<![CDATA[Tuinafval aanbieden op de milieustraat vanaf augustus weer gratis]]> Vanaf 1 augustus 2019 kunt u uw tuinafval weer gratis naar de groenstraat in Haps en de diverse minimilieustraten brengen. Na 1 jaar blijkt dat door het ingevoerde tarief ongewenste verschuivingen van afvalstromen heeft plaatsgevonden.

Exact 1 jaar na de invoering van het tarief à €7,50 per 2 m3 op tuinafval wordt het tarief afgeschaft. Vanaf 1 augustus 2019 kunt u uw tuinafval tot 2 m3 weer gratis brengen naar de groenstraat in Haps en de minimilieustraat in de gemeente. Op de minimilieustraten kunt u per keer niet meer dan 2 m3 brengen. Op de groenstraat in Haps wel.

De andere ingevoerde of gewijzigde tarieven blijven in stand

Het gaat dan om:

Waarom het tarief weer afschaffen

Belangrijkste reden voor het afschaffen van het tarief is de ongewenste verschuiving van afvalstromen. Vaak wordt gedacht dat grondstoffen die te recyclen zijn altijd geld opleveren. In de meeste gevallen is dit niet zo. Aan de verwerking van afval zijn ook kosten verbonden, terwijl ze wel volledig gerecycled kunnen worden. Ondanks dat is afvalscheiding nog steeds beter dan het als restafval te moeten verbranden. Afval scheiden en recyclen is financieel nog steeds voordeliger dan afval als restafval te verbranden. En uiteraard is afval scheiden veel beter voor het milieu.

Samen willen we blijven werken aan 100% afvalscheiding in 2030!

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2019-06-14T11:11:50 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/tuinafval-aanbieden-op-de-milieustraat-vanaf-augustus-weer-gratis
<![CDATA[Etensresten ook in de gft-container]]> Etensresten en ander keukenafval, zoals theezakjes, schillen en kofiedrab horen in de gft-container. Het scheelt een hoop nare luchtjes als u het daarin gooit, want de gft-container komen we iedere week legen!

We zamelen gft-afval apart in, omdat er hoogwaardige compost van geproduceerd wordt. Ook wordt het gft-afval vergist. Uit het hierbij vrijgekomen biogas wordt duurzame energie opgewekt. Zo sparen we grondstoffen en energie.

Compost

Compost is een goede bodemverbeteraar. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt in tuinen, plantsoenen en moestuinen. Op de groenstraat in Haps kunt u het hele jaar door gratis compost ophalen. Per keer maximaal 1 m³. Neem een schop mee, want u moet het zelf op uw aanhanger laden.

Vervuiling

Wanneer het gft-afval vervuild is, kan het niet of minder goed verwerkt worden tot compost. Vervuiling komt door restafval, plastic, papier en andere afvalsoorten die in de gft-container terecht komen. Kijkt u dus goed op uw Afvalkalender (of op onderstaande afbeelding) wat er wel en niet in de gft-container mag. U kunt ook het overzicht "Alles over gft-afval" (PDF) downloaden.

Tips bij warm weer

  1. Zet een klein afvalbakje op het aanrecht voor het keukenafval en leeg dat elke dag in de gft-container; zo voorkomt u dat het in huis gaat stinken en dat er fruitvliegjes op af komen
  2. Leg een krant onderin uw gft-container, zodat uw afval niet vastplakt en het afval er allemaal uitvalt bij het legen
  3. Zet uw container NIET in de volle zon, dan is de kans op maden veel kleiner
  4. Maak uw gft-container af en toe schoon met water en groene zeep (NIET met chloor, dat verstoort het composteerproces)

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2019-06-14T10:25:02 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/etensresten-ook-in-de-gft-container
<![CDATA[Tweede informatieavond over herontwikkeling locatie voormalig schoolgebouw De Sprankel]]> Op 3 juli 2019, aanvang 19.30 uur, wordt in wijkgebouw Esterade aan de Estersveldlaan in Grave een tweede informatieavond georganiseerd over de herontwikkeling van de locatie “voormalig schoolgebouw De Sprankel en omgeving”. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Herontwikkeling

In november 2018 vond de eerste informatieavond plaats over de herontwikkeling van deze locatie. Na deze eerste informatieavond is Bureau LOS stadomland aan de slag gegaan met het vertalen van de inbreng van de aanwezigen, zowel over de plattegrond als de gewenste uitstraling. Lees hier het verslag van deze eerste informatieavond (PDF).

Ontwikkelkader

Op basis van de inbreng zijn nu drie mogelijke plattegronden ontwikkeld. Plattegronden die ook voldoen aan de opdracht van de gemeenteraad om met de herontwikkeling netto ruim een miljoen euro opbrengst te behalen. Deze drie plattegronden willen we op 3 juli 2019 aan u voorleggen. Daarbij horen we graag van u naar welke plattegrond uw voorkeur uitgaat. Daarnaast zullen sfeerimpressies van het beoogde materiaalgebruik worden gepresenteerd.

Hoe verder

Na de tweede informatieavond zal de door de meerderheid van de aanwezigen gekozen plattegrond van het gebied door LOS stadomland in een boekje worden verwerkt. Daarin komen ook sfeerimpressies te staan en de materialisatie van de woningen. Na de zomervakantie zal dit boekje ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Naar verwachting nog dit jaar zal dit boekje als het ontwikkelkader voor de locatie worden vastgesteld. Daarna gaat de gemeente dan gesprekken voeren met projectontwikkelaars die belangstelling hebben om de locatie met het boekje als leidraad te herontwikkelen. Tijdens de eerste informatieavond hebben we al aangegeven dat de daadwerkelijke uitvoering van de plannen naar verwachting nog een aantal jaren op zich zal laten wachten.

Vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met mevrouw A. Heermans, projectleider ‘herontwikkeling locatie De Sprankel’, Werkorganisatie CGM via 0486-477277 of via mail anneke.heermans@cgm.nl. We zien uw komst op 3 juli 2019 graag tegemoet.

]]> 2019-06-14T09:36:59 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/tweede-informatieavond-over-herontwikkeling-locatie-voormalig-schoolgebouw-de-sprankel
<![CDATA[Kabinet investeert 65 miljoen in beleid Startups en scale-ups]]> Het kabinet gaat de komende vier jaar 65 miljoen euro extra investeren in het Nederlandse startup- en scale-upbeleid. Dit bedrag is beschikbaar om knelpunten rondom personeel en financiering aan te pakken. Een sterk klimaat voor startups en scale-ups is cruciaal voor de aanwas en doorgroei van technologiebedrijven. Met dit stevige pakket aan maatregelen is het Nederlandse startup en scale-up ecosysteem in staat om tot de wereldtop te behoren. Lees hier meer over deze investering.

]]> 2019-06-12T10:17:25 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/kabinet-investeert-65-miljoen-in-beleid-startups-en-scale-ups
<![CDATA[De rol van Artificial Intelligence en Data in AgriFood]]> Na een succesvolle kick-off in mei staat nu de volgende bijeenkomst van de AgriFoodInnovation Community op de agenda, op maandag 24 juni 2019 van 16:00 tot 18:00 uur bij Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ’s-Hertogenbosch. Het thema is ‘De rol van Artificial Intelligence en Data in AgriFood’ met cases van Unilever en Hendrix Genetics. Lees hier meer over de rol van Artificial Intelligence en Data in Agrifood.

]]> 2019-06-12T09:59:57 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/de-rol-van-artificial-intelligence-en-data-in-agrifood
<![CDATA[Ontbijtsessies Duurzame inzetbaarheid goed ontvangen]]> AgriFood Capital Werkt! organiseerde in samenwerking met VNO-NCW Brabant-Zeeland drie extra ontbijtbijeenkomsten, waaronder op 20 mei 2019 bij Hokamo in Cuijk. Tijdens deze ontbijtsessies vulden de deelnemers de ‘DI-scan’ in. Met dit gratis online instrument worden bedrijven getoetst op hun aanpak rond duurzame inzetbaarheid. Daarbij werden hun resultaten vergeleken met andere bedrijven. De scan hielp de deelnemers om het onderwerp duurzame inzetbaarheid concreter te maken. Inmiddels hebben al 75 bedrijven hun prestaties met elkaar gedeeld via de DI-scan. Lees hier meer over de ontbijtsessies van AgriFood Capital.

]]> 2019-06-12T09:58:08 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/ontbijtsessies-duurzame-inzetbaarheid-goed-ontvangen
<![CDATA[Verbod op beregenen met water uit sloten en beken in Oost-Brabant]]> In een groot deel van het gebied van waterschap Aa en Maas is het per 7 juni 2019 verboden om te beregenen met water uit sloten en beken. Ondanks de regen van de afgelopen dagen is het nog steeds erg droog. Met het instellen van het onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen. De maatregel geldt niet alleen voor de agrarische sector. Het sproeien van de tuin vanuit de sloot is bijvoorbeeld ook verboden, net als het beregenen van sportvelden.

Waarom een onttrekkingsverbod

De droogte van 2018, een drogere winter en een relatief droog voorjaar leiden ertoe dat het waterschap deze maatregel moet nemen. Op dit moment is het zelfs droger dan vorig jaar om deze tijd. Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen. Door de lage waterstanden kan er schade ontstaan aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt het verbod ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend met een persbericht, via www.aaenmaas.nl  en www.officielebekendmakingen.nl

Waar geldt het onttrekkingsverbod

Het onttrekkingsverbod geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen en is van kracht tot het moment dat het waterpeil in de kanalen, sloten en beken weer op niveau is. Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op de overzichtskaart Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater waterschap Aa en Maas (PDF).

Uitzonderingen op het verbod

1

De volgende beken, sloten en kanalen waar voldoende water in aanwezig is.

  • benedenstroomse gedeelte van de Sambeekse uitwatering en benedenstroomse gedeelte van de Raam
  • Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse)
2 Water gebruikt voor het blussen van branden.
3 Weidepompen voor het water geven aan vee.
4 Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage.
5 Deelnemers aan de pilot Bier, Boer, Water voor het conserveren en hergebruiken van water.
6

Onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt.

  • Voorbeelden van gewassen/teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt, en dus niet mogen worden beregend, zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.

Wat doet waterschap

Waterschap Aa en Maas doet wat mogelijk is om boeren en tuinders en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien. De droogtemaatregelen die al zijn getroffen, blijven waar nodig in tact. Zo staan op de meeste plekken de stuwen nog steeds extreem hoog. Hierdoor zakt zoveel mogelijk oppervlaktewater de grond in om de ondergrondse voorraad aan te vullen voor het komende groeiseizoen.

Een aanvullende maatregel die onlangs genomen is, is de inzet van zandwinplas Hoogdonk, ten zuiden van Deurne. Deze is ingezet als buffer om tijdelijk water op te slaan. Hierdoor wordt 100.000 m3 water (100.000.000 liter) opgespaard. Dit gebufferde water kan worden gebruikt om het achterliggende gebied bij aanhoudende droogte van water te voorzien.

]]> 2019-06-11T11:14:37 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/verbod-op-beregenen-met-water-uit-sloten-en-beken-in-oost-brabant
<![CDATA[Ontvangst Vierdaagselopers op stadhuis op zaterdag 13 juli 2019]]> Woont u in de gemeente Grave en loopt u dit jaar de 103e Nijmeegse Vierdaagse?

Dan bent u van harte welkom op de bijeenkomst voor Vierdaagselopers uit onze gemeente op zaterdag 13 juli 2019 van 10.30 uur tot 12.00 uur in het stadhuis, Arnoud van Gelderweg 71. 

Het gemeentebestuur wil u tijdens deze informele bijeenkomst veel succes toewensen voor de wandelmars en u een t-shirt overhandigen. 

Aanvraag Vierdaagse t-shirt

Stuur voor 19 juni 2019 een e-mail aan bestuurssecretariaat@grave.nl met daarin uw naam, telefoonnummer en de gewenste maat. Na die datum is het niet meer mogelijk om t-shirts bij te bestellen.

Wij hopen samen met u op een gezellige ochtend waar u met medewandelaars ervaringen uit kunt wisselen. 

Verhinderd

Kunt u niet aanwezig zijn op zaterdagochtend en heeft u het t-shirt besteld, dan kunt u dit op vertoon van “een bevestiging van inschrijving 2019” of een “startbewijs 2019” ophalen bij de receptie van het stadhuis op maandag 15 juli 2019 gedurende de openingstijden.  

]]> 2019-06-05T09:26:15 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/ontvangst-vierdaagselopers-op-stadhuis-op-zaterdag-13-juli-2019
<![CDATA[Inzameling taxussnoeisel gaat van start]]> De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door stichting Taxus Taxi gaat maandag 10 juni 2019 weer van start. Stichting Taxus Taxi komt het taxussnoeisel gratis ophalen. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestandsdeel van de chemotherapie.

Elk jaar opnieuw worden duizenden chemotherapieën gemaakt van het verzamelde taxussnoeisel. “De opbrengst varieert per jaar, maar het allerbelangrijkste is dat met deze inzameling een flinke bijdrage kan worden geleverd in de strijd tegen kanker”, benadrukt Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi.

Goede voorbereiding

Om bezitters van de Taxusplant goed voor te bereiden, zijn twee dingen belangrijk:

Als vrijwilliger meehelpen

De inzameling gaat vanaf maandag 10 juni van start. Wie wil deelnemen aan deze actie, kan 24 uur per dag een afspraak voor het ophalen inplannen via www.taxustaxi.nl/afspraak. Plan direct nadat u gesnoeid heeft een afspraak in. De taxus twijgjes bevatten dan nog de meeste werkzame stof.

Voor meer informatie

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en Stichting Taxus Taxi vindt u op www.taxustaxi.nl of op Facebook, www.facebook.com/taxustaxi.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2019-06-03T11:30:59 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/inzameling-taxussnoeisel-gaat-van-start
<![CDATA[Spectaculaire groei van multimodaliteit in Brabant]]> In 2018 is het aantal containers dat multimodaal werd overgeslagen (dus als onderdeel van ketenvervoer dat voor een deel bestaat uit vervoer over water of rail) spectaculair gestegen. Voor het eerst werd meer dan een miljoen TEU overgeslagen op de Brabantse terminals. Een toename ten opzichte van 2017 van 25,76%.

Lees hier het hele bericht

]]> 2019-05-29T09:13:38 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/spectaculaire-groei-van-multimodaliteit-in-brabant
<![CDATA[‘Dynamic Borders’ ontmoet bedrijven uit de grensregio]]> Ruim 100 deelnemers waren maandag 20 mei 2019 aanwezig bij de internationale ondernemersbijeenkomst ‘Ondernemers voor Europa’ bij Airport Weeze. Daar kregen de deelnemers informatie over de belangrijkste (grensoverschrijdende) bedrijfsactiviteiten en het ‘ondernemen in de grensregio’

Lees hier meer over de bijeenkomst

]]> 2019-05-29T09:03:07 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Inwoners en Ondernemers/Cuijk onderneemt/Dynamic Borders ontmoet bedrijven uit de grensregio.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/dynamic-borders-ontmoet-bedrijven-uit-de-grensregio
<![CDATA[Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, op bezoek bij VMBO on Stage]]> Woensdag 16 mei 2019 vond het beroepenfeest “Land van Cuijk Maasduinen On Stage”. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland bezocht dit evenement.

Bekijk hier het filmpje

]]> 2019-05-29T08:58:27 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/jacco-vonhof,-voorzitter-mkb-nederland,-op-bezoek-bij-vmbo-on-stage
<![CDATA[Herbenoeming burgemeester Roolvink]]> Een burgemeester wordt benoemd voor een termijn van zes jaar. Zes jaar geleden werd Lex Roolvink geïnstalleerd als burgemeester van Grave. Zijn eerste ambtstermijn eindigde per 22 mei 2019.

Aan de herbenoeming ging een herbenoemingsprocedure vooraf. Die gaat als volgt. Door de gemeenteraad werd een vertrouwenscommissie ingesteld, bestaande uit de fractievoorzitters, die de herbenoeming voorbereid. De commissie boog zich over het functioneren van de burgemeester de afgelopen jaren. Daarbij werden o.a. de verslagen van de jaarlijkse functioneringsgesprekken betrokken. De commissie deed vervolgens een aanbeveling aan de gemeenteraad. Die nam, tijdens een besloten vergadering, een besluit over de aanbeveling. De Commissaris van de Koning (CdK) adviseerde vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die op zijn beurt de burgemeester voor herbenoeming voordraagt bij Zijne Majesteit de Koning. De beëdiging, voor de nieuwe ambtstermijn, vindt vervolgens weer plaats bij de CdK. Dat geschiedde 24 mei 2019.

Foto: burgemeester Roolvink herbenoemd.

Van links naar rechts, Commissaris der Koning Wim van de Donk, mevrouw Roolvink, burgemeester Roolvink, Erik en Peter Roolvink. 

]]> 2019-05-27T14:46:24 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/herbenoeming-burgemeester-roolvink
<![CDATA[Dynamic Borders: ontmoet bedrijven uit de grensregio]]> Ruim 100 deelnemers waren maandag 20 mei aanwezig bij de internationale ondernemersbijeenkomst ‘Ondernemers voor Europa’ bij Airport Weeze. De bijeenkomst werd georganiseerd door het INTERREG-project ‘Dynamic Borders’, MKB-Limburg, de Business Club Maas Rhein, de Kreishandwerkerschaft Kleve, de niederländisch-deutscher Business Club, de Euregio Rijn-Waal en de Euregio Rijn-Maas-Noord. Ook studenten van de Fontys Hogeschool in Venlo waren van de partij.

Samenwerking

Freddy Heinzel (Honorair Consul der Nederlanden), Ludger van Bebber (directeur van Airport Weeze) en burgemeester Ulrich Francken (Gemeinde Weeze) benadrukten tijdens de inleiding het belang van grensoverschrijdende samenwerking in de regio.

Bedrijfsbezoek

Na de inleiding bezochten de deelnemers de bedrijven Wystrach GmbH (Weeze), Omexom-Horlemann (Uedem), AVG (Heijen) en Jachthaven ’t Leuken (Well). Daar kregen de deelnemers informatie over de belangrijkste (grensoverschrijdende) bedrijfsactiviteiten en het ‘ondernemen in de grensregio’.

In gesprek

Aansluitend gingen onder leiding van moderator Ludger Kazmierczak vertegenwoordigers van de vier bedrijven met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking en de kansen die het project Dynamic Borders in de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze te bieden heeft. Europese thema’s zoals de Brexit, de erkenning van diploma’s over de grens en verschillen in wetgeving kwamen aan bod.

INTERREG

Dynamic Borders wordt in het kader van INTERREG Deutschland-Nederland uitgevoerd. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door INTERREG, de provincie Limburg, de provincie Noord-Brabant, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie en een eigenbijdrage van de zes deelnemende gemeenten. Dynamic Borders wordt door het INTERREG-projectmanagement van de Euregio Rijn-Waal in Kleve begeleid.

]]> 2019-05-27T12:40:10 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dynamic-borders-ontmoet-bedrijven-uit-de-grensregio
<![CDATA[Digitalisering landbouw: Kennis en ervaring boer noodzakelijk]]>

Welke kansen en uitdagingen ontstaan door de digitalisering en precisie-akkerbouw? Over dit thema wisselden zo’n 65 agrariërs uit het Duits-Nederlandse grensgebied onlangs van gedachten.

Precision Farming

De deelnemers gaven gehoor aan de uitnodiging voor een bijeenkomst in het kader van het INTERREG-project „Dynamic Borders“, dat onder meer als speerpunt agribusiness heeft. Tijdens de bijeenkomst op het bedrijfsterrein van Agrarservice Schmitz in Weeze gaven deskundigen hun visie op „Precision Farming“.

Kennis en ervaring

Zonder de kennis en ervaring van de boer over zijn eigen grond is landbouw niet mogelijk – dat was een van de belangrijkste inzichten van de circa 65 agrariërs uit de gemeenten Goch, Weeze, Bergen, Boxmeer, Cuijk en Gennep. Maar duidelijk is ook dat zij in het licht van de digitalisering, nauwelijks nog zonder technische hulpmiddelen kunnen. Hoe de bedrijven zich digitaal kunnen voorbereiden en over welke kennis ze moeten beschikken, werd bediscussieerd op het bedrijfsterrein van Agrarservice Schmitz in Weeze. Naast een bedrijfsrondleiding over het loonbedrijf stond vooral de uitwisseling met collega’s uit het buurland centraal.

Dynamic borders

Agribusiness, arbeidsmarkt en toerisme zijn de speerpunten van het INTERREG-project “Dynamic Borders". De gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze werken in dit project grensoverschrijdend samen. Doel van de projectpartners is om als groene alliantie, het landelijk gebied tussen Nijmegen, Venlo en het Ruhrgebied in een oost-west-as, in het bijzonder voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB), te versterken. Het project loopt tot 2020 en wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant, evenals het Ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie in Noordrijn-Westfalen.

]]> 2019-05-24T11:02:06 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/digitalisering-landbouw-kennis-en-ervaring-boer-noodzakelijk
<![CDATA[Burgerpeiling: Waar staat je gemeente]]> De gemeente Grave heeft in 2018 deelgenomen aan de burgerpeiling “Waar staat je Gemeente?”. De uitkomsten van deze peiling laten zien hoe tevreden de inwoners zijn over de thema’s woon- en leefomgeving, relatie burger-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Over alle onderdelen gezamenlijk scoort Grave een voldoende (6,8). De volgende burgerpeiling wordt in 2020 gehouden.

Uitkomsten

De tabel toont een weergave van een deel van de uitkomsten van het onderzoek. In de tabel zijn de antwoorden opgenomen op de vragen waarop respondenten op een schaal van 1 tot 10 konden scoren. De resultaten in de tabel laten een vergelijking zien met de gemiddelden van de deelnemende gemeenten onder de 25.000 inwoners en met alle deelnemende gemeenten.

Het onderzoek is middels een uitnodiging uitgezet bij een steekproef van 2000 inwoners van onze gemeente. De steekproef is getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRP). Respondenten ontvingen een vragenlijst die zij schriftelijk of via internet konden invullen en die zo’n 20 minuten van hun tijd vroeg. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Research2Evolve. 587 Respondenten (29,4%) hebben deelgenomen aan het onderzoek, waarmee de resultaten statistisch significant zijn voor de groep inwoners van de gemeente.

Meer informatie over de burgerpeiling is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

]]> 2019-05-24T10:33:49 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/burgerpeiling-waar-staat-je-gemeente
<![CDATA[Koninklijke onderscheiding bij Bijzondere Gelegenheid voor de heer D.C.S. (Dick) Herfst]]> Vandaag (woensdag 22 mei 2019) was burgemeester Roolvink aanwezig bij de receptie ter gelegenheid van het afscheid van de heer D. (Dick) Herfst die met pensioen gaat. Daar heeft hij aan de heer Herfst, die in Grave woont, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt; Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Reden van onderscheiding

Decorandus (67) was voorheen werkzaam bij het Radboud UMC in Nijmegen als eindverantwoordelijke voor de patiëntenzorg. Sinds 2003 is hij werkzaam als bestuurder in de zorg. Hij begon als voorzitter van de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie Stichting Habicura. Hier realiseerde hij de herstructurering van de koepelorganisatie van een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Gelderland-Zuid, de overname van Thuiszorg Gelderland en de totstandkoming van de huidige ZZG zorggroep.

Decorandus zette zich in voor een nieuwe vastgoedstrategie en realiseerde de splitsing van de laag- en hoogcomplexe zorg alsmede het tijdig overdragen van de laagcomplexe zorg aan derden. Hiermee werden grote ontslagrondes bij de organisaties voorkomen. Ook maakte hij zich, via het project 'zichtbare schakels' in Nijmegen, sterk voor de herintroductie van de intensieve samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige. Gesteld wordt dat hij zich als een van de eerste bestuurders van de verplegings- en de verzorgingsorganisaties hier weer sterk voor maakte. Ten slotte is hij verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het terrein Dekkerswald.

In 2006 ontving decorandus de publieksprijs van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie voor het meest innovatieve project voor chronisch zieken. Gesteld wordt dat diverse van zijn projecten inmiddels (inter)nationaal navolging krijgen.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende, al dan niet aan zijn opeenvolgende hoofdfuncties gerelateerde activiteiten:

2005 – heden

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van het bedrijf FocusCura. Deze start-up zet zich in voor de ontwikkeling van technologie ter ondersteuning van welzijnszorg aan ouderen.

2007 - 2018

Vrijwilliger bij en mede-initiatiefnemer van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (100 organisaties, 45.000 fte). Hij initieerde de bevordering van mobiliteit in zorgberoepen alsmede het tweedekansonderwijs voor zij-instromers. Hij trad op als verbinder tussen de verzorgende en verpleegkundige opleiding op hbo en mbo-niveau van het ROC en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Verder initieerde hij het studentenonderzoek inzake beeldvorming over de zorg. Hieruit ontstond de succesvolle campagne 'make more of life'. Ook kwamen door zijn inzet innovaties en onderzoek beschikbaar voor de ontwikkeling van de beroepsgroep. Tenslotte is hij de grondlegger van het Gelders Arbeidsmarkt Model, een waardenstructuur voor regionale samenwerking ten behoeve van een gezonde arbeidsmarkt en duurzame innovatie in de zorg.

2011 – heden

Initiatiefnemer en bestuurslid van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland. Dit is een samenwerkingsverband van zestien zorgorganisaties op het terrein van palliatieve zorg in de regio Gelderland-Zuid. Betrokkene organiseerde de eerste overleggen en treedt op als verbinder tussen de verschillende niveaus en organisaties. Zo gaf hij de 'waardegedreven' zorg een plaats in Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Limburg. Dit initiatief vindt inmiddels landelijk navolging en wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Bovendien zet hij zich in voor de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de werkvloer waarbij onderzoek en onderwijs vooral de werkvloer moeten ondersteunen.

2012 – heden

Voorzitter van het Netwerk voor Welzijn en Zorg van Kwetsbare Ouderen '100'. Betrokkene zet zich in voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie in het verlengde van het nationaal programma ouderenzorg.

2014 – heden

Initiatiefnemers en bestuurslid van het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap. Deze organisatie zet zich in voor de verbetering van de positie en de professionaliteit van de wijkverpleegkundige zorg.

2014 – heden

Initiatiefnemer en bestuurslid van 'Nijmegen Op Een Lijn'. Dit is een samenwerkingsverband van diverse regionale ziekenhuizen, zorgorganisaties en artsenverenigingen. Hij startte dit initiatief om de eerstelijnsgezondheidszorg te versterken en te verbeteren. Hierdoor ontstond een integrale benadering door huisartsen, wijkverpleegkundigen en de publieke welzijnszorg.

2014 – 2017

Vrijwilliger bij en mede-initiatiefnemer van het zorginitiatief 'Parkinsonnet'. Dit initiatief zet zich in voor betere parkinsonzorg in verpleeghuizen.

2014 – 2017

Oprichtend voorzitter van de Raad van Bestuur van het Kindergasthuis 'De Boeg' te Nijmegen. Dit is een zorglocatie waar gezinnen met zieke kinderen kunnen verblijven en waar vrijwilligers de gezinnen praktisch ondersteunen.

2014 – 2017

Voorzitter van de Stichting VLOK; Vrienden van Lombok Orong Kekeran. Deze organisatie zet zich in voor de verbetering van de levensomstandigheden van de inwoners van de dorpen Orong Kekeran en Teloke op het Indonesische eiland Lombok, in het bijzonder middels lokale economische ontwikkelingsprojecten.

2017 – heden

Initiatiefnemer en bestuurslid van de beweging 'Mijn volgende hoofdstuk'. Dit initiatief stimuleert ouderen om eerder en beter na te denken over de voorwaarden van de nieuwe levensfase.

Decorandus was tevens bestuurslid van de Stichting OMAHA die zich inzet voor de standaardisering van de werkmethodiek van wijkverpleegkundigen. Ook was hij nauw betrokken bij de oprichting van het Herstelhotel, de domoticazorg en de Stichting Maat. Voorheen was hij bestuurslid van de werkgeversvereniging Zorgaanbod, de voorloper van de WZW.

Bij de beoordeling van de aanvraag tot een Koninklijke onderscheiding zijn in aanmerking genomen de activiteiten van betrokkene in en gerelateerd aan zijn hoofdfunctie als voorzitter van de Raad van Bestuur van de ZZG zorggroep (en rechtsvoorgangers) alsook de maatschappelijke nevenactiviteiten die ten goede komen aan de samenleving. Betrokkene heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de houdbaarheid en de bereikbaarheid van de zorg in Nederland in het bijzonder in Gelderland. Hij droeg bij aan de ontwikkeling van verpleegkundige beroepen en de herintroductie van de intensieve samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en welzijnsorganisaties alsmede aan de versterking van wijkverpleegkundige beroepen. Betrokkene kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.

Daarom heeft het Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander behaagd om de heer Herfst de onderscheiding toe te kennen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

]]> 2019-05-22T19:00:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/koninklijke-onderscheiding-bij-bijzondere-gelegenheid-voor-de-heer-d-c-s-(dick)-herfst
<![CDATA[Beter passende jeugdhulp in Regio Noordoost Brabant]]> “De regio neemt haar verantwoordelijkheid. Het Rijk mag nu niet achterblijven.”

Jeugdhulpaanbieders en 16 gemeenten in de regio Noordoost Brabant hebben hun handtekening gezet onder de uitvoeringsplannen voor de transformatie van de jeugdhulpverlening. Ze staan in de startblokken om hun plannen uit te voeren, die moeten leiden tot beter passende jeugdhulp én bijdragen aan de betaalbaarheid van het regionale jeugdhulpstelsel. “Wij nemen als regio onze verantwoordelijkheid om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Het Rijk mag nu niet achterblijven, want het water staat ons aan de lippen”, aldus Joost Hendriks, wethouder gemeente Cuijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de transformatieopgave in Noordoost Brabant. 

In 2017 stelden gemeenten in de regio 11,8 miljoen extra beschikbaar om het zorglandschap te transformeren en ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst passende hulp aan jeugdigen geboden kan worden. Nu de plannen uitgewerkt en ondertekend zijn, kan de uitvoering starten. De uitvoering van het transformatieprogramma loopt tot eind 2020.

Vaker hulp thuis, meer gezinsgerichte mogelijkheden en korter verblijf

Wat gaan de plannen betekenen voor de jeugdigen? We willen waar mogelijk voorkomen dat jeugdigen een beroep moeten doen op schaarse voorzieningen. Ook willen we dat jeugdigen die met problemen te maken krijgen deze hulp vaker thuis ontvangen. Als thuis blijven (tijdelijk) niet mogelijk is, zijn er meer mogelijkheden voor gezinsgerichte verblijfsvormen of zorgen de plannen ervoor dat opname in een voorziening zo kort mogelijk duurt. Een voorbeeld is pleegzorg; om opvang van pleegkinderen door pleegouders mogelijk te maken is soms extra (jeugd)hulp nodig. Met deze extra middelen wordt deze inzet mogelijk gemaakt.

Verbeterde samenwerking

Jeugdhulpaanbieders gaan intensiever met elkaar samenwerken waardoor meer jeugdigen het samenhangende aanbod krijgen wat ze nodig hebben. Ook investeren de plannen in betere samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en toegang en onderwijs.

Gerco Schep, bestuurder van Oosterpoort zegt hierover: “In de huidige discussie over jeugdhulp wordt vaak vergeten dat specialistische jeugdhulp om de meest kwetsbare jongeren en gezinnen in onze samenleving gaat en dat de specialistische jeugdhulporganisaties zelf echt willen en ook kunnen innoveren. Het sleutelwoord daarbij is samenwerking en vertrouwen. Niet alleen tussen zorgaanbieders onderling, maar ook met de gemeenten. Met de versterking van de toegang en de nieuw ontwikkelde hulpvormen gaan we aan de slag om de jongeren een maximale goede start te geven.”

Financiële houdbaarheid in het licht van toenemende vraag naar jeugdhulp

De plannen leveren ook een bijdrage aan de financiële houdbaarheid van het stelsel in de regio. Eerder heeft onze regio een brandbrief gestuurd aan de minister om aandacht te vragen voor de grote financiële tekorten als gevolg van de toenemende vraag naar jeugdhulp. Deze vraag is nog steeds actueel. Wethouder Hendriks: “We investeren bijna 12 miljoen en dan nog komen we fors tekort. De vraag naar jeugdhulp vraagt dus om structureel extra budget. Wij nemen in de regio onze verantwoordelijkheid en zetten ons maximaal in om de best passende hulp te bieden en de trend van de stijgende kosten te keren. Het Rijk is nu aan zet om met ons mee te doen in het bieden van (financiële) stabiliteit om te zorgen dat de échte transformatie mogelijk wordt gemaakt”.

]]> 2019-05-20T10:38:13 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/beter-passende-jeugdhulp-in-regio-noordoost-brabant
<![CDATA[VAB impuls regeling verlengd tot eind 2019]]> De huidige voucherregeling VABIMPULS is verlengd tot eind 2019. De looptijd was aanvankelijk tot 1 april 2019. Tot nu toe maakten 275 eigenaren van (lege) stallen en veehouders in Brabant gebruik van de regeling.

Kijk hier voor meer informatie of aanvragen van een voucher.

]]> 2019-05-17T11:55:52 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/vab-impuls-regeling-verlengd-tot-eind-2019
<![CDATA[Voucherregeling Samen tegen voedselverspilling in de keten]]> De voucherregeling van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling is gericht op het stimuleren van bedrijven om innovaties voor het voorkomen en verminderen van voedselverspilling of het tot waarden brengen van onvermijdbare reststromen in hun processen en/of keten toe te passen en zodoende bij te dragen aan het tegengaan van voedselverspilling. Binnen deze voucherregeling is de expertise van Wageningen Research en derde partijen in te zetten voor het uitvoeren van advies- en onderzoeksprojecten.

Lees meer over de voucherregeling.

]]> 2019-05-17T11:52:45 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/voucherregeling-samen-tegen-voedselverspilling-in-de-keten
<![CDATA[Aanmelding Food100-lijst 2019 open]]> Tot en met 15 juni 2019 kunnen voedselveranderaars van vandaag en morgen zich aanmelden of aangemeld worden voor de Food100 lijst van 2019. Food100 is een dynamisch netwerk voor iedereen die zich dagelijks hard maakt voor een beter en duurzamer voedselsysteem.

Meer informatie over aanmelden Food100-lijst 2019.

]]> 2019-05-17T11:50:16 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/aanmelding-food100-lijst-2019-open
<![CDATA[MBO Challenge Voedselverspilling in najaar van start]]> In september van dit jaar gaat een challenge voedselverspilling voor mbo-studenten van start. Alle mbo-opleidingen in Nederland die iets met voedsel te maken hebben, van Tuinbouw en Food tot Horeca en Logistiek, kunnen deelnemen. Aanmelden is nu al mogelijk.

Meer informatie over MBO Challenge Voedselverspilling 2019 .

]]> 2019-05-17T11:46:18 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/mbo-challenge-voedselverspilling-in-najaar-van-start
<![CDATA[MKB Idee: subsidie voor investeren in personeel]]> Bent u MKB’er en wilt u samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee. Heeft u ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen? Uw project moet zich richten op 1 van de volgende soorten investeringen:

Lees hier meer over het MKB Idee.

]]> 2019-05-17T11:42:51 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/mkb-idee-subsidie-voor-investeren-in-personeel
<![CDATA[Sander Groenen aangesteld als kwartiermaker AgriFood Land van Cuijk]]> Het Land van Cuijk heeft een aanzienlijke ambitie op het gebied van AgriFood. Om deze ambitie te realiseren is behoefte aan meer centrale sturing en regie. Hoe dit precies vorm en inhoud moet krijgen, dat is de vraag waar Sander Groenen als kersverse kwartiermaker de komende maanden mee aan de slag gaat.

Lees hier het hele verhaal over Sander Groenen.

]]> 2019-05-17T11:39:28 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/sander-groenen-aangesteld-als-kwartiermaker-agrifood-land-van-cuijk
<![CDATA[Ontbijtbijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid bij Hokamo in Cuijk]]> De arbeidsmarkt is flink in beweging en dat heeft impact op bedrijfsvoering en personeelsbeleid van organisaties. Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op deze veranderingen, is het belangrijk dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Hoe als werkgever hiermee om te gaan? Tijdens de ontbijtbijeenkomst georganiseerd door AgriFood Capital Werkt en VNO-NCW Brabant Zeeland op 20 mei 2019 komt u er meer over te weten.

Meld u hier aan voor de bijeenkomst

]]> 2019-05-17T11:33:44 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/ontbijtbijeenkomst-duurzame-inzetbaarheid-bij-hokamo-in-cuijk
<![CDATA[Fietsbrug van Grave naar Mill is geplaatst]]>

De fietsbrug over het Peelkanaal, ter hoogte van Hoogedijk, is een feit. Voortaan is het mogelijk om langs het Peelkanaal van Grave naar Mill te fietsen. De komst van de brug verbindt het nieuwe fietspad met Kasteel Tongelaar, dat daardoor ook gemakkelijker te bezoeken is. Deze zomer kunt u dus genieten van een nieuwe, mooie en historische fietstocht in De Verborgen Raamvallei.

Plaatsing

De fietsbrug is vrijdag 10 mei 2019 geplaatst. Dit was, ondanks een noodzakelijke wisseling met een sterkere hijskraan, een aantal dagen eerder dan gepland. Het plaatsen van de brugkoppen liep namelijk voorspoedig.

Peelkanaal

Het Peelkanaal is een waardevolle cultuurhistorische waterloop en onderdeel van de verdedigingslinie Peel-Raamstelling uit de Tweede Wereldoorlog. Het behouden van deze cultuurhistorische waarde, en het zichtbaar maken van het rijksmonument, is een belangrijk aandachtspunt voor de werkzaamheden in en langs het Peelkanaal.

De Verborgen Raamvallei

De fietsbrug is onderdeel van het Gebiedsplan Raam,  een uitwerking van de Samenwerkingsovereenkomst De Verborgen Raamvallei. Belanghebbenden uit het gebied rond de Raam hebben gezamenlijk aan tafel hebben gezeten voor het ontwerpproces. De gebiedspartners van De Verborgen Raamvallei zoeken continu naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, infra en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen.

]]> 2019-05-17T09:36:18 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/fietsbrug-van-grave-naar-mill-is-geplaatst
<![CDATA[SamenWijzer Infopunt in de Bibliotheek. Eerste hulp bij geldvragen]]>

Wil je kind op voetbal of op schoolreisje en weet je niet hoe je dat moet betalen? Ga je scheiden, wordt je kind 18 of verander je van baan? Dit kan gevolgen hebben voor je financiële situatie. Heb je hier vragen over maar weet je niet welke instantie je daarbij kan helpen? Of waar je meer informatie kunt vinden? Met deze en andere vragen kun je terecht bij het SamenWijzer Infopunt in de Bibliotheek.

Tijd en plaats

In de Bibliotheek in Cuijk (14.00 tot 15.30 uur) en in Boxmeer (10.30 tot 12.00 uur) zitten elke week vrijwilligers voor je klaar om je bij een kop koffie verder te helpen. Gratis! Aanmelden is niet nodig. Het Infopunt wordt op een later moment ook ingericht in de Bibliotheken van Grave, Mill en Sint Anthonis. Kijk voor de tijden en meer informatie op: www.biblioplus.nl/samenwijzer

Vrijwilligers gezocht

Ken of ben je iemand die het leuk vindt om als vrijwilliger het SamenWijzer infopunt te bemensen? Meld je dan aan via de website van BiblioPlus of van het Vrijwilligerspunt van Sociom.

Het SamenWijzer Infopunt is onderdeel van het project 'SamenSterker' waarin veel organisaties in het Land van Cuijk met elkaar samenwerken om in een vroeg stadium vragen en problemen te signaleren op het gebied van financiën en welzijn.

]]> 2019-05-16T15:30:12 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/samenwijzer-infopunt-in-de-bibliotheek-eerste-hulp-bij-geldvragen
<![CDATA[Mevrouw Annie Litjes ontvangt Koninklijke onderscheiding]]>

Op woensdag 15 mei 2019 heeft mevrouw Litjes uit handen van burgemeester Roolvink een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Dit gebeurde tijdens de receptie ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Senioren KBO Grave.

Reden van onderscheiding

Mevrouw Litjes zet zich verdienstelijk in, al vanaf 2006, voor het kerkelijk leven in Grave. Zij maakt deel uit van het receptieteam van het parochiecentrum in Grave van de H. Elisabeth.

Als lid van het receptieteam is mevrouw Litjes wekelijks op een werkdag aanwezig op het parochiecentrum in Grave. Bij het parochiecentrum kunnen parochianen langskomen om vragen te stellen, een praatje te maken, een afspraak te maken met het bestuur of de pastoor, of misintenties opgeven. Ook is het parochiecentrum telefonisch bereikbaar. Als gastvrouw is mevrouw Litjes verantwoordelijk om dit alles in goede banen te leiden en met belanghebbenden af te stemmen. Dit verzorgt zij al jaren naar tevredenheid en met grote toewijding. Daarnaast is mevrouw Litjes bezorger van de OEB, Ons Elisabeth Blad. Dit parochieblad verschijnt een aantal keren per jaar en wordt in een bijlage van 3.500 stuks binnen de gemeente bezorgd bij ingeschreven parochianen door vrijwilligers. Mevrouw Litjes heeft een eigen wijk en brengt elke keer trouw deze bladen rond.

Beide taken die mevrouw Litjes uitvoert hebben, als het ware, betrekking op het doorgeven van ontwikkelingen en communicatie binnen de parochie. Een parochie kan zonder vrijwilligers als mevrouw Litjes niet goed functioneren.

Ook zijn mantelzorgtaken mevrouw Litjes niet vreemd. Zij heeft jarenlang gezorgd voor de kinderen van haar broer na het overlijden van haar schoonzus. Iedereen kan en kon altijd een beroep op haar doen, ze zegt zelden nee.

Voor Senioren KBO Grave is zij al vanaf 2002 met grote gedrevenheid actief. Eerst als ‘gewone vrijwilliger’ en vanaf 2005 als bestuurslid. Zij steekt hier heel veel tijd in. Zij toont een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Altijd een vriendelijke en positieve instelling voor deze club. Zij denkt mee, inspireert, motiveert andere leden en pakt mee aan bij vernieuwingen. Zij heeft een groot organisatietalent en is hierdoor een grote steun voor haar mede collega bestuursleden en -vrijwilligers. Zij heeft goede contactuele eigenschappen en komt op voor de belangen van de vereniging. Zij schroomt niet om een tandje bij te zetten. Zij besteedt vrijwel iedere middag in de werkweek voor de ouderenbond. Daarnaast zet ze zich in om voorbereidingen te treffen zoals boodschappen voor de Bingo en andere materialen die nodig zijn. Zij zet zich in voor een breed scala aan activiteiten. Als bestuurslid heeft ze iedere maand een bestuursvergadering. Zij is lid van de Kring Gemeente Grave (KBO Brabant) heeft twee keer per jaar een vergadering. Zij organiseert reizen voor KBO Grave. Zij heeft de leiding van de soosmiddagen en andere activiteiten in de soosruimte. Zij zorgt voor inkoop van consumpties. Zij heeft regelmatig overleg met Catharinahof. Zij bezoekt zieke leden. Zij bezoekt de jarigen met een kroonjaar vanaf de 80 jaar. Zij brengt ieder maand het blad ONS en het Buukske rond. En zij gaat bij de winkels langs voor de prijzen van de loterij met Sinterklaas.

Als je het zo voorbij hoort komen kun je gerust de vraag stellen wat moet een KBO zonder Annie Litjes, was het dan wel zo ver gekomen dat ze hun 70-jarig bestaan hadden kunnen vieren?

In onze samenleving verdienen mensen zoals mevrouw Annie Litjes grote waardering. Haar betrokkenheid bij de KBO van Grave is zeer groot en van onschatbare waarde. Daarom wil de KBO haar graag voordragen voor een onderscheiding tijdens hun 70-jarig bestaan. 

Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander dan ook behaagd om mevrouw Litjes de onderscheiding toe te kennen van Lid in de Orde van Oranje Nassau.

]]> 2019-05-16T11:49:11 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/mevrouw-annie-litjes-ontvangt-koninklijke-onderscheiding
<![CDATA[Vernieuwde slimme N324 Oss-Grave feestelijk heropend]]> Na een grondige reconstructie is de N324 tussen Oss en Grave officieel heropend.  De weg is opnieuw ingericht, zodat de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid beter zijn.

Veiliger

De nieuwe weg, die werd geopend door gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant, is veiliger doordat er minder aansluitingen zijn op zijwegen en inritten van percelen. Er zijn twee turbo rotondes aangelegd en er zijn plekken waar weggebruikers langzaam verkeer in kunnen halen. Voor fietsers en voetgangers is het oversteken van de N324 makkelijk en veiliger gemaakt. Op een deel van het fietspad in Grave zijn Wattway zonnepanelen aangebracht. Dit zijn panelen waar je gewoon overheen kunt fietsen en die stroom leveren voor bijvoorbeeld het opladen van elektrische fietsen bij de bushalte of voor de openbare verlichting.

Duurzaamheid

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Duurzaamheid speelt bij de aanleg en het beheer van onze wegen een steeds grotere rol. Daarom dagen we marktpartijen uit om op een innovatieve manier te bouwen, nieuwe duurzame technieken te ontwikkelen en materialen zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken. Dat is bij de realisatie van de N324 ook weer gelukt.”

De doorstroming verbetert door intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) op bestaande en nieuwe kruisingen. Later dit jaar komen er nog draadloze temperatuursensoren in het wegdek. Hierdoor zie je nauwkeurig of het tijd is om zout te strooien bij gladheid, of juist wanneer niet. Zout heeft een negatief effect op de natuur, op de weg en op de voertuigen op de weg. Hoe minder zout, des te beter.

Duurzame weg

Belangrijk bij het realiseren van de weg was het gebruik van bestaande materialen. Zo bestaat het asfalt voor 85% uit hergebruikte materialen en is er een duurzaam bindmiddel, biobitumen, toegevoegd. Ook is dit asfalt op veel lagere temperatuur geproduceerd, waardoor er aanzienlijk minder CO2 is uitgestoten. Dit is Laag Energie Asfalt Beton (LEAB).  Eric van Avendonk, regiodirecteur Zuid van BAM Infra: “BAM Infra staat voor veiligheid, duurzaamheid en innovaties. Dat komt allemaal samen op de N324!”

Minder hinder

De uitvoering van dit project heeft tot op heden dertien maanden gekost. Op dit moment loopt nog een ruimtelijke procedure voor de Rotonde Tolschestraat en de verplaatsing van tankstation ‘Tango’ naar de Industriestraat. De verwachting is dat de uitvoering daarvan in 2020 kan starten.

]]> 2019-05-15T16:05:11 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vernieuwde-slimme-n324-oss-grave-feestelijk-heropend
<![CDATA[Subsidieregeling sanering varkenshouderijen]]> In het regeerakkoord zijn maatregelen aangekondigd om gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een hoge veedichtheid te verminderen. Dit wordt vormgegeven via twee sporen, het saneringsspoor, waarbij op korte termijn geuroverlast door varkenshouderijen in veedichte gebieden wordt verminderd.

En het verduurzamingsspoor, waarbij op middellange en lange termijn in bestaande en nieuwe stal- en houderijsystemen brongerichte emissiereducerende maatregelen worden ontwikkeld.

Inschrijving verwacht in zomer van 2019

De concept saneringsregeling varkenshouderij is gepubliceerd en hierop kan worden gereageerd tot 31 mei as: https://www.internetconsultatie.nl/varkenshouderij. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties door het ministerie verwerkt.

Varkenshouders die gebruik willen maken van de saneringsregeling kunnen zich inschrijven via de website van RVO. De inschrijving opent naar verwachting in de zomer van 2019.

Saneringsregeling

De sanering wordt vormgegeven in een subsidieregeling en bijbehorend flankerend beleid door decentrale overheden. Doel is op korte termijn verminderen van geuroverlast door varkenshouderijen in veedichte gebieden. Dit wordt gerealiseerd door locaties die geuroverlast geven te beëindigen en de productiecapaciteit uit de markt te halen. Hiervoor kan een varkenshouder zijn bedrijf/bedrijfslocatie aanmelden.

Zonder financiële ondersteuning en begeleiding bij het beëindigen van de varkenshouderij en het creëren van toekomstperspectief, blijven veel varkenshouders noodgedwongen hun bedrijf en daarmee de geuroverlast voortzetten. Dit heeft een negatief effect op de leefomgeving, het maatschappelijke draagvlak voor de varkenshouderij en het remt de verduurzaming van de varkenshouderijsector als geheel.

De doelgroep van deze regeling is ingekaderd tot varkenshouders in de gebieden met de hoogste concentratie aan varkensbedrijven en bijgevolg de grootste geuroverlast, te weten de concentratiegebieden Zuid en Oost (Meststoffenwet): delen van de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Hier wordt circa 84% van de varkens gehouden.

Decentrale overheden zijn betrokken bij de regeling, o.m. door het intrekken van vergunningen, verlening van sloopvergunningen en begeleiden van stoppende varkenshouders naar een ander toekomstperspectief, bijvoorbeeld door herbestemming van de locatie.

Naast vermindering van geuroverlast heeft de regeling nog andere effecten:

Contactpersoon

Voor nadere informatie over de saneringsregeling kunt u contact opnemen met Helma Rijkers van het team VVH, werkorganisatie CGM.

]]> 2019-05-13T13:37:08 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/subsidieregeling-sanering-varkenshouderijen
<![CDATA[Website ‘Luchtoorlog 1940 – 1945’ maakt oorlogsleed voelbaar]]> Elke crash is een verhaal over vreugde of verdriet, overwinning of nederlaag, de dood of de gladiolen … er is geen dorp of stad in Brabant waar tijdens de Tweede Wereldoorlog geen vliegtuig is neergestort. De hele provincie is tussen 1940 – 1945 geconfronteerd met de gevolgen van de luchtoorlog die de geallieerden met Nazi-Duitsland hebben gevoerd. De nieuwe website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ‘Luchtoorlog  1940 – 1945’ wil het grote verhaal van die luchtoorlog boven Brabant vertellen.

De website steunt op het werk van velen. De eerste verhalen over neergestorte vliegtuigen zijn al in 2012 op de site verschenen. In de jaren daarna hebben tal van individuele bezoekers waardevolle literatuurtips gegeven, belangrijke informatie toegevoegd of correcties aangebracht. Maar nog steeds nodigt het BHIC iedereen die meer weet over bepaalde gebeurtenissen tijdens de luchtoorlog in Brabant uit om te reageren op: www.bhic.nl/luchtoorlog.

]]> 2019-05-13T12:45:36 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/website-luchtoorlog-1940-1945-maakt-oorlogsleed-voelbaar
<![CDATA[Geen rondslingerende fietsen meer bij busstation]]> Al jaren is het een grote ergernis: rondslingerende fietsen bij het busstation. Geen visitekaartje, zo pal voor het stadhuis maar erger is dat de fietsen vaak het trottoir blokkeren. Dat leidt tot gevaarlijke situaties als voetgangers via het fietspad om de fietsen heen moeten lopen. Voor rolstoelers of visueel gehandicapten vormen de fietsen al jaren een obstakel.  

Fietsenstalling

Het is niet dat er geen stallingsruimte is. Bij het busstation staat een ruime, overdekte fietsenstalling maar deze werd niet genoeg gebruikt door de reizigers. Ook in de buitenruimte staan fietsenrekken. Soms werd er door de gemeente gehandhaafd en dan ging het even goed maar na verloop van tijd stonden weer overal fietsen, daar waar ze niet horen. Een doorn in het oog van veel inwoners.

Positieve gedragsbeïnvloeding

Sinds kort gaat het echter een stuk beter. Gravenaar Frank Marcellis meldde zich bij de gemeente met het voorstel de fietsenoverlast aan te pakken. Frank was net begonnen aan de postacademische opleiding tot gedragsveranderaar en zocht een casus voor zijn opleiding. Het aanpakken van de fietsenoverlast leek hem en de gemeente een goed idee.

Eerst werd het probleemgedrag in kaart gebracht. Uit gesprekken met busreizigers en bezoekers van het stadhuis bleek dat de meesten hun fiets best netjes wilden stallen maar in de praktijk kwam het er vaak niet van. Ook bleek niet iedereen te weten waar je je fiets wel en niet mag neerzetten. Een volgende stap werd gezet door bij het busstation op een positieve manier aan te geven waar men de fiets wel mag stallen. Dat gebeurde door niet (zoals vaak gebeurd) te benoemen wat niet mag, maar juist mensen bij voorbaat te bedanken voor het tonen van het goede gedrag. Een aanpak die werkt. Zeker bij jongeren. Zo staan er nu drie borden op met de tekst "Top dat jij het voetpad vrij houdt!". Op het bord is ook een rolstoeler te zien die niet voorbij de rondslingerende fietsen kan. Zo ziet iedereen welk probleem fout gestalde fietsen opleveren. Met belijning en voetstapjes op de grond is aangegeven waar fietsen wel en niet geplaatst mogen worden. Met name de voetstapjes maken duidelijk dat er een voetpad ligt. Er worden daar nu geen fietsen meer geplaatst.

Fietsen die de afgelopen periode toch verkeerd werden gestald, kregen een label om het stuur. Daarop stonden positieve teksten waarbij de eigenaar wordt bedankt als ze hun fiets wél op de juiste plek stallen.

Muurschildering 

De fietsenstalling zelf is ook onder handen genomen. Ook hier belijning en voetstapjes op de grond om stallingsruimte te onderscheiden van loopruimte. Ook is er een scootervak ingericht. Om de stalling op te fleuren is een muurschildering aangebracht. De nieuwe uitstraling maakt dat reizigers en bezoekers zich daar prettiger voelen en ook vaker hun fiets daar stallen.

Resultaten

De aanpak tot positieve gedragsbeïnvloeding werpt zijn vruchten af. Wethouder Joosten is dan ook blij met dit project. “We proberen al jaren de fietsenoverlast te bestrijden maar weinig hielp tot nu toe. Met dit bijzondere project van Frank Marcellis zijn de eerste resultaten veelbelovend. Puur kijkend naar het aantal fietsen dat verkeerd staat, zien we nu reducties van 60 tot 80%. Maar belangrijker nog is dat het voetpad tot op heden nog elke dag vrij begaanbaar is geweest”.

Ook het Platform voor mensen met een functiebeperking Grave toont zich verheugd en bevestigt dat het trottoir nu voor iedereen goed toegankelijk is. De komende tijd zal de situatie goed bekeken blijven. De gemeente wil er voor zorgen dat ook in de toekomst reizigers en bezoekers hun fietsen op correcte wijze stallen.

 

]]> 2019-05-13T12:09:35 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/geen-rondslingerende-fietsen-meer-bij-busstation
<![CDATA[Wat mag er wel en niet bij het plastic]]> Een veel gestelde vraag: Wat mag er wel en niet in de zak bij het plastic verpakkingsafval, het blik (metalen verpakkingen) 

en de drankkartons, ofwel PMD? Vaak staat het icoontje van de “Plastic Hero” op de verpakking om aan te geven dat het bij het PMD hoort. Een ezelsbruggetje: Het gaat om verpakkingen van levensmiddelen.

We zamelen plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons (PMD) apart in, omdat we deze materialen goed kunnen recyclen of opnieuw gebruiken. Zo sparen we grondstoffen en energie, en zorgen we voor minder broeikasgassen. Dat is beter voor het milieu. Van plastic verpakkingen wordt ongeveer 80% hergebruikt, van blik 90%. Drankpakken worden voor 85% gerecycled.

Vervuiling

Wanneer het PMD vervuild raakt, kan het niet of minder goed gerecycled worden. Vervuiling komt door verpakkingen die niet leeg zijn. Maar ook door bijvoorbeeld speelgoed of een tuinstoel of een stuk landbouwfolie. Dit zijn geen verpakkingen en op dat soort afval zijn de sorteermachines ook niet berekend.

Handige website

Neem eens een kijkje op doemeemetpmd.nl. Een hele mooie website waar alle informatie over plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons te vinden is.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2019-05-13T11:36:48 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/wat-mag-er-wel-en-niet-bij-het-plastic
<![CDATA[Ogen en oren van Brabant, samen tegen drugscriminaliteit]]> Als het om het dumpen van drugsafval gaat, staat Brabant landelijk bovenaan. In 2017 ging het om 83 lozingen van lege chemicaliënvaten en jerrycans, in 2018 om 109. Het afval komt van laboratoria die synthetische drugs fabriceren, zoals XTC en speed. Een criminele activiteit, met  risico’s voor het milieu en onze gezondheid. De provincie, Task Force en politie roepen inwoners van Brabant dan ook op ogen en oren open te houden, en alle verdachte zaken te melden. 

Afval van synthetische drugs zit barstensvol gevaarlijke chemicaliën. Dat zijn stoffen als zwavelzuur, mierenzuur, methanol en aceton. Waar drugsafval is gedumpt, gaan veel planten en dieren dood. En alleen de lucht inademen kan al zorgen voor brandwonden. Ook bestaat het risico dat drugsafval terechtkomt in de voedselketen. Bijvoorbeeld bij lozingen in mestkelders. Bij het uitrijden van vervuilde mest over het land, kunnen de chemische stoffen via het water en de bodem uiteindelijk ook in ons voedsel belanden.

Ongezien dumpen

Favoriete plekken voor drugsdumping zijn natuur- en buitengebieden. Iemand met een vrachtwagentje of busje kan er ongezien snel een lading lege vaten dumpen. Dat gebeurt vooral ’s avonds, ’s nachts of vroeg in de ochtend. Bij elke vondst moet een speciaal bedrijf het afval opruimen. Dat kost al gauw duizenden euro’s. Als de bodem gereinigd moet worden, is de rekening al snel het dubbele. En die is voor de eigenaar van de grond, zoals Staatsbosbeheer in geval van een bos en een boer als het gaat om landbouwgrond. In Brabant lopen de kosten op tot ruim € 2 miljoen per jaar.

Verdachte zaken melden

Met de zes weken durende campagne wil de provincie de Brabanders bewust maken van drugsafval en ze oproepen om verdachte zaken te melden. Dat kan via de politie (0900-8844) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 / www.meldmisdaadanoniem.nl). Ziet u dat er ergens illegaal wordt gedumpt? Bel dan direct de politie via het alarmnummer 112. Het kan ook zijn dat u een auto of busje op een onverwachte plek aantreft. Noteer dan het kenteken en bel de politie.

Drugslaboratoria

En dan zijn er nog de drugslaboratoria. Die kunnen zich overal op het platteland en in de stad bevinden. Op industrieterreinen, in bedrijfsverzamelgebouwen, boerderijen en afgelegen gebouwen. Maar ook in verlate schuurtjes, vrachtwagens of containers. Het gaat vooral om leegstaande panden die niet opvallen en goed bereikbaar zijn. Er kunnen afzuiginstallaties op het dak staan en er kan een chemische geur rondom het pand hangen. Stuit u op zo’n locatie? Meld ook dat meteen bij de politie. Meer weten? Kijk op www.brabant.nl/drugs.

Subsidie voor grondeigenaren

Bent u eigenaar van de grond waar drugsafval ligt? U kunt bij de provincie Noord-Brabant een tegemoetkoming in de opruimkosten aanvragen. Meer informatie vindt u op www.subsidiedrugsafval.nl.

foto van Bart Meesters

]]> 2019-05-13T11:05:01 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/ogen-en-oren-van-brabant,-samen-tegen-drugscriminaliteit
<![CDATA[Expeditie Zuiderwaterlinie]]>

Wandel en feest mee tijdens de ‘Brabantse elfstedentocht’

't Gò Dur! Expeditie Zuiderwaterlinie is een Brabantse elfstedentocht langs natuur, historie en cultuur. Laat je van 19 tot en met 29 juni 2019 meevoeren van Bergen op Zoom naar Grave, langs elf vestingsteden en hun ommelanden. Tijdens Expeditie Zuiderwaterlinie duik je de spannende militaire geschiedenis van de Zuiderwaterlinie in, geniet je van onverwachte wendingen tijdens culturele optredens, snoep je van lokale streekproducten en word je omringd door de stille natuur in het buitengebied.

Geschiedenis

Elf vestingsteden, vijf stellingen, een aantal forten en betoverend mooie natuur: de Zuiderwaterlinie heeft het allemaal. Hier komt 450 jaar geschiedenis samen: de mooiste vestingsteden tussen Bergen op Zoom en Grave worden aan elkaar geregen door deze historische waterlinie. Aan de hand van de Zuiderwaterlinie kan vrijwel het hele verhaal van het oorlogsverleden van Brabant verteld worden.

Kies je favoriete etappe

Tijdens Expeditie Zuiderwaterlinie ga je op ontdekkingstocht: naar het militair erfgoed, de natuur en de rijke cultuur in Brabant. Dagelijks kan je kiezen tussen een lange afstand etappe (± 20 km) of een kortere recreatieve tocht (± 10 km). Wie kiest voor de lange afstand, kiest voor de groene omgeving.

Sluit je aan bij de kortere etappe, dan wandel je in groepsverband. Onderweg vertellen gidsen over de geschiedenis van de Zuiderwaterlinie en is er aandacht voor het landschap.

Meer dan een wandeltocht

Expeditie Zuiderwaterlinie is echter meer dan alleen maar een wandeltocht. Ook aan cultuur wordt gedacht: fanfares, gildes, theater, dans en muziek vertellen het verhaal van de Zuiderwaterlinie. Aan het eind van elke etappe komen alle wandelaars samen voor een feestelijk onthaal.

Feestelijke afsluiting in Grave in Spaanse sferen

De laatste etappe van de Expeditie Zuiderwaterlinie eindigt op zaterdag 29 juni 2019 in Grave. Tot 17.00 uur is het bezoekerscentrum Zuiderwaterlinie geopend. We sluiten af met een feest in Spaanse sferen.

Waar de Zuiderwaterlinie bedoeld was om de vijanden vanuit het zuiden op afstand te houden, omarmen we vandaag de dag de mediterrane cultuur. De uit Eindhoven afkomstige Maurice Leenaars werd al op jonge leeftijd gegrepen door het ritme, de passie en tonen van de flamenco. Op 29 juni 2019 sluit hij de Expeditie Zuiderwaterlinie in stijl af samen met Antonio Paz – zang, José Ligero – zang en Elena ‘La Grulla’ – dans.

Informatie

Kijk voor meer informatie over de etappes en het inschrijven op www.expeditiezuiderwaterlinie.nl.

]]> 2019-05-10T12:38:43 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/expeditie-zuiderwaterlinie
<![CDATA[N324 weer open. Dank voor uw begrip]]>

De werkzaamheden aan de provinciale weg N324 zijn afgerond. Hier en daar moeten nog wat kleine werkzaamheden gebeuren en mettertijd zal in Velp, daar waar nu het benzinestation ligt, nog een rotonde worden aangelegd. Maar inmiddels kan het verkeer weer haar normale route volgen. Dat betekent dat ook aan de overlast een einde is gekomen.

Doorbijten

Het was even doorbijten voor de verkeersdeelnemers die soms zoekend hun weg moesten vinden. Maar ook voor inwoners en ondernemers in buitengebied en binnenstad die ineens ongekend veel auto’s voor hun deur langs zagen komen. Dat alles is nu voorbij. De weg ligt er prachtig bij.

Binnen de bebouwde kom

Op verzoek van de gemeente is het gedeelte van de provinciale weg binnen de bebouwde kom van Grave anders aangelegd. Zo is het trottoir van de Stoofweg naar de Sint Elisabethstraat met gebakken klinkers aangelegd. Ook zijn er natuurstenen banden gebruikt en de middenbermen zijn niet van beton maar worden ingezaaid met gras of bloemen. Ook de molgoten, dat zijn de regenwaterafvoergoten aan de zijkant van de weg, zijn met klinkers uitgevoerd.

Maximum snelheid

Ook geldt er nu een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur tussen de rotondes bij de voormalige Generaal de Bonskazerne en het Wisseveld. Op deze rotondes hebben de fietsers voorrang. Deze extra aanpassingen maken dat de weg visueel en verkeerstechnisch beter aansluit op de binnenstad van Grave zonder dat aan de veiligheid of doorstroming is ingeboet. De extra werkzaamheden maakten ook dat de provinciale weg N324 voor dit gedeelte iets langer werd afgesloten dan aanvankelijk gepland. Maar het resultaat mag er zijn en de weg kan er weer zo’n vijftien jaar tegen.

Dank voor uw begrip

Het gemeentebestuur dankt inwoners en ondernemers voor hun begrip en geduld gedurende deze reconstructie.

Ben Peters, Wethouder Verkeer en vervoer

]]> 2019-05-07T10:42:10 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/n324-weer-open-dank-voor-uw-begrip
<![CDATA[Beheersing eikenprocessierups 2019]]> Om de overlast in het komende seizoen zoveel mogelijk te beperken, onderneemt de gemeente Mill en Sint Hubert actie. In dit bericht leest u welke gevaren de eikenprocessierups voor u en uw (huis) dieren op kunnen leveren en welk beheer de gemeenten voeren.

Overlast van de rups

De eikenprocessierups is de grijze, harige rups van een onopvallende nachtvlinder, die alleen in eiken leeft. Nog voor het uitkomen van de bladknoppen, komen kleine rupsen uit de eitjes in de top van de boom. Tijdens de ontwikkeling van rups tot vlinder ontstaan er op iedere rups ongeveer 700.000 microscopisch kleine brandharen, welke overlast kunnen veroorzaken.

Gezondheidsklachten

De brandharen die op de rupsen en in de nesten zitten, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. Bij aanraking van de brandharen, kunnen allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen. De reacties lopen sterk uiteen.

Meer informatie

Kijk op de website van GGD Brabant voor meer informatie over de eikenprocessierups.

Beheersing

We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als de bladontwikkeling van de boom en de rups in volle gang is, start het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. Vanaf week 17/18 wordt 24 uur per dag met een biologisch middel gespoten door Engelen Groen uit Uden. U ervaart hier wellicht enige geluidsoverlast van waarvoor wij uw begrip vragen.

We behandelen de eikenbomen aan drukke fiets/wandelroutes inclusief de Vierdaagse route, publiek drukke pleinen, speelplaatsen/schoolterreinen en daar waar eiken gesnoeid worden. Maar alleen op gemeentelijke eigendommen.

Veilig middel

Het biologische preparaat waarmee gespoten wordt is veilig, maar in verband met het irriterende karakter van het middel raden wij u aan om zich niet in de nevel te begeven en dieren niet onder bomen te laten lopen tijdens spuitwerkzaamheden.

Wanneer melden

Ziet u een nest in de openbare ruimte meld deze dan via de fixi app onder het kopje "Eikenprocessierups" zodat wij een goed beeld krijgen waar de nesten allemaal zitten. Het betekent dan niet dat alle nesten worden verwijderd dit is afhankelijk van de locatie.

]]> 2019-04-18T13:14:50 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/beheersing-eikenprocessierups-2019
<![CDATA[Sympany haalt textiel aan huis op]]> Waar staan de textielcontainers

Twee keer per jaar zamelt Sympany gratis textiel aan huis in. De rest van het jaar kunt u uw textiel kwijt in de textielcontainer bij u in de buurt. Op de milieustraat in Haps en de minimilieustraat in Boekel staan ook textielcontainers. Ook hier kunt u uw textiel gratis in kwijt.

Wat is textiel

Textiel is niet alleen die fijne zomerjurk die op is of dat spijkerjasje dat uit de mode is. Textiel is alles wat is gemaakt van stof en is geweven of gebreid. Dus ook badlakens, een vaatdoekje, kussenhoezen en gordijnen. Niet alleen wat nog gedragen kan worden, maar ook wat kapot en versleten is. Naast textiel zijn ook schoenen/laarzen, accessoires (riemen, tassen, hoeden/petten) en knuffels welkom.

Textiel naar de kringloop

Textiel dat voor hergebruik geschikt is, kunt u ook gratis inleveren bij de kringloopwinkels van Stichting Actief. Kijk voor openingstijden op www.afvalaanbieden.nl/kringloopwinkels.

Wat mag NIET in de textielcontainers

Wat niet tot textiel behoort, zijn matrassen, tapijten, kussens, vloerbedekking en ernstig vervuild of nat textiel.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

 

]]> 2019-04-18T11:54:36 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sympany-haalt-textiel-aan-huis-op
<![CDATA[Natuurvriendelijke herinrichting Maasoever bij Grave en monding Gasseltse Loop]]> In de periode maart-november werkt aannemer Martens en Van Oord in opdracht van Rijkswaterstaat aan het natuurvriendelijk maken van in totaal 10 km Maasoever tussen Kessel en Alphen. Een van de werklocaties is het oevertraject Grave. Ook worden 7 Maasbeekmondingen heringericht, waaronder die van de Gasseltse Loop. Dat gebeurt volgens de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit. De KRW-maatregelen lopen nog door tot en met 2027.

Oevertraject

Op alle oevertrajecten wordt de stenen bestorting tot 1 meter onder de waterlijn verwijderd. Bij Grave gebeurt dit over een lengte van 1,8 km. Dit traject sluit direct aan op de eerder al ‘ontsteende’ oever De Maaskampen. Ook de monding van de Gasseltse Loop wordt ontdaan van stenen. Hierdoor krijgen natuurlijke processen als afkalving en aanzanding weer de ruimte en ontstaat er gaandeweg een oever met ondiep water en rivierstrandjes. Dat is een aantrekkelijkere leefomgeving voor waterplanten, vissen en kleine waterbeestjes (macrofauna) die horen in de Maas.

Werkzaamheden

Martens en Van Oord werkt tot november de verschillende locaties af. Wanneer een oever of beekmonding aan de beurt is, hangt af van de planning van de aannemer. De werkzaamheden vinden direct aan de waterkant plaats – buiten het vaarwater – en brengen naar verwachting niet of nauwelijks hinder met zich mee. Wel kan de oever of uiterwaard tijdens de werkzaamheden voor de veiligheid tijdelijk zijn afgesloten. Weghalen van bestorting duurt meestal enkele dagen. Transport van vrijgekomen bestortingsmateriaal en grond vindt hoofdzakelijk over water plaats. Kleinere hoeveelheden worden eventueel over de weg afgevoerd. De mogelijkheid bestaat dat de verwijderde bestorting na het ontstenen tijdelijk opgehoopt in de ondiepe oeverzone blijft liggen. Dit wordt dan later per schip afgevoerd om het aantal transporten beperkt te houden. Omdat dit materiaal buiten het vaarwater ligt, heeft de scheepvaart er geen last van. Waar nodig plaatst de aannemer nieuwe radarbakens langs de Maas om het vaarwater te markeren.

Europese afspraken

Zorgdragen voor een goede ecologische waterkwaliteit is een belangrijke taak voor Rijkswaterstaat volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat geldt voor alle oppervlaktewateren en dus ook de Maas. De Maas kreeg de afgelopen 150 jaar een sterk kanaalachtig karakter door het bouwen van stuwen, afsnijden van meanders en met steen vastleggen van de oevers. Dat bleek niet gunstig voor het waterleven. Rijkswaterstaat voert daarom in samenwerking met andere partijen langs de gehele rivier ecologische herstelmaatregelen uit. Als onderdeel daarvan zijn in de gemeente Grave eerder al de oevertrajecten De Maaskampen en Lage Wijth heringericht.

De KRW-opgave loopt nog door tot en met 2027. Ingenieursbureau Arcadis voert de komende jaren in opdracht van Rijkswaterstaat de planstudie uit voor de resterende opgave aan natuurvriendelijke oevers, geulen, uiterwaard­vergravingen en diverse beekmondingen. Het werkgebied loopt van Eijsden in Zuid-Limburg tot aan de A27 bij Keizersveer. De maatregelen die uitvoerbaar zijn worden telkens gebundeld in werkpakketten en vervolgens door Rijkswaterstaat op de markt gezet.

Meer weten

Kijk op www.rws.nl/maasoevers of bel gratis met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Bijlagen

Bekijk hier de kaartjes (PDF) met de herinrichtings plannen.

]]> 2019-04-05T10:46:25 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/natuurvriendelijke-herinrichting-maasoever-bij-grave-en-monding-gasseltse-loop
<![CDATA[Subsidiemogelijkheid projecten "75 Jaar Vrijheid"]]> Dit jaar, 75 jaar geleden, begon de bevrijding van Nederland. En in 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. In de Euregio Rijn-Waal worden in 2019 en 2020 diverse herdenkingsbijeenkomsten en bevrijdingsactiviteiten georganiseerd, waaronder diverse gezamenlijke Nederlands-Duitse activiteiten.

Samenwerking bevorderen

Van deze, grensoverschrijdende samenwerking, gaat een belangrijk signaal uit. Om die samenwerking te bevorderen heeft het Dagelijks Bestuur van de Euregio besloten om grensoverschrijdende activiteiten in het kader van “75 jaar vrijheid” met voorrang te ondersteunen. Ook kunnen deze projecten een extra financiële bijdrage aanvragen. Hiervoor stelt de Euregio Rijn-Waal beide jaren 40.000 Euro beschikbaar. Activiteiten die in het kader van “75 jaar vrijheid” worden georganiseerd en waarbij een Duitse deelname uit het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal is betrokken, kunnen aanspraak maken op deze regeling.

Informatie

Voor meer informatie, de voorwaarden waaraan een herdenkingsbijeenkomst of bevrijdingsfestiviteit project moet voldoen en voor een aanvraagformulier kunt u terecht op https://www.euregio.org/peopletopeople.

Activiteiten aanmelden

Alle euregionale activiteiten die in het kader van “75 jaar vrijheid” worden georganiseerd, zijn online te vinden op de facebookpagina “Euregio Rijn-Waal - 75 jaar vrijheid” (www.facebook.com/euregiokalender). Bijeenkomsten kunnen aangemeld worden door een e-mail te sturen naar communicatie@euregio.org. Dit geldt ook voor activiteiten van verenigingen, organisaties en scholen binnen de gemeente, die geen grensoverschrijdend karakter hebben.

]]> 2019-02-21T14:24:23 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/subsidiemogelijkheid-projecten-75-jaar-vrijheid
<![CDATA[Inzamelen kerstbomen op zaterdag 12 januari 2019]]> Op zaterdag 12 januari 2019 mag u uw kerstboom aan de straat zetten. Er wordt een aparte ronde gereden voor deze inzameling.

Aanbieden van de kerstboom

Zorg ervoor:

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2018-12-17T10:21:55 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/inzamelen-kerstbomen-op-zaterdag-12-januari-2019
<![CDATA[Aanmelden nieuwsbrief]]> Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Economisch nieuws Grave.

]]> 2017-10-13T11:58:19 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/aanmelden-nieuwsbrief
<![CDATA[Call ACCTTiVAte open voor MKB-ers met crossover innovaties]]> MKB-ers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, kunnen tot 5 september van dit jaar voorstellen indienen voor ‘crossover innovatieprojecten’. Dit zijn projecten gericht op technologie-transfer tussen de sectoren agrifood, health, ICT en/of aerospace. Kijk hier voor meer informatie over Call ACCTTiVAte.

]]> 2017-06-19T09:10:38 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/call-accttivate-open-voor-mkb-ers-met-crossover-innovaties
<![CDATA[Aandacht voor boerenbedrijf in 'Over de vloer bij de Boer']]> Onder aanvoering van FoodInspiration is op 12 juni 2017 'Over de vloer bij de Boer' van start gegaan. Deze nieuwe campagne zet de spotlights op de agrarische sector. Boerenbedrijven maken op hun beurt kans op een complete make-over van hun winkel via de actie Pimp My Farmshop. Winkels kunnen tot 1 augustus 2017 worden aangemeld. Kijk hier voor meer informatie over 'Over de vloer bij de Boer'.

]]> 2017-06-19T09:05:39 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/aandacht-voor-boerenbedrijf-in-over-de-vloer-bij-de-boer
<![CDATA[Werkzaamheden Hoogeweg – Generaal de Bonsweg]]> De gemeente Grave heeft aannemingsbedrijf D. van der Steen B.V. uit Utrecht opdracht verleend voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden op de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg in Grave. Het betreft het gedeelte vanaf de gemeentegrens met Mill en Sint Hubert nabij de Campagnelaan tot aan de Steegschenhofscheweg.

Wat gaat er precies gebeuren

De werkzaamheden bestaan uit het frezen van de oude deklaag en het repareren van slechte stukken in de onderlaag. Vervolgens wordt er over de gehele lengte een stalen wapening op het wegdek aangebracht, waarna er twee lagen asfalt aangebracht worden. Daarnaast worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de goten en straatkolken, worden inritten opnieuw gestraat en worden de wegmarkeringen aangebracht. Tenslotte worden de bermen aangevuld en afgewerkt.

Verkeerskundige aanpassingen

De Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg worden gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden duurzaam veilig ingericht. Kruispuntplateaus worden aangelegd om het verkeer af te remmen, te weten op de kruisingen Hoogeweg - Boltsbroekweg, Hoogeweg – Schrijfakkerweg en Hoogeweg - Campagnelaan. De kruisingen en de weg worden voorzien van de juiste wegmarkering.

Planning

De wegwerkzaamheden starten op zaterdag 1 juli 2017 om circa 7.00 uur en zijn gereed op maandag 10 juli 2017 om circa 06.00 uur. De aannemer werkt daarbij dag en nacht door om de benodigde afsluiting zo kort mogelijk te houden. Hierdoor is de benodigde afsluiting circa twee weken korter ten opzichte van een reguliere uitvoeringswijze waarbij er alleen tijdens werkdagen en daguren gewerkt wordt.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden worden de Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er is voor deze werkzaamheden een omleidingsroute noodzakelijk. Het doorgaand verkeer tussen Mill en Grave wordt omgeleid via de N264, N277 en N324. Ook het lokale verkeer van en naar Escharen wordt omgeleid via de N324 en de Stoofweg. Ten behoeve van de bereikbaarheid van onder andere de Brouwketel, sportvelden, campings etcetera is een lokale omleidingsroute ingesteld over de Steegschenhofscheweg en de Kranenhofscheweg. Daarvoor wordt tijdelijk de Kranenhofscheweg opgesteld voor autoverkeer en worden de hekwerken halverwege tijdelijk verwijderd. De kruising Kranenhofscheweg - Beerschemaasweg blijft gedurende de werkzaamheden open voor het verkeer.

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de vrijliggende fietspaden langs de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg.

Hier kunt u een kaartje met de omleidingsroutes (PDF) bekijken.

Bus Arriva

Tijdens de werkzaamheden zal de bus van Arriva lijn 92 tussen Grave-Gennep op woensdag 5 juli en donderdag 6 juli niet rijden. De rest van de tijd zal de bus zijn normale dienstregeling kunnen volgen. Om de actuele situatie bij te kunnen houden kunt u meer informatie vinden op www.arriva.nl 

Vragen

Aanwonenden en belanghebbenden worden nog nader geïnformeerd middels een brief met betrekking tot de afsluiting, bereikbaarheid en contactgegevens van de aannemer. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen? Neem u gerust contact op met de heer T. Bronsema of de heer T. Grisel van de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 0486-477277 of via wegen@cgm.nl.

]]> 2017-06-16T10:36:48 https://www.grave.nl/werkzaamheden-hoogeweg-generaal-de-bonsweg
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-januari-2019/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.grave.nl/welkom-bij-grave/beheer/nieuwsbrieven/economisch-nieuws-grave/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-januari-en-februari-2018/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.grave.nl/welkom-bij-grave/beheer/nieuwsbrieven/economisch-nieuws-grave/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-maart-en-april-2018/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.grave.nl/welkom-bij-grave/beheer/nieuwsbrieven/economisch-nieuws-grave/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-juni-2018/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-april-mei-2019/ondernemersloket