Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Verordening reclamebelasting bedrijventerreinen Grave 2021 - Grave
  Bron

 2. Verordening rioolheffing Grave 2021 - Grave
  Bron

 3. Verordening reclamebelasting centrumgebied Grave 2021 - Grave
  Bron

 4. Verordening lijkbezorgingsrechten Grave 2021 - Grave
  Bron

 5. Verordening onroerendezaakbelastingen Grave 2021 - Grave
  Bron

 6. Verordening hondenbelasting Grave 2021 - Grave
  Bron

 7. Verordening reinigingsheffingen Grave 2021 - Grave
  Bron

 8. Verordening leges Grave 2021 - Grave
  Bron

 9. Gemeente Grave – verlening objectvergunning – plaatsen van twee containers t.b.v. de renovatie van de omliggende wijk - Van Coothplein, Grave - Grave
  Bron

 10. Beleidsregels jeugdhulp gemeente Grave 2020 - Grave
  Bron