<![CDATA[Met subsidie uw regenpijp afkoppelen]]>

Regen, sneeuw en hagel dat op uw dak valt, komt via uw regenpijp in het riool terecht. U kunt als inwoner van de gemeente Grave subsidie krijgen als u uw regenpijp afkoppelt en het hemelwater verwerkt in de tuin. Dit is niet alleen goed voor uw eigen bomen en planten; het draagt ook bij aan de klimaatbestendigheid van de omgeving. Er zijn verschillende manieren om af te koppelen. Bovengronds, ondergronds, groot of klein: voor iedere tuin is een passende oplossing.

De herfst begint bijna en veel mensen gaan weer in de tuin aan het werk. De komende zes weken lichten wij daarom, ter inspiratie, afkoppelmogelijkheden uit waar u mee aan de slag zou kunnen.

Deze week: een regenton met overloop.

Regenton met overloop In een regenton vangt u regenwater op. Het voordeel hiervan is dat het benut kan worden. Zo kunt u er de auto mee wassen en de planten mee water geven. Regentonnen vindt u in alle soorten en maten, in bouwmarkten, tuincentra en op het internet. Ze zijn relatief gemakkelijk te installeren en vergen weinig onderhoud. U kunt de subsidie van €4 per vierkante meter afgekoppeld oppervlak gebruiken om een regenton aan te schaffen. Het is dan wel van belang dat u de ton voorziet van een overloop. Een regenton heeft doorgaans onvoldoende capaciteit om een of meer fikse regenbuien aan te kunnen. Het overtollige water kan niet langer naar het riool, dus moet het ergens in uw tuin de grond in kunnen zakken. U kunt het water op een grasveldje laten lopen of het (via een gootje) leiden naar een lager gelegen gedeelte. Er zijn echter meer, creatieve oplossingen mogelijk. Daarover leest u de volgende weken meer.

Meer informatie

Wilt u meer weten over afkoppelen en de subsidie die hiervoor beschikbaar wordt gesteld? Kijk dan op www.grave.nl/afkoppelen of bel vrijblijvend voor persoonlijk advies. 

Tel. 0486-477277

]]> 2021-09-21T22:37:27 https://www.grave.nl/regenton-afkoppelen
<![CDATA[Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)]]> Vanaf 1 maart 2020 kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze regeling is bedoeld om ondernemers die als gevolg van de Coronacrisis tijdelijk geen inkomen hebben, van een inkomen te voorzien. Daarnaast kan er, als er sprake is van liquiditeitsproblemen, een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Update september 2021

Vanaf 1 oktober 2021 stopt de Tozo definitief. De landelijke overheid heeft aangekondigd dat de Bbz-regeling tijdelijk versoepelt gaat worden. Deze versoepeling gaat in met ingang van 1 oktober 2021 en zal tot het einde van het jaar duren. Hoe de regeling er definitief uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk.

De voorgestelde versoepelingen zijn:

Zodra er meer duidelijk is zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via onze website.

Update juni 2021: Uitstel terugbetaling Tozo lening voor bedrijfskapitaal

Voor de Tozo was oorspronkelijk geregeld dat zelfstandig ondernemers met een lening voor bedrijfskapitaal per 1 juli 2021 zouden starten met aflossen. Veel zelfstandig ondernemers zijn echter nog niet in staat om al per 1 juli 2021 aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft daarom besloten dat de aflossingsdatum verschoven wordt naar 1 januari 2022. Daarnaast wordt de renteopbouw in de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022 stopgezet. De looptijd van de lening wordt verlengd van 3,5 naar 5 jaar. Wie toch per juli 2021 of sneller dan binnen 5 jaar wil aflossen, kan dat uiteraard nog steeds doen.

De ondernemers die een lening voor bedrijfskapitaal hebben ontvangen, ontvangen binnenkort een brief met meer informatie.

Update juni 2021: Verlenging Tozo uitkering voor levensonderhoud

De landelijke overheid heeft besloten om de Tozo regeling vanaf 1 juli 2021 te verlengen met Tozo-5. Tot 1 juli 2021 kunt u nog een aanvraag voor Tozo-4 doen. Hieronder leest u meer over de voorwaarden.

]]> 2021-09-20T16:00:00 https://www.grave.nl/corona-tozo
<![CDATA[Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)]]> Ondanks de verschillende steunmaatregelen die reeds door het kabinet zijn genomen, dreigen er mensen tussen wal en schip te vallen. Bent u ondernemer/zzp-er, werknemer of werkzoekende en heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? En kunt u daardoor noodzakelijke kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. De regeling TONK biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor ondernemers, die door de coronacrisis te maken krijgen met terugval in inkomen.

Update september 2021

Vanuit de landelijke overheid is het bericht ontvangen dat de steunmaatregelen in verband met de Corona epidemie per 1 oktober 2021 stoppen. Dat geldt ook voor de TONK. Vanaf 1 oktober 2021 kunt u dus geen aanvragen meer indienen voor een tegemoetkoming in uw vaste lasten.

Als u ook na 1 oktober 2021 moeite heeft om uw hypotheek of huur te betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een woonkostentoeslag. Ook voor andere kosten zijn er regelingen. Klikt u hier voor de minimaregelingen die er zijn https://www.cuijk.nl/inkomensondersteuning.

Update juli 2021

De regeling is aangepast, zodat meer mensen hiervoor in aanmerking komen. De belangrijkste verandering is dat het maximale maandbedrag verhoogd is naar € 1.000,00 per maand. Hieronder leest u alle informatie over de TONK.

Voor wie

U komt in aanmerking voor de Tonk wanneer u door de Coronamaatregelen een (aanzienlijk) lager inkomen heeft dan voor de Coronacrisis. Voorwaarde is wel dat u daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Ook moeten er  geen andere regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken. U kunt hierbij denken aan een uitkering van het UWV, de SVB, maar ook huur- of zorgtoeslag.

In de volgende situaties komt u mogelijk in aanmerking:

Voldoet u niet aan een van de bovengenoemde situaties, maar kunt u als gevolg van de Coronacrisis uw vaste lasten niet meer betalen, neem dan contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen naar vragentonk@cgm.nl.

Noodzakelijke (woon)kosten

Noodzakelijke woonkosten zijn:

Woonkosten tot een bedrag van € 240,00 komen niet voor vergoeding in aanmerking. Wij gaan er vanuit dat u deze kosten zelf uit een (minimum-)inkomen kunt betalen. Als uw kosten lager zijn dan € 240,00,  maar u kunt desondanks uw vaste lasten niet meer betalen, doet u dan toch een aanvraag. Wij kunnen als daar (dringende) redenen voor zijn, afwijken van de regels.

De voorwaarden

Periode uitkering

De Tonk loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. U kunt dus maximaal voor negen maanden een uitkering krijgen. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U kunt een aanvraag doen voor de maanden dat u niet in staat bent om uw woonkosten te betalen. De Tonk kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 worden toegekend. Als u bijvoorbeeld op 1 augustus 2021 een aanvraag indient, dan kun u de uitkering toch in laten gaan op 1 januari 2021. U kunt tot 1 oktober 2021 een aanvraag indienen. Na 1 oktober 2021 is het niet meer mogelijk om een aanvraag voor Tonk te doen.

Hoogte uitkering

De hoogte is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen (uw draagkracht) en de hoogte van uw woonkosten. En is dus voor iedereen verschillend. De vergoeding bedraagt maximaal € 1.000,00 per maand. U mag de TONK-uitkering meestal houden. In sommige uitzonderlijke gevallen kan de uitkering als lening worden verstrekt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt.

Inlichtingenplicht (artikel 17 Participatiewet)

Als u wilt deelnemen aan de Tonk moet u zich houden aan de inlichtingenplicht. Deze verplichting houdt in dat u ons de juiste informatie geeft bij de aanvraag. Zo verklaart u met het indienen van de aanvraag dat uw (gezins-) inkomsten gedaald is als gevolg van de Coronacrisis en u daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Ook bent u bijvoorbeeld verplicht om ons, als de uitkering is toegekend, op de hoogte te stellen wanneer er wijzigingen zijn in uw (gezins-) inkomen of persoonlijke situatie.

Aanvragen

U heeft een DigiD nodig om de aanvraag te kunnen doen. Als u een partner heeft, dan moet ook uw partner inloggen met zijn of haar DigiD. Als u alles heeft ingevuld wordt u gevraagd om bewijsstukken te uploaden. De bewijsstukken mogen per bewijsstuk maximaal 1 MB groot zijn. Als het niet lukt om de stukken te uploaden of ze zijn groter dan 1 MB, mailt u de stukken dan naar tonk@cgm.nl. Wij adviseren u om dit op een veilige manier te doen via veiligdelen.cgm.nl. Zet u in het onderwerp uw naam en geboortedatum.

Zodra u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld zult u een overzicht krijgen van welke bewijsstukken u moet uploaden.

Verlenging aanvraag

Als u over de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 al TONK heeft ontvangen, dan kunt u opnieuw een aanvraag doen voor de periode van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. U hoeft dan alleen maar het formulier in te vullen. U hoeft dus niet opnieuw alle bewijsstukken in te leveren. Als er een wijziging is geweest in uw inkomen of de hoogte van de vaste lasten, moet u daar uiteraard wel bewijsstukken van inleveren, zodat wij de hoogte van de tegemoetkoming kunnen vaststellen.

Nog vragen

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de Tonk. Als u na het lezen van deze informatie toch nog vragen heeft, dan willen wij u vragen om deze per e-mail te stellen. U kunt uw vragen mailen naar vragentonk@cgm.nl.

]]> 2021-09-20T10:00:00 https://www.grave.nl/regeling-tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-(tonk)
<![CDATA[Grootschalige inkoopactie isolatie, zonnepanelen en verwarmingsisolaties]]>

Alle vijf gemeenten in het Land van Cuijk organiseren een grootschalige inkoopactie energiebesparing voor huiseigenaren. Daarbij gaat het om energiebesparende maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen en verwarmingsinstallaties. De gemeenten bieden lokale uitvoerders de mogelijkheid om de werkzaamheden van de actie uit te voeren. Bedrijven die zijn geïnteresseerd kunnen zich uiterlijk tot en met woensdag 29 september 2021 aanmelden via: www.winstuitjewoning.nl/actie/samenwerken of bel 023-5836936. Biedingen indienen kan t/m vrijdag 1 oktober.

Winst uit je woning

De vijf gemeenten hebben de uitvoering van de inkoopactie uitbesteed aan Winst uit je Woning. Al meer dan 10 jaar organiseert Winst uit je woning advies- en inkoopacties voor  energiebesparende maatregelen. Winst uit je woning heeft inmiddels met meer dan 100 (lokale) uitvoerders samengewerkt. De acties leveren een groot aantal opdrachten op voor (lokale) isolatie- en installatiebedrijven.

Brieven woningeigenaren

Vanaf de week van 18 oktober 2021 ontvangen woningeigenaren in de vijf gemeenten een uitnodiging om mee te doen aan een advies- en inkoopactie.

]]> 2021-09-20T00:00:00 https://www.grave.nl/gezocht-lokale-uitvoerders-energiebesparing
<![CDATA[Kerkenvisie Grave: vrijwilligers parochie Velp en Grave aan het woord]]> De gemeente Grave stelt, in samenwerking met diverse partijen, een Kerkenvisie op. Een visie op de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente. In een reeks artikelen vertellen inwoners van Grave hoe zij daar tegen aan kijken.

Vandaag zijn dat Wilma en Frans Maassen, vrijwilligers van de parochie in Velp en Grave en Nel Schuts, inwoonster van Velp en als vrijwilliger onder meer actief geweest in het kerkbestuur van Velp.

Foto: Kapucijnenklooster Velp

Wilma en Frans zijn al jarenlang vrijwilligers van de parochie, eerst in de voormalige Hemelvaartskerk en nu in de kloosterkerk van het Emmausklooster en in de Elisabethkerk. “Wij hebben meegemaakt wat voor impact het heeft als een kerk sluit en zelfs afgebroken wordt. En nog niet zo lang geleden maakten we voor de tweede keer mee dat een kerk aan de eredienst werd onttrokken.” Nadat de laatste Kapucijner vertrokken was uit het klooster en de kerk overgedragen was aan het bisdom, werd de kerk aan de eredienst onttrokken.

Slotmis

“Die slotmis was heel droevig. Het doet pijn als je je realiseert dat het de laatste keer is dat je de mis daar meemaakt.” Op initiatief van toenmalig pastoor Aarden werd de kloosterkerk een maand later weer in gebruik genomen en op dit moment vindt er eens in de maand een mis plaats. “Dat het klooster zal verdwijnen, daar zijn we niet bang voor. De provincie heeft de plek met de drie spitsen in Velp als bijzonder religieus cultureel erfgoed aangemerkt.” Nel Schuts: “Dat er in de komende jaren iets moet gaan gebeuren met de overige kerkgebouwen is duidelijk. Ik hoop dat er in de kerken ruimte voor vieringen zal blijven in combinatie met een andere bestemming van het gebouw. Als gelovige zoek je een kerk op, waar je je thuis voelt. Je maakt er kerkelijke hoogtepunten mee, zoals je huwelijk en de doop van je kinderen. Dus sluiten van kerken zal altijd pijn doen.”

Kerk en school, ze hoorden bij elkaar

Frans: “Dat de grote dorpskerken gaan verdwijnen, dat kun je je niet voorstellen. Kerk en school, ze hoorden altijd bij elkaar in elk dorp. Maar laten we wel wezen. Op dit moment zitten wij als zeventigers met heel wat tachtigers in de mis. Wie van deze groep zit er over tien jaar nog in de kerk?” Pasklare oplossingen zijn er niet. Nel: “De gemeente zou zeker een rol moeten spelen in dit moeilijke vraagstuk, evenals álle bewoners en niet alleen de parochianen.” Of het tot verkoop of herbestemming van de kerkgebouwen komt, de toekomst zal het leren. “Het zijn zware en verdrietige beslissingen. Dat hebben we ook gezien toen de laatste Kapucijner het klooster verliet. Dat hij degene was, die de deur achter zich dicht moest doen, dat heeft hem veel pijn gedaan.”

Voorgaande artikelen

Voorgaande artikelen zijn terug te lezen op de pagina Kerkenvisie.

]]> 2021-09-18T00:00:00 https://www.grave.nl/kerkenvisiegrave-artikel7
<![CDATA[Herdenking bevrijding Grave, speech burgemeester Van Asseldonk]]> Jaarlijks wordt op 17 september herdacht dat Grave op die dag in 1944 werd bevrijd. Deze jaarlijkse herdenking vindt plaats bij het bevrijdingsmonument aan de voet van de brug over de Maas; de  John S. Thompsonbrug. In verband met de coronamaatregelen vond de herdenking dit jaar plaats in klein gezelschap. Burgemeester Van Asseldonk sprak daarbij de aanwezigen toe.

De speech van de burgemeester kunt u hier downloaden (PDF. 191 KB).

]]> 2021-09-17T20:00:00 https://www.grave.nl/herdenking-speech-burgemeester-van-asseldonk
<![CDATA[Kom jij ook naar de expositie; 'De vele gezichten van dementie'?]]>

Alzheimer Nederland, afdeling Land van Cuijk en Gennep, organiseert op dinsdag 21 september van 10.00 - 20.00 uur een expositie over de vele gezichten van dementie. Tijdens deze expositie tonen lokale kunstenaars hun visie op dementie. De toegang is gratis.

Deskundigen

Op deze dag zijn er ook diverse deskundigen aanwezig die jouw vragen over dementie kunnen beantwoorden. Denk hierbij ook aan mantelzorg, casemanagers, dementievriendelijke samenleving, dagbesteding enzovoorts. 

Locatie

Catharinahof Grave
Koninginnedijk 252
5361 CR Grave

Meer informatie

Wilt u meer informatie. Mail dan naar landvancuijk@alzheimervrijwilligers.nl

]]> 2021-09-17T09:31:34 https://www.grave.nl/alzheimerdag
<![CDATA[Presentatie Kerkenvisie gemeente Grave]]>

 

29 september 2021, 19.30 uur in Catharinahof

De Kerngroep Kerkenvisie Gemeente Grave nodigt alle geïnteresseerden en betrokkenen graag uit voor een presentatie van de Kerkenvisie gemeente Grave.

Kerkenvisie

Er zullen in de komende jaren kerkgebouwen gesloten worden, ook in deze regio. De Kerkenvisie is een belangrijke stap naar een goede toekomst voor het prachtige, religieuze erfgoed in onze gemeente. Want welke mogelijkheden zijn er? En wie neemt beslissingen over het erfgoed, dat met hulp van voorouders gebouwd en in stand gehouden werd? De toekomst van het religieuze erfgoed gaat ons allemaal aan! We hopen u dan ook te ontmoeten op 29 september aanstaande in Catharinahof.

Door middel van interviews, schriftelijke enquêtes en vele gesprekken met organisaties, inwoners en kerkleden hebben we het afgelopen jaar een goed beeld gekregen van de ideeën die inwoners van de gemeente Grave hebben over de toekomst van de kerkgebouwen.

Deze informatie en andere belangrijke uitgangspunten vormen samen de Kerkenvisie. Een visie waarmee kerkeigenaren en de gemeente vanaf 2022 gestructureerd in gesprek kunnen gaan. De kerkenvisie is een week voor de bijeenkomst te vinden op www.grave.nl/kerkenvisie.

Presentatie en aanmelden

Op woensdag 29 september om 19.30 presenteren we de kerkenvisie in Catharinahof, Koninginnedijk 252 in Grave. U bent van harte welkom. Aanmelden is echter belangrijk voor de organisatie en dat kan door een mail te sturen met opgaaf van het aantal personen dat komt. Stuur uw e-mail naar kerkenvisiegrave@advinci.nl. Uw aanmelding zal worden bevestigd.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp of over de informatieavond, neem dan contact op met Denise Huntjens, 06-16 93 90 17.

  

]]> 2021-09-17T09:09:30 https://www.grave.nl/presentatie-kerkenvisie-grave
<![CDATA[Hoe bestrijd jij eenzaamheid? Geef je tips door!]]> Eenzaamheid is een thema dat sinds corona steeds meer naar de voorgrond is gekomen. Een thema waar iedereen waarschijnlijk in zijn of haar leven vroeg of laat mee te maken krijgt. Daarom staat Nederland in de Week van de Eenzaamheid, tussen 30 september en 7 oktober 2021, stil bij dit thema.

Week van aandacht

In welke leeftijdsgroep je valt, maakt niet uit: jong, volwassen, oud. Ook of het jezelf betreft of een partner, familielid, kennis, vriend of vriendin maakt niet uit. Dat eenzaamheid bestaat en er mag zijn is wél belangrijk. Vandaar dat er niet één dag, maar een hele week aandacht wordt gevraagd voor eenzaamheid.

Dit gebeurt door middel van samenkomst, door simpelweg leuke dingen te doen met elkaar, door met elkaar in gesprek te gaan en door naar elkaar te luisteren. En wij luisteren graag naar jou en leren graag van jou.

Bekijk hier het programma en doe mee

Deel jouw ervaring

Heb jij ervaringen gehad met eenzaamheid of ben jij een expert in het voorkomen hiervan, dan leren we graag van jou. Graag ontvangen wij zoveel mogelijk tips om met eenzaamheid om te gaan of te bestrijden. De vijf beste tips zullen gepubliceerd worden, zodat iedereen van deze tips gebruik kan maken.

Stuur je tips naar op Tjeu Adank, tjeu.adank@cgm.nl en misschien zie je jouw tip binnenkort wel in één van onze publicaties verschijnen!

]]> 2021-09-16T09:00:00 https://www.grave.nl/hoe-bestrijd-jij-eenzaamheid
<![CDATA[Jaarrekening Grave 2020; Accountant Deloitte positief]]> 'De gemeente Grave merken wij aan als een gemeente met een sterke financiële positie. Dit meten wij af aan drie criteria, namelijk de solvabiliteit, de netto-schuldquote en de structurele exploitatieruimte’. Een passage in de accountantsverklaring van Deloitte over de Jaarrekening Grave 2020; een gemeente van wie de financiële positie de laatste paar jaar regelmatig  ter discussie stond.

Jaarrekening 2020

Gemeenten zijn verplicht ieder jaar een jaarrekening uit te brengen. Die moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van de gemeente na afsluiting van het afgelopen boekjaar. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Met een dergelijke jaarrekening wordt feitelijk verantwoording afgelegd over het gevoerde, financiële beleid. Grave sloot het jaar 2020 af met een positief saldo van afgerond 2.483.012 euro. Na resultaat-bestemming resteert een positief saldo van  1.735.523 euro. Dit bedrag zal in de algemene reserve worden gestort.

De gemeenteraad ontving de Jaarrekening 2020 al eerder maar deze vaststellen kon nog niet. Er ontbrak nog een goedkeurende accountsverklaring. Door corona had de huisaccountant, Deloitte, een achterstand opgelopen. De provincie Noord-Brabant, toezichthouder, heeft ingestemd met de vertraagde vaststelling van de Jaarrekening 2020 gemeente Grave. Afgelopen week ontving het college dan toch eindelijk de goedkeuring en daarin is de in de kop van dit persbericht aangehaalde verklaring opgenomen.

Discussie

De laatste jaren stond de financiële positie van Grave meermalen ter discussie. Nog in 2020 stelde de provincie Noord-Brabant de gemeente Grave onder preventief toezicht. De provincie eiste aanvullende maatregelen om een sluitende meerjarenbegroting te krijgen. Dat is inmiddels gebeurd. Het college was echter niet gelukkig met de discussie en de beeldvorming daaromheen van Grave als ‘armlastige gemeente’. Wethouder Joosten: “Het college heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de financiële positie van Grave in de kern gezond is. Het college ziet de opmerking van de accountant dan ook als een bevestiging”.

De Jaarrekening 2020 zal in de raadsvergadering van september 2021 worden vastgesteld.

]]> 2021-09-15T09:08:04 https://www.grave.nl/jaarrekening-grave-2020
<![CDATA[Nieuw inzamelpunt voor luiers in Grave]]> Vanaf dinsdag 14 september 2021 staan in Grave voortaan twee luiercontainers op de locatie Gasthuishoeve.

De containers stonden voor die tijd in de Gasthuisstraat. Vanaf deze week zijn ze dus verplaatst naar de Gasthuishoeve bij de GGZ op het Visio terrein.

Dit mag in de luierzak

Luiers en incontinentiemateriaal mogen in deze speciale luierzakken. Deze zijn gratis te verkrijgen bij verschillende ondernemers en instellingen in de gemeente Grave. Kijk op www.afvalaanbieden.nl waar u de gratis luierzakken kunt krijgen.

Dit mag er niet in

Billendoekjes, maandverband, papier, verpakkingsmateriaal en plastic mogen niet in de luierzak. Deze artikelen zorgen zelfs ervoor dat we de inhoud niet kunnen recyclen. Dat is natuurlijk erg jammer.

Locaties luiercontainers in de gemeente Grave

In de gemeente Grave staan op verschillende plaatsen luiercontainers. Kijk voor alle locaties van luiercontainers op de website van Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Natuurlijk kunt u de luierzakken ook gratis inleveren op de milieustraat in Haps, de minimilieustraten en de kringloopwinkels in onze regio.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2021-09-14T15:31:36 https://www.grave.nl/nieuw-inzamelpunt-voor-luiers-in-grave
<![CDATA[Informatie over het coronavirus]]> Corona (COVID-19) is nog steeds het onderwerp van gesprek in ons land. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noord, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Actueel

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel.

Bekijk de meest actuele informatie over de coronamaatregelen op www.rijksoverheid.nl.

Coronavirus: overzicht coronamaatregelen per 25 september 2021

Bekijk het overzicht 'Stap voor stap de 1,5 meter loslaten' op www.rijksoverheid.nl.

Snel naar

]]> 2021-09-14T08:00:00 https://www.grave.nl/corona
<![CDATA[Meldpunt Zorgwekkend Gedrag]]>

Misschien schrik je van iemand op straat die in de war lijkt, of maak je je zorgen om een familielid dat niet meer voor zichzelf zorgt. Hoewel er in dat soort situaties geen spoed nodig is, bellen veel mensen de politie voor hulp. Maar eigenlijk kan een andere deskundige vaak beter helpen. Daarom is er het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag: zodat de persoon om wie jij je zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen. Het meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing.

Wanneer bel je welk telefoonnummer?

Bel in een spoedsituatie altijd 112. Denk je aan zelfmoord? Bel dan 113.

Bel Meldpunt Zorgwekkend Gedrag via 0800-1205 of voor bel voor Noordoost Brabant direct met het regionale Meld- en Adviespunt voor Zorg en Overlast via 085-0203451

Het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is er voor niet-acute zorgen en verbind je door met een meldpunt in jouw regio. De meeste meldpunten zijn tijdens kantooruren (09.00 - 17.00 uur van maandag t/m vrijdag) geopend. Sommige meldpunten zijn ook ’s avonds, ’s nachts of in het weekend geopend. Wanneer je belt tussen 09.00 en 21.00 uur, krijg je altijd iemand aan de lijn. Maar vanaf 17.00 uur kun je worden doorgeschakeld naar MIND Korrelatie als het meldpunt in jouw regio gesloten is. Hulpverleners van MIND Korrelatie staan je dan te woord en kunnen je van advies voorzien. Via MIND kun je geen melding maken. 

]]> 2021-09-14T00:00:00 https://www.grave.nl/meldpunt-zorgwekkend-gedrag
<![CDATA[Grave; dé eindlocatie van de XL-Pijl van VisitBrabant]]>

Fotograaf: Nadia ten Wolde

Op donderdag 9 september heeft Heleen Huisjes, directeur van VisitBrabant, de knalrode pijl van 5.5 meter en 7000 kilo en daarop de tekst ‘Hier moet je zijn in Brabant’ aan de gemeente Grave overhandigd. De pijl heeft de afgelopen zomer een reis afgelegd van bijna 350 km kriskras door Brabant en eindigt op de Loswal in de eeuwenoude vestingstad Grave.

Promotie stad en gemeente Grave

Rick Joosten, wethouder Toerisme en Recreatie Grave legt de totstandkoming uit. “Marita Schouten, beheerder van het instagramaccount @Grave_Brabant zag in eerste instantie de oproep voor de adoptie en wees mij hierop. We dachten beiden hetzelfde. Dit is echt perfect voor Grave. Al onze inwoners en ondernemers zijn zo trots op onze vestingstad. Dit willen we verder uitdragen. Er is namelijk geen vestingstad in Nederland die zo vaak veroverd en belegerd is als Grave en toch is er nog zoveel moois over. Authentieke panden, de kerk, idyllische straatjes met terrasjes, winkels en de haven. We staan zelfs in de Unesco top 100 van Nederland.”

Vestingstad

Grave kenmerkt zich door de vestingwerken, de carillontoren en de Hampoort uit 1688. Eeuwenoude panden sieren de stad en bieden een schat aan diverse winkels. Daarnaast biedt de gemeente Grave nog zoveel meer. “Als poort van Brabant en van het Land van Cuijk hebben we zoveel te bieden. Fietsrecreanten ontdekken de contouren van Kroonwerk Coehoorn, waterrecreanten leggen aan in de haven en wandelen zo de stad in. En dan heb je nog de vele wandelroutes langs de Raamvallei, de Maas en het Maasheggengebied. Ontzettend veel mogelijkheden dus die bekender mogen worden,” aldus Rick Joosten.

Impuls voor de stad

De gemeente wil door de campagne #hiermoetjezijninbrabant van Visit Brabant te adopteren een impuls geven aan de stad Grave voor haar ondernemers. Juist in de herfst- en winterperiode die er aan komt. “Samen met Marita (@Grave_Brabant) gaan we deze campagne de komende maanden verder uitrollen. Maar ook de ondernemers zelf kunnen door middel van de tool van Visit Brabant (vindbaar op hun website) zelf deze unieke pijl in hun social media posts gaan gebruiken. Achter de historische gevels is zoveel te vinden. Kledingwinkels, antiek, kunst en culinaire verrassingen. Juist in de herfst- en winterperiode de plek om te genieten van Brabantse gezelligheid in de unieke omgeving van eeuwenoud militair erfgoed. Daarom hoort de pijl hier thuis met de tekst “Hier moet je zijn in Brabant,” aldus Joosten.

Reis door de gemeente Grave

De gigantische blikvanger zal allereerst op de Loswal in Grave komen te staan en gaat zijn reis de komende maanden vervolgen binnen de gemeente Grave.

]]> 2021-09-09T15:15:00 https://www.grave.nl/hiermoetjezijninbrabant
<![CDATA[Rooiwerkzaamheden in gemeente Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert]]> In de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert wordt regelmatig het gemeentelijk bomenbestand gecontroleerd. Dat gebeurt door een extern, specialistisch bedrijf. Iedere boom komt eens in de vier jaar aan de beurt voor uitgebreide controle. Bij deze controle wordt gekeken of de bomen nog gezond en veilig zijn. Soms is het nodig een boom van onderop bij te werken om een minimale doorrijhoogte te garanderen. Als er dode takken in zitten, worden die verwijderd. Indien nodig wordt een boom in het eerstvolgend voorjaar gesnoeid of in het uiterste geval gekapt.

Bomen rooien

De gemeente voert zelf ook tussentijdse controles uit als de situatie daar om vraagt. Uit zo’n tussentijdse controle is gebleken dat diverse bomen in onze gemeenten de warme zomer van 2020 niet hebben overleefd. Deze bomen worden gerooid. Rooien is geen prettig gezicht en de gemeente doet dat dan ook niet graag, zeker niet in deze tijd waarin duurzaamheid en een groene leefomgeving steeds belangrijker worden gevonden. Maar soms is het nodig om veiligheidsredenen. In de meeste gevallen zal er ook een nieuwe boom terug geplant worden.

Werkzaamheden vanaf week 37 

De rooiwerkzaamheden starten in week 37. Wilt u weten waar bomen gerooid worden, ga dan naar: https://www.cgmgis.nl/bomen. Klik linksboven naast het zoekvenster op de drie lijntjes. In het uitklapmenu kunt u “te rooien bomen” selecteren. Zoom in op het kaartbeeld en u kunt precies zien waar een boom gerooid wordt.

De rooiwerkzaamheden worden uitgevoerd door Arie Arts Boomverzorging uit Sint Agatha.

Meer informatie

Informatie Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jeroen Burgman, medewerker Infrastructuur Beheer en Onderhoud, tel. 0485 – 396 600 of per e-mail: bomen@cgm.nl

]]> 2021-09-08T16:15:26 https://www.grave.nl/rooiwerkzaamheden
<![CDATA[Gemeente Grave neemt deel aan landelijke inleveractie steekwapens]]> De gemeente Grave neemt in de Week van de Veiligheid (11 t/m 17 oktober) deel aan de landelijke inleveractie van steekwapens. De inleveractie wordt landelijk georganiseerd voor alle gemeenten die zich hierbij willen aansluiten. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren. In de periode voorafgaand aan de inleverweek starten de gemeenten een campagne om hun bewust te maken van de risico’s van wapenbezit.

Wapenbezit hoort niet in een veilig Grave

Burgemeester Toon van Asseldonk: “Gelukkig is de gemeente Grave relatief veilig. En dat willen we heel graag zo houden. Wapenbezit hoort daar natuurlijk niet bij. Niemand zou zonder vergunning een steekwapen of ander wapen moeten bezitten en al helemaal niet bij zich moeten dragen. Daarom roep ik iedereen op om een eventueel wapen tijdens deze actie in te leveren. Conflicten los je op met woorden, niet met wapens. Lukt dat niet met woorden dan zijn er voldoende mogelijkheden om hulp in te roepen. Maak daar gebruik van. Uiteindelijk benadeelt wapenbezit niet alleen het slachtoffer, maar ook de dader. Niet doen dus en inleveren dat wapen. Dan werken we samen aan een veiligere maatschappij!”

Straffeloos inleveren

Tijdens de inleverweek kunnen steekwapens straffeloos worden ingeleverd bij de politiebureaus in Cuijk (Spinding 1) en Uden (Udenseweg 1). Deze zijn als inleverpunt herkenbaar door de poster die voor het raam hangt. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit. Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.

Informatie

De school en het jongerenwerk, maar ook de ouders kunnen met jongeren het gesprek aangaan over de risico’s van wapenbezit. Voor de ouders is een gespreksleidraad ontwikkeld. Ook het jongerenwerk kan daarvan gebruik maken. Scholen kunnen tijdens de campagneperiode een leskaart gebruiken om wapenbezit met de leerlingen te bespreken. Scholen en jongerenwerkers kunnen de jongeren ook stimuleren rapvideo’s te maken waarin ze het belang van een wapenvrije samenleving uitdragen. Het ministerie onderzoekt in samenspraak met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) of die video’s geplaatst kunnen worden bij de digitale landkaart op de site van het CCV. Op deze digitale landkaart staat niet alleen welke gemeenten deelnemen aan de inleveractie, maar ook waar - onder vermelding van adres en openingstijden - de inleverpunten zijn. De leskaart jongeren en wapenbezit en de gespreksleidraad voor ouders zijn beschikbaar op www.hetccv.nl. Daarop zijn ook feiten en cijfers te vinden over wapenbezit en jongeren, veelgestelde vragen daarover en een overzichtskaart met de verschillende typen wapens.

FAQ en downloads vindt u onder de afbeelding

]]> 2021-09-06T16:39:31 https://www.grave.nl/inleveractie-steekwapens
<![CDATA[Vitaliteitscheck 72]]> Onderzoek naar gezondheid en welbevinden van 72-jarigen uit Grave

Alle inwoners van de gemeente Grave die in 2021, 72 jaar worden of zijn geworden, krijgen binnenkort een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek naar hun algemene gezondheid en welbevinden. Deze ‘vitaliteitscheck’ is bedoeld om eventuele problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en daarmee ergere of bijkomende problemen te voorkomen.

 

Succesvolle pilot

In 2018/2019 deed een groep inwoners van 65 tot 85 jaar mee aan het onderzoek Kwetsbaarheid de Baas. De deelnemers en de organisatoren (o.a. stichting Welzijn Ouderen Grave, fysiotherapeuten netwerk FYNE, Sociom, GGD Hart voor Brabant en de gemeenten Land van Cuijk) waren enthousiast over deze pilot. De opkomst was groot en uit de herhalingsonderzoeken bij een deel van de deelnemers bleek dat er duidelijke gezondheidswinst was behaald. Vanwege deze bevindingen heeft de gemeente Grave besloten om de pilot in 2020 en 2021 een vervolg te geven.

Waarom 72?

Voor het vervolg, de ‘Vitaliteitscheck 72’, worden alle inwoners uitgenodigd die 72 jaar worden of zijn geworden in 2021. Uit het eerdere onderzoek bleek dat de leeftijdsgroep 70-80 jarigen de meest logische groep is om een check te doen. Bij jongere mensen is de kans is groot dat er niet veel uitkomt. Bij oudere mensen is het risico juist groter dat problemen te laat worden ontdekt of dat mensen al volop in zorg zijn. Door te kiezen voor 72 jaar wordt ook het beste aangesloten bij bestaande activiteiten, zoals het huisbezoek vanaf 75 jaar dat in de gemeente Grave wordt uitgevoerd.

Onderzoek en gesprek

Vanaf eind augustus kunnen alle inwoners van de gemeente Grave die 72 jaar worden of zijn geworden in 2021 een uitnodiging in de brievenbus verwachten voor een onderzoek en gesprek over alle aspecten van (positieve) gezondheid. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van een vragenlijst, onder andere een kracht- en balanstest door een fysiotherapeut en een gesprek met een sociaal werker of een medewerker van de GGD. De deelnemers krijgen daarna een passend advies. Het resultaat van het individuele onderzoek wordt uiteraard alleen aan de deelnemer zelf bekendgemaakt.

Doe mee!

Wij adviseren alle ouderen die een uitnodiging in hun brievenbus krijgen om hierop in te gaan. Ook voor hen die nog gezond en vitaal door het leven gaan, is het zinvol om mee te doen. De deelnemers aan het voorgaande onderzoek gaven aan dat zij tevreden waren over het project. Voor 81% heeft het onderzoek extra waarde gehad en maar liefst 95% raadt deelname aan het onderzoek aan.

Voor vragen over de Vitaliteitscheck72 kunt u contact opnemen met mevrouw Caren van Donzel van de GGD Hart voor Brabant (c.van.donzel@ggdhvb.nl).

]]> 2021-09-04T22:02:00 https://www.grave.nl/vitaliteitscheck72
<![CDATA[Kerkenvisie Grave; vrijwilligers Escharen en Gassel aan het woord]]> De gemeente Grave stelt, in samenwerking met diverse partijen, een Kerkenvisie op. Een visie op de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente. In een reeks artikelen vertellen inwoners van Grave hoe zij daar tegen aan kijken.

Vandaag zijn dat Evi en Sean McGrath, vrijwilligers van de parochie in Escharen en Chris Josemanders, vrijwilliger van de parochie in Gassel.

Foto; Kerk in Gassel

Evi en Sean zijn al jaren als vrijwilligers bij de kerk in Escharen betrokken. “Toen wij hier twintig jaar geleden kwamen wonen, hebben we vrij snel gezegd dat we wel iets in de kerk wilden doen. Het is voor ons een vanzelfsprekendheid om actief met ons geloof bezig te zijn, maar het is ook een fijne manier om mensen te leren kennen. Je wordt opgenomen in een gemeenschap.” Zorgen over de toekomst van het kerkgebouw zijn er zeker. “Het is niet haalbaar en ook niet realistisch om alle kerkgebouwen open te houden. Wij zijn met afstand de jongste kerkbezoekers.”

Een locatie voor de gehele dorpsgemeenschap

Chris herkent dat. “Dat geldt voor mij, met mijn 60 jaar, in Gassel net zo. Die grote kerkgebouwen, je hebt ze eigenlijk niet nodig.” Maar wat moet er dan met de kerkgebouwen gebeuren? “Het allermooiste zou het zijn als het een soort dorpshuis wordt, iets voor de hele dorpsgemeenschap, waar mensen samen kunnen komen. Waar verenigingen, zoals de harmonie, een thuis vinden.” Evi voegt toe: “De mensen, die deze kerk gebouwd hebben, de voorouders van de huidige dorpsbewoners, hadden dit gebouw nodig. Hoe kan het gebouw aansluiten bij de behoeftes, die mensen nu hebben? En hoe zit het met de generatie na ons?”

Ook Sean denkt dat je er niet aan ontkomt om kerkgebouwen op een andere manier te bestemmen, te sluiten of zelfs te slopen. “Ik zou het wel heel triest vinden als dat zou gebeuren.” Chris vraagt zich af wie er straks mee kunnen en mogen praten over de toekomst van de kerkgebouwen. “Zouden wij er wel iets over te zeggen hebben? Of wordt er van hogerhand beslist dat een kerkgebouw verkocht wordt aan een projectontwikkelaar?”

Openheid en goede communicatie

Ze zijn het er over eens dat het belangrijk is dat het kerkbestuur in gesprek blijft met de parochianen in de dorpen. Sean: “Openheid en goede communicatie is essentieel. Duidelijkheid bieden over wanneer er besluiten genomen moeten worden, zodat we niet ineens voor een voldongen feit staan. Dat doet het kerkbestuur goed. En dat niet alleen,  we merken dat het kerkbestuur open staat voor onze mening.”

Voorgaande artikelen

Voorgaande artikelen zijn terug te lezen op de pagina Kerkenvisie.

]]> 2021-09-04T00:00:00 https://www.grave.nl/kerkenvisiegrave-artikel6
<![CDATA[Informatieavond herontwikkeling locatie voormalig schoolgebouw De Sprankel]]> Op 16 september 2021, aanvang 19.00 uur, wordt in wijkgebouw Esterade aan de Estersveldaan te Grave, een derde informatieavond georganiseerd over de herontwikkeling van de locatie voormalig schoolgebouw De Sprankel. Belangstellenden zijn welkom, mits zij zich vooraf hebben aangemeld.

Informatieavonden

Eerder vonden al informatieavonden over de herontwikkeling plaats in november 2018 en juli 2019. De gemeente wilde aanvankelijk (alleen) woningbouw op de locatie maar ook een lokale supermarkt (Jumbo) toonde belangstelling voor de vrijgekomen ruimte. Om alles goed op een rij te zetten en af te kunnen wegen besloot de gemeenteraad eerst een detailhandelsvisie vast te stellen. Dat is net voor de zomervakantie gebeurd. Er kan nu verder worden gegaan met de beoogde ontwikkeling. Onder andere die avond zal de Jumbo haar plannen presenteren.

Aanmelden

In verband met de coronamaatregelen is er een maximum aan het aantal bezoekers dat in wijkgebouw Esterade aanwezig mag zijn. Daarom dient u zich aan te melden voor deze bijeenkomst! Als u zich niet heeft aangemeld, kunnen we u helaas niet toelaten! Als er meer belangstelling is dan we in één sessie kunnen toelaten, dan organiseren we op 16 september een tweede bijeenkomst om ca 20.30 uur. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van het tijdstip van de sessie waar u voor bent uitgenodigd. Aanmelden kan tot en met uiterlijk maandag 13 september via anneke.heermans@cgm.nl.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel dan met Anneke Heermans, projectleider, Werkorganisatie CGM, telefoon 0485 - 460307.

]]> 2021-09-04T00:00:00 https://www.grave.nl/informatieavond-herontwikkeling-desprankel
<![CDATA[Verkiezingen 2021: registratie aanduiding politieke groepering]]> Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk; gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet; dat op 30 augustus 2021 is besloten de volgende aanduidingen van de genoemde politieke groeperingen te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk.

__________________________________________________________________

Politieke groepering                  :           Liberaal Land van Cuijk

Aanduiding                               :           Liberaal LVC

_________________________________________________________________________

Politieke groepering                  :           Lokale Partij Grave

Aanduiding                               :           LPG

________________________________________________________________________

Politieke groepering                  :           Lijst Bart Theunissen

Aanduiding                               :           Lijst Bart Theunissen

_________________________________________________________________________

Politieke groepering                  :           Keerpunt 2010

Aanduiding                               :           KEERPUNT

                                                           Samen standvastig vooruit                                          

________________________________________________________________________

Politieke groepering                  :           Team Lokaal

Aanduiding                               :           Team Lokaal

_________________________________________________________________________

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag..

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door:

Bureau verkiezingen, Raadhuisplein 1, 5831JX Boxmeer, verkiezingen@boxmeer.nl

Boxmeer, 30 augustus 2021 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk,

K.W.T. van Soest

]]> 2021-09-03T13:08:14 https://www.grave.nl/verkiezingen-2021-registratie
<![CDATA[Spreekuur burgemeester en wethouders]]> Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn en persoonlijke ontmoetingen minder bezwaarlijk, willen wethouder Henisch en wethouder Joosten hun vaste spreekuur weer oppakken.

Wethouders Henisch en Joosten

De wethouders Henisch en Joosten houden in iedere EVEN week een vrij inloopspreekuur. U kunt daar dus zonder afspraak terecht.

Wilt u wethouder Henisch of wethouder Joosten spreken buiten het vrij inloopspreekuur om, maak dan een afspraak via het Bestuurssecretariaat: 0486 – 477 260. Deze afspraak vindt dan plaats in hun werkkamer in het gemeentehuis.

Burgemeester en wethouder Lemmen

Burgemeester Van Asseldonk en wethouder Lemmen hebben geen vast spreekuurmoment. Wilt u een van hen spreken, maak dan een afspraak via het Bestuurssecretariaat: 0486 – 477 260.

]]> 2021-09-03T09:02:12 https://www.grave.nl/spreekuur-wethouders
<![CDATA[Aanwijzingsprocedure lokale publieke omroep voor de gemeente Land van Cuijk]]> Nu vaststaat dat de gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022 een feit is, is de aanwijzingsprocedure - ter aanwijzing van een lokale publieke media-instelling (omroep) voor de gemeente Land van Cuijk - geopend. Dat betekent dat alle gegadigden die aan de vereisten voldoen, bij het Commissariaat voor de media een aanvraag mogen indienen om in aanmerking te komen voor een aanwijzing als lokale publieke Omroep voor de gemeente Land van Cuijk.

Aanvraag indienen tot 1 november 2021

Gegadigden kunnen in beginsel tot 1 november 2021 bij het Commissariaat een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een vijfjarige aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Meer informatie over de aanwijzingsprocedure vind u op de  website van het Commissariaat: https://www.cvdm.nl/toestemmingen/lokale-omroep-beginnen. De nog te benoemen gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk zal in één van de eerste gemeenteraadsvergaderingen advies moeten uitbrengen over de eventuele aanvraag of aanvragen.

]]> 2021-08-31T00:00:00 https://www.grave.nl/aanwijzingsprocedure-lokale-publieke-omroep
<![CDATA[Kerkenvisie Grave; vrijwilligers aan het woord]]> De gemeente Grave stelt, in samenwerking met diverse partijen, een kerkenvisie op. Een visie op de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente. In een reeks artikelen vertellen inwoners van Grave hoe zij daar tegen aan kijken.

Vandaag zijn dat Jochem Jacobs, raadslid en inwoner van Velp en twee vrijwilligers van de Elisabethparochie in Velp, Thea Straatman-Kersten en Mies Jans-Arts.

 

Foto: Mariakapel Velp

Mariakapel Velp

“Vroeger zat de kerk hier vol, maar vandaag de dag is daar geen sprake meer van”, vertellen Thea en Mies. Dagelijks maken zij de Mariakapel in Velp open, zodat iedereen, die daar behoefte aan heeft, een kaarsje aan kan steken bij Maria. “Het is een handjevol mensen dat de mis bijwoont, maar we merken wel dat heel wat mensen de Mariakapel binnenlopen. Bewoners van de Binckhof met hun begeleiders, bewoners van zorgresidentie Mariëndaal, ze komen graag even naar binnen.”

Perspectieven voor de toekomst

Alle drie zijn ze het er over eens dat het voor de parochie niet te doen is om alle katholieke kerken in de gemeente Grave te onderhouden. Jochem: “Maar dat zo’n kerk als deze er niet meer zou staan, dat kun en wil je je niet voorstellen. In Escharen en Gassel is destijds het gemeenschapshuis bij de kerk gebouwd; dat biedt perspectieven voor het gebruik van het kerkgebouw in de toekomst, omdat het beide mooie ontmoetingsplekken zijn. In Velp is dat niet het geval, maar er zit veel potentie in het gebouw, dus je kunt met dit gebouw nog alle kanten op.” Wat hoe dan ook voorkomen moet worden, is dat het gebouw gesloten wordt en verloedert.

Graafs religieus erfgoed

“De historie van ons Graafs religieus erfgoed is zó waardevol en daarmee is het wat mij betreft ook belangrijk dat het toegankelijk is voor iedereen en niet voor een selecte groep mensen.” De grootste zorg is dat iemand het kerkgebouw in de toekomst koopt en er een bestemming aan geeft, die niet past in het dorp. “Als het gebouw ooit een andere bestemming moet krijgen, dan zou een projectontwikkelaar het plan dat hij met de kerk heeft, eerst moeten voorleggen aan het dorp. Beter nog, misschien kan de dorpsraad het voortouw nemen en alvast met een groep geïnteresseerden gaan nadenken over de bestemming van het gebouw. Helemaal mooi zou het zijn als we als dorp het gebouw zelf kunnen herbestemmen. Misschien een vereniging of stichting vormen met dorpsbewoners, die willen investeren in het gebouw.” Naast zorg over de toekomst van het gebouw is er hier in Velp ook optimisme over de mogelijkheden om het kerkgebouw voor het dorp te behouden.

Voorgaande artikelen

Voorgaande artikelen zijn terug te lezen op de pagina Kerkenvisie.

]]> 2021-08-28T00:00:00 https://www.grave.nl/kerkenvisiegrave-vrijwilligersaanhetwoord
<![CDATA[De mooiste foto´s winnen – Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal]]> De Euregio Rijn-Waal is ook dit jaar weer op zoek naar creatieve hobbyfotografen die mee willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. De Euregio Rijn-Waal viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Het thema is daarom deze keer “Geef me de vijf(tig)”.

Geef met de vijf(tig) 

Voor een succesvolle deelname is het belangrijk dat de foto´s betrekking hebben op het thema. Dit jaar vragen wij alle hobbyfotografen om te verbeelden, waar zij aan denken bij de woorden “Geef me de vijf(tig)”. Denkt u misschien aan een ronde verjaardag, een gouden huwelijk, een bijzondere ontmoeting of contacten over de grens? Laat het ons weten en zend uw mooiste foto´s in.

Prijzen 

Het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal kiest dit jaar samen met inwoners van de Euregio Rijn-Waal de mooiste foto’s uit. De winnaars krijgen begin december bericht. De twee mooiste inzendingen uit Nederland en die uit Duitsland worden met een geldprijs van resp. 200 en 100 euro beloond. Over de uitslag van de fotowedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Vereisten

De wedstrijd staat open voor alle inwoners van de Euregio Rijn-Waal. Iedere deelnemer kan max. drie foto’s inzenden. Deze dienen digitaal óf afgedrukt (min. formaat 13 x 18 cm) te worden ingezonden en moeten voorzien zijn van titel, plaats van opname, naam, telefoonnummer en e-mailadres van de fotograaf.

Inzending tot 1 oktober 2021 

De foto´s kunnen tot 1 oktober 2021 digitaal naar info@euregio.org of in een gesloten enveloppe onder vermelding van “Fotowedstrijd” ingestuurd worden naar Euregio Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 AE ´s-Heerenberg.

Gebruiksrechten

Voor alle ingeleverde foto´s verkrijgt de Euregio Rijn-Waal de gebruikersrechten onder naamsvermelding van de fotograaf. De ingeleverde foto´s worden eigendom van de Euregio Rijn-Waal.

Meer informatie

Alle informatie over de fotowedstrijd kunt u nalezen op www.euregio.org/fotowedstrijd2021.

]]> 2021-08-27T14:53:36 https://www.grave.nl/fotowedstrijd-euregio
<![CDATA[Hoe help je jouw kind om te gaan met angsten?]]>

Angst. Het geeft een vervelend gevoel, maar is vaak ook nuttig. Deze emotie vertelt ons lichaam dat er mogelijk gevaar dreigt. Hierdoor springen we niet zomaar van kliffen en blijven we uit de buurt van schrikdraad. Meestal gaan angsten vanzelf over. Zo niet: dan kun jij je kind erbij helpen. Hoe? Wij geven tips.

Jong geleerd is oud gedaan

Insecten, monsters onder het bed, verlating: alle kinderen zijn weleens ergens bang voor. Kinderen maken nieuwe dingen mee, hebben een rijke fantasie en ervaren een andere belevingswereld. Dit zorgt ervoor dat angstsoorten kunnen ontstaan. Bij het overwinnen van deze angsten geldt: jong geleerd is oud gedaan.

Voelen, vertellen en valideren

Ga in gesprek. Waarvoor is je kind bang? Welke gevoelens komen daarbij kijken? Luister en bied steun, zonder het onderwerp groot te maken. Besef dat de belevingswereld van je kind anders is dan die van jou en neem de angstige gevoelens serieus.

Met volle angst vooruit

Vertel je kind dat je soms bang kunt zijn of angstige gevoelens kunt hebben. Het hoort bij het leven en iedereen heeft er af en toe mee te maken. Laat zien dat jij je eigen angsten niet uit de weg gaat. De situatie vermijden, vergroot het angstige gevoel. Help je kind door samen de spannende of angstige situatie aan te gaan. En benader deze als iets positiefs, als een kans om te leren en overwinnen.

Vragen staat vrij

Heb je vragen over hoe je jouw kind kunt helpen om te gaan met angsten? Of andere vragen over opgroeien? Kijk op de website Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk of stel je vraag via info@cjglandvancuijk.nl of via 0485-396666 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).

Opvoeden en opgroeien is lastig en leuk tegelijk: samen kom je verder!

 

]]> 2021-08-25T22:17:27 https://www.grave.nl/hoe-help-je-jouw-kind-om-te-gaan-met-angsten
<![CDATA[Kerkenvisie Grave: Leny van Lieshout, historica en vrijwilliger bij Graeft Voort]]> Kasteelklooster Bronckhorst Velp

Foto: Kasteelklooster Bronckhorst Velp

De gemeente Grave stelt, in samenwerking met diverse partijen, een kerkenvisie op. Een visie op de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente. In een reeks artikelen vertellen inwoners van Grave hoe zij daar tegen aan kijken.

Vandaag is dat Leny van Lieshout, historica en vrijwilliger bij Graeft Voort.

Kerkenvisie Grave of Land van Cuijk

“Een kerkenvisie voor de gemeente Grave wordt wel iets ingewikkelder als er straks een gemeente Land van Cuijk is. Wordt onze visie dan de visie van de nieuwe gemeente? Wat de gemeente Grave destijds goed heeft geregeld is dat alle kerkgebouwen als rijksmonument zijn aangemeld en aangemerkt. Dat geeft niet alleen een zekere protectie, maar het is ook een basis waarop je rijkssubsidie kunt aanvragen. En dat hebben de kerkgebouwen echt wel nodig.

Erfgoed

Religieus erfgoed zoals de Elisabethkerk, de kloosters, het Vincentiuskerkje en de protestantse kerk hebben een grote historische waarde. Anders is dat bij de dorpskerken. De kerken van Escharen en Gassel hebben wel prachtige orgels. Er is wel eens gesproken over verplaatsing van het orgel van Escharen naar Grave, maar als dat gebeurt dan zullen de dorsvlegels wel tevoorschijn komen! Je zult er niet aan ontkomen dat je actief iets moet gaan ondernemen om alle kerken te behouden.

Behoud van kerkgebouwen

Vanuit de katholieke kerk is het nooit zo gestimuleerd om het gebouw multifunctioneel te gebruiken. Het is vaak zo dat het kerkgebouw ofwel geheel behouden blijft ofwel afgestoten en zelfs afgebroken wordt. Wat dat betreft zou het behoud van het kerkgebouw voor de dorpsgemeenschap voorrang moeten krijgen boven de inhoud van het gebouw. Vroeger was het hele dorp ook de hele geloofsgemeenschap. Dat verband is verloren gegaan. En laten we er vooral reëel in zijn. Het was ooit ondenkbaar dat de Kapucijnen weg zouden gaan uit Velp, maar het is wel gebeurd. En de Christus Hemelvaartkerk werd destijds gebouwd voor de eeuwigheid, maar is al weer heel wat jaren geleden gesloopt. Dus wat nu als ondenkbaar gezien wordt kan in de toekomst wel eens heel reëel blijken te zijn. Over dertig jaar zijn er zowat geen gelovigen meer. Dat is een bittere realiteit maar het is zo.

Bestaansrecht

Wat is dan het bestaansrecht van de kerkgebouwen? Voor wie en waarom houd je het in stand? Een andere bestemming aan kerkgebouwen geven, je kunt het niet tegenhouden. En of dat multifunctioneel gebruik wordt of dat er appartementen in kerkgebouwen gevestigd worden, waar overigens hele goede ervaringen mee zijn, de tijd zal het leren!”

Voorgaande artikelen

Voorgaande artikelen zijn terug te lezen op de pagina Kerkenvisie.

]]> 2021-08-20T13:51:00 https://www.grave.nl/kerkenvisie-grave-leny-van-lieshout
<![CDATA[De Luisterlijn Nijmegen zoekt nieuwe vrijwilligers]]>

Foto: Luisterlijn / Fotografe; Elizabeth Wattimena 

Vierentwintig uur per dag zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn bereikbaar. Landelijk, maar ook lokaal, zoals in Nijmegen. Om mensen dag en nacht een luisterend oor te kunnen bieden, zijn er meer vrijwilligers nodig. Op 11 oktober 2021 start er weer een training voor nieuwe vrijwilligers in Nijmegen. Elke dag en nacht voeren de vrijwilligers van de Luisterlijn bijna duizend gesprekken met onbekenden. Met mensen die steun nodig hebben bij verdriet, eenzaamheid, zorgen of pijn. 

Informatiebijeenkomsten

De aspirant-vrijwilliger wordt goed voorbereid op het werk door het volgen van een uitgebreide training (deels online). Daarin worden gespreks- en luistervaardigheden geoefend en komen verschillende thema ’s aan bod. Op 11 oktober 2021 start er weer een nieuwe training. Er staan vrijblijvende informatiebijeenkomsten gepland in Nijmegen op:

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk.

]]> 2021-08-17T21:41:28 https://www.grave.nl/luisterlijn-vrijwilligersgezocht
<![CDATA[11 en 12 september Open Monumentendag]]> Op 11 en 12 september opent Grave haar monumenten weer op de landelijke Open Monumentendag. Belangstellenden kunnen op deze twee dagen een kijkje nemen in de oude gebouwen in Grave en haar kerkdorpen en zo een stukje Graafse historie proeven.

Inclusie & duurzaamheid

Dit jaar is de titel van het weekend ‘Mijn monument is jouw monument’. Inclusie staat landelijk centraal in het thema, wat inhoudt dat elk type monument mee kan doen, want in elk gebouw hebben mensen gewoond, gewerkt en geleefd. Denk hierbij aan religieus erfgoed (zoals kerken), beladen erfgoed (zoals WOII erfgoed, de kazematten), plekken waar wetten worden gemaakt en uitgevoerd (zoals het historisch gemeentehuis) en plekken van samenkomst waar iedereen gelijk is. Dit thema draagt gastvrijheid en toegankelijkheid uit, heel toepasselijk voor gastvrij Grave. Ook duurzaamheid wordt dit jaar als thema verbonden aan de Open Monumentendag onder het mom van 'zien verduurzamen, doet verduurzamen'.

Deelnemende monumenten & programma

Grave is een gemeente vol pracht en historie, en herbergt dan ook vele monumenten. Veel van deze monumenten zijn opengesteld voor bezoekers tijdens de Open Monumentendag. 

Het Comité Open Monumentendag Grave, de organisator van dit monumentenweekend in Grave, heeft een prachtig programma samengesteld. Er zijn niet alleen monumenten te bewonderen, maar er kan bijvoorbeeld ook een stadswandeling langs historisch groen gemaakt worden. Omdat het historisch groen buiten te vinden is, kon zo een 'coronaproof' mogelijk programma opgezet worden. Onder meer een uitgezette groene wandeling maakt hier deel van uit. Ook zullen er vanuit de Tourist Information wandelingen worden verzorgd.

In en rond het historisch stadhuis op de Markt is informatie over het verduurzamen van monumenten beschikbaar. Daarnaast zal er een aantal grote monumenten opengesteld zijn: diverse kerken (met organist die op gezette tijden speelt), de Gasselse molen, de kazematten bij de Thompsonbrug, Nidum (voorheen het Arsenaal), de Generaal de Bonskazerne (het deel dat wordt herontwikkeld), het Vincentiuskerkje in Oud Velp ('kunst in het kerkje') en het voormalig Kapucijnenklooster in Velp. Ook openen diverse kleinere monumenten hun deuren op 11 en 12 september.

Verder kunt u de carillontoren beklimmen om een weids uitzicht tot Nijmegen te bewonderen, u kunt met een (gratis) pontje naar het Kroonwerk Coehoorn, Overasselt en Gassel zodat Grave ook vanaf het water te bewonderen is, een fototentoonstelling bekijken en nog veel meer. Zo zijn de Gildes van Gassel en Grave bijvoorbeeld aanwezig en voeren zij enkele activiteiten uit. En wat dacht u van koningschieten door het Cloveniersgilde?

Ook aan kinderen is gedacht. Voor hen is er een speurtocht door Grave uitgezet. Vooraf mogen de kinderen hun eigen knapzak maken om mee te nemen als zij gaan speuren. Na afloop van de speurtocht staat er een leuke verrassing klaar! Ook dingen zij mee naar een prijs.

Veel winkels zijn deze dagen geopend van 12 tot 17 uur.

Bekijk hier het hele programma

]]> 2021-08-17T09:43:12 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/open-monumentendag
<![CDATA[Indië-herdenking Grave 202]]> Gisteren, 15 augustus 2021, vond in Grave voor de derde keer een Indië-herdenking plaats. Met muziek, een kranslegging en enkele toespraken stonden de aanwezigen stil bij het einde van de tweede wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Men herdacht alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De speech die door burgemeester Van Asseldonk werd gehouden kunt u hieronder lezen.

Speech burgemeester Van Asseldonk

Dames en heren,

Fijn dat ik vandaag bij deze derde Indië-herdenking in Grave mag zijn. En mooi dat u er ook weer in grote getale bij aanwezig kunt zijn.

15 augustus is een belangrijke datum, voor ons allemaal. Op 15 augustus staan we stil bij het einde van de tweede wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en we herdenken dan alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De gevolgen van oorlog en geweld uit die periode werken nog steeds door in het leven van de inmiddels twee miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Ook in Grave zijn die herinneringen nog levend en daarom zijn we vandaag hier bij elkaar.

Het is belangrijk om zo nu en dan stil te staan bij het belang van vrijheid en ons dan te realiseren dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Elke vorm van vrijheid is ooit bevochten en soms zwaar bevochten. Dat gebeurde in het verleden, maar dat gebeurt heden ten dage nog steeds, hier en elders in de wereld.

Normaal gesproken zou ik vandaag bij de Nationale Herdenking in Den Haag zijn bij het Indisch monument aldaar. Altijd een indrukwekkend samenzijn. Ik mag daar altijd bij zijn als voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945. Dit jaar heb ik er echter voor gekozen om me daar te laten vervangen en hier in Grave als uw burgemeester aanwezig te zijn.

Bij herdenken kijken we terug in de tijd. We staan stil bij de grote offers die destijds gebracht zijn voor onze vrijheid en we eren de mensen die daarvoor hun leven in de waagschaal gesteld hebben en soms zelfs het leven ervoor gelaten hebben. We zijn hun grote dank verschuldigd. Dat gevoel van eer en dank staat voorop bij deze herdenking, wat mij betreft.

Maar dat neemt niet weg dat we ook de ogen niet kunnen sluiten voor de keerzijde van de medaille. Het koloniaal verleden van Nederland heeft ons veel goeds gebracht, maar het heeft ook kwalijke kanten gekend.

Ik heb, net zoals velen van u wellicht, het boek Revolusi van David van Reybrouck gelezen over de onafhankelijkheid van Indonesië en dan kun je als Nederlander niet zonder schaamte terugkijken op die periode. Om de Hollandse belangen, vooral economisch, zeker te stellen zijn er in de Oost dingen gebeurd die we achteraf gezien niet goed kunnen praten. Daarom is het ook terecht dat onze koning daarvoor namens Nederland excuses heeft aangeboden.

Hij deed dat ten overstaan van de Indonesische president Widodo met de woorden: "Voor de geweldsontsporingen van Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen". Ik vind het terecht dat onze koning deze woorden heeft gesproken. Niet terecht is het om daarmee de enorme inzet van mensen, die daar namens Nederland gewerkt hebben, te veroordelen.

Als we kijken naar de inzet door onze mannen en vrouwen in voormalig Nederlands-Indië dan zien we enerzijds heldendom en ongekende moed. Dappere mannen en vrouwen die vanuit een oprechte overtuiging goed te doen een ongewis avontuur tegemoet gingen. Helaas zien we ook wreedheden die zijn begaan. Hoe moeten we dat verklaren? Voorafgaand aan de politionele acties kenden we al de Bersiap-periode die zeer berucht is om zijn wreedheid. Na de Japanse capitulatie gingen inlandse paramilitaire organisaties, milities en ongeregelde bendes zich te buiten aan massaal geweld. Daarbij vielen veel doden onder (Indische) Nederlanders maar ook onder de aanwezige Chinese en Molukse inwoners. Zelfs Indonesiërs die maar verdacht werden van een 'pro-Nederlandse gezindheid’ en net uit de jappenkampen vrijgekomen mannen, vrouwen en kinderen werden op grote schaal gemarteld, verkracht en vermoord.

Het was onder andere vanwege deze chaos dat Nederland besloot om militairen in te zetten in voormalig Nederlands-Indië. Dat was nodig om de orde te herstellen, een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking zag de missie ook als ‘brenger van recht en veiligheid’. En dat was ook zeker zo, maar evenzogoed was het een oorlog met als doel Indonesië opnieuw onder koloniaal bestuur te brengen. En zo ontstond een situatie van een wrede periode met verhalen over misstanden van – helaas – ook onze zijde. We kennen inmiddels allemaal de verhalen over standrechtelijke executies en het platbranden van kampongs.

Misschien hebt u net zoals ik ook de film De Oost gezien. Deels een romantische voorstelling van hoe onze jongens naïef en slecht voorbereid naar Nederlands-Indië gestuurd werden. Anderzijds ook een eerlijk beeld van de heftige situaties waarin deze mannen soms verzeild raakten en het geweld dat ze mee moesten maken, al dan niet als actieve deelnemer daaraan.

Hoe het zo ver heeft kunnen komen zal nog veel studie vergen. Mijn conclusie is dat veel van onze heldhaftige jongens en mannen destijds door de Nederlandse regering op twijfelachtige gronden een oorlog in zijn gestuurd die eigenlijk – gelet op allerlei internationale ontwikkelingen – op voorhand al verloren was. En die tegelijkertijd geconfronteerd werden met een ongelooflijke wreedheid van inlandse zijde. En de wreedheden van onze kant, waren dat excessen of ging het om structureel beleid? Ik kan die vraag niet beantwoorden.

Wat ik wel weet is dat - als er al verwijten gemaakt kunnen worden- die eerder bij het landsbestuur en de politiek neergelegd moeten worden, dan bij de mannen en vrouwen die alleen maar bij toeval ver van huis in een verloren en ongelijke strijd terecht kwamen. Hen komt slechts de eer en dank toe die wij ze ook vandaag hier brengen.

De vraag is, hoe nu verder? De Indonesische onafhankelijkheidsverklaring, de oorlog daaromheen, het ligt inmiddels tientallen jaren achter ons. De generatie die het persoonlijk heeft meegemaakt, is langzaam aan het verdwijnen. Er zijn mensen die vinden dat het goed zou zij als ook van Indonesische zijde excuses aangeboden zouden worden. Los daarvan zou het in ieder geval goed zijn als er op regeringsniveau een nieuwe, goede, postkoloniale band zou ontstaan tussen Indonesië en Nederland. Er is immers zoveel dat ons bindt.

Feit is dat die banden honderden jaren oud zijn en dat op het niveau van de inwoners vele warme contacten en herinneringen bestaan. Met als ultieme voorbeeld; de Indische rijsttafel als immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. Het is tijd om vooruit te kijken en een nieuwe weg in te slaan. Dit soort herdenkingen kunnen bijdragen aan een gezamenlijke herinnering. Niet door in wrok om te zien, maar door er van te leren en om samen naar de toekomst te kijken.

Dank u wel.

]]> 2021-08-16T09:20:51 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/indie-herdenking-grave-202
<![CDATA[Kom naar de Land van Cuijk Foodtour]]>

Stichting Een Goei Leven start aan het einde van de zomer met de eerste échte Land van Cuijk Foodtour. De Smaakwagen gaat alle 33 kernen langs met heerlijke hapjes en drankjes, dus ook jouw dorp komt aan de beurt! Het doel van de Foodtour is elkaar ontmoeten, praten over wat het leven hier fijn maakt - nu en in de toekomst - en genieten van (h)eerlijk eten. De Foodtour start op 27 augustus 2021 in Groeningen. Kijk wanneer we bij jou zijn op www.goeileven.nl. Dit wil je niet missen, toch?

Lokale chefkoks en leerlingen van de Leijgraaf gaan voor jullie koken. Het Land van Cuijk heeft namelijk veel lekkers en gezonds te bieden. Een Goei Leven ambassadeurs en boeren & telers van Boert Bewust komen gezellig mee, net als Verrassend Platteland van Cuijk. Ook verschillende bouwteams uit de nieuwe gemeente Land van Cuijk zullen aanwezig zijn.

De Foodtour is er om te luisteren naar jouw verhalen en ideeën, en om verbindingen te leggen. Een trots Land van Cuijk dat voorbereid is op de toekomst creëren we immers samen. Als extraatje zal in iedere kern onder alle aanwezigen een mooi pakket met lokale producten verloot worden. Iedereen ontvangt daarvoor een lot. Aan het einde van de Foodtour wordt uit al deze loten ook een ballonvaart voor 4 personen getrokken.

Een Goei Leven

‘Een Goei Leven’ is een samenwerking van ondernemers, organisaties, verenigingen, onderwijsinstellingen en gemeenten in het Land van Cuijk. Ze werken samen om onze regio op de kaart te zetten en dingen snel en doeltreffend te doen. In het Land van Cuijk kunt u heerlijk én eerlijk eten, want alles wat we nodig hebben is dichtbij. Het doel is om het Goeie Leven in het Land van Cuijk vast te houden en waar mogelijk te versterken voor jong en oud en om onze trots te delen. Misschien kunnen we je tijdens de Foodtour enthousiasmeren om voor jouw dorp of kern ambassadeur van Een Goei Leven te worden!

Bouwteams

Om als nieuwe en grote gemeente Land van Cuijk dichtbij de inwoners te blijven, wordt er gewerkt aan kernendemocratie. Een manier om straks meer samen te werken met de inwoner. De bouwteams vormen een eerste stap in die richting. Iedere kern heeft een eigen bouwteam. Dit is een divers samengestelde groep van 5 tot 16 inwoners, opgericht door de wijk- of dorpsraad. Zij werken (dit jaar) samen aan een KernenCV voor jouw wijk of dorp. In het KernenCV leest de nieuwe gemeenteraad straks waar jouw kern goed in is én wat er beter kan. Kijk voor meer informatie op ons.landvancuijk.nl. Een Goei Leven heeft de bouwteams uitgenodigd om – als zij dat willen en daartoe in de gelegenheid zijn – op de Foodtour met inwoners in gesprek te gaan. Een aantal van hen heeft al laten weten aanwezig te zijn.

Agenda

Heb jij zin in een uitje dichtbij huis? Wil je proeven van een goeie sfeer en lekkere lokale hapjes? Of ben je benieuwd of het bouwteam van jouw dorp aanwezig is? Je bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op de Land van Cuijk Foodtour! Check de agenda wanneer de Smaakwagen bij jou in de buurt is op www.goeileven.nl of facebook.com/goeileven.

Mogelijk gemaakt door

De Foodtour Land van Cuijk is mogelijk gemaakt door de community Leefbaarheid in Dorpen, onderdeel van de Regiodeal Noordoost Brabant. Leefbaarheid in Dorpen ondersteunt, versnelt en vermenigvuldigt initiatieven van onderop door kennis en ervaring te delen. Volg ons op Facebook!

Ook Sociom draagt een steentje bij.

]]> 2021-08-13T10:52:03 https://www.grave.nl/goeilevenfoodtour
<![CDATA[Vanaf 1 juli 2021 statiegeld op kleine plastic flesjes]]>

Afbeelding: MCW/creative agency

Op 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes in Nederland ingevoerd. We hopen zo te voorkomen dat ze in de natuur terechtkomen. In de aanloop naar 1 juli 2021 ziet u in de winkel steeds meer kleine plastic flesjes met statiegeld. Deze flesjes kunt u herkennen aan het statiegeldlogo. We verwachten met het invoeren van statiegeld, minder flesjes tegen te komen als zwerfafval in de natuur en op straat. Zo dragen we in Nederland bij met de bestrijding van de plastic soep.

Inleveren flesjes

Op ieder klein flesje (minder dan een liter) van frisdranken en water met het statiegeldlogo betaalt u € 0,15 statiegeld. U kunt de flesjes inleveren bij supermarkten, grote tankstations langs de snelweg en een aantal NS-stations. Bij deze punten krijgt u het statiegeld terug. Sportclubs, verenigingen of scholen kunnen zich ook aanmelden als inzamelpunt. Bij die punten kunt u de flesjes dan ook inleveren. Het statiegeld komt dan ten goede aan een goed doel. Sportclubs kunnen het ook gebruiken als sponsorgeld.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2021-06-22T18:43:58 https://www.grave.nl/statiegeld-kleine-plastic-flesjes
<![CDATA[Gedupeerd door de Toeslagenaffaire? De gemeente kan u helpen!]]> Ook in onze gemeente zijn er gezinnen gedupeerd door de kinderopvangtoeslagaffaire. Gedupeerde ouders worden door de Belastingdienst gecompenseerd en zoals onlangs is bekendgemaakt, worden schulden overgenomen door het kabinet. Maar dat is niet altijd genoeg. Soms is er meer nodig bij het oplossen van problemen rondom huisvesting, inkomen, schulden, zorg en de opvoeding van kinderen. Als gemeente willen wij getroffen inwoners hier graag bij helpen.

Door de kinderopvangtoeslagaffaire kwamen veel ouders ernstig in de problemen. De Belastingdienst zette tussen 2005 en 2019 onterecht de kinderopvangtoeslag stop en eiste van gezinnen om deze terug te betalen.

De gedupeerde gezinnen zijn benaderd door de Belastingdienst voor een financiële compensatie. Ook zijn hun contactgegevens indien mogelijk doorgegeven aan de gemeente waar zij wonen. De gemeente neemt contact op met deze inwoners om hen ook op andere manieren te kunnen helpen.

Mogelijk zijn er nog meer ouders gedupeerd van wie de gemeente geen gegevens heeft ontvangen. Daarom plaatsen we ook oproepen aan gedupeerde ouders/verzorgers om zich bij de gemeente te melden.

Bent u met uw gezin gedupeerd door de Toeslagenaffaire? Stuur een e-mail naar wmo-consulenten@cgm.nl of bel ons op 0485-396783 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). Wij helpen u graag!

]]> 2021-05-28T10:42:06 https://www.grave.nl/gedupeerd-door-de-toeslagenaffaire-de-gemeente-kan-u-helpen
<![CDATA[Statement voorzitters Brabantse Veiligheidsregio's]]> Beste Brabanders,

Stukje bij beetje gaat onze samenleving weer open. Stukje bij beetje wordt onze wereld weer wat groter. Met de nieuwste versoepelingen die op 19 mei 2020 zijn ingegaan, komen we weer een stap dichter bij het leven zoals dat voor corona was. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en het aantal ziekenhuisopnamen en besmettingen is dalende. Alle reden om uit te kijken naar een prachtige zomer.

Maar voorzichtigheid blijft geboden. Er worden nog steeds mensen ziek, er belanden nog steeds mensen op de IC of hebben thuis te kampen met de langdurige schade van een coronabesmetting. Helaas zien we dat de besmettingscijfers in onze provincie hoger liggen
dan de landelijke. Er is zorg over het kwetsbare evenwicht op dit moment: er kunnen een heleboel dingen weer en hoe zal dat van invloed zijn op de situatie in de ziekenhuizen?

Nu de samenleving langzaam maar zeker open gaat, is het des te lastiger om je aan de maatregelen te blijven houden. Om thuis te werken, terwijl je je collega’s zo mist en de muren soms op je afkomen. Om die 1,5 meter afstand te houden van vrienden en bekenden, terwijl je ze het liefst dichtbij zou hebben. Maar we moeten ons met elkaar echt aan die maatregelen blijven houden. Om de volgende stap richting die mooie Brabantse zomer te kunnen zetten, is het van belang dat we ook in tijden van nieuwe versoepelingen niet alles laten verslappen.

Ja, er komt een tijd dat we de maatregelen los zullen kunnen laten. Dat onze restaurants en cafés als vanouds vol zitten, dat we alle gemiste feestjes kunnen inhalen en we weer onbezorgd kunnen genieten van sportwedstrijden en theatervoorstellingen. Een wenkend perspectief waar we met zijn allen naar uit kijken. Maar bij deze blik vooruit past ook realiteitsbesef. Als we het virus onder controle hebben, staan we met elkaar voor een andere grote opgave. Corona heeft onze samenleving blijvend veranderd. De economische en sociale consequenties van het virus zijn enorm. Probleemloos de draad weer oppakken zal niet voor allen weggelegd zijn. Dan zetten we er samen weer de schouders onder. Handen uit de mouwen, voor elkaar, met elkaar, zoals wij Brabanders dat zo goed kunnen.

]]> 2021-05-20T08:50:48 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
<![CDATA[Binnenkort kan de mantelzorgwaardering weer aangevraagd worden]]> De vijf gemeenten in het Land van Cuijk verstrekken jaarlijks een waardering aan mantelzorgers. Deze bestaat uit een geldbedrag van €100, - en wordt één keer per jaar uitgereikt. Met deze attentie willen de vijf gemeenten laten blijken dat zij de inzet van de mantelzorgers enorm waarderen. Ben jij mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering dan aan via www.mantelzorglvc.nl/mantelzorgwaardering. Aanvragen kan van 1 juni tot 15 december 2021.

Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

Om de waardering te ontvangen, gelden deze criteria:

De mantelzorgwaardering wordt per aanvrager éénmaal per jaar verstrekt. Verstrekking van de mantelzorgwaardering vindt per kwartaal plaats en wel in het kwartaal volgend op het kwartaal waarin een aanvraag wordt ingediend.  

Ook mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers

Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 jaar die thuis opgroeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid kunnen een waardering aanvragen t.w.v. € 30,-. Hiervoor gelden bovenstaande criteria niet en het is mogelijk om binnen één gezin meerdere mantelzorgwaarderingen te ontvangen als het kinderen betreft tussen 8 en 23 jaar.  Wel geldt dat de zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, in een van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk moet wonen. Jonge mantelzorgers tussen 18 en 23 jaar die de waardering voor jonge mantelzorgers hebben aangevraagd, kunnen geen aanspraak meer maken op de volwassen mantelzorgwaardering.

Wil je meer informatie? Bel dan met 06 – 302 335 52.

]]> 2021-05-14T11:16:27 https://www.grave.nl/binnenkort-kan-de-mantelzorgwaardering-weer-aangevraagd-worden
<![CDATA[Samen bouwen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk]]> In 2022 is gemeente Land van Cuijk een feit. We zijn dan één grote gemeente die bestaat uit maar liefst 33 kernen. Het is belangrijk dat elk dorp in de nieuwe situatie tot zijn recht komt. Om daarvoor te zorgen zijn we druk bezig met allerlei voorbereidingen zodat we in 2022 goed van start kunnen gaan. Als eerste gaan we nog dit jaar voor elk dorp een Curriculum vitae maken. We noemen dat het KernenCV. En als tweede gaan we beschrijven hoe de inwoners (en vertegenwoordigers daarvan) vanaf 2022 op een goede manier met de gemeente kunnen samenwerken en hoe groot de inbreng van inwoners is. Dat noemen we de Kernendemocratie. Zowel het KernenCV als de Kernendemocratie doen we nog dit jaar. En ja, dat doen we in samenspraak met inwoners uit de dorpen!

Waarom maken we voor alle dorpen en wijken een KernenCV

We vinden het belangrijk dat onze dorpen en wijken zich in 2022 zelfbewust kunnen voorstellen aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. De boodschap is dan; dit zijn wij en hier staan wij als dorp voor! Om dat te bereiken gaan we in elke dorp met inwoners aan de slag om een schets te maken van dat dorp. Hierin staan de sterke punten, de verbeterpunten en de prioriteiten afgebeeld. De schets geeft aan wat er nodig is om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te verbeteren. Zie dit KernenCV als een door het dorp omarmd curriculum vitae dat wordt aangeboden aan het bestuur van de nieuwe gemeente. Voor dit nieuwe bestuur zijn die Cv’s heel belangrijk als richtsnoer bij het maken van plannen en beleid.

Bouwteams en wat ze precies doen

En wie gaat die schets dan maken? Dat doen de dorpen zelf. De dorps- en wijkraden zijn gevraagd om een bouwteam samen te stellen. In dit team zitten inwoners, winkeliers, voorzitters van verenigingen, dorpsraadleden en noem maar op. Het is een vertegenwoordiging van het dorp. Op dit moment wordt er in de dorpen hard gewerkt aan de samenstelling van deze teams. Er zijn inmiddels al méér dan 15 teams compleet! De bedoeling is dat de bouwteams eind maart van start gaan. Elk bouwteam komt twee keer bij elkaar. De gesprekken gaan over de huidige voorzieningen, de kwaliteit ervan, over de zaken die node worden gemist en over de prioriteiten die het dorp heeft. De antwoorden op deze vragen worden vastgelegd in het KernenCV.

Waarom is kernendemocratie zo belangrijk

Bij kleinere gemeenten zijn er vaak korte lijnen tussen inwoners, verenigingen, bedrijven, wijk- en dorpsraden en de gemeente. Je kunt je voorstellen dat dat bij een gemeente met 33 kernen iets lastiger wordt. Toch is het hartstikke belangrijk dat al die dorpen en wijken goed tot hun recht komen. Met ‘kernendemocratie’ willen we in samenspraak met de dorpen duidelijkheid scheppen over de toekomstige samenwerking tussen gemeente en inwoners. Doel is de leefbaarheid in de dorpen te behouden of te verbeteren. Daarbij moeten we ook goed nadenken over wat inwoners eventueel zelf kunnen doen, wat de rol hierin is van de dorpsraden en wat dat voor de gemeente betekent. Uiteindelijk moet er een duidelijke beleid komen van hoe we dit met elkaar gaan organiseren.

Ook u kunt reageren

Belangrijk is dat uiteindelijk niet alleen de bouwteams achter het te maken curriculum vitae staan, maar natuurlijk ook de overige inwoners. Daarom wordt ervoor gekozen om de schetsen online voor te leggen aan alle inwoners van de kernen die dat leuk of interessant vinden. Dat gaan we de komende maanden doen via het participatieplatform ‘Ons Land van Cuijk’. Via de website www.gemeentelandvancuijk.nl houden we u op de hoogte hoe en wanneer informatie op het platform te vinden is.

Animatiefilmpje

Bekijk hieronder een filmpje waarin alles nog eens wordt uitgelegd.

]]> 2021-05-07T20:53:16 https://www.grave.nl/samen-bouwen-aan-de-nieuwe-gemeente
<![CDATA[Wat als je vermoedt dat je kind alcohol drinkt of drugs gebruikt? Tips van het Centrum Jeugd en Gezin]]> Kleding met een wietgeur, slaapproblemen en onverklaarbare uitgaven. Het kan er allemaal op wijzen dat je kind alcohol drinkt of drugs gebruikt. Dit gaat gepaard met gezondheidsrisico’s, waarvoor je je zoon of dochter wilt beschermen. Daarom is het hartstikke belangrijk om hierover in gesprek te gaan met je kind. Hoe? Het Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk (CJG) geeft tips.

Experimenteren: we doen het bijna allemaal. Wanneer kinderen ouder worden, doen ze dit soms met alcohol en drugs. Met alle gevolgen van dien. Door te luisteren, informeren en adviseren help je jouw kind hier verstandig mee om te gaan én gezond op te groeien.

Wees geïnformeerd
Wanneer jij je open en ontspannen opstelt, krijgt je kind het gevoel dat het vrijuit kan praten. We begrijpen: het is erg moeilijk om deze houding aan te nemen als je bang en onwetend bent. Zorg er daarom voor dat je weet waar je het over hebt. Lees je in en praat erover met je omgeving.

Toon interesse
Heeft je kind hulp nodig? Je komt erachter door vragen te stellen. Bijvoorbeeld over de beweegreden. Is het pure nieuwsgierigheid of is er meer aan de hand, zoals groepsdruk, stress, onzekerheid of eenzaamheid?

Bied houvast
Kinderen hebben behoefte aan grenzen, ook op dit vlak. Die kun jij als ouder bieden. Stel in overleg met je kind regels op en leg uit waarom je dit doet. Bespreek ook de risico’s van drank en drugs. Zo bied je duidelijkheid, openheid én veiligheid.

Vragen staat vrij
Heb je vragen over drank- en drugsgebruik bij kinderen? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via 0485 – 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl.

 

]]> 2021-05-07T20:41:37 https://www.grave.nl/wat-als-je-vermoedt-dat-je-kind-alcohol-drinkt-of-drugs-gebruikt-tips-van-het-centrum-jeugd-en-gezin
<![CDATA[Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen Land van Cuijk]]> Bent u van plan om met een partij/lijst deel te nemen aan de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk? Dan is het goed om te weten welke stappen u daarvoor moet zetten. Daarom organiseren we op woensdag 12 mei 2021 van 19.00 uur tot 20.00 uur nogmaals een digitale informatiebijeenkomst.

Aanmelden

De bij ons bekende lijsten en partijen hebben al een link voor deze bijeenkomst gekregen. Nieuwe deelnemers nodigen wij van harte uit zich bij ons te melden.
U kunt dat doen via e-mailadres i-bi@boxmeer.nl. Na uw aanmelding ontvangt u meer informatie en een link om deel te kunnen nemen.

Vragen

Tijdens de bijeenkomst zal de heer Rob van der Velde - specialist op het gebied van verkiezingen - net als in de eerste bijeenkomst op 27 januari jl. ingaan op vragen als: hoe kunt u zich laten registreren als deelnemende partij of lijst? Wat komt er allemaal bij kijken? En welke deadlines zijn er? Ook kunt u uw vragen stellen.

]]> 2021-04-30T12:52:23 https://www.grave.nl/deelname-aan-gemeenteraadsverkiezingen-land-van-cuijk
<![CDATA[Dodenherdenking 2021 zonder publiek]]> De dodenherdenking 2021 vindt plaats zonder publiek. Dit in verband met de coronamaatregelen.

Op een niet nader bekend gemaakt tijdstip zullen leden van het college kransen leggen op de bekende locaties; bij de voormalig Joodse synagoge, het Historisch Stadhuis en op het Torenplein. Daarbij zal een overweging worden uitgesproken en door een leerlinge van De Raamdonk, Esmée Drentje, zal een gedicht worden voorgedragen. Er worden opnamen van deze dodenherdenking gemaakt die later terug zijn te zien op de website van de gemeente Grave www.grave.nl.

]]> 2021-04-30T12:26:44 https://www.grave.nl/dodenherdenking-grave-2021
<![CDATA[Gemeenten controleren panden op spookbewoning]]> Van 2 tot en met 9 april 2021 was er in de gemeenten van het basisteam Maas en Leijgraaf een actie om spookbewoning in kaart te brengen. In Grave, Mill en Sint Hubert, Cuijk, Sint Anthonis, Boxmeer, Landerd en Uden werden bij zo’n 60 panden onaangekondigd controles uitgevoerd. De gemeente Boekel had dit in januari al gedaan. 

Wat is spookbewoning?

Spookbewoning houdt in dat een woning op papier leeg staat, maar in de praktijk wel wordt bewoond. Dit wordt vaak ingezet door criminelen die onder de radar van de overheid willen blijven. Het kan ook voorkomen dat het pand wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het vervaardigen van drugs of de opslag van illegale zaken. Daarnaast worden onder andere arbeidsmigranten misleid en uitgebuit door hen te huisvesten in dit soort panden. 

Wat levert het op?

Tijdens de controles waren vijf panden bewoond door mensen die er niet stonden ingeschreven. Het zou in deze gevallen kunnen gaan om woonfraude, overbewoning of fraude met uitkeringen of toeslagen. De personen die verkeerd staan ingeschreven moeten zich alsnog inschrijven. Op vier andere adressen werd niemand aangetroffen, maar waren wel signalen van bewoning. Daar gaan de controleurs nog terug. Op zeven adressen werd weliswaar bewoning geconstateerd, maar had men zich om verklaarbare redenen (nog) niet ingeschreven. Dit wordt in het systeem verwerkt. Zij ontvangen binnenkort een aanschrijving. Op drie adressen werden arbeidsmigranten aangetroffen

Bewustwording spookbewoning

De controles op spookbewoning hebben ook als doel om door de aandacht hiervoor de bewustwording te vergroten. Illegale bewoning kan gevaar opleveren voor bewoners en voor omwonenden. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt en de brandweer uitgaat van een leegstaand pand. Maar er kan ook sprake zijn van ondermijnende criminaliteit in de vorm van uitbuiting van arbeiders of doordat criminelen misbruik maken van leegstaande panden om drugs, wapens of gestolen goederen onder te brengen. 

Samen voor een veilige woonomgeving 

De acht gemeenten in Maas en Leijgraaf vinden een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van groot belang. Dat geldt ook voor het welzijn van de mensen die er wonen en werken. Het is belangrijk dat ze zicht hebben op wie er wonen en wat de woonsituatie is. Door de controles hebben de gemeenten informatie en inzichten gekregen die worden gebruikt voor aanschrijvingen voor de Basisregistratie Personen (BRP).

Melden helpt! 

Bij het signaleren van spookbewoning is de rol van inwoners en ondernemers ontzettend belangrijk. Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Signalen van spookbewoning kunnen altijd (anoniem) gemeld worden bij de gemeente via bijvoorbeeld de website. Bij de politie kunnen melders die criminele activiteiten vermoeden terecht via 0900-8844. Anoniem melden kan natuurlijk ook via de onafhankelijke partij Meld Misdaad Anoniem telefoon 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Hier is anoniem ook echt anoniem. 

Belangrijke signalen mogelijke spookbewoning

]]> 2021-04-14T09:01:44 https://www.grave.nl/controle-panden-op-spookbewoning
<![CDATA[GGD Hart voor Brabant nodigt 27.000 jongeren uit voor vaccinatie tegen HPV en/of Meningokokken ACWY]]> Eind maart 2021 ontvingen ongeveer 27.000 jongeren binnen het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant een uitnodiging voor vaccinaties tegen HPV en meningokokken ACWY. De prikken biedt de GGD Hart voor Brabant dit jaar op de vaccinatielocaties waar de GGD in deze regio ook vaccineert tegen Covid-19. Deze locaties zijn geografisch goed verspreid over de regio: Tilburg, Den Bosch, Veghel, Boxmeer en Berghem. Op de locaties zijn speciale priklijnen voor de vaccinaties tegen HPV en meningokokken ACWY. Een goed voorbeeld van efficiënt gebruik maken van middelen.

Groepsvaccinatie maar wel met een eigen oproeptijd

De GGD nodigt jongeren uit op verschillende dagen in de periode tussen 6 en 30 april 2021. Om wachtrijen te voorkomen nodigen we jongeren in kleine groepjes uit. In het bijzijn van één begeleider kunnen jongeren de vaccinatie halen en na afloop de locatie direct verlaten. De host wijst de jongeren naar de juiste priklijnen. Samen met onze enthousiaste collega’s Jeugdgezondheidszorg zorgen we ervoor dat iedere jongere zich veilig voelt op de locaties. Op elke locatie is EHBO aanwezig en buiten leiden verkeersregelaars alle verkeer in goede banen.

Coronamaatregelen: ook nu

Zowel de bezoekers als medewerkers GGD dragen mondkapjes. Ook geldt er op onze locaties een hygiëneprotocol. Tenslotte wijzen wij bezoekers op de overige coronamaatregelen. We vragen genodigden thuis te blijven als zij klachten hebben die passen bij corona. Tenslotte is er ook bij aankomst een gezondheidscheck. Vanwege alle coronamaatregelen is het niet mogelijk om de afspraak te verzetten. Ben je verhinderd of ziek? Dan ontvang je in het najaar van 2021 een volgende kans om de vaccinatie te halen.

Meer informatie

Op de website www.ggdhvb.nl staat een overzicht van de meest gestelde vragen over de vaccinaties HPV en Meningokokken ACWY.

]]> 2021-04-09T14:45:12 https://www.grave.nl/start-vaccinatie-tegen-hpv-meningokokken
<![CDATA[Land van Cuijk-raad besluit over aansluiten Grave per 1-1-2022]]> Op 7 april 2021 hebben de vier gemeenteraden in het Land van Cuijk in een gezamenlijke raadsvergadering besloten dat de gemeente Grave per 1 januari 2022 aansluit bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Om de nieuwe gemeente een vliegende start te geven, heeft de Land van Cuijk-raad bovendien besloten dat de mogelijkheden voor extra ondersteuning vanuit de Provincie en het Rijk actief verkend moeten worden. Het gaat dan om ondersteuning om kansrijke ontwikkelingen voor het Land van Cuijk om te zetten naar concrete projecten. In de gemeenteraad van Sint Anthonis is de motie over de extra ondersteuning niet aangenomen.

Eén krachtige en toekomstbestendige gemeente

Burgemeester Wim Hillenaar, voorzitter van de stuurgroep Land van Cuijk i.o., is blij met deze uitkomst. “Zowel voor de gemeente Land van Cuijk i.o. als de gemeente Grave is aansluiting per 1 januari 2022 het meest wenselijke scenario. Door de samenvoeging van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis ontstaat al één krachtige en toekomstbestendige gemeente. Aansluiting van Grave versterkt deze positie alleen maar meer. Samen kunnen we de vele uitdagingen die er liggen voor gemeenten aan, én bereiken we meer voor al onze inwoners.” 

Met de aansluiting per 1 januari 2022 stapt Grave op een rijdende trein. Maar zowel voor de organisatie Land van Cuijk i.o., als voor de gemeente Grave is dit geen knelpunt. Toon van Asseldonk, waarnemend burgemeester Grave: “De inwoners en de raad hebben gekozen voor aansluiten bij Land van Cuijk, zo snel als mogelijk is. Nu het ernaar uitziet dat dit per 1 januari 2022 al kan, zetten we graag samen met de andere gemeenten onze schouders onder de verdere vormgeving van de gemeente Land van Cuijk.”

Besluit Eerste Kamer

De herindelingswet ligt momenteel ter bekrachtiging voor aan de Eerste Kamer. Door het starten van een zogenoemde novelle-procedure, kan voor de aansluiting van de gemeente Grave alsnog een aanvulling op dit wetsvoorstel worden gedaan. Uiteindelijk beslist de Eerste Kamer op basis van het huidige wetsvoorstel en de novelle-procedure of de gemeente Grave per 1 januari 2022 kan aansluiten bij de gemeente Land van Cuijk i.o.

Grave kiest voor aansluiten bij Land van Cuijk

In het referendum van 17 maart 2021 hebben inwoners van de gemeente Grave in ruime meerderheid gekozen voor de gemeente Land van Cuijk. In de raadsvergadering van de gemeente Grave is vervolgens op 23 maart 2021 een motie aangenomen en op 6 april een raadsbesluit genomen. Hierin wordt uitgesproken aan te willen sluiten bij de gemeente Land van Cuijk i.o. per 1 januari 2022.


Aansluiting per 1 januari 2022

Op verzoek van Grave heeft de stuurgroep Land van Cuijk i.o. zich daarna gezamenlijk ingespannen om een aansluiting van de gemeente Grave bij de gemeente Land van Cuijk i.o. per 1 januari 2022 mogelijk te maken. Een uitvoerige verkenning met de Provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf procedureel gezien groen licht. Om in deze unieke situatie de besluitvorming hierover door de raden op een zorgvuldige wijze te laten plaatsvinden, zijn 31 maart en 7 april 2021 twee extra raadsvergaderingen georganiseerd. Na een korte, maar gedegen procedure is 7 april 2021 dus het besluit genomen om Grave per 1 januari 2022 te laten aansluiten

]]> 2021-04-08T12:13:35 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/land-van-cuijk-raad-besluit-over-aansluiten-grave-per-1-1-2022
<![CDATA[Online omgevingsdialoog Verhuisplan Litjens Escharen]]> Op maandag 12 april 2021 (19.30 uur) wordt een online omgevingsdialoog georganiseerd voor het verhuisplan Litjens/Graafschedijk 56 te Escharen. In verband met het coronavirus wordt geen bijeenkomst met presentatie gehouden, maar vindt de omgevingsdialoog online plaats.

Het plan

Litjens in Escharen verhuist binnenkort de bedrijfsactiviteiten naar de achterkant van zijn bedrijf. De stenen links en rechts van de Graafschedijk ruimen het veld in ruil voor nieuw landschappelijk groen en natuur. Met deze ontwikkeling maakt Litjens de entree van Escharen fraaier en veiliger.

Omgevingsdialoog

Om dit plan mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplan voorbereid. Voordat het plan als ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd, organiseert Areal een omgevingsdialoog. Met de omgevingsdialoog wil de initiatiefnemer alle betrokkenen en geïnteresseerden in een vroeg stadium een beeld geven van het plan en in de gelegenheid stellen om te reageren.

Het programma

Aanmelden

Wilt u de digitale bijeenkomst bijwonen, stuur dan een mailbericht naar info@areal-agro.nl. U ontvangt dan een link waarmee u kunt inloggen.

]]> 2021-04-02T08:25:52 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/online-omgevingsdialoog-verhuisplan-litjens-escharen
<![CDATA[Wethouders Grave en Cuijk vertellen over de Raamvallei in 2021]]> In de vorige nieuwsbrief keken oudgedienden Jos van den Boogaart - wethouder van gemeente Mill en Sint Hubert - en Ernest de Groot - dagelijks bestuurder van waterschap Aa en Maas - terug op de geboekte resultaten van het gebiedsplan in 2020. Ditmaal nemen wethouder Lemmen van gemeente Grave en wethouder Sölez van de gemeente Cuijk ons mee in wat er op de planning staat voor de Raamvallei in 2021.

Wethouder Lemmen

Eerst even voorstellen

Theo Lemmen (VVD) nam op 16 april 2020 het stokje over van Ben Peters als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling voor de gemeente Grave. Met een lange carrière in het bedrijfsleven, hoofdzakelijk in de afvalgerelateerde sector, is hij naar eigen zeggen geen raspoliticus, maar een pragmaticus die van aanpakken houdt. Als inwoner van Escharen was hij al voor zijn ambt bekend met de Raamvallei en maakt hij geregeld een wandeling langs de Raam. In mei 2020 trad David Sölez (ABC) aan als wethouder bij de gemeente Cuijk, als opvolger van Gerard Stoffels. Vanuit intrinsieke motivatie was hij al jaren een actief lid van ABC voor hij benaderd werd om wethouder te worden. Sölez ziet zichzelf als een verbinder en gelooft dat veel mooie zaken beginnen bij een goed gesprek. Voor zijn ambt als wethouder was hij als ondernemer werkzaam in de juridische sector. Hij is opgegroeid in Cuijk en veel in de Verborgen Raamvallei geweest, al realiseerde hij zich dat destijds nog niet.

Recreatie en toerisme

Voor de gemeenten liggen de kansen in 2021 vooral op het gebied van recreatie en toerisme. Wethouder Lemmen: “Ons doel in de Raamvallei is om koppelkansen optimaal te benutten, zodat het resultaat groter is dan de som der delen. Denk aan activiteiten met lunchen of dineren en overnachtingen. Daarmee zorg je ervoor dat mensen niet alleen deze kant op komen, maar ook langer willen blijven. Je moet dan wel het grote geheel zien. De Raam begint niet in Grave en eindigt daar ook niet. Daarom doen we dit samen.” Dit beaamt wethouder Sölez: “Op recreatief-toeristisch gebied zoeken we naar verbinding, letterlijk en figuurlijk. Door koppelkansen te benutten, maar ook door in 2021 het recreatieve netwerk onder de loep te nemen. Het fietsknopensysteem zit goed in elkaar, dus daar wil je naadloos op aansluiten. Daarnaast willen we het aantal wandelknooppunten intensiveren. Daarmee zorgen we niet alleen dat het gebied zelf goed bereikbaar is, maar ook dat je binnen het gebied eenvoudig van de ene naar de andere trekpleister komt. De Kraaijenbergse Plassen vormen bijvoorbeeld een belangrijke publiekstrekker. Door dit veelzijdige gebied te koppelen aan de Raamvallei, creëren we een grotere meeropbrengst.” Ook op kleinere schaal heeft verbinding de aandacht. Wethouder Sölez: “Bij de Zevenhutten worden in 2021 percelen omgezet in natuur. Daarbij heb ik voorgesteld een struinpad aan te leggen, zodat de vele hardlopers in dat gebied voortaan een complete ronde kunnen maken. En vergeet de landgoederen niet. Zij spelen eveneens een belangrijke rol. Als gemeente doen wij ons uiterste best om ruimte te bieden aan creatieve initiatieven, door constructief mee te denken en waar mogelijk planologische medewerking te verlenen.”

Natuurontwikkeling

Een andere belangrijke opgave voor 2021 is het realiseren van een Ecologische Verbindingszone (EVZ) bij de Graafsche Raam. De oevers worden daar nieuw ingericht met beplanting en poelen. Ook komt er een vispassage en een dassenloopbuis. De belangrijkste speler in dit geheel is waterschap Aa en Maas. Wethouder Sölez vertelt: “Het inrichten van EVZ’s is een regionale opgave om ervoor te zorgen dat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen voor voedsel en voorplanting. Door het menselijk handelen kunnen zij soms geïsoleerd raken. Dat gaat tegen de natuur in, en bedreigt het voortbestaan van bepaalde soorten. Dat moeten we zien te voorkomen.” Wethouder Lemmen vult aan: “We zijn het er allemaal over eens dat we verantwoord moeten omgaan met de natuur, maar ik zie het ook als mijn taak om kritisch te blijven op de plannen die we maken. Als advocaat van de duivel vraag ik bijvoorbeeld: en hoe zorgen we er dan voor dat de populaties onder controle blijven, als het zo goed gaat met die dieren? De oplossingen van nu moeten niet de problemen van later worden. Natuurontwikkeling is belangrijk, maar we hebben meer belangrijk opgaves liggen. Het samenwerkingsverband zal in 2021 weer doen wat het moet doen, namelijk zorgen dat de verschillende belangen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Wij vinden agrarische belangen net zo belangrijk als natuurontwikkeling. En die botsen nogal eens. We moeten zorgen dat we niet afhankelijk worden van andere landen voor onze voedselvoorziening en dat is wel het langetermijnrisico als je doorslaat naar één kant. Lokaal produceren en consumeren heeft de voorkeur, want de lokale economie is van levensbelang. Alleen al voor de cohesie in een gemeenschap.”

Waterberging

De laatste prominente opgave van de Verborgen Raamvallei in 2021 is het regelen van waterberging, om de veiligheid van stad Grave te waarborgen. Dit is een complexe opgave met belangrijke rollen voor de Raam, de dijkverzwaring en de meanderende Maas, die nu haar eindfase ingaat. Wethouder Lemmen: “In 1995 dreigde er een soort watersnoodramp. Ik woonde toen in Culemborg en was een van de 200.000 Nederlanders die moest evacueren. Ik heb dus die dreiging van dichtbij meegemaakt. Ik heb zelf gezien dat het water 3-4 cm onder de dijk stond, en toch heb ik gek genoeg nooit een gevoel angst gehad. De meeste Nederlanders hebben die angst overigens niet. Dat zit in onze Hollandse nuchterheid, maar waarschijnlijk ook in vertrouwen in het Waterschap. Zij houden zich met het water bezig, wij maken de uitvoering mede mogelijk.” Dat geldt ook voor de gemeente Cuijk, vertelt Sölez. “De waterveiligheidsopgave is hier minder urgent dan in Grave, maar heeft uiteraard hoge prioriteit. Daarnaast faciliteren wij de maatregelen die onze buren behoeden voor problemen op dat gebied.”Beiden wethouders zijn ervan overtuigd dat de plannen voor 2021 het gebied echt gaan ophalen. Een belangrijke stap richting de toekomst.

]]> 2021-02-18T13:19:46 https://www.grave.nl/wethouders-grave-en-cuijk-vertellen-over-de-raamvallei-in-2021
<![CDATA[Statement voorzitters Brabantse veiligheidsregio’s over carnaval]]> Carnaval komt steeds dichterbij, en het risico van het coronavirus is nog alom aanwezig. 12 januari 2021 hebben de drie voorzitters van de veiligheidsregio’s in Brabant al iets gezegd over carnaval 2021. Er gaat definitief een streep door. Zoals de Brabantse Carnaval Federatie en alle verenigingen al zagen aankomen.

We lezen net als u in de media over de zorg van de carnavalsfederatie en verschillende carnavalsverenigingen. Wij hebben natuurlijk ook contact met deze partijen. Tegelijk zien we in onze regio’s een enorm begrip en bereidwilligheid om samen het coronavirus eronder te krijgen. Veel inwoners vinden het uiteraard jammer dat deze carnavalsdagen anders beleefd gaan worden dan voorgaande jaren.

We moeten voorkomen dat enkele signalen nu ineens alle aandacht krijgen. Ons beeld is namelijk dat veel carnavalsvierders carnaval thuis en in eigen huishouden zullen vieren. Met mogelijkheden die er dan zijn, zoals bijvoorbeeld een online aanbod via lokale televisie of carnavalsverenigingen. En volgens de corona- afspraken die we in Nederland op dat moment kennen. Wat we in Brabant doen, net als de rest van Nederland, is ons door deze coronaperiode heenslaan, met veerkracht en creativiteit.

Verder willen hierop nu niet vooruitlopen. Het kabinet moet nog besluiten over het maatregelenpakket dat in de voorjaarsvakantie van kracht is. Desalniettemin is onze boodschap nog net zo duidelijk als in januari. Deze maatregelen blijven nodig zodat we samen corona eronder gaan krijgen!

Denk na, en organiseer niet een groot feest en ga er ook niet heen. Neem je verantwoordelijkheid. Ook in deze tijd. Zodat we hopelijk volgend jaar weer echt met zijn allen voluit carnaval kunnen vieren.

]]> 2021-02-04T09:59:13 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s-over-carnaval
<![CDATA[Ondernemers en zzp'ers]]>

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We zijn ons ervan bewust dat dit ook grote gevolgen heeft voor ondernemers en zzp'ers. Het kabinet heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd voor ondernemers en zzp'ers. Ook lokaal heeft de  gemeente enkele maatregelen getroffen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Ook voor sportverenigingen en accommodaties heeft deze tijd veel gevolgen. Zij kunnen op deze pagina meer informatie vinden.

Heeft u ondanks onderstaande informatie toch nog vragen, of wilt u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@cgm.nl. Wij beantwoorden uw e-mail binnen twee werkdagen.

Bent u specifiek op zoek naar informatie over de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)? De Tozo bestaat uit twee onderdelen: Uitkering voor levensonderhoud en Lening voor bedrijfskapitaal. Kijk hier voor beide onderdelen van de Tozoregeling.

]]> 2021-01-28T13:04:00 https://www.grave.nl/corona-ondernemers-en-zzp-ers
<![CDATA[Voorwoord wethouder Anja Henisch]]>

Beste ondernemers van de gemeente Grave,

Ook in 2021 staan er, naast onze inzet ten behoeve van de voortdurende coronacrisis, weer verschillende economische ontwikkelingen op onze agenda. Zo werken wij samen met de stakeholders aan een nieuwe detailhandelsvisie, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een nieuwe toeristische visie en starten we na de zomer met de opmaak van een nieuwe economische visie in samenwerking met het Economisch Platform Grave.

Onze focus ligt nu bij het stimuleren van lokale aankopen, ondersteunen van ondernemers en het behoud van een levendige binnenstad en succesvolle bedrijventerreinen. Als gemeente willen wij binnen onze mogelijkheden de ondernemers in crisis zoveel mogelijk helpen. Wij roepen iedereen dan ook op om aankopen en horeca bestedingen vooral lokaal te doen! Alleen samen komen we door deze moeilijke tijd heen.

Binnenkort starten we met het evalueren van de tijdelijke afsluiting van de Maasstraat. Horeca ondernemers willen hun terrassen graag op een verkeersveilige manier optimaal kunnen benutten. Zeker nu zij de crisis ten volste ondergaan. Hierover zullen wij een vragenlijst onder alle betrokkenen gaan verspreiden. Ook ontvangt u na de lockdown een 2e digitale coronacrisis enquête. Binnen de gemeente kunnen wij aan de hand van de gegevens van Werk & Inkomen onder andere monitoren hoe hard de coronacrisis onze gemeente raakt. Via de enquête vernemen wij graag van u op welke wijze de gemeente u nog beter kan faciliteren en ondersteunen in deze moeilijke tijd. Heeft u nu al vragen, ideeën en/of opmerkingen, neem dan contact op met het Ondernemersloket. Wij zijn er voor u!

Via deze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte en zetten we de laatste economische nieuwsfeiten voor u op een rij. Ook informeren wij u over regelingen en subsidiemogelijkheden.

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

]]> 2021-01-27T14:02:11 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Anja Henisch met kader.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/voorwoord-wethouder-anja-henisch
<![CDATA[Vraag TVL aan: loket sluit op 29 januari om 17:00 uur]]> Wilt u als ondernemer subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor Q4 2020? Dit kan nog tot 29 januari 2021, 17.00u!

Met de adviestool is in 3 stappen te zien of u  in aanmerking komt voor TVL, een opslag en welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen.

Wacht daar niet mee. Na 29 januari 17:00 uur is TVL Q4 niet meer aan te vragen. Meer informatie

]]> 2021-01-27T11:16:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Vraag TVL aan Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/vraag-tvl-aan-loket-sluit-op-29-januari-om-17-00-uur
<![CDATA[Winkel dicht? Behoud uw omzet!]]> Hoe kunt u uw zaak ontwikkelen en omzet blijven draaien nu uw winkel gesloten is?

De maatregelen tijdens deze 2e lockdown zijn niet mis. Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten, maar hier en daar verschijnen berichten van ondernemers die binnen de letters van de wet toch open blijven of zich aanpassen en met creatieve oplossingen komen. Zo behouden ze toch een deel van hun omzet én, misschien wel net zo belangrijk, blijven ze in staat om hun klanten te bereiken. Hoe wisten zij hun creatieve idee zo snel om te zetten in een concreet plan? Lees hier meer over de tips.

]]> 2021-01-27T11:14:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Winkel dicht Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/winkel-dicht-behoud-uw-omzet!
<![CDATA[Ondersteuning voor mkb-bedrijven in Noordoost-Brabant om te bouwen aan een nieuwe toekomst]]> Wilt u uw bedrijf aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid? Heeft u behoefte aan ondersteuning om ‘fit for future’ te worden? Dan kan ons gratis ondersteuningsprogramma u helpen om uw businessmodel aan te passen en in te spelen op de veranderingen in de markt. Meer informatie

]]> 2021-01-27T11:13:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Future Fit Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/ondersteuning-voor-mkb-bedrijven-in-noordoost-brabant-om-te-bouwen-aan-een-nieuwe-toekomst
<![CDATA[Meld u aan voor één van onze Design Thinking Workshops]]> Wilt u als ondernemer meer zekerheid in deze onzekere periode? Een concreet actieplan voor uw bedrijf? Ervaringen uitwisselen en kennisdelen met andere ondernemers in de regio? Schrijf u dan gratis in voor één van onze Design Thinking Workshops! In een online sessie van 3 uur leert u alles over de basisprincipes van Design Thinking en krijgt u handvaten voor de toekomst van uw bedrijf. Meer informatie

]]> 2021-01-27T11:13:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Design Thinking Wrokshop Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/meld-u-aan-voor-een-van-onze-design-thinking-workshops
<![CDATA[Het Talentenbureau en Sterk Techniek Onderwijs]]> Afgelopen zomer is gestart met een nieuw project ‘Sterk Techniek Onderwijs’. om de groeiende behoefte naar technisch geschoolde mensen (deels) te kunnen invullen. Het doel van dit project is meer middelbare scholieren te laten uitstromen naar het technisch vervolgonderwijs door ze te inspireren met techniek en mogelijkheden.

Een zestigtal ondernemers heeft zich reeds aangemeld om actief deel te nemen aan dit project om het technisch vak beter op de kaart te zetten bij studenten. Dit kan onder andere de volgende manieren:

In de bijlage vindt u de nieuwjaarsgroet van het project waarin u leest wat er in 2020 is bereikt en wat de doelen zijn voor 2021!

Ontvangt u graag meer informatie over dit project en deelname hiervan? Neem dan contact op met Karen Louwers – projectcoördinator Het Talentenbureau óf met uw bedrijven contactfunctionaris Monique Schaap.

]]> 2021-01-27T11:13:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Het talentenbureau Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/het-talentenbureau-en-sterk-techniek-onderwijs
<![CDATA[Land van Cuijk eerste regio met digitale vakantiebeurs]]> Op 29 januari 2021 opent officieel de Land van Cuijk Vakantiebeurs de digitale deuren. In de week ervoor mag een aantal genodigden, waaronder de deelnemers zelf, al de online beursvloer bekijken. Het Land van Cuijk is de eerste toeristische regio in Nederland die een eigen online vakantiebeurs organiseert.

Inmiddels hebben zich 20 ondernemers en organisaties aangemeld, die zich tijdens de online vakantiebeurs gaan presenteren. Nieuwsgierig welke ondernemers meedoen ? Lees hier meer.

]]> 2021-01-27T11:12:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Vakantiebeurs Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/land-van-cuijk-eerste-regio-met-digitale-vakantiebeurs
<![CDATA[SDE+ toegekend en niet mogelijk om dit jaar te installeren ? Uitstel aanvragen kan]]> Alle projecten met een SDE+-beschikking kennen een realisatietermijn. Dit is een uiterste datum waarop het project moet zijn gerealiseerd. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een project niet tijdig wordt gerealiseerd. U kunt uitstel aanvragen van 1 jaar via een ontheffing. De ontheffing dient te worden aangevraagd bij RVO.nl.

Heeft u SDE aangevraagd voor uw zon-op-dak-project? Het bedrijf Connectic neemt contact met u op namens de gemeente om te informeren tegen welke knelpunten u aanloopt bij het realiseren van uw zon-op-dak project. We willen graag dit jaar kijken hoe we u kunnen ondersteunen om die knelpunten op te lossen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Duurzaamheid, mevrouw Marlous Goeman, via 0485-396600.

]]> 2021-01-27T11:10:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/SDE Gravr.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/sde-toegekend-en-niet-mogelijk-om-dit-jaar-te-installeren-uitstel-aanvragen-kan
<![CDATA[Proefveld AgroProeftuin de Peel zoekt pionier: Schrijf deze maand in]]> Voedselveranderaars die op zoek zijn naar testvelden voor innovaties in kringlooplandbouw kunnen hiervoor deze maand een voorstel indienen bij Agro Proeftuin de Peel. Op de proeflocatie aan de Middenpeelweg (Zeeland) zijn nog proefvelden beschikbaar.

Op deze proeflocatie kunnen bijvoorbeeld alternatieve teeltmethoden worden getest. Of andere praktijkproeven die erop gericht zijn om de landbouw te verduurzamen. De proeflocatie is 35 hectare groot en heeft percelen van elk ruim 2 hectare.

Hebt u een vernieuwend idee? Dien uw voorstel in voor 1 februari 2021 Meer informatie.

]]> 2021-01-27T11:01:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Proefveld Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/proefveld-agroproeftuin-de-peel-zoekt-pionier-schrijf-deze-maand-in
<![CDATA[Financiering voor projecten met impact: lokaal, duurzaam en toekomstbestendig]]> Voor alle ondernemers met duurzame ambities is er het BNG Duurzaamheidsfonds. Dit fonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Het devies: alles is mogelijk, als het maar maatschappelijke impact heeft. Investeren in een van de verschillende thema’s zoals mobiliteit, energie, leefomgeving, geeft je bedrijf een boost en heeft een positief effect op uw imago.

Daarnaast levert het ook direct een besparing op die vaak snel is terugverdiend. U blij, de wereld blij. Een mooie win-win. Meer informatie.

]]> 2021-01-27T10:54:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Financiering Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/financiering-voor-projecten-met-impact-lokaal,-duurzaam-en-toekomstbestendig
<![CDATA[Links Coronaregelingen voor u op een rij]]>
 • KVK Coronaloket
 • Check hier je regelingen
 • Veelgestelde ondernemersvragen
 • rvo.nl/coronavirus
 • Coronavirus en ondernemerschap
 • Liquiditeitenbeheer voor ondernemers: je betalingsverplichtingen onder controle
 • Coronaregelingen en financiële planning: coronaregelingen en financiële planning
 • Branches over de 1,5 meter economie: Branches over de 1,5 meter economie
 • NOW: NOW regeling
 • TOZO: TOZO regeling
 • BMKB-C: BMK-C regeling
 • TVL: TVL
 • KKC krediet: KKC
 • ]]> 2021-01-27T10:28:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Links Coronaregelingen Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/links-coronaregelingen-voor-u-op-een-rij
  <![CDATA[01-2021]]>

         Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2021-01-21T08:00:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-01-2021/voorwoord
  <![CDATA[Statement voorzitters Brabantse veiligheidsregio's n.a.v. landelijke persconferentie]]> Ook wij hebben vandaag naar de persconferentie van het kabinet gekeken en geluisterd. En ook wij hebben op ons moeten laten inwerken wat er gezegd is. De zorg om de mutaties van het virus is groot, bij de experts en bij het kabinet. Die zorg delen wij. We zien in landen om ons heen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal en Spanje, wat de impact van de Britse variant is: piekende besmettingen, ziekenhuizen die de continue stroom van patiënten niet aan kunnen met keuzes voor artsen en verpleegkundigen op de intensive care tot gevolg. Ook andere mutaties zijn aan een opmars bezig. En er is maar één manier om te voorkomen dat dit zwarte scenario zich ook in Nederland, in Brabant voltrekt. Het aantal besmettingen moet naar beneden. Niet mondjesmaat, niet gestaag. Maar acuut en zo snel mogelijk.

  De afgelopen maanden hebben wij veel van u gevraagd. En wij zijn er trots op hoe Brabanders zich overeind blijven in deze crisis. Het merendeel van u houdt zich aan de regels. U bent zich bewust van uw handelen, van wat u doet en wat u beter kunt laten. Toch vragen wij opnieuw om uw hulp en inzet. De besmettingscijfers, de opnamecijfers in de ziekenhuizen en op de intensive care afdelingen moeten rap naar beneden. Dat kunnen we alleen samen! En let daarbij op mensen in uw omgeving.

  Brabanders, De toon vandaag is somber en ernstig. Er is echter, zoals gezegd, ook licht aan het einde van de tunnel. We zijn gestart met vaccineren. Rond de zomer zal de meerderheid van de volwassen Nederlanders ingeënt zijn. De druk op de zorg zal de komende maanden langzaam maar zeker afnemen. Maatregelen zullen versoepeld worden. Maar niet nu. Nu vragen we u opnieuw om de mouwen op te stropen en met ons dit virus te lijf te gaan. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

  ]]> 2021-01-20T18:00:00 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s-n-a-v-landelijke-persconferentie
  <![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over verlenging lockdown]]> Beste Brabanders,

  Wat hadden wij het nieuwe jaar anders willen beginnen. Allemaal hoopten wij dat 2021 van start kon gaan met versoepelingen van de coronamaatregelen. Helaas; de realiteit is dat het aantal besmettingen nog steeds te langzaam daalt, evenals de opnames in de ziekenhuizen. Ondanks de lockdown die sinds 16 december 2020 geldt, ondanks de inzet van zoveel van u. We snakken allemaal naar meer ruimte, letterlijk en figuurlijk, maar het zit er op dit moment simpelweg niet in.

  Het kabinet heeft aangekondigd de huidige lockdown te verlengen met nog eens drie weken. En ook al weten we inmiddels hoe het werkt, en is het wellicht niet een totale verrassing, het valt je toch weer rauw op het dak.

  Hoe langer deze crisis duurt, hoe lastiger het wordt om de moed er in te houden. Er wordt al maanden veel van ons gevraagd en dat begint zijn tol te eisen. Wij zien uw vermoeidheid, wij zien uw worstelingen. Maar er is ook licht aan het eind van deze coronatunnel: de vaccinaties zijn vorige week begonnen. Het begin van het onder controle krijgen van deze pandemie. Maar zover is het nog niet. Het opduiken van mutaties van het coronavirus zoals de zeer besmettelijke Britse variant baren zorgen. Als je de berichten uit het Verenigd Koninkrijk hoort en ziet, dan begrijp je waarom het bittere noodzaak is om vol te blijven houden. En dat betekent, u kunt het inmiddels wel dromen, naast de hygiëne maatregelen: hou afstand, blijf en werk thuis en beperk het aantal sociale contacten.

  Een verlenging van drie weken betekent definitief een streep door carnaval 2021. Zoals de Brabantse Carnaval Federatie en alle verenigingen al zagen aankomen. Het is dus niet onverwacht maar evengoed een grote teleurstelling voor velen van u. Het enige dat wij nu kunnen doen, is doorbijten. Vol blijven houden met de blik gericht op beter tijden. Want die komen. Ook deze storm zal gaan liggen. En dan kunnen wij Brabanders weer leven zoals wij dat het liefste doen: dicht bij elkaar.

  ]]> 2021-01-13T10:36:06 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-verlenging-lockdown
  <![CDATA[Winnares EnergieBespaarPoster-actie verrast]]> winnares energie actie

  De gelukkige winnares van de EnergieBespaarPoster-actie voor gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert is bekend: mevrouw Chavanu uit Langenboom! Afgelopen donderdag stond een monteur bij haar op de stoep om haar cv-installatie ‘waterzijdig in te regelen’. Een prijs ter waarde van €500, waarmee mevrouw jaarlijks zo’n €100-150 euro gaat besparen op haar energierekening. Daarom is haar, namens de drie gemeenten en Brabant Woont Slim, ook een (be)spaarvarken en een bos bloemen overhandigd. Hoewel waterzijdig inregelen erg onbekend is, is het voor heel veel huishoudens interessant.

  De EnergieBespaarPoster-actie

  In september 2o2ohebben gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert in samenwerking met Brabant Woont Slim een voucheractie georganiseerd. In deze actie kregen woningeigenaren een brief op de mat met een voucher ter waarde van €45 om duurzame producten te kopen in de webshop van Brabant Woont Slim. Deze actie was een groot succes; de voorraad was eind september al op. Bijna 2500 huishoudens hebben hun voucher verzilverd. Bij de brief zat ook een EnergieBespaarPoster met tips en maatregelen om snel geld te besparen op de energierekening. Deelnemers die deze poster invulden, ophingen en deelden met Brabant Woont Slim maakten kans op het inregelen van hun cv (installatie) door een gecertificeerde installateur.

  Blij verrast

  De winnares had nog nooit van waterzijdig inregelen gehoord, maar was blij verrast met de prijs: “Ik vond het ontzettend leuk. Ik heb meegedaan, omdat ik erg geïnteresseerd ben in duurzaam wonen en benieuwd was naar wat wij in dit oudere huis allemaal kunnen doen. De monteur heeft me uitgelegd hoe waterzijdig inregelen werkt en het lijkt mij heel zinvol. Een mooie aanvulling op wat we al gedaan hebben.” Mevrouw Chavanu is geen onbekende met duurzame maatregelen. In haar vorige woning in Grave was ze naar eigen zeggen de eerste in de hele gemeente met zonnepanelen op haar dak. In haar huidige woning in Langenboom heeft ze ook zonnepanelen, spouwmuurisolatie, duurzame beglazing, en nu dus een perfect afgestelde cv-installatie. Maar waarom zou je je cv waterzijdig laten inregelen? Wat houdt dat in? 

  Waarom waterzijdig inregelen

  In 80% van de gebouwen is de cv-installatie niet ingeregeld. Dit betekent dat de warmte van de cv-ketel niet gelijkmatig verspreid wordt over de verwarmingselementen (denk aan radiatoren, convectoren of vloerverwarming). Dit heeft twee negatieve gevolgen:

  1. Het kost u geld. De cv-ketel moet meer gas gebruiken om uw woning te verwarmen, en dat resulteert in een hogere energierekening.
  2. U levert in op comfort, omdat de verschillende ruimtes in uw woning niet gelijktijdig op temperatuur komen. Wellicht is het u al opgevallen dat sommige ruimtes traag of onvoldoende opwarmen. Niet prettig.

  Waterzijdig inregelen vermindert deze problemen, waardoor u geld bespaart en comfortabeler woont.

  Hoe werkt waterzijdig inregelen

  Het principe van ‘waterzijdig inregelen’ is het beste uit te leggen met behulp van een voorbeeld. Stelt u zich een kraan voor met daaraan een horizontale leiding. Deze leiding heeft twee openingen naast elkaar. Onder beide openingen staat een emmer. Wanneer u de kraan openzet, zal de emmer die het dichtste bij de kraan staat het snelst gevuld zijn. De tweede emmer raakt pas later vol, terwijl de eerste emmer al overstroomt. Om de emmers even snel gevuld te krijgen, zal de doorstroom moeten veranderen. Ditzelfde geldt voor het warme water dat vanuit uw cv naar bijv. uw radiatoren wordt geleid. Waterzijdig inregelen stelt de radiatoren zo af dat ze ongeveer even snel warm worden. Zo heeft u ook een comfortabelere leefomgeving. Dit is voor veel mensen een belangrijke reden om hun cv af te laten stellen.

  Wat kost het

  De kosten van het waterzijdig inregelen van uw cv-installatie zijn situatieafhankelijk en variëren per aanbieder. Factoren die de prijs beïnvloeden zijn onder andere het aantal radiatoren, vloerverwarming en de aanwezigheid van dubbel instelbare radiatorkranen. Gemiddeld kost waterzijdig inregelen tussen de € 300,- en € 500,- per woning. De klus duurt ongeveer drie tot vier uur en heeft een gemiddelde terugverdientijd van 3 tot 5 jaar.

  Betrouwbaar advies

  Wilt u uw cv-installatie waterzijdig laten inregelen of heeft u andere plannen om uw woning te verduurzamen? Het energieloket Brabant Woont Slim kan u gratis advies geven en betrouwbare aanbieders aandragen. Plan snel een (online) adviesgesprek in via www.brabantwoontslim.nl/spreekuurgrave

  ]]> 2020-12-21T16:43:53 https://www.grave.nl/waterzijdig-inregelen
  <![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over de aangekondigde lockdown]]> Beste Brabanders,

  Wat hadden we met zijn allen gehoopt dit te kunnen voorkomen. Wat hebben we ons best gedaan om dit af te wenden. Maar we kunnen het niet ontkennen: de besmettingscijfers blijven oplopen, de ziekenhuisopnamen nemen nog elke dag toe. Het coronavirus dwingt ons eens te meer tot een pas op de plaats, op misschien wel het moeilijkste moment van het jaar: vlak voor de Kerstdagen. Het kabinet ontkomt er niet aan het stevigste pakket aan maatregelen tot nu toe op te leggen. Wij ontkomen daar niet aan.

  Dat is een hard gelag voor ons allen. Het coronavirus houdt ons nu al maanden in zijn greep. Al maanden staan onze zorgmedewerkers in de frontlinie. Dag in dag uit zorgen zij voor onze dierbaren, zonder dat zij ook maar de kans hebben gehad om op adem te komen van de eerste golf in het voorjaar. Wat daarbij zorgen baart is de toename van het aantal jonge(re) patiënten in het ziekenhuis. Het virus kan iedereen treffen. De reguliere zorg is in het gedrang, er zijn enorme achterstanden. Het moge duidelijk zijn: de zorg moet ontlast worden, de eindeloze toestroom van patiënten moet stoppen. Nu.

  De maatregelen die er nu liggen, hebben op ons allemaal een enorme impact. Het vraagt veel van ons allen, na een toch al intensief jaar. Maar het is geen kwestie van willen, het is een kwestie van moeten. We zien dat mensen soms de randen van de regels opzoeken. Dat is onacceptabel. De cijfers liegen er namelijk niet om: Brabant kleurt diep rood op de kaart.

  Wederom herhalen wij dus onze oproep: hou vol. Ook nu, juist nu. We moeten met zijn allen door de zure appel heen bijten, in de wetenschap dat er licht gloort aan het einde van deze tunnel. Volgend jaar wordt er gestart met vaccineren. Maar ook dan blijft het volgen van de maatregelen van belang. We hopen het virus in 2021 langzaam maar zeker onder controle te krijgen. Maar zover is het helaas nog niet.

  Brabanders,

  Het jaar loopt ten einde. Een jaar dat grotendeels in het teken heeft gestaan van een ongrijpbaar virus, waar wij met zijn allen tegen hebben gestreden. Nu wordt er van ons gevraagd er een extra schep bovenop te doen. Het komt er nu op aan.

  ]]> 2020-12-15T10:21:45 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-de-aangekondigde-lockdown
  <![CDATA[Regio Deal Noordoost Brabant laat zien dat samenwerken loont, ook in het Land van Cuijk]]> Kartrekker land van Cuijk Maarten Jilisen: “Leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor Land van Cuijk verder vergroten” “Nu aan de slag met pijlers goed leven, fijn wonen en anders werken”

  Fijn wonen en werken in dorpen en het buitengebied. Vernieuwing en verduurzaming van de landbouw en voedselverwerking. Nieuwe bestemmingen voor lege stallen. Minder leegstand in winkelcentra. Meer groei- en ontwikkelmogelijkheden voor de banen van nu en de toekomst. Dit zijn een paar voorbeelden die mogelijk worden gemaakt door de Regio Deal Noordoost Brabant. Versneld, dankzij de extra investering in onze regio. De komende twee jaar investeren Rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen meer dan 40 miljoen euro extra in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant. Overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners zetten over de hele linie samen de schouders onder 17 regionale projecten. Ook in het Land van Cuijk!

  Aan de slag in het Land van Cuijk

  Ook in het Land van Cuijk wordt de Regio Deal dus actief opgepakt. “Onze regio kenmerkt zich door de vele dorpen en een uitgestrekt platteland”, aldus wethouder Maarten Jilisen, aanspreekpunt voor twee Regio Deal-projecten in het Land van Cuijk. “Het mag voor zich spreken dat we ons als vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben opgeworpen de kar te trekken voor het project Leefbaarheid in de dorpen. Zeker als we zien wat er zoal speelt op dit moment. Denk bijvoorbeeld aan het project Eigen Kweek in het dorp Langeboom of aan het welzijnsproject Een Goei Leven voor het gehele Land van Cuijk. Dit zijn prachtige initiatieven vanuit de samenleving”.

  “Met het programma Leefbaarheid in de dorpen willen we de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze regio verder vergroten. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met onder andere de provincie, de Vereniging Kleine Kernen, Stichting Goei Leven, andere gemeenten zoals Meierijstad, Heusden en Landerd en vele andere (vrijwilligers)organisaties. In dat beeld past ook dat het Land van Cuijk de voortrekker is voor het onderdeel Transformatie van de centra in middelgrote steden. Zowel Boxmeer als Cuijk zijn al jaren actief om hun centrum aantrekkelijk te houden voor zowel inwoners als bezoekers. Leren van elkaar met steden als Oss en Meierijstad kan iedereen helpen om centra aantrekkelijk te houden. “Maar het Land van Cuijk zal ook bij andere onderdelen van de Regiodeal betrokken zijn, zoals de aanpak van stallen en weerbaarheid van het buitengebied”, aldus Maarten Jilisen.

  Groeispurt samenwerking

  “Samenwerken loont!”, reageert een trotse Jack Mikkers, voorzitter van Regio Noordoost Brabant. “Wij zijn een economisch sterke regio, stad en land gecombineerd en hechte sociale verbanden. Tegelijk hebben we het besef dat we ons als regio moeten blijven ontwikkelen. Ook in deze coronatijd is het ons gelukt veel voor elkaar te krijgen. Samen. Dat typeert ons als regio. Binnen en buiten de regio werden bestaande banden aangehaald en nieuwe gesmeed. Ik durf te stellen dat de regionale samenwerking in de afgelopen maanden een groeispurt heeft doorgemaakt. Het is zo duidelijk geworden dat samenwerking loont. In het belang van de inwoners en bedrijven in onze regio willen we deze groei doorzetten, ook na deze Regio Deal.”

  Goed leven, fijn wonen en anders werken

  De partners van de Regio Deal Noordoost Brabant zijn Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, de provincie Noord-Brabant en het Rijk. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten, waterschappen en de provincie leggen zelf zo’n 18 miljoen euro in. Samen met de bijdrage van bedrijfsleven wordt er ruim 40 miljoen euro extra in de toekomst van de regio geïnvesteerd. Binnen de drie pijlers ‘Goed leven, fijn wonen en anders werken’ werken overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners samen in 17 projecten aan de verbetering van de leefbaarheid, verduurzamen van de leefomgeving en meer innovatie en ondernemerschap.

  Nu aan de slag! “Het definitief sluiten van de Regio Deal is een mooi moment”, aldus Jack Mikkers. “Maar nu gaat het belangrijkste beginnen: aan de slag voor goed leven, fijn wonen en anders werken. De 17 projecten staan in de startblokken om van start te gaan. Uiteindelijk moeten deze de leefbaarheid en brede welvaart voor de inwoners van onze regio verbeteren.”

  Over Regio Noordoost Brabant

  Regio Noordoost Brabant is de samenwerking van en door de 17 gemeenten en 2 waterschappen in Noordoost-Brabant. Samen pakken we uitdagingen op die te groot zijn voor een gemeente of waterschap alleen. Bijvoorbeeld omdat ze grenzen overschrijden, te ingewikkeld of te duur zijn. Regio Noordoost Brabant is daar het platform voor.

  www.regionoordoostbrabant.nl

  ]]> 2020-08-06T12:08:01 https://www.grave.nl/regio-deal-noordoost-brabant
  <![CDATA[Pas op voor criminele investeerders]]> Je kunt maar één keer nee zeggen

  Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

  Hoe herken je een criminele investeerder

  Geen weg meer terug

  Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Je kunt maar één keer nee zeggen!

  Wat kun je doen

  Doe melding

  Vertrouw je het niet? Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

  Klik op de afbeelding voor de infografic (PDF)

  Flyer pas op voor criminele investeerders

  ]]> 2020-07-23T10:45:43 https://www.grave.nl/pas-op-voor-criminele-investeerders
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  Als college kijken we met een goed gevoel terug op de afgelopen 3 maanden. We hebben alle zeilen bijgezet om u als ondernemer door deze periode heen te helpen. Maar we zijn nog niet klaar. Er zijn namelijk nog steeds branches die niet of niet volledig aan de slag zijn. Ook daar moeten we oog voor blijven houden.

  Daarnaast hebben we nog geen volledig beeld over de gevolgen die ons nog te wachten staan. Samen met het Economisch Platform Grave hebben we daarom besloten een ondernemersenquête te versturen om de vinger aan de pols te houden. De eerste zestig reacties waren na drie dagen al binnen. Heel fijn, want op deze wijze kunnen we in blijven spelen op de actualiteit en u zo goed mogelijk blijven ondersteunen. Heeft u de enquete nog niet ingevuld? Dan zien wij uw reactie uiteraard nog graag tegemoet.

  Via deze weg blijven wij u informeren over de laatste ontwikkelingen. Ook de komende tijd.

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Anja Henisch, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-07-03T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-06-07/voorwoord
  <![CDATA[Beste ondernemer,]]>

  ]]> 2020-07-03T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-20-11/voorwoord
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  Ook in de gemeente Grave merken we dat we steeds meer op weg zijn naar het "nieuwe normaal". Op de weg naar en van de gemeente Grave is de "bedrijvigheid" weer flink aan het toenemen. Dat neemt niet weg dat we nog steeds alle zeilen bijzetten om u te ondersteunen daar waar mogelijk.

  De gevolgen van de coronacrisis zijn voor sommige ondernemers immers groot. De gemeente Grave wil weten welke invloed de coronacrisis heeft op uw bedrijf en in hoeverre de maatregelen van de rijksoverheid daarbij helpen. Wij hebben een digitale enquête opgesteld welke wij u binnenkort doen toekomen. Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête en overige onderzoeken, bekijkt de gemeente wat zij de komende tijd kan doen om ondernemers nog verder te ondersteunen en faciliteren.

  Uiteraard gaan de reguliere zaken bij de gemeente ook gewoon door. Zo merken we bijvoorbeeld dat de bouwaanvragen niet teruggelopen zijn. Ook mogen we weer nieuwe initiatiefnemers in het centrum verwelkomen. De verschillende belangenverenigingen zetten zich in om u als ondernemer te ontlasten en verschillende acties in gang te zetten. Daar zijn we trots op. Zo maken we namelijk samen het verschil!

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Anja Henisch, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-06-17T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-22-06/voorwoord
  <![CDATA[Hulp en contact bij eenzaamheid]]> Het kabinet roept Nederlanders op om sociaal contact zo veel mogelijk te mijden vanwege het coronavirus. Voor veel mensen is het plotselinge 'sociaal isolement' door het coronavirus best lastig. Het is vooral belangrijk dat we daarom een beetje op elkaar letten. Als u klachten heeft wordt het u ten sterkste afgeraden op bezoek te gaan. Maar gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden om op elkaar te letten.

  Heeft u zelf behoefte aan contact? Landelijk en lokaal zijn er verschillende initiatieven waar u contact mee kunt opnemen voor een praatje of voor advies.

  Hulpvorm

  Vorm van contact

  ANBO hulplijn

  De speciale telefoonlijn van het ANBO is bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur.

  0348-466666

  Corona Quarantaine Contact van de KRO-NCRV

  Samen met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, brengt de KRO-NCRV mensen samen via het Corona Quarantaine contact.

  Meer informatie vind u op de website www.kro-ncrv.nl/corona.

  www.kro-ncrv.nl/corona

  Corona Loket

  Als je angstig, gestrest of somber bent vanwege het coronavirus kan je tussen 8.30 en 17.00u bellen.

   

  020-2444888

  Hulplijn voor Mantelzorgers in Covid19 crisis

  Als mantelzorger wil je natuurlijk weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare dierbare. Wat kan wel en wat kan niet?

  Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgelijk.nl/mantelzorg-en-coronacrisis/.

  088-5054331

  Jongeren Appke

  Jongeren kunnen dagelijks tussen 9.00 en 21.00u contact opnemen met een jongerenwerker met alle vragen via whatsapp.

  06-20260829

  Mooiland Kletslijn

  Mooiland heeft de kletslijn opgezet voor mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. Medewerkers van Mooiland nemen twee keer per week telefonisch contact op. Voor meer informatie kunt u mailen naar kcc@mooiland.nl met in de titel: Kletslijn.

  kcc@mooiland.nl

  Online platform

  Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Juist nu is het belangrijk dat onze inwoners elkaar weten te vinden. Als gemeente ondersteunen wij een digitaal platform dat speciaal voor deze situatie is opgezet. Met de website www.samengrave.nl is er een centraal punt waar iedereen tijdens de coronacrisis een hulpvraag kan plaatsen of een aanbod kan doen om mensen te helpen.

  www.samengrave.nl

  Rode Kruis hulplijn

  De Rode Kruis hulplijn kan gebeld worden bij behoefte aan een luisterend oor, advies of extra hulp omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit.

  De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

  070-4455888

  Sociom Maatschappelijk werk

  Stress, gevoelens van eenzaamheid of andere problemen in het dagelijks leven zoals boodschappen, medicijnen, een praatje of eenzaamheid voor zichzelf of anderen. Maatschappelijk werk van Sociom is op werkdagen bereikbaar via het centrale
  telefoonnummer .

   0485-700500

  Zilverlijn Nationaal Ouderenfonds

  De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via de website www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn of door te bellen.

  ]]> 2020-06-08T12:53:00 https://www.grave.nl/corona-hulp-contact-eenzaamheid
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  Het is fijn om te melden dat vanaf 1 juni 2020 de versoepeling van de maatregelen van start is gegaan. De verschillende vraagstukken die daarbij op u en ons afkwamen zijn praktisch en creatief opgepakt.

  We zien dat de Graafse Ondernemers niet bij de pakken blijven neerzitten en er flink de schouders onder zetten om nieuwe wegen te vinden in deze “crisistijd”, zoals het een ondernemer betaamt. Wij zijn trots op u dat u in een dergelijke situatie de zaken zo voortvarend, binnen de mogelijkheden en vaak ook gezamenlijk blijft oppakken. Chapeau!

  Vorige week heb ik de raad van Grave geïnformeerd over de ondersteuning die wij als gemeente aan u geven. In de afgelopen weken hebben we ernaar gestreefd dit zo goed mogelijk voor u te kunnen doen. Nu er andere tijden aanbreken, stoppen we daar niet mee. Op korte termijn vragen we samen met de belangenverenigingen u naar uw ervaringen en behoeften voor de komende tijd. We zien uw reacties graag tegemoet om u ook in de komende periode zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Anja Henisch, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-06-03T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-08-06/voorwoord
  <![CDATA[Stop criminele weldoeners in de horeca]]> Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar je loopt een groot risico als er vervolgens dit soort illegale activiteiten in jouw zaak plaatsvinden.

  Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

  Ongevraagd contact

  Komen er mensen ongevraagd jouw horecazaak binnen of nemen ze telefonisch contact met je op?

  Investeerders

  Wil je gaan samenwerken met een investeerder of jouw bedrijf verkopen?

  verdachte situaties

  En als je het niet vertrouwt?

  Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem of via 0800-7000.

  Infographic

  Bekijk hier de infographic Pas op voor criminele investeerders in de horeca (PDF).

  ]]> 2020-05-26T16:26:31 https://www.grave.nl/stop-criminele-weldoeners-in-de-horeca
  <![CDATA[Samenwerken, omdenken en zorgen voor elkaar - #DASLIEF]]> Geweldig om te zien hoe Brabanders niet bij de pakken neer gaan zitten maar hartverwarmende acties op poten zetten om elkaar de coronacrisis door te helpen. Brabanders die, nu meer dan ooit, doen waar we in Brabant goed in zijn. Laat u inspireren ! Hierbij een greep uit alle mooie, bijzondere maar vooral hartverwarmende initiatieven.

  ]]> 2020-04-10T07:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/samenwerken.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/samenwerken,-omdenken-en-zorgen-voor-elkaar-daslief
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  Ook deze week ontvangt u een nieuwsbrief vanuit uw gemeente. Wij willen u actief blijven informeren over de lokale, regionale en landelijke ondernemersregelingen rond de Coronacrisis. Maar ook aandacht geven aan initiatieven die kunnen bijdragen om zo goed mogelijk door deze tijd heen te komen of straks, als er weer een versoepeling van regels komt, een goede start te maken en de economie weer zo snel mogelijk op gang te krijgen.

  Samen slaan we ons hier doorheen!

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Anja Henisch, wethouder Economie

  Vragen? Ga naar Ondernemersloket

  ]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-20-04/voorwoord
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  De persconferentie van de minister-president van vorige week  is door eenieder verschillend ontvangen. Duidelijk is dat we nog steeds samen de volksgezondheid voorop moeten zetten en de strijd aan moeten blijven gaan tegen het coronavirus. Ondertussen maken we ons klaar voor de ander-halve-meter maatschappij. Allerlei campagnes worden ontwikkeld en bedrijven worden klaargemaakt om straks weer te kunnen starten in de ander-halve-meter economie.

  Blijft u vooral lokaal inkopen doen! Steun de winkeliers, zodat we een bruisend centrum of gezellige buurtwinkel samen in leven houden. Het zijn deze ondernemers die veelal de festiviteiten in onze gemeente sponsoren. Nu kunt u iets terugdoen voor hen. Raadpleeg uw brancheverenigingen en organisaties als VNO-NCW, MKB Nederland en het KvK Coronaloket om alle kennis en geboden hulp, die u mogelijk nodig heeft, tot u te nemen. Ook uw gemeente wilt u zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen. Ons ondernemersloket staat klaar om u vragen en verzoeken te beantwoorden. 

  Samen slaan we ons hier doorheen! Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Anja Henisch, wethouder Economie

  Vragen? Ga naar Ondernemersloket

  ]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-27-04/voorwoord
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  Met de versoepeling van de maatregelen komen er weer verschillende vraagstukken op u als ondernemer af. Als gemeentelijke organisatie streven we er naar om hier praktisch mee om te gaan, zonder de gezondheidsrisico’s uit het oog te verliezen. Veel creatieve oplossingen worden binnen onze gemeente bedacht om toch weer zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Enkele branches hebben het erg zwaar, ook hier hebben we oog voor. Samen met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Grave zijn wij bijvoorbeeld in nauw overleg om te kijken welke mogelijkheden er voor de horeca ondernemers zijn. Ook voeren wij intensief gesprekken met de ondernemende leden van het Economisch Platform Grave. Samen bundelen we krachten en zoeken wij de verbinding met ondernemend Grave. Samen slaan we ons hier doorheen!

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Anja Henisch, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-18-05/voorwoord
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  Door het coronavirus is ook in gemeente Grave het leven in een rap tempo veranderd. Dit betekent veel voor onze inwoners en onze bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren. Voor u hebben we in de afgelopen weken klaar gestaan om vragen te beantwoorden en te kijken waar we u met bestaande of nieuwe regelingen kunnen ondersteunen. Inmiddels hebben we als gemeente ruim 800 aanvragen ontvangen. Een team van medewerkers staat voor u klaar om deze crisis in goede banen te leiden en te zorgen dat we samen deze crisis doorkomen. In deze nieuwsbrief vindt u de doorverwijzing naar de landelijke en lokale regelingen waar u gebruik van kunt maken en waar we u als gemeente mee ondersteunen. Onze website wordt steeds bijgewerkt met de laatste maatregelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen deze crisis het hoofd kunnen bieden, door elkaar te helpen waar mogelijk, flexibel te zijn en ondernemerschap in te zetten. Ik wens u veel sterkte en hou uzelf en uw naasten gezond. Samen gaan we deze periode door.  

  Anja Henisch, wethouder Economie

  ]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-coronacrisis/voorwoord
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  We zijn nu al weer enkele weken verder in de strijd tegen het coronavirus en kunnen al spreken van verschillende succesvolle ondernemersacties in deze crisisperiode in gemeente Grave. De verschillende belangenverenigingen zetten zich enorm in met hun acties richting haar leden om samen deze crisis het hoofd te bieden. Ook Pasen staat al weer voor de deur. Normaal voor veel ondernemers een moment om een hele goede omzet te behalen of juist een tijd van bezinning, samen met het gezin, te hebben. Maar ook deze gewoonte is in deze crisis niet gewoon. Er zijn nu wel andere zaken die aandacht nodig hebben en we worden op dit moment zo opgeslokt door de waan van de dag, dat het deze periode in het jaar haast doet  vergeten.  

  Niet alleen in uw bedrijf worden nu alle zeilen bijgezet. Ook bij de gemeente is dat het geval. Onze teams staan u nu graag terzijde en zetten de schouders er flink onder. Inmiddels zijn er voor gemeente Grave honderden aanvragen afgehandeld. Ook is het werken op afstand voor een gemeente geen dagelijkse kost. Toch is dat binnen de organisatie heel snel opgepakt om de dienstverlening van de gemeente goed overeind te houden en u zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde middelen. We blijven als gemeente onze faciliterende rol pakken, zodat we lokaal ons steentje kunnen bijdragen. In deze nieuwsbrief treft u meer lokale acties aan, die u kunnen helpen deze crisis door te komen.

  Ik wens u veel sterkte en houd uzelf en uw naasten gezond. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.  

  Anja Henisch, wethouder Economie

  ]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-13-04/voorwoord
  <![CDATA[Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert: Uitstel betaling gemeentelijke belastingen]]> Landelijk kunnen ondernemers en zzp-ers een beroep doen op (inkomens)ondersteuning. Maar ook lokaal willen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de helpende hand bieden. Bent u als ondernemer of zzp-er in  financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis, dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

  Bij uitstel van betaling kunt u denken aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclamebelasting en toeristenbelasting.

  Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dien dan uw verzoek in:

  ]]> 2020-03-26T12:38:59 https://www.grave.nl/oud-nieuws/2020/cuijk,-grave,-mill-en-sint-hubert-uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
  <![CDATA[Call ACCTTiVAte open voor MKB-ers met crossover innovaties]]> MKB-ers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, kunnen tot 5 september van dit jaar voorstellen indienen voor ‘crossover innovatieprojecten’. Dit zijn projecten gericht op technologie-transfer tussen de sectoren agrifood, health, ICT en/of aerospace. Kijk hier voor meer informatie over Call ACCTTiVAte.

  ]]> 2017-06-19T09:10:38 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/call-accttivate-open-voor-mkb-ers-met-crossover-innovaties
  <![CDATA[Aandacht voor boerenbedrijf in 'Over de vloer bij de Boer']]> Onder aanvoering van FoodInspiration is op 12 juni 2017 'Over de vloer bij de Boer' van start gegaan. Deze nieuwe campagne zet de spotlights op de agrarische sector. Boerenbedrijven maken op hun beurt kans op een complete make-over van hun winkel via de actie Pimp My Farmshop. Winkels kunnen tot 1 augustus 2017 worden aangemeld. Kijk hier voor meer informatie over 'Over de vloer bij de Boer'.

  ]]> 2017-06-19T09:05:39 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/aandacht-voor-boerenbedrijf-in-over-de-vloer-bij-de-boer