<![CDATA[Inschrijving pachtgrond gemeente Grave 2021]]> De gemeente Grave heeft besloten om de jaarlijkse pachtgronden bij hoogste inschrijving te verpachten.

Om in aanmerking komen voor de pacht van grond in 2021, moet u een bod doen met daarin de pachtprijs per hectare (ha). Het is mogelijk om op meerdere percelen grond een bod te doen. U moet duidelijk aangeven voor welk perceel u een bod doet, ook als u voor één perceel een bod doet. Degene met het hoogste bod kan in principe het perceel in 2021 geliberaliseerd pachten. De gemeente behoudt zich echter het recht voor al dan niet tot gunning over te gaan.

U kunt alleen een bod doen als u in de gemeente Grave woont en in deze gemeente beschikt over een reëel agrarisch bedrijf

Als aan u pachtgrond wordt toegewezen, dan wordt aan u naast de pachtprijs ook waterschapslasten en – als de te pachten oppervlakte groter of gelijk is dan één ha - de toetsingskosten van de Grondkamer in rekening gebracht.

Bod uitbrengen

U kunt uw bod uitbrengen door invulling van het inschrijfformulier (PDF) en dit formulier vóór 9 februari 2021 te mailen naar teamgrondzaken@cgm.nl. Vervolgens krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Als u geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen en wel een bod heeft gedaan, dan kunt u hierover uiterlijk op donderdag 11 februari 2021 telefonisch contact opnemen met Emile Kersten of Sandra van Osch van de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer 0486-477277.

Situatietekeningen

Voor 2021 zijn er nog 2 percelen pachtgrond voor de geliberaliseerde pacht beschikbaar. De pachtperiode loopt tot 31 december 2021. Bekijk hieronder de situatietekeningen van deze percelen. Ook liggen de tekeningen bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage.

In het pachtcontract staat onder andere vermeld, dat het recht van de jacht en de visserij op het gepachte aan de verpachter is voorbehouden.

Vragen

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Emile Kersten of Sandra van Osch van de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer: 0486-477277.

]]> 2021-01-27T09:00:00 https://www.grave.nl/pacht2021
<![CDATA[Uitbreiding subsidie zonnepanelen voor MKB-bedrijven]]> Vanaf 2021 kan elk MKB bedrijf subsidie aanvragen voor een kleinschalig zonnepanelenproject. In 2021 is het beschikbare budget 40 miljoen. De subsidie voor zonnepanelen bedraagt €125 per kW gezamenlijk piekvermogen. Deze tijdelijke uitbreiding van de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) loopt tot en met 31 december 2023.

De subsidie is beschikbaar voor onder meer MKB-bedrijven en ondernemers in de land- en tuinbouw. Particulieren komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden

Er moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze subsidie op www.rvo.nl. Op deze site staat een stappenplan. Hiermee leest u in een aantal eenvoudige stappen wat u moet doen, zodat u de aanvraag goed kunt afronden.

]]> 2021-01-25T08:00:00 https://www.grave.nl/uitbreiding-subsidie-zonnepanelen-voor-mkb-bedrijven
<![CDATA[Hoe zorg je dat je kind social media verstandig gebruikt]]> logo Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk

Je kunt er tegenwoordig niet meer omheen: social media. Jongeren groeien ermee op en gebruiken Instagram en TikTok vaak de hele dag door. Hoe zorg je als ouder dat je kind hier veilig mee omgaat? Wij geven tips.

Social media zijn leuk en dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Ze gebruiken deze sociale netwerken bijvoorbeeld om te ontspannen, op de hoogte te blijven van updates van vrienden en om in contact te komen met anderen. Maar naarmate je kinderen ouder worden, heb je als ouder vaak minder zicht op hun socialmediagebruik. Goede uitleg en duidelijke afspraken kunnen dan uitkomst bieden.

Blijf communiceren

Het is belangrijk om open te staan voor de beleving van je kind: toon interesse en stel vragen. Wat ziet je zoon of dochter online? En wat is zijn of haar ervaring daarbij? Leg uit wat social media zijn en benoem de voor- en nadelen. Vertel bijvoorbeeld dat het geen goed idee is om persoonlijke informatie zoals adresgegevens te delen. Kortom: blijf communiceren en geef aan dat je kind altijd bij je terechtkan met vragen.

Maak duidelijke afspraken

Tegelijkertijd is het belangrijk om duidelijk te zijn. Door goede afspraken te maken over de inhoud en frequentie van het online mediagebruik bijvoorbeeld. Geef hierbij zelf het goede voorbeeld door momenten zonder beeldschermen door te brengen. En twijfel je of je het allemaal wel goed aanpakt? Praat er dan eens met andere ouders over.

Vragen staat vrij

Heb je vragen over hoe je je kind verstandig leert omgaan met social media? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via 0485-396666 of info@cjglandvancuijk.nl.

]]> 2021-01-25T08:00:00 https://www.grave.nl/hoe-zorg-je-dat-je-kind-social-media-verstandig-gebruikt
<![CDATA[Nieuwe containers voor textielinzameling]]> Tussen 27 en 30 januari 2021 ruilen we op alle locaties van onze gemeenten de containers voor de textielinzameling om. Het kan dan voorkomen dat er even tijdelijk geen container staat om textiel in te doen. In principe duurt dat echter nooit langer dan een dag.

Nieuwe inzamelaar

Sinds 1 januari 2021 zamelt de firma Spronk textiel in voor onze gemeenten. De oude containers vervangen we tussen 27 en 30 januari 2021 door nieuwe exemplaren. In principe ruilen we een container op dezelfde dag om. Het kan wel voorkomen dat er die dag op de gebruikelijke plek even geen container voor textiel staat. Wij vragen u vriendelijk om dan het textiel mee naar huis te nemen en het later op de dag (of in de week) nog een keer te proberen.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2021-01-22T10:18:04 https://www.grave.nl/nieuwe-containers-voor-textielinzameling
<![CDATA[Informatie over het coronavirus]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noord, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Vanaf zaterdag 23 januari avondklok

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari 2021 een avondklok. Daar heeft de Tweede Kamer vandaag mee ingestemd. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Bekijk alle informatie op www.rijksoverheid.nl.

Informatiekaart avondklok

Bekijk het overzicht (infografic) over de regels van de avondklok op www.rijksoverheid.nl.

Persconferentie 20 januari 2021

Lockdown verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten

Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen.

Bekijk de actuele maatregelen tegen corona op www.rijksoverheid.nl.

Informatiekaart

Bekijk het meest actuele overzicht (infografic) met de coronaregels op www.rijksoverheid.nl.

Snel naar

]]> 2021-01-22T08:00:00 https://www.grave.nl/corona
<![CDATA[Januari 2021]]>

          Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2021-01-21T08:00:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-01-2021/voorwoord
<![CDATA[Statement voorzitters Brabantse veiligheidsregio's n.a.v. landelijke persconferentie]]> Ook wij hebben vandaag naar de persconferentie van het kabinet gekeken en geluisterd. En ook wij hebben op ons moeten laten inwerken wat er gezegd is. De zorg om de mutaties van het virus is groot, bij de experts en bij het kabinet. Die zorg delen wij. We zien in landen om ons heen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal en Spanje, wat de impact van de Britse variant is: piekende besmettingen, ziekenhuizen die de continue stroom van patiënten niet aan kunnen met keuzes voor artsen en verpleegkundigen op de intensive care tot gevolg. Ook andere mutaties zijn aan een opmars bezig. En er is maar één manier om te voorkomen dat dit zwarte scenario zich ook in Nederland, in Brabant voltrekt. Het aantal besmettingen moet naar beneden. Niet mondjesmaat, niet gestaag. Maar acuut en zo snel mogelijk.

De afgelopen maanden hebben wij veel van u gevraagd. En wij zijn er trots op hoe Brabanders zich overeind blijven in deze crisis. Het merendeel van u houdt zich aan de regels. U bent zich bewust van uw handelen, van wat u doet en wat u beter kunt laten. Toch vragen wij opnieuw om uw hulp en inzet. De besmettingscijfers, de opnamecijfers in de ziekenhuizen en op de intensive care afdelingen moeten rap naar beneden. Dat kunnen we alleen samen! En let daarbij op mensen in uw omgeving.

Brabanders, De toon vandaag is somber en ernstig. Er is echter, zoals gezegd, ook licht aan het einde van de tunnel. We zijn gestart met vaccineren. Rond de zomer zal de meerderheid van de volwassen Nederlanders ingeënt zijn. De druk op de zorg zal de komende maanden langzaam maar zeker afnemen. Maatregelen zullen versoepeld worden. Maar niet nu. Nu vragen we u opnieuw om de mouwen op te stropen en met ons dit virus te lijf te gaan. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

]]> 2021-01-20T18:00:00 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s-n-a-v-landelijke-persconferentie
<![CDATA[Meld u aan als Slimme Buur en win tot €1000 terug op uw isolatie of zonnepanelen]]> Ervaringen delen

Heeft u isolatie of zonnepanelen aangeschaft en bent u bereid uw buren op verzoek te informeren over uw ervaringen? Meld u dan voor 8 februari 2021 aan op www.slimmebuur.nl en maak kans om (een deel van) het bedrag dat u uitgaf aan isolatie of zonnepanelen terug te winnen!

Advies

Heeft u nog geen isolatie of zonnepanelen, maar overweegt u deze wel? Dan kunt u natuurlijk gratis advies inwinnen bij een onafhankelijk adviseur van het energieloket via www.brabantwoontslim.nl, maar misschien hoort u liever over de ervaringen van een bekende. In dat geval kunt u op www.slimmebuur.nl vinden wie in uw buurt al zonnepanelen of isolatie heeft aangeschaft. Alle mensen die zich hebben aangemeld, zijn bereid om u over hun proces te vertellen. Op dit moment hebben 2000 Nederlanders zichzelf op de kaart gezet, maar dit aantal groeit. Maak er ‘slim’ gebruik van!

SlimmeBuur is een initiatief van klimaatstichting HIER en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

]]> 2021-01-20T14:00:27 https://www.grave.nl/meld-u-aan-als-slimme-buur-en-win
<![CDATA[Brug bij Grave afgesloten avond en nacht van zaterdag 6 februari op zondag 7 februari 2021]]> Werkzaamheden aan de brug bij Grave

De conserverings- en schilderwerkzaamheden aan de John S. Thompsonbrug bij Grave verlopen volgens planning. Dit houdt in dat de slim-fit-coat binnenkort verplaatst gaat worden naar het derde brugdeel. Deze verplaatsing vindt plaats in de avond en nacht van zaterdag 6 februari op zondag 7 februari 2021. Bij deze verplaatsing komt extra werk kijken omdat het derde brugdeel langer is. Er wordt een deel aan de slim-fit-coat toegevoegd. Daarom is het nodig om de brug af te sluiten voor het autoverkeer van zaterdag 18.00 uur tot en zondag 07.00 uur.

Hulpdiensten en fietsers

Nood- en hulpdiensten kunnen de brug, op dezelfde manier als bij eerdere nachtelijke afsluitingen, wel passeren Ook fietsers kunnen, onder begeleiding van verkeersregelaars, de brug over via het fietspad.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden aan de John S. Thompsonbrug op www.rijkswaterstaat.nl. Hier kunnen geïnteresseerden zich ook abonneren op een digitale nieuwsbrief, waarmee men op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

]]> 2021-01-20T08:00:00 https://www.grave.nl/brug-bij-grave-afgesloten
<![CDATA[Op de valreep: u kunt nog aansluiten bij de collectieve inkoopactie isolatie en zonnepanelen!]]> Klok

Winst uit je woning

Heeft u goede voornemens om duurzamer, zuiniger en comfortabeler te gaan leven? Maak het verduurzamen van uw woning dan gemakkelijker en goedkoper door deze maand nog aan te sluiten bij de collectieve inkoopactie van Winst uit je Woning. Tientallen huishoudens uit gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert doen definitief mee met de collectieve inkoopactie van Winst uit je Woning. Op dit moment wordt er voor een waarde van minimaal €65.000,- duurzame maatregelen aangeschaft.  Denk aan zonnepanelen, isolatie (gevel, vloer of dak), HR-beglazing en het waterzijdig inregelen van de cv-installatie. Slim, want duurzame maatregelen aanschaffen is voordeliger met meer mensen! U kunt nog tot 31 januari 2021 meedoen met de actie. Ga naar www.winstuitjewoning.nl voor meer informatie en meld u snel aan.

Duurzaamheidslening

Wilt of kunt u momenteel geen eigen investering doen? Dan bieden de gemeenten u de optie om gebruik te maken van de duurzaamheidslening. Door de voordelige leenvoorwaarden van deze lening komt het geregeld voor dat u met de duurzaamheidsmaatregelen meer bespaart dan u af moet lossen. U kunt tot €15.000 lenen en betaalt afhankelijk van het geleende bedrag de lening af in 10 of 15 jaar. Ga naar de pagina Duurzaamheidslening voor de voorwaarden en het aanvragen. Komen uw maatregelen in 2021 in aanmerking voor rijkssubsidie? Dan regelt Winst uit je Woning de subsidieaanvraag voor u.

.

]]> 2021-01-19T11:17:00 https://www.grave.nl/nog-twee-weken-voor-collectieve-inkoopactie-isolatie-en-zonnepanelen
<![CDATA[Gratis energieadvies tot eind maart]]> Animatietekening met info over duurzaam wonen.

Goede voornemens om uw huis te verduurzamen en behoefte aan betrouwbare informatie die afgestemd is op uw wensen en mogelijkheden? Wij bieden het u, voor niets. Kom voor eind maart 2021 naar het energiespreekuur van ons energieloket Brabant Woont Slim.

Zeer tevreden deelnemers

90% van de deelnemers is tevreden of zeer tevreden over de ontvangen informatie en zou de spreekuren aanraden aan anderen. Deelnemers prijzen met name de duidelijke adviezen en de deskundigheid van de adviseur. Op dit moment is het nog mogelijk om een gesprek in te plannen tot eind maart 2021. De energiespreekuren van Brabant Woont Slim vinden in verband met de sluiting van de bibliotheek online plaats.

Gesprek inplannen

Wilt u ook uw woning verduurzamen om uw energierekening te verlagen, uw wooncomfort te verhogen en bij te dragen aan beter milieu? Plan dan een online afspraak in op www.brabantwoontslim.nl. Ons energieloket Brabant Woont Slim is onafhankelijk en zal daarom altijd de beste oplossing(en) voor uw situatie aandragen.

]]> 2021-01-14T08:00:00 https://www.grave.nl/gratis-energieadvies-tot-eind-maart
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over verlenging lockdown]]> Beste Brabanders,

Wat hadden wij het nieuwe jaar anders willen beginnen. Allemaal hoopten wij dat 2021 van start kon gaan met versoepelingen van de coronamaatregelen. Helaas; de realiteit is dat het aantal besmettingen nog steeds te langzaam daalt, evenals de opnames in de ziekenhuizen. Ondanks de lockdown die sinds 16 december 2020 geldt, ondanks de inzet van zoveel van u. We snakken allemaal naar meer ruimte, letterlijk en figuurlijk, maar het zit er op dit moment simpelweg niet in.

Het kabinet heeft aangekondigd de huidige lockdown te verlengen met nog eens drie weken. En ook al weten we inmiddels hoe het werkt, en is het wellicht niet een totale verrassing, het valt je toch weer rauw op het dak.

Hoe langer deze crisis duurt, hoe lastiger het wordt om de moed er in te houden. Er wordt al maanden veel van ons gevraagd en dat begint zijn tol te eisen. Wij zien uw vermoeidheid, wij zien uw worstelingen. Maar er is ook licht aan het eind van deze coronatunnel: de vaccinaties zijn vorige week begonnen. Het begin van het onder controle krijgen van deze pandemie. Maar zover is het nog niet. Het opduiken van mutaties van het coronavirus zoals de zeer besmettelijke Britse variant baren zorgen. Als je de berichten uit het Verenigd Koninkrijk hoort en ziet, dan begrijp je waarom het bittere noodzaak is om vol te blijven houden. En dat betekent, u kunt het inmiddels wel dromen, naast de hygiëne maatregelen: hou afstand, blijf en werk thuis en beperk het aantal sociale contacten.

Een verlenging van drie weken betekent definitief een streep door carnaval 2021. Zoals de Brabantse Carnaval Federatie en alle verenigingen al zagen aankomen. Het is dus niet onverwacht maar evengoed een grote teleurstelling voor velen van u. Het enige dat wij nu kunnen doen, is doorbijten. Vol blijven houden met de blik gericht op beter tijden. Want die komen. Ook deze storm zal gaan liggen. En dan kunnen wij Brabanders weer leven zoals wij dat het liefste doen: dicht bij elkaar.

]]> 2021-01-13T10:36:06 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-verlenging-lockdown
<![CDATA[Wegafsluiting Schutsboom Escharen]]> Vanaf maandag 18 januari 2021 wordt een gedeelte van de Schutsboom in Escharen afgesloten voor al het verkeer wegens wegwerkzaamheden. Aannemer T. van de Haterd uit Geffen start dan met het woonrijp maken van een gedeelte van de Schutsboom.

Woningen aan de Schutsboom zijn bereikbaar vanaf de Graafschedijk. De werkzaamheden zullen naar verwachting drie weken in beslag nemen. Bekijk hieronder een gedetailleerde kaart van de wegwerkzaamheden.

]]> 2021-01-12T16:09:28 https://www.grave.nl/wegafsluiting-schutsboom
<![CDATA[Verkoop gebouw voormalig St. Catharina’s Gasthuis (Katrien)]]> Eind december 2020 heeft de gemeente Grave het gebouw van het voormalig Sint Catharina’s Gasthuis, Brugstraat 13 te Grave, verkocht. Daarmee komt een einde aan een periode van langdurige leegstand en dreigende verwaarlozing van dit rijksmonument.

Klooster Catharinagasthuis

St. Catharina’s Gasthuis, Grave. Foto: BHIC.

Het Sint Catharina’s Gasthuis, in de volksmond ‘Katrien’ is een van de fraaiste rijksmonumenten in het centrum van Grave. Het gebouw kent een rijke historie. In 1294 stichtte Jan van Cuyk een Catharinagasthuis voor ‘kranken en ellendigen’. Dit gebouw werd afgebroken in 1835. De Franciscanessen Alles voor Allen uit Breda bouwden vervolgens aan de Brugstraat in neoclassicistische stijl (architect J.H. Laffertée uit ’s-Hertogenbosch) een nieuw klooster, dat in september 1837 werd voltooid. De zusters verzorgden er bejaarden, zieken en van meet af aan ook weeskinderen. In 1838 begonnen ze er ook een armenschool. Het gebouw kende later ook andere functies. Het laatst was het in gebruik als gemeenschapsaccommodatie en bood het onderdak aan muziekonderwijs, balletlessen, schildercursussen en andere kunstzinnige en culturele activiteiten. Nadat deze activiteiten vertrokken naar het nieuw gebouwde Catharinahof aan de Koninginnedijk, kwam het gebouw in 2014 leeg te staan. Het werd door de gemeente te koop gezet.

Het voormalige Sint Catharina’s Gasthuis bleek echter lastig verkoopbaar. In 2018 strandde een eerdere, vergevorderde verkooppoging. Na gesprekken met diverse potentiële kopers is het Rijksmonument dan toch eind december 2020 verkocht. De nieuwe eigenaren hebben de wens uitgesproken om een nieuwe invulling aan het pand te geven, indien mogelijk op het gebied van zorg.

Wethouder Lemmen, portefeuillehouder Vastgoed, toont zich verheugd over de verkoop: “Na jaren van leegstand en met verschillende gegadigden een veelheid aan varianten bekeken en afgewogen te hebben is het verheugend, dat een monumentaal pand in het centrum van Grave eindelijk weer een bestemming krijgt. Niet alleen maakt deze verkoop een einde aan leegstand en dreigende verwaarlozing, de verkoop past ook uitstekend in het door de gemeente zo gewenste profiel van Grave, bastion van zorg”.

Ook wijst de wethouder er op dat: “Na het Arsenaal is nu een volgende stap gezet om de leefbaarheid van de binnenstad van Grave weer te verhogen. Recent is ook het voormalige Palazzo in andere handen overgegaan. We hopen dat ook daar nu eindelijk iets moois voor terugkomt”.

Het pand is van de hand gedaan voor het ook gevraagde bedrag van 849.000 euro. De boekwinst wordt in de exploitatie opgenomen en komt ten goede aan het jaarrekeningresultaat 2020.

]]> 2021-01-11T13:44:45 https://www.grave.nl/verkoop-gebouw-voormalig-st-catharina-s-gasthuis
<![CDATA[Gratis energieadvies tot eind maart 2021]]> Animatietekening voor duurzaam wonen

De energiespreekuren van Brabant Woont Slim vinden in verband met de sluiting van de bibliotheek online plaats. Op dit moment is het nog mogelijk om een gesprek in te plannen tot eind maart 2021.

Deelnemers zeer tevreden

De pilot, georganiseerd door de gemeente Cuijk, is zeer goed ontvangen door inwoners. 90% van de deelnemers is tevreden of zeer tevreden over de ontvangen informatie en zou de spreekuren aanraden aan anderen. Deelnemers prijzen met name de duidelijke adviezen en de deskundigheid van de adviseur.

Afspraak maken

Wilt u ook uw woning verduurzamen om uw energierekening te verlagen, uw wooncomfort te verhogen en bij te dragen aan beter milieu? Plan dan een online afspraak in op www.brabantwoontslim.nl. Ons energieloket Brabant Woont Slim is onafhankelijk en zal daarom altijd de beste oplossing(en) voor uw situatie aandragen.

]]> 2021-01-08T10:01:31 https://www.grave.nl/gratis-energieadvies-tot-eind-maart-2021
<![CDATA[Vroegsignalering van schulden]]> Gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Close up van een hand die op een telmachine zijn schulden telt.

Op 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Met deze wijziging krijgen gemeenten de verplichting om actief hulp te bieden aan inwoners met betaalachterstanden, in plaats van dat zij zelf aan de bel trekken.

Het doel van de gewijzigde wet is dat (hogere) schulden worden voorkomen en dat gemeenten op tijd in contact komt met inwoners die nog niet in beeld waren. Zo worden (verdergaande) incassomaatregelen, afsluitingen, bronheffing en huisuitzettingen zoveel mogelijk voorkomen.

Hoe werkt het

Woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterbedrijven zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht om achterstanden van hun klanten te melden bij de gemeente. Wanneer signalen wijzen op schulden of een groter risico op schulden, heeft de gemeente de plicht om actief hulp te bieden. Via een huisbezoek of telefonisch wordt contact gelegd. Vervolgens gaan een medewerker van schuldhulpverlening (PLANgroep) en een maatschappelijk werker van Sociom met u het gesprek aan. Het eerste contact is gericht op het bepalen van de problematiek en het aanvaarden van hulp, eventueel op maatschappelijk/sociaal vlak.

Opschorting

Wanneer u de hulp accepteert, wordt een incassoproces opgeschort, voor in principe 30 dagen. In die 30 dagen wordt gekeken naar een snelle oplossing of nadere afspraken, bijvoorbeeld een betalingsregeling of schuldhulptraject. Als er geen behoefte is aan hulp wordt het vroegsignaleringstraject gestopt. De partner die de betaalachterstand gesignaleerd heeft start het incassotraject dan weer op.

Cijfers binnen het Land van Cuijk

Uit recente cijfers van CBS blijkt het aantal huishoudens met problematische schulden als volgt per gemeente: Boxmeer 4,8%, Cuijk 7,4%, Grave 6,3%, Mill en Sint Hubert 4,3%, Sint Anthonis 2,9%. Landelijk is dit percentage 8,3%. Door de impact van het coronavirus kan het aantal huishoudens met risicovolle of problematische schulden de komende jaren toenemen. Reden te meer om te starten met vroegsignalering van schulden, om daarmee escalatie van problemen te voorkomen.

]]> 2021-01-08T09:37:16 https://www.grave.nl/vroegsignalering-van-schulden
<![CDATA[Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)]]> Vanaf 1 maart 2020 kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze regeling is bedoeld om ondernemers die als gevolg van de Coronacrisis tijdelijk geen inkomen hebben, van een inkomen te voorzien. Daarnaast kan er, als er sprake is van liquiditeitsproblemen, een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Update januari 2021: Uitstel terugbetaling Tozo lening voor bedrijfskapitaal

Voor de Tozo was oorspronkelijk geregeld dat zelfstandig ondernemers met een lening voor bedrijfskapitaal per 1 januari 2021 zouden starten met aflossen. Veel zelfstandig ondernemers zijn echter nog niet in staat om al per 1 januari 2021 aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft daarom besloten dat de aflossingsdatum verschoven wordt naar 1 juli 2021. Daarnaast wordt de renteopbouw in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 stopgezet. De looptijd van de lening wordt verlengd van 3 naar 3,5 jaar. Wie toch per januari 2021 of sneller dan binnen 3,5 jaar wil aflossen, kan dat uiteraard nog steeds doen.

De ondernemers die een lening voor bedrijfskapitaal hebben ontvangen, ontvangen binnenkort een brief met meer informatie.

]]> 2021-01-07T16:00:00 https://www.grave.nl/corona-tozo
<![CDATA[Ondernemers en zzp'ers]]>

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We zijn ons ervan bewust dat dit ook grote gevolgen heeft voor ondernemers en zzp'ers. Het kabinet heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd voor ondernemers en zzp'ers. Ook lokaal heeft de  gemeente enkele maatregelen getroffen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Ook voor sportverenigingen en accommodaties heeft deze tijd veel gevolgen. Zij kunnen op deze pagina meer informatie vinden.

Heeft u ondanks onderstaande informatie toch nog vragen, of wilt u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@cgm.nl. Wij beantwoorden uw e-mail binnen twee werkdagen.

Bent u specifiek op zoek naar informatie over de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)? De Tozo bestaat uit twee onderdelen: Uitkering voor levensonderhoud en Lening voor bedrijfskapitaal. Kijk hier voor beide onderdelen van de Tozoregeling.

]]> 2021-01-07T13:04:00 https://www.grave.nl/corona-ondernemers-en-zzp-ers
<![CDATA[Jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht gaan weer avondvliegen]]> Vanaf maandag 11 januari 2021 gaan jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht weer in de avonduren vliegen. In de weken 2, 3, 6, 7, 10 en 11 wordt er van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats en de laatste vliegavond is op 18 maart 2021.

Nachtzichtapparatuur

De daadwerkelijke inzet van de vliegtuigen tijdens missies vindt voornamelijk plaats bij duisternis. Speciaal voor het vliegen bij duisternis heeft de vlieger de beschikking over sensoren en geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision Goggles (NVG). Door deze NVG’s ziet de vlieger alles in groentinten en daarbij is het zicht ook nog eens beperkt, alsof hij door twee kokers kijkt. Het trainen is daarom pas zinvol als het volledig donker is.

Oefengebied

Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de militaire vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant.

Informatie

De bemanningen van transportvliegtuigen en helikopters trainen overigens het gehele jaar door in de avonduren. Wilt u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan op luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via luchtmacht.nl/geluidshinder.

]]> 2021-01-06T10:43:28 https://www.grave.nl/jachtvliegtuigen-van-de-koninklijke-luchtmacht-gaan-weer-avondvliegen
<![CDATA[Rectificatie Afvalkalender 2021]]> Op de Afvalkalender 2021 staan de openingstijden van de milieustraat en de groenstraat in Haps fout weergegeven.

De juiste openingstijden zijn

Excuses voor het ongemak.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2021-01-06T10:12:45 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/rectificatie-afvalkalender-2021
<![CDATA[Wat de effecten van corona ook zijn: Sociom helpt]]> Bezorgde vrouw achter een raam.

Het is een heftige tijd waarbij iedereen wordt geraakt door het coronavirus. Door eigen ziekteklachten of overlijden in de naaste omgeving, maar ook door de effecten van de maatregelen die nodig zijn om het virus te bestrijden. Bij Sociom kunnen mensen altijd terecht voor een gesprek, praktische hulp, advies of ondersteuning.

Het coronavirus is inmiddels al maanden onder ons en dat heeft grote gevolgen voor veel mensen. Mensen maken zich zorgen en dat is begrijpelijk. Ze hebben geliefden verloren, kampen met klachten omdat ze zelf ziek zijn geweest, lopen vast omdat ze weinig kunnen doen, voelen zich verloren of maken zich zorgen over werk, inkomen of de toekomst. Sociom biedt ondersteuning en een luisterend oor.

Advies, hulp en ondersteuning

Mensen kunnen bij ons altijd terecht voor advies, hulp en ondersteuning. Of iemand nu behoefte heeft aan een gesprek van mens tot mens, wil praten met iemand die naar hun verhaal luistert of helpt om de dingen op een rijtje te krijgen. Als iemand hulp kan gebruiken, op welke manier dan ook, kunnen ze altijd aankloppen bij Sociom.

Niet blijven zitten met zorgen

Onze speciaal opgeleide vrijwilligers en professionals bieden ondersteuning, kijken wat iemand nodig heeft en helpen iemand verder. Zij kunnen helpen met praktische zaken, advies geven of doorverwijzen naar de juiste hulpverleners of instanties. Mensen staan er niet alleen voor. Ze kunnen vrijblijvend bellen of appen op het speciale corona-nummer 06-82901249 of mailen naar info@sociom.nl.

Over Sociom

Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en voor de gemeente West Maas en Waal. Sociom is er voor iedereen, van jongere tot senior. De sociaal werkers van Sociom brengen mensen samen, ondersteunen waar nodig en zijn altijd in de buurt. Zie ook www.sociom.nl.

Logo Sociom

]]> 2021-01-05T09:00:00 https://www.grave.nl/effecten-corona-sociom-helpt
<![CDATA[Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties]]> Om onder andere burgers en bedrijven van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheidsorganisaties gegevens. Overheidsorganisaties halen die gegevens uit zogeheten basisregistraties. Dat zijn ze verplicht. Een basisregistratie is een officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Basisregistraties

Er zijn meerdere basisregistraties. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP). Hierin worden al uw persoonsgegevens bewaard. Als u bij uw gemeente een afschrift van een huwelijks- of geboorteakte opvraagt, wordt dat samengesteld aan de hand van de gegevens uit de BRP. Een ander voorbeeld is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie. Het Kadaster maakt veelvuldig gebruik van de BAG. Een derde voorbeeld, tenslotte, is de Basisregistratie Voertuigen (BRV). In de BRV staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit deze registratie verstrekt de Rijksdienst voor het Wegverkeer onder andere informatie aan burgers en bedrijven over voertuigen en kentekenbewijzen.

Een overzicht van alle basisregistraties die overheidsorganisaties gebruiken vindt u op digitaleoverheid.nl.

Fout melden

Het is belangrijk dat de gegevens in de basisregistraties kloppen. Als u een fout in een van de registraties ontdekt, is het zaak dat dit snel hersteld wordt. Bijvoorbeeld als u volgens de BRV eigenaar bent van een voertuig terwijl dat niet zo is. U krijgt dan de bekeuring als met dit voertuig een verkeersovertreding wordt gemaakt. Of u bent ingeschreven op een verkeerd adres en daarom ontvangt u geen of minder uitkering dan waarop u recht heeft.

Fouten in een basisregistratie kunnen heel vervelende gevolgen voor bedrijven of burgers hebben, daarom is het van belang een fout te herstellen. De organisatie die verantwoordelijk is voor die basisregistratie, moet dat doen. Dus burgers en bedrijven die een fout opmerken, zullen bij die organisatie een melding moeten doen. Soms is dat lastig, omdat niet altijd duidelijk is bij wie of welke organisatie men nu precies moet zijn. Dat maakt een oplossing ingewikkeld.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is er voor u als het onduidelijk is bij welke organisatie aangeklopt moet worden om de fout te herstellen. Het MFO brengt melders en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen naar een oplossing te zoeken. Het MFO ging op 4 januari 2021 van start en is te vinden via www.rvig.nl en www.rijksoverheid.nl.

Hoe werkt het MFO

Bekijk een animatievideo op www.rvig.nl om te zien hoe het MFO werkt. Of bekijk de infografic met uitleg op rvig.nl.

]]> 2021-01-05T09:00:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/meldpunt-fouten-in-overheidsregistraties
<![CDATA[Laatste maand voor collectieve inkoopactie isolatie en zonnepanelen]]> Logo Winst uit je eigen woning

Goede voornemens om duurzamer, zuiniger en/of comfortabeler te gaan leven? Maak het verduurzamen van uw woning gemakkelijker en goedkoper door deze maand nog aan te sluiten bij de collectieve inkoopactie van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert en Winst uit je Woning. In de drie gemeenten hebben al bijna 500 huishoudens offertes opgevraagd voor onder andere zonnepanelen, isolatie (gevel, vloer of dak), HR-beglazing en het waterzijdig inregelen van de cv-installatie. Ook zijn de eerste definitieve opdrachten al uitgezet. Slim, want duurzame maatregelen aanschaffen is voordeliger met meer mensen!

Laatste maand

U kunt nog tot 31 januari 2021 meedoen met de actie. Ga naar www.winstuitjewoning.nl voor meer informatie en aanmelden.

Duurzaamheidslening

Wilt of kunt u momenteel geen eigen investering doen? Dan bieden wij u de optie om gebruik te maken van de duurzaamheidslening. Door de voordelige leenvoorwaarden van deze lening komt het geregeld voor dat u met de duurzaamheidsmaatregelen meer bespaart dan u af moet lossen. U kunt tot €15.000 lenen en betaalt afhankelijk van het geleende bedrag de lening af in 10 of 15 jaar. Ga naar Duurzaamheidslening voor de voorwaarden en aanvragen. Als uw maatregelen in 2021 in aanmerking komen voor rijkssubsidie, dan regelt Winst uit je Woning de subsidieaanvraag voor u.

]]> 2021-01-04T14:36:30 https://www.grave.nl/laatste-maand-voor-collectieve-inkoopactie-isolatie-en-zonnepanelen
<![CDATA[Hoe bezorg je je kind thuis een leuke tijd?]]> Je kind in huis vermaken, hoe doe je dat? Na de online lessen slaat de verveling vaak toe. Normaal konden jullie samen uitstapjes maken, maar helaas zijn veel attracties nu gesloten. Het bos en de speeltuin hebben jullie ondertussen wel gezien en het wordt kouder buiten. Hoe bezorg je je zoon of dochter dan tóch een leuke tijd? Simpel: door eropuit te gaan in huis!

Ideeën

Kinderen zijn in deze periode vaker thuis dan gewoonlijk. Om te voorkomen dat vrije tijd grotendeels wordt opgevuld met TikTok en YouTube, delen wij vier ideeën om op ontdekkingstocht te gaan in huis:

Enthousiast geworden? Blok samen met je kind wekelijks een vast dagdeel voor familietijd. Zo bied je zowel structuur als plezier én kan je kind zich op iets leuks verheugen.

Logo Centrum Jeugd en Gezin

Vragen staat vrij

Heb je vragen over je kind in huis vermaken? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via 0485-396666 of info@cjglandvancuijk.nl.

]]> 2021-01-04T14:17:07 https://www.grave.nl/hoe-bezorg-je-je-kind-thuis-een-leuke-tijd
<![CDATA[Burgemeester Roolvink kondigt vertrek aan per 1 april 2021]]> Geachte leden van de gemeenteraad, Beste inwoners van Grave, Velp, Gassel en Escharen,

Het jaar 2021 is alweer enkele dagen oud. De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst gaat vanwege de coronacrisis niet door. Graag wil ik u een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar wensen. Ik hoop dat het jaar 2021 u brengt waarop u hoopt.

De dagen rond Kerstmis zijn goed voor bezinning. Goed voor het terughalen van herinneringen en tegelijkertijd vooruitkijken naar de toekomst. Ik heb na lang nadenken en intensieve gesprekken een besluit genomen over een vraagstuk waar ik al een tijd mee worstel. Ik wil u daar deelgenoot van maken.

Sinds mei 2013 vervul ik het prachtige ambt van burgemeester van de gemeente Grave. Ik doe dit vol overgave, met tomeloze energie en met heel veel liefde. Het invullen van de rol van burgervader en het functioneren als boegbeeld. Het voorzitten van de gemeenteraad en het voorzitten van het college. Het zijn van portefeuillehouder en bovenal het veel kunnen betekenen voor de inwoners en ondernemers van Grave, Velp, Gassel en Escharen. Een periode, waarin ik het verschil heb mogen maken op dossiers. Een tijd met vele fijne, intense en inspirerende contacten, zowel binnen de gemeente als daarbuiten, met gesprekken in het hart van de samenleving; fantastisch, het heeft mij veel plezier en energie opgeleverd.

Het waren acht bijzonder mooie en boeiende jaren. Inspannend ook. Het was ook een tijdsbestek waarin de discussie over de bestuurlijke toekomst van Grave een steeds scherpere toon kreeg. Dit vraagt, zeker voor mij als voorzitter van de gemeenteraad en als voorzitter van het college, om kracht en energie.

Ten tijde van de gesprekken rond mijn herbenoeming, is mij gevraagd of ik een nieuwe periode van zes jaar zou volmaken. Ik heb toen gezegd dat daarvoor diverse aspecten van belang zijn. Gezondheid is één van die aspecten.

Bijna twee jaar geleden heb ik in het ziekenhuis gelegen met een bloedvergiftiging. Op enig moment deelde de arts mij mee dat hij niets meer voor mij kon doen als de koorts niet binnen een paar uur zou dalen. Hij gebruikte woorden als afscheid nemen van familie… Woorden die nog vaak door mijn hoofd spoken. Mijn ziekenhuisopname toen, heeft onmiskenbaar voor een andere mindset gezorgd. De vraag wat het belangrijkste is in het leven, is snel beantwoord: gezondheid. Het afgelopen jaar, met de Corona-crisis, is dit ondubbelzinnig gebleken. Ik heb altijd meer dan 100% inzet gegeven. Dat mag ook van een burgemeester verwacht worden. In toenemende mate merk ik dat ik niet meer in staat ben de gemeente Grave meer dan 100% te geven.

In mei 2013 heb ik mijzelf onder andere tot doel gesteld om de gemeente Grave te begeleiden in het proces om te komen tot definitieve besluitvorming over de bestuurlijke toekomst. Op 17 maart 2021 is het zover. Die dag mogen de inwoners zich in een inwonersraadpleging uitspreken over de vraag of Grave wel of niet zelfstandig moet blijven. Op 23 maart 2021 volgt het raadsdebat over de uitslag. De bestuurlijke toekomst wordt dan bepaald. Voor mij als burgemeester, luisterend naar mijn lichaam, is dat een mooi en natuurlijk moment om ruimte te maken voor een nieuwe burgemeester voor de gemeente Grave. Het is, zoals gezegd, geen eenvoudig besluit.

Het leek mij correct om mijn vertrek voor de uitslag van de inwonersraadpleging aan te kondigen en niet te wachten tot daarna. Ik heb bij de commissaris van de Koning aangegeven dat ik per 1 april 2021 mijn werkzaamheden als burgemeester van Grave zal beëindigen. Tot die datum zal ik mij ten volle blijven inzetten voor onze prachtige gemeente.

Met vriendelijke groet,

Lex Roolvink

Burgemeester gemeente Grave

]]> 2021-01-04T11:09:36 https://www.grave.nl/burgemeester-roolvink-kondigt-vertrek-aan
<![CDATA[Subsidieregeling voor culturele organisaties in verband met COVID-19 gemeente Grave]]> Als gevolg van het COVID-19 worden diverse culturele organisaties (verenigingen en instellingen) financieel getroffen. Met name organisaties met een eigen accommodatie. Om deze organisaties financieel tegemoet te komen is de subsidieregeling: Nadere regel Incidenteel subsidie Cultuur 2020 COVID-19 gemeente Grave opgesteld.

De kernpunten van deze subsidieregeling zijn

Subsidie aanvragen

Als uw organisatie aanspraak wil maken op een subsidie op grond van deze regeling dien dan uiterlijk 31 maart 2021 uw aanvraag in. De subsidieregeling, het aanvraagformulier en de toelichting op het aanvraagformulier staan in de bijlagen. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit inclusief bijlagen naar info@grave.nl onder vermelding van "Aanvraag subsidie covid cultuur 2020".

Bijlagen

]]> 2021-01-01T08:00:00 https://www.grave.nl/covid-cultuur
<![CDATA[Webinar kom in beweging tegen Corona]]>

Het coronavirus heeft grote impact op ons dagelijks leven. Aandacht voor gezond eten, voldoende bewegen en mentaal fit blijven, zijn nu extra belangrijk. Leef zo gezond mogelijk, want dan werkt je afweersysteem het beste. Geef zo het coronavirus minder kans om toe te slaan!

Beweeg meer en word fitter

Waarom is het juist in deze tijd zo belangrijk om regelmatig te bewegen? Laten we eerlijk zijn, het merendeel van je dag zitten is niet gezond. Toch is dat iets wat mensen dag in dag uit doen. Het minste wat wij kunnen doen is mensen uitdagen om meer te bewegen en fitter te worden. Maar hoe zorg je er nu voor dat je voldoende beweegt in deze tijden?

Programma

Tijdens het gratis webinar ‘Kom in beweging tegen corona’ geven Guus van den Heuvel, buurtsportcoach, en Roel van de Sande, combinatiefunctionaris, een half uur lang tips, inzichten en handvatten waar je direct mee aan de slag kunt. Het webinar vindt plaats op: donderdag 7 januari 2021 van 08.30 tot 09.00 uur

Aanmelden

Start je jaar én werkdag goed. Het kost je slechts een half uur om allerlei mogelijkheden te ontdekken om meer te bewegen tijdens je dag. Bovendien zijn deze makkelijk en laagdrempelig toe te passen in je dagelijkse routine. Deelname aan het webinar is gratis.

]]> 2020-12-28T13:45:00 https://www.grave.nl/webinar-kom-in-beweging-tegen-corona
<![CDATA[Ondersteuningsverklaring verkiezingen 2021]]> Ondersteuningsverklaring afleggen

Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing dienen ondersteuningsverklaringen in te leveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring voor een nieuwe politieke groepering kunt u van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021 terecht bij de afdeling burgerzaken.

Wie kan deze verklaring afleggen

Ondersteuningsverklaringen kunnen alleen worden afgelegd door personen die als kiezer geregistreerd zijn. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een eenmaal afgegeven ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Waar moet deze verklaring afgelegd worden

De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke groepering die u wilt steunen en laat u controleren en registreren bij de gemeente. Vergeet niet om naast de ingevulde ondersteuningsverklaring uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stadhuis. U ondertekent het formulier in bijzijn van de ambtenaar. Nadat de medewerker uw ondersteuningsverklaring heeft gecontroleerd en geregistreerd, krijgt u het formulier gewaarmerkt terug. Het formulier levert u in bij de partij.

Ondersteuningsverklaring invullen

Vul de Ondersteuningsverklaring (PDF. 87kB) in en maak een afspraak voor controle en registratie.

Afspraak maken

Om de ondersteuningsverklaring te laten controleren, dient u telefonisch een afspraak te maken. Op die manier weet u zeker dat er op het gemeentehuis een bevoegde medewerker aanwezig is. U kunt een afspraak maken via 0486-477277.

Informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op website van de kiesraad.

]]> 2020-12-28T09:00:00 https://www.grave.nl/ondersteuningsverklaring-verkiezingen-2021
<![CDATA[Winnares EnergieBespaarPoster-actie verrast]]> winnares energie actie

De gelukkige winnares van de EnergieBespaarPoster-actie voor gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert is bekend: mevrouw Chavanu uit Langenboom! Afgelopen donderdag stond een monteur bij haar op de stoep om haar cv-installatie ‘waterzijdig in te regelen’. Een prijs ter waarde van €500, waarmee mevrouw jaarlijks zo’n €100-150 euro gaat besparen op haar energierekening. Daarom is haar, namens de drie gemeenten en Brabant Woont Slim, ook een (be)spaarvarken en een bos bloemen overhandigd. Hoewel waterzijdig inregelen erg onbekend is, is het voor heel veel huishoudens interessant.

De EnergieBespaarPoster-actie

In september 2o2ohebben gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert in samenwerking met Brabant Woont Slim een voucheractie georganiseerd. In deze actie kregen woningeigenaren een brief op de mat met een voucher ter waarde van €45 om duurzame producten te kopen in de webshop van Brabant Woont Slim. Deze actie was een groot succes; de voorraad was eind september al op. Bijna 2500 huishoudens hebben hun voucher verzilverd. Bij de brief zat ook een EnergieBespaarPoster met tips en maatregelen om snel geld te besparen op de energierekening. Deelnemers die deze poster invulden, ophingen en deelden met Brabant Woont Slim maakten kans op het inregelen van hun cv (installatie) door een gecertificeerde installateur.

Blij verrast

De winnares had nog nooit van waterzijdig inregelen gehoord, maar was blij verrast met de prijs: “Ik vond het ontzettend leuk. Ik heb meegedaan, omdat ik erg geïnteresseerd ben in duurzaam wonen en benieuwd was naar wat wij in dit oudere huis allemaal kunnen doen. De monteur heeft me uitgelegd hoe waterzijdig inregelen werkt en het lijkt mij heel zinvol. Een mooie aanvulling op wat we al gedaan hebben.” Mevrouw Chavanu is geen onbekende met duurzame maatregelen. In haar vorige woning in Grave was ze naar eigen zeggen de eerste in de hele gemeente met zonnepanelen op haar dak. In haar huidige woning in Langenboom heeft ze ook zonnepanelen, spouwmuurisolatie, duurzame beglazing, en nu dus een perfect afgestelde cv-installatie. Maar waarom zou je je cv waterzijdig laten inregelen? Wat houdt dat in? 

Waarom waterzijdig inregelen

In 80% van de gebouwen is de cv-installatie niet ingeregeld. Dit betekent dat de warmte van de cv-ketel niet gelijkmatig verspreid wordt over de verwarmingselementen (denk aan radiatoren, convectoren of vloerverwarming). Dit heeft twee negatieve gevolgen:

  1. Het kost u geld. De cv-ketel moet meer gas gebruiken om uw woning te verwarmen, en dat resulteert in een hogere energierekening.
  2. U levert in op comfort, omdat de verschillende ruimtes in uw woning niet gelijktijdig op temperatuur komen. Wellicht is het u al opgevallen dat sommige ruimtes traag of onvoldoende opwarmen. Niet prettig.

Waterzijdig inregelen vermindert deze problemen, waardoor u geld bespaart en comfortabeler woont.

Hoe werkt waterzijdig inregelen

Het principe van ‘waterzijdig inregelen’ is het beste uit te leggen met behulp van een voorbeeld. Stelt u zich een kraan voor met daaraan een horizontale leiding. Deze leiding heeft twee openingen naast elkaar. Onder beide openingen staat een emmer. Wanneer u de kraan openzet, zal de emmer die het dichtste bij de kraan staat het snelst gevuld zijn. De tweede emmer raakt pas later vol, terwijl de eerste emmer al overstroomt. Om de emmers even snel gevuld te krijgen, zal de doorstroom moeten veranderen. Ditzelfde geldt voor het warme water dat vanuit uw cv naar bijv. uw radiatoren wordt geleid. Waterzijdig inregelen stelt de radiatoren zo af dat ze ongeveer even snel warm worden. Zo heeft u ook een comfortabelere leefomgeving. Dit is voor veel mensen een belangrijke reden om hun cv af te laten stellen.

Wat kost het

De kosten van het waterzijdig inregelen van uw cv-installatie zijn situatieafhankelijk en variëren per aanbieder. Factoren die de prijs beïnvloeden zijn onder andere het aantal radiatoren, vloerverwarming en de aanwezigheid van dubbel instelbare radiatorkranen. Gemiddeld kost waterzijdig inregelen tussen de € 300,- en € 500,- per woning. De klus duurt ongeveer drie tot vier uur en heeft een gemiddelde terugverdientijd van 3 tot 5 jaar.

Betrouwbaar advies

Wilt u uw cv-installatie waterzijdig laten inregelen of heeft u andere plannen om uw woning te verduurzamen? Het energieloket Brabant Woont Slim kan u gratis advies geven en betrouwbare aanbieders aandragen. Plan snel een (online) adviesgesprek in via www.brabantwoontslim.nl/spreekuurgrave

]]> 2020-12-21T16:43:53 https://www.grave.nl/waterzijdig-inregelen
<![CDATA[Centrum Mantelzorg (Pantein), Blink Regio Land van Cuijk (Ons Welzijn) en Sociom bundelen krachten]]> Logo Sociom

Centrum Mantelzorg en Blink Regio Land van Cuijk gaan per 1 januari 2021 Sociom versterken. Door deze krachten en expertise te bundelen, ontstaat er één centrale plek waar alle ondersteuning en kennis op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk in het Land van Cuijk samenkomt. Dat betekent kortere lijnen en sneller schakelen, om zo samen nog betere ondersteuning te bieden aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.

Voor de inwoners en professionals waarmee de organisaties samenwerken verandert er niets. Zij blijven dezelfde vertrouwde gezichten zien en kunnen terecht bij de bekende websites. In de loop van 2021 gaat Sociom de dienstverlening voor mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) verder versterken en komt er ook een nieuwe naam en huisstijl.

Bereikbaarheid

Inwoners en professionals kunnen Sociom telefonisch bereiken via 0485- 700500 of per e-mail via info@sociom.nl. Centrum Mantelzorg is ook per mail bereikbaar via mantelzorg@sociom.nl. Of neem een kijkje op één van de websites: www.mantelzorglvc.nl, www.blinkuit.nl en www.sociom.nl.

Over Sociom

Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en voor de gemeente West Maas en Waal. Sociom is er voor iedereen, van jongere tot senior. De sociaal werkers van Sociom brengen mensen samen, ondersteunen waar nodig en zijn altijd in de buurt. Zie ook www.sociom.nl.

]]> 2020-12-21T16:14:56 https://www.grave.nl/centrum-mantelzorg-blink-regio-land-van-cuijk-en-sociom-bundelen-krachten
<![CDATA[Bewuster maaien en planten voor meer biodiversiteit]]> De buitendienst van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert heeft grote stappen gemaakt naar een natuurlijkere vorm van groenbeheer. Aanleiding hiervoor was de wens van de werkgroep Natuur & Milieu om het gemeentelijke maaibeleid zo in te richten dat het meer ruimte laat voor natuur. De werkgroep in kwestie bestaat uit vertegenwoordigers van de ZLTO, Agrarisch Natuurbeheer, Milieuvereniging Land van Cuijk, Wilbeheerseenheid, Dassenwerkgroep Brabant, Verassend platteland en IVN, en wordt voorgezeten door wethouder Sölez van de gemeente Cuijk.

Gemaaidee berm

Bermen maaijen

Op dit moment worden bermen in de gemeenten slechts twee keer per jaar gemaaid. De eerste keer in mei met enkel verkeersveiligheid als doel. Dit betekent alleen bij kruisingen en fietspaden. De tweede keer vanaf oktober tot november, kruisingen en fietspaden maar ook stroken voor een bomenrij of - waar geen bomen staan - een gedeelte van de berm. Door slechts de weghelft van de berm te maaien, houden insecten altijd een plek om zich te verstoppen en te overwinteren. Dit levert een bijdrage aan het behouden van de insecten, die zo’n belangrijk onderdeel uitmaken van onze voedselketen. Er wordt dus bewuster gemaaid, met oog voor biodiversiteit. Van het maaisel van de bermsloten wordt bovendien ‘bokashi’ gemaakt. Dit houdt in dat het maaisel gefermenteerd wordt om vervolgens als bodemverbeteraar op het boerenland onder te werken. Wanneer de ‘bokashi’ in januari gemaakt wordt, kan deze in april uitgereden worden op het land. Deze pilot van Agrifood Capital gebruikt de kringloop van moeder natuur.

Eikenprocessierups

Het nieuwe maaibeleid heeft ook positieve invloed op de beheersing van de eikenprocessierups. Meer insecten betekent namelijk meer natuurlijke vijanden van de rups. Ook de 200 nestkasten die opgehangen zijn in gemeente Cuijk dienen dit doel. Op deze plekken wordt logischerwijs niet gespoten, want dat vernietigt de voedselvoorraad van de vogels. De gemeente kijkt nu naar afzuiging op plaatsen waar het strikt noodzakelijk is. In de drie gemeenten zijn eveneens insectenhotels geplaatst en wanneer er nieuwe bomen geplant worden, zorgen de gemeenten voor meer biodiversiteit. Meer verschillende bomen dus, en geen monocultuur in lanen. Op sommige plekken wordt bij het planten van de bomen ook een bloemenmengsel gezaaid tussen de bomenrij en aangrenzend (boeren)land. Ook inwoners kunnen een steentje bijdragen door nestkasten en insectenhotels te plaatsen in hun eigen tuin. Belangrijk daarbij is dat de kast open kan, zodat deze een keer per jaar kan worden schoongemaakt. Het is mooi om te zien hoe de gemeenten met behulp van hun partners steeds meer natuurlijke mechanismen gebruiken om de natuur weer in balans te krijgen en overlast te verminderen.

]]> 2020-12-21T16:06:02 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bewuster-maaien-en-planten-voor-meer-biodiversiteit
<![CDATA[Aanwijzing als lokale publieke media-instelling]]> Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. Per gemeente is er maar één omroep die aangewezen kan worden als lokale publieke media-instelling. Momenteel is dit Stichting Omroep Land van Cuijk. De aanwijzing van Stichting Omroep Land van Cuijk eindigt met ingang van 27 september 2021 en er dient dus opnieuw een lokale publieke media-instelling te worden aangewezen. De aanwijzing (vergunning) geldt voor vijf jaar.

Een aanvraag doen

Wilt u in aanmerking komen voor een aanwijzing in de gemeenten als lokale publieke media-instelling dient u dan vóór 27 maart 2021 een aanvraag in bij het Commissariaat voor de Media (CvdM).

Wie kan er een aanvraag doen

Iedereen kan een aanvraag doen. Wel moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de website van het Commissariaat voor de Media leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u een aanvraag doet. Kijk op www.cvdm.nl onder ‘Toestemmingen – Lokale omroep beginnen’.

Wat gebeurt er na de aanvraag

Alle aanvragen die bij het CvdM zijn ingediend worden doorgestuurd naar de gemeente. De gemeenteraad geeft het CvdM een advies. De gemeenteraad toetst hierbij onder andere of de lokale omroep voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt. Met het advies van de gemeenteraad neemt het CvdM een besluit over welke omroep de komende periode aangewezen wordt als lokale publieke media-instelling. 

Vragen

Heeft u vragen?

]]> 2020-12-18T09:00:00 https://www.grave.nl/aanwijzing-lokale-publieke-media-instelling
<![CDATA[Gezocht: Junior Cyber Agents (8-12 jaar)]]> Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, ook in onze gemeente. Daarom kunnen de politie en burgemeester wel wat hulp gebruiken. Zij zijn op zoek naar Junior Cyber Agents die zichzelf, hun omgeving en de gemeente kunnen beschermen tegen online gevaar. Binnenkort volgt er nog veel meer informatie. Lijkt dit je wat? Kijk dan snel op www.joinhackshield.nl en doe mee! We hebben jullie hulp hard nodig!

Wat is Hackshield precies

HackShield maakt van kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving digitaal vaardig maken. Om Cyber Agent te worden beginnen de spelers met de Basistraining. Hier leren ze alles over hackers, veilig internetten en het herkennen en voorkomen van online gevaar. Als de spelers de Basistraining hebben voltooid mogen ze zich Cyber Agent noemen.

Tijdens en na de Basistraining kunnen de Cyber Agents aan de slag met de Quests. Dit zijn extra opdrachten en uitdagingen waarmee de Cyber Agents niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving iets leren over cyberveiligheid.

In de Basistraining en de Quests verdienen de Cyber Agents 'Shields', die punten opleveren. Hoe meer Shields, hoe beter de Cyber Agent beschermd is tegen online gevaar!

De beste Cyber Agents van de gemeente worden ook officieel gehuldigd door de Burgemeester.

Meer informatie

Wil je meer weten over HackShield? Kijk dan op www.joinhackshield.nl.

banner Hackshield

]]> 2020-12-18T09:00:00 https://www.grave.nl/gezocht-junior-cyber-agents
<![CDATA[Online kerstactiviteit voor 9- tot 15-jarigen door Stichting Doe je mee samen met Teun Peters]]> Stichting Doe je mee heeft voor kinderen en jongeren van 9 tot en met 15 jaar een vette online activiteit neergezet voor de kerstvakantie. De activiteit is in samenwerking met niemand minder dan Teun Peters!

Teun geeft zelf meer informatie via het onderstaande filmpje dat hij speciaal voor de kinderen en jongeren uit het Land van Cuijk heeft gemaakt.

Aanmelden

Kinderen van 9 tot en met 15 jaar kunnen zich aanmelden voor een reeks online activiteiten via deze link. Na aanmelding ontvang je informatie met het programma via e-mail. Doe je mee?!

]]> 2020-12-17T15:47:21 https://www.grave.nl/kerstmetteun
<![CDATA[Bomenonderhoud gemeente Grave 2021]]> In de gemeente Grave wordt ieder jaar ongeveer een derde deel van het gemeentelijk bomenbestand gecontroleerd. Met deze werkwijze komt elke gemeentelijke boom eens in de drie jaar aan de beurt. Bij de controle wordt gekeken of de bomen nog gezond en veilig zijn Denk bijvoorbeeld aan het handhaven van een minimale doorrijhoogte of het verwijderen van dode takken. Indien nodig wordt een boom gesnoeid of in het uiterste geval gekapt.

Dit jaar worden de bomen door de firma Boomverzorging Arie Arts b.v. uit Sint Agatha gesnoeid in de periode  januari tot en met juli 2021. Bomen waarbij geconstateerd is dat snoeien wegens gezondheids- of veiligheidsredenen direct nodig is, worden met voorrang aangepakt.

]]> 2020-12-17T09:00:00 https://www.grave.nl/bomenonderhoud-2021
<![CDATA[DRINGEND VERZOEK stembureauleden gezocht!]]> rood potlood voor verkiezingen

Grote uitdaging

Op woensdag 17 maart 2021 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het organiseren van deze verkiezingen wordt dit keer een echte uitdaging. Tijdens het stemmen moeten de coronaregels in acht worden genomen. Daarnaast is de kans erg groot dat er meerdere dagen stemlokalen open moeten zijn en wordt het voor kiezers van 70 jaar en ouder waarschijnlijk mogelijk om per brief te stemmen. Dit betekent dat we nog meer stembureauleden nodig hebben dan anders.

We hebben jouw hulp dus heel hard nodig!

Wat is de bedoeling

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de stembureaus open van 07.30 tot 21.00 uur. Vanuit de overheid is bepaald dat op elk stembureau 4 stembureauleden aanwezig moeten zijn tijdens het stemmen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je de hele dag van vroeg in de ochtend tot laat in de avond aanwezig bent. Iedereen is een gedeelte van de dag aanwezig bij het stembureau. Aansluitend worden de stemmen geteld. Er wordt wel van iedereen verwacht om bij het tellen om 21.00 uur aanwezig te zijn.

Vergoeding

Er is door de overheid nog geen besluit genomen over de extra openstelling van de stembureaus, dus we kunnen nog geen informatie geven over de vergoeding voor die dagen.

Aanmelden

Wil jij stembureaulid zijn op 15, 16 en/of 17 maart 2021? Meld dan jezelf hier aan als stembureaulid.

Vragen

Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar verkiezingen@grave.nl.

We rekenen op jouw hulp! Samen maken we ook deze verkiezing tot een succes.

]]> 2020-12-15T10:55:30 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dringend-verzoek-stembureauleden-gezocht
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over de aangekondigde lockdown]]> Beste Brabanders,

Wat hadden we met zijn allen gehoopt dit te kunnen voorkomen. Wat hebben we ons best gedaan om dit af te wenden. Maar we kunnen het niet ontkennen: de besmettingscijfers blijven oplopen, de ziekenhuisopnamen nemen nog elke dag toe. Het coronavirus dwingt ons eens te meer tot een pas op de plaats, op misschien wel het moeilijkste moment van het jaar: vlak voor de Kerstdagen. Het kabinet ontkomt er niet aan het stevigste pakket aan maatregelen tot nu toe op te leggen. Wij ontkomen daar niet aan.

Dat is een hard gelag voor ons allen. Het coronavirus houdt ons nu al maanden in zijn greep. Al maanden staan onze zorgmedewerkers in de frontlinie. Dag in dag uit zorgen zij voor onze dierbaren, zonder dat zij ook maar de kans hebben gehad om op adem te komen van de eerste golf in het voorjaar. Wat daarbij zorgen baart is de toename van het aantal jonge(re) patiënten in het ziekenhuis. Het virus kan iedereen treffen. De reguliere zorg is in het gedrang, er zijn enorme achterstanden. Het moge duidelijk zijn: de zorg moet ontlast worden, de eindeloze toestroom van patiënten moet stoppen. Nu.

De maatregelen die er nu liggen, hebben op ons allemaal een enorme impact. Het vraagt veel van ons allen, na een toch al intensief jaar. Maar het is geen kwestie van willen, het is een kwestie van moeten. We zien dat mensen soms de randen van de regels opzoeken. Dat is onacceptabel. De cijfers liegen er namelijk niet om: Brabant kleurt diep rood op de kaart.

Wederom herhalen wij dus onze oproep: hou vol. Ook nu, juist nu. We moeten met zijn allen door de zure appel heen bijten, in de wetenschap dat er licht gloort aan het einde van deze tunnel. Volgend jaar wordt er gestart met vaccineren. Maar ook dan blijft het volgen van de maatregelen van belang. We hopen het virus in 2021 langzaam maar zeker onder controle te krijgen. Maar zover is het helaas nog niet.

Brabanders,

Het jaar loopt ten einde. Een jaar dat grotendeels in het teken heeft gestaan van een ongrijpbaar virus, waar wij met zijn allen tegen hebben gestreden. Nu wordt er van ons gevraagd er een extra schep bovenop te doen. Het komt er nu op aan.

]]> 2020-12-15T10:21:45 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-de-aangekondigde-lockdown
<![CDATA[Statement voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s]]> Beste Brabanders,

De daling van het aantal coronabesmettingen zet niet door. Ook in teveel delen van Noord-Brabant zijn de besmettingscijfers onverminderd hoog. Ondanks de aanscherpingen van de coronamaatregelen, ondanks de inzet van zovelen van u. Dat is een bittere pil voor ons allemaal. Er gloort wel hoop, de geluiden rondom de ontwikkeling van vaccins zijn immers hoopgevend. Maar totdat die vaccins beschikbaar moeten we nogmaals de schouders er onder zetten met elkaar.

Kort gezegd betekent dat op dit moment: geen massale Sinterklaasvieringen achter de voordeur. Geen vuurwerk verkopen, vervoeren of afsteken. Geen carbid schieten (met uitzondering van het beperkte aantal gebieden in Brabant waar het wel reeds sinds jaar en dag een traditie is).  

Dit betekent ook en nog steeds: winkel gericht op rustige momenten, doe de noodzakelijke boodschappen alleen, houd 1,5 meter afstand, werk thuis, blijf thuis, was je handen en draag een mondkapje. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de zorg ontlast wordt. Onze zorgmedewerkers verdienen het dat de eindeloze stroom patiënten afneemt en dat ook de reguliere zorg weer kan doorgaan. De zorgmedewerkers verdienen een adempauze. Alleen samen krijgen we corona eronder.

Laten we ook het einde van dit turbulente jaar anders vieren dan dat we gewend zijn. We willen immers kostte wat het kost voorkomen dat de ziekenhuizen nog meer belast worden dan nu al het geval is. Laten we daarom proberen dit jaar een andere invulling te geven aan de eindejaarstradities. Bijvoorbeeld online, in kleine kring of verspreid over een aantal dagen. Een ‘opoffering nú’ biedt perspectief voor een hoopvol 2021 en dat kunnen we alleen samen!

]]> 2020-11-25T09:26:43 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
<![CDATA[Gladheidbestrijding]]> In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Wat kunt u zelf doen

U helpt de strooiploegen als u de stoep voor uw woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen u dankbaar zijn.

Strooiroutes

Wilt u zien hoe de strooiroutes lopen? Op de plattegrond kunt u in het zoekvenster (linksboven) zoeken op adres. De blauwe lijnen op de kaart zijn de strooiroutes. De plattegrond kunt u het beste openen in Firefox, Google Chrome of Safari. Internet Explorer geeft problemen met het openen van het document.

]]> 2020-11-20T09:00:00 https://www.grave.nl/gladheidbestrijding
<![CDATA[Ondernemers bedankt]]>

Vandaag is het de Dag van de Ondernemer. In het leven geroepen door MKB-Nederland. Wij willen, niet alleen vandaag, maar juist in deze bijzondere periode al onze ondernemers een hart onder de riem steken. Ondernemers creëren immers groei, banen en welvaart. Een eigen zaak hebben is kei- en keihard werken. En voor sommigen nu een onzeker bestaan. Respect en grote dank voor jullie inzet, durf en doorzettingsvermogen.

]]> 2020-11-18T15:02:56 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/20 november/Hart Grave voor nieuwsbrief.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/ondernemers-bedankt
<![CDATA[Grave Koop Lokaal]]>

De Coronacrisis roept om meer lokale (ver)binding en betrokkenheid. Dit heeft de afgelopen maanden geleid tot een grotere lokale georganiseerdheid en diverse “samen sterk” acties. Zo is er een prachtige en doeltreffende publiciteitscampagne: “Bijzonder ondernemerschap in historisch Grave” opgezet door ondernemers en vrijwilligers met ondersteuning van Vastgoed Groep Grave, Grave Promotie, CMG, Graafs museum en de gemeente.

Deze moderne social media campagne, onder andere terug te vinden op de Facebookpagina Beleef Historisch Grave of het Instagramaccount van Grave_Brabant, promoot het ondernemen in onze gemeente.Ook de prachtige foto expositie in de binnenstad over historisch ondernemerschap is onderdeel van deze campagne die Grave op de kaart zet! Eveneens heel speciaal is de dagelijkse radioshow van Linders&Linders in de vroege ochtenduren op omroep Land van Cuijk en 0486tv. Zij besteden aandacht aan ondernemen ten tijde van de Coronacrisis. Bekijk ook het promotiefilmpje onder aan deze pagia.

De horeca ondernemers hebben heel creatief en culinair samen een Graafse Bistrobox op de markt gebracht. Zo worden er nog meer lokale steunacties georganiseerd als online pubquizen, waarbij uiteraard drankpakketten en versnaperingen besteld kunnen worden bij onze lokale horeca ondernemers. Afgelopen week is de campagne “Grave Koop Lokaal” gestart. Hiermee willen de lokale ondernemers alle Graafse burgers oproepen vooral lokaal in te kopen. Te meer nu de feestmaand voor de deur staat en de online concurrentie groot is. We willen immers allemaal een leefbare, vitale binnenstad en leefbare kerkdorpen behouden.

]]> 2020-11-18T10:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/20 november/Logo koop lokaal zwart-wit.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/grave-koop-lokaal
<![CDATA[Ondernemersloket]]>

Wij willen alle ondernemers graag, voor zover binnen onze mogelijkheden, zoveel als kan ondersteunen en faciliteren in deze pittige tijden. Samen met jullie willen wij zoeken naar nieuwe kansen en veranderingen op weg naar economisch herstel. Schroom niet ons te benaderen voor al uw (hulp)vragen. Bel met het ondernemersloket: telefoon 0485-396743 en/of vul volgende maand de digitale enquête in. Kortom laat u horen. Alleen samen zijn we sterk!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-11-18T09:23:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/20 november/Anja Henisch.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/ondernemersloket
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over aanvullende maatregelen]]> Beste Brabanders,

Het kan u niet ontgaan zijn: om het coronavirus onder controle te krijgen, zijn er opnieuw aanvullende maatregelen afgekondigd. Na maanden dansen op het koord van aanscherpingen en versoepelingen, moeten we nu opnieuw extra maatregelen treffen. Dat is een hard gelag voor ons allemaal. Het is noodzakelijk om met deze maatregelen de besmettingen terug brengen naar een acceptabel niveau.

Het aantal besmettingen lijkt enigszins te stabiliseren, maar het zijn er nog steeds veel te veel. Er belanden nog steeds veel te veel mensen in de ziekenhuizen waardoor de acute en reguliere zorg in de ziekenhuizen en in verzorgings- en verpleeghuizen onder grote druk staat. Dit geldt ook voor de werkzaamheden van de GGD en in de zorg en de ondersteuning die vele Brabanders thuis krijgen. Die druk komt door het grote aantal reeds besmette Brabanders waarvan een deel in het ziekenhuis terechtkomt. Voor hen komt de afname in nieuwe besmettingen te laat. Onze zorgmedewerkers staan onder grote druk. De mensen die nog niet eens bijgekomen waren van de eerste coronagolf in de lente moeten nu weer bovenmenselijk prestaties leveren, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een enorme uitval onder deze mensen.

De aanscherping van de maatregelen is bitter. Met name voor de vele Brabanders die zich al maanden aan de regels hebben gehouden. Maar de ziekenhuizen, de GGD, de verzorgings- en verpleeghuizen én de thuiszorg kunnen het nauwelijks nog bolwerken, reguliere zorg wordt afgeschaald. Het is echt vijf voor twaalf; we moeten nu handelen om nog erger te voorkomen.

Vergeleken met het voorjaar, lijkt het moeilijker om ons aan de maatregelen te houden. Er zijn ook andere dingen veranderd. Een van die dingen is de steun voor onze zorgmedewerkers. In maart was die er volop. Hoe anders is dat nu. Uit peilingen blijkt dat ruim de helft van de zorgmedewerkers in ziekenhuizen de laatste tijd te maken kreeg met scheldpartijen en dreigementen. Bijna een kwart ondervond zelfs fysiek geweld. Net als de medewerkers van de GGD. Het begrip voor coronamaatregelen neemt af, de frustratie neemt toe, met dit soort gedrag als gevolg. Dit is volstrekt onacceptabel.

We gaan opnieuw een pittige tijd tegemoet. We moeten weer inleveren, weer terug naar binnen. Dat is misschien wel extra lastig in deze donkere herfstdagen. Maar we hebben geen keus en zullen de klus weer samen moeten klaren. Daarbij vragen wij u om oog te blijven houden voor elkaar, voor de kwetsbare en alleenstaande mensen om u heen. Laten we nogmaals samen de schouders eronder zetten. Met in het achterhoofd de hoop dat we de Kerstdagen kunnen doorbrengen met hen die ons lief zijn.

Wat zijn de basisregels voor iedereen? Wat betekent 'afstand houden'? Lees meer informatie over de gevolgen voor het dagelijks leven op Rijksoverheid.nl.

]]> 2020-11-04T08:38:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-aanvullende-maatregelen
<![CDATA[College Grave biedt raad begroting 2021-2024 aan]]> Wethouder Financiën Busser: “Begroting en dekkingsplan zorgen samen voor een sluitende begroting 2022-2024”

Het college van B en W van de gemeente Grave heeft vandaag de Programmabegroting 2021-2024 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad bespreekt deze begroting dinsdag 3 november 2020. Wethouder Financiën Ike Busser: ”We hebben de besluiten die onze gemeenteraad tijdens de behandeling van de Kadernota in juli 2020 heeft genomen verwerkt in deze begroting. Ook het zogenaamde dekkingsplan - waarin we het autonome, niet beïnvloedbare beleid, het mogelijke nieuwe beleid en de ombuigingsvoorstellen hebben opgenomen - maakt onderdeel uit van deze begroting. Onvoorziene omstandigheden daargelaten zorgen begroting en dekkingsplan samen voor een sluitende begroting voor de jaren 2022-2024.”

Corona

Niet alleen in financiële zin zijn het zware tijden waarin we nu leven. Burgers, (lokale) overheden, ondernemers, verenigingen: allemaal hebben we te maken met de onzekerheid die de corona-pandemie met zich meebrengt. De nu al merkbare maatschappelijke en economische gevolgen baren ons zorgen. Dit geldt op grotere, macro-economische schaal, maar zeker ook op lokaal niveau en niet in het minst in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Ook voor de gemeente Grave is het nagenoeg onmogelijk om een inschatting te maken van de financiële gevolgen die deze tijd met zich mee gaat brengen.

Afwegingen

Net als de overgrote meerderheid van de Nederlandse gemeenten ontkomt ook de gemeente Grave niet aan het maken van lastige afwegingen en mogelijk zelfs ingrijpende keuzes. De druk op onze begroting - met als gevolg van Rijksmaatregelen op het gebied van het sociaal domein - is al jaren voelbaar. Hoewel er ook vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (de VNG) druk wordt uitgeoefend op de Rijksoverheid, is er nog geen reëel perspectief dat vooral de lasten voor het sociaal domein voor de gemeenten worden verlicht. Bijkomende onzekerheid in de nabije toekomst is de nog niet afgeronde discussie over de herverdeling van het gemeentefonds waarbij de (financiële) positie van vooral de kleinere gemeenten mogelijk in het geding is.

Toekomst

De bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave houdt de (politieke) gemoederen ook het komende jaar bezig. De twee partnergemeenten waarmee Grave samenwerkt in de Werkorganisatie CGM hebben besloten om per 2022 op te gaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Daarmee eindigt per 31 december 2021 de dienstverlening vanuit CGM aan Grave. In het dekkingsplan heeft het college van B en W de financiële effecten opgenomen die voortkomen uit de onlangs met de gemeente Land van Cuijk i.o. gesloten dienstverleningsovereenkomst (DVO). Deze regeling hebben wij getroffen om de dienstverlening aan de gemeente Grave ook na beëindiging van de gemeenschappelijke regeling van Werkorganisatie CGM per 31 december 2021 te kunnen blijven garanderen.

Inzien

Bekijk de volledige Programmabegroting gemeente Grave in de agenda van de Auditcommissie van 12 oktober (agendapunt 7).

]]> 2020-10-02T12:21:07 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/college-grave-biedt-raad-begroting-2021-2024-aan
<![CDATA[Bezoekuur kwetsbare groepen; 11.30 uur – 12.30 uur]]> Sinds zondag 27 september 2020, 18.00 uur, gelden in onze veiligheidsregio aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om kwetsbare mensen meer bescherming te bieden.

De gemeente Grave heeft daarom per maandag 28 september 2020 een speciaal bezoekuur voor kwetsbare bezoekers ingesteld. Dit bezoekuur geldt voor alle baliediensten. Wilt u het stadhuis bezoeken en valt u in de categorie ‘kwetsbaar’? Maak dan gebruik van dit speciale bezoekuur, van maandag tot en met vrijdag tussen 11.30 en 12.30 uur.

Afspraak maken voor het speciale bezoekuur

Wilt u de balie bezoeken en daarbij gebruik maken van het speciale bezoekuur maak dan telefonisch een afspraak via 0486-477277. Er wordt niet gevraagd waarom u gebruik maakt van het speciale bezoekuur!

Reguliere afspraak maken

Als u op een ander moment het gemeentehuis wilt bezoeken kunt u gewoon online een afspraak maken.

Vragen

Neem voor vragen contact op met ons klant contact centrum via 0486-477277.

]]> 2020-09-28T13:16:55 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bezoekuur-kwetsbare-groepen-11-30-uur-12-30-uur
<![CDATA[Statement voorzitter Veiligheidsregio Brabant - Noord; Afkondiging stijging naar risiconiveau ‘Zorgelijk’]]> Beste Brabanders,

Het zal u niet zijn ontgaan dat het coronavirus weer om zich heen grijpt. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen neemt toe. En er zijn zelfs weer sterfgevallen te betreuren.

Als deze trend zich doorzet, zijn we binnenkort weer in de situatie zoals we die zagen in het voorjaar. U herinnert zich de beelden nog; overvolle Ic’s, overwerkt zorgpersoneel, rouwstoeten in de straat, geïsoleerde, wegkwijnende ouderen in verpleeghuizen. Een situatie waar niemand meer naar terug wil. We bevinden ons in een zorgelijke fase. Een fase waarin we alle zeilen bij moeten zetten om het coronavirus eronder te krijgen.

Maar we kunnen het tij misschien nog keren. Dat kunnen we alleen samen. Het virus verspreidt zich namelijk niet vanzelf. Wij zorgen daarvoor. En wij kunnen en moeten de stijging van het aantal besmettingen omlaag brengen. Thuis, op ons werk, bij de voetbalclub en in de kroeg.

Door de regering zijn eerder al in delen van ons land maatregelen ingesteld die verdere verspreiding van het coronavirus dienen te voorkomen. Zoals de vervroegde sluitingstijd van horecagelegenheden. Maar ook het verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen binnen en buiten. En de meldplicht voor organisaties van samenkomsten van meer dan 50 personen. Dergelijke maatregelen worden nu ook in onze veiligheidsregio ingesteld. En bij de maatregelen in de horeca roep ik iedere bezoeker op zich als veilige gast te gedragen zodat de horeca veilig open kan blijven. De horeca heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om binnen de richtlijnen het mogelijk te maken dat iedereen veilig kan genieten van een drankje of een hapje. Door de maatregelen lijkt het alsof wij die inspanning niet hebben gezien. Dat is zeker niet het geval. Echter, we staan met elkaar voor de opgave om corona onder controle te houden.

Daarnaast stel ik nog enkele maatregelen in die specifiek voor onze regio gelden en die betrekking hebben op het beschermen van kwetsbare personen zoals ouderen zoals bijvoorbeeld venstertijden bij overheidsinstanties en andere sectoren. Bekijk hier het overzicht met aanvullende maatregelen in onze regio. Deze maatregelen gaan in vanaf zondag 27 september 18.00 uur.

Al deze maatregelen voer ik in met pijn in het hart want ik besef dat ze niet prettig zijn. Van de andere kant zijn het maatregelen die de balans houden tussen het tegengaan van verspreiding van het coronavirus en het ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer.

De laatste tijd zien we in de samenleving meer kritiek op de maatregelen die getroffen worden om het virus tegen te gaan. We horen ook geluiden dat mensen zich bewust er niet meer aan houden.  Ik kan me er alles bij voorstellen dat de maatregelen al lang niet meer leuk zijn. Dat we allemaal uitkijken naar dat moment dat alles weer bij het oude is. Dat moment ligt ook vast weer op termijn in het verschiet. De beste manier om dat te doen, is dat we ons allemaal bewust blijven van de ernst van het coronavirus. Het blijft nodig de maatregelen die we als samenleving kennen, te volgen. Neem ze ter harte, hoe lastig dat soms ook is.

Gedrag van mensen die zich bewust niet houden aan de maatregelen of zich er tegen keren, daar heb ik geen begrip voor. Een kritische houding mag. Altijd. Dat helpt ons als samenleving verder. Maar neem ook je verantwoordelijkheid in deze samenleving die nu gekenmerkt wordt door de risico’s van het coronavirus. En waar mensen zich bewust niet aan de maatregelen houden, treden we op. We intensiveren de handhaving. De tijd van waarschuwen is daarbij voorbij.

Ik doe dan ook een dringend beroep op u om de maatregelen na te leven en ook anderen te stimuleren dit te doen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

]]> 2020-09-25T19:43:30 https://www.grave.nl/statement-voorzitter-veiligheidsregio-brabant-noord
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over Carnaval]]> Aangepast carnaval in 2021

Het coronavirus is nog steeds onder ons. Het beheerst nog steeds ons dagelijks handelen en denken over de nabije en verdere toekomst. In deze tijd van het jaar betekent dit dat wij, als voorzitters van de veiligheidsregio's in Noord-Brabant, ons hebben moeten bezinnen op een aantal evenementen, zoals carnaval. Samen, zoals u dat de afgelopen maanden van ons gewend bent.

Helaas moeten wij vaststellen dat carnaval in Noord-Brabant in 2021 niet gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn te vieren. Grote groepen mensen in kroegen, optochten, dweilorkesten, feesttenten... dat zal niet het beeld van 2021 zijn. Als voorzitters kunnen wij niet besluiten dat carnaval niet doorgaat. Net zoals we niet kunnen besluiten dat Kerstmis niet doorgaat. Wel doen wij een appèl op de creativiteit van onze carnavalsverenigingen.

Wij staan midden in onze Brabantse samenleving en weten wat carnaval voor velen van u betekent en wat de tradities zijn. Het staat ook in onze agenda's: 40 dagen voor Pasen. Maar de volksgezondheid staat op nummer één. Altijd. Onbetwistbaar. En de noodverordening die op dat moment van kracht is, is leidend. We weten immers niet hoe het coronavirus zich de komende maanden ontwikkelt.

We zijn en gaan net als de burgemeesters in onze provincie in gesprek met de carnavalsverenigingen en -federatie om hen uit te dagen om met alternatieven te komen. Zoals Sinterklaascomité 's nadenken over hoe de Sint wellicht online of op een andere manier ingehaald kan worden, zo kan er ook met creativiteit naar het vieren van carnaval gekeken worden. Wij nodigen hen uit om uiterlijk begin december met hun plannen te komen, zodat eenieder - van organisator tot uitbater tot carnavalsvierder -  tijdig duidelijkheid heeft op weg naar carnaval 2021.

We zijn ons er bewust van dat we handelen vanuit de situatie zoals die nu is. We weten niet hoe de situatie over een paar dagen is, over een paar weken, laat staan over een paar maanden. Wij doen daarom wederom een beroep op alle Brabanders: blijf je verstand gebruiken, houd 1,5 meter afstand en houd je aan de bekende hygiënemaatregelen.

]]> 2020-09-21T19:51:37 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-carnaval
<![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant; Houd u aan de regels, want de coronabesmettingen blijven zorgwekkend]]> Beste Brabanders,

Het is nog geen twee weken geleden dat wij onze zorg uitspraken over het toenemende aantal coronabesmettingen. Die toename gaat helaas onverminderd door. In het westen van het land, maar ook in delen van onze eigen provincie. Tijdens de zomervakantie is het naleven van coronaregels ernstig verslapt. Een zorgwekkende situatie die, als we er samen niet de schouders onder zetten, weer voor volle IC’s gaat zorgen en mogelijk zelfs het terugdraaien van eerder versoepelde regels.

En dat willen we natuurlijk absoluut niet. Niet voor onszelf, maar zeker niet voor de mensen die de afgelopen maanden tegen het virus hebben gevochten, niet voor de mensen die de vele beperkingen zorgvuldig hebben getrotseerd of voor alle kwetsbaren in ons samenleving. Want meer besmettingen betekent dat zij zich opnieuw moeten isoleren, om niet ongewild het slachtoffer te worden van het coronavirus dat door ons eigen gedrag weer om zich heen grijpt. Bovendien betekenen meer besmettingen ook dat regels die eerder versoepeld werden, mogelijk weer aangescherpt worden.

Gelet op de ernstige toename van het aantal besmettingen in de privésfeer, heeft het Kabinet opnieuw de dringende oproep gedaan om geen privébijeenkomsten met meer dan 6 gasten te organiseren of te bezoeken, waarbij bovendien de 1,5 meter afstand gegarandeerd moet zijn. Die oproep ondersteunen wij en wij vragen u dan ook met klem om geen feestjes, bbq’s of verjaardagen met grotere groepen thuis of in zaaltjes te organiseren.

Dit betekent ook dat we u vragen verstandig en verantwoordelijk om te gaan met bijeenkomsten met grotere groepen in gebedshuizen en bij verenigingen. Uiteraard blijft het ook van belang dat we de afstands- en hygiëneregels op drukke plekken, in winkels en op de werkvloer in acht blijven nemen. Hoewel het natuurlijk niet verwonderlijk is dat iedereen na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer wil zien en de normale routines weer wil oppakken, vragen wij u nogmaals dringend hierbij de teugels niet te laten vieren. Het virus is immers nog steeds onder ons en grijpt weer om zich heen

Wij zijn blij dat het Kabinet ons als regio’s de ruimte geeft om als dat nodig blijkt eigen maatregelen te nemen. Hoewel we de situatie met name in het westelijke deel van onze provincie natuurlijk nauwlettend in de gaten houden, zien wij voor onze provincie op dit moment geen aanleiding voor het invoeren van nieuwe, aanvullende maatregelen. En dat willen we natuurlijk ook niet, dus denk na en neem uw verantwoordelijkheid. Houd afstand, houd rekening met elkaar, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig.

Gelukkig zijn er in deze zorgelijke periode ook lichtpuntjes. Zo is uit bron- en contactonderzoek van onze GGD’s duidelijk geworden dat door het goede naleefgedrag van bezoekers, alle maatregelen die exploitanten hebben getroffen en het toezicht daarop door het personeel, het aantal besmettingen in de horeca tot een minimum is beperkt gebleven. Dat verdient complimenten, zeker gezien de enorme inzet en investeringen die zijn gedaan. Hou vol!

Beste Brabanders, blijf uw gezonde verstand gebruiken. Spreek anderen er op aan als zij zich, bewust of onbewust, niet aan de regels houden. Blijf u houden aan de regels:

Alleen samen krijgen wij corona onder controle!

]]> 2020-08-19T10:07:16 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant-houd-u-aan-de-regels,-want-de-coronabesmettingen-blijven-zorgwekkend
<![CDATA[Nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord]]>

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant – Noord, drs. J.M.L.N. Mikkers, heeft op 8 augustus 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord aangepast en vastgesteld.

De aangepaste noodverordening treedt in werking per 10 augustus 2020. De voorgaande Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord  is ingetrokken.

Bekijk hier de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Het toezicht op deze noodverordening gebeurt in de gemeente Grave door de bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) in nauwe samenwerking met de politie.

]]> 2020-08-10T16:47:15 https://www.grave.nl/nieuwe-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-brabant-noord
<![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant]]> Alarmerende cijfers over coronabesmettingen

De besmettingen met corona nemen de afgelopen weken weer ernstige vormen aan. In het westen van het land, maar ook in het westelijke deel van onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal in de privé- en werksfeer zijn opgelopen volgens het RIVM. Op feestjes en bbq’s, in onze gebedshuizen, bij verenigingen, op kantoor, in de supermarkt of op de camping. Niet verwonderlijk, want iedereen wil na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer zien en de normale routines weer oppakken.

Maar daar zien we nu al tijdens de zomervakantie de gevolgen van en dat baart ons ernstige zorgen. In de naleving van de regels om corona onder controle te houden komt ernstig de klad. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij namelijk corona onder controle. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca en verzorgingstehuizen weer op slot gaan.

We zijn blij met de ruimte die het Kabinet ons geeft om op regionaal niveau aanvullende maatregelen te nemen als de situatie daar in onze gemeenten om vraagt. We zien gelukkig dat velen zich op drukke plekken in onze gemeenten nog steeds goed aan de regels houden, maar er zijn ook mensen die het soms niet zo nauw nemen met die regels. We zien nog geen aanleiding om daar nu direct aanvullende maatregelen op te nemen voor Brabant. Houd gewoon rekening met elkaar en houd vooral afstand, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig.

Over wat de door het Kabinet aangekondigde maatregelen betekenen voor de tot nu toe zorgvuldig voorbereide introductieprogramma’s van de universiteiten, hogescholen, middelbaar beroepsonderwijs en studentenverenigingen gaan we met ze in overleg.

We sluiten ons aan bij de oproep van het Kabinet om op locaties waar het (te) druk is, zoals in de horeca, in attractieparken, in binnensteden of in supermarkten de eerdere getroffen maatregelen en het toezicht daarop weer te intensiveren. Aan ieder die de verantwoordelijkheid heeft over zo'n drukke locatie en ook aan iedereen die zo'n locatie bezoekt de nadrukkelijk oproep: denk na en neem verantwoordelijkheid!

En verder gaan we de handhaving in onze provincie stevig aanscherpen, op alle terreinen. Daarbij zetten we in op een combinatie van politiemensen en handhavers die er nog strikter dan voorheen op gaan toezien dat feestjes en evenementen in de publieke ruimte, maar zeker ook in de privé-omgeving, veilig en gezond verlopen. De tijd van waarschuwen is echt voorbij!

Vandaar opnieuw de oproep aan u allen: Verslap niet! En spreek anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol, juist in deze ontspannen vakantietijd. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

Het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen wij als we ons niet aan de voorschriften houden. Dus laten we samen zorgen dat we het coronavirus eronder krijgen en houden!

]]> 2020-08-06T20:06:21 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant
<![CDATA[Regio Deal Noordoost Brabant laat zien dat samenwerken loont, ook in het Land van Cuijk]]> Kartrekker land van Cuijk Maarten Jilisen: “Leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor Land van Cuijk verder vergroten” “Nu aan de slag met pijlers goed leven, fijn wonen en anders werken”

Fijn wonen en werken in dorpen en het buitengebied. Vernieuwing en verduurzaming van de landbouw en voedselverwerking. Nieuwe bestemmingen voor lege stallen. Minder leegstand in winkelcentra. Meer groei- en ontwikkelmogelijkheden voor de banen van nu en de toekomst. Dit zijn een paar voorbeelden die mogelijk worden gemaakt door de Regio Deal Noordoost Brabant. Versneld, dankzij de extra investering in onze regio. De komende twee jaar investeren Rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen meer dan 40 miljoen euro extra in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant. Overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners zetten over de hele linie samen de schouders onder 17 regionale projecten. Ook in het Land van Cuijk!

Aan de slag in het Land van Cuijk

Ook in het Land van Cuijk wordt de Regio Deal dus actief opgepakt. “Onze regio kenmerkt zich door de vele dorpen en een uitgestrekt platteland”, aldus wethouder Maarten Jilisen, aanspreekpunt voor twee Regio Deal-projecten in het Land van Cuijk. “Het mag voor zich spreken dat we ons als vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben opgeworpen de kar te trekken voor het project Leefbaarheid in de dorpen. Zeker als we zien wat er zoal speelt op dit moment. Denk bijvoorbeeld aan het project Eigen Kweek in het dorp Langeboom of aan het welzijnsproject Een Goei Leven voor het gehele Land van Cuijk. Dit zijn prachtige initiatieven vanuit de samenleving”.

“Met het programma Leefbaarheid in de dorpen willen we de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze regio verder vergroten. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met onder andere de provincie, de Vereniging Kleine Kernen, Stichting Goei Leven, andere gemeenten zoals Meierijstad, Heusden en Landerd en vele andere (vrijwilligers)organisaties. In dat beeld past ook dat het Land van Cuijk de voortrekker is voor het onderdeel Transformatie van de centra in middelgrote steden. Zowel Boxmeer als Cuijk zijn al jaren actief om hun centrum aantrekkelijk te houden voor zowel inwoners als bezoekers. Leren van elkaar met steden als Oss en Meierijstad kan iedereen helpen om centra aantrekkelijk te houden. “Maar het Land van Cuijk zal ook bij andere onderdelen van de Regiodeal betrokken zijn, zoals de aanpak van stallen en weerbaarheid van het buitengebied”, aldus Maarten Jilisen.

Groeispurt samenwerking

“Samenwerken loont!”, reageert een trotse Jack Mikkers, voorzitter van Regio Noordoost Brabant. “Wij zijn een economisch sterke regio, stad en land gecombineerd en hechte sociale verbanden. Tegelijk hebben we het besef dat we ons als regio moeten blijven ontwikkelen. Ook in deze coronatijd is het ons gelukt veel voor elkaar te krijgen. Samen. Dat typeert ons als regio. Binnen en buiten de regio werden bestaande banden aangehaald en nieuwe gesmeed. Ik durf te stellen dat de regionale samenwerking in de afgelopen maanden een groeispurt heeft doorgemaakt. Het is zo duidelijk geworden dat samenwerking loont. In het belang van de inwoners en bedrijven in onze regio willen we deze groei doorzetten, ook na deze Regio Deal.”

Goed leven, fijn wonen en anders werken

De partners van de Regio Deal Noordoost Brabant zijn Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, de provincie Noord-Brabant en het Rijk. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten, waterschappen en de provincie leggen zelf zo’n 18 miljoen euro in. Samen met de bijdrage van bedrijfsleven wordt er ruim 40 miljoen euro extra in de toekomst van de regio geïnvesteerd. Binnen de drie pijlers ‘Goed leven, fijn wonen en anders werken’ werken overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners samen in 17 projecten aan de verbetering van de leefbaarheid, verduurzamen van de leefomgeving en meer innovatie en ondernemerschap.

Nu aan de slag! “Het definitief sluiten van de Regio Deal is een mooi moment”, aldus Jack Mikkers. “Maar nu gaat het belangrijkste beginnen: aan de slag voor goed leven, fijn wonen en anders werken. De 17 projecten staan in de startblokken om van start te gaan. Uiteindelijk moeten deze de leefbaarheid en brede welvaart voor de inwoners van onze regio verbeteren.”

Over Regio Noordoost Brabant

Regio Noordoost Brabant is de samenwerking van en door de 17 gemeenten en 2 waterschappen in Noordoost-Brabant. Samen pakken we uitdagingen op die te groot zijn voor een gemeente of waterschap alleen. Bijvoorbeeld omdat ze grenzen overschrijden, te ingewikkeld of te duur zijn. Regio Noordoost Brabant is daar het platform voor.

www.regionoordoostbrabant.nl

]]> 2020-08-06T12:08:01 https://www.grave.nl/regio-deal-noordoost-brabant
<![CDATA[Ophalen oud papier in centrum van Grave en de Mars stopt]]> 1 augustus stopt de inzameling van oud papier en karton in het centrum van Grave en de Mars.

Voor de inwoners van het centrum van Grave en de Mars stopt per 1 augustus 2020 de mogelijkheid om het oud papier aan huis aan te bieden. De ophaaldienst rijdt in de week van 27 augustus voor de laatste keer een ronde.

Dit heeft ook gevolgen voor u als inwoner. Misschien was u ook gewend om uw oud papier en karton altijd aan straat te zetten.  Vanaf 1 augustus vragen wij u vriendelijk  het oud papier niet meer aan de straat te zetten, maar naar een van de onderstaande inzamelplaatsen te brengen.

Inzamelplaatsen

U kunt het oud papier inleveren op de volgende plaatsen:

Waar

Wanneer

Bikkelkampplein Grave

Iedere zaterdag

09.00 – 12.00 uur

Mini-milieustraat Grave

Iedere zaterdag

09.00 – 13.00 uur

Bremweg 1 Escharen

Eerste zaterdag van de maand

10.00 – 13.00 uur

Kerkplein Escharen

Laatste zaterdag van de maand

08.00 – 12.00 uur

Julianaplein Gassel

Derde zaterdag van de maand

08.00 – 12.30 uur

Kerkplein Velp

Laatste vrijdag van de maand

09.00 uur -18.00 uur

Natuurlijk kunt u het ook altijd naar de naar de milieustraat in Haps brengen, waar u het papier gratis kunt inleveren. In de overige wijken van Grave blijft de maandelijkse huis aan huis inzameling bestaan. Kijk voor de inzamelmomenten in de overige wijken op de website of Afvalapp.

Nee-ja en nee-nee sticker

De hoeveelheid papier kunt u ook verminderen door een sticker op uw brievenbus te plakken. Deze zijn gratis te verkrijgen bij de balie van uw gemeentehuis.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-08-06T11:31:45 https://www.grave.nl/ophalen-oud-papier-stopt
<![CDATA[Pas op voor criminele investeerders]]> Je kunt maar één keer nee zeggen

Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

Hoe herken je een criminele investeerder

Geen weg meer terug

Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Je kunt maar één keer nee zeggen!

Wat kun je doen

Doe melding

Vertrouw je het niet? Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Klik op de afbeelding voor de infografic (PDF)

Flyer pas op voor criminele investeerders

]]> 2020-07-23T10:45:43 https://www.grave.nl/pas-op-voor-criminele-investeerders
<![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant; Wake-up call]]> Beste Brabanders,

De besmettingen met corona nemen toe. Ook in onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal binnenshuis zijn opgelopen volgens het RIVM. In contacten met familie, vrienden, op kantoor. Dit baart ons zorgen.

De Brabantse aard is die van gezelligheid en sociaal contact. De laatste maanden hebben wij echter bewezen dat ons gezond Brabantse verstand overheerst. Wij hebben hier in Brabant laten zien hoe je het coronavirus de kop in drukt. En daar komt nu de klad in. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij corona onder controle.

Laten we met elkaar de controle niet verliezen. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca, verzorgingstehuizen etcetera weer op slot gaan.

Vandaar opnieuw met klem de oproep aan u allen: verslap niet! En spreek ook anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol. Ook in deze vakantietijd. Ook na al die weken. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

Wij hebben geen glazen bol. Wij weten niet hoe het virus zich de komende weken gaat ontwikkelen. Wij weten niet hoe de situatie in Brabant en in Nederland over twee weken of twee maanden is. Wij weten wel dat de ontwikkeling van de laatste week zich niet moet doorzetten.

]]> 2020-07-23T08:26:12 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant-wake-up-call
<![CDATA[Noodverordening COVID-19 geactualiseerd]]> De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant – Noord, mw. drs. W.J.L. Buijs – Glaudemans, heeft op 14 juli 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord aangepast en vastgesteld.

De aangepaste noodverordening treedt in werking per 15 juli 2020. De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord van 1 juli 2020 wordt ingetrokken.

In de nieuwe noodverordening zijn enkele verduidelijkingen aangebracht met betrekking tot de afstandsnorm, het bedrijfsmatig personenvervoer, het toegangsbeheer voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg en de placering voor sauna en wellness.  

Klik hier voor de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord

]]> 2020-07-15T11:36:17 https://www.grave.nl/noodverordening-covid-19-geactualiseerd
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Als college kijken we met een goed gevoel terug op de afgelopen 3 maanden. We hebben alle zeilen bijgezet om u als ondernemer door deze periode heen te helpen. Maar we zijn nog niet klaar. Er zijn namelijk nog steeds branches die niet of niet volledig aan de slag zijn. Ook daar moeten we oog voor blijven houden.

Daarnaast hebben we nog geen volledig beeld over de gevolgen die ons nog te wachten staan. Samen met het Economisch Platform Grave hebben we daarom besloten een ondernemersenquête te versturen om de vinger aan de pols te houden. De eerste zestig reacties waren na drie dagen al binnen. Heel fijn, want op deze wijze kunnen we in blijven spelen op de actualiteit en u zo goed mogelijk blijven ondersteunen. Heeft u de enquete nog niet ingevuld? Dan zien wij uw reactie uiteraard nog graag tegemoet.

Via deze weg blijven wij u informeren over de laatste ontwikkelingen. Ook de komende tijd.

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-07-03T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-06-07/voorwoord
<![CDATA[Beste ondernemer,]]>

]]> 2020-07-03T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-20-11/voorwoord
<![CDATA[7 juli 2020 Digitale bijeenkomst voorlopig ontwerp Graafsche Raam]]> Benieuwd hoe het gebied rondom de Graafsche Raam mogelijk ingericht gaat worden? Hoe het er straks uit kan gaan zien tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave?

Digitale Bijeenkomst

Op dinsdag 7 juli 2020 organiseert waterschap Aa en Maas vanaf 19.30 uur een digitale bijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden. Tijdens deze digitale bijeenkomst wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Via een live chat kunnen deelnemers vragen stellen. Volg de digitale bijeenkomst op 7 juli 2020 via de projectensite Graafscheraam op www.aaenmaas.nl.

Verhinderd

Mocht u er niet bij kunnen zijn, dan is de presentatie vanaf 8 juli 2020 terug te kijken via www.aaenmaas.nl.

]]> 2020-07-02T13:20:47 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/7-juli-2020-digitale-bijeenkomst-voorlopig-ontwerp-graafsche-raam
<![CDATA[Gezamenlijk statement Veiligheidsregio over nieuwe ontwikkelingen]]> Beste Brabanders,

Zojuist sprak onze minister president ons, voorlopig voor het laatst op deze manier, toe over de ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus. Hij kondigde verregaande versoepelingen van de regels aan, die effectief zijn vanaf 1 juli 2020 Voor een volledig overzicht van wat er vanaf die datum precies verandert, kunt u kijken op de site van de rijksoverheid.

Wij hebben aangedrongen op meer ruimte, meer mogelijkheden in de zomer. Het Kabinet benoemt dit als “door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar“. Om de vakantieperiode een gevoel van rust, van vakantie in eigen land te hebben, was een versoepeling nodig. In het (openbaar) vervoer, in de hoeveelheid mensen die bij elkaar mogen zijn. In Brabant gaan we samen meer mogelijk maken! Natuurlijk met in achtneming van de bekende basisregels: 1,5 meter afstand, vermijd drukte, bij klachten blijf je thuis en laat je je testen, hoesten en niezen in de elleboog en blijf die handen wassen.

Er zijn ruim vier maanden verstreken sinds de eerste coronabesmetting in Nederland, in onze provincie om precies te zijn. We hebben het eerder gezegd en zeggen het weer: wij als Brabanders hebben ons van onze beste kant laten zien. Wij waren de eersten in Nederland die de intelligente lockdown in gingen en hebben weer eens getoond waar onze provincie zo groots in is. Wij Brabanders zijn saamhorig, zien om naar elkaar en zetten er gezamenlijk de schouders onder. Dat hebben we de afgelopen maanden vaak heel concreet in de praktijk kunnen zien. Van pannetjes soep voor de deur van de buurman tot muzikale optredens in de tuin van verzorgcentra. We hebben het met elkaar gedaan. Laten we dit proberen vast te houden, dit blijft immers nodig ook nu de intelligente lockdown meer en meer op een slimme manier wordt afgeschaald.

Hoewel het door de versoepelingen misschien niet meer zo voelt: we zijn er nog niet. Het virus is er nog steeds, er worden nog steeds besmettingen geconstateerd en er belanden nog steeds mensen op onze ic's. En wij zien dat het een worsteling is voor velen. Aan de ene kant ervaren we weer enige mate van 'normaal' in ons dagelijks leven. Anderzijds moeten we constateren dat er mensen geconfronteerd worden met de soms verstrekkende gevolgen van de afgelopen maanden.

Wij roepen alle Brabanders dan ook op nog steeds vol te blijven houden, ook als u het lastiger vindt worden om dat onder deze veranderende omstandigheden te blijven doen. Blijf dat Gezonde Brabantse Verstand gebruiken.

]]> 2020-06-25T08:58:10 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gezamenlijk-statement-veiligheidsregio-over-nieuwe-ontwikkelingen
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Ook in de gemeente Grave merken we dat we steeds meer op weg zijn naar het "nieuwe normaal". Op de weg naar en van de gemeente Grave is de "bedrijvigheid" weer flink aan het toenemen. Dat neemt niet weg dat we nog steeds alle zeilen bijzetten om u te ondersteunen daar waar mogelijk.

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor sommige ondernemers immers groot. De gemeente Grave wil weten welke invloed de coronacrisis heeft op uw bedrijf en in hoeverre de maatregelen van de rijksoverheid daarbij helpen. Wij hebben een digitale enquête opgesteld welke wij u binnenkort doen toekomen. Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête en overige onderzoeken, bekijkt de gemeente wat zij de komende tijd kan doen om ondernemers nog verder te ondersteunen en faciliteren.

Uiteraard gaan de reguliere zaken bij de gemeente ook gewoon door. Zo merken we bijvoorbeeld dat de bouwaanvragen niet teruggelopen zijn. Ook mogen we weer nieuwe initiatiefnemers in het centrum verwelkomen. De verschillende belangenverenigingen zetten zich in om u als ondernemer te ontlasten en verschillende acties in gang te zetten. Daar zijn we trots op. Zo maken we namelijk samen het verschil!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-06-17T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-22-06/voorwoord
<![CDATA[Hulp en contact bij eenzaamheid]]> Het kabinet roept Nederlanders op om sociaal contact zo veel mogelijk te mijden vanwege het coronavirus. Voor veel mensen is het plotselinge 'sociaal isolement' door het coronavirus best lastig. Het is vooral belangrijk dat we daarom een beetje op elkaar letten. Als u klachten heeft wordt het u ten sterkste afgeraden op bezoek te gaan. Maar gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden om op elkaar te letten.

Heeft u zelf behoefte aan contact? Landelijk en lokaal zijn er verschillende initiatieven waar u contact mee kunt opnemen voor een praatje of voor advies.

Hulpvorm

Vorm van contact

ANBO hulplijn

De speciale telefoonlijn van het ANBO is bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur.

0348-466666

Corona Quarantaine Contact van de KRO-NCRV

Samen met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, brengt de KRO-NCRV mensen samen via het Corona Quarantaine contact.

Meer informatie vind u op de website www.kro-ncrv.nl/corona.

www.kro-ncrv.nl/corona

Corona Loket

Als je angstig, gestrest of somber bent vanwege het coronavirus kan je tussen 8.30 en 17.00u bellen.

 

020-2444888

Hulplijn voor Mantelzorgers in Covid19 crisis

Als mantelzorger wil je natuurlijk weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare dierbare. Wat kan wel en wat kan niet?

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgelijk.nl/mantelzorg-en-coronacrisis/.

088-5054331

Jongeren Appke

Jongeren kunnen dagelijks tussen 9.00 en 21.00u contact opnemen met een jongerenwerker met alle vragen via whatsapp.

06-20260829

Mooiland Kletslijn

Mooiland heeft de kletslijn opgezet voor mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. Medewerkers van Mooiland nemen twee keer per week telefonisch contact op. Voor meer informatie kunt u mailen naar kcc@mooiland.nl met in de titel: Kletslijn.

kcc@mooiland.nl

Online platform

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Juist nu is het belangrijk dat onze inwoners elkaar weten te vinden. Als gemeente ondersteunen wij een digitaal platform dat speciaal voor deze situatie is opgezet. Met de website www.samengrave.nl is er een centraal punt waar iedereen tijdens de coronacrisis een hulpvraag kan plaatsen of een aanbod kan doen om mensen te helpen.

www.samengrave.nl

Rode Kruis hulplijn

De Rode Kruis hulplijn kan gebeld worden bij behoefte aan een luisterend oor, advies of extra hulp omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit.

De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

070-4455888

Sociom Maatschappelijk werk

Stress, gevoelens van eenzaamheid of andere problemen in het dagelijks leven zoals boodschappen, medicijnen, een praatje of eenzaamheid voor zichzelf of anderen. Maatschappelijk werk van Sociom is op werkdagen bereikbaar via het centrale
telefoonnummer .

 0485-700500

Zilverlijn Nationaal Ouderenfonds

De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via de website www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn of door te bellen.

]]> 2020-06-08T12:53:00 https://www.grave.nl/corona-hulp-contact-eenzaamheid
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Het is fijn om te melden dat vanaf 1 juni 2020 de versoepeling van de maatregelen van start is gegaan. De verschillende vraagstukken die daarbij op u en ons afkwamen zijn praktisch en creatief opgepakt.

We zien dat de Graafse Ondernemers niet bij de pakken blijven neerzitten en er flink de schouders onder zetten om nieuwe wegen te vinden in deze “crisistijd”, zoals het een ondernemer betaamt. Wij zijn trots op u dat u in een dergelijke situatie de zaken zo voortvarend, binnen de mogelijkheden en vaak ook gezamenlijk blijft oppakken. Chapeau!

Vorige week heb ik de raad van Grave geïnformeerd over de ondersteuning die wij als gemeente aan u geven. In de afgelopen weken hebben we ernaar gestreefd dit zo goed mogelijk voor u te kunnen doen. Nu er andere tijden aanbreken, stoppen we daar niet mee. Op korte termijn vragen we samen met de belangenverenigingen u naar uw ervaringen en behoeften voor de komende tijd. We zien uw reacties graag tegemoet om u ook in de komende periode zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-06-03T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-08-06/voorwoord
<![CDATA[Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten]]> Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

]]> 2020-05-28T08:55:20 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vanaf-1-juni-testen-mogelijk-voor-iedereen-met-milde-klachten
<![CDATA[Stop criminele weldoeners in de horeca]]> Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar je loopt een groot risico als er vervolgens dit soort illegale activiteiten in jouw zaak plaatsvinden.

Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

Ongevraagd contact

Komen er mensen ongevraagd jouw horecazaak binnen of nemen ze telefonisch contact met je op?

Investeerders

Wil je gaan samenwerken met een investeerder of jouw bedrijf verkopen?

verdachte situaties

En als je het niet vertrouwt?

Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem of via 0800-7000.

Infografic

Bekijk hier de infografic Pas op voor criminele investeerders in de horeca (PDF).

]]> 2020-05-26T16:26:31 https://www.grave.nl/stop-criminele-weldoeners-in-de-horeca
<![CDATA[Statement regioburgemeesters]]> Beste Brabanders,

Zojuist heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven waaruit blijkt dat wij een volgende fase zijn ingegaan in het onder controle krijgen van het coronavirus. In Noord-Brabant zijn wij hier nu ruim 2 maanden mee bezig en als voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s willen wij allereerst zeggen: dank voor uw inzet, dank voor het opvolgen van de richtlijnen, dank voor het volhouden. U heeft de rest van het land vanaf februari het juiste voorbeeld gegeven, daar mogen we met zijn allen trots op zijn.

Maar ook wij hebben gezien dat onze samenleving steeds meer begint te piepen en knarsen door de beperkende maatregelen. Daarom zijn wij blij met de ruimte die het kabinet nu biedt. Tot het najaar komt er lucht en perspectief, voor onze economie en ons maatschappelijk leven. Dat deze versoepeling nu kan, is mogelijk geworden door de inzet van ons allen. Doordat wij ons aan de richtlijnen houden die wij vanuit het RIVM hebben gekregen. Maar we zijn er nog niet. Het virus is nog niet onder controle.

Het is dus van het grootste belang dat wij, ook in deze volgende fase van de aanpak van de coronacrisis, ons ervan bewust zijn dat het volgen van de richtlijnen cruciaal blijft. Zeker nu er wat meer bewegingsruimte komt. De belangrijkste richtlijnen zijn:

Het volledige pakket aan maatregelen kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

Met elkaar moeten we gaan zoeken naar hoe we de nieuwe 1,5 meter-samenleving vorm kunnen gaan geven. Het gaat erom dat we een balans gaan vinden. Het is  een zaak van voortdurend toetsen aan de hand van feiten en cijfers en waar nodig: bijsturen. Dat betekent dat strengere maatregelen niet uitgesloten zijn. Het kabinet biedt perspectief in de fasering, en tijdens elke fase is het meten en testen om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw teveel corona patiënten moeten opnemen.

Beste Brabanders, ook in deze nieuwe fase van de coronacrisis zetten wij er met elkaar de schouders onder. Want alleen op die manier krijgen we het virus er onder.

]]> 2020-05-06T20:06:24 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-regioburgemeesters
<![CDATA[Nieuwe basisregels vanaf 11 mei 2020]]> Stap voor stap - wat kan wanneer?

Vanaf maandag 11 mei 2020 geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Bekijk hieronder het overzicht van de maatregelen.

]]> 2020-05-06T19:45:02 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-basisregels-vanaf-11-mei-2020
<![CDATA[Noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19, 29 april 2020]]> De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op 29 april 2020 een noodverordening afgekondigd ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19.

Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder.

Bekijk hier de noodverordening (PDF).

]]> 2020-05-04T09:28:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-ter-voorkoming-van-verdere-verspreiding-van-het-coronavirus-covid-19,-29-april-2020
<![CDATA[Statement Veiligheidsregio's Brabant over recreatief nachtverblijf]]> Beste Brabanders,

De coronacrisis blijft veel van ons als samenleving vragen. Van u als inwoner, en ook van bedrijven, organisaties en stichtingen. Wij ervaren dat er behoefte is aan iets meer bewegingsvrijheid. Omdat de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, kijken we als Veiligheidregio's ook naar de mogelijkheden om sommige maatregelen te versoepelen. Daarom is via een nieuwe noodverordening besloten om vanaf 29 april 2020 het verbod op recreatief nachtverblijf op te heffen.

Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.

Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden:

Brabanders, als voorzitters van de Veiligheidsregio's waarderen wij de manier waarop u de regels met het mooie weer van de afgelopen weken heeft nageleefd. Het doet ons goed om te zien dat u de discipline opbrengt om u aan de landelijke en regionale maatregelen te houden. Samen geven wij steeds meer vorm aan de 1,5 meter samenleving, die nodig is om de verspreiding van dit virus een halt toe te roepen.

We zijn er nog niet. We bekijken in kleine stapjes elke keer opnieuw wat er mogelijk is. Met oog voor de gezondheidssituatie in ons land, maar zeker ook met oog voor de sociale effecten van de maatregelen voor u. Dat vraagt om een lange adem. Samen zijn we gekomen tot waar we nu staan en zo gaan we ook verder. Samen gaat het ons lukken om het virus te verslaan. Hou vol.

]]> 2020-04-30T08:35:49 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-veiligheidsregio-s-brabant-over-recreatief-nachtverblijf
<![CDATA[Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s]]> Beste mensen,

Als deze Goede Vrijdag een voorbode is, dan gaan we een prachtig Paasweekend tegemoet. ik vertrouw erop dat u dit weekend zoveel mogelijk thuisblijft, afstand houdt als u toch van huis gaat en uw handen regelmatig wast. Hou vol!

Bij overtredingen van de maatregelen, zeker op hotspots waar het te druk is, handhaven we direct en delen we boetes uit.

Pasen is een feest van hoop, óók dit jaar. Omdat u in grote getale gehoor geeft aan de maatregelen tegen het Coronavirus kunnen we er met elkaar op hopen dit virus er samen onder te krijgen.

Dus als u paaseitjes gaat verstoppen, doe dat alleen met uw eigen gezin in uw eigen tuin. Nuttig de paasbrunch niet met elkaar of bedenk een leuke, digitale variant.

Kwetsbare mensen kunnen juist nu onze Paaswensen gebruiken. Zoek contact met ze, maar doe dat op een afstand. Door te bellen, te appen, te zoomen of te skypen. Het maakt Paaswensen niet minder waardevol en wel zo veilig.

Hou vol! Samen krijgen we Corona eronder!

Jack Mikkers: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

Theo Weterings: voorzitter Veiligheidsregio Brabant Midden- en West-West

John Jorritsma: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

]]> 2020-04-10T17:00:43 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/paasboodschap-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
<![CDATA[Samenwerken, omdenken en zorgen voor elkaar - #DASLIEF]]> Geweldig om te zien hoe Brabanders niet bij de pakken neer gaan zitten maar hartverwarmende acties op poten zetten om elkaar de coronacrisis door te helpen. Brabanders die, nu meer dan ooit, doen waar we in Brabant goed in zijn. Laat u inspireren ! Hierbij een greep uit alle mooie, bijzondere maar vooral hartverwarmende initiatieven.

]]> 2020-04-10T07:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/samenwerken.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/samenwerken,-omdenken-en-zorgen-voor-elkaar-daslief
<![CDATA[Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit]]> Het kabinet heeft op 7 april 2020 aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.

Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en uitbreiding van de SBI-codes op www.rijksoverheid.nl.

]]> 2020-04-09T13:03:11 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit
<![CDATA[Burgemeesters positief over houding inwoners]]> De burgemeesters van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert zijn positief over de manier waarop hun inwoners zich ook het afgelopen weekend weer hebben gehouden aan de RIVM-richtlijnen. Ondanks het mooie weer hield nagenoeg iedereen zich aan de regels.

Compliment

Op basis van de sinds 28 maart 2020 in de drie gemeenten geldende noodverordening, is ook het afgelopen weekend door gemeentelijke Boa’s en politie gecontroleerd op de naleving van de landelijk geldende RIVM-richtlijnen. “Enkele uitzonderingen daargelaten is het weekend goed verlopen”, aldus burgemeester Antoine Walraven van Mill en Sint Hubert. “Op een paar locaties in de drie gemeenten werd een waarschuwing gegeven aan jongeren die met een te grote groep samenkwamen. Daarnaast zijn er een paar waarschuwingen uitgedeeld aan mensen die onvoldoende afstand hielden. Maar deze waarschuwingen werden door de betreffende personen zonder problemen opgevolgd. Al met al verdienen onze inwoners een groot compliment.”

Ook locoburgemeester Anja Henisch van Grave is positief: “De richtlijnen zijn goed nageleefd. Het was relatief rustig op straat en in de natuurgebieden. We hebben daarom geen extra maatregelen hoeven treffen, zoals boetes, afzettingen of afsluitingen. Onze inwoners realiseren zich de ernst van de situatie en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.”

Volhouden

Met het paasweekend voor de deur vragen de burgemeesters hun inwoners om deze lijn door te trekken en vol te houden.

“Het zijn ongewone tijden, met ongewone maatregelen”, aldus burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk. “Alleen samen kunnen we deze crisis de baas. Het komend paasweekend is als het ware een nieuwe graadmeter. We moeten het met z’n allen volhouden.” Ook tijdens het komende paasweekend - dat zoals het er nu naar uitziet gepaard zal gaan met mooi weer - controleren Boa’s en politie op naleving van de richtlijnen.

Burgemeester Walraven: “Blijf dus ook komend paasweekend zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of als je iemand zorg verleent. Samenkomsten van drie personen of meer zijn nog steeds verboden. Wie zich daar niet aan houdt kan een boete van 400 euro krijgen.”

Locoburgemeester Henisch van Grave: “We begrijpen dat deze crisis echt veel vraagt van ons allemaal. Het is een gevoel van met de kiezen op elkaar steeds weer bij de les blijven. Soms zijn mensen de maatregelen even 'vergeten', maar over het algemeen kunnen we dus positief zijn. En dat is inderdaad een compliment waard.”

Burgemeester Hillenaar van Cuijk: “Ik vind eigenlijk dat het geweldig gaat als ik kijk naar de houding van onze inwoners. Het beeld is over het algemeen dat mensen zich realiseren hoe belangrijk het is om zich aan de maatregelen te houden. Hopelijk blijft dat zo. Want alleen samen krijgen we het Coronavirus onder controle.”

Ook komend paasweekend controles door gemeentelijke Boa’s en politie

]]> 2020-04-07T16:08:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/burgemeesters-positief-over-houding-inwoners
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

We zijn nu al weer enkele weken verder in de strijd tegen het coronavirus en kunnen al spreken van verschillende succesvolle ondernemersacties in deze crisisperiode in gemeente Grave. De verschillende belangenverenigingen zetten zich enorm in met hun acties richting haar leden om samen deze crisis het hoofd te bieden. Ook Pasen staat al weer voor de deur. Normaal voor veel ondernemers een moment om een hele goede omzet te behalen of juist een tijd van bezinning, samen met het gezin, te hebben. Maar ook deze gewoonte is in deze crisis niet gewoon. Er zijn nu wel andere zaken die aandacht nodig hebben en we worden op dit moment zo opgeslokt door de waan van de dag, dat het deze periode in het jaar haast doet  vergeten.  

Niet alleen in uw bedrijf worden nu alle zeilen bijgezet. Ook bij de gemeente is dat het geval. Onze teams staan u nu graag terzijde en zetten de schouders er flink onder. Inmiddels zijn er voor gemeente Grave honderden aanvragen afgehandeld. Ook is het werken op afstand voor een gemeente geen dagelijkse kost. Toch is dat binnen de organisatie heel snel opgepakt om de dienstverlening van de gemeente goed overeind te houden en u zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde middelen. We blijven als gemeente onze faciliterende rol pakken, zodat we lokaal ons steentje kunnen bijdragen. In deze nieuwsbrief treft u meer lokale acties aan, die u kunnen helpen deze crisis door te komen.

Ik wens u veel sterkte en houd uzelf en uw naasten gezond. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.  

Anja Henisch, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-13-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Door het coronavirus is ook in gemeente Grave het leven in een rap tempo veranderd. Dit betekent veel voor onze inwoners en onze bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren. Voor u hebben we in de afgelopen weken klaar gestaan om vragen te beantwoorden en te kijken waar we u met bestaande of nieuwe regelingen kunnen ondersteunen. Inmiddels hebben we als gemeente ruim 800 aanvragen ontvangen. Een team van medewerkers staat voor u klaar om deze crisis in goede banen te leiden en te zorgen dat we samen deze crisis doorkomen. In deze nieuwsbrief vindt u de doorverwijzing naar de landelijke en lokale regelingen waar u gebruik van kunt maken en waar we u als gemeente mee ondersteunen. Onze website wordt steeds bijgewerkt met de laatste maatregelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen deze crisis het hoofd kunnen bieden, door elkaar te helpen waar mogelijk, flexibel te zijn en ondernemerschap in te zetten. Ik wens u veel sterkte en hou uzelf en uw naasten gezond. Samen gaan we deze periode door.  

Anja Henisch, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-coronacrisis/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Ook deze week ontvangt u een nieuwsbrief vanuit uw gemeente. Wij willen u actief blijven informeren over de lokale, regionale en landelijke ondernemersregelingen rond de Coronacrisis. Maar ook aandacht geven aan initiatieven die kunnen bijdragen om zo goed mogelijk door deze tijd heen te komen of straks, als er weer een versoepeling van regels komt, een goede start te maken en de economie weer zo snel mogelijk op gang te krijgen.

Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-20-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

De persconferentie van de minister-president van vorige week  is door eenieder verschillend ontvangen. Duidelijk is dat we nog steeds samen de volksgezondheid voorop moeten zetten en de strijd aan moeten blijven gaan tegen het coronavirus. Ondertussen maken we ons klaar voor de ander-halve-meter maatschappij. Allerlei campagnes worden ontwikkeld en bedrijven worden klaargemaakt om straks weer te kunnen starten in de ander-halve-meter economie.

Blijft u vooral lokaal inkopen doen! Steun de winkeliers, zodat we een bruisend centrum of gezellige buurtwinkel samen in leven houden. Het zijn deze ondernemers die veelal de festiviteiten in onze gemeente sponsoren. Nu kunt u iets terugdoen voor hen. Raadpleeg uw brancheverenigingen en organisaties als VNO-NCW, MKB Nederland en het KvK Coronaloket om alle kennis en geboden hulp, die u mogelijk nodig heeft, tot u te nemen. Ook uw gemeente wilt u zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen. Ons ondernemersloket staat klaar om u vragen en verzoeken te beantwoorden. 

Samen slaan we ons hier doorheen! Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-27-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Met de versoepeling van de maatregelen komen er weer verschillende vraagstukken op u als ondernemer af. Als gemeentelijke organisatie streven we er naar om hier praktisch mee om te gaan, zonder de gezondheidsrisico’s uit het oog te verliezen. Veel creatieve oplossingen worden binnen onze gemeente bedacht om toch weer zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Enkele branches hebben het erg zwaar, ook hier hebben we oog voor. Samen met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Grave zijn wij bijvoorbeeld in nauw overleg om te kijken welke mogelijkheden er voor de horeca ondernemers zijn. Ook voeren wij intensief gesprekken met de ondernemende leden van het Economisch Platform Grave. Samen bundelen we krachten en zoeken wij de verbinding met ondernemend Grave. Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-18-05/voorwoord
<![CDATA[Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april]]>

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederlandworden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 

]]> 2020-03-31T19:41:42 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/het-kabinet-heeft-vandaag-besloten-dat-alle-coronamaatregelen-in-nederland-worden-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
<![CDATA[Sociale platforms voor coronahulp opgericht]]> Hulp bieden of hulp vragen? Ga naar www.samengrave.nl.

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Zij kunnen het huis niet meer uit omdat er iemand ziek is en hebben bijvoorbeeld hulp nodig. Tegelijkertijd ontstaan er initiatieven van mensen die graag een ander helpen. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert hebben met Sociom een platform opgesteld waar hulpvragen en aanbod van hulp bij elkaar komen.

Grote betrokkenheid

Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op social media. Het is goed om te zien dat inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van de reguliere vrijwilligers vallen echter zelf in de kwetsbare doelgroep, dus de betrokken organisaties hebben als doel om samen te proberen om juist deze doelgroep te ontzien.

Digitaal platform

Met een digitaal platform kunnen alle initiatieven op een plek samenkomen en wordt voorkomen dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk dat inwoners elkaar goed weten te vinden. Daarom zijn vier nieuwe platforms opgericht: www.samensintanthonis.nl, www.samencuijk.nl, www.samengrave.nl en www.samenmillensinthubert.nl. In Boxmeer is bewonersplatform www.onsthuus.nl al langer actief. Op deze platforms kan iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om andere mensen te helpen. Ook (vrijwilligers)organisaties kunnen hier informatie over hun aanbod en/of diensten delen.

Help het platform te vinden en te gebruiken

Niet iedereen is digitaal vaardig en weet dit platform te vinden. Daarom wordt ook de omgeving opgeroepen om mensen te helpen met het plaatsen van een verzoek of het zoeken binnen het aanbod.

Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het toch niet lukken, dan kunnen mensen contact opnemen met welzijnsorganisatie Sociom. Zij helpen graag verder en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0485–700500 of via e-mail info@sociom.nl

Medewerker sociaal platform zwaait naar oudere eenzame dame op haar balkon

]]> 2020-03-27T15:14:46 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sociale-platforms-voor-coronahulp-opgericht
<![CDATA[Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert: Uitstel betaling gemeentelijke belastingen]]> Landelijk kunnen ondernemers en zzp-ers een beroep doen op (inkomens)ondersteuning. Maar ook lokaal willen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de helpende hand bieden. Bent u als ondernemer of zzp-er in  financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis, dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

Bij uitstel van betaling kunt u denken aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclamebelasting en toeristenbelasting.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dien dan uw verzoek in:

]]> 2020-03-26T12:38:59 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/cuijk,-grave,-mill-en-sint-hubert-uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
<![CDATA[Uitwerking van de landelijke maatregelen van 23 maart 2020]]> Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

U kunt hier de verdere uitwerking van deze landelijke maatregelen lezen.

]]> 2020-03-25T11:04:55 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/uitwerking-van-de-landelijke-maatregelen-van-23-maart-2020
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord- Brabant]]> Zojuist om 19.00 uur op 23 maart is er een persconferentie geweest vanuit de rijksoverheid over de maatregelen tegen het coronavirus. Als voorzitters van de Veiligheidsregio's in Noord-Brabant hebben wij kennisgenomen van de aanscherping van de maatregelen zoals die op 15 maart jl. zijn afgekondigd door de Minister-President.

Wij zijn van mening dat de aanscherping een goede zaak is en helaas ook hoognodig. Ook wij hebben dit weekend met verontrusting gekeken naar de beelden van mensen die er in groten getale erop uit trokken, waarbij de voorschriften waar het gaat om afstand houden tot elkaar, nauwelijks werden nageleefd. Onacceptabel gedrag waarmee mensen aantoonden niet voldoende doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Dit is het moment waarop wij als samenleving als een moeten optrekken, om zo de kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen.

De nieuwe en aangescherpte maatregelen luiden:

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van een lange adem. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen.

Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)

Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)

Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)

]]> 2020-03-23T21:19:03 https://www.grave.nl/grave.net?id=14423
<![CDATA[Persconferentie 23 maart: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen]]> Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Lees hier naar de aanvullende landelijke maatregelen van de Rijksoverheid.

Infografic over aangescherpte corona maatregelen

]]> 2020-03-23T20:09:43 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/persconferentie-23-maart-aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
<![CDATA[Burgemeester Roolvink: Zorgen kan ik niet wegnemen, u helpen misschien wel]]> Op 16 maart jongstleden richtte ik me op een ongebruikelijke wijze tot u. Vandaag doe ik dat opnieuw.

Was dat op 16 maart nog niet het geval, inmiddels, 22 maart, kent ook de gemeente Grave diverse inwoners die besmet zijn met het coronavirus en die ziek zijn. Langs deze weg wens ik hen van harte beterschap. Helaas, er zullen nog meer zieken bijkomen, dat is de realiteit. Eerst was het nog gebruikelijk maar nog voor dat in Grave de eerste besmetting werd geconstateerd hield de GGD op met daarover de burgemeesters te informeren. Namen worden vanwege de grote drukte niet meer doorgegeven. Ik weet dus niet wie er in onze gemeente ziek is. Daarom; bent u ziek - of kent u iemand die ziek is - en vindt u het prettig als ik even contact met u opneem, bel dan naar het bestuurssecretariaat van de gemeente Grave, 0486-477260. Zodra de gelegenheid zich dan voordoet, neem ik contact op.

Nu het aantal besmettingen in onze gemeente toeneemt, nemen ook de zorgen toe. Zorgen die ik begrijp maar die ik niet kan wegnemen. De enige aanbeveling die ik kan doen is om de adviezen van het RIVM strikt op te volgen. Dat maakt de kans op besmetting het kleinst. Ook krijg ik steeds meer berichten dat ondernemers en zzp-ers zich grote zorgen maken. Ondernemers zijn bang failliet te gaan. En zzp-ers vrezen zware inkomstenderving. Ook die zorgen begrijp ik heel goed. Door de regering is een pakket van noodmaatregelen ter ondersteuning in het leven geroepen. Wij proberen u te helpen door u op een goede manier van informatie te voorzien via het ondernemersloket op onze website. Ook kijken we als gemeente zelf naar wat we kunnen doen om ondernemers en zzp-ers te helpen. 

Er zijn nog veel meer mensen die zich zorgen maken. Ouders omdat hun kinderen niet naar school kunnen. Ouderen die geen bezoek meer ontvangen. Hulpbehoevenden die bang zijn straks zorg te moeten ontberen. Et cetera. Ook hun zorgen kan ik niet wegnemen. Ik kan alleen maar met u hopen dat deze crisis snel overgaat. Intussen adviseer ik u om het landelijke en regionale nieuws goed in de gaten te houden, de adviezen op te volgen maar ook om deze webpagina over het coronavirus regelmatig te raadplegen op actuele, lokale informatie.

Laten we omzien naar elkaar, vooral naar degenen die onze steun goed kunnen gebruiken.

Lex Roolvink

Burgemeester gemeente Grave

]]> 2020-03-23T08:48:48 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/burgemeester-roolvink-zorgen-kan-ik-niet-wegnemen,-u-helpen-misschien-wel
<![CDATA[NL-Alert]]> Omdat nog steeds veel mensen de richtlijnen niet opvolgen is deze ochtend een NL-Alert verstuurd.

Volg instructies Rijksoverheid op

Samen tegen Corona. Keep your distance to others.

Vermijd grote groepen en houd afstand. Samen strijden we tegen het Coronavirus.

]]> 2020-03-22T12:18:44 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nl-alert
<![CDATA[De (week)markten kunnen aangepast doorgaan]]> Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen.

Primaire levensbehoefte

De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart 2020 in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.

Dat betekent dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten.

Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.

Richtlijnen

Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven:

Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen.

Borden met regels

Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven.

]]> 2020-03-20T22:36:24 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/de-(week)markten-kunnen-aangepast-doorgaan
<![CDATA[Kom alleen naar de milieustraten als het echt moet]]> Het is zo druk bij de milieustraten, dat de veiligheid voor u en onze medewerkers niet gegarandeerd kan worden. Daarom doen we een dringend beroep op u:

Door het coronavirus brengen we nu veel tijd thuis door. Mensen maken van deze gelegenheid gebruik om de boel thuis eens flink op te ruimen. De spullen worden meteen naar de milieustraat gebracht. Dit zorgt voor een grote drukte en lange files bij de milieustraten. Het risico op verspreiding van het coronavirus wordt daardoor vergroot.

Om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen, laten onze medewerkers van de milieustraten steeds kleine groepen mensen toe op de milieustraten. De wachttijden zullen daardoor langer worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Ook doen we de oproep:  “Blijf thuis tenzij het echt niet anders kan”.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-03-20T08:26:51 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kom-alleen-naar-de-milieustraten-als-het-echt-moet
<![CDATA[Busdienstenregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus]]> Vanaf donderdag 19 maart 2020 rijden de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven.

Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden.

Regiotaxi tijdelijk vangnet voor openbaar vervoer

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de regiotaxi's in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Lees hier meer over dit tijdelijke vangnet voor het openbaar vervoer.

Check de reisplanner

Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, hebben wij de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen.

Informatie over de actuele dienstregeling is te vinden op de website van Arriva en de website van Hermes. Check voor je reis altijd de reisplanner.

Uit veiligheid voor reizigers en chauffeurs is het verzoek om via de achterdeur in te stappen en daar in te checken. Achterin instappen betekent dat je geen los kaartje kunt kopen bij de buschauffeur, reis daarom met de ov-chipkaart. Volg de gevolgen van het coronavirus op het openbaar vervoer in Brabant.

]]> 2020-03-18T13:16:36 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/busdienstenregelingen-in-brabant-aangepast-vanwege-coronavirus
<![CDATA[Het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend]]> Het blijkt dat in de avonduren veel onnodig wordt gebeld naar 112 in verband met Corona. De openingstijden van het landelijke nummer zijn daarom deze week verruimd en is geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur.

]]> 2020-03-17T13:32:46 https://www.grave.nl/grave.net?id=14367
<![CDATA[Dienstverlening gemeente Grave]]> De gemeente Grave probeert gedurende deze coronacrisis haar dienstverlening zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan. Door de situatie kan het wel zijn dat het iets langer duurt voordat we in kunnen gaan op uw (aan)vraag of verzoek.

Houd rekening met de onderstaande zaken:

De situatie rond de verspreiding van het coronavirus kan per dag wijzigen. Dat kan ook zijn weerslag hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Raadpleeg daarom deze website voor de actuele situatie.

]]> 2020-03-16T20:56:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dienstverlening-gemeente-grave
<![CDATA[Bericht van burgemeester Roolvink: "Samen dit probleem aanpakken"]]> Beste mensen, 

Het is voor mij als burgemeester van Grave vrij ongebruikelijk om mij op deze wijze tot u te richten. 

De wereld is geconfronteerd met een ramp: het Corona-virus. Daar waar het probleem zich eerst in landen ver weg afspeelde is inmiddels duidelijk dat ook Nederland in alle heftigheid met deze ramp te maken heeft. Daarbij denk ik aan alle slachtoffers en hun naasten. 

Het doet pijn om als overheid maatregelen te moeten nemen die onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers direct raken, zowel in het dagelijkse verkeer als in de portemonnee. Bijvoorbeeld omdat uw kinderen niet meer naar school kunnen, omdat u als eigenaar van een restaurant uw zaak moet sluiten, omdat u als oudere geen bezoek meer krijgt van uw kinderen of kleinkinderen, omdat uw reis is geannuleerd of gewoon omdat u zich ernstig zorgen maakt over de situatie.

Een minder rigoureuze aanpak zal naar verwachting niet het beoogde resultaat hebben, namelijk een effectieve bestrijding van het Coronavirus. Maar het is niet anders. Gezondheid is ons grootste goed. 

Als gemeente doen wij er alles aan om deze crisissituatie op lokaal niveau te bestrijden. Dat doen wij samen met de Rijksoverheid, de GGD, het RIVM, de Veiligheidsregio en talloze andere mensen. Wij proberen ook de gemeentelijke dienstverlening zo veel mogelijk op peil te houden. Op voorhand vraag ik uw begrip als u wat langer moet wachten of niet direct een antwoord krijgt op uw verzoek. 

Het is van groot belang om kalm te blijven en de adviezen van de officiële instanties op te volgen. We moeten ons hoofd niet op hol laten brengen door geruchten maar handelen vanuit feiten en vertrouwen. Laten we in de tussentijd steun geven aan al diegenen die werkzaam zijn in de zorg en die vitale processen in onze samenleving draaiende houden. Alleen samen kunnen we dit probleem aanpakken. 

Deze crisissituatie gaat eens voorbij. In de tussentijd doe ik een beroep op u om te zien naar de zwakkeren in onze samenleving en degenen die onze steun goed kunnen gebruiken. Ik wens ons allen veel sterkte en wijsheid toe. 

Bekijk hier deze gesproken boodschap van burgemeester Roolvink op YouTube.

Hartelijke groet,

Lex Roolvink

Burgemeester Grave

Burgemeester Roolvink

]]> 2020-03-16T16:29:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bericht-van-burgemeester-roolvink-samen-dit-probleem-aanpakken
<![CDATA[Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportscholen dicht tot en met maandag 6 april 2020]]>

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Deze maatregelen zijn:

Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant:

Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

]]> 2020-03-15T20:47:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/scholen,-kinderdagverblijven,-horeca-en-sportscholen-dicht-tot-en-met-maandag-6-april-2020
<![CDATA[Aanpassingen openbaar busvervoer Noord-Brabant]]> Door het coronavirus komt de continuïteit van het openbaar vervoer in gevaar. Busdiensten kunnen stilvallen. Zo rijdt onder andere de Buurtbuslijn 238 Grave – Boxmeer v.v. voorlopig niet meer. Andere buslijnen in Brabant vallen ook stil of rijden minder vaak.

Plan altijd maximaal 24 uur van te voren uw reis, de meeste wijzigingen worden direct verwerkt in de reisplanners. Raadpleeg ook de websites van de vervoersbedrijven als u een (bus)reis wil maken.

Lees hier meer over het openbaar vervoer in Brabant

]]> 2020-03-14T07:52:25 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanpassingen-openbaar-busvervoer-noord-brabant
<![CDATA[Noodverordening afgelasten evenementen en bijeenkomsten, 13 maart 2020]]> Om het afgelasten van evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen te kunnen handhaven is per direct een regionale noodverordening van kracht gegaan. Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder. Dit is een maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

U kunt hier kunt u de noodverordening inzien (PDF).

]]> 2020-03-13T14:15:30 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-afgelasten-evenementen-en-bijeenkomsten,-13-maart-2020
<![CDATA[2020]]> 2020-02-03T12:53:08 https://www.grave.nl/oud-nieuws/2020 <![CDATA[2019]]> 2019-02-19T10:54:06 https://www.grave.nl/oud-nieuws/2019 <![CDATA[Call ACCTTiVAte open voor MKB-ers met crossover innovaties]]> MKB-ers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, kunnen tot 5 september van dit jaar voorstellen indienen voor ‘crossover innovatieprojecten’. Dit zijn projecten gericht op technologie-transfer tussen de sectoren agrifood, health, ICT en/of aerospace. Kijk hier voor meer informatie over Call ACCTTiVAte.

]]> 2017-06-19T09:10:38 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/call-accttivate-open-voor-mkb-ers-met-crossover-innovaties
<![CDATA[Aandacht voor boerenbedrijf in 'Over de vloer bij de Boer']]> Onder aanvoering van FoodInspiration is op 12 juni 2017 'Over de vloer bij de Boer' van start gegaan. Deze nieuwe campagne zet de spotlights op de agrarische sector. Boerenbedrijven maken op hun beurt kans op een complete make-over van hun winkel via de actie Pimp My Farmshop. Winkels kunnen tot 1 augustus 2017 worden aangemeld. Kijk hier voor meer informatie over 'Over de vloer bij de Boer'.

]]> 2017-06-19T09:05:39 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/aandacht-voor-boerenbedrijf-in-over-de-vloer-bij-de-boer
<![CDATA[Werkzaamheden Hoogeweg – Generaal de Bonsweg]]> De gemeente Grave heeft aannemingsbedrijf D. van der Steen B.V. uit Utrecht opdracht verleend voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden op de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg in Grave. Het betreft het gedeelte vanaf de gemeentegrens met Mill en Sint Hubert nabij de Campagnelaan tot aan de Steegschenhofscheweg.

Wat gaat er precies gebeuren

De werkzaamheden bestaan uit het frezen van de oude deklaag en het repareren van slechte stukken in de onderlaag. Vervolgens wordt er over de gehele lengte een stalen wapening op het wegdek aangebracht, waarna er twee lagen asfalt aangebracht worden. Daarnaast worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de goten en straatkolken, worden inritten opnieuw gestraat en worden de wegmarkeringen aangebracht. Tenslotte worden de bermen aangevuld en afgewerkt.

Verkeerskundige aanpassingen

De Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg worden gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden duurzaam veilig ingericht. Kruispuntplateaus worden aangelegd om het verkeer af te remmen, te weten op de kruisingen Hoogeweg - Boltsbroekweg, Hoogeweg – Schrijfakkerweg en Hoogeweg - Campagnelaan. De kruisingen en de weg worden voorzien van de juiste wegmarkering.

Planning

De wegwerkzaamheden starten op zaterdag 1 juli 2017 om circa 7.00 uur en zijn gereed op maandag 10 juli 2017 om circa 06.00 uur. De aannemer werkt daarbij dag en nacht door om de benodigde afsluiting zo kort mogelijk te houden. Hierdoor is de benodigde afsluiting circa twee weken korter ten opzichte van een reguliere uitvoeringswijze waarbij er alleen tijdens werkdagen en daguren gewerkt wordt.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden worden de Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er is voor deze werkzaamheden een omleidingsroute noodzakelijk. Het doorgaand verkeer tussen Mill en Grave wordt omgeleid via de N264, N277 en N324. Ook het lokale verkeer van en naar Escharen wordt omgeleid via de N324 en de Stoofweg. Ten behoeve van de bereikbaarheid van onder andere de Brouwketel, sportvelden, campings etcetera is een lokale omleidingsroute ingesteld over de Steegschenhofscheweg en de Kranenhofscheweg. Daarvoor wordt tijdelijk de Kranenhofscheweg opgesteld voor autoverkeer en worden de hekwerken halverwege tijdelijk verwijderd. De kruising Kranenhofscheweg - Beerschemaasweg blijft gedurende de werkzaamheden open voor het verkeer.

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de vrijliggende fietspaden langs de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg.

Hier kunt u een kaartje met de omleidingsroutes (PDF) bekijken.

Bus Arriva

Tijdens de werkzaamheden zal de bus van Arriva lijn 92 tussen Grave-Gennep op woensdag 5 juli en donderdag 6 juli niet rijden. De rest van de tijd zal de bus zijn normale dienstregeling kunnen volgen. Om de actuele situatie bij te kunnen houden kunt u meer informatie vinden op www.arriva.nl 

Vragen

Aanwonenden en belanghebbenden worden nog nader geïnformeerd middels een brief met betrekking tot de afsluiting, bereikbaarheid en contactgegevens van de aannemer. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen? Neem u gerust contact op met de heer T. Bronsema of de heer T. Grisel van de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 0486-477277 of via wegen@cgm.nl.

]]> 2017-06-16T10:36:48 https://www.grave.nl/werkzaamheden-hoogeweg-generaal-de-bonsweg