Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van een bestaande recreatiewoning - Villa Novaweg ongenummerd, Escharen - Grave
  Bron

 2. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Sirtemalaan 20, Grave - Grave
  Bron

 3. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van constructieve wijzigingen en de functieverandering van een deel van een gebouw - Heihoekseweg 4, Gassel - Grave
  Bron

 4. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van gesloten bronsystemen - Oliestraat 133, Grave - Grave
  Bron

 5. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een carport - Ooievaarshorst 40, Grave - Grave
  Bron

 6. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning - Tolschestraat 44, Velp - Grave
  Bron

 7. Gemeente Grave - verlening geluidsontheffing - mogen streamen van een Bevrijdingsdag evenement (zonder publiek) - St. Elisabethstraat 10a, Grave - Grave
  Bron

 8. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van wooneenheden en een commerciële ruimte - Prinsenstal 6 en 8 (even) en de Pauselijke Staten 1 t/m 21 (doorlopend), Grave - Grave
  Bron

 9. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een hoogwerker - Essinklaan 2-32, Grave - Grave
  Bron

 10. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een dakkapel - Jan Hondongpark 4, Grave - Grave
  Bron

 11. Gemeente Grave - verlening terrasvergunning - Wegrestaurant De Elft - Bosschebaan 1, Velp NB - Grave
  Bron

 12. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - brandveilig gebruiken van kinderdagverblijf - Mgr.Borretweg 1, Grave - Grave
  Bron

 13. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel in de voorgevel - Futenhorst 28, Grave - Grave
  Bron

 14. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van een woning - Zanddijk 20, Escharen - Grave
  Bron

 15. Gemeente Grave - verlening terrasvergunning - Lunchroom Tanja - Rogstraat 11a, Grave - Grave
  Bron

 16. Gemeente Grave - reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Maria Stuartlaan, Grave - Grave
  Bron

 17. Nadere regel Contractsubsidie gemeente Grave 2017 - Grave
  Bron

 18. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een woonzorgcomplex - Beukenlaan 4, Velp NB - Grave
  Bron

 19. Gemeente Grave - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - afbreken en herbouwen van een aanbouw - Braillestraat 31, Grave - Grave
  Bron

 20. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een (rol)steiger t.b.v. schilderwerkzaamheden 2,45 x 1,35 x 8,00 meter - Trottoir t.h.v. Ruyterstraat 39, Grave - Grave
  Bron

 21. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een verreiker - Zwanenhorst, Grave - Grave
  Bron

 22. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een verreiker - Kraanvogelhorst, Grave - Grave
  Bron

 23. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van uitweg tbv ontsluiten perceel via de openbare weg - Torenstraat ongenummerd (nabij nr. 20a), Gassel - Grave
  Bron

 24. Gemeente Grave - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer - veranderen van de veehouderij met caravanstalling - Schotschestraat 1a, Velp - Grave
  Bron

 25. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van gesloten bronsystemen - Oliestraat 133, Grave - Grave
  Bron

 26. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - vernieuwen van kozijnen en het inpandig verbouwen van een woonboerderij - Schrijfakkerweg 8, Escharen - Grave
  Bron

 27. Gemeente Grave - mobiel breken bouw- en sloopafval - mobiel breken van in totaal 1.500 ton steenachtige materialen - Hoogveldscheweg 2, Velp - Grave
  Bron

 28. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een interne verbouwing - Hamstraat 2-4, Grave - Grave
  Bron

 29. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - afvoeren van 4 stuks 9m3 containers met hout en restafval - Maasstraat 12, Grave - Grave
  Bron

 30. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een afvalcontainer m3 - voor het huis op parkeerplaats aan de Ruyllaan 6, Grave - Grave
  Bron

 31. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Gedeeltelijke gebruikswijziging arsenaal t.b.v. kleinschalig boetiekhotel (6 kamers) - St.Elisabethstraat 35, Grave - Grave
  Bron

 32. Gemeente Grave – ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure - realiseren van nieuwbouw loft bovenop bestaand gebouw - Prinsenstal ongenummerd, Grave - Grave
  Bron

 33. Gemeente Grave - verlening ligplaatsvergunning - aanleggen met mps Poseidon - Loswal, Grave - Grave
  Bron

 34. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van woning en het vergunningvrij realiseren van een bijkeuken - Zaalheuvelweg 19, Velp NB - Grave
  Bron

 35. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een hijskraan - het parkeerterrein van de Jumbo (ongeveer 5 haakse parkeerplaatsen), Grave - Grave
  Bron

 36. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - oprichten van een loods - Schotschestraat 1a, Velp NB - Grave
  Bron

 37. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - herinrichten van de weg - Beerschemaasweg ong., Escharen - Grave
  Bron

 38. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een dakkapel - Jan Hondongpark 4, Grave - Grave
  Bron

 39. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - snoeien van bomen i.v.m. nieuwbouw - Oliestraat ong. hoek Maaskade, Grave - Grave
  Bron

 40. Gemeente Grave - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Oude Maasdijk 4, Velp - Grave
  Bron

 41. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een hoogwerker - Diverse locaties; Hoofschstraat 45 t/m 55 (oneven), Sint Jorisstraat 6   t/m 28 (even) en Achter de Marstal 2 t/m 8 (even), Grave - Grave
  Bron

 42. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - realiseren van een appartementengebouw – Oliestraat 59 t/m 133 (oneven) en Maaskade 1 t/m 5 (oneven), Grave - Grave
  Bron

 43. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Grave 2021 - Grave
  Bron

 44. Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 Grave - Grave
  Bron

 45. Gemeente Grave - verlening terrasvergunning - Cafetaria De Bruurkes - Maasstraat 10, Grave - Grave
  Bron

 46. Gemeente Grave - ingetrokken omgevingsvergunning - verzoek tot intrekken van de omgevingsvergunning door derde - Heistraat 9, Grave - Grave
  Bron

 47. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een 2 onder 1 kap woning - Molenakker 5K, Gassel - Grave
  Bron

 48. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een 2 onder 1 kap woning - Molenakker 5h, Gassel - Grave
  Bron

 49. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - vervangen van dakpannen en het vernieuwen van de rieten kap - Heidestraat 7, Gassel - Grave
  Bron

 50. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een trekveerpont - Basilius van Bruggelaan ong. (nabij Emmausklooster), Velp Nb - Grave
  Bron

 51. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - bouwen van 6 woningen - Vetwei 7 t/m 13 (oneven) en Tolschestraat 23 en 23 a (oneven), Velp - Grave
  Bron

 52. Gemeente Grave - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – omschakelen veehouderij naar akkerbouwbedrijf - Heihoekseweg 7, Gassel - Grave
  Bron

 53. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning - Ruyterstraat 3, Grave - Grave
  Bron

 54. Gemeente Grave - verlening terrasvergunning - Het Poortwachtershuis - Maaskade 14, Grave - Grave
  Bron

 55. Gemeente Grave - verlening terrasvergunning - Restaurant D'n Eetkaemer - Maasstraat 16, Grave - Grave
  Bron

 56. Gemeente Grave - verlening terrasvergunning - Restaurant Colori - Maasstraat 22, Grave - Grave
  Bron

 57. Gemeente Grave - verlening terrasvergunning - Café bar de Coehoorn - Maasstraat 14, Grave - Grave
  Bron

 58. Gemeente Grave - verlening terrasvergunning - Steakhouse Don Kiesjot - Maasstraat 17, Grave - Grave
  Bron

 59. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van het huis - Achter De Kerk 23, Grave - Grave
  Bron

 60. Gemeente Grave - verlening terrasvergunning - Café de Maaspoort - Maasstraat 20, Grave - Grave
  Bron

 61. Gemeente Grave - coördinatieregeling plan - Vetwei/ Tolschestraat, Velp - Grave
  Bron

 62. Gemeente Grave - coördinatieregeling plan - Vetwei/ Tolschestraat, Velp - Grave
  Bron

 63. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van een reeds verleende vergunning - Generaal De Bonsweg 1, Velp - Grave
  Bron

 64. Gemeente Grave - verlening ligplaatsvergunning - aanleggen met mps Poseidon - Loswal, Grave - Grave
  Bron

 65. Gemeente Grave - verlening exploitatievergunning - Cafetaria De Bruurkes V.O.F. - Maasstraat 10, Grave - Grave
  Bron

 66. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van een persleiding - Percelen langs de Graafsche Raam, Grave - Grave
  Bron

 67. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - dichtmaken van een balkon - Dokter Kanterslaan 181, Grave - Grave
  Bron

 68. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van balkons en erkers - Prinsenstal (Wijnberg) ong., Grave - Grave
  Bron

 69. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een carport - Ooievaarshorst 40, Grave - Grave
  Bron

 70. Gemeente Grave - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - realiseren van constructieve wijzigingen en de functieverandering van een deel van een gebouw - Heihoekseweg 4, Gassel - Grave
  Bron

 71. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een steiger (10 m. x 1,2 m. x 9 m.) - Gasthuisstraat 48, Grave - Grave
  Bron

 72. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een hoogwerker - Pater van den Elsenstraat en Baronesstraat, Grave - Grave
  Bron

 73. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - dichtmaken van een balkon - Dokter Kanterslaan 181, Grave - Grave
  Bron

 74. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een woning - Beerschemaasweg 61, Escharen - Grave
  Bron

 75. Gemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een in-/uitrit - Torenstraat 20, Gassel - Grave
  Bron

 76. Gemeente Grave - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning - Tolschestraat 44, Velp - Grave
  Bron

 77. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van het gebruik van een voormalige mantelzorgwoning naar een voorziening voor b&b bij de woning - Prinsenhof 3, Gassel - Grave
  Bron

 78. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - oprichten van een woning - Molenakker ong. (nabij nr. 5f), Gassel - Grave
  Bron

 79. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een steiger - Maasstraat 21, Grave - Grave
  Bron

 80. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een hekwerk als erfafscheiding - Mgr. Borretweg 28, Grave - Grave
  Bron

 81. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van woning en het realiseren van een bijkeuken - Zaalheuvelweg 19, Velp - Grave
  Bron

 82. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een tuinhuis met overkapping - Helmkruid 12, Grave - Grave
  Bron

 83. Gemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van diverse objecten t.b.v. het realiseren van een nieuwbouw woning - Oliestraat 28, Grave - Grave
  Bron

 84. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een afdak - Pater Johan Steinstraat 2, Grave - Grave
  Bron

 85. Gemeente Grave - verlening standplaatsvergunning - mogen verkopen van asperges en aardbeien - Lunette, Grave - Grave
  Bron

 86. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - tijdelijk plaatsen van een mantelzorgwoning - Bosschebaan 23A, Velp - Grave
  Bron

 87. Gemeente Grave - verlening standplaatsvergunning - mogen verkopen van asperges en aardbeien - Burgemeester de Bourbonplein, Escharen - Grave
  Bron

 88. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van verkoopopties van 51 woningen - Industriestraat 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 en 17, Handelstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 en 37, Koninginnedijk 302, 304, 306 en 308, Industriestraat 1, Baronesstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 en 37, Grave - Grave
  Bron

 89. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - draagmuur vervangen voor een stalen bint - Sirtemalaan 14, Grave - Grave
  Bron

 90. Gemeente Grave - ingetrokken omgevingsvergunning - realiseren van een solex-verhuurbedrijf - Hondsdijk 1c, Escharen - Grave
  Bron

 91. Gemeente Grave - verlening exploitatievergunning - Brugstraat 8, Grave - Grave
  Bron

 92. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - snoeien en uitdunnen van een bomenrij - Kranenhofscheweg - Bosschebaan (perceel tussen twee straten), Velp NB - Grave
  Bron

 93. Gemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van het gebruik van een voormalige mantelzorgwoning naar een voorziening voor b&b bij de woning - Prinsenhof 3, Gassel - Grave
  Bron

 94. Gemeente Grave - Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Van der Plaatstraat, Grave - Grave
  Bron

 95. Gemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - vervangen van daken - Kraanvogelhorst 2 t/m 22 (even), Grave - Grave
  Bron