Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van gesloten bronsystemen - Oliestraat 133, Grave - Grave
  Bron

 2. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een carport - Ooievaarshorst 40, Grave - Grave
  Bron

 3. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning - Tolschestraat 44, Velp - Grave
  Bron

 4. Gemeente Grave - verlening geluidsontheffing - mogen streamen van een Bevrijdingsdag evenement (zonder publiek) - St. Elisabethstraat 10a, Grave - Grave
  Bron

 5. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van wooneenheden en een commerciële ruimte - Prinsenstal 6 en 8 (even) en de Pauselijke Staten 1 t/m 21 (doorlopend), Grave - Grave
  Bron

 6. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een hoogwerker - Essinklaan 2-32, Grave - Grave
  Bron

 7. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een dakkapel - Jan Hondongpark 4, Grave - Grave
  Bron

 8. Gemeente Grave - verlening terrasvergunning - Wegrestaurant De Elft - Bosschebaan 1, Velp NB - Grave
  Bron

 9. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - brandveilig gebruiken van kinderdagverblijf - Mgr.Borretweg 1, Grave - Grave
  Bron

 10. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel in de voorgevel - Futenhorst 28, Grave - Grave
  Bron

 11. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van een woning - Zanddijk 20, Escharen - Grave
  Bron

 12. Gemeente Grave - verlening terrasvergunning - Lunchroom Tanja - Rogstraat 11a, Grave - Grave
  Bron

 13. Gemeente Grave - reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Maria Stuartlaan, Grave - Grave
  Bron

 14. Nadere regel Contractsubsidie gemeente Grave 2017 - Grave
  Bron

 15. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een woonzorgcomplex - Beukenlaan 4, Velp NB - Grave
  Bron

 16. Gemeente Grave - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - afbreken en herbouwen van een aanbouw - Braillestraat 31, Grave - Grave
  Bron

 17. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een (rol)steiger t.b.v. schilderwerkzaamheden 2,45 x 1,35 x 8,00 meter - Trottoir t.h.v. Ruyterstraat 39, Grave - Grave
  Bron

 18. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een verreiker - Zwanenhorst, Grave - Grave
  Bron

 19. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een verreiker - Kraanvogelhorst, Grave - Grave
  Bron

 20. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van uitweg tbv ontsluiten perceel via de openbare weg - Torenstraat ongenummerd (nabij nr. 20a), Gassel - Grave
  Bron

 21. Gemeente Grave - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer - veranderen van de veehouderij met caravanstalling - Schotschestraat 1a, Velp - Grave
  Bron

 22. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van gesloten bronsystemen - Oliestraat 133, Grave - Grave
  Bron

 23. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - vernieuwen van kozijnen en het inpandig verbouwen van een woonboerderij - Schrijfakkerweg 8, Escharen - Grave
  Bron

 24. Gemeente Grave - mobiel breken bouw- en sloopafval - mobiel breken van in totaal 1.500 ton steenachtige materialen - Hoogveldscheweg 2, Velp - Grave
  Bron

 25. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een interne verbouwing - Hamstraat 2-4, Grave - Grave
  Bron

 26. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - afvoeren van 4 stuks 9m3 containers met hout en restafval - Maasstraat 12, Grave - Grave
  Bron

 27. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een afvalcontainer m3 - voor het huis op parkeerplaats aan de Ruyllaan 6, Grave - Grave
  Bron

 28. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Gedeeltelijke gebruikswijziging arsenaal t.b.v. kleinschalig boetiekhotel (6 kamers) - St.Elisabethstraat 35, Grave - Grave
  Bron