<![CDATA[Bezoekuur kwetsbare groepen; 11.30 uur – 12.30 uur]]> Sinds zondag 27 september 2020, 18.00 uur, gelden in onze veiligheidsregio aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om kwetsbare mensen meer bescherming te bieden.

De gemeente Grave heeft daarom per maandag 28 september 2020 een speciaal bezoekuur voor kwetsbare bezoekers ingesteld. Dit bezoekuur geldt voor alle baliediensten. Wilt u het stadhuis bezoeken en valt u in de categorie ‘kwetsbaar’? Maak dan gebruik van dit speciale bezoekuur, van maandag tot en met vrijdag tussen 11.30 en 12.30 uur.

Afspraak maken voor het speciale bezoekuur

Wilt u de balie bezoeken en daarbij gebruik maken van het speciale bezoekuur maak dan telefonisch een afspraak via 0486-477277. Er wordt niet gevraagd waarom u gebruik maakt van het speciale bezoekuur!

Reguliere afspraak maken

Als u op een ander moment het gemeentehuis wilt bezoeken kunt u gewoon online een afspraak maken.

Vragen

Neem voor vragen contact op met ons klant contact centrum via 0486-477277.

]]> 2020-09-28T13:16:55 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bezoekuur-kwetsbare-groepen-11-30-uur-12-30-uur
<![CDATA[Informatie over het coronavirus]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noord, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Snel naar

]]> 2020-09-25T20:00:00 https://www.grave.nl/corona
<![CDATA[Statement voorzitter Veiligheidsregio Brabant - Noord; Afkondiging stijging naar risiconiveau ‘Zorgelijk’]]> Beste Brabanders,

Het zal u niet zijn ontgaan dat het coronavirus weer om zich heen grijpt. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen neemt toe. En er zijn zelfs weer sterfgevallen te betreuren.

Als deze trend zich doorzet, zijn we binnenkort weer in de situatie zoals we die zagen in het voorjaar. U herinnert zich de beelden nog; overvolle Ic’s, overwerkt zorgpersoneel, rouwstoeten in de straat, geïsoleerde, wegkwijnende ouderen in verpleeghuizen. Een situatie waar niemand meer naar terug wil. We bevinden ons in een zorgelijke fase. Een fase waarin we alle zeilen bij moeten zetten om het coronavirus eronder te krijgen.

Maar we kunnen het tij misschien nog keren. Dat kunnen we alleen samen. Het virus verspreidt zich namelijk niet vanzelf. Wij zorgen daarvoor. En wij kunnen en moeten de stijging van het aantal besmettingen omlaag brengen. Thuis, op ons werk, bij de voetbalclub en in de kroeg.

Door de regering zijn eerder al in delen van ons land maatregelen ingesteld die verdere verspreiding van het coronavirus dienen te voorkomen. Zoals de vervroegde sluitingstijd van horecagelegenheden. Maar ook het verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen binnen en buiten. En de meldplicht voor organisaties van samenkomsten van meer dan 50 personen. Dergelijke maatregelen worden nu ook in onze veiligheidsregio ingesteld. En bij de maatregelen in de horeca roep ik iedere bezoeker op zich als veilige gast te gedragen zodat de horeca veilig open kan blijven. De horeca heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om binnen de richtlijnen het mogelijk te maken dat iedereen veilig kan genieten van een drankje of een hapje. Door de maatregelen lijkt het alsof wij die inspanning niet hebben gezien. Dat is zeker niet het geval. Echter, we staan met elkaar voor de opgave om corona onder controle te houden.

Daarnaast stel ik nog enkele maatregelen in die specifiek voor onze regio gelden en die betrekking hebben op het beschermen van kwetsbare personen zoals ouderen zoals bijvoorbeeld venstertijden bij overheidsinstanties en andere sectoren. Bekijk hier het overzicht met aanvullende maatregelen in onze regio. Deze maatregelen gaan in vanaf zondag 27 september 18.00 uur.

Al deze maatregelen voer ik in met pijn in het hart want ik besef dat ze niet prettig zijn. Van de andere kant zijn het maatregelen die de balans houden tussen het tegengaan van verspreiding van het coronavirus en het ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer.

De laatste tijd zien we in de samenleving meer kritiek op de maatregelen die getroffen worden om het virus tegen te gaan. We horen ook geluiden dat mensen zich bewust er niet meer aan houden.  Ik kan me er alles bij voorstellen dat de maatregelen al lang niet meer leuk zijn. Dat we allemaal uitkijken naar dat moment dat alles weer bij het oude is. Dat moment ligt ook vast weer op termijn in het verschiet. De beste manier om dat te doen, is dat we ons allemaal bewust blijven van de ernst van het coronavirus. Het blijft nodig de maatregelen die we als samenleving kennen, te volgen. Neem ze ter harte, hoe lastig dat soms ook is.

Gedrag van mensen die zich bewust niet houden aan de maatregelen of zich er tegen keren, daar heb ik geen begrip voor. Een kritische houding mag. Altijd. Dat helpt ons als samenleving verder. Maar neem ook je verantwoordelijkheid in deze samenleving die nu gekenmerkt wordt door de risico’s van het coronavirus. En waar mensen zich bewust niet aan de maatregelen houden, treden we op. We intensiveren de handhaving. De tijd van waarschuwen is daarbij voorbij.

Ik doe dan ook een dringend beroep op u om de maatregelen na te leven en ook anderen te stimuleren dit te doen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

]]> 2020-09-25T19:43:30 https://www.grave.nl/statement-voorzitter-veiligheidsregio-brabant-noord
<![CDATA[Brug bij Grave gestremd. Vanaf 25 september pontje voor landbouwvoertuigen]]> De brug bij Grave is gestremd voor zwaar vrachtverkeer en landbouwvoertuigen. De omleidingsroute kost extra tijd en is niet voor alle landbouwvoertuigen toegankelijk. Met name nu, tijdens de oogsttijd, is de gewichtsbeperking op de brug een probleem voor boeren. In overleg met brancheorganisaties ZLTO en Cumela heeft Rijkswaterstaat besloten een veerpont tussen Nederasselt en Grave in te zetten. Deze is bestemd voor landbouwverkeer en vaart gedurende de oogstperiode (circa 30 dagen). Dit besluit is met betrokken partijen – zoals gemeenten waar de route naar de pont doorheen loopt – besproken.

De vertrekpunten van de pont zijn

Alle voorbereidende maatregelen, zoals het leggen van beplating op de grond waar de pont aanmeert, zijn getroffen. Woensdag heeft de pont proefgevaren. Vanaf vrijdag 25 september 2020 zal het pontje daadwerkelijk agrarisch verkeer overzetten. Hij vaart 7 dagen per week, tussen 8 en 16 uur en wordt tot eind oktober 2020 ingezet.

]]> 2020-09-24T16:33:22 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/brug-bij-grave-gestremd-vanaf-25-9-pontje-voor-landbouwvoertuigen
<![CDATA[Waarschuwing: Oplichters vragen geld om afspraak te maken bij de gemeente]]> Wilt u een afspraak maken voor bijvoorbeeld het verlengen van een rijbewijs of paspoort, doe dit dan alleen via de website van de gemeente Grave: www.grave.nl.  Een afspraak maken bij de gemeente is altijd gratis en kan eenvoudig geregeld worden via onze website.

Bij meerdere gemeenten hebben zich inwoners gemeld die zijn opgelicht via de website afspraakloket.nl. Oplichters vragen geld om een afspraak te maken maar er wordt geen afspraak gemaakt. De gemeente Grave werkt niet samen met deze website voor het maken van een afspraak.

]]> 2020-09-24T00:00:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/waarschuwing-oplichters-vragen-geld-om-afspraak-te-maken-bij-de-gemeente
<![CDATA[Technische storing audiostream raadsvergadering]]> Door een technische storing was het niet goed mogelijk om de raadsvergadering van 22 september 2020 live te beluisteren. De oorzaak van dit probleem is (nog) niet goed in beeld. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

De vergadering is wel opgenomen. Inmiddels kunt u die hier beluisteren: raadsvergadering Grave van 22 september.

De raadsvergadering werd overigens na ongeveer anderhalf uur geschorst. Volgende week dinsdag, 29 september 2020 om 19.30 uur, wordt de geschorste raadsvergadering voortgezet.

]]> 2020-09-23T13:14:37 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/technische-storing-audiostream-raadsvergadering
<![CDATA[Twaalf integere en standvastige burgemeesters]]> In de Tweede Wereldoorlog zijn twaalf Brabantse burgemeesters door hun integriteit en standvastigheid het slachtoffer geworden van executie, represaille, dan wel arrestatie en deportatie. Elf van hen moesten dit met de dood bekopen. Het gaat om de burgemeesters van de toenmalige gemeenten Grave, Bergeijk en Luyksgestel, Leende, Waalwijk, Geldrop, Heeze, Oost-, West- en Middelbeers, Someren, Son en Breugel, Erp, Asten, en Bakel en Milheeze.

Monument twaalf burgemeesters

Monument

In het jaar waarin we 75 jaar vrijheid herdenken, hebben enkele mensen het initiatief genomen om de standvastigheid van deze vertegenwoordigers van de overheid een permanente herdenkingsplaats te geven. De provincie Noord-Brabant verleende daaraan haar medewerking.  Op woensdag 16 september 2020 werd het monument onthuld in de zogeheten bijentuin naast het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. De kern van het monument bestaat uit een boomstam die is geleverd door Brabants Landschap. Het staat symbool voor de kracht en standvastigheid van de twaalf bestuurders. Aan de boomstam, gevormd en neergelegd tot zitbank, is een plaquette bevestigd met daarop de namen van de twaalf burgemeesters.

Burgemeester Roolvink was samen met René Ficq, zoon van de in de oorlog vermoordde  burgemeester Louis Ficq, een van de genodigden. De twee kinderen behoren tot de organisatie.

Burgemeeser met genodigden bij het monument.

]]> 2020-09-23T10:52:28 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/twaalf-integere-en-standvastige-burgemeesters
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over Carnaval]]> Aangepast carnaval in 2021

Het coronavirus is nog steeds onder ons. Het beheerst nog steeds ons dagelijks handelen en denken over de nabije en verdere toekomst. In deze tijd van het jaar betekent dit dat wij, als voorzitters van de veiligheidsregio's in Noord-Brabant, ons hebben moeten bezinnen op een aantal evenementen, zoals carnaval. Samen, zoals u dat de afgelopen maanden van ons gewend bent.

Helaas moeten wij vaststellen dat carnaval in Noord-Brabant in 2021 niet gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn te vieren. Grote groepen mensen in kroegen, optochten, dweilorkesten, feesttenten... dat zal niet het beeld van 2021 zijn. Als voorzitters kunnen wij niet besluiten dat carnaval niet doorgaat. Net zoals we niet kunnen besluiten dat Kerstmis niet doorgaat. Wel doen wij een appèl op de creativiteit van onze carnavalsverenigingen.

Wij staan midden in onze Brabantse samenleving en weten wat carnaval voor velen van u betekent en wat de tradities zijn. Het staat ook in onze agenda's: 40 dagen voor Pasen. Maar de volksgezondheid staat op nummer één. Altijd. Onbetwistbaar. En de noodverordening die op dat moment van kracht is, is leidend. We weten immers niet hoe het coronavirus zich de komende maanden ontwikkelt.

We zijn en gaan net als de burgemeesters in onze provincie in gesprek met de carnavalsverenigingen en -federatie om hen uit te dagen om met alternatieven te komen. Zoals Sinterklaascomité 's nadenken over hoe de Sint wellicht online of op een andere manier ingehaald kan worden, zo kan er ook met creativiteit naar het vieren van carnaval gekeken worden. Wij nodigen hen uit om uiterlijk begin december met hun plannen te komen, zodat eenieder - van organisator tot uitbater tot carnavalsvierder -  tijdig duidelijkheid heeft op weg naar carnaval 2021.

We zijn ons er bewust van dat we handelen vanuit de situatie zoals die nu is. We weten niet hoe de situatie over een paar dagen is, over een paar weken, laat staan over een paar maanden. Wij doen daarom wederom een beroep op alle Brabanders: blijf je verstand gebruiken, houd 1,5 meter afstand en houd je aan de bekende hygiënemaatregelen.

]]> 2020-09-21T19:51:37 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-carnaval
<![CDATA[Publicatie Europese aanbesteding textiel]]> Op 17 september 2020 is de Europese aanbesteding voor het inzamelen, afvoeren en verwerken van textiel gepubliceerd.

De overeenkomst met de huidige textielinzamelaar Sympany eindigt van rechtswege op 31 december 2020. Per 1 januari 2021 moet er een nieuwe overeenkomst operationeel zijn. In verband met de opdrachtsom van de werkzaamheden moet deze overeenkomt volgens Europese richtlijnen Europees aanbesteed worden.

Publicatie

De Europese aanbesteding voor de inzameling, het afvoeren en verwerken van textiel voor de deelnemende gemeenten aan Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel is vanaf 17 september 2020 gepubliceerd. Geïnteresseerde bedrijven kunnen meedingen naar de opdracht.

De aanbestedingsdocumenten zijn via Negometrix (Tenderned) Europees gepubliceerd.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-09-21T14:34:18 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/publicatie-europese-aanbesteding-textiel
<![CDATA[Burgemeester legt krans bij bevrijdingsmonument]]> Traditiegetrouw vindt op 17 september de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Grave plaats. Bij die herdenking worden met name de (gevallen) bevrijders geëerd. Dit jaar ging de herdenking in verband met de coronacrisis niet door. Op de locatie, bij het bevrijdingsmonument bij de John S. Thompsonbrug, is te weinig ruimte om aan de anderhalvemetermaatregel te kunnen voldoen. Om onze (gevallen) bevrijders te eren heeft burgemeester Roolvink, samen met zijn vrouw, in een klein gezelschap, toch een krans gelegd. Hij heeft daarbij ook enkele woorden gesproken.

Dit woordje kunt u hieronder downloaden (PDF).

]]> 2020-09-17T20:00:00 https://www.grave.nl/krans-bevrijdingsmonument
<![CDATA[Burgemeester Roolvink; “Rommelmarkt niet verboden”]]> Recent verscheen onder andere in deze krant het bericht dat de gemeente Grave, op gezag van burgemeester Roolvink persoonlijk,  een rommelmarkt (schuur- en garageverkoop) zou hebben verboden. Dat verbod leidde tot onvrede en gemopper onder andere op social media.

Burgemeester Roolvink hecht er aan een en ander toe te lichten: “Het zijn door het coronavirus bijzondere tijden. Toen bekend werd dat deze rommelmarkt georganiseerd zou worden is vanuit de gemeente contact gezocht met de organisatoren. Aan hen is medegedeeld dat de gemeente het in deze coronatijd niet verstandig vindt om een dergelijk, vaak veel publiek trekkend evenement, te organiseren. Er is echter geen verbod opgelegd, er is slechts het advies gegeven om het niet te doen. In de praktijk blijkt namelijk dat bij een dergelijk evenement het publiek zich niet altijd aan de coronamaatregelen houdt zoals de anderhalvemetermaatregel. Organisatoren zijn in een dergelijk geval, zoals in de horeca de kroegbazen dat ook zijn, verantwoordelijk. Boetes kunnen fors oplopen.

Op basis van dat advies hebben de organisatoren besloten de rommelmarkt niet door te laten gaan. Maar er is door de gemeente of door mij persoonlijk geen verbod opgelegd”.

]]> 2020-09-16T16:51:33 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/burgemeester-roolvink-rommelmarkt-niet-verboden
<![CDATA[Gemeente Grave deelt uit]]> Blije inwoner na lezen brief

Huishoudens krijgen voucher ter waarde van 45 euro voor duurzame producten

Deze week zijn ze verzonden. De brieven waarmee ieder huishouden met een koopwoning in de gemeente Grave voor 45 euro aan duurzame producten kan kopen in de webshop van energieloket Brabant Woont Slim. Met de slimme producten bespaart u energie én kosten, dus bestel snel. De actie loopt zo lang de voorraad strekt (uiterlijk tot 31 oktober 2020).

De informatie die u nodig heeft om deel te nemen staat in de brief die op uw adres wordt bezorgd. In een notendop: op www.brabantwoontslim.nl/tegoedbon vindt u een scala aan kleine energiebesparende producten. Denk hierbij aan tochtstrips, Wi-Fi smart LED-lampen, energiemeters, radiatorfolie en een waterbesparende douchekop. U maakt een keuze uit het aanbod en bestelt uw product(en) met de unieke code die u heeft ontvangen in de brief. Vervolgens haalt u de producten op bij een van de deelnemende ondernemers. Installeer deze in uw woning en u bent klaar om te besparen!

Waarom deze actie

Wij vinden het als gemeente belangrijk dat we allemaal energie (gaan) besparen. Dit is goed voor het milieu en dus voor onze toekomst. Als inwoner kunt u veel energie en CO2 besparen in en rond uw koophuis. Wij helpen u graag op weg met kleine en haalbare stappen in de juiste richting.

Vragen

Heeft u vragen over deze actie? Of heeft u aan het einde van deze week (week 38) nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met het energieloket Brabant Woont Slim via info@brabantwoontslim.nl of 085-0410070.

Meer doen

Bent u (mogelijk) geïnteresseerd in grotere duurzame maatregelen voor uw woning? Kijk dan eens op www.brabantwoontslim.nl/grave voor meer informatie en/of bel met het energieloket voor advies op maat.

]]> 2020-09-15T12:50:04 https://www.grave.nl/tegoedbon
<![CDATA[Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)]]> Tijdelijke overbruggingsmaatregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-2)

Door de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn veel zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, inkomsten verloren. Daarom heeft de regering de afgelopen periode ondernemers financieel ondersteunt, zodat zij na de Coronacrisis hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling, genaamd Tozo-1, kon tot 1 juni 2020 aangevraagd worden.

Voor veel ondernemers zijn de gevolgen van de coronacrisis na 3 maanden nog niet voorbij. Het duurt nog een tijd voordat er weer voldoende opdrachten of bestellingen zijn, of dat een ondernemer zijn bedrijf of beroep weer op een normale manier kan uitoefenen. Daardoor is er niet voldoende geld om alle maandelijkse kosten te betalen. Daarom heeft de regering ervoor gekozen om de regeling met vier maanden te verlengen onder de naam Tozo-2. De regeling geldt tot uiterlijk 30 september 2020.

Tozo-regeling verlengd met Tozo-3

Update

Vanaf 1 oktober 2020 wordt de Tozo-regeling verlengd met Tozo-3. Tozo 3 gaat in met ingang van 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 juli 2021.

Binnenkort wordt u via onze website geïnformeerd over de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor Tozo 3

Wat in ieder geval wijzigt is dat er bij Tozo 3 niet meer alleen naar uw (gezins-) inkomen gekeken wordt, maar ook naar uw vermogen. Een vermogen tot € 46.520,00 wordt vrijgelaten.

Ontvangt u nu al een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Tozo 2-regeling? Dan krijgt u van ons bericht wanneer u uw aanvraag voor Tozo 3 kunt indienen en de voorwaarden die gelden.

]]> 2020-09-14T16:00:00 https://www.grave.nl/corona-tozo
<![CDATA[Wethouder Busser vervangt wethouder Joosten]]> Zoals bekend is wethouder R. (Rick) Joosten (Grave) al enige tijd met ziekteverlof. Omdat het er naar uitziet dat hij voorlopig nog niet zal terugkeren, heeft de gemeenteraad van Grave in de raadsvergadering van 1 september 2020 jongstleden de heer I. (Ike) Busser benoemd als tijdelijk vervanger. Afgelopen dinsdag zijn in het college afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling. Besloten is dat wethouder Busser de portefeuilles van wethouder Joosten één op één overneemt. Er heeft verder geen andere wijziging in de portefeuilleverdeling plaats.

Wethouder Busser is voor zestien weken als vervanger benoemd, tot ongeveer de jaarwisseling. De heer Busser heeft veel ervaring in gemeenteland. Zo was hij ruim vijftien jaar raadslid en acht jaar wethouder in de gemeente Venray. Ook bekleedde hij tal van andere (neven)functies zoals bij de Hogeschool Zuyd, het platform Sociale Veiligheid Maaslijn, de GGZ Breburg Group en GGNet.

Meer weten over de tijdelijk wethouder? Kijk dan op zijn LinkedIn-profiel: www.linkedin.com/in/ikebusser/

]]> 2020-09-11T10:12:11 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/wethouder-busser-vervangt-wethouder-joosten
<![CDATA[Hoe gaat het met ons]]> banner met zwaaiende hand

GGD Hart voor Brabant start groot gezondheidsonderzoek

De GGD Hart voor Brabant start op 7 september 2020 met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van Brabantse inwoners: de GGD Gezondheidsmeter 2020. Meer dan 95.000 Hart voor Brabanders van 18 jaar of ouder ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan onder andere over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en de woonomgeving. GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in de regio.

Wat gebeurt er met de resultaten

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de mening van de bevolking over hun gezondheid en de woonomgeving. Het is belangrijk om de vragenlijst in te vullen, want als we weten hoe het met jou gaat, dan weten we uiteindelijk hoe het met ons allemaal gaat. De resultaten worden door de gemeente en de GGD gebruikt voor het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Kan iedereen meedoen aan de samenleving? En hoe gaat het met ons in vergelijking met vier jaar geleden? De resultaten van het gezondheidsonderzoek worden medio 2021 bekendgemaakt op www.brabantscan.nl.

Vergelijken met andere regio’s

Alle GGD’en in de Nederland voeren dit Gezondheidsonderzoek uit. Hierdoor kan GGD Hart voor Brabant de resultaten met andere regio's vergelijken. Gaat het bij ons beter of juist slechter dan in andere GGD regio’s? De GGD’en doen dit onderzoek in opdracht van de gemeenten. Zij werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deelnemers willekeurig gekozen

Deelnemers kunnen de vragenlijst online of schriftelijk invullen. Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; deelnemers worden willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister van hun gemeente. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van alle Hart voor Brabanders van 18 jaar en ouder. Heb je geen brief ontvangen, maar doe je toch graag mee? Dit jaar kunnen personen zonder uitnodiging voor het eerst meedoen aan het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.nl, vanaf 22 september 2020. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Meer informatie

Meer over de GGD Gezondheidsmeter 2020 vind je op onze website

]]> 2020-09-09T14:30:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/hoe-gaat-het-met-ons
<![CDATA[GGD prikt en beschermt tegen baarmoederhalskanker]]> Eind augustus ontvingen meisjes die dit jaar 13 worden een oproep voor de HPV-vaccinatie. Dit voorjaar gingen de vaccinaties niet door om de kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen. Om de voorzorgsmaatregelen te handhaven en zo de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, nodigen wij vanaf dit najaar meisjes individueel uit voor de HPV-vaccinatie. De eerste vaccinaties staan vanaf 5 september 2020 gepland.

De GGD organiseert de vaccinaties passend bij de actuele coronamaatregelen

Uiteraard nemen we maatregelen om iedereen op een veilige manier te kunnen ontvangen. Als GGD houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM, zodat we het vaccineren veilig uitvoeren.

Op onze GGD locaties is een looproute ingericht. Jongeren worden één voor één opgeroepen, zodat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Het prikken zelf duurt ongeveer 10 seconden, er is minimaal en vluchtig contact. Onze medewerkers reinigen tussen het prikken door hun handen.

Kom op tijd

In de uitnodiging staan de locatie en het tijdstip. Het is belangrijk om op tijd te komen. Op die manier kunnen we met elkaar de verplichte afstand van 1,5 meter aanhouden. De andere voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen staan vermeld in de brief die de meisjes ontvangen.

Heb je gezondheidsklachten? Dan geldt: blijf thuis.

Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verlies van reuk of smaak of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak. Maak ook een nieuwe afspraak als jijzelf of iemand uit je gezin koorts, benauwdheidsklachten of corona heeft of in quarantaine is. Neem dan contact met ons op via 088 368 6555 (werkdagen van 08.30-17.00 uur).

Meer informatie

Op rijksvaccinatieprogramma.nl vind je antwoord op veel gestelde vragen over de HPV-vaccinatie. Heb je andere vragen? Bel ons dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur op 0900 463 64 43. Onze medewerkers staan je graag te woord.

]]> 2020-09-09T09:50:07 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/ggd-prikt-en-beschermt-tegen-baarmoederhalskanker
<![CDATA[Controle hondenbelasting]]> In Grave moet u hondenbelasting betalen voor het houden van een hond. Het tarief is in 2020 € 76,50 voor een eerste hond, € 116,30 voor een tweede hond en € 155 voor elke hond boven het aantal van twee. Voor een kennel bedraagt het tarief € 245. In 2021 worden deze tarieven verhoogd met 1,7%.

De gemeente controleert binnenkort het hondenbezit in diverse delen van de gemeente. Zo stellen we vast wie wel een hond bezit maar daarvoor geen hondenbelasting betaalt. Ook controleren we of inwoners inderdaad het aantal honden bezitten waarvoor zij hondenbelasting betalen. De gemeente heeft het gespecialiseerde bedrijf Legitiem ingeschakeld voor deze controle. Het werkproces is volledig digitaal. Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden maken de medewerkers van Legitiem gebruik van handcomputers (PDA's). De belastingambtenaren van de gemeente kunnen de voortgang en de resultaten van de controleurs direct volgen via een beveiligde internetpagina.

Alle controleurs zijn in het bezit van een legitimatiebewijs. U kunt hier natuurlijk altijd naar vragen. De controleur zal u enkele vragen stellen. Als hij bij u één of meerdere honden aantreft die nog niet in het hondenbelastingbestand van de gemeente zijn opgenomen, dan wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld om de verplichte aangifte te doen.

De controleurs volgen uiteraard de richtlijnen van  het RIVM.

Als u niet thuis bent zal de controleur ter plaatse een beoordeling maken over het wel of niet aanwezig zijn van één of meer honden. Bij constatering of vermoeden van de aanwezigheid van één of meer honden waarvoor geen aangifte is gedaan, laat de controleur een aangiftebiljet met een begeleidende brief achter. Bent u niet thuis en is er geen vermoeden dat er een hond aanwezig is dan vindt u bij thuiskomst een brief in de brievenbus waarin wordt bevestigd dat een controleur aan de deur is geweest en de bewoners niet thuis heeft getroffen.

Hebt u uw hond(en) nog niet aangegeven? Wacht u dan niet op de controleur. De eenvoudigste manier om uw hond(en) aan te geven is via de internetsite www.grave.nl (onderdeel: meer/overzicht-inwoners/belastingen/hondenbelasting). Hier kunt u met uw Digid code de hond(en) aanmelden voor de belasting. U kunt uw hond(en) ook aangeven bij de Publieksbalie van het stadhuis. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met het Telefonisch Informatie Centrum, tel. (0486) 47 72 77.

U kunt ook langskomen bij de Publieksbalie tijdens de openingstijden.

]]> 2020-09-09T09:47:35 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/controle-hondenbelasting
<![CDATA[Actualiseren redactionele adressen gemeentegids 2021]]> De gemeente Grave en uitgeverij Akse Media te Den Helder zijn gestart met de voorbereidingen van de nieuwe gemeentegids. Ook dit jaar is de gids weer een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over uw gemeente. Zowel in de papieren versie als in onze digitale gemeentegids, http://grave.smartmap.nl, vindt u informatie over de meest uiteenlopende organisaties, verenigingen en bedrijven.

Vanaf deze week worden instellingen en verenigingen met een redactionele vermelding benaderd door Akse Media om de juistheid van de gegevens te controleren. Indien u in de vorige editie een vermelding heeft, ontvangt u een e-mail van Akse Media. Deze e-mail bevat een unieke, persoonlijke inlogcode waarmee u de gegevens op elk gewenst moment kunt wijzigen. Is er bij geen mailadres bekend, dan wordt er komende weken telefonisch contact met u opgenomen door Akse Media. Wilt u zelf een wijziging doorgeven of staat uw vereniging/ organisatie nog niet in de gids? Geef dit dan door via redactie@aksemedia.nl (onder vermelding van gemeentegids Grave) of bel (0223) 673 010.

Bent u benaderd en twijfelt u over de echtheid van uw gesprek, neem dan contact op met Akse Media. Als officiële uitgever van de gemeentegids Grave 2021 bezitten de publiciteitsadviseurs van Akse Media een aanbevelingsbrief van de gemeente. Hier kunt u ook altijd naar vragen.

]]> 2020-09-07T19:56:56 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/actualiseren-redactionele-adressen-gemeentegids-2021
<![CDATA[Opruimactie ‘Clean-up Grave’ 19 september 2020]]> Of wanneer het u uitkomt via Netwerk Zwerfafval

Op zaterdag 19 september 2020 is het World Clean-up Day. De grootste wereldwijde opruimactie van het jaar, waarbij mensen uit 180 landen de handen uit de mouwen steken om hun omgeving op te schonen. Dit jaar wordt World Clean-up Day in Nederland georganiseerd door Plastic Soup Foundation en NederlandSchoon. Naar aanleiding van deze actiedag organiseert Clean-up Grave, een initiatief van Vincie Gijsbers en Eva Leeman, weer een opruimactiviteit in Grave. De groep verzamelt om 11.00 op de parkeerplaats bij Lepoutre (Elftweg 3). Aanmelden kan via hun Facebookpagina Clean Up Grave of Instagramaccount @cleanupGrave. De organisatie zorgt dat de coronamaatregelen worden nageleefd. Zo lopen de deelnemers apart van elkaar, wordt het materiaal gedesinfecteerd en krijgen alle deelnemers handschoenen aan. 

Als deze dag niet in uw agenda past, of u graag vaker in actie komt, kunt u vrijwilliger worden bij het Netwerk Zwerfafval. U kunt dan zelf bepalen wanneer u in actie komt en welk gebied u graag wilt opschonen. U ontvangt van Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel de benodigde materialen: een afvalknijper, veiligheidshesje, zwerfafvalzakken, werkhandschoenen en een afvalzakkenhouder/-ring. Meld u aan door een mail met uw contactgegevens te sturen naar info@afvalaanbieden.nl of bel naar de Afvalinfolijn op (0485) 338 352.

 

]]> 2020-09-04T11:55:37 https://www.grave.nl/opruimactie-clean-up-grave-19-september-2020
<![CDATA[Voortaan dagelijks telefonisch spreekuur Sociom “Uit elkaar. En dan?”]]> Een toegankelijk, laagdrempelig spreekuur voor mensen met vragen rond scheiden of uit elkaar gaan. Daar blijkt behoefte aan. Daarom start het Scheidingsloket van Sociom met een dagelijks telefonisch spreekuur voor alle inwoners van het Land van Cuijk.

Uit elkaar. En dan?

Als jij en/of je partner hebben besloten om uit elkaar te gaan, komt er veel op je af. Misschien hebben jullie al kinderen samen, een huis, of huisdieren. Dan moet je misschien een woning regelen, een advocaat inschakelen, of je financiën ineens zelf gaan beheren.

Omdat een scheiding ook altijd veel emotie met zich meebrengt zijn de regelzaken die voortkomen uit een scheiding voor niemand makkelijk. “Uit elkaar. En dan?” is een dagelijks telefonisch spreekuur waar je antwoorden krijgt op al die regelzaken, maar ook tips en steun die je kunt gebruiken wanneer je het bijvoorbeeld aan je kinderen gaat vertellen.

Telefonisch spreekuur

Tel. 0485-700500, elke werkdag van 9.00 - 10.00 uur. E-mailen kan ook: scheidingsloket@sociom.nl. Kijk voor meer informatie op www.sociom.nl/scheiden.

Over Sociom

Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en voor de gemeente West Maas en Waal. Sociom is er voor iedereen, van jongere tot senior. De sociaal werkers van Sociom brengen mensen samen, ondersteunen waar nodig en zijn altijd in de buurt. Zie ook www.sociom.nl.

]]> 2020-09-02T15:31:24 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/voortaan-dagelijks-telefonisch-spreekuur-sociom-uit-elkaar-en-dan
<![CDATA[Campagne Senioren en Veiligheid]]> In september 2020 start vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met vele andere partijen, de campagne senioren en veiligheid. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden, met als doel senioren bewust te maken en handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen. Hierbij werken we samen met o.a. ouderenbonden, politie, het CCV, Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken, telecomsector, Veilig internetten en zorgpartijen. Ook betrekken we hierin graag zoveel mogelijk gemeenten.

De basis van deze campagne – geen betaalde inzet via tv – is dat op vier verschillende fenomenen voorlichtingsfilmpjes op hetzelfde moment worden gedeeld door alle partijen via hun communicatiekanalen. Elke week staat een fenomeen centraal en wordt daarover een filmpje gedeeld. Kees Hulst, bekend van ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, is hierbij de hoofdrolspeler en tevens ambassadeur van de campagne. Daarnaast vindt elke dinsdag om 10:30 uur een webinar plaats, gepresenteerd door Catherine Keyl, met panel van inhoudelijke experts over het thema van die week.

Planning van de thema’s is als volgt:

Hiervoor leveren wij de filmpjes aan alle deelnemende partijen en kunnen deze vervolgens worden ingezet via ieders communicatiekanalen. De kracht van de campagne zit in dat zoveel mogelijk partijen op hetzelfde moment over hetzelfde thema dezelfde boodschap uitdragen. Daarnaast vragen we elke partij om ook zelf na denken over de manier waarop over deze thema’s zoveel mogelijk mensen kunnen worden bereikt, waaronder senioren die geen toegang hebben tot de digitale kanalen. Ook wanneer er voor partijen slechts bij één of twee onderwerpen raakvlak is, kunnen zij ook alleen op die thema’s aansluiten bij de campagne.

Doelgroep

Senioren (breed). De doelgroep is doorgaans kwetsbaarder bij verschillende vormen van criminaliteit.

Probleem

Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare feiten vinden wij ieder slachtoffer een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. Ingezet wordt op concrete handelingsperspectieven die slachtofferschap zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat het bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt gedaan. In de filmpjes wordt daarom ook genoemd wat je kunt doen als je toch slachtoffer bent geworden.

Campagnemateriaal

Voor elk van de genoemde fenomenen wordt een filmpje gemaakt in verschillende formats, zodat het via vele communicatiekanalen ingezet kan worden. In de laatste week van augustus wordt het campagnemateriaal gedeeld met alle deelnemende partijen door middel van een link + wachtwoord naar een beveiligde omgeving. Het materiaal bestaat uit:

Op dit moment wordt onder hoge tijdsdruk gewerkt aan de productie van de filmpjes. Het campagnemateriaal met het eerste korte filmpje over meekijken bij pinnen kan vanaf 27 augustus 2020 16:00 uur kan worden gedeeld. Uiteraard wordt dit zo spoedig mogelijk gedeeld met alle partijen.

Het campagnemateriaal mag daarna langer ingezet worden voor de duur van vijf jaar, tot augustus 2025.

Elk filmpje toont:

Webinars

Naast de filmpjes wordt elke week een webinar worden georganiseerd over het thema van die week met Catherine Keyl als presentatrice en een panel van inhoudelijke experts. Tijdens het webinar wordt het filmpje van die week gelanceerd, krijgen senioren specifieke tips en adviezen op het fenomeen en hebben ze de kans om ook vragen te stellen. De webinars zullen elke dinsdag plaatsvinden om 10:30 uur:

De webinars zijn rechtstreeks te zien en terug te kijken via www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Babbeltiplijn

Naast digitale informatie op de website wordt in de maand september door de ouderenbond KBO-PCOB samen met de NOOM ook een speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld om persoonlijke tips te krijgen of om een verhaal als slachtoffer kwijt te kunnen. Deze speciale Babbeltiplijn is op alle 5 woensdagen in september 2020 te bereiken tussen 9:00 en 17:00 uur op 030-3400670. Ook bij ouderenbond KBO-Brabant zijn vrijwilligers beschikbaar waar mensen hun verhaal kwijt kunnen. Daarnaast is Slachtofferhulp Nederland betrokken bij de campagne, waar slachtoffers zich altijd kunnen melden voor persoonlijk advies.

Handelingsperspectief

De verschillende delicten kennen uiteenlopende werkwijzen van de daders. Daarom is het van belang om per delict de senioren handelingsperspectief te bieden.

Meekijken bij pinnen

Babbeltrucs (aan de deur)

Hulpvraagfraude (via WhatsApp)

Phishing

Randvoorwaarden

Naast het handelingsperspectief om slachtofferschap te voorkomen, moet in elk filmpje ook kort aandacht zijn voor het doen van aangifte in geval van slachtofferschap:

Partners

Voor de campagne werken vele partijen mee: Ouderenbonden en –organisaties, politie, Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken, telecombedrijven, ICT-sector, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Meld misdaad anoniem, brancheorganisaties, supermarkten, zorgpartijen en gemeenten.

Bereik

Met bovengenoemde partners is het bereik al fors. Het bereik kan nog verder worden vergroot door meer organisaties en media hierin mee te nemen. Elke deelnemende organisatie wordt aangemoedigd om te kijken welke (lokale/regionale) organisaties wellicht zou ook zouden kunnen aansluiten. Denk aan: Welzijnsorganisaties (gericht op senioren), wijkteams, huisartsenposten, thuiszorgorganisaties, bibliotheken, etc. Daarnaast kan worden bekeken hoe ook senioren die geen gebruik maken van digitale kanalen bereikt kunnen worden.

Media

Media-aandacht kan het bereik van de campagne vergroten. Hiermee worden daarnaast ook senioren bereikt die geen toegang hebben tot de digitale kanalen. Contacten met landelijke media zullen worden gecoördineerd door de woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gemeenten en andere deelnemende organisaties worden gevraagd om vooral ook lokale, regionale en provinciale media te betrekken, zoals tv, radio, kranten, huis-aan-huisbladen, etc. Het materiaal, het persbericht en de filmpjes mogen hiervoor gebruikt worden, mits het uitsluitend gaat om onbetaalde inzet. Mocht media er uitgebreider aandacht aan willen besteden, dan zijn er vanuit de verschillende betrokken organisaties voldoende woordvoerders beschikbaar voor bijvoorbeeld een interview. Laat het in dat geval even weten.

Daarnaast zijn campagnefilmpjes zéér geschikt om in te zetten voor tv, zoals lokale, regionale en provinciale omroepen. Inmiddels hebben verschillende omroepen en tv-kanalen al aangegeven dat ze de campagnefilmpjes willen uitzenden in september en we stellen de filmpjes daarvoor graag ter beschikking Als omroepen daar belangstelling voor hebben, dan horen we dat graag, zodat we de filmpjes ook in de geschikte formats daarvoor kunnen aanleveren.

Aanmelden voor de campagne of voor meer informatie, mail naar HighImpactCrimes@minjenv.nl.

]]> 2020-08-31T14:46:22 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/campagne-senioren-en-veiligheid
<![CDATA[Smaakdocenten gezocht]]> Al twee jaar bestaat het Smaakcentrum Mill-Grave; daar waar kinderen op een positieve en speelse manier met alle facetten van gezonde voeding in aanraking komen. De kinderen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeenten Mill en Sint Hubert en Grave komen drie ochtenden per schooljaar naar het Smaakcentrum in Langenboom en volgen hier de theorie- en praktijklessen. Sinds de oprichting hebben al meer dan 400 leerlingen de leerzame lessen gevolgd en heerlijke gerechten gekookt. 

Vrijwilligers

Het Smaakcentrum Mill-Grave draait volledig op vrijwilligers waarbij de locatiemanager voor de coördinatie en inkoop zorgt. Zonder de twintig vrijwilligers kunnen de activiteiten niet worden uitgevoerd en kan het Smaakcentrum niet bestaan. Helaas is er nu een groot tekort aan theoriedocenten, waardoor het verzorgen van de smaaklessen aan de leerlingen serieus in gevaar komt.

Docenten zijn broodnodig!

De theorielessen zijn door Stichting Smaakcentrum ontwikkeld waarbij op een interactieve manier de kennis over gezonde voeding wordt gedeeld met de leerlingen. Wilt u deze belangrijke lessen geven? Dan bent u van harte welkom bij het Smaakcentrum Mill-Grave. Monique Nelson, de locatiemanager, geeft u graag uitleg en in overleg wordt bekeken hoe uw hulp ingezet kan worden. Uiteraard zorgt het Smaakcentrum voor een goede begeleiding en lesmateriaal. Eind september starten de smaaklessen weer, dus neem vandaag nog contact op met Monique Nelson. Stuur een e-mail naar mo@hetmoment.info of bel haar op telefoonnummer 06 - 51 11 00 82. Meer weten? Kijk dan op www.smaakcentrum.nl.

]]> 2020-08-31T14:14:00 https://www.grave.nl/smaakdocenten-gezocht
<![CDATA[Stuur eens een kaartje]]> Hoe vaak sturen we onze vrienden, kennissen of collega’s nog een leuk kaartje? Bijvoorbeeld om te laten weten hoe leuk onze vakantie is geweest. Of om stiekem te laten merken dat we ze missen…

Psst … hier moet je zijn

Bij alle hoofdvestigingen van Biblioplus (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Anthonis) liggen sinds kort ansichtkaarten van het Land van Cuijk op de leestafel. De tien versies van de ansichtkaarten haken in op de toeristische campagne ‘Psst … hier moet je zijn’, waarmee in de afgelopen twee maanden aandacht is gevraagd voor de toeristische bezienswaardigheden in het Land van Cuijk. De kaarten zijn gratis mee te nemen.

Inwoners van het Land van Cuijk worden uitgenodigd om “ook eens een kaartje te sturen naar mensen die dicht bij je staan maar toch ver weg zijn. Ben je trots(er) geworden op het Land van Cuijk, deel het met ze!”

De kaartenactie is een initiatief van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, in samenwerking met Biblioplus.

]]> 2020-08-31T11:11:00 https://www.grave.nl/stuur-eens-een-kaartje
<![CDATA[Centrum Mantelzorg start met online informatiebijeenkomsten en mantelzorggroepen]]> logo centrum mantelzorg

Vanaf september 2020 geeft Centrum Mantelzorg Land van Cuijk online informatie en advies aan mantelzorgers. Ook organiseert het Centrum Mantelzorg online mantelzorggroepen waar lotgenoten met elkaar in gesprek gaan. Een leuke kans voor mantelzorgers. Ze ontmoeten en spreken online andere mantelzorgers, horen ervaringsverhalen en doen kennis op. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget.

De informatiebijeenkomsten van Centrum Mantelzorg vonden eerder altijd fysiek plaats. Coördinator van het Centrum Mantelzorg, Marjo Mooren, legt uit: ‘Door de coronacrisis hebben we onze informatiebijeenkomsten moeten afzeggen. Nog steeds voelen veel mantelzorgers een drempel om fysieke bijeenkomsten bij te wonen. Toch merken we dat ze behoefte hebben aan informatie en advies. Of om met lotgenoten ervaringen te delen. Met ons online aanbod willen we daarin tegemoetkomen. In juli en augustus organiseerden we al enkele online bijeenkomsten. Deze waren een succes!’

Het online aanbod voor mantelzorgers

In het najaar zijn de volgende online bijeenkomsten:

Een voorlichter van Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met een pgb, vertelt wat een pgb inhoudt. Hij gaat in op de mogelijkheden van een pgb voor mantelzorgers en hun naasten. En hij legt praktische zaken uit. Bijvoorbeeld hoe zorgtaken van mantelzorgers met een pgb kunnen worden betaald. Ook is er ruimte voor vragen. Let op, voor deze bijeenkomst zijn beperkte plaatsen beschikbaar!

Drie mantelzorgers vertellen hun ervaringsverhaal. Ook vertellen zij over hoe zij de coronaperiode doorkomen. Iedere situatie is uniek en roept andere vragen op. Er worden tips en advies uitgewisseld. Ook beantwoordt de aanwezig mantelzorgconsulent vragen van deelnemers.

Mantelzorgers online ontmoeten

In oktober 2020 start Centrum Mantelzorg met Mantelzorg Online. Tijdens deze digitale bijeenkomsten hebben mantelzorgers contact met lotgenoten en wisselen ervaring uit. Dit geeft herkenning en erkenning en biedt steun. De bijeenkomsten zijn op:

Ook is er op sociale media een veilige ontmoetingsplek voor mantelzorgers. Via de community ‘Mantelzorgers LvC samen in gesprek’ op Facebook hebben mantelzorgers op ieder gewenst moment contact met elkaar. De community is te bezoeken via de Facebookpagina van Centrum Mantelzorg Land van Cuijk.

Fysieke bijeenkomsten

Mantelzorgers die liever fysiek bijeenkomen, zijn welkom bij Mantelzorggroep Boxmeer. In De Driewiek aan de Jeroen Boschstraat 49 in Boxmeer zijn bijeenkomsten op:

Ook is er donderdag 17 september 2020 van 13.30 uur tot 15.30 uur een fysieke informatiebijeenkomst. Met als thema de wensambulance.

Aanmelden

Aanmelden voor een (online) bijeenkomst kan door te mailen naar info@mantelzorglvc.nl. Geef in de mail aan om welke bijeenkomst het gaat. Of vul een aanmeldformulier in op de website www.mantelzorglvc.nl. Deelnemers ontvangen na aanmelding een link naar de bijeenkomst en uitleg over deelname. Meer informatie? Bel: 0485-846739. Ook kunnen mantelzorgers zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief.

]]> 2020-08-28T11:04:40 https://www.grave.nl/centrum-mantelzorg-start-met-online-informatiebijeenkomsten-en-mantelzorggroepen
<![CDATA[Bussen lijn 99 vanaf zondag 30 augustus 2020 weer over brug bij Grave]]> Vanaf zondag 30 augustus 2020 rijden de bussen van lijn 99 (Uden – Nijmegen v.v.) weer de normale route over de brug bij Grave. Lijn 99 reed vanaf eind juli 2020 een aangepaste route wegens het afsluiten van de John S. Thompsonbrug in Grave voor zware voertuigen. Er is een maximum aantal reizigers vastgesteld in verband met het toegestane gewicht. Arriva zet een pendelbus in voor de extra reizigers, die boven het toegestane aantal komen.

Veilige marge

Vanaf zondag 30 augustus 2020 mogen de bussen weer over de brug. Om het toegestane gewicht niet te overschrijden mogen er maximaal 17 reizigers in de bus zitten. Dit aantal en het type bus is vastgesteld in overleg met Rijkswaterstaat. Hierbij is uiteraard rekening gehouden met een ruime, veilige marge.

Pendelbus

Als er meer dan 17 reizigers in de bus zitten, wordt het teveel aantal reizigers verzocht tijdelijk over te stappen op de pendelbus. De pendelbus rijdt de route over de brug tussen halte Grave, Busstation aan de zuidzijde van de brug en halte Nederasselt, Eindsestraat aan de noordzijde van de brug. Enkel voor dit deel van de route worden reizigers verzocht tijdelijk gebruik te maken van de pendelbus. De chauffeur ziet toe op het toegestane aantal reizigers in de bus.

Reisplanner

Lijn 99 is een buslijn die door zowel de bussen van Arriva als de bussen van Breng gereden wordt. Er wordt een pendelbus ingezet die aansluit op de bussen van Arriva. In de reisplanner op 9292.nl kunnen reizigers zien welke ritten/tijdstippen door de bussen van Arriva of Breng gereden worden.

]]> 2020-08-27T15:39:18 https://www.grave.nl/bussen-lijn-99-vanaf-zondag-30-augustus-2020-weer-over-brug-bij-grave
<![CDATA[Doe mee aan de Verspillingsvrije Week]]> Flyer verspillinsvrije week

Vind jij het ook zonde om voedsel te verspillen? Doe dan mee met de Verspillingsvrije Week, een initiatief van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Ga van 1 tot 7 september 2020 de uitdaging aan om één week lang minder te verspillen. Meedoen is leuk, gemakkelijk, en levert winst op voor je portemonnee. En je bent ook nog eens goed bezig voor het milieu!

Aanmelden

Meld je gratis aan via www.verspillingsvrijeweek.nl. Kies hier een challenge. Je ontvangt dan in de Verspillingsvrije Week handige tips om direct mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld over het efficiënt inrichten van je koelkast en het koken met restjes. Volg ook de hashtag #verspillingsvrij op sociale media.

Winst

Wist je dat je in één week wel 3 borden met eten en 10 glazen drinken kunt besparen door thuis niets te verspillen? Samen maken we een groot verschil. Zo wordt Nederland steeds meer #verspillingsvrij. En in één jaar kun je maar liefst 34 kilo eten van de afvalbak redden. Omgerekend is dat zo’n € 120 per persoon. Bovendien verlaag je je impact op het milieu met zo’n 14 procent.

Waarom verspillingsvrij

Ons voedsel is met veel energie en liefde gemaakt. Het legt een hele reis af van grond tot mond. Daarom is het belangrijk dat we goed omgaan met ons eten. Laten we eruit halen wat erin zit. We zijn al steeds bewuster bezig: 8 op de 10 Nederlanders wil voedselverspilling voorkomen. Als we allemaal elke dag een beetje meer verspillingsvrij worden, dan levert dat direct winst op. Maak vandaag je lunch verspillingsvrij… en voor je het weet is het een hele week! Dus, kies een challenge die bij jou past en ga aan de slag! Doel Het doel van de Verspillingsvrije Week is een week lang geen voedsel verspillen. We enthousiasmeren zoveel mogelijk mensen en organisaties om hieraan mee te doen. De initiatiefnemer van de week is de stichting ‘Samen Tegen Voedselverspilling’. Binnen deze stichting werken bedrijven en organisaties samen aan het doel om in 2030 de voedselverspilling te halveren ten opzichte van 2015.

]]> 2020-08-26T09:08:56 https://www.grave.nl/verspillingsvrije-week
<![CDATA[Snoei uw taxushaag tot en met 10 september]]> Uw taxussnoeisel is nog hard nodig in de ´strijd tegen kanker´

Man gooit taxussnoaisel in aanhanger

De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus Taxi begon voorspoedig, de mooie doelstelling van 425.000 kilo komt steeds dichterbij. Echter, wat veel mensen bestempelden als heerlijke warme weken, was het voor de meeste te warm om te snoeien. En terecht! Hierdoor loopt de stichting achter op schema. De stichting zet nu alles op alles om toch de doelstelling te behalen. De stichting kan dit alleen met uw hulp! Snoeit u uw taxushaag nog uiterlijk 10 september 2020, om ook úw takje bij te dragen in de strijd tegen kanker?

Aanmelden

Aanmelden van uw gesnoeide taxus kan tot en met donderdag 10 september 2020.  De stichting kan tot die tijd alle hulp goed gebruiken. Wel of geen taxushaag, óók het verspreiden van de boodschap van de stichting kan al voldoende zijn. Nog steeds is er jaarlijks een grote hoeveelheid taxussnoeisel nodig voor het produceren van kanker remmende medicijnen. Tegen het einde van het inzamelseizoen nemen de werkzame stoffen af, dit is niet op een vast moment, maar kan per jaar verschillen. De stichting zet dan ook nog even alles op alles om het laatste snoeisel in te zamelen. Het doneren van taxussnoeisel is geheel kosteloos!

Behoud werkzame stof Taxol

Taxol, de basis grondstof voor kanker remmende medicijnen is alleen aanwezig in de jonge scheuten (éénjarig snoeisel) van de taxushaag. Zodra het snoeisel broei bevat gaat deze belangrijke werkzame stof verloren. Bewaar het snoeisel daarom zo luchtig mogelijk, uit de zon én maak een kuil in het midden van het snoeisel. Dek het vooral niet af! Om het verwerkingsproces van het snoeisel zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vraagt de stichting om vermenging met bladeren zoveel mogelijk te voorkomen.

Taxus Taxi tassen

Om het inzamelen zo gemakkelijk mogelijk te maken zijn er op diverse uitgiftepunten gratis Taxus Taxi tassen en opvangzeilen op te halen. Het gebruik hiervan is niet verplicht! De stichting geeft wel aan dat het bewaren van snoeisel in plastic zakken funest is voor de naaldjes. Bewaar het liever los op de grond of leg het op een zeil. De stichting zorgt ervoor dat alles weer netjes wordt opgeruimd na hun bezoek. De uitgiftepunten zijn te vinden op www.taxustaxi.nl en zijn groen van kleur.

Alle kleine beetjes helpen

Ook kleine hoeveelheden taxussnoeisel zijn van harte welkom! Er zijn binnen het inzamelgebied verschillende mogelijkheden om het taxussnoeisel in te leveren. Hier kan men, zonder afspraak, terecht voor zowel kleine maar ook grote hoeveelheden taxussnoeisel. Alle inzamelpunten zijn terug te vinden op www.taxustaxi.nl en zijn oranje van kleur.

Help stichting Taxus Taxi om de doelstelling voor 2020 te behalen. Doneer nú nog uw taxussnoeisel! ‘Samen in strijd tegen kanker’

Informatie

In samenwerking met Den Ouden Groep. Meer informatie over de taxusinzameling is te vinden via www.taxustaxi.nl

]]> 2020-08-26T08:39:17 https://www.grave.nl/snoei-uw-taxushaag-tot-en-met-10-september
<![CDATA[REMINDER John S. Thompsonbrug; Afsluitingen en hinder vanaf 22/23 augustus 2020]]> Verkeer dat de regio Land van Cuijk in wil rijden of verlaten via de N324 moet de komende twee jaar rekening houden met afsluitingen en snelheidsbeperkingen. Rijkswaterstaat start dit weekend (22-23 augustus 2020) met schilderwerk aan de John S. Thompsonbrug. Hierdoor is deze brug op zaterdag en zondag in de avond en de nacht afgesloten voor het wegverkeer. Overdag is één rijstrook beschikbaar. Nood- en hulpdiensten kunnen wel van de brug gebruik blijven maken. De komende twee jaar vinden schilder- en reparatiewerkzaamheden plaats waarbij telkens korte (nacht)afsluitingen plaatsvinden. Verkeer dat het Land van Cuijk in of uit wil via de N324 moet dus voor langere tijd rekening houden met verkeershinder. Op de hoogte blijven? Ga naar www.rijkswaterstaat.nl/bruggrave en abonneer u op de digitale nieuwsbrief.

]]> 2020-08-21T09:59:24 https://www.grave.nl/reminder-john-s-thompsonbrug-afsluitingen-en-hinder-vanaf-22-23-augustus
<![CDATA[Als mantelzorger tijdelijk de zorg overdragen? Deze checklist helpt]]> Zorg en hulp aan een naaste kan intensief zijn. Voor mantelzorgers die de zorg af en toe tijdelijk willen overdragen aan iemand anders, is er nu een hulpmiddel. Centrum Mantelzorg Land van Cuijk biedt een checklist aan, speciaal om mantelzorgers te ondersteunen.

Handzaam boekje

De checklist heeft de vorm van een klein, handzaam boekje. Het geeft een beeld van de zorgsituatie. Hiermee kan de vervanger van de mantelzorger de juiste zorg en ondersteuning bieden aan de zorgvrager. Als mantelzorger wil je misschien ook wel eens een weekendje weg of op vakantie? Je wilt er dan op kunnen vertrouwen dat je naaste een prettige tijd heeft en dat de verzorging goed wordt overgenomen. Ook is de checklist erg waardevol wanneer een mantelzorger plots zelf in het ziekenhuis belandt.’

Onderdeel van de checklist is de mantelzorgpas

Deze biedt oplossing wanneer de mantelzorger plotseling uitvalt. Een mantelzorger vermeldt twee vertrouwde personen uit de omgeving op deze pas. Met naam en telefoonnummer. De mantelzorger bewaart de mantelzorgpas vervolgens in zijn of haar portemonnee. Hulpdiensten kijken vaak in iemands portemonnee om de identiteit te bepalen. Wanneer zij de mantelzorgpas vinden, kunnen zij snel vervangers op de hoogte stellen om de zorg over te nemen.

Meer informatie

Woensdag 16 september 2020 van 19.30 uur tot 20.00 uur organiseert Centrum Mantelzorg een webinar. Een mantelzorgconsulent geeft dan uitleg over de checklist en de mantelzorgpas. Mantelzorgers die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden via www.mantelzorglvc.nl. Of stuur een mail naar info@mantelzorglvc.nl. Deelnemers ontvangen na aanmelding een link en uitleg voor deelname. Wie meer informatie wil, kan ook bellen naar 0485-846739.

Logo Centrum Mantelzorg Land van Cuijk

]]> 2020-08-20T10:46:46 https://www.grave.nl/checklist-mantelzorg
<![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant; Houd u aan de regels, want de coronabesmettingen blijven zorgwekkend]]> Beste Brabanders,

Het is nog geen twee weken geleden dat wij onze zorg uitspraken over het toenemende aantal coronabesmettingen. Die toename gaat helaas onverminderd door. In het westen van het land, maar ook in delen van onze eigen provincie. Tijdens de zomervakantie is het naleven van coronaregels ernstig verslapt. Een zorgwekkende situatie die, als we er samen niet de schouders onder zetten, weer voor volle IC’s gaat zorgen en mogelijk zelfs het terugdraaien van eerder versoepelde regels.

En dat willen we natuurlijk absoluut niet. Niet voor onszelf, maar zeker niet voor de mensen die de afgelopen maanden tegen het virus hebben gevochten, niet voor de mensen die de vele beperkingen zorgvuldig hebben getrotseerd of voor alle kwetsbaren in ons samenleving. Want meer besmettingen betekent dat zij zich opnieuw moeten isoleren, om niet ongewild het slachtoffer te worden van het coronavirus dat door ons eigen gedrag weer om zich heen grijpt. Bovendien betekenen meer besmettingen ook dat regels die eerder versoepeld werden, mogelijk weer aangescherpt worden.

Gelet op de ernstige toename van het aantal besmettingen in de privésfeer, heeft het Kabinet opnieuw de dringende oproep gedaan om geen privébijeenkomsten met meer dan 6 gasten te organiseren of te bezoeken, waarbij bovendien de 1,5 meter afstand gegarandeerd moet zijn. Die oproep ondersteunen wij en wij vragen u dan ook met klem om geen feestjes, bbq’s of verjaardagen met grotere groepen thuis of in zaaltjes te organiseren.

Dit betekent ook dat we u vragen verstandig en verantwoordelijk om te gaan met bijeenkomsten met grotere groepen in gebedshuizen en bij verenigingen. Uiteraard blijft het ook van belang dat we de afstands- en hygiëneregels op drukke plekken, in winkels en op de werkvloer in acht blijven nemen. Hoewel het natuurlijk niet verwonderlijk is dat iedereen na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer wil zien en de normale routines weer wil oppakken, vragen wij u nogmaals dringend hierbij de teugels niet te laten vieren. Het virus is immers nog steeds onder ons en grijpt weer om zich heen

Wij zijn blij dat het Kabinet ons als regio’s de ruimte geeft om als dat nodig blijkt eigen maatregelen te nemen. Hoewel we de situatie met name in het westelijke deel van onze provincie natuurlijk nauwlettend in de gaten houden, zien wij voor onze provincie op dit moment geen aanleiding voor het invoeren van nieuwe, aanvullende maatregelen. En dat willen we natuurlijk ook niet, dus denk na en neem uw verantwoordelijkheid. Houd afstand, houd rekening met elkaar, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig.

Gelukkig zijn er in deze zorgelijke periode ook lichtpuntjes. Zo is uit bron- en contactonderzoek van onze GGD’s duidelijk geworden dat door het goede naleefgedrag van bezoekers, alle maatregelen die exploitanten hebben getroffen en het toezicht daarop door het personeel, het aantal besmettingen in de horeca tot een minimum is beperkt gebleven. Dat verdient complimenten, zeker gezien de enorme inzet en investeringen die zijn gedaan. Hou vol!

Beste Brabanders, blijf uw gezonde verstand gebruiken. Spreek anderen er op aan als zij zich, bewust of onbewust, niet aan de regels houden. Blijf u houden aan de regels:

Alleen samen krijgen wij corona onder controle!

]]> 2020-08-19T10:07:16 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant-houd-u-aan-de-regels,-want-de-coronabesmettingen-blijven-zorgwekkend
<![CDATA[Meer ondersteuning voor mantelzorgers]]> Er komt meer ondersteuning voor mensen die intensief voor hun zieke partner, kind of andere naaste zorgen; de zogenaamde mantelzorgers. De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben hiervoor nieuw beleid gemaakt, samen met onder andere mantelzorgers, mensen die mantelzorg ontvangen en zorgorganisaties. Alle gemeenteraden van de gemeenten in het Land van Cuijk hebben de ‘Nota Mantelzorg Land van Cuijk Gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis 2020-2020’ in het voorjaar van 2020 vastgesteld.

Helpen helpen

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun sociale netwerk. Reden hiervoor zijn veranderingen in de zorgsector, de toenemende vergrijzing en de wens om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. De rol van informele zorgverleners, zoals mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers, wordt hierdoor steeds belangrijker, complexer en intensiever. Het doel van het nieuwe mantelzorgbeleid van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk is om (jonge) mantelzorgers en hun zorgvragers beter te kunnen ondersteunen. Ook is het de bedoeling dat professionele (zorg)organisaties de mantelzorgers in het Land van Cuijk beter gaan herkennen en waar nodig gaan ondersteunen.

Zes thema’s

De nota is tot stand gekomen in samenwerking met mantelzorgers en met organisaties gericht op zorgontvangers, vrijwilligers en respijtzorg. De uitvoering van de actiepunten wordt een samenspel van gemeenten, betrokken professionele en informele organisaties en is gebaseerd op zes thema’s:

Deze thema’s zijn tevens de basis voor het landelijke kennisuitwisselingsproject ‘In voor Mantelzorg Thuis’, waarvoor de beleidsnota Land van Cuijk is geselecteerd. Via dit project worden de gemeenten gedurende twee jaar begeleid en ondersteund bij de uitvoering van de actiepunten uit de mantelzorgnota.

Actiepunten

Voorbeelden van actiepunten uit het nieuwe mantelzorgbeleid zijn de realisatie van een Vrijwilligersacademie en een Bureau voor mantelzorgers en vrijwilligers in het Land van Cuijk. Beide initiatieven ondersteunen de mantelzorger, de informele zorgverlener of de zorgprofessional. Dit gebeurt door kennisuitwisseling of door ontlasting van de mantelzorger, zodat hij of zij uiteindelijk de zorgtaak beter kan vervullen of beter kan volhouden.

]]> 2020-08-13T09:39:41 https://www.grave.nl/meer-ondersteuning-voor-mantelzorgers
<![CDATA[Nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord]]>

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant – Noord, drs. J.M.L.N. Mikkers, heeft op 8 augustus 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord aangepast en vastgesteld.

De aangepaste noodverordening treedt in werking per 10 augustus 2020. De voorgaande Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord  is ingetrokken.

Bekijk hier de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Het toezicht op deze noodverordening gebeurt in de gemeente Grave door de bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) in nauwe samenwerking met de politie.

]]> 2020-08-10T16:47:15 https://www.grave.nl/nieuwe-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-brabant-noord
<![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant]]> Alarmerende cijfers over coronabesmettingen

De besmettingen met corona nemen de afgelopen weken weer ernstige vormen aan. In het westen van het land, maar ook in het westelijke deel van onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal in de privé- en werksfeer zijn opgelopen volgens het RIVM. Op feestjes en bbq’s, in onze gebedshuizen, bij verenigingen, op kantoor, in de supermarkt of op de camping. Niet verwonderlijk, want iedereen wil na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer zien en de normale routines weer oppakken.

Maar daar zien we nu al tijdens de zomervakantie de gevolgen van en dat baart ons ernstige zorgen. In de naleving van de regels om corona onder controle te houden komt ernstig de klad. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij namelijk corona onder controle. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca en verzorgingstehuizen weer op slot gaan.

We zijn blij met de ruimte die het Kabinet ons geeft om op regionaal niveau aanvullende maatregelen te nemen als de situatie daar in onze gemeenten om vraagt. We zien gelukkig dat velen zich op drukke plekken in onze gemeenten nog steeds goed aan de regels houden, maar er zijn ook mensen die het soms niet zo nauw nemen met die regels. We zien nog geen aanleiding om daar nu direct aanvullende maatregelen op te nemen voor Brabant. Houd gewoon rekening met elkaar en houd vooral afstand, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig.

Over wat de door het Kabinet aangekondigde maatregelen betekenen voor de tot nu toe zorgvuldig voorbereide introductieprogramma’s van de universiteiten, hogescholen, middelbaar beroepsonderwijs en studentenverenigingen gaan we met ze in overleg.

We sluiten ons aan bij de oproep van het Kabinet om op locaties waar het (te) druk is, zoals in de horeca, in attractieparken, in binnensteden of in supermarkten de eerdere getroffen maatregelen en het toezicht daarop weer te intensiveren. Aan ieder die de verantwoordelijkheid heeft over zo'n drukke locatie en ook aan iedereen die zo'n locatie bezoekt de nadrukkelijk oproep: denk na en neem verantwoordelijkheid!

En verder gaan we de handhaving in onze provincie stevig aanscherpen, op alle terreinen. Daarbij zetten we in op een combinatie van politiemensen en handhavers die er nog strikter dan voorheen op gaan toezien dat feestjes en evenementen in de publieke ruimte, maar zeker ook in de privé-omgeving, veilig en gezond verlopen. De tijd van waarschuwen is echt voorbij!

Vandaar opnieuw de oproep aan u allen: Verslap niet! En spreek anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol, juist in deze ontspannen vakantietijd. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

Het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen wij als we ons niet aan de voorschriften houden. Dus laten we samen zorgen dat we het coronavirus eronder krijgen en houden!

]]> 2020-08-06T20:06:21 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant
<![CDATA[Regio Deal Noordoost Brabant laat zien dat samenwerken loont, ook in het Land van Cuijk]]> Kartrekker land van Cuijk Maarten Jilisen: “Leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor Land van Cuijk verder vergroten” “Nu aan de slag met pijlers goed leven, fijn wonen en anders werken”

Fijn wonen en werken in dorpen en het buitengebied. Vernieuwing en verduurzaming van de landbouw en voedselverwerking. Nieuwe bestemmingen voor lege stallen. Minder leegstand in winkelcentra. Meer groei- en ontwikkelmogelijkheden voor de banen van nu en de toekomst. Dit zijn een paar voorbeelden die mogelijk worden gemaakt door de Regio Deal Noordoost Brabant. Versneld, dankzij de extra investering in onze regio. De komende twee jaar investeren Rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen meer dan 40 miljoen euro extra in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant. Overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners zetten over de hele linie samen de schouders onder 17 regionale projecten. Ook in het Land van Cuijk!

Aan de slag in het Land van Cuijk

Ook in het Land van Cuijk wordt de Regio Deal dus actief opgepakt. “Onze regio kenmerkt zich door de vele dorpen en een uitgestrekt platteland”, aldus wethouder Maarten Jilisen, aanspreekpunt voor twee Regio Deal-projecten in het Land van Cuijk. “Het mag voor zich spreken dat we ons als vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben opgeworpen de kar te trekken voor het project Leefbaarheid in de dorpen. Zeker als we zien wat er zoal speelt op dit moment. Denk bijvoorbeeld aan het project Eigen Kweek in het dorp Langeboom of aan het welzijnsproject Een Goei Leven voor het gehele Land van Cuijk. Dit zijn prachtige initiatieven vanuit de samenleving”.

“Met het programma Leefbaarheid in de dorpen willen we de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze regio verder vergroten. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met onder andere de provincie, de Vereniging Kleine Kernen, Stichting Goei Leven, andere gemeenten zoals Meierijstad, Heusden en Landerd en vele andere (vrijwilligers)organisaties. In dat beeld past ook dat het Land van Cuijk de voortrekker is voor het onderdeel Transformatie van de centra in middelgrote steden. Zowel Boxmeer als Cuijk zijn al jaren actief om hun centrum aantrekkelijk te houden voor zowel inwoners als bezoekers. Leren van elkaar met steden als Oss en Meierijstad kan iedereen helpen om centra aantrekkelijk te houden. “Maar het Land van Cuijk zal ook bij andere onderdelen van de Regiodeal betrokken zijn, zoals de aanpak van stallen en weerbaarheid van het buitengebied”, aldus Maarten Jilisen.

Groeispurt samenwerking

“Samenwerken loont!”, reageert een trotse Jack Mikkers, voorzitter van Regio Noordoost Brabant. “Wij zijn een economisch sterke regio, stad en land gecombineerd en hechte sociale verbanden. Tegelijk hebben we het besef dat we ons als regio moeten blijven ontwikkelen. Ook in deze coronatijd is het ons gelukt veel voor elkaar te krijgen. Samen. Dat typeert ons als regio. Binnen en buiten de regio werden bestaande banden aangehaald en nieuwe gesmeed. Ik durf te stellen dat de regionale samenwerking in de afgelopen maanden een groeispurt heeft doorgemaakt. Het is zo duidelijk geworden dat samenwerking loont. In het belang van de inwoners en bedrijven in onze regio willen we deze groei doorzetten, ook na deze Regio Deal.”

Goed leven, fijn wonen en anders werken

De partners van de Regio Deal Noordoost Brabant zijn Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, de provincie Noord-Brabant en het Rijk. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten, waterschappen en de provincie leggen zelf zo’n 18 miljoen euro in. Samen met de bijdrage van bedrijfsleven wordt er ruim 40 miljoen euro extra in de toekomst van de regio geïnvesteerd. Binnen de drie pijlers ‘Goed leven, fijn wonen en anders werken’ werken overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners samen in 17 projecten aan de verbetering van de leefbaarheid, verduurzamen van de leefomgeving en meer innovatie en ondernemerschap.

Nu aan de slag! “Het definitief sluiten van de Regio Deal is een mooi moment”, aldus Jack Mikkers. “Maar nu gaat het belangrijkste beginnen: aan de slag voor goed leven, fijn wonen en anders werken. De 17 projecten staan in de startblokken om van start te gaan. Uiteindelijk moeten deze de leefbaarheid en brede welvaart voor de inwoners van onze regio verbeteren.”

Over Regio Noordoost Brabant

Regio Noordoost Brabant is de samenwerking van en door de 17 gemeenten en 2 waterschappen in Noordoost-Brabant. Samen pakken we uitdagingen op die te groot zijn voor een gemeente of waterschap alleen. Bijvoorbeeld omdat ze grenzen overschrijden, te ingewikkeld of te duur zijn. Regio Noordoost Brabant is daar het platform voor.

www.regionoordoostbrabant.nl

]]> 2020-08-06T12:08:01 https://www.grave.nl/regio-deal-noordoost-brabant
<![CDATA[Ophalen oud papier in centrum van Grave en de Mars stopt]]> 1 augustus stopt de inzameling van oud papier en karton in het centrum van Grave en de Mars.

Voor de inwoners van het centrum van Grave en de Mars stopt per 1 augustus 2020 de mogelijkheid om het oud papier aan huis aan te bieden. De ophaaldienst rijdt in de week van 27 augustus voor de laatste keer een ronde.

Dit heeft ook gevolgen voor u als inwoner. Misschien was u ook gewend om uw oud papier en karton altijd aan straat te zetten.  Vanaf 1 augustus vragen wij u vriendelijk  het oud papier niet meer aan de straat te zetten, maar naar een van de onderstaande inzamelplaatsen te brengen.

Inzamelplaatsen

U kunt het oud papier inleveren op de volgende plaatsen:

Waar

Wanneer

Bikkelkampplein Grave

Iedere zaterdag

09.00 – 12.00 uur

Mini-milieustraat Grave

Iedere zaterdag

09.00 – 13.00 uur

Bremweg 1 Escharen

Eerste zaterdag van de maand

10.00 – 13.00 uur

Kerkplein Escharen

Laatste zaterdag van de maand

08.00 – 12.00 uur

Julianaplein Gassel

Derde zaterdag van de maand

08.00 – 12.30 uur

Kerkplein Velp

Laatste vrijdag van de maand

09.00 uur -18.00 uur

Natuurlijk kunt u het ook altijd naar de naar de milieustraat in Haps brengen, waar u het papier gratis kunt inleveren. In de overige wijken van Grave blijft de maandelijkse huis aan huis inzameling bestaan. Kijk voor de inzamelmomenten in de overige wijken op de website of Afvalapp.

Nee-ja en nee-nee sticker

De hoeveelheid papier kunt u ook verminderen door een sticker op uw brievenbus te plakken. Deze zijn gratis te verkrijgen bij de balie van uw gemeentehuis.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-08-06T11:31:45 https://www.grave.nl/ophalen-oud-papier-stopt
<![CDATA[Pas op voor criminele investeerders]]> Je kunt maar één keer nee zeggen

Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

Hoe herken je een criminele investeerder

Geen weg meer terug

Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Je kunt maar één keer nee zeggen!

Wat kun je doen

Doe melding

Vertrouw je het niet? Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Klik op de afbeelding voor de infografic (PDF)

Flyer pas op voor criminele investeerders

]]> 2020-07-23T10:45:43 https://www.grave.nl/pas-op-voor-criminele-investeerders
<![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant; Wake-up call]]> Beste Brabanders,

De besmettingen met corona nemen toe. Ook in onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal binnenshuis zijn opgelopen volgens het RIVM. In contacten met familie, vrienden, op kantoor. Dit baart ons zorgen.

De Brabantse aard is die van gezelligheid en sociaal contact. De laatste maanden hebben wij echter bewezen dat ons gezond Brabantse verstand overheerst. Wij hebben hier in Brabant laten zien hoe je het coronavirus de kop in drukt. En daar komt nu de klad in. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij corona onder controle.

Laten we met elkaar de controle niet verliezen. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca, verzorgingstehuizen etcetera weer op slot gaan.

Vandaar opnieuw met klem de oproep aan u allen: verslap niet! En spreek ook anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol. Ook in deze vakantietijd. Ook na al die weken. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

Wij hebben geen glazen bol. Wij weten niet hoe het virus zich de komende weken gaat ontwikkelen. Wij weten niet hoe de situatie in Brabant en in Nederland over twee weken of twee maanden is. Wij weten wel dat de ontwikkeling van de laatste week zich niet moet doorzetten.

]]> 2020-07-23T08:26:12 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant-wake-up-call
<![CDATA[Noodverordening COVID-19 geactualiseerd]]> De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant – Noord, mw. drs. W.J.L. Buijs – Glaudemans, heeft op 14 juli 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord aangepast en vastgesteld.

De aangepaste noodverordening treedt in werking per 15 juli 2020. De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord van 1 juli 2020 wordt ingetrokken.

In de nieuwe noodverordening zijn enkele verduidelijkingen aangebracht met betrekking tot de afstandsnorm, het bedrijfsmatig personenvervoer, het toegangsbeheer voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg en de placering voor sauna en wellness.  

Klik hier voor de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord

]]> 2020-07-15T11:36:17 https://www.grave.nl/noodverordening-covid-19-geactualiseerd
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Als college kijken we met een goed gevoel terug op de afgelopen 3 maanden. We hebben alle zeilen bijgezet om u als ondernemer door deze periode heen te helpen. Maar we zijn nog niet klaar. Er zijn namelijk nog steeds branches die niet of niet volledig aan de slag zijn. Ook daar moeten we oog voor blijven houden.

Daarnaast hebben we nog geen volledig beeld over de gevolgen die ons nog te wachten staan. Samen met het Economisch Platform Grave hebben we daarom besloten een ondernemersenquête te versturen om de vinger aan de pols te houden. De eerste zestig reacties waren na drie dagen al binnen. Heel fijn, want op deze wijze kunnen we in blijven spelen op de actualiteit en u zo goed mogelijk blijven ondersteunen. Heeft u de enquete nog niet ingevuld? Dan zien wij uw reactie uiteraard nog graag tegemoet.

Via deze weg blijven wij u informeren over de laatste ontwikkelingen. Ook de komende tijd.

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-07-03T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-06-07/voorwoord
<![CDATA[Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)]]> Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heeft u moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen. De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Meer informatie.

]]> 2020-07-03T09:05:03 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/6 juli/Tegemoetkoming.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/tegemoetkoming-vaste-lasten-(tvl)
<![CDATA[Corona International Rebuild Program]]> Als alternatief voor het snijden in kosten en het wachten op een aantrekkende markt introduceert de BOM samen met Trade & Innovate NL en partners het Corona International Rebuild Program. Dit landelijke programma helpt nieuwe kansen te ontdekken voor het verhogen of terugwinnen van omzet in buitenlandse markten. Meer informatie.

]]> 2020-07-03T09:03:11 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/6 juli/Corona international;.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/corona-international-rebuild-program
<![CDATA[Corona-waarschuwings- App]]> In Duitsland is de Corona-Warn-app van start gegaan. De verwachting is dat Nederland en België ook snel met een app zullen komen. De vraag of zulke apps in de toekomst ook in de buurlanden gedownload kunnen worden, staat nog open. Meer informatie

]]> 2020-07-03T09:00:48 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/6 juli/Corona waarschuwingsapp.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/corona-waarschuwings-app
<![CDATA[Verbrede HER+-subsidie vanaf 1 september open]]> Vanaf 1 september 2020 verandert de subsidiemodule Hernieuwbare Energie (HER) in de bredere Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Voor de HER+ komen meer soorten projecten in aanmerking die leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie. De HER+ richt zich op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen. Het doel is dat ze leiden tot CO2-reductie in 2030. Meer informatie

]]> 2020-07-03T08:59:28 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/6 juli/Verbrede HER.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/verbrede-her-subsidie-vanaf-1-september-open
<![CDATA[ENZuid wil bijdragen aan klimaatdoelen]]> ENZuid (Economisch Netwerk Zuid-Nederland) wil met concrete initiatieven aan de slag om de klimaatdoelen te halen. De deelnemers van ENZuid, waaronder AgriFood Capital, pleiten voor grootschalige toepassing van hernieuwbare grondstoffen en elektrificatie van de procesindustrie. Meer informatie

]]> 2020-07-03T08:57:36 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/6 juli/ENZuid.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/enzuid-wil-bijdragen-aan-klimaatdoelen
<![CDATA[7 juli 2020 Digitale bijeenkomst voorlopig ontwerp Graafsche Raam]]> Benieuwd hoe het gebied rondom de Graafsche Raam mogelijk ingericht gaat worden? Hoe het er straks uit kan gaan zien tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave?

Digitale Bijeenkomst

Op dinsdag 7 juli 2020 organiseert waterschap Aa en Maas vanaf 19.30 uur een digitale bijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden. Tijdens deze digitale bijeenkomst wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Via een live chat kunnen deelnemers vragen stellen. Volg de digitale bijeenkomst op 7 juli 2020 via de projectensite Graafscheraam op www.aaenmaas.nl.

Verhinderd

Mocht u er niet bij kunnen zijn, dan is de presentatie vanaf 8 juli 2020 terug te kijken via www.aaenmaas.nl.

]]> 2020-07-02T13:20:47 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/7-juli-2020-digitale-bijeenkomst-voorlopig-ontwerp-graafsche-raam
<![CDATA[Gezamenlijk statement Veiligheidsregio over nieuwe ontwikkelingen]]> Beste Brabanders,

Zojuist sprak onze minister president ons, voorlopig voor het laatst op deze manier, toe over de ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus. Hij kondigde verregaande versoepelingen van de regels aan, die effectief zijn vanaf 1 juli 2020 Voor een volledig overzicht van wat er vanaf die datum precies verandert, kunt u kijken op de site van de rijksoverheid.

Wij hebben aangedrongen op meer ruimte, meer mogelijkheden in de zomer. Het Kabinet benoemt dit als “door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar“. Om de vakantieperiode een gevoel van rust, van vakantie in eigen land te hebben, was een versoepeling nodig. In het (openbaar) vervoer, in de hoeveelheid mensen die bij elkaar mogen zijn. In Brabant gaan we samen meer mogelijk maken! Natuurlijk met in achtneming van de bekende basisregels: 1,5 meter afstand, vermijd drukte, bij klachten blijf je thuis en laat je je testen, hoesten en niezen in de elleboog en blijf die handen wassen.

Er zijn ruim vier maanden verstreken sinds de eerste coronabesmetting in Nederland, in onze provincie om precies te zijn. We hebben het eerder gezegd en zeggen het weer: wij als Brabanders hebben ons van onze beste kant laten zien. Wij waren de eersten in Nederland die de intelligente lockdown in gingen en hebben weer eens getoond waar onze provincie zo groots in is. Wij Brabanders zijn saamhorig, zien om naar elkaar en zetten er gezamenlijk de schouders onder. Dat hebben we de afgelopen maanden vaak heel concreet in de praktijk kunnen zien. Van pannetjes soep voor de deur van de buurman tot muzikale optredens in de tuin van verzorgcentra. We hebben het met elkaar gedaan. Laten we dit proberen vast te houden, dit blijft immers nodig ook nu de intelligente lockdown meer en meer op een slimme manier wordt afgeschaald.

Hoewel het door de versoepelingen misschien niet meer zo voelt: we zijn er nog niet. Het virus is er nog steeds, er worden nog steeds besmettingen geconstateerd en er belanden nog steeds mensen op onze ic's. En wij zien dat het een worsteling is voor velen. Aan de ene kant ervaren we weer enige mate van 'normaal' in ons dagelijks leven. Anderzijds moeten we constateren dat er mensen geconfronteerd worden met de soms verstrekkende gevolgen van de afgelopen maanden.

Wij roepen alle Brabanders dan ook op nog steeds vol te blijven houden, ook als u het lastiger vindt worden om dat onder deze veranderende omstandigheden te blijven doen. Blijf dat Gezonde Brabantse Verstand gebruiken.

]]> 2020-06-25T08:58:10 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gezamenlijk-statement-veiligheidsregio-over-nieuwe-ontwikkelingen
<![CDATA[Gezocht: 24uurs-belevingen]]> De onlangs aangekondigde campagne ‘Land van Cuijk, hét geheim van Noord-Oost Brabant’ wordt op dit moment verder uitgewerkt. Onderdeel van de campagne is dat we een aantal ‘24 uurs-belevingen’ gaan aanbieden.

De arrangementen, met overnachting bij een accommodatie in het Land van Cuijk, willen we ook via VisitBrabant in de etalage gaan zetten. Voorwaarde voor de ’24 uurs-belevingen’ is dat het bijzondere combinaties van activiteiten zijn, bij voorkeur op plekken die nét even anders zijn en liefst met een verhaal dat bezoekers van buiten onze regio aanspreekt.

In de afgelopen weken hebben we al een aantal goede suggesties ontvangen. Heb jij ook een idee hoe jouw bedrijf, bezienswaardigheid of accommodatie een rol kan spelen in een ’24 uurs-beleving’, laat het dan weten via info@rbtlandvancuijk.nl

]]> 2020-06-17T17:35:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/LvC RBvT.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/gezocht-24uurs-belevingen
<![CDATA[Stand van zaken Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) op 12 juni 2020]]> Sinds de openstelling van de TOGS (27 maart 2020) zijn er tot en met 9 juni 2020 circa 200.000 ondernemers geholpen en is er circa € 790 miljoen uitgekeerd. Ondernemers kunnen de regeling nog tot en met vrijdag 26 juni 2020 aanvragen

]]> 2020-06-17T17:32:30 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Rijksdienst vON.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/stand-van-zaken-tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-covid-19-(togs)-op-12-juni-2020
<![CDATA[Financiële regelingen Leren en Werken voor Werkgevers]]> Welke financiële mogelijkheden hebt u als erkend leerbedrijf om stages (bol) en leerbanen (bbl) te behouden? We brengen de mogelijkheden waarbij SBB is betrokken graag onder uw aandacht.

Vraag een voorschot op de subsidie Praktijkleren Vanaf de vierde week van mei kunt u een voorschot aanvragen op de subsidie Praktijkleren. Daarmee komt het kabinet bedrijven tegemoet voor al gemaakte kosten. Ook bevordert het dat leerbanen in het mbo blijven bestaan. Meer informatie.

]]> 2020-06-17T17:31:33 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/Financiele regeling.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/financiele-regelingen-leren-en-werken-voor-werkgevers
<![CDATA[Ondersteuning voor start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven in Noordoost-Brabant]]> Heb je een bedrijf dat vóór de corona-crisis gezond was en wil je je aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid? Heb je behoefte aan ondersteuning om ‘fit for future’ te worden? Dan kan ons ondersteuningsprogramma je helpen om je businessmodel aan te passen en in te spelen op de veranderingen in de markt. Meer informatie.

]]> 2020-06-17T17:28:50 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/Ondersteuning sartups.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/ondersteuning-voor-start-ups,-scale-ups-en-mkb-bedrijven-in-noordoost-brabant
<![CDATA[Zzp’er en de corona crisis]]> Ben jij zzp’er en wil jij meer informatie over bijvoorbeeld werk, e-learning, netwerken en het vergroten van jouw kennis en vaardigheden? Onze gemeente werkt samen in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant.

Voor zelfstandig  professionals zijn er belangrijke regionale en provinciale initiatieven die jou en jouw onderneming ondersteunen in deze bijzondere periode.

Ga naar www.zzpnobboost.nl. Dit is hét platform voor alle zelfstandig professionals in onze regio.

]]> 2020-06-17T17:27:35 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/ZZP Boost.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/zzp-er-en-de-corona-crisis
<![CDATA[Op weg naar een Regio Deal Noordoost Brabant]]> Februari van dit jaar, maakte het Rijk bekend 10 miljoen euro te gaan investeren in de brede welvaart in Noordoost-Brabant via een Regio Deal. Sindsdien werken AgriFood Capital, Regio Noordoost Brabant, Noordoost Brabant Werkt, OndernemersLift+, Provincie Noord-Brabant en het Rijk samen aan het sluiten van deze regiodeal.

Ondernemers, overheden, kennisinstellingen en inwoners zetten hiermee samen de schouders onder het verbeteren van de leefbaarheid en welvaart van onze regio. Vóór 22 juni 2020 moeten regio, provincie en rijk het met elkaar eens zijn over de aanpak en de uitvoering van de deal.

Als alles goed is, zet minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten nog vóór het zomerreces haar handtekening onder de Regio Deal. Daarna kunnen alle partners met elkaar aan de slag! Meer achtergrondinformatie over de Regio Deal Noordoost Brabant is te lezen in de speciale editie op Regio Noordoost Brabant.nl.

]]> 2020-06-17T17:23:57 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/Regio NOB.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/op-weg-naar-een-regio-deal-noordoost-brabant
<![CDATA[Dag van de duurzame verpakking op 22 juni]]> HAS Hogeschool en gemeente Oss organiseren op 22 juni 2020 de Dag van de Duurzame verpakking. Onze verpakkingsproducenten zijn als geen ander op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

De meeste ondernemers in de verschillende ketenschakels hebben te maken met verpakkingen en stellen ieder hieraan eigen eisen. Bijvoorbeeld houdbaarheid, opslag in of buiten koeling, transport, aanvoer grondstoffen, verkoop, beleving, afhalen en bezorgen, catering.

Dit event is een startpunt voor een innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen, dat de komende drie jaar samen met HAS Hogeschool wordt uitgevoerd. Meer informatie.

]]> 2020-06-17T17:20:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/Dag van duurzaamheid.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/dag-van-de-duurzame-verpakking-op-22-juni
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Ook in de gemeente Grave merken we dat we steeds meer op weg zijn naar het "nieuwe normaal". Op de weg naar en van de gemeente Grave is de "bedrijvigheid" weer flink aan het toenemen. Dat neemt niet weg dat we nog steeds alle zeilen bijzetten om u te ondersteunen daar waar mogelijk.

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor sommige ondernemers immers groot. De gemeente Grave wil weten welke invloed de coronacrisis heeft op uw bedrijf en in hoeverre de maatregelen van de rijksoverheid daarbij helpen. Wij hebben een digitale enquête opgesteld welke wij u binnenkort doen toekomen. Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête en overige onderzoeken, bekijkt de gemeente wat zij de komende tijd kan doen om ondernemers nog verder te ondersteunen en faciliteren.

Uiteraard gaan de reguliere zaken bij de gemeente ook gewoon door. Zo merken we bijvoorbeeld dat de bouwaanvragen niet teruggelopen zijn. Ook mogen we weer nieuwe initiatiefnemers in het centrum verwelkomen. De verschillende belangenverenigingen zetten zich in om u als ondernemer te ontlasten en verschillende acties in gang te zetten. Daar zijn we trots op. Zo maken we namelijk samen het verschil!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-06-17T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-22-06/voorwoord
<![CDATA[Hulp en contact bij eenzaamheid]]> Het kabinet roept Nederlanders op om sociaal contact zo veel mogelijk te mijden vanwege het coronavirus. Voor veel mensen is het plotselinge 'sociaal isolement' door het coronavirus best lastig. Het is vooral belangrijk dat we daarom een beetje op elkaar letten. Als u klachten heeft wordt het u ten sterkste afgeraden op bezoek te gaan. Maar gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden om op elkaar te letten.

Heeft u zelf behoefte aan contact? Landelijk en lokaal zijn er verschillende initiatieven waar u contact mee kunt opnemen voor een praatje of voor advies.

Hulpvorm

Vorm van contact

ANBO hulplijn

De speciale telefoonlijn van het ANBO is bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur.

0348-466666

Corona Quarantaine Contact van de KRO-NCRV

Samen met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, brengt de KRO-NCRV mensen samen via het Corona Quarantaine contact.

Meer informatie vind u op de website www.kro-ncrv.nl/corona.

www.kro-ncrv.nl/corona

Corona Loket

Als je angstig, gestrest of somber bent vanwege het coronavirus kan je tussen 8.30 en 17.00u bellen.

 

020-2444888

Hulplijn voor Mantelzorgers in Covid19 crisis

Als mantelzorger wil je natuurlijk weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare dierbare. Wat kan wel en wat kan niet?

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgelijk.nl/mantelzorg-en-coronacrisis/.

088-5054331

Jongeren Appke

Jongeren kunnen dagelijks tussen 9.00 en 21.00u contact opnemen met een jongerenwerker met alle vragen via whatsapp.

06-20260829

Mooiland Kletslijn

Mooiland heeft de kletslijn opgezet voor mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. Medewerkers van Mooiland nemen twee keer per week telefonisch contact op. Voor meer informatie kunt u mailen naar kcc@mooiland.nl met in de titel: Kletslijn.

kcc@mooiland.nl

Online platform

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Juist nu is het belangrijk dat onze inwoners elkaar weten te vinden. Als gemeente ondersteunen wij een digitaal platform dat speciaal voor deze situatie is opgezet. Met de website www.samengrave.nl is er een centraal punt waar iedereen tijdens de coronacrisis een hulpvraag kan plaatsen of een aanbod kan doen om mensen te helpen.

www.samengrave.nl

Rode Kruis hulplijn

De Rode Kruis hulplijn kan gebeld worden bij behoefte aan een luisterend oor, advies of extra hulp omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit.

De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

070-4455888

Sociom Maatschappelijk werk

Stress, gevoelens van eenzaamheid of andere problemen in het dagelijks leven zoals boodschappen, medicijnen, een praatje of eenzaamheid voor zichzelf of anderen. Maatschappelijk werk van Sociom is op werkdagen bereikbaar via het centrale
telefoonnummer .

 0485-700500

Zilverlijn Nationaal Ouderenfonds

De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via de website www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn of door te bellen.

]]> 2020-06-08T12:53:00 https://www.grave.nl/corona-hulp-contact-eenzaamheid
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Het is fijn om te melden dat vanaf 1 juni 2020 de versoepeling van de maatregelen van start is gegaan. De verschillende vraagstukken die daarbij op u en ons afkwamen zijn praktisch en creatief opgepakt.

We zien dat de Graafse Ondernemers niet bij de pakken blijven neerzitten en er flink de schouders onder zetten om nieuwe wegen te vinden in deze “crisistijd”, zoals het een ondernemer betaamt. Wij zijn trots op u dat u in een dergelijke situatie de zaken zo voortvarend, binnen de mogelijkheden en vaak ook gezamenlijk blijft oppakken. Chapeau!

Vorige week heb ik de raad van Grave geïnformeerd over de ondersteuning die wij als gemeente aan u geven. In de afgelopen weken hebben we ernaar gestreefd dit zo goed mogelijk voor u te kunnen doen. Nu er andere tijden aanbreken, stoppen we daar niet mee. Op korte termijn vragen we samen met de belangenverenigingen u naar uw ervaringen en behoeften voor de komende tijd. We zien uw reacties graag tegemoet om u ook in de komende periode zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-06-03T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-08-06/voorwoord
<![CDATA[Nieuwe regeling voor tegemoetkoming in vaste lasten aangekondigd]]> Half juni 2020 gaat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) open. Deze geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf.

De regeling is het vervolg op de tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS).

TVL is voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

]]> 2020-06-03T15:15:30 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Rijksdienst vON.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/nieuwe-regeling-voor-tegemoetkoming-in-vaste-lasten-aangekondigd
<![CDATA[Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)]]> Heeft u een klein bedrijf en heeft u door een coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).

De lening is er voor bedrijven die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij de KVK vóór 1 januari 2019. Meer informatie.

]]> 2020-06-03T15:13:39 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Rijksdienst vON.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/kleine-kredieten-corona-garantieregeling-(kkc)
<![CDATA[Kabinet stelt 150 miljoen extra beschikbaar voor Corona-OverbruggingsLening]]> Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen om ondernemers en bedrijven financieel te ondersteunen. Speciaal voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die geraakt zijn door COVID-19 is de Corona-OverbruggingsLening (COL) in het leven geroepen. Eerder werd €100 miljoen toegekend en dat bedrag wordt nu aangevuld met 150 miljoen. Meer informatie

]]> 2020-06-03T15:09:57 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Ovebruggingslening.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/kabinet-stelt-150-miljoen-extra-beschikbaar-voor-corona-overbruggingslening
<![CDATA[Ondernemers en belastingverdrag Nederland - Duitsland]]> In aanvulling in aanvulling op het belastingverdrag hebben Nederland en Duitsland een overeenstemming bereikt over de belastbaarheid van home-office dagen als gevolg van de corona-maatregelen. Naar aanleiding daarvan ontstond de vraag of ook voor ondernemers (ZZPers) een dergelijke afwijkende regeling mogelijk is of in de planning staat.

Hierop hebben we het volgende antwoord ontvangen:

De overeenkomst met Duitsland ziet op de toepassing van artikel 14 van het belastingverdrag. Dit artikel verdeelt heffingsrechten over “inkomsten uit dienstbetrekking” (i.e. in loondienst).

ZZP’ers verkeren in principe in een andere situatie dan werknemers en vallen niet onder artikel 14 van het belastingverdrag. De overeenkomst geldt derhalve niet voor ZZP’ers en er wordt op dit moment ook niet overlegd over het uitbreiden van de overeenkomst naar ZZP’ers. Meer informatie.

]]> 2020-06-03T15:08:02 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Ondernemers Euregio.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/ondernemers-en-belastingverdrag-nederland-duitsland
<![CDATA[Corona stopt criminelen niet]]> Je kunt maar een keer nee zeggen” is de titel van de campagne om aandacht te vragen voor criminaliteit in het buitengebied en in de horeca. Met name horeca bedrijven en bedrijven in het buitengebied hebben moeite om het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. Criminelen zien dit ook en proberen juist in deze tijd hun slag te slaan. Het is daarom nu extra belangrijk dat inwoners en bezoekers van het buitengebied zich bewust zijn van signalen en risico’s van ondermijnende criminaliteit. Meer informatie

]]> 2020-06-03T15:06:14 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Corona stopt criminelen niet.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/corona-stopt-criminelen-niet
<![CDATA[Dag van de duurzame verpakking op 22 juni 2020]]> HAS Hogeschool en gemeente Oss organiseren op 22 juni 2020 de Dag van de Duurzame verpakking. Onze verpakkingsproducenten zijn als geen ander op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De meeste ondernemers in de verschillende ketenschakels hebben te maken met verpakkingen en stellen ieder hieraan eigen eisen. Bijvoorbeeld houdbaarheid, opslag in of buiten koeling, transport, aanvoer grondstoffen, verkoop, beleving, afhalen en bezorgen, catering. Dit event is een startpunt voor een innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen, dat de komende drie jaar samen met HAS Hogeschool wordt uitgevoerd. Meer informatie.

]]> 2020-06-03T15:00:42 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Duurzamer verpakking.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/dag-van-de-duurzame-verpakking-op-22-juni-2020
<![CDATA[Ondernemers en zzp'ers]]>

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We zijn ons ervan bewust dat dit ook grote gevolgen heeft voor ondernemers en zzp'ers. Het kabinet heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd voor ondernemers en zzp'ers. Ook lokaal heeft de  gemeente enkele maatregelen getroffen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Ook voor sportverenigingen en accommodaties heeft deze tijd veel gevolgen. Zij kunnen op deze pagina meer informatie vinden.

Heeft u ondanks onderstaande informatie toch nog vragen, of wilt u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@cgm.nl. Wij beantwoorden uw e-mail binnen twee werkdagen.

Bent u specifiek op zoek naar informatie over de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)? De Tozo bestaat uit twee onderdelen: Uitkering voor levensonderhoud en Lening voor bedrijfskapitaal. Kijk hier voor beide onderdelen van de Tozoregeling.

]]> 2020-06-03T13:04:00 https://www.grave.nl/corona-ondernemers-en-zzp-ers
<![CDATA[Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten]]> Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

]]> 2020-05-28T08:55:20 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vanaf-1-juni-testen-mogelijk-voor-iedereen-met-milde-klachten
<![CDATA[Stop criminele weldoeners in de horeca]]> Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar je loopt een groot risico als er vervolgens dit soort illegale activiteiten in jouw zaak plaatsvinden.

Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

Ongevraagd contact

Komen er mensen ongevraagd jouw horecazaak binnen of nemen ze telefonisch contact met je op?

Investeerders

Wil je gaan samenwerken met een investeerder of jouw bedrijf verkopen?

verdachte situaties

En als je het niet vertrouwt?

Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem of via 0800-7000.

Infografic

Bekijk hier de infografic Pas op voor criminele investeerders in de horeca (PDF).

]]> 2020-05-26T16:26:31 https://www.grave.nl/stop-criminele-weldoeners-in-de-horeca
<![CDATA[Statement regioburgemeesters]]> Beste Brabanders,

Zojuist heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven waaruit blijkt dat wij een volgende fase zijn ingegaan in het onder controle krijgen van het coronavirus. In Noord-Brabant zijn wij hier nu ruim 2 maanden mee bezig en als voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s willen wij allereerst zeggen: dank voor uw inzet, dank voor het opvolgen van de richtlijnen, dank voor het volhouden. U heeft de rest van het land vanaf februari het juiste voorbeeld gegeven, daar mogen we met zijn allen trots op zijn.

Maar ook wij hebben gezien dat onze samenleving steeds meer begint te piepen en knarsen door de beperkende maatregelen. Daarom zijn wij blij met de ruimte die het kabinet nu biedt. Tot het najaar komt er lucht en perspectief, voor onze economie en ons maatschappelijk leven. Dat deze versoepeling nu kan, is mogelijk geworden door de inzet van ons allen. Doordat wij ons aan de richtlijnen houden die wij vanuit het RIVM hebben gekregen. Maar we zijn er nog niet. Het virus is nog niet onder controle.

Het is dus van het grootste belang dat wij, ook in deze volgende fase van de aanpak van de coronacrisis, ons ervan bewust zijn dat het volgen van de richtlijnen cruciaal blijft. Zeker nu er wat meer bewegingsruimte komt. De belangrijkste richtlijnen zijn:

Het volledige pakket aan maatregelen kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

Met elkaar moeten we gaan zoeken naar hoe we de nieuwe 1,5 meter-samenleving vorm kunnen gaan geven. Het gaat erom dat we een balans gaan vinden. Het is  een zaak van voortdurend toetsen aan de hand van feiten en cijfers en waar nodig: bijsturen. Dat betekent dat strengere maatregelen niet uitgesloten zijn. Het kabinet biedt perspectief in de fasering, en tijdens elke fase is het meten en testen om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw teveel corona patiënten moeten opnemen.

Beste Brabanders, ook in deze nieuwe fase van de coronacrisis zetten wij er met elkaar de schouders onder. Want alleen op die manier krijgen we het virus er onder.

]]> 2020-05-06T20:06:24 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-regioburgemeesters
<![CDATA[Nieuwe basisregels vanaf 11 mei 2020]]> Stap voor stap - wat kan wanneer?

Vanaf maandag 11 mei 2020 geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Bekijk hieronder het overzicht van de maatregelen.

]]> 2020-05-06T19:45:02 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-basisregels-vanaf-11-mei-2020
<![CDATA[Noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19, 29 april 2020]]> De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op 29 april 2020 een noodverordening afgekondigd ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19.

Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder.

Bekijk hier de noodverordening (PDF).

]]> 2020-05-04T09:28:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-ter-voorkoming-van-verdere-verspreiding-van-het-coronavirus-covid-19,-29-april-2020
<![CDATA[Statement Veiligheidsregio's Brabant over recreatief nachtverblijf]]> Beste Brabanders,

De coronacrisis blijft veel van ons als samenleving vragen. Van u als inwoner, en ook van bedrijven, organisaties en stichtingen. Wij ervaren dat er behoefte is aan iets meer bewegingsvrijheid. Omdat de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, kijken we als Veiligheidregio's ook naar de mogelijkheden om sommige maatregelen te versoepelen. Daarom is via een nieuwe noodverordening besloten om vanaf 29 april 2020 het verbod op recreatief nachtverblijf op te heffen.

Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.

Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden:

Brabanders, als voorzitters van de Veiligheidsregio's waarderen wij de manier waarop u de regels met het mooie weer van de afgelopen weken heeft nageleefd. Het doet ons goed om te zien dat u de discipline opbrengt om u aan de landelijke en regionale maatregelen te houden. Samen geven wij steeds meer vorm aan de 1,5 meter samenleving, die nodig is om de verspreiding van dit virus een halt toe te roepen.

We zijn er nog niet. We bekijken in kleine stapjes elke keer opnieuw wat er mogelijk is. Met oog voor de gezondheidssituatie in ons land, maar zeker ook met oog voor de sociale effecten van de maatregelen voor u. Dat vraagt om een lange adem. Samen zijn we gekomen tot waar we nu staan en zo gaan we ook verder. Samen gaat het ons lukken om het virus te verslaan. Hou vol.

]]> 2020-04-30T08:35:49 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-veiligheidsregio-s-brabant-over-recreatief-nachtverblijf
<![CDATA[Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s]]> Beste mensen,

Als deze Goede Vrijdag een voorbode is, dan gaan we een prachtig Paasweekend tegemoet. ik vertrouw erop dat u dit weekend zoveel mogelijk thuisblijft, afstand houdt als u toch van huis gaat en uw handen regelmatig wast. Hou vol!

Bij overtredingen van de maatregelen, zeker op hotspots waar het te druk is, handhaven we direct en delen we boetes uit.

Pasen is een feest van hoop, óók dit jaar. Omdat u in grote getale gehoor geeft aan de maatregelen tegen het Coronavirus kunnen we er met elkaar op hopen dit virus er samen onder te krijgen.

Dus als u paaseitjes gaat verstoppen, doe dat alleen met uw eigen gezin in uw eigen tuin. Nuttig de paasbrunch niet met elkaar of bedenk een leuke, digitale variant.

Kwetsbare mensen kunnen juist nu onze Paaswensen gebruiken. Zoek contact met ze, maar doe dat op een afstand. Door te bellen, te appen, te zoomen of te skypen. Het maakt Paaswensen niet minder waardevol en wel zo veilig.

Hou vol! Samen krijgen we Corona eronder!

Jack Mikkers: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

Theo Weterings: voorzitter Veiligheidsregio Brabant Midden- en West-West

John Jorritsma: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

]]> 2020-04-10T17:00:43 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/paasboodschap-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
<![CDATA[Samenwerken, omdenken en zorgen voor elkaar - #DASLIEF]]> Geweldig om te zien hoe Brabanders niet bij de pakken neer gaan zitten maar hartverwarmende acties op poten zetten om elkaar de coronacrisis door te helpen. Brabanders die, nu meer dan ooit, doen waar we in Brabant goed in zijn. Laat u inspireren ! Hierbij een greep uit alle mooie, bijzondere maar vooral hartverwarmende initiatieven.

]]> 2020-04-10T07:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/samenwerken.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/samenwerken,-omdenken-en-zorgen-voor-elkaar-daslief
<![CDATA[Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit]]> Het kabinet heeft op 7 april 2020 aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.

Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en uitbreiding van de SBI-codes op www.rijksoverheid.nl.

]]> 2020-04-09T13:03:11 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit
<![CDATA[Burgemeesters positief over houding inwoners]]> De burgemeesters van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert zijn positief over de manier waarop hun inwoners zich ook het afgelopen weekend weer hebben gehouden aan de RIVM-richtlijnen. Ondanks het mooie weer hield nagenoeg iedereen zich aan de regels.

Compliment

Op basis van de sinds 28 maart 2020 in de drie gemeenten geldende noodverordening, is ook het afgelopen weekend door gemeentelijke Boa’s en politie gecontroleerd op de naleving van de landelijk geldende RIVM-richtlijnen. “Enkele uitzonderingen daargelaten is het weekend goed verlopen”, aldus burgemeester Antoine Walraven van Mill en Sint Hubert. “Op een paar locaties in de drie gemeenten werd een waarschuwing gegeven aan jongeren die met een te grote groep samenkwamen. Daarnaast zijn er een paar waarschuwingen uitgedeeld aan mensen die onvoldoende afstand hielden. Maar deze waarschuwingen werden door de betreffende personen zonder problemen opgevolgd. Al met al verdienen onze inwoners een groot compliment.”

Ook locoburgemeester Anja Henisch van Grave is positief: “De richtlijnen zijn goed nageleefd. Het was relatief rustig op straat en in de natuurgebieden. We hebben daarom geen extra maatregelen hoeven treffen, zoals boetes, afzettingen of afsluitingen. Onze inwoners realiseren zich de ernst van de situatie en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.”

Volhouden

Met het paasweekend voor de deur vragen de burgemeesters hun inwoners om deze lijn door te trekken en vol te houden.

“Het zijn ongewone tijden, met ongewone maatregelen”, aldus burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk. “Alleen samen kunnen we deze crisis de baas. Het komend paasweekend is als het ware een nieuwe graadmeter. We moeten het met z’n allen volhouden.” Ook tijdens het komende paasweekend - dat zoals het er nu naar uitziet gepaard zal gaan met mooi weer - controleren Boa’s en politie op naleving van de richtlijnen.

Burgemeester Walraven: “Blijf dus ook komend paasweekend zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of als je iemand zorg verleent. Samenkomsten van drie personen of meer zijn nog steeds verboden. Wie zich daar niet aan houdt kan een boete van 400 euro krijgen.”

Locoburgemeester Henisch van Grave: “We begrijpen dat deze crisis echt veel vraagt van ons allemaal. Het is een gevoel van met de kiezen op elkaar steeds weer bij de les blijven. Soms zijn mensen de maatregelen even 'vergeten', maar over het algemeen kunnen we dus positief zijn. En dat is inderdaad een compliment waard.”

Burgemeester Hillenaar van Cuijk: “Ik vind eigenlijk dat het geweldig gaat als ik kijk naar de houding van onze inwoners. Het beeld is over het algemeen dat mensen zich realiseren hoe belangrijk het is om zich aan de maatregelen te houden. Hopelijk blijft dat zo. Want alleen samen krijgen we het Coronavirus onder controle.”

Ook komend paasweekend controles door gemeentelijke Boa’s en politie

]]> 2020-04-07T16:08:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/burgemeesters-positief-over-houding-inwoners
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Door het coronavirus is ook in gemeente Grave het leven in een rap tempo veranderd. Dit betekent veel voor onze inwoners en onze bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren. Voor u hebben we in de afgelopen weken klaar gestaan om vragen te beantwoorden en te kijken waar we u met bestaande of nieuwe regelingen kunnen ondersteunen. Inmiddels hebben we als gemeente ruim 800 aanvragen ontvangen. Een team van medewerkers staat voor u klaar om deze crisis in goede banen te leiden en te zorgen dat we samen deze crisis doorkomen. In deze nieuwsbrief vindt u de doorverwijzing naar de landelijke en lokale regelingen waar u gebruik van kunt maken en waar we u als gemeente mee ondersteunen. Onze website wordt steeds bijgewerkt met de laatste maatregelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen deze crisis het hoofd kunnen bieden, door elkaar te helpen waar mogelijk, flexibel te zijn en ondernemerschap in te zetten. Ik wens u veel sterkte en hou uzelf en uw naasten gezond. Samen gaan we deze periode door.  

Anja Henisch, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-coronacrisis/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

We zijn nu al weer enkele weken verder in de strijd tegen het coronavirus en kunnen al spreken van verschillende succesvolle ondernemersacties in deze crisisperiode in gemeente Grave. De verschillende belangenverenigingen zetten zich enorm in met hun acties richting haar leden om samen deze crisis het hoofd te bieden. Ook Pasen staat al weer voor de deur. Normaal voor veel ondernemers een moment om een hele goede omzet te behalen of juist een tijd van bezinning, samen met het gezin, te hebben. Maar ook deze gewoonte is in deze crisis niet gewoon. Er zijn nu wel andere zaken die aandacht nodig hebben en we worden op dit moment zo opgeslokt door de waan van de dag, dat het deze periode in het jaar haast doet  vergeten.  

Niet alleen in uw bedrijf worden nu alle zeilen bijgezet. Ook bij de gemeente is dat het geval. Onze teams staan u nu graag terzijde en zetten de schouders er flink onder. Inmiddels zijn er voor gemeente Grave honderden aanvragen afgehandeld. Ook is het werken op afstand voor een gemeente geen dagelijkse kost. Toch is dat binnen de organisatie heel snel opgepakt om de dienstverlening van de gemeente goed overeind te houden en u zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde middelen. We blijven als gemeente onze faciliterende rol pakken, zodat we lokaal ons steentje kunnen bijdragen. In deze nieuwsbrief treft u meer lokale acties aan, die u kunnen helpen deze crisis door te komen.

Ik wens u veel sterkte en houd uzelf en uw naasten gezond. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.  

Anja Henisch, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-13-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Ook deze week ontvangt u een nieuwsbrief vanuit uw gemeente. Wij willen u actief blijven informeren over de lokale, regionale en landelijke ondernemersregelingen rond de Coronacrisis. Maar ook aandacht geven aan initiatieven die kunnen bijdragen om zo goed mogelijk door deze tijd heen te komen of straks, als er weer een versoepeling van regels komt, een goede start te maken en de economie weer zo snel mogelijk op gang te krijgen.

Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-20-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

De persconferentie van de minister-president van vorige week  is door eenieder verschillend ontvangen. Duidelijk is dat we nog steeds samen de volksgezondheid voorop moeten zetten en de strijd aan moeten blijven gaan tegen het coronavirus. Ondertussen maken we ons klaar voor de ander-halve-meter maatschappij. Allerlei campagnes worden ontwikkeld en bedrijven worden klaargemaakt om straks weer te kunnen starten in de ander-halve-meter economie.

Blijft u vooral lokaal inkopen doen! Steun de winkeliers, zodat we een bruisend centrum of gezellige buurtwinkel samen in leven houden. Het zijn deze ondernemers die veelal de festiviteiten in onze gemeente sponsoren. Nu kunt u iets terugdoen voor hen. Raadpleeg uw brancheverenigingen en organisaties als VNO-NCW, MKB Nederland en het KvK Coronaloket om alle kennis en geboden hulp, die u mogelijk nodig heeft, tot u te nemen. Ook uw gemeente wilt u zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen. Ons ondernemersloket staat klaar om u vragen en verzoeken te beantwoorden. 

Samen slaan we ons hier doorheen! Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-27-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Met de versoepeling van de maatregelen komen er weer verschillende vraagstukken op u als ondernemer af. Als gemeentelijke organisatie streven we er naar om hier praktisch mee om te gaan, zonder de gezondheidsrisico’s uit het oog te verliezen. Veel creatieve oplossingen worden binnen onze gemeente bedacht om toch weer zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Enkele branches hebben het erg zwaar, ook hier hebben we oog voor. Samen met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Grave zijn wij bijvoorbeeld in nauw overleg om te kijken welke mogelijkheden er voor de horeca ondernemers zijn. Ook voeren wij intensief gesprekken met de ondernemende leden van het Economisch Platform Grave. Samen bundelen we krachten en zoeken wij de verbinding met ondernemend Grave. Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-18-05/voorwoord
<![CDATA[Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april]]>

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederlandworden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 

]]> 2020-03-31T19:41:42 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/het-kabinet-heeft-vandaag-besloten-dat-alle-coronamaatregelen-in-nederland-worden-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
<![CDATA[Sociale platforms voor coronahulp opgericht]]> Hulp bieden of hulp vragen? Ga naar www.samengrave.nl.

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Zij kunnen het huis niet meer uit omdat er iemand ziek is en hebben bijvoorbeeld hulp nodig. Tegelijkertijd ontstaan er initiatieven van mensen die graag een ander helpen. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert hebben met Sociom een platform opgesteld waar hulpvragen en aanbod van hulp bij elkaar komen.

Grote betrokkenheid

Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op social media. Het is goed om te zien dat inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van de reguliere vrijwilligers vallen echter zelf in de kwetsbare doelgroep, dus de betrokken organisaties hebben als doel om samen te proberen om juist deze doelgroep te ontzien.

Digitaal platform

Met een digitaal platform kunnen alle initiatieven op een plek samenkomen en wordt voorkomen dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk dat inwoners elkaar goed weten te vinden. Daarom zijn vier nieuwe platforms opgericht: www.samensintanthonis.nl, www.samencuijk.nl, www.samengrave.nl en www.samenmillensinthubert.nl. In Boxmeer is bewonersplatform www.onsthuus.nl al langer actief. Op deze platforms kan iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om andere mensen te helpen. Ook (vrijwilligers)organisaties kunnen hier informatie over hun aanbod en/of diensten delen.

Help het platform te vinden en te gebruiken

Niet iedereen is digitaal vaardig en weet dit platform te vinden. Daarom wordt ook de omgeving opgeroepen om mensen te helpen met het plaatsen van een verzoek of het zoeken binnen het aanbod.

Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het toch niet lukken, dan kunnen mensen contact opnemen met welzijnsorganisatie Sociom. Zij helpen graag verder en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0485–700500 of via e-mail info@sociom.nl

Medewerker sociaal platform zwaait naar oudere eenzame dame op haar balkon

]]> 2020-03-27T15:14:46 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sociale-platforms-voor-coronahulp-opgericht
<![CDATA[Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert: Uitstel betaling gemeentelijke belastingen]]> Landelijk kunnen ondernemers en zzp-ers een beroep doen op (inkomens)ondersteuning. Maar ook lokaal willen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de helpende hand bieden. Bent u als ondernemer of zzp-er in  financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis, dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

Bij uitstel van betaling kunt u denken aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclamebelasting en toeristenbelasting.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dien dan uw verzoek in:

]]> 2020-03-26T12:38:59 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/cuijk,-grave,-mill-en-sint-hubert-uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
<![CDATA[Uitwerking van de landelijke maatregelen van 23 maart 2020]]> Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

U kunt hier de verdere uitwerking van deze landelijke maatregelen lezen.

]]> 2020-03-25T11:04:55 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/uitwerking-van-de-landelijke-maatregelen-van-23-maart-2020
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord- Brabant]]> Zojuist om 19.00 uur op 23 maart is er een persconferentie geweest vanuit de rijksoverheid over de maatregelen tegen het coronavirus. Als voorzitters van de Veiligheidsregio's in Noord-Brabant hebben wij kennisgenomen van de aanscherping van de maatregelen zoals die op 15 maart jl. zijn afgekondigd door de Minister-President.

Wij zijn van mening dat de aanscherping een goede zaak is en helaas ook hoognodig. Ook wij hebben dit weekend met verontrusting gekeken naar de beelden van mensen die er in groten getale erop uit trokken, waarbij de voorschriften waar het gaat om afstand houden tot elkaar, nauwelijks werden nageleefd. Onacceptabel gedrag waarmee mensen aantoonden niet voldoende doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Dit is het moment waarop wij als samenleving als een moeten optrekken, om zo de kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen.

De nieuwe en aangescherpte maatregelen luiden:

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van een lange adem. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen.

Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)

Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)

Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)

]]> 2020-03-23T21:19:03 https://www.grave.nl/grave.net?id=14423
<![CDATA[Persconferentie 23 maart: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen]]> Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Lees hier naar de aanvullende landelijke maatregelen van de Rijksoverheid.

Infografic over aangescherpte corona maatregelen

]]> 2020-03-23T20:09:43 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/persconferentie-23-maart-aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
<![CDATA[Burgemeester Roolvink: Zorgen kan ik niet wegnemen, u helpen misschien wel]]> Op 16 maart jongstleden richtte ik me op een ongebruikelijke wijze tot u. Vandaag doe ik dat opnieuw.

Was dat op 16 maart nog niet het geval, inmiddels, 22 maart, kent ook de gemeente Grave diverse inwoners die besmet zijn met het coronavirus en die ziek zijn. Langs deze weg wens ik hen van harte beterschap. Helaas, er zullen nog meer zieken bijkomen, dat is de realiteit. Eerst was het nog gebruikelijk maar nog voor dat in Grave de eerste besmetting werd geconstateerd hield de GGD op met daarover de burgemeesters te informeren. Namen worden vanwege de grote drukte niet meer doorgegeven. Ik weet dus niet wie er in onze gemeente ziek is. Daarom; bent u ziek - of kent u iemand die ziek is - en vindt u het prettig als ik even contact met u opneem, bel dan naar het bestuurssecretariaat van de gemeente Grave, 0486-477260. Zodra de gelegenheid zich dan voordoet, neem ik contact op.

Nu het aantal besmettingen in onze gemeente toeneemt, nemen ook de zorgen toe. Zorgen die ik begrijp maar die ik niet kan wegnemen. De enige aanbeveling die ik kan doen is om de adviezen van het RIVM strikt op te volgen. Dat maakt de kans op besmetting het kleinst. Ook krijg ik steeds meer berichten dat ondernemers en zzp-ers zich grote zorgen maken. Ondernemers zijn bang failliet te gaan. En zzp-ers vrezen zware inkomstenderving. Ook die zorgen begrijp ik heel goed. Door de regering is een pakket van noodmaatregelen ter ondersteuning in het leven geroepen. Wij proberen u te helpen door u op een goede manier van informatie te voorzien via het ondernemersloket op onze website. Ook kijken we als gemeente zelf naar wat we kunnen doen om ondernemers en zzp-ers te helpen. 

Er zijn nog veel meer mensen die zich zorgen maken. Ouders omdat hun kinderen niet naar school kunnen. Ouderen die geen bezoek meer ontvangen. Hulpbehoevenden die bang zijn straks zorg te moeten ontberen. Et cetera. Ook hun zorgen kan ik niet wegnemen. Ik kan alleen maar met u hopen dat deze crisis snel overgaat. Intussen adviseer ik u om het landelijke en regionale nieuws goed in de gaten te houden, de adviezen op te volgen maar ook om deze webpagina over het coronavirus regelmatig te raadplegen op actuele, lokale informatie.

Laten we omzien naar elkaar, vooral naar degenen die onze steun goed kunnen gebruiken.

Lex Roolvink

Burgemeester gemeente Grave

]]> 2020-03-23T08:48:48 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/burgemeester-roolvink-zorgen-kan-ik-niet-wegnemen,-u-helpen-misschien-wel
<![CDATA[NL-Alert]]> Omdat nog steeds veel mensen de richtlijnen niet opvolgen is deze ochtend een NL-Alert verstuurd.

Volg instructies Rijksoverheid op

Samen tegen Corona. Keep your distance to others.

Vermijd grote groepen en houd afstand. Samen strijden we tegen het Coronavirus.

]]> 2020-03-22T12:18:44 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nl-alert
<![CDATA[De (week)markten kunnen aangepast doorgaan]]> Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen.

Primaire levensbehoefte

De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart 2020 in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.

Dat betekent dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten.

Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.

Richtlijnen

Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven:

Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen.

Borden met regels

Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven.

]]> 2020-03-20T22:36:24 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/de-(week)markten-kunnen-aangepast-doorgaan
<![CDATA[Kom alleen naar de milieustraten als het echt moet]]> Het is zo druk bij de milieustraten, dat de veiligheid voor u en onze medewerkers niet gegarandeerd kan worden. Daarom doen we een dringend beroep op u:

Door het coronavirus brengen we nu veel tijd thuis door. Mensen maken van deze gelegenheid gebruik om de boel thuis eens flink op te ruimen. De spullen worden meteen naar de milieustraat gebracht. Dit zorgt voor een grote drukte en lange files bij de milieustraten. Het risico op verspreiding van het coronavirus wordt daardoor vergroot.

Om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen, laten onze medewerkers van de milieustraten steeds kleine groepen mensen toe op de milieustraten. De wachttijden zullen daardoor langer worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Ook doen we de oproep:  “Blijf thuis tenzij het echt niet anders kan”.

Infografic coronamaatregelen

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-03-20T08:26:51 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kom-alleen-naar-de-milieustraten-als-het-echt-moet
<![CDATA[Busdienstenregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus]]> Vanaf donderdag 19 maart 2020 rijden de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven.

Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden.

Regiotaxi tijdelijk vangnet voor openbaar vervoer

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de regiotaxi's in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Lees hier meer over dit tijdelijke vangnet voor het openbaar vervoer.

Check de reisplanner

Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, hebben wij de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen.

Informatie over de actuele dienstregeling is te vinden op de website van Arriva en de website van Hermes. Check voor je reis altijd de reisplanner.

Uit veiligheid voor reizigers en chauffeurs is het verzoek om via de achterdeur in te stappen en daar in te checken. Achterin instappen betekent dat je geen los kaartje kunt kopen bij de buschauffeur, reis daarom met de ov-chipkaart. Volg de gevolgen van het coronavirus op het openbaar vervoer in Brabant.

]]> 2020-03-18T13:16:36 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/busdienstenregelingen-in-brabant-aangepast-vanwege-coronavirus
<![CDATA[Het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend]]> Het blijkt dat in de avonduren veel onnodig wordt gebeld naar 112 in verband met Corona. De openingstijden van het landelijke nummer zijn daarom deze week verruimd en is geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur.

]]> 2020-03-17T13:32:46 https://www.grave.nl/grave.net?id=14367
<![CDATA[Dienstverlening gemeente Grave]]> De gemeente Grave probeert gedurende deze coronacrisis haar dienstverlening zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan. Door de situatie kan het wel zijn dat het iets langer duurt voordat we in kunnen gaan op uw (aan)vraag of verzoek.

Houd rekening met de onderstaande zaken:

De situatie rond de verspreiding van het coronavirus kan per dag wijzigen. Dat kan ook zijn weerslag hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Raadpleeg daarom deze website voor de actuele situatie.

]]> 2020-03-16T20:56:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dienstverlening-gemeente-grave
<![CDATA[Bericht van burgemeester Roolvink: "Samen dit probleem aanpakken"]]> Beste mensen, 

Het is voor mij als burgemeester van Grave vrij ongebruikelijk om mij op deze wijze tot u te richten. 

De wereld is geconfronteerd met een ramp: het Corona-virus. Daar waar het probleem zich eerst in landen ver weg afspeelde is inmiddels duidelijk dat ook Nederland in alle heftigheid met deze ramp te maken heeft. Daarbij denk ik aan alle slachtoffers en hun naasten. 

Het doet pijn om als overheid maatregelen te moeten nemen die onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers direct raken, zowel in het dagelijkse verkeer als in de portemonnee. Bijvoorbeeld omdat uw kinderen niet meer naar school kunnen, omdat u als eigenaar van een restaurant uw zaak moet sluiten, omdat u als oudere geen bezoek meer krijgt van uw kinderen of kleinkinderen, omdat uw reis is geannuleerd of gewoon omdat u zich ernstig zorgen maakt over de situatie.

Een minder rigoureuze aanpak zal naar verwachting niet het beoogde resultaat hebben, namelijk een effectieve bestrijding van het Coronavirus. Maar het is niet anders. Gezondheid is ons grootste goed. 

Als gemeente doen wij er alles aan om deze crisissituatie op lokaal niveau te bestrijden. Dat doen wij samen met de Rijksoverheid, de GGD, het RIVM, de Veiligheidsregio en talloze andere mensen. Wij proberen ook de gemeentelijke dienstverlening zo veel mogelijk op peil te houden. Op voorhand vraag ik uw begrip als u wat langer moet wachten of niet direct een antwoord krijgt op uw verzoek. 

Het is van groot belang om kalm te blijven en de adviezen van de officiële instanties op te volgen. We moeten ons hoofd niet op hol laten brengen door geruchten maar handelen vanuit feiten en vertrouwen. Laten we in de tussentijd steun geven aan al diegenen die werkzaam zijn in de zorg en die vitale processen in onze samenleving draaiende houden. Alleen samen kunnen we dit probleem aanpakken. 

Deze crisissituatie gaat eens voorbij. In de tussentijd doe ik een beroep op u om te zien naar de zwakkeren in onze samenleving en degenen die onze steun goed kunnen gebruiken. Ik wens ons allen veel sterkte en wijsheid toe. 

Bekijk hier deze gesproken boodschap van burgemeester Roolvink op YouTube.

Hartelijke groet,

Lex Roolvink

Burgemeester Grave

Burgemeester Roolvink

]]> 2020-03-16T16:29:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bericht-van-burgemeester-roolvink-samen-dit-probleem-aanpakken
<![CDATA[Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportscholen dicht tot en met maandag 6 april 2020]]>

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Deze maatregelen zijn:

Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant:

Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

]]> 2020-03-15T20:47:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/scholen,-kinderdagverblijven,-horeca-en-sportscholen-dicht-tot-en-met-maandag-6-april-2020
<![CDATA[Aanpassingen openbaar busvervoer Noord-Brabant]]> Door het coronavirus komt de continuïteit van het openbaar vervoer in gevaar. Busdiensten kunnen stilvallen. Zo rijdt onder andere de Buurtbuslijn 238 Grave – Boxmeer v.v. voorlopig niet meer. Andere buslijnen in Brabant vallen ook stil of rijden minder vaak.

Plan altijd maximaal 24 uur van te voren uw reis, de meeste wijzigingen worden direct verwerkt in de reisplanners. Raadpleeg ook de websites van de vervoersbedrijven als u een (bus)reis wil maken.

Lees hier meer over het openbaar vervoer in Brabant

]]> 2020-03-14T07:52:25 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanpassingen-openbaar-busvervoer-noord-brabant
<![CDATA[Noodverordening afgelasten evenementen en bijeenkomsten, 13 maart 2020]]> Om het afgelasten van evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen te kunnen handhaven is per direct een regionale noodverordening van kracht gegaan. Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder. Dit is een maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

U kunt hier kunt u de noodverordening inzien (PDF).

]]> 2020-03-13T14:15:30 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-afgelasten-evenementen-en-bijeenkomsten,-13-maart-2020
<![CDATA[2020]]> 2020-02-03T12:53:08 https://www.grave.nl/oud-nieuws/2020 <![CDATA[2019]]> 2019-02-19T10:54:06 https://www.grave.nl/oud-nieuws/2019 <![CDATA[Call ACCTTiVAte open voor MKB-ers met crossover innovaties]]> MKB-ers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, kunnen tot 5 september van dit jaar voorstellen indienen voor ‘crossover innovatieprojecten’. Dit zijn projecten gericht op technologie-transfer tussen de sectoren agrifood, health, ICT en/of aerospace. Kijk hier voor meer informatie over Call ACCTTiVAte.

]]> 2017-06-19T09:10:38 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/call-accttivate-open-voor-mkb-ers-met-crossover-innovaties
<![CDATA[Aandacht voor boerenbedrijf in 'Over de vloer bij de Boer']]> Onder aanvoering van FoodInspiration is op 12 juni 2017 'Over de vloer bij de Boer' van start gegaan. Deze nieuwe campagne zet de spotlights op de agrarische sector. Boerenbedrijven maken op hun beurt kans op een complete make-over van hun winkel via de actie Pimp My Farmshop. Winkels kunnen tot 1 augustus 2017 worden aangemeld. Kijk hier voor meer informatie over 'Over de vloer bij de Boer'.

]]> 2017-06-19T09:05:39 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/aandacht-voor-boerenbedrijf-in-over-de-vloer-bij-de-boer
<![CDATA[Werkzaamheden Hoogeweg – Generaal de Bonsweg]]> De gemeente Grave heeft aannemingsbedrijf D. van der Steen B.V. uit Utrecht opdracht verleend voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden op de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg in Grave. Het betreft het gedeelte vanaf de gemeentegrens met Mill en Sint Hubert nabij de Campagnelaan tot aan de Steegschenhofscheweg.

Wat gaat er precies gebeuren

De werkzaamheden bestaan uit het frezen van de oude deklaag en het repareren van slechte stukken in de onderlaag. Vervolgens wordt er over de gehele lengte een stalen wapening op het wegdek aangebracht, waarna er twee lagen asfalt aangebracht worden. Daarnaast worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de goten en straatkolken, worden inritten opnieuw gestraat en worden de wegmarkeringen aangebracht. Tenslotte worden de bermen aangevuld en afgewerkt.

Verkeerskundige aanpassingen

De Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg worden gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden duurzaam veilig ingericht. Kruispuntplateaus worden aangelegd om het verkeer af te remmen, te weten op de kruisingen Hoogeweg - Boltsbroekweg, Hoogeweg – Schrijfakkerweg en Hoogeweg - Campagnelaan. De kruisingen en de weg worden voorzien van de juiste wegmarkering.

Planning

De wegwerkzaamheden starten op zaterdag 1 juli 2017 om circa 7.00 uur en zijn gereed op maandag 10 juli 2017 om circa 06.00 uur. De aannemer werkt daarbij dag en nacht door om de benodigde afsluiting zo kort mogelijk te houden. Hierdoor is de benodigde afsluiting circa twee weken korter ten opzichte van een reguliere uitvoeringswijze waarbij er alleen tijdens werkdagen en daguren gewerkt wordt.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden worden de Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er is voor deze werkzaamheden een omleidingsroute noodzakelijk. Het doorgaand verkeer tussen Mill en Grave wordt omgeleid via de N264, N277 en N324. Ook het lokale verkeer van en naar Escharen wordt omgeleid via de N324 en de Stoofweg. Ten behoeve van de bereikbaarheid van onder andere de Brouwketel, sportvelden, campings etcetera is een lokale omleidingsroute ingesteld over de Steegschenhofscheweg en de Kranenhofscheweg. Daarvoor wordt tijdelijk de Kranenhofscheweg opgesteld voor autoverkeer en worden de hekwerken halverwege tijdelijk verwijderd. De kruising Kranenhofscheweg - Beerschemaasweg blijft gedurende de werkzaamheden open voor het verkeer.

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de vrijliggende fietspaden langs de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg.

Hier kunt u een kaartje met de omleidingsroutes (PDF) bekijken.

Bus Arriva

Tijdens de werkzaamheden zal de bus van Arriva lijn 92 tussen Grave-Gennep op woensdag 5 juli en donderdag 6 juli niet rijden. De rest van de tijd zal de bus zijn normale dienstregeling kunnen volgen. Om de actuele situatie bij te kunnen houden kunt u meer informatie vinden op www.arriva.nl 

Vragen

Aanwonenden en belanghebbenden worden nog nader geïnformeerd middels een brief met betrekking tot de afsluiting, bereikbaarheid en contactgegevens van de aannemer. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen? Neem u gerust contact op met de heer T. Bronsema of de heer T. Grisel van de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 0486-477277 of via wegen@cgm.nl.

]]> 2017-06-16T10:36:48 https://www.grave.nl/werkzaamheden-hoogeweg-generaal-de-bonsweg