweg 9 te Escharen - Grave
  Bron

 4. Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtmasten en een scorebord - Ten Holtweg 10 te Gassel - Grave
  Bron

 5. Beheerregeling informatiebeheer gemeente Grave 2019 - Grave
  Bron

 6. Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Geluidsontheffing – verleend aan COA voor landelijke open dag AZC, Intendanceplantsoen 1 te Velp - Grave
  Bron

 7. Gemeente Grave – Uitschrijving Opvangvoorziening KDO Schoolstraat (KDV) te Gassel, Schoolstraat 8 te Gassel - Grave
  Bron

 8. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning - Graafschedijk ongenummerd te Escharen - Grave
  Bron