<![CDATA[Alternatieve lintjesregen]]> Vanochtend (3 juni 2020) kregen acht inwoners van de gemeente Grave een lintje uitgereikt op diverse locaties in de gemeente Grave. Op vrijdag 24 april kregen zij een telefoontje van burgemeester Lex Roolvink met de mededeling dat zij – in naam van Zijne Majesteit de Koning – een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Door het coronavirus konden de versierselen niet op die dag worden uitgereikt.

De alternatieve lintjesregen vindt landelijk plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de richtlijnen van het RIVM in acht genomen.

Hieronder volgen de namen met de locatie en tijdstippen van uitreiking.

09.30 uur Gassel

‘De Viersprong’, Dorpsstraat 2

 • De heer Jos van Beers (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)
 • De heer Tonny Hendrix (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
 • Mevrouw Dini van Toor van de Vooren (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

10.30 uur Velp

‘Ons Trefpunt’, Beukenlaan 11

 • De heer Wim Brands (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
 • De heer Evert Vos (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

11.30 uur Grave

Stadhuis Raadzaal

 • De heer Piet van Amstel (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
 • De heer Niek Marcellis (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
 • De heer Stan Verhaak (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)
]]> 2020-07-03T20:51:57 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/alternatieve-lintjesregen
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Als college kijken we met een goed gevoel terug op de afgelopen 3 maanden. We hebben alle zeilen bijgezet om u als ondernemer door deze periode heen te helpen. Maar we zijn nog niet klaar. Er zijn namelijk nog steeds branches die niet of niet volledig aan de slag zijn. Ook daar moeten we oog voor blijven houden.

Daarnaast hebben we nog geen volledig beeld over de gevolgen die ons nog te wachten staan. Samen met het Economisch Platform Grave hebben we daarom besloten een ondernemersenquête te versturen om de vinger aan de pols te houden. De eerste zestig reacties waren na drie dagen al binnen. Heel fijn, want op deze wijze kunnen we in blijven spelen op de actualiteit en u zo goed mogelijk blijven ondersteunen. Heeft u de enquete nog niet ingevuld? Dan zien wij uw reactie uiteraard nog graag tegemoet.

Via deze weg blijven wij u informeren over de laatste ontwikkelingen. Ook de komende tijd.

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-07-03T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-06-07/voorwoord
<![CDATA[Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)]]> Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heeft u moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen. De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Meer informatie.

]]> 2020-07-03T09:05:03 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/6 juli/Tegemoetkoming.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/tegemoetkoming-vaste-lasten-(tvl)
<![CDATA[Corona International Rebuild Program]]> Als alternatief voor het snijden in kosten en het wachten op een aantrekkende markt introduceert de BOM samen met Trade & Innovate NL en partners het Corona International Rebuild Program. Dit landelijke programma helpt nieuwe kansen te ontdekken voor het verhogen of terugwinnen van omzet in buitenlandse markten. Meer informatie.

]]> 2020-07-03T09:03:11 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/6 juli/Corona international;.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/corona-international-rebuild-program
<![CDATA[Corona-waarschuwings- App]]> In Duitsland is de Corona-Warn-app van start gegaan. De verwachting is dat Nederland en België ook snel met een app zullen komen. De vraag of zulke apps in de toekomst ook in de buurlanden gedownload kunnen worden, staat nog open. Meer informatie

]]> 2020-07-03T09:00:48 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/6 juli/Corona waarschuwingsapp.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/corona-waarschuwings-app
<![CDATA[Verbrede HER+-subsidie vanaf 1 september open]]> Vanaf 1 september 2020 verandert de subsidiemodule Hernieuwbare Energie (HER) in de bredere Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Voor de HER+ komen meer soorten projecten in aanmerking die leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie. De HER+ richt zich op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen. Het doel is dat ze leiden tot CO2-reductie in 2030. Meer informatie

]]> 2020-07-03T08:59:28 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/6 juli/Verbrede HER.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/verbrede-her-subsidie-vanaf-1-september-open
<![CDATA[ENZuid wil bijdragen aan klimaatdoelen]]> ENZuid (Economisch Netwerk Zuid-Nederland) wil met concrete initiatieven aan de slag om de klimaatdoelen te halen. De deelnemers van ENZuid, waaronder AgriFood Capital, pleiten voor grootschalige toepassing van hernieuwbare grondstoffen en elektrificatie van de procesindustrie. Meer informatie

]]> 2020-07-03T08:57:36 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/6 juli/ENZuid.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/enzuid-wil-bijdragen-aan-klimaatdoelen
<![CDATA[Informatie over het coronavirus]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noord, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Snel naar

]]> 2020-07-02T15:00:00 https://www.grave.nl/corona
<![CDATA[7 juli 2020 Digitale bijeenkomst voorlopig ontwerp Graafsche Raam]]> Benieuwd hoe het gebied rondom de Graafsche Raam mogelijk ingericht gaat worden? Hoe het er straks uit kan gaan zien tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave?

Digitale Bijeenkomst

Op dinsdag 7 juli 2020 organiseert waterschap Aa en Maas vanaf 19.30 uur een digitale bijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden. Tijdens deze digitale bijeenkomst wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Via een live chat kunnen deelnemers vragen stellen. Volg de digitale bijeenkomst op 7 juli 2020 via de projectensite Graafscheraam op www.aaenmaas.nl.

Verhinderd

Mocht u er niet bij kunnen zijn, dan is de presentatie vanaf 8 juli 2020 terug te kijken via www.aaenmaas.nl.

]]> 2020-07-02T13:20:47 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/7-juli-2020-digitale-bijeenkomst-voorlopig-ontwerp-graafsche-raam
<![CDATA[Online omgevingsdialoog herontwikkeling zwembadlocatie Residentie Mariëndaal]]> Van maandag 29 juni 2020 tot en met maandag 13 juli 2020 wordt een online omgevingsdialoog georganiseerd voor het vervangen van het zwembadgebouw op het terrein van het complex Residentie Mariëndaal in Velp.

Op de locatie wordt een woonzorggebouw opgericht. In verband met het coronavirus wordt geen bijeenkomst met presentatie gehouden, maar zijn de stukken gedurende twee weken online beschikbaar voor belangstellenden. Tijdens deze periode presenteert Verdouw Advies B.V., als gedelegeerd ontwikkelaar, haar plannen voor de locatie.

Woonzorgvoorziening

Het zwembadgebouw aan de Beukenlaan in Velp staat al enige tijd leeg. Met de ontwikkeling van een woonzorggebouw wordt nu een nieuwe invulling gegeven. De ontwikkeling maakt de bouw van een woonzorggebouw met 26 woonzorgeenheden en een gemeenschappelijke ruimte mogelijk. Door de locatie te ontwikkelen voor een zorgfunctie, wordt aangesloten bij de maatschappelijke functie van het terrein en wordt het zorgcluster in Velp versterkt.

Omgevingsdialoog

Om dit plan mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplan voorbereid. Voordat het plan als ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd, organiseert Verdouw Advies B.V. samen met adviesbureau Pouderoyen Tonnaer een omgevingsdialoog. Met de omgevingsdialoog wil de ontwikkelaar alle betrokkenen en geïnteresseerden in een vroeg stadium een beeld geven van het plan en in de gelegenheid stellen om te reageren.

Inzage in de plannen

U kunt vanaf maandag 29 juni 2020 het plan met bijbehorende stukken inzien op de website www.pouderoyentonnaer.nl.

Schriftelijk reageren

Het is mogelijk om vanaf maandag 29 juni 2020 tot en met maandag 13 juli 2020 schriftelijk te reageren op de plannen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan Pouderoyen Tonnaer, St. Stevenskerkhof 2, 6511 VZ te Nijmegen of per mail aan info@pouderoyentonnaer.nl onder vermelding van ‘Reactie ontwikkeling Beukenlaan 4, Velp’.

]]> 2020-06-29T09:00:00 https://www.grave.nl/online-omgevingsdialoog-herontwikkeling-zwembadlocatie-residentie-mariendaal
<![CDATA[Glasvezel]]> Glasvezelkabel

Al enige weken is er gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. In opdracht van E-Fiber (netwerkeigenaar) gaat aannemer SPIE elk huis in de gemeente voorzien van een aansluiting.

Hoe werkt het

Voordat er een glasvezelaansluiting in het huis geplaatst kan worden, wordt er eerst gestart met schouwen. Dit betekent dat een medewerker van SPIE huisbezoeken aflegt om te kijken waar de aansluiting precies in huis gerealiseerd kan worden. Ook wanneer (nog) geen abonnement is afgesloten, krijgt u bij tijdige instemming kosteloos een aansluiting.

Graafwerkzaamheden

Na het schouwen worden de glasvezelcentrales in de buurt geplaatst en starten de graafwerkzaamheden. Dit betekent dat in (bijna) alle straten gegraven moet worden. Dit gebeurt volgens het ‘dagproces’; in de ochtend gaat een stuk sleuf open en ’s avonds is de toegang tot de woning weer bereikbaar. Voorafgaand aan deze werkzaamheden in uw straat ontvangt u een bericht van de aannemer. Wilt u weten wanneer er op uw adres wordt geschouwd of wanneer u wordt aangesloten bezoek dan www.lvcnet.nl voor meer informatie.

Nieuwbouw

Bent u voornemens om een huis te gaan bouwen of is uw huis momenteel in aanbouw maar kan er nog geen aansluiting gerealiseerd worden, neemt u dan contact op met E-Fiber. Op www.e-fiber.nl is meer informatie te vinden over de contactmogelijkheden. Zij kunnen u vertellen hoe het verder moet lopen en/of wat de eventuele extra kosten zijn om een aansluiting te kunnen realiseren.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden of aanleg van het glasvezelnetwerk? Dan kunt u contact opnemen met SPIE via 088-3131044 of via landvancuijk@mijnglasvezelaansluiting.nl.

Keuzehulp

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de glasvezelabonnementen? Maak dan gebruik van de Keuzehulp van LVCnet. Hiermee kunt u zien welk abonnement en provider het beste bij uw wensen aansluit.

Logo Spie Logo efiber logo glasvezel

]]> 2020-06-29T00:00:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/glasvezel
<![CDATA[Gezamenlijk statement Veiligheidsregio over nieuwe ontwikkelingen]]> Beste Brabanders,

Zojuist sprak onze minister president ons, voorlopig voor het laatst op deze manier, toe over de ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus. Hij kondigde verregaande versoepelingen van de regels aan, die effectief zijn vanaf 1 juli 2020 Voor een volledig overzicht van wat er vanaf die datum precies verandert, kunt u kijken op de site van de rijksoverheid.

Wij hebben aangedrongen op meer ruimte, meer mogelijkheden in de zomer. Het Kabinet benoemt dit als “door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar“. Om de vakantieperiode een gevoel van rust, van vakantie in eigen land te hebben, was een versoepeling nodig. In het (openbaar) vervoer, in de hoeveelheid mensen die bij elkaar mogen zijn. In Brabant gaan we samen meer mogelijk maken! Natuurlijk met in achtneming van de bekende basisregels: 1,5 meter afstand, vermijd drukte, bij klachten blijf je thuis en laat je je testen, hoesten en niezen in de elleboog en blijf die handen wassen.

Er zijn ruim vier maanden verstreken sinds de eerste coronabesmetting in Nederland, in onze provincie om precies te zijn. We hebben het eerder gezegd en zeggen het weer: wij als Brabanders hebben ons van onze beste kant laten zien. Wij waren de eersten in Nederland die de intelligente lockdown in gingen en hebben weer eens getoond waar onze provincie zo groots in is. Wij Brabanders zijn saamhorig, zien om naar elkaar en zetten er gezamenlijk de schouders onder. Dat hebben we de afgelopen maanden vaak heel concreet in de praktijk kunnen zien. Van pannetjes soep voor de deur van de buurman tot muzikale optredens in de tuin van verzorgcentra. We hebben het met elkaar gedaan. Laten we dit proberen vast te houden, dit blijft immers nodig ook nu de intelligente lockdown meer en meer op een slimme manier wordt afgeschaald.

Hoewel het door de versoepelingen misschien niet meer zo voelt: we zijn er nog niet. Het virus is er nog steeds, er worden nog steeds besmettingen geconstateerd en er belanden nog steeds mensen op onze ic's. En wij zien dat het een worsteling is voor velen. Aan de ene kant ervaren we weer enige mate van 'normaal' in ons dagelijks leven. Anderzijds moeten we constateren dat er mensen geconfronteerd worden met de soms verstrekkende gevolgen van de afgelopen maanden.

Wij roepen alle Brabanders dan ook op nog steeds vol te blijven houden, ook als u het lastiger vindt worden om dat onder deze veranderende omstandigheden te blijven doen. Blijf dat Gezonde Brabantse Verstand gebruiken.

]]> 2020-06-25T08:58:10 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gezamenlijk-statement-veiligheidsregio-over-nieuwe-ontwikkelingen
<![CDATA[Videoboodschap burgemeester Roolvink aan veteranen in de gemeente Grave]]> Jaarlijks wordt een Nationale Veteranendag georganiseerd. Ook veel gemeenten houden lokaal een Veteranendag, meestal in de vorm van een ontvangst. Zo ook in Grave waar altijd veel belangstelling voor is.

Videoboodschap burgemeester Roolvink

Dit jaar zet de coronacrisis alles op zijn kop. Op landelijk niveau is besloten tot een alternatief programma en in Grave is de Veteranendag, die vandaag, zaterdag 20 juni 2020 gehouden zou worden, afgelast. De gemeente Grave richt zich nu op de organisatie in 2021. Burgemeester Roolvink richt zich met deze videoboodschap persoonlijk tot de veteranen in onze gemeente.

]]> 2020-06-20T06:00:00 https://www.grave.nl/videoboodschap-veteranendag
<![CDATA[Gezocht: 24uurs-belevingen]]> De onlangs aangekondigde campagne ‘Land van Cuijk, hét geheim van Noord-Oost Brabant’ wordt op dit moment verder uitgewerkt. Onderdeel van de campagne is dat we een aantal ‘24 uurs-belevingen’ gaan aanbieden.

De arrangementen, met overnachting bij een accommodatie in het Land van Cuijk, willen we ook via VisitBrabant in de etalage gaan zetten. Voorwaarde voor de ’24 uurs-belevingen’ is dat het bijzondere combinaties van activiteiten zijn, bij voorkeur op plekken die nét even anders zijn en liefst met een verhaal dat bezoekers van buiten onze regio aanspreekt.

In de afgelopen weken hebben we al een aantal goede suggesties ontvangen. Heb jij ook een idee hoe jouw bedrijf, bezienswaardigheid of accommodatie een rol kan spelen in een ’24 uurs-beleving’, laat het dan weten via info@rbtlandvancuijk.nl

]]> 2020-06-17T17:35:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/LvC RBvT.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/gezocht-24uurs-belevingen
<![CDATA[Stand van zaken Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) op 12 juni 2020]]> Sinds de openstelling van de TOGS (27 maart 2020) zijn er tot en met 9 juni 2020 circa 200.000 ondernemers geholpen en is er circa € 790 miljoen uitgekeerd. Ondernemers kunnen de regeling nog tot en met vrijdag 26 juni 2020 aanvragen

]]> 2020-06-17T17:32:30 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Rijksdienst vON.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/stand-van-zaken-tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-covid-19-(togs)-op-12-juni-2020
<![CDATA[Financiële regelingen Leren en Werken voor Werkgevers]]> Welke financiële mogelijkheden hebt u als erkend leerbedrijf om stages (bol) en leerbanen (bbl) te behouden? We brengen de mogelijkheden waarbij SBB is betrokken graag onder uw aandacht.

Vraag een voorschot op de subsidie Praktijkleren Vanaf de vierde week van mei kunt u een voorschot aanvragen op de subsidie Praktijkleren. Daarmee komt het kabinet bedrijven tegemoet voor al gemaakte kosten. Ook bevordert het dat leerbanen in het mbo blijven bestaan. Meer informatie.

]]> 2020-06-17T17:31:33 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/Financiele regeling.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/financiele-regelingen-leren-en-werken-voor-werkgevers
<![CDATA[Ondersteuning voor start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven in Noordoost-Brabant]]> Heb je een bedrijf dat vóór de corona-crisis gezond was en wil je je aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid? Heb je behoefte aan ondersteuning om ‘fit for future’ te worden? Dan kan ons ondersteuningsprogramma je helpen om je businessmodel aan te passen en in te spelen op de veranderingen in de markt. Meer informatie.

]]> 2020-06-17T17:28:50 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/Ondersteuning sartups.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/ondersteuning-voor-start-ups,-scale-ups-en-mkb-bedrijven-in-noordoost-brabant
<![CDATA[Zzp’er en de corona crisis]]> Ben jij zzp’er en wil jij meer informatie over bijvoorbeeld werk, e-learning, netwerken en het vergroten van jouw kennis en vaardigheden? Onze gemeente werkt samen in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant.

Voor zelfstandig  professionals zijn er belangrijke regionale en provinciale initiatieven die jou en jouw onderneming ondersteunen in deze bijzondere periode.

Ga naar www.zzpnobboost.nl. Dit is hét platform voor alle zelfstandig professionals in onze regio.

]]> 2020-06-17T17:27:35 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/ZZP Boost.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/zzp-er-en-de-corona-crisis
<![CDATA[Op weg naar een Regio Deal Noordoost Brabant]]> Februari van dit jaar, maakte het Rijk bekend 10 miljoen euro te gaan investeren in de brede welvaart in Noordoost-Brabant via een Regio Deal. Sindsdien werken AgriFood Capital, Regio Noordoost Brabant, Noordoost Brabant Werkt, OndernemersLift+, Provincie Noord-Brabant en het Rijk samen aan het sluiten van deze regiodeal.

Ondernemers, overheden, kennisinstellingen en inwoners zetten hiermee samen de schouders onder het verbeteren van de leefbaarheid en welvaart van onze regio. Vóór 22 juni 2020 moeten regio, provincie en rijk het met elkaar eens zijn over de aanpak en de uitvoering van de deal.

Als alles goed is, zet minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten nog vóór het zomerreces haar handtekening onder de Regio Deal. Daarna kunnen alle partners met elkaar aan de slag! Meer achtergrondinformatie over de Regio Deal Noordoost Brabant is te lezen in de speciale editie op Regio Noordoost Brabant.nl.

]]> 2020-06-17T17:23:57 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/Regio NOB.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/op-weg-naar-een-regio-deal-noordoost-brabant
<![CDATA[Dag van de duurzame verpakking op 22 juni]]> HAS Hogeschool en gemeente Oss organiseren op 22 juni 2020 de Dag van de Duurzame verpakking. Onze verpakkingsproducenten zijn als geen ander op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

De meeste ondernemers in de verschillende ketenschakels hebben te maken met verpakkingen en stellen ieder hieraan eigen eisen. Bijvoorbeeld houdbaarheid, opslag in of buiten koeling, transport, aanvoer grondstoffen, verkoop, beleving, afhalen en bezorgen, catering.

Dit event is een startpunt voor een innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen, dat de komende drie jaar samen met HAS Hogeschool wordt uitgevoerd. Meer informatie.

]]> 2020-06-17T17:20:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/Dag van duurzaamheid.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/dag-van-de-duurzame-verpakking-op-22-juni
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Ook in de gemeente Grave merken we dat we steeds meer op weg zijn naar het "nieuwe normaal". Op de weg naar en van de gemeente Grave is de "bedrijvigheid" weer flink aan het toenemen. Dat neemt niet weg dat we nog steeds alle zeilen bijzetten om u te ondersteunen daar waar mogelijk.

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor sommige ondernemers immers groot. De gemeente Grave wil weten welke invloed de coronacrisis heeft op uw bedrijf en in hoeverre de maatregelen van de rijksoverheid daarbij helpen. Wij hebben een digitale enquête opgesteld welke wij u binnenkort doen toekomen. Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête en overige onderzoeken, bekijkt de gemeente wat zij de komende tijd kan doen om ondernemers nog verder te ondersteunen en faciliteren.

Uiteraard gaan de reguliere zaken bij de gemeente ook gewoon door. Zo merken we bijvoorbeeld dat de bouwaanvragen niet teruggelopen zijn. Ook mogen we weer nieuwe initiatiefnemers in het centrum verwelkomen. De verschillende belangenverenigingen zetten zich in om u als ondernemer te ontlasten en verschillende acties in gang te zetten. Daar zijn we trots op. Zo maken we namelijk samen het verschil!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-06-17T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-22-06/voorwoord
<![CDATA[Nieuwbouw Mooiland binnenstad Grave stap dichterbij]]> Medewerker van Mooiland en Wethouder ontertekenen contract

Op 16 juni 2020 ondertekenden Mooiland en de gemeente Grave een anterieure overeenkomst. Daarmee is de realisatie van het nieuwbouwproject Oliestraat-Maaskade een stap dichterbij.

Voor het project sloopt Mooiland de huidige bebouwing op de hoek Oliestraat- Maaskade en bouwt daarvoor in de plaats 41 sociale huurappartementen. Mooiland wil nog eind dit jaar starten met de sloopwerkzaamheden.

Energiezuinig en duurzaam

Er is in de afgelopen periode hard aan het plan gewerkt. Mooiland vervangt de huidige 31 appartementen voor 41 energiezuinige en duurzame appartementen. “Het sluiten van deze overeenkomst tussen de gemeente en Mooiland is een belangrijke en mooie stap richting daadwerkelijke realisatie van het plan” zegt Bart Kivits, directeur Vastgoed bij Mooiland. Wethouder Lemmen vult aan: ”Het plan vormt een waardevolle aanvulling voor de Graafse binnenstad. Aan de Oliestraat ontstaat, samen met de naastgelegen plannen, een prachtig stukje Grave”.

Mix twee- en driekamerappartementen

De huurprijzen beginnen vanaf 590 euro (prijspeil 2020). Duurzaamheid, architectuur en comfort zijn thema’s die centraal stonden bij de totstandkoming van het plan. Van buiten wekt het de indruk een aaneenschakeling van kleine panden te zijn, maar achter deze gevels gaan 41 appartementen schuil, allemaal bereikbaar per lift. Mooiland investeert in duurzaamheid door extra zonnepanelen, een zeer goede isolatie en duurzame installaties. “Het worden comfortabele, duurzame én betaalbare appartementen” vertelt Maurice van Nistelrooij, projectontwikkelaar bij Mooiland. “Zowel jong als oud kan hier in de toekomst prettig wonen op een prachtige locatie met voorzieningen om de hoek”.

Informatiebijeenkomsten

Mooiland heeft samen met de gemeente Grave, in de aanloop naar het sluiten van de overeenkomst, begin maart informatiebijeenkomsten georganiseerd. Met de reacties van deze bijeenkomsten is het plan verder uitgewerkt. Met als resultaat dat er nu een definitief ontwerp ligt dat past in de vestingvisie. Ook de commissie ruimtelijke kwaliteit heeft het ontwerp positief beoordeeld.

Starten bouwwerkzaamheden

Nog voor de zomervakantie wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Gelijktijdig met deze aanvraag wordt ook het bestemmingsplan gewijzigd om het project mogelijk te maken. Mooiland wil eind dit jaar starten met de sloopwerkzaamheden. Aansluitend starten in 2021 dan de bouwwerkzaamheden. Mooiland verwacht dat de woningen in de zomer van 2022 gerealiseerd zijn.

Interesse

Zorg dat u ingeschreven staat als woningzoekende bij Mooiland. Op de website www.mooiland.nl vindt u een projectpagina over dit nieuwbouwproject. U kunt zich hier ook aanmelden als geïnteresseerde. Als u dit doet, informeert Mooiland u zodra de start van de verhuur begint.

Impressietekeing van nieuwbouwoningen

]]> 2020-06-17T11:44:39 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwbouw-mooiland-binnenstad-grave-stap-dichterbij
<![CDATA[Hulp en contact bij eenzaamheid]]> Het kabinet roept Nederlanders op om sociaal contact zo veel mogelijk te mijden vanwege het coronavirus. Voor veel mensen is het plotselinge 'sociaal isolement' door het coronavirus best lastig. Het is vooral belangrijk dat we daarom een beetje op elkaar letten. Als u klachten heeft wordt het u ten sterkste afgeraden op bezoek te gaan. Maar gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden om op elkaar te letten.

Heeft u zelf behoefte aan contact? Landelijk en lokaal zijn er verschillende initiatieven waar u contact mee kunt opnemen voor een praatje of voor advies.

Hulpvorm

Vorm van contact

ANBO hulplijn

De speciale telefoonlijn van het ANBO is bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur.

0348-466666

Corona Quarantaine Contact van de KRO-NCRV

Samen met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, brengt de KRO-NCRV mensen samen via het Corona Quarantaine contact.

Meer informatie vind u op de website www.kro-ncrv.nl/corona.

www.kro-ncrv.nl/corona

Corona Loket

Als je angstig, gestrest of somber bent vanwege het coronavirus kan je tussen 8.30 en 17.00u bellen.

 

020-2444888

Hulplijn voor Mantelzorgers in Covid19 crisis

Als mantelzorger wil je natuurlijk weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare dierbare. Wat kan wel en wat kan niet?

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgelijk.nl/mantelzorg-en-coronacrisis/.

088-5054331

Jongeren Appke

Jongeren kunnen dagelijks tussen 9.00 en 21.00u contact opnemen met een jongerenwerker met alle vragen via whatsapp.

06-20260829

Mooiland Kletslijn

Mooiland heeft de kletslijn opgezet voor mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. Medewerkers van Mooiland nemen twee keer per week telefonisch contact op. Voor meer informatie kunt u mailen naar kcc@mooiland.nl met in de titel: Kletslijn.

kcc@mooiland.nl

Online platform

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Juist nu is het belangrijk dat onze inwoners elkaar weten te vinden. Als gemeente ondersteunen wij een digitaal platform dat speciaal voor deze situatie is opgezet. Met de website www.samengrave.nl is er een centraal punt waar iedereen tijdens de coronacrisis een hulpvraag kan plaatsen of een aanbod kan doen om mensen te helpen.

www.samengrave.nl

Rode Kruis hulplijn

De Rode Kruis hulplijn kan gebeld worden bij behoefte aan een luisterend oor, advies of extra hulp omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit.

De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

070-4455888

Sociom Maatschappelijk werk

Stress, gevoelens van eenzaamheid of andere problemen in het dagelijks leven zoals boodschappen, medicijnen, een praatje of eenzaamheid voor zichzelf of anderen. Maatschappelijk werk van Sociom is op werkdagen bereikbaar via het centrale
telefoonnummer .

 0485-700500

Zilverlijn Nationaal Ouderenfonds

De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via de website www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn of door te bellen.

]]> 2020-06-08T12:53:00 https://www.grave.nl/corona-hulp-contact-eenzaamheid
<![CDATA[Nieuwe website Brabant Woont Slim]]> Het energieloket Brabant Woont Slim heeft een nieuwe website. De website helpt u, als inwoner van gemeente Grave, met alle vragen die u hebt omtrent het verduurzamen van uw woning. Met deze hulp woont u niet alleen comfortabeler maar bespaart u jaarlijks geld op de energierekening. De nieuwe website is moderner, overzichtelijker en speelt nog beter in op uw persoonlijke hulpvraag.

Wie is Brabant Woont Slim

Brabant Woont Slim komt voort uit het Energieakkoord van 2013 en is sindsdien het energieloket voor de inwoners van 14 gemeenten in Noordoost Brabant. Het energieloket biedt op een laagdrempelige en onafhankelijke manier advies, hulp en begeleiding aan, zodat het voor iedereen mogelijk is om zijn huis te verduurzamen. Grote of kleine maatregelen: u kiest, onze adviseurs begeleiden. Door middel van subsidies hoeft dat niet duur te zijn.

Wat is anders

Zoals altijd kunt u op www.brabantwoontslim.nl terecht voor uw hulpvraag over het verduurzamen van uw huis. Als nieuw onderdeel maken we inzichtelijk welke lokale partijen actief zijn in uw gemeente of regio. Hierdoor versimpelen we voor u de zoektocht naar een geschikte uitvoerder en weet u bij welke partij u terecht kan voor bijvoorbeeld een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen.

Op de nieuwe website van Brabant Woont Slim hebben we bovendien meer oog voor kleine maatregelen die u kan treffen om uw huis te verduurzamen. Zo kan iedereen stappen zetten. Houd onze sociale kanalen en website in de gaten voor de komende acties waar u als inwoner van gemeente Grave gebruik van kan maken!

Contact

Hebt u vragen over het verduurzamen van uw huis, bent u benieuwd welke subsidies er allemaal zijn of bent u op zoek naar inspiratie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend telefoongesprek! De helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur op het telefoonnummer 085-0410070. U kunt Brabant Woont Slim ook altijd mailen via info@brabantwoontslim.nl

]]> 2020-06-08T11:26:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-website-brabant-woont-slim
<![CDATA[Webinar - Hoe verduurzaam ik mijn huis]]> Echtpaar in gesprek met een adviseur

Vraagt u zich af wat logische stappen zijn om uw huis te verduurzamen en waar u moet beginnen? Tijdens het webinar: 'Hoe verduurzaam ik mijn huis' op 23 juni 2020 om 19:30 uur, beantwoorden adviseurs van Brabant Woont Slim deze vragen.

Wat leert u?

Als deelnemer van het webinar volgt u op een interactieve manier het adviestraject van een voorbeeldwoning. Na afloop van het webinar heeft u:

Uw persoonlijke vragen kunt u tijdens het webinar uiteraard ook stellen!

Programma van het webinar

Het webinar heeft drie rondes die u handvatten bieden voor het verduurzamen van uw huis.

 1. Duurzaam gedrag; kom erachter hoe kleine veranderingen in uw dagelijkse routine kunnen leiden tot energiebesparing.
 2. Verbeteringen aan de schil van de woning; kan ik mijn gevel of kruipruimte laten isoleren?
 3. Verduurzamen door installatietechniek; is een inductieplaat een goed alternatief en kan ik een cooker installeren?

Meld u aan

Meld u vandaag nog aan voor het webinar: ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis’ op 23 juni om 19:30 uur! Via www.brabantwoontslim.nl is dit binnen een minuut gepiept. Graag tot dan!

]]> 2020-06-08T11:18:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/webinar-hoe-verduurzaam-ik-mijn-huis
<![CDATA[Continuering Sjors Sportief & Sjors Creatief in Grave]]> Oproep aan sportverenigingen/cultuuraanbieders om zich aan te melden

Logo Sjors Sportief

Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten dit schooljaar maar liefst 531(!) basisschoolkinderen kennismaken met diverse sportieve en culturele activiteiten binnen onze gemeente. Sjors is al jaren een regelrechte ‘hit’ onder de basisschooljeugd. Wegens dit daverende succes wil de gemeente dit natuurlijk graag continueren. Door ‘Sjors’ krijgen de kinderen de kans op laagdrempelige wijze kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen de gemeente. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens digitaal voor kunnen inschrijven.

Bewezen formule

Het programma is inmiddels in ruim 100 gemeenten een bewezen formule en bestaat uit een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor kinderen en verenigingen/aanbieders. Om nog beter in te spelen op de beleving van het kind, is er een ‘mascotte’ gekoppeld aan de kennismakingsactiviteiten, zoals genoemd: Sjors!

Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar het Sjorsboekje en mogen één (of meerdere) cursussen uitkiezen, waar zij enkele naschoolse introductielessen kunnen volgen op locatie van (sport)verenigingen. Vaak gratis krijgen zij de kans een kijkje in de keuken te nemen bij de activiteit waar zij nieuwsgierig naar zijn. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn.

Meld uw activiteit ook snel aan

Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren kinderen om een structurele actieve deelname te bewerkstelligen. Hiervoor hebben wij alle aanbieders nodig. Uw activiteit wordt uiteindelijk geplaatst in een prachtig wervend boekwerk. Dit boekje wordt na de zomervakantie op alle basisscholen in de gemeente Grave verspreid. Erg goede promotie dus voor uw vereniging/organisatie!

U kunt uw kennismakingsactiviteit tot en mert 22 juni 2020 aanmelden op www.sjorssportief.nl.

Meer informatie

Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit voor deze doelgroep aanbieden? Dit kan natuurlijk, neem dan contact op met info@sjorssportief.nl  

]]> 2020-06-05T10:29:57 https://www.grave.nl/continuering-sjors-sportief-amp-amp-sjors-creatief-in-grave
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Het is fijn om te melden dat vanaf 1 juni 2020 de versoepeling van de maatregelen van start is gegaan. De verschillende vraagstukken die daarbij op u en ons afkwamen zijn praktisch en creatief opgepakt.

We zien dat de Graafse Ondernemers niet bij de pakken blijven neerzitten en er flink de schouders onder zetten om nieuwe wegen te vinden in deze “crisistijd”, zoals het een ondernemer betaamt. Wij zijn trots op u dat u in een dergelijke situatie de zaken zo voortvarend, binnen de mogelijkheden en vaak ook gezamenlijk blijft oppakken. Chapeau!

Vorige week heb ik de raad van Grave geïnformeerd over de ondersteuning die wij als gemeente aan u geven. In de afgelopen weken hebben we ernaar gestreefd dit zo goed mogelijk voor u te kunnen doen. Nu er andere tijden aanbreken, stoppen we daar niet mee. Op korte termijn vragen we samen met de belangenverenigingen u naar uw ervaringen en behoeften voor de komende tijd. We zien uw reacties graag tegemoet om u ook in de komende periode zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-06-03T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-08-06/voorwoord
<![CDATA[Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)]]> Tijdelijke overbruggingsmaatregeling zelfstandig ondernemers (TOZO-2)

Door de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn veel zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, inkomsten verloren. Daarom heeft de regering de afgelopen periode ondernemers financieel ondersteunt, zodat zij na de Coronacrisis hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling, genaamd Tozo-1, kon tot 1 juni 2020 aangevraagd worden.

Voor veel ondernemers zijn de gevolgen van de coronacrisis na 3 maanden nog niet voorbij. Het duurt nog een tijd voordat er weer voldoende opdrachten of bestellingen zijn, of dat een ondernemer zijn bedrijf of beroep weer op een normale manier kan uitoefenen. Daardoor is er niet voldoende geld om alle maandelijkse kosten te betalen. Daarom heeft de regering ervoor gekozen om de regeling met vier maanden te verlengen onder de naam Tozo-2. De regeling geldt tot uiterlijk 30 september 2020.

Let op:

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Als u vragen heeft dan kunt u ze ons stellen. Daarvoor kunt u mailen naar vragentozo@cgm.nl.

]]> 2020-06-03T16:00:00 https://www.grave.nl/corona-tozo
<![CDATA[Nieuwe regeling voor tegemoetkoming in vaste lasten aangekondigd]]> Half juni 2020 gaat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) open. Deze geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf.

De regeling is het vervolg op de tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS).

TVL is voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

]]> 2020-06-03T15:15:30 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Rijksdienst vON.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/nieuwe-regeling-voor-tegemoetkoming-in-vaste-lasten-aangekondigd
<![CDATA[Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)]]> Heeft u een klein bedrijf en heeft u door een coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).

De lening is er voor bedrijven die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij de KVK vóór 1 januari 2019. Meer informatie.

]]> 2020-06-03T15:13:39 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Rijksdienst vON.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/kleine-kredieten-corona-garantieregeling-(kkc)
<![CDATA[Kabinet stelt 150 miljoen extra beschikbaar voor Corona-OverbruggingsLening]]> Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen om ondernemers en bedrijven financieel te ondersteunen. Speciaal voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die geraakt zijn door COVID-19 is de Corona-OverbruggingsLening (COL) in het leven geroepen. Eerder werd €100 miljoen toegekend en dat bedrag wordt nu aangevuld met 150 miljoen. Meer informatie

]]> 2020-06-03T15:09:57 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Ovebruggingslening.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/kabinet-stelt-150-miljoen-extra-beschikbaar-voor-corona-overbruggingslening
<![CDATA[Ondernemers en belastingverdrag Nederland - Duitsland]]> In aanvulling in aanvulling op het belastingverdrag hebben Nederland en Duitsland een overeenstemming bereikt over de belastbaarheid van home-office dagen als gevolg van de corona-maatregelen. Naar aanleiding daarvan ontstond de vraag of ook voor ondernemers (ZZPers) een dergelijke afwijkende regeling mogelijk is of in de planning staat.

Hierop hebben we het volgende antwoord ontvangen:

De overeenkomst met Duitsland ziet op de toepassing van artikel 14 van het belastingverdrag. Dit artikel verdeelt heffingsrechten over “inkomsten uit dienstbetrekking” (i.e. in loondienst).

ZZP’ers verkeren in principe in een andere situatie dan werknemers en vallen niet onder artikel 14 van het belastingverdrag. De overeenkomst geldt derhalve niet voor ZZP’ers en er wordt op dit moment ook niet overlegd over het uitbreiden van de overeenkomst naar ZZP’ers. Meer informatie.

]]> 2020-06-03T15:08:02 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Ondernemers Euregio.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/ondernemers-en-belastingverdrag-nederland-duitsland
<![CDATA[Corona stopt criminelen niet]]> Je kunt maar een keer nee zeggen” is de titel van de campagne om aandacht te vragen voor criminaliteit in het buitengebied en in de horeca. Met name horeca bedrijven en bedrijven in het buitengebied hebben moeite om het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. Criminelen zien dit ook en proberen juist in deze tijd hun slag te slaan. Het is daarom nu extra belangrijk dat inwoners en bezoekers van het buitengebied zich bewust zijn van signalen en risico’s van ondermijnende criminaliteit. Meer informatie

]]> 2020-06-03T15:06:14 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Corona stopt criminelen niet.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/corona-stopt-criminelen-niet
<![CDATA[Dag van de duurzame verpakking op 22 juni 2020]]> HAS Hogeschool en gemeente Oss organiseren op 22 juni 2020 de Dag van de Duurzame verpakking. Onze verpakkingsproducenten zijn als geen ander op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De meeste ondernemers in de verschillende ketenschakels hebben te maken met verpakkingen en stellen ieder hieraan eigen eisen. Bijvoorbeeld houdbaarheid, opslag in of buiten koeling, transport, aanvoer grondstoffen, verkoop, beleving, afhalen en bezorgen, catering. Dit event is een startpunt voor een innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen, dat de komende drie jaar samen met HAS Hogeschool wordt uitgevoerd. Meer informatie.

]]> 2020-06-03T15:00:42 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Duurzamer verpakking.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/dag-van-de-duurzame-verpakking-op-22-juni-2020
<![CDATA[Ondernemers en zzp'ers]]>

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We zijn ons ervan bewust dat dit ook grote gevolgen heeft voor ondernemers en zzp'ers. Het kabinet heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd voor ondernemers en zzp'ers. Ook lokaal heeft de  gemeente enkele maatregelen getroffen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Ook voor sportverenigingen en accommodaties heeft deze tijd veel gevolgen. Zij kunnen op deze pagina meer informatie vinden.

Heeft u ondanks onderstaande informatie toch nog vragen, of wilt u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@cgm.nl. Wij beantwoorden uw e-mail binnen twee werkdagen.

Bent u specifiek op zoek naar informatie over de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)? De Tozo bestaat uit twee onderdelen: Uitkering voor levensonderhoud en Lening voor bedrijfskapitaal. Kijk hier voor beide onderdelen van de Tozoregeling.

]]> 2020-06-03T13:04:00 https://www.grave.nl/corona-ondernemers-en-zzp-ers
<![CDATA[Veteranendag Gemeente Grave 20 juni 2020 geannuleerd]]> In navolging van de afgelasting van de Nationale Veteranendag op zaterdag 27 juni 2020, heeft het gemeentebestuur tot haar spijt moeten besluiten ook Veteranendag in de Gemeente Grave, die zou plaatsvinden op zaterdag 20 juni 2020 niet door te laten gaan.

]]> 2020-06-01T15:39:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/veteranendag-gemeente-grave-20-juni-2020-geannuleerd
<![CDATA[De mantelzorgwaardering kan weer worden aangevraagd]]> De vijf gemeenten in het Land van Cuijk verstrekken jaarlijks een waardering aan mantelzorgers. Deze bestaat uit een geldbedrag van €100, - en wordt één keer per jaar uitgereikt. Met deze attentie willen de vijf gemeenten laten blijken dat zij de inzet van de mantelzorgers enorm waarderen. Ben jij mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering dan aan via www.mantelzorglvc.nl. Aanvragen kan van 1 juni tot 15 december 2020.

Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorgwaardering

Om de waardering te ontvangen, gelden deze criteria:

Ook mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers

Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 jaar die thuis opgroeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid kunnen een waardering aanvragen t.w.v. € 30,-. Hiervoor gelden bovenstaande criteria niet. Het is mogelijk om binnen één gezin meerdere mantelzorgwaarderingen te ontvangen als het kinderen betreft tussen 8 en 23 jaar.  Wel geldt dat de zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, in een van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk moet wonen. Jonge mantelzorgers tussen 18 en 23 jaar die de waardering voor jonge mantelzorgers hebben aangevraagd, kunnen geen aanspraak meer maken op de volwassen mantelzorgwaardering en vice versa.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over ondersteuning aan mantelzorgers op www.mantelzorglvc.nl.

Mantelzorger wandeld met zorgbehoevende

Wat is mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Het zorgen voor een naaste komt soms onverwacht en kan een grote belasting zijn, zowel emotioneel als in tijd. Een mantelzorger is zeer waardevol voor de persoon waar hij of zij voor zorgt. Én waardevol voor onze samenleving. Want het is belangrijk om elkaar te steunen en voor elkaar te zorgen. De gemeente is er om de mantelzorgers te ondersteunen. Maar ook om hen de waardering te geven die zij verdienen.

]]> 2020-06-01T00:00:00 https://www.grave.nl/mantelzorgwaardering-2020
<![CDATA[Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten]]> Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

]]> 2020-05-28T08:55:20 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vanaf-1-juni-testen-mogelijk-voor-iedereen-met-milde-klachten
<![CDATA[Stop criminele weldoeners in de horeca]]> Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar je loopt een groot risico als er vervolgens dit soort illegale activiteiten in jouw zaak plaatsvinden.

Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

Ongevraagd contact

Komen er mensen ongevraagd jouw horecazaak binnen of nemen ze telefonisch contact met je op?

Investeerders

Wil je gaan samenwerken met een investeerder of jouw bedrijf verkopen?

verdachte situaties

En als je het niet vertrouwt?

Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem of via 0800-7000.

Infografic

Bekijk hier de infografic Pas op voor criminele investeerders in de horeca (PDF).

]]> 2020-05-26T16:26:31 https://www.grave.nl/stop-criminele-weldoeners-in-de-horeca
<![CDATA[Wat doet uw gemeente Feiten W&I?]]> Met 128 aanvragen stabiliseert inmiddels het aantal TOZO-aanvragen binnen onze gemeente. We zien dat het aantal aanvragen dat per dag binnenkomt steeds verder terugloopt. Naar verwachting zet dit zich voort nu de maatregelen langzaam verruimd worden. In tegenstelling tot de landelijke tendens ervaren we nog geen toename van aanvragen voor de bijstand  ten gevolge van de Corona crisis.

]]> 2020-05-13T14:33:12 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/logo grave 2.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/14862-wat-doet-uw-gemeente-feiten-w-amp-amp-i
<![CDATA[Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C)]]> Heeft u krediet nodig, maar krijgt u nu moeilijk een banklening of bankgarantie? Sinds 29 april is een specifieke faciliteit beschikbaar als gevolg van de coronacrisis: de Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C). Uw bank kan 80% of 90% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Meer informatie

]]> 2020-05-13T14:31:28 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Rijksoverheid ON.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/garantie-ondernemingsfinanciering-corona-(go-c)
<![CDATA[Extra corona-overbruggingskrediet voor kleine bedrijven]]> Voor micro- en mkb-bedrijven met een relatief kleine financieringsbehoefte, tussen de € 10.000 en € 50.000, maakt de overheid € 750 miljoen aan overbruggings- kredieten mogelijk. Dit gebeurt naar verwachting vanaf half mei. Financiers verstrekken de zogenoemde Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). Meer informatie

]]> 2020-05-13T14:30:32 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Rijksoverheid ON.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/extra-corona-overbruggingskrediet-voor-kleine-bedrijven
<![CDATA[Corona-OverbruggingsLening (COL) voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb-ers]]> Vanaf 29 april 2020 kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen.  Meer informatie

]]> 2020-05-13T14:29:33 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Corona overbruggingslening.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/corona-overbruggingslening-(col)-voor-start-ups,-scale-ups-en-innovatieve-mkb-ers
<![CDATA[NIEUW: Corona-portal voor de Euregio Rijn-Waal]]> Vanaf deze week kan iedereen die wil weten welke regels er met betrekking tot corona in Nederland en Nordrhein-Westfalen gelden, terecht op het nieuwe tweetalige corona-portal van de Euregio Rijn-Waal. Het portal is rechtstreeks te bereiken via www.eurego.org/corona-update.

]]> 2020-05-13T14:27:54 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Corona portal euregio.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/nieuw-corona-portal-voor-de-euregio-rijn-waal
<![CDATA[Regeling Economie en Innovatie per 1 mei geopend]]> MKB-ondernemers met innovatieve projecten op gebied van transitie landbouw, klimaat, energie en voeding & gezondheid kunnen in aanmerking komen voor een subsidie via de Regeling Economie en Innovatie Noordoost Brabant. Regio Noordoost Brabant voert deze regeling uit namens de provincie Noord-Brabant. Meer informatie

]]> 2020-05-13T14:26:58 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Regeling economie en innovatie.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/regeling-economie-en-innovatie-per-1-mei-geopend
<![CDATA[26 juni 2020: Webinar Connected Transports]]> De interesse voor Connected Transports technologieën in de logistieke sector groeit. Op weg naar veiligheid, doorstroming en logistieke efficiëntie worden er steeds meer proeven gedaan met automatisering van het (zware) wegtransport. Tijdens ons webinar op vrijdag 26 juni 2020 zullen diverse gastsprekers en gebruikers je informeren over de huidige stand van deze slimme toepassingen in de logistiek. Meer informatie

]]> 2020-05-13T14:17:33 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Webinar connected transport.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/26-juni-2020-webinar-connected-transports
<![CDATA[Statement regioburgemeesters]]> Beste Brabanders,

Zojuist heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven waaruit blijkt dat wij een volgende fase zijn ingegaan in het onder controle krijgen van het coronavirus. In Noord-Brabant zijn wij hier nu ruim 2 maanden mee bezig en als voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s willen wij allereerst zeggen: dank voor uw inzet, dank voor het opvolgen van de richtlijnen, dank voor het volhouden. U heeft de rest van het land vanaf februari het juiste voorbeeld gegeven, daar mogen we met zijn allen trots op zijn.

Maar ook wij hebben gezien dat onze samenleving steeds meer begint te piepen en knarsen door de beperkende maatregelen. Daarom zijn wij blij met de ruimte die het kabinet nu biedt. Tot het najaar komt er lucht en perspectief, voor onze economie en ons maatschappelijk leven. Dat deze versoepeling nu kan, is mogelijk geworden door de inzet van ons allen. Doordat wij ons aan de richtlijnen houden die wij vanuit het RIVM hebben gekregen. Maar we zijn er nog niet. Het virus is nog niet onder controle.

Het is dus van het grootste belang dat wij, ook in deze volgende fase van de aanpak van de coronacrisis, ons ervan bewust zijn dat het volgen van de richtlijnen cruciaal blijft. Zeker nu er wat meer bewegingsruimte komt. De belangrijkste richtlijnen zijn:

Het volledige pakket aan maatregelen kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

Met elkaar moeten we gaan zoeken naar hoe we de nieuwe 1,5 meter-samenleving vorm kunnen gaan geven. Het gaat erom dat we een balans gaan vinden. Het is  een zaak van voortdurend toetsen aan de hand van feiten en cijfers en waar nodig: bijsturen. Dat betekent dat strengere maatregelen niet uitgesloten zijn. Het kabinet biedt perspectief in de fasering, en tijdens elke fase is het meten en testen om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw teveel corona patiënten moeten opnemen.

Beste Brabanders, ook in deze nieuwe fase van de coronacrisis zetten wij er met elkaar de schouders onder. Want alleen op die manier krijgen we het virus er onder.

]]> 2020-05-06T20:06:24 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-regioburgemeesters
<![CDATA[Nieuwe basisregels vanaf 11 mei 2020]]> Stap voor stap - wat kan wanneer?

Vanaf maandag 11 mei 2020 geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Bekijk hieronder het overzicht van de maatregelen.

]]> 2020-05-06T19:45:02 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-basisregels-vanaf-11-mei-2020
<![CDATA[Noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19, 29 april 2020]]> De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op 29 april 2020 een noodverordening afgekondigd ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19.

Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder.

Bekijk hier de noodverordening (PDF).

]]> 2020-05-04T09:28:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-ter-voorkoming-van-verdere-verspreiding-van-het-coronavirus-covid-19,-29-april-2020
<![CDATA[Statement Veiligheidsregio's Brabant over recreatief nachtverblijf]]> Beste Brabanders,

De coronacrisis blijft veel van ons als samenleving vragen. Van u als inwoner, en ook van bedrijven, organisaties en stichtingen. Wij ervaren dat er behoefte is aan iets meer bewegingsvrijheid. Omdat de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, kijken we als Veiligheidregio's ook naar de mogelijkheden om sommige maatregelen te versoepelen. Daarom is via een nieuwe noodverordening besloten om vanaf 29 april 2020 het verbod op recreatief nachtverblijf op te heffen.

Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.

Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden:

Brabanders, als voorzitters van de Veiligheidsregio's waarderen wij de manier waarop u de regels met het mooie weer van de afgelopen weken heeft nageleefd. Het doet ons goed om te zien dat u de discipline opbrengt om u aan de landelijke en regionale maatregelen te houden. Samen geven wij steeds meer vorm aan de 1,5 meter samenleving, die nodig is om de verspreiding van dit virus een halt toe te roepen.

We zijn er nog niet. We bekijken in kleine stapjes elke keer opnieuw wat er mogelijk is. Met oog voor de gezondheidssituatie in ons land, maar zeker ook met oog voor de sociale effecten van de maatregelen voor u. Dat vraagt om een lange adem. Samen zijn we gekomen tot waar we nu staan en zo gaan we ook verder. Samen gaat het ons lukken om het virus te verslaan. Hou vol.

]]> 2020-04-30T08:35:49 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-veiligheidsregio-s-brabant-over-recreatief-nachtverblijf
<![CDATA[Wat doet uw gemeente - Feiten W&I]]> Met ruim 150 aanvragen stabiliseert inmiddels het aantal TOZO-aanvragen binnen onze gemeente. De grote hoeveelheid aanvragen zijn nagenoeg allemaal in behandeling genomen. De huidige capaciteit volstaat met de hoeveelheid aanvragen, waardoor aanvragen vanaf deze week snel in behandeling kunnen worden genomen.

]]> 2020-04-23T12:01:21 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Logo grave.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/wat-doet-uw-gemeente-feiten-w-amp-amp-i
<![CDATA[Hersteloffensief Toeristische Sector]]> De persconferentie over de Coronamaatregelen van dinsdagavond 21 april heeft duidelijk gemaakt dat de toeristische sector in ieder geval tot 20 mei grotendeels op slot blijft. Achter de schermen wordt ook hard gewerkt aan het ontwikkelen van campagnes, die -vooral Nederlandse- toeristen moeten verleiden om er straks, als het weer kan, een paar dagen in eigen land op uit te trekken. Meer informatie

]]> 2020-04-23T12:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Hersteloffensief LvC 2.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/hersteloffensief-toeristische-sector
<![CDATA[LOKALE FAQ: Mag ik vooruitlopend op de versoepelingen lokaal al zaken in gang gaan zetten]]> Met de versoepelingen in het vooruitzicht krijgen we als gemeente vragen op ons af om lokaal al af te wijken van de regels die nu van toepassing zijn op de richtlijnen van het Rijk. Denk daarbij aan 1-op-1 behandelingen, verhuren van zaken ten behoeve van lokale recreatie, etc. De gemeente volgt hierin de richtlijnen van het Rijk. Tot en met 20 mei blijven de huidige RIVM-richtlijnen van kracht. Óók in uw gemeente. De eerste versoepeling wordt na 11 mei het gedeeltelijk openstellen van de basisscholen en de kinderopvang onder stringente voorwaarden. 

]]> 2020-04-23T11:59:55 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Logo grave.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/lokale-faq-mag-ik-vooruitlopend-op-de-versoepelingen-lokaal-al-zaken-in-gang-gaan-zetten
<![CDATA[Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden]]> Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetkomingsregeling NOW. Werkmaatschappijen die door de Coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Meer informatie

]]> 2020-04-23T11:58:04 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Rijksdienst vON.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/verruiming-concernbepaling-now-onder-voorwaarden
<![CDATA[Fraudeurs tijdens de coronacrisis]]> Criminelen haken graag in op actuele ontwikkelingen. Fraudeurs maken momenteel actief misbruik van het feit dat het leven er door de coronacrisis heel anders uitziet. Door het huidige intensieve gebruik van internet, bijvoorbeeld om online te kunnen werken, en het toegenomen e-mailverkeer moeten we dan ook extra alert zijn op praktijken van kwaadwillenden. Meer informatie

]]> 2020-04-23T11:55:03 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Fraudeurs.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/fraudeurs-tijdens-de-coronacrisis
<![CDATA[Ondersteuningsprogramma Fit For Future]]> Heb je een bedrijf dat voor de corona-crisis gezond was en wil je je aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid? Heb je behoefte aan ondersteuning om ‘fit for future’ te worden? Dan kan ons ondersteuningsprogramma je helpen om je businessmodel aan te passen en in te spelen op de veranderingen in de markt. Meer informatie

]]> 2020-04-23T11:53:26 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Ondersteuningsprogramma.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/ondersteuningsprogramma-fit-for-future
<![CDATA[Brabant Leert!]]> Via het platform ‘Brabant Leert’ kunnen Brabanders zich tijdens de crisis blijvend ontwikkelen. In samenwerking met onder andere een aantal online aanbieders, de arbeidsmarktregio’s, de leerwerkloketten, VNO NCW en het hoger onderwijs zijn via het online platform ‘Brabant Leert’ verschillende e-learnings en online cursussen beschikbaar. Meer informatie.

]]> 2020-04-23T11:45:40 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Brabant leert.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/brabant-leert
<![CDATA[Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s]]> Beste mensen,

Als deze Goede Vrijdag een voorbode is, dan gaan we een prachtig Paasweekend tegemoet. ik vertrouw erop dat u dit weekend zoveel mogelijk thuisblijft, afstand houdt als u toch van huis gaat en uw handen regelmatig wast. Hou vol!

Bij overtredingen van de maatregelen, zeker op hotspots waar het te druk is, handhaven we direct en delen we boetes uit.

Pasen is een feest van hoop, óók dit jaar. Omdat u in grote getale gehoor geeft aan de maatregelen tegen het Coronavirus kunnen we er met elkaar op hopen dit virus er samen onder te krijgen.

Dus als u paaseitjes gaat verstoppen, doe dat alleen met uw eigen gezin in uw eigen tuin. Nuttig de paasbrunch niet met elkaar of bedenk een leuke, digitale variant.

Kwetsbare mensen kunnen juist nu onze Paaswensen gebruiken. Zoek contact met ze, maar doe dat op een afstand. Door te bellen, te appen, te zoomen of te skypen. Het maakt Paaswensen niet minder waardevol en wel zo veilig.

Hou vol! Samen krijgen we Corona eronder!

Jack Mikkers: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

Theo Weterings: voorzitter Veiligheidsregio Brabant Midden- en West-West

John Jorritsma: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

]]> 2020-04-10T17:00:43 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/paasboodschap-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
<![CDATA[Samenwerken, omdenken en zorgen voor elkaar - #DASLIEF]]> Geweldig om te zien hoe Brabanders niet bij de pakken neer gaan zitten maar hartverwarmende acties op poten zetten om elkaar de coronacrisis door te helpen. Brabanders die, nu meer dan ooit, doen waar we in Brabant goed in zijn. Laat u inspireren ! Hierbij een greep uit alle mooie, bijzondere maar vooral hartverwarmende initiatieven.

]]> 2020-04-10T07:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/samenwerken.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/samenwerken,-omdenken-en-zorgen-voor-elkaar-daslief
<![CDATA[Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit]]> Het kabinet heeft op 7 april 2020 aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.

Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en uitbreiding van de SBI-codes op www.rijksoverheid.nl.

]]> 2020-04-09T13:03:11 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit
<![CDATA[Burgemeesters positief over houding inwoners]]> De burgemeesters van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert zijn positief over de manier waarop hun inwoners zich ook het afgelopen weekend weer hebben gehouden aan de RIVM-richtlijnen. Ondanks het mooie weer hield nagenoeg iedereen zich aan de regels.

Compliment

Op basis van de sinds 28 maart 2020 in de drie gemeenten geldende noodverordening, is ook het afgelopen weekend door gemeentelijke Boa’s en politie gecontroleerd op de naleving van de landelijk geldende RIVM-richtlijnen. “Enkele uitzonderingen daargelaten is het weekend goed verlopen”, aldus burgemeester Antoine Walraven van Mill en Sint Hubert. “Op een paar locaties in de drie gemeenten werd een waarschuwing gegeven aan jongeren die met een te grote groep samenkwamen. Daarnaast zijn er een paar waarschuwingen uitgedeeld aan mensen die onvoldoende afstand hielden. Maar deze waarschuwingen werden door de betreffende personen zonder problemen opgevolgd. Al met al verdienen onze inwoners een groot compliment.”

Ook locoburgemeester Anja Henisch van Grave is positief: “De richtlijnen zijn goed nageleefd. Het was relatief rustig op straat en in de natuurgebieden. We hebben daarom geen extra maatregelen hoeven treffen, zoals boetes, afzettingen of afsluitingen. Onze inwoners realiseren zich de ernst van de situatie en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.”

Volhouden

Met het paasweekend voor de deur vragen de burgemeesters hun inwoners om deze lijn door te trekken en vol te houden.

“Het zijn ongewone tijden, met ongewone maatregelen”, aldus burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk. “Alleen samen kunnen we deze crisis de baas. Het komend paasweekend is als het ware een nieuwe graadmeter. We moeten het met z’n allen volhouden.” Ook tijdens het komende paasweekend - dat zoals het er nu naar uitziet gepaard zal gaan met mooi weer - controleren Boa’s en politie op naleving van de richtlijnen.

Burgemeester Walraven: “Blijf dus ook komend paasweekend zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of als je iemand zorg verleent. Samenkomsten van drie personen of meer zijn nog steeds verboden. Wie zich daar niet aan houdt kan een boete van 400 euro krijgen.”

Locoburgemeester Henisch van Grave: “We begrijpen dat deze crisis echt veel vraagt van ons allemaal. Het is een gevoel van met de kiezen op elkaar steeds weer bij de les blijven. Soms zijn mensen de maatregelen even 'vergeten', maar over het algemeen kunnen we dus positief zijn. En dat is inderdaad een compliment waard.”

Burgemeester Hillenaar van Cuijk: “Ik vind eigenlijk dat het geweldig gaat als ik kijk naar de houding van onze inwoners. Het beeld is over het algemeen dat mensen zich realiseren hoe belangrijk het is om zich aan de maatregelen te houden. Hopelijk blijft dat zo. Want alleen samen krijgen we het Coronavirus onder controle.”

Ook komend paasweekend controles door gemeentelijke Boa’s en politie

]]> 2020-04-07T16:08:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/burgemeesters-positief-over-houding-inwoners
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

We zijn nu al weer enkele weken verder in de strijd tegen het coronavirus en kunnen al spreken van verschillende succesvolle ondernemersacties in deze crisisperiode in gemeente Grave. De verschillende belangenverenigingen zetten zich enorm in met hun acties richting haar leden om samen deze crisis het hoofd te bieden. Ook Pasen staat al weer voor de deur. Normaal voor veel ondernemers een moment om een hele goede omzet te behalen of juist een tijd van bezinning, samen met het gezin, te hebben. Maar ook deze gewoonte is in deze crisis niet gewoon. Er zijn nu wel andere zaken die aandacht nodig hebben en we worden op dit moment zo opgeslokt door de waan van de dag, dat het deze periode in het jaar haast doet  vergeten.  

Niet alleen in uw bedrijf worden nu alle zeilen bijgezet. Ook bij de gemeente is dat het geval. Onze teams staan u nu graag terzijde en zetten de schouders er flink onder. Inmiddels zijn er voor gemeente Grave honderden aanvragen afgehandeld. Ook is het werken op afstand voor een gemeente geen dagelijkse kost. Toch is dat binnen de organisatie heel snel opgepakt om de dienstverlening van de gemeente goed overeind te houden en u zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde middelen. We blijven als gemeente onze faciliterende rol pakken, zodat we lokaal ons steentje kunnen bijdragen. In deze nieuwsbrief treft u meer lokale acties aan, die u kunnen helpen deze crisis door te komen.

Ik wens u veel sterkte en houd uzelf en uw naasten gezond. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.  

Anja Henisch, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-13-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Door het coronavirus is ook in gemeente Grave het leven in een rap tempo veranderd. Dit betekent veel voor onze inwoners en onze bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren. Voor u hebben we in de afgelopen weken klaar gestaan om vragen te beantwoorden en te kijken waar we u met bestaande of nieuwe regelingen kunnen ondersteunen. Inmiddels hebben we als gemeente ruim 800 aanvragen ontvangen. Een team van medewerkers staat voor u klaar om deze crisis in goede banen te leiden en te zorgen dat we samen deze crisis doorkomen. In deze nieuwsbrief vindt u de doorverwijzing naar de landelijke en lokale regelingen waar u gebruik van kunt maken en waar we u als gemeente mee ondersteunen. Onze website wordt steeds bijgewerkt met de laatste maatregelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen deze crisis het hoofd kunnen bieden, door elkaar te helpen waar mogelijk, flexibel te zijn en ondernemerschap in te zetten. Ik wens u veel sterkte en hou uzelf en uw naasten gezond. Samen gaan we deze periode door.  

Anja Henisch, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-coronacrisis/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Ook deze week ontvangt u een nieuwsbrief vanuit uw gemeente. Wij willen u actief blijven informeren over de lokale, regionale en landelijke ondernemersregelingen rond de Coronacrisis. Maar ook aandacht geven aan initiatieven die kunnen bijdragen om zo goed mogelijk door deze tijd heen te komen of straks, als er weer een versoepeling van regels komt, een goede start te maken en de economie weer zo snel mogelijk op gang te krijgen.

Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-20-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

De persconferentie van de minister-president van vorige week  is door eenieder verschillend ontvangen. Duidelijk is dat we nog steeds samen de volksgezondheid voorop moeten zetten en de strijd aan moeten blijven gaan tegen het coronavirus. Ondertussen maken we ons klaar voor de ander-halve-meter maatschappij. Allerlei campagnes worden ontwikkeld en bedrijven worden klaargemaakt om straks weer te kunnen starten in de ander-halve-meter economie.

Blijft u vooral lokaal inkopen doen! Steun de winkeliers, zodat we een bruisend centrum of gezellige buurtwinkel samen in leven houden. Het zijn deze ondernemers die veelal de festiviteiten in onze gemeente sponsoren. Nu kunt u iets terugdoen voor hen. Raadpleeg uw brancheverenigingen en organisaties als VNO-NCW, MKB Nederland en het KvK Coronaloket om alle kennis en geboden hulp, die u mogelijk nodig heeft, tot u te nemen. Ook uw gemeente wilt u zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen. Ons ondernemersloket staat klaar om u vragen en verzoeken te beantwoorden. 

Samen slaan we ons hier doorheen! Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-27-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Met de versoepeling van de maatregelen komen er weer verschillende vraagstukken op u als ondernemer af. Als gemeentelijke organisatie streven we er naar om hier praktisch mee om te gaan, zonder de gezondheidsrisico’s uit het oog te verliezen. Veel creatieve oplossingen worden binnen onze gemeente bedacht om toch weer zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Enkele branches hebben het erg zwaar, ook hier hebben we oog voor. Samen met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Grave zijn wij bijvoorbeeld in nauw overleg om te kijken welke mogelijkheden er voor de horeca ondernemers zijn. Ook voeren wij intensief gesprekken met de ondernemende leden van het Economisch Platform Grave. Samen bundelen we krachten en zoeken wij de verbinding met ondernemend Grave. Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-18-05/voorwoord
<![CDATA[Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april]]>

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederlandworden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 

]]> 2020-03-31T19:41:42 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/het-kabinet-heeft-vandaag-besloten-dat-alle-coronamaatregelen-in-nederland-worden-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
<![CDATA[Sociale platforms voor coronahulp opgericht]]> Hulp bieden of hulp vragen? Ga naar www.samengrave.nl.

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Zij kunnen het huis niet meer uit omdat er iemand ziek is en hebben bijvoorbeeld hulp nodig. Tegelijkertijd ontstaan er initiatieven van mensen die graag een ander helpen. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert hebben met Sociom een platform opgesteld waar hulpvragen en aanbod van hulp bij elkaar komen.

Grote betrokkenheid

Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op social media. Het is goed om te zien dat inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van de reguliere vrijwilligers vallen echter zelf in de kwetsbare doelgroep, dus de betrokken organisaties hebben als doel om samen te proberen om juist deze doelgroep te ontzien.

Digitaal platform

Met een digitaal platform kunnen alle initiatieven op een plek samenkomen en wordt voorkomen dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk dat inwoners elkaar goed weten te vinden. Daarom zijn vier nieuwe platforms opgericht: www.samensintanthonis.nl, www.samencuijk.nl, www.samengrave.nl en www.samenmillensinthubert.nl. In Boxmeer is bewonersplatform www.onsthuus.nl al langer actief. Op deze platforms kan iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om andere mensen te helpen. Ook (vrijwilligers)organisaties kunnen hier informatie over hun aanbod en/of diensten delen.

Help het platform te vinden en te gebruiken

Niet iedereen is digitaal vaardig en weet dit platform te vinden. Daarom wordt ook de omgeving opgeroepen om mensen te helpen met het plaatsen van een verzoek of het zoeken binnen het aanbod.

Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het toch niet lukken, dan kunnen mensen contact opnemen met welzijnsorganisatie Sociom. Zij helpen graag verder en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0485–700500 of via e-mail info@sociom.nl

Medewerker sociaal platform zwaait naar oudere eenzame dame op haar balkon

]]> 2020-03-27T15:14:46 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sociale-platforms-voor-coronahulp-opgericht
<![CDATA[Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert: Uitstel betaling gemeentelijke belastingen]]> Landelijk kunnen ondernemers en zzp-ers een beroep doen op (inkomens)ondersteuning. Maar ook lokaal willen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de helpende hand bieden. Bent u als ondernemer of zzp-er in  financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis, dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

Bij uitstel van betaling kunt u denken aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclamebelasting en toeristenbelasting.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dien dan uw verzoek in:

]]> 2020-03-26T12:38:59 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/cuijk,-grave,-mill-en-sint-hubert-uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
<![CDATA[Uitwerking van de landelijke maatregelen van 23 maart 2020]]> Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

U kunt hier de verdere uitwerking van deze landelijke maatregelen lezen.

]]> 2020-03-25T11:04:55 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/uitwerking-van-de-landelijke-maatregelen-van-23-maart-2020
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord- Brabant]]> Zojuist om 19.00 uur op 23 maart is er een persconferentie geweest vanuit de rijksoverheid over de maatregelen tegen het coronavirus. Als voorzitters van de Veiligheidsregio's in Noord-Brabant hebben wij kennisgenomen van de aanscherping van de maatregelen zoals die op 15 maart jl. zijn afgekondigd door de Minister-President.

Wij zijn van mening dat de aanscherping een goede zaak is en helaas ook hoognodig. Ook wij hebben dit weekend met verontrusting gekeken naar de beelden van mensen die er in groten getale erop uit trokken, waarbij de voorschriften waar het gaat om afstand houden tot elkaar, nauwelijks werden nageleefd. Onacceptabel gedrag waarmee mensen aantoonden niet voldoende doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Dit is het moment waarop wij als samenleving als een moeten optrekken, om zo de kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen.

De nieuwe en aangescherpte maatregelen luiden:

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van een lange adem. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen.

Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)

Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)

Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)

]]> 2020-03-23T21:19:03 https://www.grave.nl/grave.net?id=14423
<![CDATA[Persconferentie 23 maart: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen]]> Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Lees hier naar de aanvullende landelijke maatregelen van de Rijksoverheid.

Infografic over aangescherpte corona maatregelen

]]> 2020-03-23T20:09:43 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/persconferentie-23-maart-aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
<![CDATA[Burgemeester Roolvink: Zorgen kan ik niet wegnemen, u helpen misschien wel]]> Op 16 maart jongstleden richtte ik me op een ongebruikelijke wijze tot u. Vandaag doe ik dat opnieuw.

Was dat op 16 maart nog niet het geval, inmiddels, 22 maart, kent ook de gemeente Grave diverse inwoners die besmet zijn met het coronavirus en die ziek zijn. Langs deze weg wens ik hen van harte beterschap. Helaas, er zullen nog meer zieken bijkomen, dat is de realiteit. Eerst was het nog gebruikelijk maar nog voor dat in Grave de eerste besmetting werd geconstateerd hield de GGD op met daarover de burgemeesters te informeren. Namen worden vanwege de grote drukte niet meer doorgegeven. Ik weet dus niet wie er in onze gemeente ziek is. Daarom; bent u ziek - of kent u iemand die ziek is - en vindt u het prettig als ik even contact met u opneem, bel dan naar het bestuurssecretariaat van de gemeente Grave, 0486-477260. Zodra de gelegenheid zich dan voordoet, neem ik contact op.

Nu het aantal besmettingen in onze gemeente toeneemt, nemen ook de zorgen toe. Zorgen die ik begrijp maar die ik niet kan wegnemen. De enige aanbeveling die ik kan doen is om de adviezen van het RIVM strikt op te volgen. Dat maakt de kans op besmetting het kleinst. Ook krijg ik steeds meer berichten dat ondernemers en zzp-ers zich grote zorgen maken. Ondernemers zijn bang failliet te gaan. En zzp-ers vrezen zware inkomstenderving. Ook die zorgen begrijp ik heel goed. Door de regering is een pakket van noodmaatregelen ter ondersteuning in het leven geroepen. Wij proberen u te helpen door u op een goede manier van informatie te voorzien via het ondernemersloket op onze website. Ook kijken we als gemeente zelf naar wat we kunnen doen om ondernemers en zzp-ers te helpen. 

Er zijn nog veel meer mensen die zich zorgen maken. Ouders omdat hun kinderen niet naar school kunnen. Ouderen die geen bezoek meer ontvangen. Hulpbehoevenden die bang zijn straks zorg te moeten ontberen. Et cetera. Ook hun zorgen kan ik niet wegnemen. Ik kan alleen maar met u hopen dat deze crisis snel overgaat. Intussen adviseer ik u om het landelijke en regionale nieuws goed in de gaten te houden, de adviezen op te volgen maar ook om deze webpagina over het coronavirus regelmatig te raadplegen op actuele, lokale informatie.

Laten we omzien naar elkaar, vooral naar degenen die onze steun goed kunnen gebruiken.

Lex Roolvink

Burgemeester gemeente Grave

]]> 2020-03-23T08:48:48 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/burgemeester-roolvink-zorgen-kan-ik-niet-wegnemen,-u-helpen-misschien-wel
<![CDATA[NL-Alert]]> Omdat nog steeds veel mensen de richtlijnen niet opvolgen is deze ochtend een NL-Alert verstuurd.

Volg instructies Rijksoverheid op

Samen tegen Corona. Keep your distance to others.

Vermijd grote groepen en houd afstand. Samen strijden we tegen het Coronavirus.

]]> 2020-03-22T12:18:44 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nl-alert
<![CDATA[De (week)markten kunnen aangepast doorgaan]]> Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen.

Primaire levensbehoefte

De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart 2020 in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.

Dat betekent dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten.

Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.

Richtlijnen

Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven:

Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen.

Borden met regels

Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven.

]]> 2020-03-20T22:36:24 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/de-(week)markten-kunnen-aangepast-doorgaan
<![CDATA[Kom alleen naar de milieustraten als het echt moet]]> Het is zo druk bij de milieustraten, dat de veiligheid voor u en onze medewerkers niet gegarandeerd kan worden. Daarom doen we een dringend beroep op u:

Door het coronavirus brengen we nu veel tijd thuis door. Mensen maken van deze gelegenheid gebruik om de boel thuis eens flink op te ruimen. De spullen worden meteen naar de milieustraat gebracht. Dit zorgt voor een grote drukte en lange files bij de milieustraten. Het risico op verspreiding van het coronavirus wordt daardoor vergroot.

Om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen, laten onze medewerkers van de milieustraten steeds kleine groepen mensen toe op de milieustraten. De wachttijden zullen daardoor langer worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Ook doen we de oproep:  “Blijf thuis tenzij het echt niet anders kan”.

Infografic coronamaatregelen

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-03-20T08:26:51 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kom-alleen-naar-de-milieustraten-als-het-echt-moet
<![CDATA[Busdienstenregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus]]> Vanaf donderdag 19 maart 2020 rijden de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven.

Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden.

Regiotaxi tijdelijk vangnet voor openbaar vervoer

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de regiotaxi's in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Lees hier meer over dit tijdelijke vangnet voor het openbaar vervoer.

Check de reisplanner

Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, hebben wij de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen.

Informatie over de actuele dienstregeling is te vinden op de website van Arriva en de website van Hermes. Check voor je reis altijd de reisplanner.

Uit veiligheid voor reizigers en chauffeurs is het verzoek om via de achterdeur in te stappen en daar in te checken. Achterin instappen betekent dat je geen los kaartje kunt kopen bij de buschauffeur, reis daarom met de ov-chipkaart. Volg de gevolgen van het coronavirus op het openbaar vervoer in Brabant.

]]> 2020-03-18T13:16:36 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/busdienstenregelingen-in-brabant-aangepast-vanwege-coronavirus
<![CDATA[Het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend]]> Het blijkt dat in de avonduren veel onnodig wordt gebeld naar 112 in verband met Corona. De openingstijden van het landelijke nummer zijn daarom deze week verruimd en is geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur.

]]> 2020-03-17T13:32:46 https://www.grave.nl/grave.net?id=14367
<![CDATA[Dienstverlening gemeente Grave]]> De gemeente Grave probeert gedurende deze coronacrisis haar dienstverlening zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan. Door de situatie kan het wel zijn dat het iets langer duurt voordat we in kunnen gaan op uw (aan)vraag of verzoek.

Houd rekening met de onderstaande zaken:

De situatie rond de verspreiding van het coronavirus kan per dag wijzigen. Dat kan ook zijn weerslag hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Raadpleeg daarom deze website voor de actuele situatie.

]]> 2020-03-16T20:56:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dienstverlening-gemeente-grave
<![CDATA[Bericht van burgemeester Roolvink: "Samen dit probleem aanpakken"]]> Beste mensen, 

Het is voor mij als burgemeester van Grave vrij ongebruikelijk om mij op deze wijze tot u te richten. 

De wereld is geconfronteerd met een ramp: het Corona-virus. Daar waar het probleem zich eerst in landen ver weg afspeelde is inmiddels duidelijk dat ook Nederland in alle heftigheid met deze ramp te maken heeft. Daarbij denk ik aan alle slachtoffers en hun naasten. 

Het doet pijn om als overheid maatregelen te moeten nemen die onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers direct raken, zowel in het dagelijkse verkeer als in de portemonnee. Bijvoorbeeld omdat uw kinderen niet meer naar school kunnen, omdat u als eigenaar van een restaurant uw zaak moet sluiten, omdat u als oudere geen bezoek meer krijgt van uw kinderen of kleinkinderen, omdat uw reis is geannuleerd of gewoon omdat u zich ernstig zorgen maakt over de situatie.

Een minder rigoureuze aanpak zal naar verwachting niet het beoogde resultaat hebben, namelijk een effectieve bestrijding van het Coronavirus. Maar het is niet anders. Gezondheid is ons grootste goed. 

Als gemeente doen wij er alles aan om deze crisissituatie op lokaal niveau te bestrijden. Dat doen wij samen met de Rijksoverheid, de GGD, het RIVM, de Veiligheidsregio en talloze andere mensen. Wij proberen ook de gemeentelijke dienstverlening zo veel mogelijk op peil te houden. Op voorhand vraag ik uw begrip als u wat langer moet wachten of niet direct een antwoord krijgt op uw verzoek. 

Het is van groot belang om kalm te blijven en de adviezen van de officiële instanties op te volgen. We moeten ons hoofd niet op hol laten brengen door geruchten maar handelen vanuit feiten en vertrouwen. Laten we in de tussentijd steun geven aan al diegenen die werkzaam zijn in de zorg en die vitale processen in onze samenleving draaiende houden. Alleen samen kunnen we dit probleem aanpakken. 

Deze crisissituatie gaat eens voorbij. In de tussentijd doe ik een beroep op u om te zien naar de zwakkeren in onze samenleving en degenen die onze steun goed kunnen gebruiken. Ik wens ons allen veel sterkte en wijsheid toe. 

Bekijk hier deze gesproken boodschap van burgemeester Roolvink op YouTube.

Hartelijke groet,

Lex Roolvink

Burgemeester Grave

Burgemeester Roolvink

]]> 2020-03-16T16:29:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bericht-van-burgemeester-roolvink-samen-dit-probleem-aanpakken
<![CDATA[Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportscholen dicht tot en met maandag 6 april 2020]]>

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Deze maatregelen zijn:

Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant:

Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

]]> 2020-03-15T20:47:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/scholen,-kinderdagverblijven,-horeca-en-sportscholen-dicht-tot-en-met-maandag-6-april-2020
<![CDATA[Aanpassingen openbaar busvervoer Noord-Brabant]]> Door het coronavirus komt de continuïteit van het openbaar vervoer in gevaar. Busdiensten kunnen stilvallen. Zo rijdt onder andere de Buurtbuslijn 238 Grave – Boxmeer v.v. voorlopig niet meer. Andere buslijnen in Brabant vallen ook stil of rijden minder vaak.

Plan altijd maximaal 24 uur van te voren uw reis, de meeste wijzigingen worden direct verwerkt in de reisplanners. Raadpleeg ook de websites van de vervoersbedrijven als u een (bus)reis wil maken.

Lees hier meer over het openbaar vervoer in Brabant

]]> 2020-03-14T07:52:25 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanpassingen-openbaar-busvervoer-noord-brabant
<![CDATA[Noodverordening afgelasten evenementen en bijeenkomsten, 13 maart 2020]]> Om het afgelasten van evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen te kunnen handhaven is per direct een regionale noodverordening van kracht gegaan. Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder. Dit is een maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

U kunt hier kunt u de noodverordening inzien (PDF).

]]> 2020-03-13T14:15:30 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-afgelasten-evenementen-en-bijeenkomsten,-13-maart-2020
<![CDATA[2020]]> 2020-02-03T12:53:08 https://www.grave.nl/oud-nieuws/2020 <![CDATA[2019]]> 2019-02-19T10:54:06 https://www.grave.nl/oud-nieuws/2019 <![CDATA[Call ACCTTiVAte open voor MKB-ers met crossover innovaties]]> MKB-ers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, kunnen tot 5 september van dit jaar voorstellen indienen voor ‘crossover innovatieprojecten’. Dit zijn projecten gericht op technologie-transfer tussen de sectoren agrifood, health, ICT en/of aerospace. Kijk hier voor meer informatie over Call ACCTTiVAte.

]]> 2017-06-19T09:10:38 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/call-accttivate-open-voor-mkb-ers-met-crossover-innovaties
<![CDATA[Aandacht voor boerenbedrijf in 'Over de vloer bij de Boer']]> Onder aanvoering van FoodInspiration is op 12 juni 2017 'Over de vloer bij de Boer' van start gegaan. Deze nieuwe campagne zet de spotlights op de agrarische sector. Boerenbedrijven maken op hun beurt kans op een complete make-over van hun winkel via de actie Pimp My Farmshop. Winkels kunnen tot 1 augustus 2017 worden aangemeld. Kijk hier voor meer informatie over 'Over de vloer bij de Boer'.

]]> 2017-06-19T09:05:39 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/aandacht-voor-boerenbedrijf-in-over-de-vloer-bij-de-boer
<![CDATA[Werkzaamheden Hoogeweg – Generaal de Bonsweg]]> De gemeente Grave heeft aannemingsbedrijf D. van der Steen B.V. uit Utrecht opdracht verleend voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden op de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg in Grave. Het betreft het gedeelte vanaf de gemeentegrens met Mill en Sint Hubert nabij de Campagnelaan tot aan de Steegschenhofscheweg.

Wat gaat er precies gebeuren

De werkzaamheden bestaan uit het frezen van de oude deklaag en het repareren van slechte stukken in de onderlaag. Vervolgens wordt er over de gehele lengte een stalen wapening op het wegdek aangebracht, waarna er twee lagen asfalt aangebracht worden. Daarnaast worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de goten en straatkolken, worden inritten opnieuw gestraat en worden de wegmarkeringen aangebracht. Tenslotte worden de bermen aangevuld en afgewerkt.

Verkeerskundige aanpassingen

De Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg worden gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden duurzaam veilig ingericht. Kruispuntplateaus worden aangelegd om het verkeer af te remmen, te weten op de kruisingen Hoogeweg - Boltsbroekweg, Hoogeweg – Schrijfakkerweg en Hoogeweg - Campagnelaan. De kruisingen en de weg worden voorzien van de juiste wegmarkering.

Planning

De wegwerkzaamheden starten op zaterdag 1 juli 2017 om circa 7.00 uur en zijn gereed op maandag 10 juli 2017 om circa 06.00 uur. De aannemer werkt daarbij dag en nacht door om de benodigde afsluiting zo kort mogelijk te houden. Hierdoor is de benodigde afsluiting circa twee weken korter ten opzichte van een reguliere uitvoeringswijze waarbij er alleen tijdens werkdagen en daguren gewerkt wordt.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden worden de Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er is voor deze werkzaamheden een omleidingsroute noodzakelijk. Het doorgaand verkeer tussen Mill en Grave wordt omgeleid via de N264, N277 en N324. Ook het lokale verkeer van en naar Escharen wordt omgeleid via de N324 en de Stoofweg. Ten behoeve van de bereikbaarheid van onder andere de Brouwketel, sportvelden, campings etcetera is een lokale omleidingsroute ingesteld over de Steegschenhofscheweg en de Kranenhofscheweg. Daarvoor wordt tijdelijk de Kranenhofscheweg opgesteld voor autoverkeer en worden de hekwerken halverwege tijdelijk verwijderd. De kruising Kranenhofscheweg - Beerschemaasweg blijft gedurende de werkzaamheden open voor het verkeer.

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de vrijliggende fietspaden langs de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg.

Hier kunt u een kaartje met de omleidingsroutes (PDF) bekijken.

Bus Arriva

Tijdens de werkzaamheden zal de bus van Arriva lijn 92 tussen Grave-Gennep op woensdag 5 juli en donderdag 6 juli niet rijden. De rest van de tijd zal de bus zijn normale dienstregeling kunnen volgen. Om de actuele situatie bij te kunnen houden kunt u meer informatie vinden op www.arriva.nl 

Vragen

Aanwonenden en belanghebbenden worden nog nader geïnformeerd middels een brief met betrekking tot de afsluiting, bereikbaarheid en contactgegevens van de aannemer. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen? Neem u gerust contact op met de heer T. Bronsema of de heer T. Grisel van de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 0486-477277 of via wegen@cgm.nl.

]]> 2017-06-16T10:36:48 https://www.grave.nl/werkzaamheden-hoogeweg-generaal-de-bonsweg