Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Turnhoutseweg 5 - Prinsenhof 5 te Gassel’ - Grave
  Bron

 2. Gemeente Grave – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten voor een onbemand tankstation met zonnepanelen, voorzien van E laadpalen – Tankstation Tango Grave, Arnoud van Gelderweg 95A, 5361 CV GRAVE - Grave
  Bron

 3. Gemeente Grave – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het geen varkens meer houden binnen de inrichting, in plaats van varkens wordt er rundvee gehuisvest – Boltschestraat 2 5364 NM Escharen - Grave
  Bron

 4. Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis met garage - Molenakker 3C te Gassel - Grave
  Bron

 5. Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van twee geluidsschermen - Tolschestraat/Bosschebaan ongenummerd te Velp - Grave
  Bron

 6. Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning - Beerschemaasweg 71 te Escharen - Grave
  Bron

 7. Gemeente Grave - Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Prinsenstal ong. in Grave - Grave
  Bron

 8. VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Turnhoutseweg 5 - Prinsenhof 5 te Gassel’ - Grave
  Bron

 9. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een carport - Traverse 151 te Grave - Grave
  Bron

 10. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een in-/uitrit - Bosschebaan 8 te Velp - Grave
  Bron

 11. Gemeente Grave - instellen voorrangsregeling voetgangersoversteekplaats (zebrapad) - Gasthuishoeve 2 Grave - Grave
  Bron

 12. Gemeente Grave - Tijdelijke wegafsluiting i.v.m. doorkomst Nijmeegse Vierdaagse 2020 - Gemeente Grave - Grave
  Bron

 13. Gemeente Grave - instellen voorrangsregeling voetgangersoversteekplaats (zebrapad) - Mgr. Borretweg 28 Grave - Grave
  Bron

 14. Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bewerken en ophogen van een perceel - hoek Karweg/Egweg ongenummerd te Escharen - Grave
  Bron

 15. Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 2 appartementen - Rogstraat 3, 3a en 3b te Grave - Grave
  Bron

 16. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een tuinhuis - Jan Hondongpark 1 te Grave - Grave
  Bron

 17. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van waterleidingen in het centrum - Klinkerstraat e.o. te Grave - Grave
  Bron

 18. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woning en het vergroten van een dakkapel - Burg Raijmakerslaan 63 te Grave - Grave
  Bron

 19. Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het vervangen van kozijnen - Bronkhorstweg 26 te Velp - Grave
  Bron

 20. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van 2 appartementen - Rogstraat 3 te Grave - Grave
  Bron

 21. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening - Koninginnedijk 252 te Grave - Grave
  Bron

 22. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 6 woningen met garage - Hof van Esteren te Escharen - Grave
  Bron

 23. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verwijderen van bestaande verharding en bijbehorende zaken - Handelstraat ongenummerd te Grave - Grave
  Bron

 24. Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een opslagruimte - Keerdijk 5 te Gassel - Grave
  Bron

 25. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanbrengen van een compartimentering tussen bovenwoning en winkelruimte - Burgem. de Bourbonplein 7 te Escharen - Grave
  Bron

 26. Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van diverse panden - Generaal De Bonsweg 1 te Velp - Grave
  Bron

 27. Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een opslagruimte - Keerdijk 5 te Gassel - Grave
  Bron

 28. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van ramen, deuren en kozijnen aan de achtergevel van een rijksmonument - Rogstraat 6 te Grave - Grave
  Bron

 29. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 6 woningen - Vetwei ongenummerd Grave - Grave
  Bron

 30. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van het hwa riool - Trompetterstraat, Ravelijn, Lunette, Bagijnenstraat, Poternen te Grave - Grave
  Bron

 31. Gemeente Grave - Gehandicaptenparkeerplaats - Stadhouderslaan 7 Grave - Grave
  Bron

 32. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning - Beerschemaasweg ongenummerd te Escharen - Grave
  Bron

 33. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van twee geluidsschermen - Tolschestraat/Bosschebaan ongenummerd te Velp - Grave
  Bron

 34. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een glasvezelnetwerk - diverse locaties in Grave - Grave
  Bron

 35. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het moderniseren van een antenne installatie - Burgemeester De Bourbonplein 2 te Escharen - Grave
  Bron

 36. Beleidsregels Terug- en invordering 2020 - Grave
  Bron

 37. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen en herplanten van bomen - Maaskade ongenummerd te Grave - Grave
  Bron

 38. Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van terrasschermen en het wijzigen van een gevel - Hoofdwagt 6 te Grave - Grave
  Bron

 39. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een in-/uitrit, het plaatsen van nieuwe kozijnen en het schilderen van een woning - Bronkhorstweg 34 te Velp - Grave
  Bron

 40. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verwijderen van de schoorsteen op de woning - Bronkhorstweg 34 te Velp - Grave
  Bron

 41. Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het aanleggen van een weg en parkeerterrein en het kappen van bomen - Kranenhofscheweg 10 te Escharen - Grave
  Bron

 42. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Grave 2020 - Grave
  Bron

 43. Publicatie coördinatieregeling Waterlinie Grave, fase 2, Wonen aan de Vesting te Grave - Grave
  Bron

 44. Gemeente Grave – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor het vervangen van een sportaccommodatie, het aanleggen van een aardewal tegen- en als toegang voor de te realiseren sportaccommodatie en het plaatsen van diverse kleine bouwwerken op het sportterrein – Veldartilleriestraat 4 te Velp - Grave
  Bron

 45. Gemeente Grave – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor het vervangen van een sportaccommodatie, het aanleggen van een aardewal tegen- en als toegang voor de te realiseren sportaccommodatie en het plaatsen van diverse kleine bouwwerken op het sportterrein – Veldartilleriestraat 4 te Velp - Grave
  Bron

 46. Publicatie coördinatieregeling Waterlinie Grave, fase 2, Wonen aan de Vesting te Grave - Grave
  Bron

 47. Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel - Rondom De Kerk 5 te Escharen - Grave
  Bron

 48. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER ‘BUITENGEBIED, HOOGEWEG 11’ - Grave
  Bron

 49. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER ‘BUITENGEBIED, HOOGEWEG 11’ - Grave
  Bron

 50. Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het renoveren en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden van 99 woningen - diverse locaties te Grave - Grave
  Bron