<![CDATA[Aanvraag Koninklijke Onderscheiding voor de Lintjesregen 2022 kan tot 1 juni 2021]]> Lintje

Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Dat kunnen we allemaal zien tijdens de jaarlijkse ‘Lintjesregen” in april.

Wanneer kan iemand een lintje verdienen

Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beiden.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk

Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van het clubblad en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie

Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

Hoe vraagt u een lintje aan

Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen met de gemeente waar de persoon woont. De medewerker die daar de lintjes behandelt adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de procedure. Het aanvraagformulier voor een lintje kunt u downloaden via www.lintjes.nl of opvragen bij de gemeente.

Dien het voorstel op tijd in

De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" voor Koningsdag 2022 wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 1 juni 2021 bij de burgemeester in. Indien de aanvraag later wordt ingediend, kan deze niet meer in behandeling worden genomen. De aanvraag voor onderscheidingen ’tussendoor' (dus niet op de lintjesregen) vragen iets minder tijd. U kunt dan rekenen op 6 tot 7 maanden.

Meer informatie

Gemeente Grave, telefoon 0486-477277, email bestuurssecretariaat@grave.nl. Ook kunt u meer informatie vinden op www.lintjes.nl

]]> 2021-04-12T09:00:00 https://www.grave.nl/aanvraag-koninklijke-onderscheiding-voor-de-lintjesregen-2022
<![CDATA[Afscheidsgroet oud-burgemeester Roolvink]]> Oud-burgemeester Roolvin

Beste inwoners van de gemeente Grave

‘… Het waren acht bijzonder mooie en boeiende jaren. Inspannend ook’. Met die woorden nam ik afscheid van u als inwoners, van de gemeenteraad, het college en van het gemeentelijk personeel. Deze woorden omschrijven exact de acht jaren dat ik uw burgemeester mocht zijn. Het ambt van burgemeester kan zwaar zijn maar vooral bijzonder dankbaar. Ik heb in al die jaren geprobeerd er voor u te zijn, tussen u te staan en samen met u de hedendaagse vraagstukken en problemen die op ons afkomen, op te lossen.

Ondanks de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus kijken Marieke en ik terug op een mooi en bijzonder afscheid. De vele reacties die wij mochten ontvangen waren hartverwarmend.

Ik weet dat u nu in goede handen bent bij mijn opvolger, burgemeester Van Asseldonk.

Wij zullen altijd dierbare herinneringen koesteren aan deze acht bijzondere jaren. De gemeente Grave en al haar inwoners hebben wij in ons hart gesloten. Het ga u allen goed.

Lex en Marieke Roolvink

]]> 2021-04-10T10:00:00 https://www.grave.nl/afscheidsgroet-oud-burgemeester-roolvink
<![CDATA[GGD Hart voor Brabant nodigt 27.000 jongeren uit voor vaccinatie tegen HPV en/of Meningokokken ACWY]]> Eind maart 2021 ontvingen ongeveer 27.000 jongeren binnen het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant een uitnodiging voor vaccinaties tegen HPV en meningokokken ACWY. De prikken biedt de GGD Hart voor Brabant dit jaar op de vaccinatielocaties waar de GGD in deze regio ook vaccineert tegen Covid-19. Deze locaties zijn geografisch goed verspreid over de regio: Tilburg, Den Bosch, Veghel, Boxmeer en Berghem. Op de locaties zijn speciale priklijnen voor de vaccinaties tegen HPV en meningokokken ACWY. Een goed voorbeeld van efficiënt gebruik maken van middelen.

Groepsvaccinatie maar wel met een eigen oproeptijd

De GGD nodigt jongeren uit op verschillende dagen in de periode tussen 6 en 30 april 2021. Om wachtrijen te voorkomen nodigen we jongeren in kleine groepjes uit. In het bijzijn van één begeleider kunnen jongeren de vaccinatie halen en na afloop de locatie direct verlaten. De host wijst de jongeren naar de juiste priklijnen. Samen met onze enthousiaste collega’s Jeugdgezondheidszorg zorgen we ervoor dat iedere jongere zich veilig voelt op de locaties. Op elke locatie is EHBO aanwezig en buiten leiden verkeersregelaars alle verkeer in goede banen.

Coronamaatregelen: ook nu

Zowel de bezoekers als medewerkers GGD dragen mondkapjes. Ook geldt er op onze locaties een hygiëneprotocol. Tenslotte wijzen wij bezoekers op de overige coronamaatregelen. We vragen genodigden thuis te blijven als zij klachten hebben die passen bij corona. Tenslotte is er ook bij aankomst een gezondheidscheck. Vanwege alle coronamaatregelen is het niet mogelijk om de afspraak te verzetten. Ben je verhinderd of ziek? Dan ontvang je in het najaar van 2021 een volgende kans om de vaccinatie te halen.

Meer informatie

Op de website www.ggdhvb.nl staat een overzicht van de meest gestelde vragen over de vaccinaties HPV en Meningokokken ACWY.

]]> 2021-04-09T14:45:12 https://www.grave.nl/start-vaccinatie-tegen-hpv-meningokokken
<![CDATA[4 weken gratis compost op de minimilieustraat]]> U kunt vier zaterdagen gratis compost afhalen op de minimilieustraten. De actie loopt van zaterdag 24 april tot en met zaterdag 15 mei 2021.

Gratis compost

Op de milieustraat in Haps kunt u het hele jaar door gratis compost halen. En nu kan dit vier weken lang ook bij de minimilieustraten in het hele Land van Cuijk en Boekel.

Waar en wanneer

Het gaat om de volgende zaterdagen in 2021:

De minimilieustraat in de gemeente Grave is aan de Appèlplaats in Velp. Deze is open op zaterdagen van 09.00 tot 13.00 uur. 

Natuurlijk kunt u op de genoemde dagen ook bij de andere milieustraten in het Land van Cuijk en Boekel terecht. Dit zijn de adressen van de andere milieustraten: www.afvalaanbieden.nl/milieustraten

Hoe werkt het verder

De compost is alleen voor particulieren bestemd en wordt los verstrekt. Aanhangers, emmers, kuipen en zakken kunt u zelf vullen met gratis compost. Neem hiervoor een eigen schop mee. Per keer mag u maximaal 1 m3 (1000 liter) meenemen.

Coronamaatregelen

Wij vragen u om de bestaande coronamaatregelen te handhaven:

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2021-04-08T16:35:01 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/4-weken-gratis-compost-op-de-minimilieustraat
<![CDATA[Land van Cuijk-raad besluit over aansluiten Grave per 1-1-2022]]> Op 7 april 2021 hebben de vier gemeenteraden in het Land van Cuijk in een gezamenlijke raadsvergadering besloten dat de gemeente Grave per 1 januari 2022 aansluit bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Om de nieuwe gemeente een vliegende start te geven, heeft de Land van Cuijk-raad bovendien besloten dat de mogelijkheden voor extra ondersteuning vanuit de Provincie en het Rijk actief verkend moeten worden. Het gaat dan om ondersteuning om kansrijke ontwikkelingen voor het Land van Cuijk om te zetten naar concrete projecten. In de gemeenteraad van Sint Anthonis is de motie over de extra ondersteuning niet aangenomen.

Eén krachtige en toekomstbestendige gemeente

Burgemeester Wim Hillenaar, voorzitter van de stuurgroep Land van Cuijk i.o., is blij met deze uitkomst. “Zowel voor de gemeente Land van Cuijk i.o. als de gemeente Grave is aansluiting per 1 januari 2022 het meest wenselijke scenario. Door de samenvoeging van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis ontstaat al één krachtige en toekomstbestendige gemeente. Aansluiting van Grave versterkt deze positie alleen maar meer. Samen kunnen we de vele uitdagingen die er liggen voor gemeenten aan, én bereiken we meer voor al onze inwoners.” 

Met de aansluiting per 1 januari 2022 stapt Grave op een rijdende trein. Maar zowel voor de organisatie Land van Cuijk i.o., als voor de gemeente Grave is dit geen knelpunt. Toon van Asseldonk, waarnemend burgemeester Grave: “De inwoners en de raad hebben gekozen voor aansluiten bij Land van Cuijk, zo snel als mogelijk is. Nu het ernaar uitziet dat dit per 1 januari 2022 al kan, zetten we graag samen met de andere gemeenten onze schouders onder de verdere vormgeving van de gemeente Land van Cuijk.”

Besluit Eerste Kamer

De herindelingswet ligt momenteel ter bekrachtiging voor aan de Eerste Kamer. Door het starten van een zogenoemde novelle-procedure, kan voor de aansluiting van de gemeente Grave alsnog een aanvulling op dit wetsvoorstel worden gedaan. Uiteindelijk beslist de Eerste Kamer op basis van het huidige wetsvoorstel en de novelle-procedure of de gemeente Grave per 1 januari 2022 kan aansluiten bij de gemeente Land van Cuijk i.o.

Grave kiest voor aansluiten bij Land van Cuijk

In het referendum van 17 maart 2021 hebben inwoners van de gemeente Grave in ruime meerderheid gekozen voor de gemeente Land van Cuijk. In de raadsvergadering van de gemeente Grave is vervolgens op 23 maart 2021 een motie aangenomen en op 6 april een raadsbesluit genomen. Hierin wordt uitgesproken aan te willen sluiten bij de gemeente Land van Cuijk i.o. per 1 januari 2022.


Aansluiting per 1 januari 2022

Op verzoek van Grave heeft de stuurgroep Land van Cuijk i.o. zich daarna gezamenlijk ingespannen om een aansluiting van de gemeente Grave bij de gemeente Land van Cuijk i.o. per 1 januari 2022 mogelijk te maken. Een uitvoerige verkenning met de Provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf procedureel gezien groen licht. Om in deze unieke situatie de besluitvorming hierover door de raden op een zorgvuldige wijze te laten plaatsvinden, zijn 31 maart en 7 april 2021 twee extra raadsvergaderingen georganiseerd. Na een korte, maar gedegen procedure is 7 april 2021 dus het besluit genomen om Grave per 1 januari 2022 te laten aansluiten

]]> 2021-04-08T12:13:35 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/land-van-cuijk-raad-besluit-over-aansluiten-grave-per-1-1-2022
<![CDATA[Afsluiting brug bij Grave]]> Van zaterdag 24 april 2021, 20.00 uur tot zondag 25 april 2021, 07.00 uur is de John S. Thompsonbrug bij Grave afgesloten voor verkeer.

Afsluiting

De onderhoudswerkzaamheden aan de John S. Thompsonbrug bij Grave verlopen volgens planning. Dit betekent dat de slim-fit-coat binnenkort verplaatst gaat worden naar het vierde brugdeel. De verplaatsing vindt plaats in het weekend van 24 en 25 april 2021. De slim-fit-coat wordt over een rails naar het vierde brugdeel. Daarvoor wordt de brug tijdelijk afgesloten. De doorgang voor de nood- en hulpdiensten is uiteraard wél gegarandeerd. Fietsers kunnen, onder begeleiding van verkeersregelaars, de brug wel passeren via het fietspad.

Meer informatie

kijk voor meer informatie over de werkzaamheden aan de John S. Thompsonbrug op www.rijkswaterstaat.nl.

]]> 2021-04-07T14:37:00 https://www.grave.nl/afsluiting-brug-bij-grave
<![CDATA[Online omgevingsdialoog Verhuisplan Litjens Escharen]]> Op maandag 12 april 2021 (19.30 uur) wordt een online omgevingsdialoog georganiseerd voor het verhuisplan Litjens/Graafschedijk 56 te Escharen. In verband met het coronavirus wordt geen bijeenkomst met presentatie gehouden, maar vindt de omgevingsdialoog online plaats.

Het plan

Litjens in Escharen verhuist binnenkort de bedrijfsactiviteiten naar de achterkant van zijn bedrijf. De stenen links en rechts van de Graafschedijk ruimen het veld in ruil voor nieuw landschappelijk groen en natuur. Met deze ontwikkeling maakt Litjens de entree van Escharen fraaier en veiliger.

Omgevingsdialoog

Om dit plan mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplan voorbereid. Voordat het plan als ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd, organiseert Areal een omgevingsdialoog. Met de omgevingsdialoog wil de initiatiefnemer alle betrokkenen en geïnteresseerden in een vroeg stadium een beeld geven van het plan en in de gelegenheid stellen om te reageren.

Het programma

Aanmelden

Wilt u de digitale bijeenkomst bijwonen, stuur dan een mailbericht naar info@areal-agro.nl. U ontvangt dan een link waarmee u kunt inloggen.

]]> 2021-04-02T08:25:52 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/online-omgevingsdialoog-verhuisplan-litjens-escharen
<![CDATA[Fiets- en voetgangersbrug Stoofweg/Paringetweg vooralsnog niet aangelegd]]> Afgelopen periode is gewerkt aan plannen rondom de aanleg van een fiets- en voetgangersbrug in de Stoofweg/Paringetweg te Grave. Deze brug zou onderdeel gaan uitmaken van een langzaam-verkeerroute die de achterliggende wijk verbindt met het nieuw gebouwde IKC De Graaff (Kindcentrum).

Vanwege bezuinigingsmaatregelen heeft de gemeenteraad van Grave in november 2020 besloten de brug vooralsnog niet aan te leggen. Echter, besloten is de procedure voor het wijzigingen van het bestemmingsplan wel af te ronden. Dit betekent dat de mogelijkheid voor de aanleg van de brug in de toekomst wordt opengehouden.

]]> 2021-04-02T08:00:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/fiets-en-voetgangersbrug-stoofweg-paringetweg-vooralsnog-niet-aangelegd
<![CDATA[Koninklijke erepenning voor Harmonie Meer Vreugd, Gassel]]> Koninklijke erepenning

Zaterdag 27 maart 2021 ontving Harmonie Meer Vreugd uit Gassel de koninklijke erepenning. Dit omdat de harmonie ruim honderd jaar bestaat. De penning zou in januari al uitgereikt worden maar dat was in verband met corona niet mogelijk. En ook nu, nu de coronamaatregelen nog steeds gelden, moest uitreiking op een speciale manier.

Harmonie Meer Vreugd wilde graag dat scheidend burgemeester Roolvink de erepenning overhandigde dus werd er een mouw aangepast. De voorzitter van Harmonie Meer Vreugd ontving de penning terwijl de overige leden langs digitale weg toekeken.

Roolvink vond het een eer om de penning uit te reiken: “Want wanneer heb je recht op zo’n erepenning? Niet alleen om het loutere feit dat een vereniging 50 of 100 jaar bestaat. Nee, de vereniging of instelling moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien staan en deze moet tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats innemen. Daar komt bij dat de vereniging of instelling zich daarnaast op haar terrein moet onderscheiden. Strenge voorwaarden dus waar intensief op gecontroleerd en getoetst wordt”.

]]> 2021-04-01T08:00:00 https://www.grave.nl/koninklijke-erepenning-voor-harmonie-meer-vreugd,-gassel
<![CDATA[Sinds 29 maart rijden de buurtbussen weer]]> Flyer buurtbus grave

Nieuwe buurtbus lijn 568 Wijchen - Grave

Sinds maandag 29 maart 2021 rijden de buurtbussen weer. Door het coronavirus stonden de buurtbussen lang stil. Het was niet veilig. Voor reizigers en chauffeurs werd gezocht naar verbeteringen en die zijn er nu. Er is nu een scherm aangebracht tussen reizigers en chauffeur en er is betere ventilatie. Het goede nieuws is ook dat er een buurtbuslijn is bijgekomen; Lijn 568 Wijchen - Grave.

Vaste dienstregeling

De buurtbussen rijden op alle werkdagen volgens een vaste dienstregeling. U kunt uw reis plannen op www.breng.nl. Bekijk hier de flyer met de dienstregeling (PDF. 210kB). De dienstregeling hangt ook bij de bushaltes. U hoeft niet te reserveren. U reist met uw OV-chipkaart. Een los kaartje kopen kan ook. U moet wel met uw pinpas betalen. De chauffeurs hebben geen contant geld aan boord. En natuurlijk draagt u ook in de buurtbus een mondkapje.

Lijn 568 Wijchen - Grave

Sinds maandag 29 maart 2021 rijdt er ook een buurtbus van Wijchen via Balgoij naar Grave en weer terug. Deze buurtbus, Lijn 568, rijdt op maandag tot en met vrijdag tussen circa 07.00 -18.00 uur eenmaal per uur volgens dienstregeling. Het is openbaar vervoer, iedereen mag er gebruik van maken. Er rijden achtpersoonsbusjes op deze lijn, bestuurd door vrijwilligers van Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen. Reserveren is niet nodig, echter vol is vol. Bij station Wijchen is er aansluiting op de trein van en naar Den Bosch.

Informatie

Kijk voor meer informatie over dienstregelingen, prijzen en dergelijke, op www.breng.nl.

Buurtbus grave

]]> 2021-03-30T09:00:00 https://www.grave.nl/nieuwe-buurtbus-lijn-568-wijchen-grave
<![CDATA[De nadruk leggen op positief gedrag, hoe doe je dat]]>

‘Niet rennen in de hal!’ ‘Stop daarmee!’ Als ouder heb je snel de neiging je kind negatief te corrigeren en te vertellen wat er niet kan en mag. Vaak werkt dit averechts, omdat de boodschap niet goed aankomt. De oplossing? Een positieve benadering.

Als iemand je vraagt niet aan een roze olifant te denken, denk je hier automatisch wél aan. Zo werkt het ook met het corrigeren van je kind. Wil je dat je zoon of dochter iets niet doet of ergens mee ophoudt? Dan is hij of zij geneigd juist wél te springen of door te gaan.

Formule voor positief opvoeden

Gelukkig zijn er oplossingen. Zo kun je de formule van positief opvoeden toepassen. Vertoont je kind ongewenst gedrag? Wacht even met corrigeren en bedenk welk gedrag je wél graag ziet. Dus: ‘in dit huis zijn we aardig voor elkaar’ in plaats van ‘niet pesten’. Je kunt je zoon of dochter hierbij een keuze bieden, zodat hij of zij een gevoel van controle krijgt over de situatie. Zeg bijvoorbeeld: ‘Je gaat nu naar boven om te slapen. Ga je zelf of zal ik meegaan?’ in plaats van ‘niet zeuren’.

Wat je aandacht geeft, groeit

Wat nog meer helpt om positief gedrag te stimuleren? Gericht aandacht geven. Ga in gesprek over dingen die je zoon of dochter interessant vindt en prijs gewenst gedrag. Geef daarnaast zelf het goede voorbeeld. Zo kun je in het bijzijn van je kind ‘alsjeblieft’ of ‘dankjewel’ te zeggen tegen anderen.

Vragen staat vrij

Heb je vragen over hoe je jouw kind positief kunt corrigeren? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via 0485-396666 of info@cjglandvancuijk.nl.

]]> 2021-03-29T14:32:40 https://www.grave.nl/de-nadruk-leggen-op-positief-gedrag,-hoe-doe-je-dat
<![CDATA[Rectificatie Afvalkalender 2021]]> Op de Afvalkalender 2021 staan de openingstijden van de milieustraat en de groenstraat in Haps fout weergegeven.

De juiste openingstijden zijn

Tip: pas het meteen even aan op uw kalender.

Excuses voor het ongemak.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2021-03-27T10:33:00 https://www.grave.nl/rectificatie-afvalkalender-2021
<![CDATA[Uitnodiging dinsdag 30 maart 2021]]> Burgemeester Roolvink

Beste inwoners,

‘… Het waren acht bijzonder mooie en boeiende jaren. Inspannend ook’.

Afscheid

De heer Roolvink legt zijn ambt als burgemeester van Grave per 1 april 2021 neer. Bij een dergelijk vertrek past een afscheidsreceptie. Echter, we leven in coronatijd en gelet op de voorschriften en aanbevelingen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM is een receptie niet mogelijk.

Digitaal afscheidsprogramma

Toch mag het vertrek van de heer Roolvink niet ongemerkt voorbij gaan. Daarom bieden wij hem een digitaal, ludiek afscheidsprogramma aan in de vorm van een talkshow. Op dinsdag 30 maart 2021 zullen de burgemeester en zijn echtgenote in het Historisch Stadhuis aanschuiven bij de in Grave en omgeving bekende radio- en televisiepresentatoren Linders & Linders. In de vorm van een talkshow wordt met de burgemeester teruggeblikt op zijn ambtsperiode in Grave.

De ongeveer anderhalf uur durende show wordt afgewisseld met gesprekken met de burgemeester, archiefbeelden, muziek en gasten die live inspreken. De opzet is geheel coronaproof. In de ‘studio’ zelf zijn, behoudens twee technici, alleen het duo Linders & Linders en de burgemeester en zijn echtgenote aanwezig.

Meekijken

Genodigden en insprekers volgen de talkshow live via internet; thuis of vanaf waar dan ook. Kijkt u mee?

Live volgen

Kijken kan via de televisie op Streekomroep Omroep Land van Cuijk, of via internet; de website van Omroep Land van Cuijk: www.omroeplvc.nl/tv_livestream/ of via het YouTube kanaal van 0486tv: www.youtube.com/0486tv

Gemeentebestuur van Grave

]]> 2021-03-27T10:00:00 https://www.grave.nl/uitnodiging-digitaal-afscheidsprogramma
<![CDATA[Met ingang van april wekelijkse inzameling gft-afval]]> Vanaf april kunt u weer iedere week de gft-container aan de straat zetten. Kijk op de afvalkalender of AfvalApp op welke dag we bij u het gft ophalen.

Wekelijkse inzameling

We hebben het inzamelen van gft-afval afgestemd op de seizoenen. In de eerste maanden van het jaar werd het gft-afval een keer in de twee weken opgehaald. Vanaf april tot november kunt u weer iedere week de gft-container aan de straat zetten.

Milieu- en groenstraat

Uw (grof) tuinafval kunt u (ook) het hele jaar door gratis naar de minimilieustraten en de groenstraat in Haps brengen. De groenstraat in Haps is geopend op maandagmiddag, woensdagmiddag, vrijdag en zaterdag. De minimilieustraten zijn geopend op zaterdagochtend. Kijk voor de exacte tijden op onze website www.afvalaanbieden.nl. Kies dan milieustraten en vervolgens openingstijden.

Overig afval

Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons blijven we eens per twee weken inzamelen en restafval eens per vier weken. Ook blijft de dag waarop we bij u aan huis afval inzamelen hetzelfde.

Tip: Afvalapp

Op de Afvalkalender of in de AfvalApp ziet u heel gemakkelijk wat er die dag bij u wordt opgehaald. De Afvalapp is sowieso heel handig. U ziet in een oogopslag wat we die week bij u ophalen. Bovendien krijgt u alle relevante wijzigingen meteen door. Downloaden kan via de Playstore of via de Appstore.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2021-03-26T10:23:40 https://www.grave.nl/met-ingang-van-april-wekelijkse-inzameling-gft-afval
<![CDATA[Waarnemend burgemeester voor Grave]]> De commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Ina Adema, heeft, gehoord de fractievoorzitters van de gemeenteraad, de heer Toon van Asseldonk benoemd tot waarnemend burgemeester van Grave. De benoeming gaat in op 1 april 2021.

De heer Van Asseldonk was onder meer werkzaam bij de Kamer van Koophandel, het bedrijfsleven, algemeen directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV en algemeen directeur van VNO-NCW. In 2013 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Overbetuwe. Van 2019 tot 2020 was hij waarnemend burgemeester van de gemeente Hattem.

nieuwe waarnemend burgemeester gemeente grave    Ondertekening benoeming waarnemend burgemeester

]]> 2021-03-25T20:35:48 https://www.grave.nl/waarnemend-burgemeester-voor-grave
<![CDATA[Veilig uw pand verhuren]]> Criminelen huren panden voor hun activiteiten om zelf uit het zicht van de overheid te blijven. Ze gaan vaak op zoek naar panden in het buitengebied van de gemeente, zoals leegstaande stallen of schuren. U als verhuurder komt in de spotlights te staan als uw pand in verband wordt gebracht met (drugs)criminaliteit. Hoe u dat kunt voorkomen, legt de politie uit in de nieuwe brochure ‘Veilig uw pand verhuren’.

Wilt u veilig en zorgvuldig uw pand verhuren

Zorg dan dat u in ieder geval:

Zo voorkomt u problemen!

Infografic veilig verhuur

]]> 2021-03-24T13:06:36 https://www.grave.nl/veilig-uw-pand-verhuren
<![CDATA[Informatie over het coronavirus]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noord, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Maatregelen tegen corona blijven gelden

De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Eén maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart 2021 gaat de avondklok een uur later in; om 22.00 uur.

Bekijk de meest actuele informatie over de maatregelen tegen corona op www.rijksoverheid.nl.

Poster: Geen ruimte voor versoepeling lockdown

Bekijk de poster met de maatregelen die gelden tot en met 20 april op Rijksoverheid.nl.

Snel naar

]]> 2021-03-24T08:00:00 https://www.grave.nl/corona
<![CDATA[Jippie het is lente! Is jouw tuin er al klaar voor?]]> Vogelnestje   Vogelhuisje

Welke planten kunnen tegen een stootje? Welke haag kun je het beste kiezen? Of wil je je complete tuin op de schop? Kies planten in je tuin die tegen hitte kunnen. Een heg of haag zorgt voor verkoeling in de zomer en is fijn voor vogels. Vervang tegels door mooie planten. Zo droogt je tuin minder snel uit tijdens droge, hete zomers.

gratis tuinontwerp

Neem zeker even een kijkje op www.fijninbrabant.nl/landvancuijk. Daar vind je tips én een gratis tuinontwerp. Op naar een heerlijke tuinzomer!

]]> 2021-03-23T16:01:24 https://www.grave.nl/jippie-het-is-lente-is-jouw-tuin-er-al-klaar-voor
<![CDATA[Arriva breidt dienstregeling uit]]> Omdat de reizigersaantallen weer aantrekken, heeft vervoersbedrijf Arriva besloten om per zondag 28 maart 2021 de reguliere dienstregeling 2021, met als oorspronkelijke ingangsdatum 3 januari 2021, te gaan rijden.

Uitzondering hierop zijn de Eftelinglijnen en Nightliners. Deze gaan nog niet rijden. Hetzelfde geldt voor de Transferiumlijnen: alleen lijn 60 rijdt, exclusief de avondritten op donderdag, vrijdag en zaterdag. De buurtbussen blijven rijden volgens winterdienstregeling 2021. De stores gaan weer open volgens de normale openingstijden.  

]]> 2021-03-23T10:30:54 https://www.grave.nl/arriva-breidt-dienstregeling-uit
<![CDATA[Extra aandacht voor jongeren in coronatijd]]> Door de coronamaatregelen zijn er weinig activiteiten voor jongeren mogelijk. Dat is niet goed voor hun fysieke én mentale gezondheid. De gemeenten in het Land van Cuijk maken zich hier zorgen over en wil extra aandacht aan deze groep besteden. Mede vanuit het actieprogramma 'Jeugd aan zet' organiseert Welzijnsorganisatie Sociom allerlei (online) activiteiten voor de jeugd. Nu het weer beter wordt, worden ook weer buitenactiviteiten georganiseerd. Alle activiteiten passen binnen de geldende RIVM-maatregelen.

Sociom ondersteunt bij organisatie jongerenactiviteiten Sociom zet maximaal in op datgene wat wel mogelijk is en maakt een overzicht van alle activiteiten die door verschillende organisaties in een gemeente, zoals sport- of muziekverenigingen, stichtingen, scholen, worden georganiseerd. Ook vrijwillige initiatieven zijn van harte welkom. Dankzij de bijdrage van de Rijksoverheid is het mogelijk om voor activiteiten van jongeren financiële ondersteuning te krijgen. Sociom voert, op verzoek van de gemeenten in het Land van Cuijk, deze regeling uit.

Heeft u een mooi initiatief

Heeft u of uw organisatie ook een leuk idee voor de jeugd? Neem dan voor meer informatie en de mogelijkheden contact op met de jongerenwerker van Sociom, die actief is bij u in de buurt. Kijk op www.sociom.nl voor de juiste contactgegevens.

Materialen lenen

Naast financiële en/of praktische ondersteuning kunnen verenigingen en organisaties ook materialen lenen bij Sociom voor het organiseren van een online evenement. Te denken valt aan een webcam, ringlamp, microfoons, etc. U kunt daarover contact opnemen met jongerenwerker Timothy van Oss via timothyvanoss@sociom.nl of 06-82347834.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten de komende weken, volg Sociom dan op social media.

logo Sociom

]]> 2021-03-22T10:33:28 https://www.grave.nl/extra-aandacht-voor-jongeren-in-coronatijd
<![CDATA[De juiste zorg op het juiste moment en de juiste plaats]]> Logo VGZ

Samenwerking gemeenten en VGZ richt zich op ouderen, ggz en preventie

De toenemende vergrijzing, oplopende arbeidstekorten en stijgende kosten in de zorg zetten de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg onder druk. Achttien gemeenten in Noordoost-Brabant -waaronder Grave, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis- en zorgverzekeraar VGZ gaan de komende jaren nauw samenwerken om deze grote uitdagingen op het gebied van zorg en ondersteuning het hoofd te bieden.

Uitgangspunt in de samenwerkingsagenda is dat de inwoner de juiste zorg ontvangt, op het juiste moment en op de juiste plaats. De regio wil hierbij de beweging van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en welbevinden’ verder versterken. De samenwerking richt zich op de thema’s ouderen, geestelijke gezondheidszorg (ggz) en preventie.

Ouderen met dementie

Bij het thema ouderen staat de opgave ‘Passende zorg en ondersteuning voor ouderen met dementie en hun omgeving’ centraal. Binnen de regio Noordoost-Brabant blijkt bijvoorbeeld dat zelfstandig wonen en verpleeghuiszorg voor ouderen niet goed op elkaar aansluiten. Daarom willen gemeenten en VGZ meer psychosociale ondersteuning voor ouderen met dementie organiseren.

Bij het thema ggz zal de aandacht vooral uitgaan naar passende zorg en ondersteuning voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). In de zorg en ondersteuning voor deze doelgroep is de afgelopen jaren veel veranderd. De samenwerking voor deze doelgroep moet er toe leiden dat er geen kwetsbare mensen tussen wal en schip raken.

Leefstijlverbetering

Wat betreft het thema preventie richten de partijen zich op het terugdringen van overgewicht, roken en drugs- en alcoholgebruik. Met name het aantal mensen met overgewicht blijkt in deze regio sterker te stijgen dan in de rest van het land. De samenwerkingsagenda richt zich naast leefstijlverbetering op het achterhalen van de oorzaken van ‘ongezond gedrag’.

Eerste stap

De samenwerking tussen de gemeenten en VGZ maakt deel uit van een landelijke afspraak om regionaal samenwerkingsstructuren op te zetten. Per regio trekken de gemeenten samen op met de preferente zorgverzekeraar. In de regio Noordoost-Brabant is dat VGZ. Ook zorgverzekeraar CZ en de door de gemeenten gecontracteerde zorgaanbieders nemen deel aan de samenwerking. De samenwerkingsagenda is daarbij een eerste stap. Door het medisch en sociaal domein beter met elkaar en met de zorgbehoefte van inwoners te verbinden ervaren inwoners minder schotten en houden we de zorg ook in de toekomst betaalbaar.

]]> 2021-03-19T11:37:23 https://www.grave.nl/de-juiste-zorg-op-het-juiste-moment-en-de-juiste-plaats
<![CDATA[Uitslag inwonersraadpleging bekend]]> In de gemeente Grave gingen de inwoners op 17 maart 2021 niet alleen naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij konden ook hun stem uitbrengen voor de inwonersraadpleging over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave.

Tijdens de raadpleging werd de volgende vraagstelling voorgelegd: Bent u voor het behoud van de gemeente Grave?

Uitslag

Bekijk hier de Definitieve uitslag inwonersraadpleging.

]]> 2021-03-18T01:50:36 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/uitslag-inwonersraadpleging-bekend
<![CDATA[Opening vierde vaccinatielocatie in de regio Hart voor Brabant]]> Maandag 15 maart 2021 is de GGD Hart voor Brabant begonnen met vaccineren tegen het coronavirus in Sportcentrum ’t Hoogkoor in Boxmeer. Hiermee is de vierde vaccinatielocatie in de regio Hart voor Brabant een feit.

Burgemeester Karel van Soest, wethouder Willy Hendriks-van Haren, Therese Claassen (waarnemend directeur publieke gezondheid van de GGD Hart voor Brabant) en Femke van den Oetelaar (projectleider Vaccineren GGD Hart voor Brabant) waren maandagochtend aanwezig bij de opening van de nieuwe vaccinatielocatie.

Vanaf de opening begint GGD Hart voor Brabant naar verwachting met het vaccineren van ongeveer 200 personen per dag. Dit zijn in eerste instantie mobiele, thuiswonende ouderen en zorgmedewerkers. Op termijn is de locatie geschikt voor circa 900 vaccinaties per dag.

Burgemeester van Soest bij de priklocatie

]]> 2021-03-16T13:51:17 https://www.grave.nl/opening-vierde-vaccinatielocatie-in-de-regio-hart-voor-brabant
<![CDATA[Gemeenten in Noordoost-Brabant en IBN blijven samenwerken]]> Sinds 2015 werken elf gemeenten in Noordoost-Brabant samen met IBN voor de uitvoering van de Participatiewet. Deze gemeenten willen met IBN blijven samenwerken. De colleges van burgemeester en wethouders van Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Meierijstad hebben besloten dit aan hun gemeenteraden voor te stellen. Voor de zomer nemen alle gemeenteraden hier een besluit over.

De gemeenteraden wordt gevraagd de afspraken tussen gemeenten en IBN te vernieuwen. In de concept-afspraken wordt voorgesteld om intensiever samen te werken en om de financiering van het partnership te wijzigen. De samenwerking met IBN is voor onbepaalde tijd.

In het voorstel blijft IBN voor de gemeenten de Wsw (Wet sociale werkvoorziening), beschut werk en de re-integratie van een deel van de bijstandsgerechtigden uitvoeren. Het gaat hierbij in het bijzonder om mensen met een arbeidsbeperking. IBN zorgt voor werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking of een verminderde loonwaarde en probeert deze mensen zodanig te ontwikkelen dat een deel op termijn ook weer regulier kan werken.

De gemeenten in onze regio hebben de afgelopen jaren gekozen voor IBN als sociaal ontwikkelbedrijf voor werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een initiatiefnota die een netwerk van sociaal ontwikkelbedrijven in Nederland voor deze mensen wil garanderen. De nieuwe concept-afspraken tussen gemeenten en IBN lopen hier op vooruit.

Kees van Geffen, wethouder sociale zaken gemeente Oss en voorzitter van het bestuurlijk overleg partnership gemeenten-IBN, is blij met het voorstel wat er ligt: “Wij zijn trots op de goede samenwerking met IBN. Met deze overeenkomst leggen we een solide basis voor een gezonde toekomst voor IBN en al haar medewerkers, nu en in de toekomst.”

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraden om te besluiten het partnership met IBN te verlengen onder de nieuwe voorwaarden.

]]> 2021-03-15T09:00:00 https://www.grave.nl/gemeenten-in-noordoost-brabant-en-ibn-blijven-samenwerken
<![CDATA[Afscheid gemeentesecretaris Hoex]]> Op woensdag 31 maart 2021 neemt gemeentesecretaris Th. (Theo) Hoex afscheid van de gemeente Grave.

De heer Theo Hoex is reeds gepensioneerd maar neemt nog wel kortlopende opdrachten aan. Gelet op zijn ervaring werd hij door de gemeente Grave gevraagd tijdelijk de positie van gemeentesecretaris te vervullen na het vertrek van zijn voorganger. Hoex trad in tijdelijke dienst op 1 juni 2020.

Het lag in de bedoeling om per 1 januari 2021 al te vertrekken maar toen burgemeester Roolvink aangaf om gezondheidsredenen het ambt per 1 april 2021 neer te leggen, gaf Hoex op verzoek van het college aan nog enige maanden aan te zullen blijven. Zo kan hij onder andere een gepast afscheid voor de burgemeester mee organiseren.

Nu het afscheid van de burgemeester op 30 maart 2021 gepland staat, zal ook Hoex direct daarna vertrekken.

Hoex: ‘Mijn vertrek biedt het college, waaronder dan de nieuwe burgemeester, in alle rust de mogelijkheid om de vacature van secretaris in te vullen met een persoon die voldoet aan hun profielwensen voor de nabije toekomst van de gemeente Grave’.

]]> 2021-03-13T10:00:00 https://www.grave.nl/afscheid-gemeentesecretaris-hoex
<![CDATA[Uitnodiging Receptieboek]]>

Beste inwoners,

‘… Het waren acht bijzonder mooie en boeiende jaren. Inspannend ook’.

Afscheid

De heer Roolvink heeft aangegeven zijn ambt als burgemeester van Grave per 1 april 2021 neer te leggen. Bij een dergelijk vertrek past een afscheidsreceptie. Echter, we leven in coronatijd en gelet op de voorschriften en aanbevelingen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM is een dergelijke receptie niet mogelijk.

Afscheidscadeau

Toch willen we het vertrek van de heer Roolvink niet ongemerkt voorbij laten gaan. Als een van de afscheidscadeaus bieden wij hem een (digitaal) receptieboek aan waarin wij reacties en persoonlijke boodschappen hebben verzameld van personen en organisaties waar hij in zijn ambt als burgemeester mee te maken heeft gehad. U, als inwoner nodigen we daarom uit om uw boodschap in de vorm van een bericht, een filmpje, een foto of iets dergelijks te plaatsen in het digitale receptieboek (kudoboard). Alle reacties zullen wij later gebundeld aan de heer Roolvink aanbieden.

Reactie plaatsen

Plaats uw reactie op het kudoboard via www.kudoboard.com.

Als u wilt, kunnen ook wij uw verzoek plaatsen. Mail dan uw reactie naar bestuurssecretariaat@grave.nl. U kunt op dit mailadres ook met uw vragen terecht.

Gemeentebestuur van Grave

]]> 2021-03-13T10:00:00 https://www.grave.nl/uitnodiging-receptieboek
<![CDATA[F-16’s vliegbasis Volkel nemen QRA waar]]> Sinds woensdag 10 maart 2021 neemt vliegbasis Volkel de taak voor de bescherming van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg tijdelijk over van de Belgische luchtmacht. Deze taak wordt gezamenlijk en afwisselend uitgevoerd door Nederland en België.

Eén van de taken van de Koninklijke Luchtmacht is adequaat reageren op schendingen van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Er staan permanent twee F-16 jachtvliegtuigen met een korte waarschuwingstijd paraat. Nederland en België leveren bij toerbeurt QRA-jachtvliegcapaciteit.

De QRA kan binnen enkele minuten opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel te onderscheppen. Zo kan tijdig worden ingespeeld op een mogelijk naderende dreiging.

Meer informatie

]]> 2021-03-10T15:13:23 https://www.grave.nl/f-16-s-vliegbasis-volkel-nemen-qra-waar
<![CDATA[Aanvragen structurele subsidie voor 2022]]> Lokale verenigingen, instellingen en organisaties die in aanmerking willen komen voor een structurele subsidie in 2022, kunnen vanaf aanstaande maandag 15 maart 2021 weer een online aanvraag indienen. Aanvragen kan tot 15 mei 2021.

Basis- en contarctsubsidie

Er bestaan twee vormen van structurele subsidie: basissubsidie en contractsubsidie. Basissubsidie wordt jaarlijks verstrekt om een vereniging te ondersteunen in haar kernactiviteiten. Contractsubsidie wordt verstrekt aan instellingen en organisaties die voor de gemeente relevante diensten of producten kunnen leveren. De gemeente formuleert wat er moet gebeuren; de instelling of organisatie bepaalt zelf hoe het moet gebeuren. Wilt u in aanmerking komen voor structurele subsidie? Ga dan naar Subsidie aanvragen en dien tussen 15 maart en 15 mei 2021 een aanvraag in.

Incidentele subsidie

Het is voor een vereniging ook mogelijk om incidentele subsidie aan te vragen. Dit is een subsidie voor nieuwe activiteiten en/of eenmalige, kortdurende activiteiten met een vernieuwend karakter. Uitgangspunt is dat er een relatie is met de gemeentelijke doelstellingen. Incidentele subsidie aanvragen kan het hele jaar door, tot acht weken voor aanvang van de activiteit.

Meer weten                                

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Grave. Bel 0486-477277 of mail naar info@grave.nl.

]]> 2021-03-10T09:27:38 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanvragen-structurele-subsidie-voor-2022
<![CDATA[Samen zorgen voor een veilige online wereld]]> De gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert zoeken Junior Cyber Agents!

Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, zo ondervinden we ook in de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert. Daarom zijn we op zoek naar Junior Cyber Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar die zichzelf en hun omgeving digitaal vaardig maken.

Van start

Onlangs hebben de gemeente Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert zich aangesloten bij het online platform Hackshield. De drie gemeenten zijn van start gegaan met het opleiden van Junior Cyber Agents. De teller voor Cuijk staat op dit moment op 128 Cyber Agents die deelnemen, de gemeente Grave telt er 29 en de gemeente Mill en Sint Hubert heeft al 46 Cyber Agents in opleiding.

Word ook Cyber Agent

Wil jij alles leren over hacken, datalekken en veilig internetten? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Via HackShield word jij een Cyber Agent die online gevaar kan herkennen en voorkomen. Daardoor kun je ook je omgeving leren hoe ze online veilig kunnen blijven en als Cyber Agent de gemeente beschermen. Samen zorgen we voor een veilige online wereld!

Huldiging

De beste Cyber Agents, per gemeente, worden eind april gehuldigd. Hoe en waar we dat doen is afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Eén ding is zeker, de burgemeester en de politie van jouw gemeente zijn daarbij!

Kom in actie

Help jij ons om de gemeente te beschermen? Speel nu mee en word Cyber Agent van de gemeente Cuijk, Grave of Mill en Sint Hubert! Je kunt HackShield online spelen op www.joinhackshield.nl of download de app voor smartphone en tablet.

Kijk voor meer informatie op de Hackshield pagina van jouw gemeente: www.joinhackshield.nl/gemeente/grave.

Flyer Hackshield

]]> 2021-03-10T09:03:34 https://www.grave.nl/samen-zorgen-voor-een-veilige-online-wereld
<![CDATA[Het mooiste vestingstadje van Nederland? Stem Grave naar de overwinning!]]> Twee kanonnen op de maaskade in Grave

De ANWB houdt een verkiezing voor het mooiste vestingstadje van Nederland en ons Grave maakt kans!

Geselecteerd

Er zijn meer dan 160 vestingstadjes in het land en de ANWB heeft 40 vestingsteden geselecteerd, waaronder dus Grave. Helpt u Grave naar de overwinning? Breng dan direct uw stem uit!

Stemmen

Ga naar het stemformulier en kies voor de optie ‘Grave’ in de lijst. U kunt stemmen tot en met 15 april 2021.

De uitslag

De stemming bepaalt welke steden eindigen in de top 5 mooiste vestingstadjes. Een deskundige jury, bestaande uit Jaap-Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Maarten van Rossem (historicus) en Marieke Haafkens (route-expert bij ANWB Eropuit), kiest hieruit de stad die zich Allermooiste Vestingstad van Nederland mag noemen.

]]> 2021-03-09T15:36:53 https://www.grave.nl/mooistevestingstad
<![CDATA[De Luisterlijn nu bereikbaar op nieuw telefoonnummer 088-0767000]]> Logo Luisterlijn met nieuw telefoonnummer

Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 088-0767000. Dat meldt de organisatie, die alle inwoners van Nederland emotionele ondersteuning op afstand biedt. Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor mensen die nergens met hun verhaal terechtkunnen of behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.

Waarom een ander nummer

Reden voor de overstap naar het nieuwe telefoonnummer zijn de hoge kosten van het 0900-nummer. Op dit moment betaalt de Luisterlijn per minuut en voor elk gesprek dat binnenkomt. “Hoe meer we worden gebeld, hoe hoger de kosten. Op deze manier voorkomen we deze kosten”, zegt Leo Noordegraaf directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. Een 088-nummer is nagenoeg kosteloos voor de Luisterlijn.

Lokaal tarief

Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer 088-0767000 betaalt de beller - net als bij het oude telefoonnummer - geen extra kosten, alleen het normale beltarief. Het telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een anoniem gesprek of een luisterend oor. Ook nu geldt dat het telefoonnummer niet zichtbaar is op de factuur van de beller.

Even een stem te horen

Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar is via chat en e-mail, pakt toch nog 9 op de 10 gesprekspartners de telefoon. In 2020 voerden vrijwilligers meer dan 320.000 telefoongesprekken. “De meeste mensen vinden het fijn om écht even van zich af te praten en een stem te horen. Het hardop uitspreken van gedachten en gevoelens lucht vaak op.” Getrainde vrijwilligers bij de Luisterlijn bieden een luisterend oor en geven even dat steuntje in de rug.

Over de Luisterlijn

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Door te luisteren helpen 1.500 professioneel getrainde vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden.

]]> 2021-03-09T10:14:11 https://www.grave.nl/nieuw-telefoonnummer-luisterlijn
<![CDATA[Stichting Leergeld is er voor arme gezinnen in het Land van Cuijk]]> Twee pubers met een niuwe fiets

Door het coronavirus zijn veel gezinnen in een onzekere financiële  situatie terechtgekomen, of zijn hier bang voor. Geen enkele ouder wil dat de kinderen hieronder lijden, maar soms lijkt het niet anders te kunnen dan het uitstellen van die nieuwe fiets of het schrappen van de sport. Zij kunnen waarschijnlijk een beroep doen op Stichting Leergeld Land van Cuijk. Deze stichting heeft als doel zoveel mogelijk schoolgaande kinderen te kunnen ondersteunen zodat zij niet buiten de maatschappij vallen.

Voorzitter Twan Weemen licht toe

‘In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. In onze regio zijn er vermoedelijk zo’n 1000 kinderen die onze hulp zouden kunnen gebruiken. Schoolgaande kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan hierdoor vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen (weer) mee laten doen!’

Momenteel zijn er ongeveer 400 kinderen bekend bij Stichting Leergeld die recht hebben op steun. Twan; ‘Armoede klinkt direct heel zwaar en veel ouders zullen zich niet aangesproken voelen. De grens ligt echter iets boven bijstand niveau. Er zijn veel gezinnen die twijfelen waar ze kunnen besparen. Bijvoorbeeld het eigen risico op de zorgverzekering enorm verhogen zodat hun kind toch kan blijven sporten. Dat soort keuzes hoef je wellicht niet te maken. Ben jij een alleenstaande ouder en verdien je minder dan 1400 euro netto of ben je gehuwd of samenwonend en verdienen jullie minder dan 2000 euro? Dan kun je een aanvraag indienen. Wij willen kinderen de kansen geven om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Want iedereen verdient een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.’

Het geld is er, nu de kinderen nog

Dat er minder dan de helft van het waarschijnlijke aantal kinderen aangemeld zijn heeft volgens Weemen verschillende oorzaken. ‘Mensen weten niet dat we bestaan, er zit een stukje schaamte of ze krijgen de informatie niet goed binnen vanwege bijvoorbeeld laaggeletterdheid of een taalbarrière.  Door corona horen we steeds meer geluiden van gezinnen die lastig kunnen rondkomen. Hoor jij dat ook? Vertel hen dan alsjeblieft over ons. Want we krijgen steun van het Rijk, de gemeente, van sponsoren en (anonieme) donaties, dus de middelen zijn er. Nu nog de kinderen om te kunnen helpen.’

Aanmelding en dan

‘Na een aanmelding die men eenvoudig via de website kan doen, volgt er een screening en wordt het traject gecoördineerd door een van onze intermediairs. Is er een fiets nodig? Dan betalen wij dus rechtstreeks de factuur aan de lokale fietsenwinkel, hetzelfde geldt voor een laptop, zwemles of een andere sport. Zo steunen we samen ook de lokale ondernemers en de sportclubs. We horen ook geluiden van bijvoorbeeld zzp’ers die door een schommelend inkomen twijfelen of ze een beroep op ons kunnen doen. Tegen hen zou ik echt willen zeggen; neem contact op. Daar zijn we voor. We hebben een mooi en enthousiast team van vrijwilligers die niets liever willen dan overspoeld worden door aanvragen. Want dat betekent dat we ook echt kinderen kunnen gaan helpen. En dat is onze doelstelling; uiteindelijk al die (vermoedelijk) duizend kinderen een glimlach op hun gezicht kunnen toveren!’

Meer weten

Ga voor meer informatie naar www.leergeldlandvancuijk.nl.

]]> 2021-03-08T16:35:40 https://www.grave.nl/stichting-leergeld-is-er-voor-arme-gezinnen-lvc
<![CDATA[Aanleg rotonde en bereikbaarheid Tolschestraat en Zandkruiersweg]]> Op kruising van de N324 met de Tolschestraat en de Zandkruiersweg in Velp, wordt een rotonde aangelegd. De werkzaamheden zijn in volle gang. De ruimte om een rotonde te kunnen bouwen terwijl het verkeer door kan gaan is, gelet op de krappe situatie daar, lastig. Men ontkomt er niet aan om soms bepaalde richtingen op het nu nog kruispunt af te sluiten voor doorgaand verkeer. Gedurende de gehele periode is het voor fietsers en voetgangers echter wel mogelijk om gebruik te maken van alle richtingen. Hiervoor worden aparte (tijdelijke) fiets- en loopvoorzieningen gemaakt.

Bereikbaarheid

Februari

In februari waren alle richtingen bereikbaar, wel tijdelijke verkeersmaatregelen.

08 tot en met 12 maart

Aansluiting Tolschestraat dicht tussen N324 en hoofdingang Mariendaal. Verkeer naar Velp wordt lokaal omgeleid via de rotonde Generaal de Bonsweg en de Hoogveldscheweg.

12 maart tot en met 04 juni

Velp bereikbaar via de bypass Tolschestraat. De Zandkruierstraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (ingang restaurant ABC en D’n Tol zijn vanaf de N324 bereikbaar). Verkeer vanaf/richting de Zandkruierstraat wordt lokaal omgeleid via de rotonde Generaal de Bonsweg.

14 tot en met 16 mei

Gehele kruising N324 dicht voor gemotoriseerd verkeer. Aansluitende wegen zijn ook afgesloten. Verkeer wordt grootschalig en lokaal omgeleid.

04 juni

Rotonde gereed en er vinden naar verwachting geen werkzaamheden meer plaats die hinder veroorzaken.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met het projectteam van de aannemer en provincie, bereikbaar via het e-mailadres N324@brabant.nl. Bekijk voor meer informatie www.brabant.nl/n324.

]]> 2021-03-04T15:12:02 https://www.grave.nl/aanleg-rotonde-en-bereikbaarheid-tolschestraat-en-zandkruiersweg
<![CDATA[Nieuwe corona vaccinatielocatie opent in Boxmeer]]>

GGD Hart voor Brabant bereidt de opening voor van een nieuwe vaccinatielocatie. Naar verwachting opent de nieuwe locatie medio maart. Dit keer in Sportcentrum 't Hoogkoor aan de Koorstraat 1 in Boxmeer. Hiermee wordt de vierde vaccinatielocatie in de regio Hart voor Brabant een feit. Eerder opende GGD Hart voor Brabant een locatie in Veghel, in de Brabanthallen in Den Bosch en in het Willem II stadion in Tilburg.

Aantal bezoekers per dag

Vanaf de opening begint GGD Hart voor Brabant op de nieuwe locatie in Boxmeer naar verwachting met het vaccineren van ongeveer 200 personen per dag. Dit zijn in eerste instantie mobiele, thuiswonende ouderen en zorgmedewerkers. In de loop van de tijd worden er meer doelgroepen gevaccineerd. Naarmate er meer vaccin beschikbaar is, worden er ook meer personen per dag gevaccineerd. De locatie in het sportcentrum in Boxmeer wordt ingericht met 8 priklijnen en is daarmee op termijn geschikt voor circa 900 vaccinaties per dag.

Openingstijden

De vaccinatielocatie in Boxmeer is in eerste instantie zeven dagen per week geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Zodra er meer vaccin beschikbaar komt en de GGD Hart voor Brabant meer mensen per dag kan vaccineren, kunnen de openingstijden worden verruimd. Naar verwachting blijft deze locatie tot september in gebruik.

Bereikbaarheid

De locatie in Sportcentrum 't Hoogkoor in Boxmeer is gekozen vanwege de bereikbaarheid, goede parkeermogelijkheden en de mogelijkheid tot voldoende opschaling. Het parkeren van auto’s en fietsen kan voor de deur. Een bushalte ligt op loopafstand van de vaccinatielocatie. De locatie is goed toegankelijk voor rolstoelen en rollators. Ook zijn er rolstoelen op de locatie beschikbaar.

Vaccinatie bij de GGD

Mensen kunnen zich alleen op afspraak laten vaccineren. Iemand die van de huisarts, werkgever of van het RIVM een uitnodiging heeft gekregen voor een coronavaccinatie bij de GGD, maakt een afspraak via het landelijke telefoonnummer in de uitnodigingsbrief. Bij het maken van de afspraak kan degene – op basis van beschikbaarheid – zelf kiezen naar welke locatie hij/zij gaat.

Meer informatie

GGD Hart voor Brabant vaccineert doelgroepen op basis van de landelijke vaccinatiestrategie. Op www.coronavaccinatie.nl staat een tijdlijn welke doelgroep wanneer aan de beurt is voor een vaccinatie. Ook is daar algemene informatie te vinden. Voor vragen over de coronavaccinaties of het coronavirus is het landelijke nummer 0800-1351 (dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur) beschikbaar.

]]> 2021-03-03T11:12:55 https://www.grave.nl/nieuwe-corona-vaccinatielocatie-opent-in-boxmeer
<![CDATA[Wethouders Grave en Cuijk vertellen over de Raamvallei in 2021]]> In de vorige nieuwsbrief keken oudgedienden Jos van den Boogaart - wethouder van gemeente Mill en Sint Hubert - en Ernest de Groot - dagelijks bestuurder van waterschap Aa en Maas - terug op de geboekte resultaten van het gebiedsplan in 2020. Ditmaal nemen wethouder Lemmen van gemeente Grave en wethouder Sölez van de gemeente Cuijk ons mee in wat er op de planning staat voor de Raamvallei in 2021.

Wethouder Lemmen

Eerst even voorstellen

Theo Lemmen (VVD) nam op 16 april 2020 het stokje over van Ben Peters als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling voor de gemeente Grave. Met een lange carrière in het bedrijfsleven, hoofdzakelijk in de afvalgerelateerde sector, is hij naar eigen zeggen geen raspoliticus, maar een pragmaticus die van aanpakken houdt. Als inwoner van Escharen was hij al voor zijn ambt bekend met de Raamvallei en maakt hij geregeld een wandeling langs de Raam. In mei 2020 trad David Sölez (ABC) aan als wethouder bij de gemeente Cuijk, als opvolger van Gerard Stoffels. Vanuit intrinsieke motivatie was hij al jaren een actief lid van ABC voor hij benaderd werd om wethouder te worden. Sölez ziet zichzelf als een verbinder en gelooft dat veel mooie zaken beginnen bij een goed gesprek. Voor zijn ambt als wethouder was hij als ondernemer werkzaam in de juridische sector. Hij is opgegroeid in Cuijk en veel in de Verborgen Raamvallei geweest, al realiseerde hij zich dat destijds nog niet.

Recreatie en toerisme

Voor de gemeenten liggen de kansen in 2021 vooral op het gebied van recreatie en toerisme. Wethouder Lemmen: “Ons doel in de Raamvallei is om koppelkansen optimaal te benutten, zodat het resultaat groter is dan de som der delen. Denk aan activiteiten met lunchen of dineren en overnachtingen. Daarmee zorg je ervoor dat mensen niet alleen deze kant op komen, maar ook langer willen blijven. Je moet dan wel het grote geheel zien. De Raam begint niet in Grave en eindigt daar ook niet. Daarom doen we dit samen.” Dit beaamt wethouder Sölez: “Op recreatief-toeristisch gebied zoeken we naar verbinding, letterlijk en figuurlijk. Door koppelkansen te benutten, maar ook door in 2021 het recreatieve netwerk onder de loep te nemen. Het fietsknopensysteem zit goed in elkaar, dus daar wil je naadloos op aansluiten. Daarnaast willen we het aantal wandelknooppunten intensiveren. Daarmee zorgen we niet alleen dat het gebied zelf goed bereikbaar is, maar ook dat je binnen het gebied eenvoudig van de ene naar de andere trekpleister komt. De Kraaijenbergse Plassen vormen bijvoorbeeld een belangrijke publiekstrekker. Door dit veelzijdige gebied te koppelen aan de Raamvallei, creëren we een grotere meeropbrengst.” Ook op kleinere schaal heeft verbinding de aandacht. Wethouder Sölez: “Bij de Zevenhutten worden in 2021 percelen omgezet in natuur. Daarbij heb ik voorgesteld een struinpad aan te leggen, zodat de vele hardlopers in dat gebied voortaan een complete ronde kunnen maken. En vergeet de landgoederen niet. Zij spelen eveneens een belangrijke rol. Als gemeente doen wij ons uiterste best om ruimte te bieden aan creatieve initiatieven, door constructief mee te denken en waar mogelijk planologische medewerking te verlenen.”

Natuurontwikkeling

Een andere belangrijke opgave voor 2021 is het realiseren van een Ecologische Verbindingszone (EVZ) bij de Graafsche Raam. De oevers worden daar nieuw ingericht met beplanting en poelen. Ook komt er een vispassage en een dassenloopbuis. De belangrijkste speler in dit geheel is waterschap Aa en Maas. Wethouder Sölez vertelt: “Het inrichten van EVZ’s is een regionale opgave om ervoor te zorgen dat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen voor voedsel en voorplanting. Door het menselijk handelen kunnen zij soms geïsoleerd raken. Dat gaat tegen de natuur in, en bedreigt het voortbestaan van bepaalde soorten. Dat moeten we zien te voorkomen.” Wethouder Lemmen vult aan: “We zijn het er allemaal over eens dat we verantwoord moeten omgaan met de natuur, maar ik zie het ook als mijn taak om kritisch te blijven op de plannen die we maken. Als advocaat van de duivel vraag ik bijvoorbeeld: en hoe zorgen we er dan voor dat de populaties onder controle blijven, als het zo goed gaat met die dieren? De oplossingen van nu moeten niet de problemen van later worden. Natuurontwikkeling is belangrijk, maar we hebben meer belangrijk opgaves liggen. Het samenwerkingsverband zal in 2021 weer doen wat het moet doen, namelijk zorgen dat de verschillende belangen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Wij vinden agrarische belangen net zo belangrijk als natuurontwikkeling. En die botsen nogal eens. We moeten zorgen dat we niet afhankelijk worden van andere landen voor onze voedselvoorziening en dat is wel het langetermijnrisico als je doorslaat naar één kant. Lokaal produceren en consumeren heeft de voorkeur, want de lokale economie is van levensbelang. Alleen al voor de cohesie in een gemeenschap.”

Waterberging

De laatste prominente opgave van de Verborgen Raamvallei in 2021 is het regelen van waterberging, om de veiligheid van stad Grave te waarborgen. Dit is een complexe opgave met belangrijke rollen voor de Raam, de dijkverzwaring en de meanderende Maas, die nu haar eindfase ingaat. Wethouder Lemmen: “In 1995 dreigde er een soort watersnoodramp. Ik woonde toen in Culemborg en was een van de 200.000 Nederlanders die moest evacueren. Ik heb dus die dreiging van dichtbij meegemaakt. Ik heb zelf gezien dat het water 3-4 cm onder de dijk stond, en toch heb ik gek genoeg nooit een gevoel angst gehad. De meeste Nederlanders hebben die angst overigens niet. Dat zit in onze Hollandse nuchterheid, maar waarschijnlijk ook in vertrouwen in het Waterschap. Zij houden zich met het water bezig, wij maken de uitvoering mede mogelijk.” Dat geldt ook voor de gemeente Cuijk, vertelt Sölez. “De waterveiligheidsopgave is hier minder urgent dan in Grave, maar heeft uiteraard hoge prioriteit. Daarnaast faciliteren wij de maatregelen die onze buren behoeden voor problemen op dat gebied.”Beiden wethouders zijn ervan overtuigd dat de plannen voor 2021 het gebied echt gaan ophalen. Een belangrijke stap richting de toekomst.

]]> 2021-02-18T13:19:46 https://www.grave.nl/wethouders-grave-en-cuijk-vertellen-over-de-raamvallei-in-2021
<![CDATA[Statement voorzitters Brabantse veiligheidsregio’s over carnaval]]> Carnaval komt steeds dichterbij, en het risico van het coronavirus is nog alom aanwezig. 12 januari 2021 hebben de drie voorzitters van de veiligheidsregio’s in Brabant al iets gezegd over carnaval 2021. Er gaat definitief een streep door. Zoals de Brabantse Carnaval Federatie en alle verenigingen al zagen aankomen.

We lezen net als u in de media over de zorg van de carnavalsfederatie en verschillende carnavalsverenigingen. Wij hebben natuurlijk ook contact met deze partijen. Tegelijk zien we in onze regio’s een enorm begrip en bereidwilligheid om samen het coronavirus eronder te krijgen. Veel inwoners vinden het uiteraard jammer dat deze carnavalsdagen anders beleefd gaan worden dan voorgaande jaren.

We moeten voorkomen dat enkele signalen nu ineens alle aandacht krijgen. Ons beeld is namelijk dat veel carnavalsvierders carnaval thuis en in eigen huishouden zullen vieren. Met mogelijkheden die er dan zijn, zoals bijvoorbeeld een online aanbod via lokale televisie of carnavalsverenigingen. En volgens de corona- afspraken die we in Nederland op dat moment kennen. Wat we in Brabant doen, net als de rest van Nederland, is ons door deze coronaperiode heenslaan, met veerkracht en creativiteit.

Verder willen hierop nu niet vooruitlopen. Het kabinet moet nog besluiten over het maatregelenpakket dat in de voorjaarsvakantie van kracht is. Desalniettemin is onze boodschap nog net zo duidelijk als in januari. Deze maatregelen blijven nodig zodat we samen corona eronder gaan krijgen!

Denk na, en organiseer niet een groot feest en ga er ook niet heen. Neem je verantwoordelijkheid. Ook in deze tijd. Zodat we hopelijk volgend jaar weer echt met zijn allen voluit carnaval kunnen vieren.

]]> 2021-02-04T09:59:13 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s-over-carnaval
<![CDATA[Ondernemers en zzp'ers]]>

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We zijn ons ervan bewust dat dit ook grote gevolgen heeft voor ondernemers en zzp'ers. Het kabinet heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd voor ondernemers en zzp'ers. Ook lokaal heeft de  gemeente enkele maatregelen getroffen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Ook voor sportverenigingen en accommodaties heeft deze tijd veel gevolgen. Zij kunnen op deze pagina meer informatie vinden.

Heeft u ondanks onderstaande informatie toch nog vragen, of wilt u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@cgm.nl. Wij beantwoorden uw e-mail binnen twee werkdagen.

Bent u specifiek op zoek naar informatie over de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)? De Tozo bestaat uit twee onderdelen: Uitkering voor levensonderhoud en Lening voor bedrijfskapitaal. Kijk hier voor beide onderdelen van de Tozoregeling.

]]> 2021-01-28T13:04:00 https://www.grave.nl/corona-ondernemers-en-zzp-ers
<![CDATA[Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)]]> Ondanks de verschillende steunmaatregelen die reeds door het kabinet zijn genomen, dreigen er mensen tussen wal en schip te vallen. Bent u ondernemer/zzp-er, werknemer of werkzoekende en heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? En kunt u daardoor noodzakelijke kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. De regeling TONK biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor ondernemers, die door de coronacrisis te maken krijgen met terugval in inkomen.

Voor wie

U komt mogelijk in aanmerking voor de Tonk wanneer u door de Coronamaatregelen een (aanzienlijke) lager inkomen heeft dan voor de Coronacrisis. Voorwaarde is wel dat u daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Ook moeten er geen andere regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken. U kunt hierbij denken aan een uitkering van het UWV, de SVB, maar ook huur- of zorgtoeslag.

In de volgende situaties komt u mogelijk in aanmerking:

Voldoet u niet aan een van de bovengenoemde situaties, maar denkt u toch in aanmerking te komen voor Tonk, neemt u dan contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen naar vragentonk@cgm.nl.

Noodzakelijke (woon)kosten

Noodzakelijke woonkosten zijn:

Woonkosten tot een bedrag van €430,00 komen niet voor vergoeding in aanmerking. Wij gaan er vanuit dat u deze kosten zelf uit een (minimum-)inkomen kunt betalen.

De voorwaarden

Periode uitkering

De Tonk loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. U kunt dus maximaal voor zes maanden een uitkering krijgen. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U kunt een aanvraag doen voor de maanden dat u niet in staat bent om uw woonkosten te betalen. De Tonk kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 worden toegekend. Als u bijvoorbeeld op 1 mei 2021 een aanvraag indient, dan kun u de uitkering toch in laten gaan op 1 januari 2021. U kunt tot 1 augustus 2021 een aanvraag indienen. Na 1 augustus 2021 is het niet meer mogelijk om een aanvraag voor Tonk te doen.

Hoogte uitkering

De hoogte is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen (uw draagkracht) en de hoogte van uw woonkosten. En is dus voor iedereen verschillend. De vergoeding bedraagt maximaal € 570,00 per maand. U mag de TONK-uitkering meestal houden. In sommige uitzonderlijke gevallen kan de uitkering als lening worden verstrekt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt.

Inlichtingenplicht (artikel 17 Participatiewet)

Als u wilt deelnemen aan de Tonk moet u zich houden aan de inlichtingenplicht. Deze verplichting houdt in dat u ons de juiste informatie geeft bij de aanvraag. Zo verklaart u met het indienen van de aanvraag dat uw (gezins-) inkomsten gedaald zijn als gevolg van de Coronacrisis en u daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Ook bent u bijvoorbeeld verplicht om ons, als de uitkering is toegekend, op de hoogte te stellen wanneer er wijzigingen zijn in uw (gezins-) inkomen of persoonlijke situatie.

Controles achteraf

Wij kunnen achteraf controleren of de juiste informatie is verstrekt en de hoogte van de uitkering goed is berekend. Als uit dit onderzoek blijkt dat u ons niet de juiste informatie heeft gegeven en/of er teveel uitkering is verstrekt, dan zal de uitkering (deels) worden teruggevorderd. Daarnaast loopt u dan het risico dat wij u ook nog een bestuurlijke boete op moeten leggen. Deze boete is minimaal € 150,00 en maximaal het bedrag dat wij van u moeten terugvorderen.

Als u twijfelt of u iets aan ons moet melden of niet, neemt u dan contact met ons op. Daarmee voorkomt u dat u uitkering moet terugbetalen of zelfs een boete krijgt.

Aanvragen

U heeft een DigiD nodig om de aanvraag te kunnen doen. Als u een partner heeft, dan moet ook uw partner inloggen met zijn of haar DigiD. Als u alles heeft ingevuld wordt u gevraagd om bewijsstukken te uploaden. De bewijsstukken mogen per bewijsstuk maximaal 1 MB groot zijn. Als het niet lukt om de stukken te uploaden of ze zijn groter dan 1 MB, mailt u de stukken dan naar tonk@cgm.nl. Wij adviseren u om dit op een veilige manier te doen via veiligdelen.cgm.nl. Zet u in het onderwerp uw naam en geboortedatum.

Zodra u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld zult u een overzicht krijgen van welke bewijsstukken u moet uploaden.

Nog vragen

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de Tonk. Als u na het lezen van deze informatie toch nog vragen heeft, dan willen wij u vragen om deze per e-mail te stellen. U kunt uw vragen mailen naar vragentonk@cgm.nl. Omdat het beleid inzake de Tonk nog niet is vastgesteld, kan het zijn dat wij nu nog niet op al uw vragen antwoord kunnen geven. Wij vragen om uw begrip.

]]> 2021-01-28T12:52:55 https://www.grave.nl/regeling-tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-(tonk)
<![CDATA[Voorwoord wethouder Anja Henisch]]>

Beste ondernemers van de gemeente Grave,

Ook in 2021 staan er, naast onze inzet ten behoeve van de voortdurende coronacrisis, weer verschillende economische ontwikkelingen op onze agenda. Zo werken wij samen met de stakeholders aan een nieuwe detailhandelsvisie, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een nieuwe toeristische visie en starten we na de zomer met de opmaak van een nieuwe economische visie in samenwerking met het Economisch Platform Grave.

Onze focus ligt nu bij het stimuleren van lokale aankopen, ondersteunen van ondernemers en het behoud van een levendige binnenstad en succesvolle bedrijventerreinen. Als gemeente willen wij binnen onze mogelijkheden de ondernemers in crisis zoveel mogelijk helpen. Wij roepen iedereen dan ook op om aankopen en horeca bestedingen vooral lokaal te doen! Alleen samen komen we door deze moeilijke tijd heen.

Binnenkort starten we met het evalueren van de tijdelijke afsluiting van de Maasstraat. Horeca ondernemers willen hun terrassen graag op een verkeersveilige manier optimaal kunnen benutten. Zeker nu zij de crisis ten volste ondergaan. Hierover zullen wij een vragenlijst onder alle betrokkenen gaan verspreiden. Ook ontvangt u na de lockdown een 2e digitale coronacrisis enquête. Binnen de gemeente kunnen wij aan de hand van de gegevens van Werk & Inkomen onder andere monitoren hoe hard de coronacrisis onze gemeente raakt. Via de enquête vernemen wij graag van u op welke wijze de gemeente u nog beter kan faciliteren en ondersteunen in deze moeilijke tijd. Heeft u nu al vragen, ideeën en/of opmerkingen, neem dan contact op met het Ondernemersloket. Wij zijn er voor u!

Via deze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte en zetten we de laatste economische nieuwsfeiten voor u op een rij. Ook informeren wij u over regelingen en subsidiemogelijkheden.

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

]]> 2021-01-27T14:02:11 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Anja Henisch met kader.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/voorwoord-wethouder-anja-henisch
<![CDATA[Vraag TVL aan: loket sluit op 29 januari om 17:00 uur]]> Wilt u als ondernemer subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor Q4 2020? Dit kan nog tot 29 januari 2021, 17.00u!

Met de adviestool is in 3 stappen te zien of u  in aanmerking komt voor TVL, een opslag en welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen.

Wacht daar niet mee. Na 29 januari 17:00 uur is TVL Q4 niet meer aan te vragen. Meer informatie

]]> 2021-01-27T11:16:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Vraag TVL aan Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/vraag-tvl-aan-loket-sluit-op-29-januari-om-17-00-uur
<![CDATA[Winkel dicht? Behoud uw omzet!]]> Hoe kunt u uw zaak ontwikkelen en omzet blijven draaien nu uw winkel gesloten is?

De maatregelen tijdens deze 2e lockdown zijn niet mis. Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten, maar hier en daar verschijnen berichten van ondernemers die binnen de letters van de wet toch open blijven of zich aanpassen en met creatieve oplossingen komen. Zo behouden ze toch een deel van hun omzet én, misschien wel net zo belangrijk, blijven ze in staat om hun klanten te bereiken. Hoe wisten zij hun creatieve idee zo snel om te zetten in een concreet plan? Lees hier meer over de tips.

]]> 2021-01-27T11:14:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Winkel dicht Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/winkel-dicht-behoud-uw-omzet!
<![CDATA[Ondersteuning voor mkb-bedrijven in Noordoost-Brabant om te bouwen aan een nieuwe toekomst]]> Wilt u uw bedrijf aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid? Heeft u behoefte aan ondersteuning om ‘fit for future’ te worden? Dan kan ons gratis ondersteuningsprogramma u helpen om uw businessmodel aan te passen en in te spelen op de veranderingen in de markt. Meer informatie

]]> 2021-01-27T11:13:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Future Fit Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/ondersteuning-voor-mkb-bedrijven-in-noordoost-brabant-om-te-bouwen-aan-een-nieuwe-toekomst
<![CDATA[Meld u aan voor één van onze Design Thinking Workshops]]> Wilt u als ondernemer meer zekerheid in deze onzekere periode? Een concreet actieplan voor uw bedrijf? Ervaringen uitwisselen en kennisdelen met andere ondernemers in de regio? Schrijf u dan gratis in voor één van onze Design Thinking Workshops! In een online sessie van 3 uur leert u alles over de basisprincipes van Design Thinking en krijgt u handvaten voor de toekomst van uw bedrijf. Meer informatie

]]> 2021-01-27T11:13:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Design Thinking Wrokshop Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/meld-u-aan-voor-een-van-onze-design-thinking-workshops
<![CDATA[Het Talentenbureau en Sterk Techniek Onderwijs]]> Afgelopen zomer is gestart met een nieuw project ‘Sterk Techniek Onderwijs’. om de groeiende behoefte naar technisch geschoolde mensen (deels) te kunnen invullen. Het doel van dit project is meer middelbare scholieren te laten uitstromen naar het technisch vervolgonderwijs door ze te inspireren met techniek en mogelijkheden.

Een zestigtal ondernemers heeft zich reeds aangemeld om actief deel te nemen aan dit project om het technisch vak beter op de kaart te zetten bij studenten. Dit kan onder andere de volgende manieren:

In de bijlage vindt u de nieuwjaarsgroet van het project waarin u leest wat er in 2020 is bereikt en wat de doelen zijn voor 2021!

Ontvangt u graag meer informatie over dit project en deelname hiervan? Neem dan contact op met Karen Louwers – projectcoördinator Het Talentenbureau óf met uw bedrijfvencontactfunctionaris Monique Schaap.

]]> 2021-01-27T11:13:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Het talentenbureau Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/het-talentenbureau-en-sterk-techniek-onderwijs
<![CDATA[Land van Cuijk eerste regio met digitale vakantiebeurs]]> Op 29 januari 2021 opent officieel de Land van Cuijk Vakantiebeurs de digitale deuren. In de week ervoor mag een aantal genodigden, waaronder de deelnemers zelf, al de online beursvloer bekijken. Het Land van Cuijk is de eerste toeristische regio in Nederland die een eigen online vakantiebeurs organiseert.

Inmiddels hebben zich 20 ondernemers en organisaties aangemeld, die zich tijdens de online vakantiebeurs gaan presenteren. Nieuwsgierig welke ondernemers meedoen ? Lees hier meer.

]]> 2021-01-27T11:12:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Vakantiebeurs Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/land-van-cuijk-eerste-regio-met-digitale-vakantiebeurs
<![CDATA[SDE+ toegekend en niet mogelijk om dit jaar te installeren ? Uitstel aanvragen kan]]> Alle projecten met een SDE+-beschikking kennen een realisatietermijn. Dit is een uiterste datum waarop het project moet zijn gerealiseerd. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een project niet tijdig wordt gerealiseerd. U kunt uitstel aanvragen van 1 jaar via een ontheffing. De ontheffing dient te worden aangevraagd bij RVO.nl.

Heeft u SDE aangevraagd voor uw zon-op-dak-project? Het bedrijf Connectic neemt contact met u op namens de gemeente om te informeren tegen welke knelpunten u aanloopt bij het realiseren van uw zon-op-dak project. We willen graag dit jaar kijken hoe we u kunnen ondersteunen om die knelpunten op te lossen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Duurzaamheid, mevrouw Marlous Goeman, via 0485-396600.

]]> 2021-01-27T11:10:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/SDE Gravr.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/sde-toegekend-en-niet-mogelijk-om-dit-jaar-te-installeren-uitstel-aanvragen-kan
<![CDATA[Proefveld AgroProeftuin de Peel zoekt pionier: Schrijf deze maand in]]> Voedselveranderaars die op zoek zijn naar testvelden voor innovaties in kringlooplandbouw kunnen hiervoor deze maand een voorstel indienen bij Agro Proeftuin de Peel. Op de proeflocatie aan de Middenpeelweg (Zeeland) zijn nog proefvelden beschikbaar.

Op deze proeflocatie kunnen bijvoorbeeld alternatieve teeltmethoden worden getest. Of andere praktijkproeven die erop gericht zijn om de landbouw te verduurzamen. De proeflocatie is 35 hectare groot en heeft percelen van elk ruim 2 hectare.

Hebt u een vernieuwend idee? Dien uw voorstel in voor 1 februari 2021 Meer informatie.

]]> 2021-01-27T11:01:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Proefveld Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/proefveld-agroproeftuin-de-peel-zoekt-pionier-schrijf-deze-maand-in
<![CDATA[Financiering voor projecten met impact: lokaal, duurzaam en toekomstbestendig]]> Voor alle ondernemers met duurzame ambities is er het BNG Duurzaamheidsfonds. Dit fonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Het devies: alles is mogelijk, als het maar maatschappelijke impact heeft. Investeren in een van de verschillende thema’s zoals mobiliteit, energie, leefomgeving, geeft je bedrijf een boost en heeft een positief effect op uw imago.

Daarnaast levert het ook direct een besparing op die vaak snel is terugverdiend. U blij, de wereld blij. Een mooie win-win. Meer informatie.

]]> 2021-01-27T10:54:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Financiering Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/financiering-voor-projecten-met-impact-lokaal,-duurzaam-en-toekomstbestendig
<![CDATA[Links Coronaregelingen voor u op een rij]]>
 • KVK Coronaloket
 • Check hier je regelingen
 • Veelgestelde ondernemersvragen
 • rvo.nl/coronavirus
 • Coronavirus en ondernemerschap
 • Liquiditeitenbeheer voor ondernemers: je betalingsverplichtingen onder controle
 • Coronaregelingen en financiële planning: coronaregelingen en financiële planning
 • Branches over de 1,5 meter economie: Branches over de 1,5 meter economie
 • NOW: NOW regeling
 • TOZO: TOZO regeling
 • BMKB-C: BMK-C regeling
 • TVL: TVL
 • KKC krediet: KKC
 • ]]> 2021-01-27T10:28:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Links Coronaregelingen Grave.png https://www.grave.nl/economisch-nieuws/links-coronaregelingen-voor-u-op-een-rij
  <![CDATA[01-2021]]>

         Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2021-01-21T08:00:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-01-2021/voorwoord
  <![CDATA[Statement voorzitters Brabantse veiligheidsregio's n.a.v. landelijke persconferentie]]> Ook wij hebben vandaag naar de persconferentie van het kabinet gekeken en geluisterd. En ook wij hebben op ons moeten laten inwerken wat er gezegd is. De zorg om de mutaties van het virus is groot, bij de experts en bij het kabinet. Die zorg delen wij. We zien in landen om ons heen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal en Spanje, wat de impact van de Britse variant is: piekende besmettingen, ziekenhuizen die de continue stroom van patiënten niet aan kunnen met keuzes voor artsen en verpleegkundigen op de intensive care tot gevolg. Ook andere mutaties zijn aan een opmars bezig. En er is maar één manier om te voorkomen dat dit zwarte scenario zich ook in Nederland, in Brabant voltrekt. Het aantal besmettingen moet naar beneden. Niet mondjesmaat, niet gestaag. Maar acuut en zo snel mogelijk.

  De afgelopen maanden hebben wij veel van u gevraagd. En wij zijn er trots op hoe Brabanders zich overeind blijven in deze crisis. Het merendeel van u houdt zich aan de regels. U bent zich bewust van uw handelen, van wat u doet en wat u beter kunt laten. Toch vragen wij opnieuw om uw hulp en inzet. De besmettingscijfers, de opnamecijfers in de ziekenhuizen en op de intensive care afdelingen moeten rap naar beneden. Dat kunnen we alleen samen! En let daarbij op mensen in uw omgeving.

  Brabanders, De toon vandaag is somber en ernstig. Er is echter, zoals gezegd, ook licht aan het einde van de tunnel. We zijn gestart met vaccineren. Rond de zomer zal de meerderheid van de volwassen Nederlanders ingeënt zijn. De druk op de zorg zal de komende maanden langzaam maar zeker afnemen. Maatregelen zullen versoepeld worden. Maar niet nu. Nu vragen we u opnieuw om de mouwen op te stropen en met ons dit virus te lijf te gaan. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

  ]]> 2021-01-20T18:00:00 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s-n-a-v-landelijke-persconferentie
  <![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over verlenging lockdown]]> Beste Brabanders,

  Wat hadden wij het nieuwe jaar anders willen beginnen. Allemaal hoopten wij dat 2021 van start kon gaan met versoepelingen van de coronamaatregelen. Helaas; de realiteit is dat het aantal besmettingen nog steeds te langzaam daalt, evenals de opnames in de ziekenhuizen. Ondanks de lockdown die sinds 16 december 2020 geldt, ondanks de inzet van zoveel van u. We snakken allemaal naar meer ruimte, letterlijk en figuurlijk, maar het zit er op dit moment simpelweg niet in.

  Het kabinet heeft aangekondigd de huidige lockdown te verlengen met nog eens drie weken. En ook al weten we inmiddels hoe het werkt, en is het wellicht niet een totale verrassing, het valt je toch weer rauw op het dak.

  Hoe langer deze crisis duurt, hoe lastiger het wordt om de moed er in te houden. Er wordt al maanden veel van ons gevraagd en dat begint zijn tol te eisen. Wij zien uw vermoeidheid, wij zien uw worstelingen. Maar er is ook licht aan het eind van deze coronatunnel: de vaccinaties zijn vorige week begonnen. Het begin van het onder controle krijgen van deze pandemie. Maar zover is het nog niet. Het opduiken van mutaties van het coronavirus zoals de zeer besmettelijke Britse variant baren zorgen. Als je de berichten uit het Verenigd Koninkrijk hoort en ziet, dan begrijp je waarom het bittere noodzaak is om vol te blijven houden. En dat betekent, u kunt het inmiddels wel dromen, naast de hygiëne maatregelen: hou afstand, blijf en werk thuis en beperk het aantal sociale contacten.

  Een verlenging van drie weken betekent definitief een streep door carnaval 2021. Zoals de Brabantse Carnaval Federatie en alle verenigingen al zagen aankomen. Het is dus niet onverwacht maar evengoed een grote teleurstelling voor velen van u. Het enige dat wij nu kunnen doen, is doorbijten. Vol blijven houden met de blik gericht op beter tijden. Want die komen. Ook deze storm zal gaan liggen. En dan kunnen wij Brabanders weer leven zoals wij dat het liefste doen: dicht bij elkaar.

  ]]> 2021-01-13T10:36:06 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-verlenging-lockdown
  <![CDATA[Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)]]> Vanaf 1 maart 2020 kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze regeling is bedoeld om ondernemers die als gevolg van de Coronacrisis tijdelijk geen inkomen hebben, van een inkomen te voorzien. Daarnaast kan er, als er sprake is van liquiditeitsproblemen, een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

  Update januari 2021: Uitstel terugbetaling Tozo lening voor bedrijfskapitaal

  Voor de Tozo was oorspronkelijk geregeld dat zelfstandig ondernemers met een lening voor bedrijfskapitaal per 1 januari 2021 zouden starten met aflossen. Veel zelfstandig ondernemers zijn echter nog niet in staat om al per 1 januari 2021 aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft daarom besloten dat de aflossingsdatum verschoven wordt naar 1 juli 2021. Daarnaast wordt de renteopbouw in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 stopgezet. De looptijd van de lening wordt verlengd van 3 naar 3,5 jaar. Wie toch per januari 2021 of sneller dan binnen 3,5 jaar wil aflossen, kan dat uiteraard nog steeds doen.

  De ondernemers die een lening voor bedrijfskapitaal hebben ontvangen, ontvangen binnenkort een brief met meer informatie.

  ]]> 2021-01-07T16:00:00 https://www.grave.nl/corona-tozo
  <![CDATA[Winnares EnergieBespaarPoster-actie verrast]]> winnares energie actie

  De gelukkige winnares van de EnergieBespaarPoster-actie voor gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert is bekend: mevrouw Chavanu uit Langenboom! Afgelopen donderdag stond een monteur bij haar op de stoep om haar cv-installatie ‘waterzijdig in te regelen’. Een prijs ter waarde van €500, waarmee mevrouw jaarlijks zo’n €100-150 euro gaat besparen op haar energierekening. Daarom is haar, namens de drie gemeenten en Brabant Woont Slim, ook een (be)spaarvarken en een bos bloemen overhandigd. Hoewel waterzijdig inregelen erg onbekend is, is het voor heel veel huishoudens interessant.

  De EnergieBespaarPoster-actie

  In september 2o2ohebben gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert in samenwerking met Brabant Woont Slim een voucheractie georganiseerd. In deze actie kregen woningeigenaren een brief op de mat met een voucher ter waarde van €45 om duurzame producten te kopen in de webshop van Brabant Woont Slim. Deze actie was een groot succes; de voorraad was eind september al op. Bijna 2500 huishoudens hebben hun voucher verzilverd. Bij de brief zat ook een EnergieBespaarPoster met tips en maatregelen om snel geld te besparen op de energierekening. Deelnemers die deze poster invulden, ophingen en deelden met Brabant Woont Slim maakten kans op het inregelen van hun cv (installatie) door een gecertificeerde installateur.

  Blij verrast

  De winnares had nog nooit van waterzijdig inregelen gehoord, maar was blij verrast met de prijs: “Ik vond het ontzettend leuk. Ik heb meegedaan, omdat ik erg geïnteresseerd ben in duurzaam wonen en benieuwd was naar wat wij in dit oudere huis allemaal kunnen doen. De monteur heeft me uitgelegd hoe waterzijdig inregelen werkt en het lijkt mij heel zinvol. Een mooie aanvulling op wat we al gedaan hebben.” Mevrouw Chavanu is geen onbekende met duurzame maatregelen. In haar vorige woning in Grave was ze naar eigen zeggen de eerste in de hele gemeente met zonnepanelen op haar dak. In haar huidige woning in Langenboom heeft ze ook zonnepanelen, spouwmuurisolatie, duurzame beglazing, en nu dus een perfect afgestelde cv-installatie. Maar waarom zou je je cv waterzijdig laten inregelen? Wat houdt dat in? 

  Waarom waterzijdig inregelen

  In 80% van de gebouwen is de cv-installatie niet ingeregeld. Dit betekent dat de warmte van de cv-ketel niet gelijkmatig verspreid wordt over de verwarmingselementen (denk aan radiatoren, convectoren of vloerverwarming). Dit heeft twee negatieve gevolgen:

  1. Het kost u geld. De cv-ketel moet meer gas gebruiken om uw woning te verwarmen, en dat resulteert in een hogere energierekening.
  2. U levert in op comfort, omdat de verschillende ruimtes in uw woning niet gelijktijdig op temperatuur komen. Wellicht is het u al opgevallen dat sommige ruimtes traag of onvoldoende opwarmen. Niet prettig.

  Waterzijdig inregelen vermindert deze problemen, waardoor u geld bespaart en comfortabeler woont.

  Hoe werkt waterzijdig inregelen

  Het principe van ‘waterzijdig inregelen’ is het beste uit te leggen met behulp van een voorbeeld. Stelt u zich een kraan voor met daaraan een horizontale leiding. Deze leiding heeft twee openingen naast elkaar. Onder beide openingen staat een emmer. Wanneer u de kraan openzet, zal de emmer die het dichtste bij de kraan staat het snelst gevuld zijn. De tweede emmer raakt pas later vol, terwijl de eerste emmer al overstroomt. Om de emmers even snel gevuld te krijgen, zal de doorstroom moeten veranderen. Ditzelfde geldt voor het warme water dat vanuit uw cv naar bijv. uw radiatoren wordt geleid. Waterzijdig inregelen stelt de radiatoren zo af dat ze ongeveer even snel warm worden. Zo heeft u ook een comfortabelere leefomgeving. Dit is voor veel mensen een belangrijke reden om hun cv af te laten stellen.

  Wat kost het

  De kosten van het waterzijdig inregelen van uw cv-installatie zijn situatieafhankelijk en variëren per aanbieder. Factoren die de prijs beïnvloeden zijn onder andere het aantal radiatoren, vloerverwarming en de aanwezigheid van dubbel instelbare radiatorkranen. Gemiddeld kost waterzijdig inregelen tussen de € 300,- en € 500,- per woning. De klus duurt ongeveer drie tot vier uur en heeft een gemiddelde terugverdientijd van 3 tot 5 jaar.

  Betrouwbaar advies

  Wilt u uw cv-installatie waterzijdig laten inregelen of heeft u andere plannen om uw woning te verduurzamen? Het energieloket Brabant Woont Slim kan u gratis advies geven en betrouwbare aanbieders aandragen. Plan snel een (online) adviesgesprek in via www.brabantwoontslim.nl/spreekuurgrave

  ]]> 2020-12-21T16:43:53 https://www.grave.nl/waterzijdig-inregelen
  <![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over de aangekondigde lockdown]]> Beste Brabanders,

  Wat hadden we met zijn allen gehoopt dit te kunnen voorkomen. Wat hebben we ons best gedaan om dit af te wenden. Maar we kunnen het niet ontkennen: de besmettingscijfers blijven oplopen, de ziekenhuisopnamen nemen nog elke dag toe. Het coronavirus dwingt ons eens te meer tot een pas op de plaats, op misschien wel het moeilijkste moment van het jaar: vlak voor de Kerstdagen. Het kabinet ontkomt er niet aan het stevigste pakket aan maatregelen tot nu toe op te leggen. Wij ontkomen daar niet aan.

  Dat is een hard gelag voor ons allen. Het coronavirus houdt ons nu al maanden in zijn greep. Al maanden staan onze zorgmedewerkers in de frontlinie. Dag in dag uit zorgen zij voor onze dierbaren, zonder dat zij ook maar de kans hebben gehad om op adem te komen van de eerste golf in het voorjaar. Wat daarbij zorgen baart is de toename van het aantal jonge(re) patiënten in het ziekenhuis. Het virus kan iedereen treffen. De reguliere zorg is in het gedrang, er zijn enorme achterstanden. Het moge duidelijk zijn: de zorg moet ontlast worden, de eindeloze toestroom van patiënten moet stoppen. Nu.

  De maatregelen die er nu liggen, hebben op ons allemaal een enorme impact. Het vraagt veel van ons allen, na een toch al intensief jaar. Maar het is geen kwestie van willen, het is een kwestie van moeten. We zien dat mensen soms de randen van de regels opzoeken. Dat is onacceptabel. De cijfers liegen er namelijk niet om: Brabant kleurt diep rood op de kaart.

  Wederom herhalen wij dus onze oproep: hou vol. Ook nu, juist nu. We moeten met zijn allen door de zure appel heen bijten, in de wetenschap dat er licht gloort aan het einde van deze tunnel. Volgend jaar wordt er gestart met vaccineren. Maar ook dan blijft het volgen van de maatregelen van belang. We hopen het virus in 2021 langzaam maar zeker onder controle te krijgen. Maar zover is het helaas nog niet.

  Brabanders,

  Het jaar loopt ten einde. Een jaar dat grotendeels in het teken heeft gestaan van een ongrijpbaar virus, waar wij met zijn allen tegen hebben gestreden. Nu wordt er van ons gevraagd er een extra schep bovenop te doen. Het komt er nu op aan.

  ]]> 2020-12-15T10:21:45 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-de-aangekondigde-lockdown
  <![CDATA[Statement voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s]]> Beste Brabanders,

  De daling van het aantal coronabesmettingen zet niet door. Ook in teveel delen van Noord-Brabant zijn de besmettingscijfers onverminderd hoog. Ondanks de aanscherpingen van de coronamaatregelen, ondanks de inzet van zovelen van u. Dat is een bittere pil voor ons allemaal. Er gloort wel hoop, de geluiden rondom de ontwikkeling van vaccins zijn immers hoopgevend. Maar totdat die vaccins beschikbaar moeten we nogmaals de schouders er onder zetten met elkaar.

  Kort gezegd betekent dat op dit moment: geen massale Sinterklaasvieringen achter de voordeur. Geen vuurwerk verkopen, vervoeren of afsteken. Geen carbid schieten (met uitzondering van het beperkte aantal gebieden in Brabant waar het wel reeds sinds jaar en dag een traditie is).  

  Dit betekent ook en nog steeds: winkel gericht op rustige momenten, doe de noodzakelijke boodschappen alleen, houd 1,5 meter afstand, werk thuis, blijf thuis, was je handen en draag een mondkapje. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de zorg ontlast wordt. Onze zorgmedewerkers verdienen het dat de eindeloze stroom patiënten afneemt en dat ook de reguliere zorg weer kan doorgaan. De zorgmedewerkers verdienen een adempauze. Alleen samen krijgen we corona eronder.

  Laten we ook het einde van dit turbulente jaar anders vieren dan dat we gewend zijn. We willen immers kostte wat het kost voorkomen dat de ziekenhuizen nog meer belast worden dan nu al het geval is. Laten we daarom proberen dit jaar een andere invulling te geven aan de eindejaarstradities. Bijvoorbeeld online, in kleine kring of verspreid over een aantal dagen. Een ‘opoffering nú’ biedt perspectief voor een hoopvol 2021 en dat kunnen we alleen samen!

  ]]> 2020-11-25T09:26:43 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
  <![CDATA[Gladheidbestrijding]]> In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

  Wat kunt u zelf doen

  U helpt de strooiploegen als u de stoep voor uw woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen u dankbaar zijn.

  Strooiroutes

  Wilt u zien hoe de strooiroutes lopen? Op de plattegrond kunt u in het zoekvenster (linksboven) zoeken op adres. De blauwe lijnen op de kaart zijn de strooiroutes. De plattegrond kunt u het beste openen in Firefox, Google Chrome of Safari. Internet Explorer geeft problemen met het openen van het document.

  ]]> 2020-11-20T09:00:00 https://www.grave.nl/gladheidbestrijding
  <![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over aanvullende maatregelen]]> Beste Brabanders,

  Het kan u niet ontgaan zijn: om het coronavirus onder controle te krijgen, zijn er opnieuw aanvullende maatregelen afgekondigd. Na maanden dansen op het koord van aanscherpingen en versoepelingen, moeten we nu opnieuw extra maatregelen treffen. Dat is een hard gelag voor ons allemaal. Het is noodzakelijk om met deze maatregelen de besmettingen terug brengen naar een acceptabel niveau.

  Het aantal besmettingen lijkt enigszins te stabiliseren, maar het zijn er nog steeds veel te veel. Er belanden nog steeds veel te veel mensen in de ziekenhuizen waardoor de acute en reguliere zorg in de ziekenhuizen en in verzorgings- en verpleeghuizen onder grote druk staat. Dit geldt ook voor de werkzaamheden van de GGD en in de zorg en de ondersteuning die vele Brabanders thuis krijgen. Die druk komt door het grote aantal reeds besmette Brabanders waarvan een deel in het ziekenhuis terechtkomt. Voor hen komt de afname in nieuwe besmettingen te laat. Onze zorgmedewerkers staan onder grote druk. De mensen die nog niet eens bijgekomen waren van de eerste coronagolf in de lente moeten nu weer bovenmenselijk prestaties leveren, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een enorme uitval onder deze mensen.

  De aanscherping van de maatregelen is bitter. Met name voor de vele Brabanders die zich al maanden aan de regels hebben gehouden. Maar de ziekenhuizen, de GGD, de verzorgings- en verpleeghuizen én de thuiszorg kunnen het nauwelijks nog bolwerken, reguliere zorg wordt afgeschaald. Het is echt vijf voor twaalf; we moeten nu handelen om nog erger te voorkomen.

  Vergeleken met het voorjaar, lijkt het moeilijker om ons aan de maatregelen te houden. Er zijn ook andere dingen veranderd. Een van die dingen is de steun voor onze zorgmedewerkers. In maart was die er volop. Hoe anders is dat nu. Uit peilingen blijkt dat ruim de helft van de zorgmedewerkers in ziekenhuizen de laatste tijd te maken kreeg met scheldpartijen en dreigementen. Bijna een kwart ondervond zelfs fysiek geweld. Net als de medewerkers van de GGD. Het begrip voor coronamaatregelen neemt af, de frustratie neemt toe, met dit soort gedrag als gevolg. Dit is volstrekt onacceptabel.

  We gaan opnieuw een pittige tijd tegemoet. We moeten weer inleveren, weer terug naar binnen. Dat is misschien wel extra lastig in deze donkere herfstdagen. Maar we hebben geen keus en zullen de klus weer samen moeten klaren. Daarbij vragen wij u om oog te blijven houden voor elkaar, voor de kwetsbare en alleenstaande mensen om u heen. Laten we nogmaals samen de schouders eronder zetten. Met in het achterhoofd de hoop dat we de Kerstdagen kunnen doorbrengen met hen die ons lief zijn.

  Wat zijn de basisregels voor iedereen? Wat betekent 'afstand houden'? Lees meer informatie over de gevolgen voor het dagelijks leven op Rijksoverheid.nl.

  ]]> 2020-11-04T08:38:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-aanvullende-maatregelen
  <![CDATA[College Grave biedt raad begroting 2021-2024 aan]]> Wethouder Financiën Busser: “Begroting en dekkingsplan zorgen samen voor een sluitende begroting 2022-2024”

  Het college van B en W van de gemeente Grave heeft vandaag de Programmabegroting 2021-2024 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad bespreekt deze begroting dinsdag 3 november 2020. Wethouder Financiën Ike Busser: ”We hebben de besluiten die onze gemeenteraad tijdens de behandeling van de Kadernota in juli 2020 heeft genomen verwerkt in deze begroting. Ook het zogenaamde dekkingsplan - waarin we het autonome, niet beïnvloedbare beleid, het mogelijke nieuwe beleid en de ombuigingsvoorstellen hebben opgenomen - maakt onderdeel uit van deze begroting. Onvoorziene omstandigheden daargelaten zorgen begroting en dekkingsplan samen voor een sluitende begroting voor de jaren 2022-2024.”

  Corona

  Niet alleen in financiële zin zijn het zware tijden waarin we nu leven. Burgers, (lokale) overheden, ondernemers, verenigingen: allemaal hebben we te maken met de onzekerheid die de corona-pandemie met zich meebrengt. De nu al merkbare maatschappelijke en economische gevolgen baren ons zorgen. Dit geldt op grotere, macro-economische schaal, maar zeker ook op lokaal niveau en niet in het minst in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Ook voor de gemeente Grave is het nagenoeg onmogelijk om een inschatting te maken van de financiële gevolgen die deze tijd met zich mee gaat brengen.

  Afwegingen

  Net als de overgrote meerderheid van de Nederlandse gemeenten ontkomt ook de gemeente Grave niet aan het maken van lastige afwegingen en mogelijk zelfs ingrijpende keuzes. De druk op onze begroting - met als gevolg van Rijksmaatregelen op het gebied van het sociaal domein - is al jaren voelbaar. Hoewel er ook vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (de VNG) druk wordt uitgeoefend op de Rijksoverheid, is er nog geen reëel perspectief dat vooral de lasten voor het sociaal domein voor de gemeenten worden verlicht. Bijkomende onzekerheid in de nabije toekomst is de nog niet afgeronde discussie over de herverdeling van het gemeentefonds waarbij de (financiële) positie van vooral de kleinere gemeenten mogelijk in het geding is.

  Toekomst

  De bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave houdt de (politieke) gemoederen ook het komende jaar bezig. De twee partnergemeenten waarmee Grave samenwerkt in de Werkorganisatie CGM hebben besloten om per 2022 op te gaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Daarmee eindigt per 31 december 2021 de dienstverlening vanuit CGM aan Grave. In het dekkingsplan heeft het college van B en W de financiële effecten opgenomen die voortkomen uit de onlangs met de gemeente Land van Cuijk i.o. gesloten dienstverleningsovereenkomst (DVO). Deze regeling hebben wij getroffen om de dienstverlening aan de gemeente Grave ook na beëindiging van de gemeenschappelijke regeling van Werkorganisatie CGM per 31 december 2021 te kunnen blijven garanderen.

  Inzien

  Bekijk de volledige Programmabegroting gemeente Grave in de agenda van de Auditcommissie van 12 oktober (agendapunt 7).

  ]]> 2020-10-02T12:21:07 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/college-grave-biedt-raad-begroting-2021-2024-aan
  <![CDATA[Bezoekuur kwetsbare groepen; 11.30 uur – 12.30 uur]]> Sinds zondag 27 september 2020, 18.00 uur, gelden in onze veiligheidsregio aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om kwetsbare mensen meer bescherming te bieden.

  De gemeente Grave heeft daarom per maandag 28 september 2020 een speciaal bezoekuur voor kwetsbare bezoekers ingesteld. Dit bezoekuur geldt voor alle baliediensten. Wilt u het stadhuis bezoeken en valt u in de categorie ‘kwetsbaar’? Maak dan gebruik van dit speciale bezoekuur, van maandag tot en met vrijdag tussen 11.30 en 12.30 uur.

  Afspraak maken voor het speciale bezoekuur

  Wilt u de balie bezoeken en daarbij gebruik maken van het speciale bezoekuur maak dan telefonisch een afspraak via 0486-477277. Er wordt niet gevraagd waarom u gebruik maakt van het speciale bezoekuur!

  Reguliere afspraak maken

  Als u op een ander moment het gemeentehuis wilt bezoeken kunt u gewoon online een afspraak maken.

  Vragen

  Neem voor vragen contact op met ons klant contact centrum via 0486-477277.

  ]]> 2020-09-28T13:16:55 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bezoekuur-kwetsbare-groepen-11-30-uur-12-30-uur
  <![CDATA[Statement voorzitter Veiligheidsregio Brabant - Noord; Afkondiging stijging naar risiconiveau ‘Zorgelijk’]]> Beste Brabanders,

  Het zal u niet zijn ontgaan dat het coronavirus weer om zich heen grijpt. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen neemt toe. En er zijn zelfs weer sterfgevallen te betreuren.

  Als deze trend zich doorzet, zijn we binnenkort weer in de situatie zoals we die zagen in het voorjaar. U herinnert zich de beelden nog; overvolle Ic’s, overwerkt zorgpersoneel, rouwstoeten in de straat, geïsoleerde, wegkwijnende ouderen in verpleeghuizen. Een situatie waar niemand meer naar terug wil. We bevinden ons in een zorgelijke fase. Een fase waarin we alle zeilen bij moeten zetten om het coronavirus eronder te krijgen.

  Maar we kunnen het tij misschien nog keren. Dat kunnen we alleen samen. Het virus verspreidt zich namelijk niet vanzelf. Wij zorgen daarvoor. En wij kunnen en moeten de stijging van het aantal besmettingen omlaag brengen. Thuis, op ons werk, bij de voetbalclub en in de kroeg.

  Door de regering zijn eerder al in delen van ons land maatregelen ingesteld die verdere verspreiding van het coronavirus dienen te voorkomen. Zoals de vervroegde sluitingstijd van horecagelegenheden. Maar ook het verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen binnen en buiten. En de meldplicht voor organisaties van samenkomsten van meer dan 50 personen. Dergelijke maatregelen worden nu ook in onze veiligheidsregio ingesteld. En bij de maatregelen in de horeca roep ik iedere bezoeker op zich als veilige gast te gedragen zodat de horeca veilig open kan blijven. De horeca heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om binnen de richtlijnen het mogelijk te maken dat iedereen veilig kan genieten van een drankje of een hapje. Door de maatregelen lijkt het alsof wij die inspanning niet hebben gezien. Dat is zeker niet het geval. Echter, we staan met elkaar voor de opgave om corona onder controle te houden.

  Daarnaast stel ik nog enkele maatregelen in die specifiek voor onze regio gelden en die betrekking hebben op het beschermen van kwetsbare personen zoals ouderen zoals bijvoorbeeld venstertijden bij overheidsinstanties en andere sectoren. Bekijk hier het overzicht met aanvullende maatregelen in onze regio. Deze maatregelen gaan in vanaf zondag 27 september 18.00 uur.

  Al deze maatregelen voer ik in met pijn in het hart want ik besef dat ze niet prettig zijn. Van de andere kant zijn het maatregelen die de balans houden tussen het tegengaan van verspreiding van het coronavirus en het ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer.

  De laatste tijd zien we in de samenleving meer kritiek op de maatregelen die getroffen worden om het virus tegen te gaan. We horen ook geluiden dat mensen zich bewust er niet meer aan houden.  Ik kan me er alles bij voorstellen dat de maatregelen al lang niet meer leuk zijn. Dat we allemaal uitkijken naar dat moment dat alles weer bij het oude is. Dat moment ligt ook vast weer op termijn in het verschiet. De beste manier om dat te doen, is dat we ons allemaal bewust blijven van de ernst van het coronavirus. Het blijft nodig de maatregelen die we als samenleving kennen, te volgen. Neem ze ter harte, hoe lastig dat soms ook is.

  Gedrag van mensen die zich bewust niet houden aan de maatregelen of zich er tegen keren, daar heb ik geen begrip voor. Een kritische houding mag. Altijd. Dat helpt ons als samenleving verder. Maar neem ook je verantwoordelijkheid in deze samenleving die nu gekenmerkt wordt door de risico’s van het coronavirus. En waar mensen zich bewust niet aan de maatregelen houden, treden we op. We intensiveren de handhaving. De tijd van waarschuwen is daarbij voorbij.

  Ik doe dan ook een dringend beroep op u om de maatregelen na te leven en ook anderen te stimuleren dit te doen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

  ]]> 2020-09-25T19:43:30 https://www.grave.nl/statement-voorzitter-veiligheidsregio-brabant-noord
  <![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over Carnaval]]> Aangepast carnaval in 2021

  Het coronavirus is nog steeds onder ons. Het beheerst nog steeds ons dagelijks handelen en denken over de nabije en verdere toekomst. In deze tijd van het jaar betekent dit dat wij, als voorzitters van de veiligheidsregio's in Noord-Brabant, ons hebben moeten bezinnen op een aantal evenementen, zoals carnaval. Samen, zoals u dat de afgelopen maanden van ons gewend bent.

  Helaas moeten wij vaststellen dat carnaval in Noord-Brabant in 2021 niet gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn te vieren. Grote groepen mensen in kroegen, optochten, dweilorkesten, feesttenten... dat zal niet het beeld van 2021 zijn. Als voorzitters kunnen wij niet besluiten dat carnaval niet doorgaat. Net zoals we niet kunnen besluiten dat Kerstmis niet doorgaat. Wel doen wij een appèl op de creativiteit van onze carnavalsverenigingen.

  Wij staan midden in onze Brabantse samenleving en weten wat carnaval voor velen van u betekent en wat de tradities zijn. Het staat ook in onze agenda's: 40 dagen voor Pasen. Maar de volksgezondheid staat op nummer één. Altijd. Onbetwistbaar. En de noodverordening die op dat moment van kracht is, is leidend. We weten immers niet hoe het coronavirus zich de komende maanden ontwikkelt.

  We zijn en gaan net als de burgemeesters in onze provincie in gesprek met de carnavalsverenigingen en -federatie om hen uit te dagen om met alternatieven te komen. Zoals Sinterklaascomité 's nadenken over hoe de Sint wellicht online of op een andere manier ingehaald kan worden, zo kan er ook met creativiteit naar het vieren van carnaval gekeken worden. Wij nodigen hen uit om uiterlijk begin december met hun plannen te komen, zodat eenieder - van organisator tot uitbater tot carnavalsvierder -  tijdig duidelijkheid heeft op weg naar carnaval 2021.

  We zijn ons er bewust van dat we handelen vanuit de situatie zoals die nu is. We weten niet hoe de situatie over een paar dagen is, over een paar weken, laat staan over een paar maanden. Wij doen daarom wederom een beroep op alle Brabanders: blijf je verstand gebruiken, houd 1,5 meter afstand en houd je aan de bekende hygiënemaatregelen.

  ]]> 2020-09-21T19:51:37 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-carnaval
  <![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant; Houd u aan de regels, want de coronabesmettingen blijven zorgwekkend]]> Beste Brabanders,

  Het is nog geen twee weken geleden dat wij onze zorg uitspraken over het toenemende aantal coronabesmettingen. Die toename gaat helaas onverminderd door. In het westen van het land, maar ook in delen van onze eigen provincie. Tijdens de zomervakantie is het naleven van coronaregels ernstig verslapt. Een zorgwekkende situatie die, als we er samen niet de schouders onder zetten, weer voor volle IC’s gaat zorgen en mogelijk zelfs het terugdraaien van eerder versoepelde regels.

  En dat willen we natuurlijk absoluut niet. Niet voor onszelf, maar zeker niet voor de mensen die de afgelopen maanden tegen het virus hebben gevochten, niet voor de mensen die de vele beperkingen zorgvuldig hebben getrotseerd of voor alle kwetsbaren in ons samenleving. Want meer besmettingen betekent dat zij zich opnieuw moeten isoleren, om niet ongewild het slachtoffer te worden van het coronavirus dat door ons eigen gedrag weer om zich heen grijpt. Bovendien betekenen meer besmettingen ook dat regels die eerder versoepeld werden, mogelijk weer aangescherpt worden.

  Gelet op de ernstige toename van het aantal besmettingen in de privésfeer, heeft het Kabinet opnieuw de dringende oproep gedaan om geen privébijeenkomsten met meer dan 6 gasten te organiseren of te bezoeken, waarbij bovendien de 1,5 meter afstand gegarandeerd moet zijn. Die oproep ondersteunen wij en wij vragen u dan ook met klem om geen feestjes, bbq’s of verjaardagen met grotere groepen thuis of in zaaltjes te organiseren.

  Dit betekent ook dat we u vragen verstandig en verantwoordelijk om te gaan met bijeenkomsten met grotere groepen in gebedshuizen en bij verenigingen. Uiteraard blijft het ook van belang dat we de afstands- en hygiëneregels op drukke plekken, in winkels en op de werkvloer in acht blijven nemen. Hoewel het natuurlijk niet verwonderlijk is dat iedereen na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer wil zien en de normale routines weer wil oppakken, vragen wij u nogmaals dringend hierbij de teugels niet te laten vieren. Het virus is immers nog steeds onder ons en grijpt weer om zich heen

  Wij zijn blij dat het Kabinet ons als regio’s de ruimte geeft om als dat nodig blijkt eigen maatregelen te nemen. Hoewel we de situatie met name in het westelijke deel van onze provincie natuurlijk nauwlettend in de gaten houden, zien wij voor onze provincie op dit moment geen aanleiding voor het invoeren van nieuwe, aanvullende maatregelen. En dat willen we natuurlijk ook niet, dus denk na en neem uw verantwoordelijkheid. Houd afstand, houd rekening met elkaar, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig.

  Gelukkig zijn er in deze zorgelijke periode ook lichtpuntjes. Zo is uit bron- en contactonderzoek van onze GGD’s duidelijk geworden dat door het goede naleefgedrag van bezoekers, alle maatregelen die exploitanten hebben getroffen en het toezicht daarop door het personeel, het aantal besmettingen in de horeca tot een minimum is beperkt gebleven. Dat verdient complimenten, zeker gezien de enorme inzet en investeringen die zijn gedaan. Hou vol!

  Beste Brabanders, blijf uw gezonde verstand gebruiken. Spreek anderen er op aan als zij zich, bewust of onbewust, niet aan de regels houden. Blijf u houden aan de regels:

  Alleen samen krijgen wij corona onder controle!

  ]]> 2020-08-19T10:07:16 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant-houd-u-aan-de-regels,-want-de-coronabesmettingen-blijven-zorgwekkend
  <![CDATA[Nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord]]>

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant – Noord, drs. J.M.L.N. Mikkers, heeft op 8 augustus 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord aangepast en vastgesteld.

  De aangepaste noodverordening treedt in werking per 10 augustus 2020. De voorgaande Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord  is ingetrokken.

  Bekijk hier de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

  Het toezicht op deze noodverordening gebeurt in de gemeente Grave door de bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) in nauwe samenwerking met de politie.

  ]]> 2020-08-10T16:47:15 https://www.grave.nl/nieuwe-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-brabant-noord
  <![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant]]> Alarmerende cijfers over coronabesmettingen

  De besmettingen met corona nemen de afgelopen weken weer ernstige vormen aan. In het westen van het land, maar ook in het westelijke deel van onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal in de privé- en werksfeer zijn opgelopen volgens het RIVM. Op feestjes en bbq’s, in onze gebedshuizen, bij verenigingen, op kantoor, in de supermarkt of op de camping. Niet verwonderlijk, want iedereen wil na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer zien en de normale routines weer oppakken.

  Maar daar zien we nu al tijdens de zomervakantie de gevolgen van en dat baart ons ernstige zorgen. In de naleving van de regels om corona onder controle te houden komt ernstig de klad. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij namelijk corona onder controle. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca en verzorgingstehuizen weer op slot gaan.

  We zijn blij met de ruimte die het Kabinet ons geeft om op regionaal niveau aanvullende maatregelen te nemen als de situatie daar in onze gemeenten om vraagt. We zien gelukkig dat velen zich op drukke plekken in onze gemeenten nog steeds goed aan de regels houden, maar er zijn ook mensen die het soms niet zo nauw nemen met die regels. We zien nog geen aanleiding om daar nu direct aanvullende maatregelen op te nemen voor Brabant. Houd gewoon rekening met elkaar en houd vooral afstand, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig.

  Over wat de door het Kabinet aangekondigde maatregelen betekenen voor de tot nu toe zorgvuldig voorbereide introductieprogramma’s van de universiteiten, hogescholen, middelbaar beroepsonderwijs en studentenverenigingen gaan we met ze in overleg.

  We sluiten ons aan bij de oproep van het Kabinet om op locaties waar het (te) druk is, zoals in de horeca, in attractieparken, in binnensteden of in supermarkten de eerdere getroffen maatregelen en het toezicht daarop weer te intensiveren. Aan ieder die de verantwoordelijkheid heeft over zo'n drukke locatie en ook aan iedereen die zo'n locatie bezoekt de nadrukkelijk oproep: denk na en neem verantwoordelijkheid!

  En verder gaan we de handhaving in onze provincie stevig aanscherpen, op alle terreinen. Daarbij zetten we in op een combinatie van politiemensen en handhavers die er nog strikter dan voorheen op gaan toezien dat feestjes en evenementen in de publieke ruimte, maar zeker ook in de privé-omgeving, veilig en gezond verlopen. De tijd van waarschuwen is echt voorbij!

  Vandaar opnieuw de oproep aan u allen: Verslap niet! En spreek anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol, juist in deze ontspannen vakantietijd. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

  Het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen wij als we ons niet aan de voorschriften houden. Dus laten we samen zorgen dat we het coronavirus eronder krijgen en houden!

  ]]> 2020-08-06T20:06:21 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant
  <![CDATA[Regio Deal Noordoost Brabant laat zien dat samenwerken loont, ook in het Land van Cuijk]]> Kartrekker land van Cuijk Maarten Jilisen: “Leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor Land van Cuijk verder vergroten” “Nu aan de slag met pijlers goed leven, fijn wonen en anders werken”

  Fijn wonen en werken in dorpen en het buitengebied. Vernieuwing en verduurzaming van de landbouw en voedselverwerking. Nieuwe bestemmingen voor lege stallen. Minder leegstand in winkelcentra. Meer groei- en ontwikkelmogelijkheden voor de banen van nu en de toekomst. Dit zijn een paar voorbeelden die mogelijk worden gemaakt door de Regio Deal Noordoost Brabant. Versneld, dankzij de extra investering in onze regio. De komende twee jaar investeren Rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen meer dan 40 miljoen euro extra in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant. Overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners zetten over de hele linie samen de schouders onder 17 regionale projecten. Ook in het Land van Cuijk!

  Aan de slag in het Land van Cuijk

  Ook in het Land van Cuijk wordt de Regio Deal dus actief opgepakt. “Onze regio kenmerkt zich door de vele dorpen en een uitgestrekt platteland”, aldus wethouder Maarten Jilisen, aanspreekpunt voor twee Regio Deal-projecten in het Land van Cuijk. “Het mag voor zich spreken dat we ons als vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben opgeworpen de kar te trekken voor het project Leefbaarheid in de dorpen. Zeker als we zien wat er zoal speelt op dit moment. Denk bijvoorbeeld aan het project Eigen Kweek in het dorp Langeboom of aan het welzijnsproject Een Goei Leven voor het gehele Land van Cuijk. Dit zijn prachtige initiatieven vanuit de samenleving”.

  “Met het programma Leefbaarheid in de dorpen willen we de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze regio verder vergroten. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met onder andere de provincie, de Vereniging Kleine Kernen, Stichting Goei Leven, andere gemeenten zoals Meierijstad, Heusden en Landerd en vele andere (vrijwilligers)organisaties. In dat beeld past ook dat het Land van Cuijk de voortrekker is voor het onderdeel Transformatie van de centra in middelgrote steden. Zowel Boxmeer als Cuijk zijn al jaren actief om hun centrum aantrekkelijk te houden voor zowel inwoners als bezoekers. Leren van elkaar met steden als Oss en Meierijstad kan iedereen helpen om centra aantrekkelijk te houden. “Maar het Land van Cuijk zal ook bij andere onderdelen van de Regiodeal betrokken zijn, zoals de aanpak van stallen en weerbaarheid van het buitengebied”, aldus Maarten Jilisen.

  Groeispurt samenwerking

  “Samenwerken loont!”, reageert een trotse Jack Mikkers, voorzitter van Regio Noordoost Brabant. “Wij zijn een economisch sterke regio, stad en land gecombineerd en hechte sociale verbanden. Tegelijk hebben we het besef dat we ons als regio moeten blijven ontwikkelen. Ook in deze coronatijd is het ons gelukt veel voor elkaar te krijgen. Samen. Dat typeert ons als regio. Binnen en buiten de regio werden bestaande banden aangehaald en nieuwe gesmeed. Ik durf te stellen dat de regionale samenwerking in de afgelopen maanden een groeispurt heeft doorgemaakt. Het is zo duidelijk geworden dat samenwerking loont. In het belang van de inwoners en bedrijven in onze regio willen we deze groei doorzetten, ook na deze Regio Deal.”

  Goed leven, fijn wonen en anders werken

  De partners van de Regio Deal Noordoost Brabant zijn Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, de provincie Noord-Brabant en het Rijk. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten, waterschappen en de provincie leggen zelf zo’n 18 miljoen euro in. Samen met de bijdrage van bedrijfsleven wordt er ruim 40 miljoen euro extra in de toekomst van de regio geïnvesteerd. Binnen de drie pijlers ‘Goed leven, fijn wonen en anders werken’ werken overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners samen in 17 projecten aan de verbetering van de leefbaarheid, verduurzamen van de leefomgeving en meer innovatie en ondernemerschap.

  Nu aan de slag! “Het definitief sluiten van de Regio Deal is een mooi moment”, aldus Jack Mikkers. “Maar nu gaat het belangrijkste beginnen: aan de slag voor goed leven, fijn wonen en anders werken. De 17 projecten staan in de startblokken om van start te gaan. Uiteindelijk moeten deze de leefbaarheid en brede welvaart voor de inwoners van onze regio verbeteren.”

  Over Regio Noordoost Brabant

  Regio Noordoost Brabant is de samenwerking van en door de 17 gemeenten en 2 waterschappen in Noordoost-Brabant. Samen pakken we uitdagingen op die te groot zijn voor een gemeente of waterschap alleen. Bijvoorbeeld omdat ze grenzen overschrijden, te ingewikkeld of te duur zijn. Regio Noordoost Brabant is daar het platform voor.

  www.regionoordoostbrabant.nl

  ]]> 2020-08-06T12:08:01 https://www.grave.nl/regio-deal-noordoost-brabant
  <![CDATA[Ophalen oud papier in centrum van Grave en de Mars stopt]]> 1 augustus stopt de inzameling van oud papier en karton in het centrum van Grave en de Mars.

  Voor de inwoners van het centrum van Grave en de Mars stopt per 1 augustus 2020 de mogelijkheid om het oud papier aan huis aan te bieden. De ophaaldienst rijdt in de week van 27 augustus voor de laatste keer een ronde.

  Dit heeft ook gevolgen voor u als inwoner. Misschien was u ook gewend om uw oud papier en karton altijd aan straat te zetten.  Vanaf 1 augustus vragen wij u vriendelijk  het oud papier niet meer aan de straat te zetten, maar naar een van de onderstaande inzamelplaatsen te brengen.

  Inzamelplaatsen

  U kunt het oud papier inleveren op de volgende plaatsen:

  Waar

  Wanneer

  Bikkelkampplein Grave

  Iedere zaterdag

  09.00 – 12.00 uur

  Mini-milieustraat Grave

  Iedere zaterdag

  09.00 – 13.00 uur

  Bremweg 1 Escharen

  Eerste zaterdag van de maand

  10.00 – 13.00 uur

  Kerkplein Escharen

  Laatste zaterdag van de maand

  08.00 – 12.00 uur

  Julianaplein Gassel

  Derde zaterdag van de maand

  08.00 – 12.30 uur

  Kerkplein Velp

  Laatste vrijdag van de maand

  09.00 uur -18.00 uur

  Natuurlijk kunt u het ook altijd naar de naar de milieustraat in Haps brengen, waar u het papier gratis kunt inleveren. In de overige wijken van Grave blijft de maandelijkse huis aan huis inzameling bestaan. Kijk voor de inzamelmomenten in de overige wijken op de website of Afvalapp.

  Nee-ja en nee-nee sticker

  De hoeveelheid papier kunt u ook verminderen door een sticker op uw brievenbus te plakken. Deze zijn gratis te verkrijgen bij de balie van uw gemeentehuis.

  Informatie over de inzameling van afval

  Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
  Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
  Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
  Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
  Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

  Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

  ]]> 2020-08-06T11:31:45 https://www.grave.nl/ophalen-oud-papier-stopt
  <![CDATA[Pas op voor criminele investeerders]]> Je kunt maar één keer nee zeggen

  Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

  Hoe herken je een criminele investeerder

  Geen weg meer terug

  Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Je kunt maar één keer nee zeggen!

  Wat kun je doen

  Doe melding

  Vertrouw je het niet? Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

  Klik op de afbeelding voor de infografic (PDF)

  Flyer pas op voor criminele investeerders

  ]]> 2020-07-23T10:45:43 https://www.grave.nl/pas-op-voor-criminele-investeerders
  <![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant; Wake-up call]]> Beste Brabanders,

  De besmettingen met corona nemen toe. Ook in onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal binnenshuis zijn opgelopen volgens het RIVM. In contacten met familie, vrienden, op kantoor. Dit baart ons zorgen.

  De Brabantse aard is die van gezelligheid en sociaal contact. De laatste maanden hebben wij echter bewezen dat ons gezond Brabantse verstand overheerst. Wij hebben hier in Brabant laten zien hoe je het coronavirus de kop in drukt. En daar komt nu de klad in. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij corona onder controle.

  Laten we met elkaar de controle niet verliezen. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca, verzorgingstehuizen etcetera weer op slot gaan.

  Vandaar opnieuw met klem de oproep aan u allen: verslap niet! En spreek ook anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol. Ook in deze vakantietijd. Ook na al die weken. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

  Wij hebben geen glazen bol. Wij weten niet hoe het virus zich de komende weken gaat ontwikkelen. Wij weten niet hoe de situatie in Brabant en in Nederland over twee weken of twee maanden is. Wij weten wel dat de ontwikkeling van de laatste week zich niet moet doorzetten.

  ]]> 2020-07-23T08:26:12 https://www.grave.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant-wake-up-call
  <![CDATA[Noodverordening COVID-19 geactualiseerd]]> De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant – Noord, mw. drs. W.J.L. Buijs – Glaudemans, heeft op 14 juli 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord aangepast en vastgesteld.

  De aangepaste noodverordening treedt in werking per 15 juli 2020. De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord van 1 juli 2020 wordt ingetrokken.

  In de nieuwe noodverordening zijn enkele verduidelijkingen aangebracht met betrekking tot de afstandsnorm, het bedrijfsmatig personenvervoer, het toegangsbeheer voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg en de placering voor sauna en wellness.  

  Klik hier voor de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord

  ]]> 2020-07-15T11:36:17 https://www.grave.nl/noodverordening-covid-19-geactualiseerd
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  Als college kijken we met een goed gevoel terug op de afgelopen 3 maanden. We hebben alle zeilen bijgezet om u als ondernemer door deze periode heen te helpen. Maar we zijn nog niet klaar. Er zijn namelijk nog steeds branches die niet of niet volledig aan de slag zijn. Ook daar moeten we oog voor blijven houden.

  Daarnaast hebben we nog geen volledig beeld over de gevolgen die ons nog te wachten staan. Samen met het Economisch Platform Grave hebben we daarom besloten een ondernemersenquête te versturen om de vinger aan de pols te houden. De eerste zestig reacties waren na drie dagen al binnen. Heel fijn, want op deze wijze kunnen we in blijven spelen op de actualiteit en u zo goed mogelijk blijven ondersteunen. Heeft u de enquete nog niet ingevuld? Dan zien wij uw reactie uiteraard nog graag tegemoet.

  Via deze weg blijven wij u informeren over de laatste ontwikkelingen. Ook de komende tijd.

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Anja Henisch, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-07-03T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-06-07/voorwoord
  <![CDATA[Beste ondernemer,]]>

  ]]> 2020-07-03T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-20-11/voorwoord
  <![CDATA[7 juli 2020 Digitale bijeenkomst voorlopig ontwerp Graafsche Raam]]> Benieuwd hoe het gebied rondom de Graafsche Raam mogelijk ingericht gaat worden? Hoe het er straks uit kan gaan zien tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave?

  Digitale Bijeenkomst

  Op dinsdag 7 juli 2020 organiseert waterschap Aa en Maas vanaf 19.30 uur een digitale bijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden. Tijdens deze digitale bijeenkomst wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Via een live chat kunnen deelnemers vragen stellen. Volg de digitale bijeenkomst op 7 juli 2020 via de projectensite Graafscheraam op www.aaenmaas.nl.

  Verhinderd

  Mocht u er niet bij kunnen zijn, dan is de presentatie vanaf 8 juli 2020 terug te kijken via www.aaenmaas.nl.

  ]]> 2020-07-02T13:20:47 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/7-juli-2020-digitale-bijeenkomst-voorlopig-ontwerp-graafsche-raam
  <![CDATA[Gezamenlijk statement Veiligheidsregio over nieuwe ontwikkelingen]]> Beste Brabanders,

  Zojuist sprak onze minister president ons, voorlopig voor het laatst op deze manier, toe over de ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus. Hij kondigde verregaande versoepelingen van de regels aan, die effectief zijn vanaf 1 juli 2020 Voor een volledig overzicht van wat er vanaf die datum precies verandert, kunt u kijken op de site van de rijksoverheid.

  Wij hebben aangedrongen op meer ruimte, meer mogelijkheden in de zomer. Het Kabinet benoemt dit als “door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar“. Om de vakantieperiode een gevoel van rust, van vakantie in eigen land te hebben, was een versoepeling nodig. In het (openbaar) vervoer, in de hoeveelheid mensen die bij elkaar mogen zijn. In Brabant gaan we samen meer mogelijk maken! Natuurlijk met in achtneming van de bekende basisregels: 1,5 meter afstand, vermijd drukte, bij klachten blijf je thuis en laat je je testen, hoesten en niezen in de elleboog en blijf die handen wassen.

  Er zijn ruim vier maanden verstreken sinds de eerste coronabesmetting in Nederland, in onze provincie om precies te zijn. We hebben het eerder gezegd en zeggen het weer: wij als Brabanders hebben ons van onze beste kant laten zien. Wij waren de eersten in Nederland die de intelligente lockdown in gingen en hebben weer eens getoond waar onze provincie zo groots in is. Wij Brabanders zijn saamhorig, zien om naar elkaar en zetten er gezamenlijk de schouders onder. Dat hebben we de afgelopen maanden vaak heel concreet in de praktijk kunnen zien. Van pannetjes soep voor de deur van de buurman tot muzikale optredens in de tuin van verzorgcentra. We hebben het met elkaar gedaan. Laten we dit proberen vast te houden, dit blijft immers nodig ook nu de intelligente lockdown meer en meer op een slimme manier wordt afgeschaald.

  Hoewel het door de versoepelingen misschien niet meer zo voelt: we zijn er nog niet. Het virus is er nog steeds, er worden nog steeds besmettingen geconstateerd en er belanden nog steeds mensen op onze ic's. En wij zien dat het een worsteling is voor velen. Aan de ene kant ervaren we weer enige mate van 'normaal' in ons dagelijks leven. Anderzijds moeten we constateren dat er mensen geconfronteerd worden met de soms verstrekkende gevolgen van de afgelopen maanden.

  Wij roepen alle Brabanders dan ook op nog steeds vol te blijven houden, ook als u het lastiger vindt worden om dat onder deze veranderende omstandigheden te blijven doen. Blijf dat Gezonde Brabantse Verstand gebruiken.

  ]]> 2020-06-25T08:58:10 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gezamenlijk-statement-veiligheidsregio-over-nieuwe-ontwikkelingen
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  Ook in de gemeente Grave merken we dat we steeds meer op weg zijn naar het "nieuwe normaal". Op de weg naar en van de gemeente Grave is de "bedrijvigheid" weer flink aan het toenemen. Dat neemt niet weg dat we nog steeds alle zeilen bijzetten om u te ondersteunen daar waar mogelijk.

  De gevolgen van de coronacrisis zijn voor sommige ondernemers immers groot. De gemeente Grave wil weten welke invloed de coronacrisis heeft op uw bedrijf en in hoeverre de maatregelen van de rijksoverheid daarbij helpen. Wij hebben een digitale enquête opgesteld welke wij u binnenkort doen toekomen. Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête en overige onderzoeken, bekijkt de gemeente wat zij de komende tijd kan doen om ondernemers nog verder te ondersteunen en faciliteren.

  Uiteraard gaan de reguliere zaken bij de gemeente ook gewoon door. Zo merken we bijvoorbeeld dat de bouwaanvragen niet teruggelopen zijn. Ook mogen we weer nieuwe initiatiefnemers in het centrum verwelkomen. De verschillende belangenverenigingen zetten zich in om u als ondernemer te ontlasten en verschillende acties in gang te zetten. Daar zijn we trots op. Zo maken we namelijk samen het verschil!

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Anja Henisch, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-06-17T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-22-06/voorwoord
  <![CDATA[Hulp en contact bij eenzaamheid]]> Het kabinet roept Nederlanders op om sociaal contact zo veel mogelijk te mijden vanwege het coronavirus. Voor veel mensen is het plotselinge 'sociaal isolement' door het coronavirus best lastig. Het is vooral belangrijk dat we daarom een beetje op elkaar letten. Als u klachten heeft wordt het u ten sterkste afgeraden op bezoek te gaan. Maar gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden om op elkaar te letten.

  Heeft u zelf behoefte aan contact? Landelijk en lokaal zijn er verschillende initiatieven waar u contact mee kunt opnemen voor een praatje of voor advies.

  Hulpvorm

  Vorm van contact

  ANBO hulplijn

  De speciale telefoonlijn van het ANBO is bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur.

  0348-466666

  Corona Quarantaine Contact van de KRO-NCRV

  Samen met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, brengt de KRO-NCRV mensen samen via het Corona Quarantaine contact.

  Meer informatie vind u op de website www.kro-ncrv.nl/corona.

  www.kro-ncrv.nl/corona

  Corona Loket

  Als je angstig, gestrest of somber bent vanwege het coronavirus kan je tussen 8.30 en 17.00u bellen.

   

  020-2444888

  Hulplijn voor Mantelzorgers in Covid19 crisis

  Als mantelzorger wil je natuurlijk weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare dierbare. Wat kan wel en wat kan niet?

  Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgelijk.nl/mantelzorg-en-coronacrisis/.

  088-5054331

  Jongeren Appke

  Jongeren kunnen dagelijks tussen 9.00 en 21.00u contact opnemen met een jongerenwerker met alle vragen via whatsapp.

  06-20260829

  Mooiland Kletslijn

  Mooiland heeft de kletslijn opgezet voor mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. Medewerkers van Mooiland nemen twee keer per week telefonisch contact op. Voor meer informatie kunt u mailen naar kcc@mooiland.nl met in de titel: Kletslijn.

  kcc@mooiland.nl

  Online platform

  Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Juist nu is het belangrijk dat onze inwoners elkaar weten te vinden. Als gemeente ondersteunen wij een digitaal platform dat speciaal voor deze situatie is opgezet. Met de website www.samengrave.nl is er een centraal punt waar iedereen tijdens de coronacrisis een hulpvraag kan plaatsen of een aanbod kan doen om mensen te helpen.

  www.samengrave.nl

  Rode Kruis hulplijn

  De Rode Kruis hulplijn kan gebeld worden bij behoefte aan een luisterend oor, advies of extra hulp omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit.

  De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

  070-4455888

  Sociom Maatschappelijk werk

  Stress, gevoelens van eenzaamheid of andere problemen in het dagelijks leven zoals boodschappen, medicijnen, een praatje of eenzaamheid voor zichzelf of anderen. Maatschappelijk werk van Sociom is op werkdagen bereikbaar via het centrale
  telefoonnummer .

   0485-700500

  Zilverlijn Nationaal Ouderenfonds

  De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via de website www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn of door te bellen.

  ]]> 2020-06-08T12:53:00 https://www.grave.nl/corona-hulp-contact-eenzaamheid
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  Het is fijn om te melden dat vanaf 1 juni 2020 de versoepeling van de maatregelen van start is gegaan. De verschillende vraagstukken die daarbij op u en ons afkwamen zijn praktisch en creatief opgepakt.

  We zien dat de Graafse Ondernemers niet bij de pakken blijven neerzitten en er flink de schouders onder zetten om nieuwe wegen te vinden in deze “crisistijd”, zoals het een ondernemer betaamt. Wij zijn trots op u dat u in een dergelijke situatie de zaken zo voortvarend, binnen de mogelijkheden en vaak ook gezamenlijk blijft oppakken. Chapeau!

  Vorige week heb ik de raad van Grave geïnformeerd over de ondersteuning die wij als gemeente aan u geven. In de afgelopen weken hebben we ernaar gestreefd dit zo goed mogelijk voor u te kunnen doen. Nu er andere tijden aanbreken, stoppen we daar niet mee. Op korte termijn vragen we samen met de belangenverenigingen u naar uw ervaringen en behoeften voor de komende tijd. We zien uw reacties graag tegemoet om u ook in de komende periode zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Anja Henisch, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-06-03T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-08-06/voorwoord
  <![CDATA[Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten]]> Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

  Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

  ]]> 2020-05-28T08:55:20 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vanaf-1-juni-testen-mogelijk-voor-iedereen-met-milde-klachten
  <![CDATA[Stop criminele weldoeners in de horeca]]> Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar je loopt een groot risico als er vervolgens dit soort illegale activiteiten in jouw zaak plaatsvinden.

  Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

  Ongevraagd contact

  Komen er mensen ongevraagd jouw horecazaak binnen of nemen ze telefonisch contact met je op?

  Investeerders

  Wil je gaan samenwerken met een investeerder of jouw bedrijf verkopen?

  verdachte situaties

  En als je het niet vertrouwt?

  Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem of via 0800-7000.

  Infografic

  Bekijk hier de infografic Pas op voor criminele investeerders in de horeca (PDF).

  ]]> 2020-05-26T16:26:31 https://www.grave.nl/stop-criminele-weldoeners-in-de-horeca
  <![CDATA[Statement regioburgemeesters]]> Beste Brabanders,

  Zojuist heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven waaruit blijkt dat wij een volgende fase zijn ingegaan in het onder controle krijgen van het coronavirus. In Noord-Brabant zijn wij hier nu ruim 2 maanden mee bezig en als voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s willen wij allereerst zeggen: dank voor uw inzet, dank voor het opvolgen van de richtlijnen, dank voor het volhouden. U heeft de rest van het land vanaf februari het juiste voorbeeld gegeven, daar mogen we met zijn allen trots op zijn.

  Maar ook wij hebben gezien dat onze samenleving steeds meer begint te piepen en knarsen door de beperkende maatregelen. Daarom zijn wij blij met de ruimte die het kabinet nu biedt. Tot het najaar komt er lucht en perspectief, voor onze economie en ons maatschappelijk leven. Dat deze versoepeling nu kan, is mogelijk geworden door de inzet van ons allen. Doordat wij ons aan de richtlijnen houden die wij vanuit het RIVM hebben gekregen. Maar we zijn er nog niet. Het virus is nog niet onder controle.

  Het is dus van het grootste belang dat wij, ook in deze volgende fase van de aanpak van de coronacrisis, ons ervan bewust zijn dat het volgen van de richtlijnen cruciaal blijft. Zeker nu er wat meer bewegingsruimte komt. De belangrijkste richtlijnen zijn:

  Het volledige pakket aan maatregelen kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

  Met elkaar moeten we gaan zoeken naar hoe we de nieuwe 1,5 meter-samenleving vorm kunnen gaan geven. Het gaat erom dat we een balans gaan vinden. Het is  een zaak van voortdurend toetsen aan de hand van feiten en cijfers en waar nodig: bijsturen. Dat betekent dat strengere maatregelen niet uitgesloten zijn. Het kabinet biedt perspectief in de fasering, en tijdens elke fase is het meten en testen om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw teveel corona patiënten moeten opnemen.

  Beste Brabanders, ook in deze nieuwe fase van de coronacrisis zetten wij er met elkaar de schouders onder. Want alleen op die manier krijgen we het virus er onder.

  ]]> 2020-05-06T20:06:24 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-regioburgemeesters
  <![CDATA[Nieuwe basisregels vanaf 11 mei 2020]]> Stap voor stap - wat kan wanneer?

  Vanaf maandag 11 mei 2020 geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

  Bekijk hieronder het overzicht van de maatregelen.

  ]]> 2020-05-06T19:45:02 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-basisregels-vanaf-11-mei-2020
  <![CDATA[Noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19, 29 april 2020]]> De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op 29 april 2020 een noodverordening afgekondigd ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19.

  Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder.

  Bekijk hier de noodverordening (PDF).

  ]]> 2020-05-04T09:28:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-ter-voorkoming-van-verdere-verspreiding-van-het-coronavirus-covid-19,-29-april-2020
  <![CDATA[Statement Veiligheidsregio's Brabant over recreatief nachtverblijf]]> Beste Brabanders,

  De coronacrisis blijft veel van ons als samenleving vragen. Van u als inwoner, en ook van bedrijven, organisaties en stichtingen. Wij ervaren dat er behoefte is aan iets meer bewegingsvrijheid. Omdat de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, kijken we als Veiligheidregio's ook naar de mogelijkheden om sommige maatregelen te versoepelen. Daarom is via een nieuwe noodverordening besloten om vanaf 29 april 2020 het verbod op recreatief nachtverblijf op te heffen.

  Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.

  Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden:

  Brabanders, als voorzitters van de Veiligheidsregio's waarderen wij de manier waarop u de regels met het mooie weer van de afgelopen weken heeft nageleefd. Het doet ons goed om te zien dat u de discipline opbrengt om u aan de landelijke en regionale maatregelen te houden. Samen geven wij steeds meer vorm aan de 1,5 meter samenleving, die nodig is om de verspreiding van dit virus een halt toe te roepen.

  We zijn er nog niet. We bekijken in kleine stapjes elke keer opnieuw wat er mogelijk is. Met oog voor de gezondheidssituatie in ons land, maar zeker ook met oog voor de sociale effecten van de maatregelen voor u. Dat vraagt om een lange adem. Samen zijn we gekomen tot waar we nu staan en zo gaan we ook verder. Samen gaat het ons lukken om het virus te verslaan. Hou vol.

  ]]> 2020-04-30T08:35:49 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-veiligheidsregio-s-brabant-over-recreatief-nachtverblijf
  <![CDATA[Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s]]> Beste mensen,

  Als deze Goede Vrijdag een voorbode is, dan gaan we een prachtig Paasweekend tegemoet. ik vertrouw erop dat u dit weekend zoveel mogelijk thuisblijft, afstand houdt als u toch van huis gaat en uw handen regelmatig wast. Hou vol!

  Bij overtredingen van de maatregelen, zeker op hotspots waar het te druk is, handhaven we direct en delen we boetes uit.

  Pasen is een feest van hoop, óók dit jaar. Omdat u in grote getale gehoor geeft aan de maatregelen tegen het Coronavirus kunnen we er met elkaar op hopen dit virus er samen onder te krijgen.

  Dus als u paaseitjes gaat verstoppen, doe dat alleen met uw eigen gezin in uw eigen tuin. Nuttig de paasbrunch niet met elkaar of bedenk een leuke, digitale variant.

  Kwetsbare mensen kunnen juist nu onze Paaswensen gebruiken. Zoek contact met ze, maar doe dat op een afstand. Door te bellen, te appen, te zoomen of te skypen. Het maakt Paaswensen niet minder waardevol en wel zo veilig.

  Hou vol! Samen krijgen we Corona eronder!

  Jack Mikkers: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

  Theo Weterings: voorzitter Veiligheidsregio Brabant Midden- en West-West

  John Jorritsma: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

  ]]> 2020-04-10T17:00:43 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/paasboodschap-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
  <![CDATA[Samenwerken, omdenken en zorgen voor elkaar - #DASLIEF]]> Geweldig om te zien hoe Brabanders niet bij de pakken neer gaan zitten maar hartverwarmende acties op poten zetten om elkaar de coronacrisis door te helpen. Brabanders die, nu meer dan ooit, doen waar we in Brabant goed in zijn. Laat u inspireren ! Hierbij een greep uit alle mooie, bijzondere maar vooral hartverwarmende initiatieven.

  ]]> 2020-04-10T07:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/samenwerken.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/samenwerken,-omdenken-en-zorgen-voor-elkaar-daslief
  <![CDATA[Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit]]> Het kabinet heeft op 7 april 2020 aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.

  Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie en uitbreiding van de SBI-codes op www.rijksoverheid.nl.

  ]]> 2020-04-09T13:03:11 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit
  <![CDATA[Burgemeesters positief over houding inwoners]]> De burgemeesters van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert zijn positief over de manier waarop hun inwoners zich ook het afgelopen weekend weer hebben gehouden aan de RIVM-richtlijnen. Ondanks het mooie weer hield nagenoeg iedereen zich aan de regels.

  Compliment

  Op basis van de sinds 28 maart 2020 in de drie gemeenten geldende noodverordening, is ook het afgelopen weekend door gemeentelijke Boa’s en politie gecontroleerd op de naleving van de landelijk geldende RIVM-richtlijnen. “Enkele uitzonderingen daargelaten is het weekend goed verlopen”, aldus burgemeester Antoine Walraven van Mill en Sint Hubert. “Op een paar locaties in de drie gemeenten werd een waarschuwing gegeven aan jongeren die met een te grote groep samenkwamen. Daarnaast zijn er een paar waarschuwingen uitgedeeld aan mensen die onvoldoende afstand hielden. Maar deze waarschuwingen werden door de betreffende personen zonder problemen opgevolgd. Al met al verdienen onze inwoners een groot compliment.”

  Ook locoburgemeester Anja Henisch van Grave is positief: “De richtlijnen zijn goed nageleefd. Het was relatief rustig op straat en in de natuurgebieden. We hebben daarom geen extra maatregelen hoeven treffen, zoals boetes, afzettingen of afsluitingen. Onze inwoners realiseren zich de ernst van de situatie en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.”

  Volhouden

  Met het paasweekend voor de deur vragen de burgemeesters hun inwoners om deze lijn door te trekken en vol te houden.

  “Het zijn ongewone tijden, met ongewone maatregelen”, aldus burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk. “Alleen samen kunnen we deze crisis de baas. Het komend paasweekend is als het ware een nieuwe graadmeter. We moeten het met z’n allen volhouden.” Ook tijdens het komende paasweekend - dat zoals het er nu naar uitziet gepaard zal gaan met mooi weer - controleren Boa’s en politie op naleving van de richtlijnen.

  Burgemeester Walraven: “Blijf dus ook komend paasweekend zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of als je iemand zorg verleent. Samenkomsten van drie personen of meer zijn nog steeds verboden. Wie zich daar niet aan houdt kan een boete van 400 euro krijgen.”

  Locoburgemeester Henisch van Grave: “We begrijpen dat deze crisis echt veel vraagt van ons allemaal. Het is een gevoel van met de kiezen op elkaar steeds weer bij de les blijven. Soms zijn mensen de maatregelen even 'vergeten', maar over het algemeen kunnen we dus positief zijn. En dat is inderdaad een compliment waard.”

  Burgemeester Hillenaar van Cuijk: “Ik vind eigenlijk dat het geweldig gaat als ik kijk naar de houding van onze inwoners. Het beeld is over het algemeen dat mensen zich realiseren hoe belangrijk het is om zich aan de maatregelen te houden. Hopelijk blijft dat zo. Want alleen samen krijgen we het Coronavirus onder controle.”

  Ook komend paasweekend controles door gemeentelijke Boa’s en politie

  ]]> 2020-04-07T16:08:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/burgemeesters-positief-over-houding-inwoners
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  Ook deze week ontvangt u een nieuwsbrief vanuit uw gemeente. Wij willen u actief blijven informeren over de lokale, regionale en landelijke ondernemersregelingen rond de Coronacrisis. Maar ook aandacht geven aan initiatieven die kunnen bijdragen om zo goed mogelijk door deze tijd heen te komen of straks, als er weer een versoepeling van regels komt, een goede start te maken en de economie weer zo snel mogelijk op gang te krijgen.

  Samen slaan we ons hier doorheen!

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Anja Henisch, wethouder Economie

  Vragen? Ga naar Ondernemersloket

  ]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-20-04/voorwoord
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  De persconferentie van de minister-president van vorige week  is door eenieder verschillend ontvangen. Duidelijk is dat we nog steeds samen de volksgezondheid voorop moeten zetten en de strijd aan moeten blijven gaan tegen het coronavirus. Ondertussen maken we ons klaar voor de ander-halve-meter maatschappij. Allerlei campagnes worden ontwikkeld en bedrijven worden klaargemaakt om straks weer te kunnen starten in de ander-halve-meter economie.

  Blijft u vooral lokaal inkopen doen! Steun de winkeliers, zodat we een bruisend centrum of gezellige buurtwinkel samen in leven houden. Het zijn deze ondernemers die veelal de festiviteiten in onze gemeente sponsoren. Nu kunt u iets terugdoen voor hen. Raadpleeg uw brancheverenigingen en organisaties als VNO-NCW, MKB Nederland en het KvK Coronaloket om alle kennis en geboden hulp, die u mogelijk nodig heeft, tot u te nemen. Ook uw gemeente wilt u zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen. Ons ondernemersloket staat klaar om u vragen en verzoeken te beantwoorden. 

  Samen slaan we ons hier doorheen! Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Anja Henisch, wethouder Economie

  Vragen? Ga naar Ondernemersloket

  ]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-27-04/voorwoord
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  We zijn nu al weer enkele weken verder in de strijd tegen het coronavirus en kunnen al spreken van verschillende succesvolle ondernemersacties in deze crisisperiode in gemeente Grave. De verschillende belangenverenigingen zetten zich enorm in met hun acties richting haar leden om samen deze crisis het hoofd te bieden. Ook Pasen staat al weer voor de deur. Normaal voor veel ondernemers een moment om een hele goede omzet te behalen of juist een tijd van bezinning, samen met het gezin, te hebben. Maar ook deze gewoonte is in deze crisis niet gewoon. Er zijn nu wel andere zaken die aandacht nodig hebben en we worden op dit moment zo opgeslokt door de waan van de dag, dat het deze periode in het jaar haast doet  vergeten.  

  Niet alleen in uw bedrijf worden nu alle zeilen bijgezet. Ook bij de gemeente is dat het geval. Onze teams staan u nu graag terzijde en zetten de schouders er flink onder. Inmiddels zijn er voor gemeente Grave honderden aanvragen afgehandeld. Ook is het werken op afstand voor een gemeente geen dagelijkse kost. Toch is dat binnen de organisatie heel snel opgepakt om de dienstverlening van de gemeente goed overeind te houden en u zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde middelen. We blijven als gemeente onze faciliterende rol pakken, zodat we lokaal ons steentje kunnen bijdragen. In deze nieuwsbrief treft u meer lokale acties aan, die u kunnen helpen deze crisis door te komen.

  Ik wens u veel sterkte en houd uzelf en uw naasten gezond. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.  

  Anja Henisch, wethouder Economie

  ]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-13-04/voorwoord
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  Door het coronavirus is ook in gemeente Grave het leven in een rap tempo veranderd. Dit betekent veel voor onze inwoners en onze bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren. Voor u hebben we in de afgelopen weken klaar gestaan om vragen te beantwoorden en te kijken waar we u met bestaande of nieuwe regelingen kunnen ondersteunen. Inmiddels hebben we als gemeente ruim 800 aanvragen ontvangen. Een team van medewerkers staat voor u klaar om deze crisis in goede banen te leiden en te zorgen dat we samen deze crisis doorkomen. In deze nieuwsbrief vindt u de doorverwijzing naar de landelijke en lokale regelingen waar u gebruik van kunt maken en waar we u als gemeente mee ondersteunen. Onze website wordt steeds bijgewerkt met de laatste maatregelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen deze crisis het hoofd kunnen bieden, door elkaar te helpen waar mogelijk, flexibel te zijn en ondernemerschap in te zetten. Ik wens u veel sterkte en hou uzelf en uw naasten gezond. Samen gaan we deze periode door.  

  Anja Henisch, wethouder Economie

  ]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-coronacrisis/voorwoord
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

  Beste ondernemers van gemeente Grave,

  Met de versoepeling van de maatregelen komen er weer verschillende vraagstukken op u als ondernemer af. Als gemeentelijke organisatie streven we er naar om hier praktisch mee om te gaan, zonder de gezondheidsrisico’s uit het oog te verliezen. Veel creatieve oplossingen worden binnen onze gemeente bedacht om toch weer zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Enkele branches hebben het erg zwaar, ook hier hebben we oog voor. Samen met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Grave zijn wij bijvoorbeeld in nauw overleg om te kijken welke mogelijkheden er voor de horeca ondernemers zijn. Ook voeren wij intensief gesprekken met de ondernemende leden van het Economisch Platform Grave. Samen bundelen we krachten en zoeken wij de verbinding met ondernemend Grave. Samen slaan we ons hier doorheen!

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Anja Henisch, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-04-02T17:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-18-05/voorwoord
  <![CDATA[Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april]]>

  Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederlandworden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

  Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

  De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

  Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

  Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

  Alleen samen krijgen we corona onder controle.

   

  ]]> 2020-03-31T19:41:42 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/het-kabinet-heeft-vandaag-besloten-dat-alle-coronamaatregelen-in-nederland-worden-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
  <![CDATA[Sociale platforms voor coronahulp opgericht]]> Hulp bieden of hulp vragen? Ga naar www.samengrave.nl.

  Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Zij kunnen het huis niet meer uit omdat er iemand ziek is en hebben bijvoorbeeld hulp nodig. Tegelijkertijd ontstaan er initiatieven van mensen die graag een ander helpen. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert hebben met Sociom een platform opgesteld waar hulpvragen en aanbod van hulp bij elkaar komen.

  Grote betrokkenheid

  Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op social media. Het is goed om te zien dat inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van de reguliere vrijwilligers vallen echter zelf in de kwetsbare doelgroep, dus de betrokken organisaties hebben als doel om samen te proberen om juist deze doelgroep te ontzien.

  Digitaal platform

  Met een digitaal platform kunnen alle initiatieven op een plek samenkomen en wordt voorkomen dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk dat inwoners elkaar goed weten te vinden. Daarom zijn vier nieuwe platforms opgericht: www.samensintanthonis.nl, www.samencuijk.nl, www.samengrave.nl en www.samenmillensinthubert.nl. In Boxmeer is bewonersplatform www.onsthuus.nl al langer actief. Op deze platforms kan iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om andere mensen te helpen. Ook (vrijwilligers)organisaties kunnen hier informatie over hun aanbod en/of diensten delen.

  Help het platform te vinden en te gebruiken

  Niet iedereen is digitaal vaardig en weet dit platform te vinden. Daarom wordt ook de omgeving opgeroepen om mensen te helpen met het plaatsen van een verzoek of het zoeken binnen het aanbod.

  Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het toch niet lukken, dan kunnen mensen contact opnemen met welzijnsorganisatie Sociom. Zij helpen graag verder en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0485–700500 of via e-mail info@sociom.nl

  Medewerker sociaal platform zwaait naar oudere eenzame dame op haar balkon

  ]]> 2020-03-27T15:14:46 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sociale-platforms-voor-coronahulp-opgericht
  <![CDATA[Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert: Uitstel betaling gemeentelijke belastingen]]> Landelijk kunnen ondernemers en zzp-ers een beroep doen op (inkomens)ondersteuning. Maar ook lokaal willen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de helpende hand bieden. Bent u als ondernemer of zzp-er in  financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis, dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

  Bij uitstel van betaling kunt u denken aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclamebelasting en toeristenbelasting.

  Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dien dan uw verzoek in:

  ]]> 2020-03-26T12:38:59 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/cuijk,-grave,-mill-en-sint-hubert-uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
  <![CDATA[Uitwerking van de landelijke maatregelen van 23 maart 2020]]> Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

  U kunt hier de verdere uitwerking van deze landelijke maatregelen lezen.

  ]]> 2020-03-25T11:04:55 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/uitwerking-van-de-landelijke-maatregelen-van-23-maart-2020
  <![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord- Brabant]]> Zojuist om 19.00 uur op 23 maart is er een persconferentie geweest vanuit de rijksoverheid over de maatregelen tegen het coronavirus. Als voorzitters van de Veiligheidsregio's in Noord-Brabant hebben wij kennisgenomen van de aanscherping van de maatregelen zoals die op 15 maart jl. zijn afgekondigd door de Minister-President.

  Wij zijn van mening dat de aanscherping een goede zaak is en helaas ook hoognodig. Ook wij hebben dit weekend met verontrusting gekeken naar de beelden van mensen die er in groten getale erop uit trokken, waarbij de voorschriften waar het gaat om afstand houden tot elkaar, nauwelijks werden nageleefd. Onacceptabel gedrag waarmee mensen aantoonden niet voldoende doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Dit is het moment waarop wij als samenleving als een moeten optrekken, om zo de kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen.

  De nieuwe en aangescherpte maatregelen luiden:

  Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van een lange adem. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen.

  Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)

  Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)

  Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)

  ]]> 2020-03-23T21:19:03 https://www.grave.nl/grave.net?id=14423
  <![CDATA[Persconferentie 23 maart: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen]]> Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

  Lees hier naar de aanvullende landelijke maatregelen van de Rijksoverheid.

  Infografic over aangescherpte corona maatregelen

  ]]> 2020-03-23T20:09:43 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/persconferentie-23-maart-aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
  <![CDATA[Burgemeester Roolvink: Zorgen kan ik niet wegnemen, u helpen misschien wel]]> Op 16 maart jongstleden richtte ik me op een ongebruikelijke wijze tot u. Vandaag doe ik dat opnieuw.

  Was dat op 16 maart nog niet het geval, inmiddels, 22 maart, kent ook de gemeente Grave diverse inwoners die besmet zijn met het coronavirus en die ziek zijn. Langs deze weg wens ik hen van harte beterschap. Helaas, er zullen nog meer zieken bijkomen, dat is de realiteit. Eerst was het nog gebruikelijk maar nog voor dat in Grave de eerste besmetting werd geconstateerd hield de GGD op met daarover de burgemeesters te informeren. Namen worden vanwege de grote drukte niet meer doorgegeven. Ik weet dus niet wie er in onze gemeente ziek is. Daarom; bent u ziek - of kent u iemand die ziek is - en vindt u het prettig als ik even contact met u opneem, bel dan naar het bestuurssecretariaat van de gemeente Grave, 0486-477260. Zodra de gelegenheid zich dan voordoet, neem ik contact op.

  Nu het aantal besmettingen in onze gemeente toeneemt, nemen ook de zorgen toe. Zorgen die ik begrijp maar die ik niet kan wegnemen. De enige aanbeveling die ik kan doen is om de adviezen van het RIVM strikt op te volgen. Dat maakt de kans op besmetting het kleinst. Ook krijg ik steeds meer berichten dat ondernemers en zzp-ers zich grote zorgen maken. Ondernemers zijn bang failliet te gaan. En zzp-ers vrezen zware inkomstenderving. Ook die zorgen begrijp ik heel goed. Door de regering is een pakket van noodmaatregelen ter ondersteuning in het leven geroepen. Wij proberen u te helpen door u op een goede manier van informatie te voorzien via het ondernemersloket op onze website. Ook kijken we als gemeente zelf naar wat we kunnen doen om ondernemers en zzp-ers te helpen. 

  Er zijn nog veel meer mensen die zich zorgen maken. Ouders omdat hun kinderen niet naar school kunnen. Ouderen die geen bezoek meer ontvangen. Hulpbehoevenden die bang zijn straks zorg te moeten ontberen. Et cetera. Ook hun zorgen kan ik niet wegnemen. Ik kan alleen maar met u hopen dat deze crisis snel overgaat. Intussen adviseer ik u om het landelijke en regionale nieuws goed in de gaten te houden, de adviezen op te volgen maar ook om deze webpagina over het coronavirus regelmatig te raadplegen op actuele, lokale informatie.

  Laten we omzien naar elkaar, vooral naar degenen die onze steun goed kunnen gebruiken.

  Lex Roolvink

  Burgemeester gemeente Grave

  ]]> 2020-03-23T08:48:48 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/burgemeester-roolvink-zorgen-kan-ik-niet-wegnemen,-u-helpen-misschien-wel
  <![CDATA[NL-Alert]]> Omdat nog steeds veel mensen de richtlijnen niet opvolgen is deze ochtend een NL-Alert verstuurd.

  Volg instructies Rijksoverheid op

  Samen tegen Corona. Keep your distance to others.

  Vermijd grote groepen en houd afstand. Samen strijden we tegen het Coronavirus.

  ]]> 2020-03-22T12:18:44 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nl-alert
  <![CDATA[De (week)markten kunnen aangepast doorgaan]]> Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen.

  Primaire levensbehoefte

  De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart 2020 in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.

  Dat betekent dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten.

  Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.

  Richtlijnen

  Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven:

  Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen.

  Borden met regels

  Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven.

  ]]> 2020-03-20T22:36:24 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/de-(week)markten-kunnen-aangepast-doorgaan
  <![CDATA[Kom alleen naar de milieustraten als het echt moet]]> Het is zo druk bij de milieustraten, dat de veiligheid voor u en onze medewerkers niet gegarandeerd kan worden. Daarom doen we een dringend beroep op u:

  Door het coronavirus brengen we nu veel tijd thuis door. Mensen maken van deze gelegenheid gebruik om de boel thuis eens flink op te ruimen. De spullen worden meteen naar de milieustraat gebracht. Dit zorgt voor een grote drukte en lange files bij de milieustraten. Het risico op verspreiding van het coronavirus wordt daardoor vergroot.

  Om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen, laten onze medewerkers van de milieustraten steeds kleine groepen mensen toe op de milieustraten. De wachttijden zullen daardoor langer worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

  Ook doen we de oproep:  “Blijf thuis tenzij het echt niet anders kan”.

  Informatie over de inzameling van afval

  Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
  Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
  Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
  Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
  Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

  Logo afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

  ]]> 2020-03-20T08:26:51 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kom-alleen-naar-de-milieustraten-als-het-echt-moet
  <![CDATA[Busdienstenregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus]]> Vanaf donderdag 19 maart 2020 rijden de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven.

  Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden.

  Regiotaxi tijdelijk vangnet voor openbaar vervoer

  Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de regiotaxi's in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Lees hier meer over dit tijdelijke vangnet voor het openbaar vervoer.

  Check de reisplanner

  Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, hebben wij de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen.

  Informatie over de actuele dienstregeling is te vinden op de website van Arriva en de website van Hermes. Check voor je reis altijd de reisplanner.

  Uit veiligheid voor reizigers en chauffeurs is het verzoek om via de achterdeur in te stappen en daar in te checken. Achterin instappen betekent dat je geen los kaartje kunt kopen bij de buschauffeur, reis daarom met de ov-chipkaart. Volg de gevolgen van het coronavirus op het openbaar vervoer in Brabant.

  ]]> 2020-03-18T13:16:36 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/busdienstenregelingen-in-brabant-aangepast-vanwege-coronavirus
  <![CDATA[Het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend]]> Het blijkt dat in de avonduren veel onnodig wordt gebeld naar 112 in verband met Corona. De openingstijden van het landelijke nummer zijn daarom deze week verruimd en is geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur.

  ]]> 2020-03-17T13:32:46 https://www.grave.nl/grave.net?id=14367
  <![CDATA[Dienstverlening gemeente Grave]]> De gemeente Grave probeert gedurende deze coronacrisis haar dienstverlening zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan. Door de situatie kan het wel zijn dat het iets langer duurt voordat we in kunnen gaan op uw (aan)vraag of verzoek.

  Houd rekening met de onderstaande zaken:

  De situatie rond de verspreiding van het coronavirus kan per dag wijzigen. Dat kan ook zijn weerslag hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Raadpleeg daarom deze website voor de actuele situatie.

  ]]> 2020-03-16T20:56:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dienstverlening-gemeente-grave
  <![CDATA[Bericht van burgemeester Roolvink: "Samen dit probleem aanpakken"]]> Beste mensen, 

  Het is voor mij als burgemeester van Grave vrij ongebruikelijk om mij op deze wijze tot u te richten. 

  De wereld is geconfronteerd met een ramp: het Corona-virus. Daar waar het probleem zich eerst in landen ver weg afspeelde is inmiddels duidelijk dat ook Nederland in alle heftigheid met deze ramp te maken heeft. Daarbij denk ik aan alle slachtoffers en hun naasten. 

  Het doet pijn om als overheid maatregelen te moeten nemen die onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers direct raken, zowel in het dagelijkse verkeer als in de portemonnee. Bijvoorbeeld omdat uw kinderen niet meer naar school kunnen, omdat u als eigenaar van een restaurant uw zaak moet sluiten, omdat u als oudere geen bezoek meer krijgt van uw kinderen of kleinkinderen, omdat uw reis is geannuleerd of gewoon omdat u zich ernstig zorgen maakt over de situatie.

  Een minder rigoureuze aanpak zal naar verwachting niet het beoogde resultaat hebben, namelijk een effectieve bestrijding van het Coronavirus. Maar het is niet anders. Gezondheid is ons grootste goed. 

  Als gemeente doen wij er alles aan om deze crisissituatie op lokaal niveau te bestrijden. Dat doen wij samen met de Rijksoverheid, de GGD, het RIVM, de Veiligheidsregio en talloze andere mensen. Wij proberen ook de gemeentelijke dienstverlening zo veel mogelijk op peil te houden. Op voorhand vraag ik uw begrip als u wat langer moet wachten of niet direct een antwoord krijgt op uw verzoek. 

  Het is van groot belang om kalm te blijven en de adviezen van de officiële instanties op te volgen. We moeten ons hoofd niet op hol laten brengen door geruchten maar handelen vanuit feiten en vertrouwen. Laten we in de tussentijd steun geven aan al diegenen die werkzaam zijn in de zorg en die vitale processen in onze samenleving draaiende houden. Alleen samen kunnen we dit probleem aanpakken. 

  Deze crisissituatie gaat eens voorbij. In de tussentijd doe ik een beroep op u om te zien naar de zwakkeren in onze samenleving en degenen die onze steun goed kunnen gebruiken. Ik wens ons allen veel sterkte en wijsheid toe. 

  Bekijk hier deze gesproken boodschap van burgemeester Roolvink op YouTube.

  Hartelijke groet,

  Lex Roolvink

  Burgemeester Grave

  Burgemeester Roolvink

  ]]> 2020-03-16T16:29:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bericht-van-burgemeester-roolvink-samen-dit-probleem-aanpakken
  <![CDATA[Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportscholen dicht tot en met maandag 6 april 2020]]>

  Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Deze maatregelen zijn:

  Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant:

  Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn.

  Hulp voor ondernemers

  Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

  ]]> 2020-03-15T20:47:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/scholen,-kinderdagverblijven,-horeca-en-sportscholen-dicht-tot-en-met-maandag-6-april-2020
  <![CDATA[Aanpassingen openbaar busvervoer Noord-Brabant]]> Door het coronavirus komt de continuïteit van het openbaar vervoer in gevaar. Busdiensten kunnen stilvallen. Zo rijdt onder andere de Buurtbuslijn 238 Grave – Boxmeer v.v. voorlopig niet meer. Andere buslijnen in Brabant vallen ook stil of rijden minder vaak.

  Plan altijd maximaal 24 uur van te voren uw reis, de meeste wijzigingen worden direct verwerkt in de reisplanners. Raadpleeg ook de websites van de vervoersbedrijven als u een (bus)reis wil maken.

  Lees hier meer over het openbaar vervoer in Brabant

  ]]> 2020-03-14T07:52:25 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanpassingen-openbaar-busvervoer-noord-brabant
  <![CDATA[Noodverordening afgelasten evenementen en bijeenkomsten, 13 maart 2020]]> Om het afgelasten van evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen te kunnen handhaven is per direct een regionale noodverordening van kracht gegaan. Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder. Dit is een maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

  U kunt hier kunt u de noodverordening inzien (PDF).

  ]]> 2020-03-13T14:15:30 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-afgelasten-evenementen-en-bijeenkomsten,-13-maart-2020
  <![CDATA[Call ACCTTiVAte open voor MKB-ers met crossover innovaties]]> MKB-ers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, kunnen tot 5 september van dit jaar voorstellen indienen voor ‘crossover innovatieprojecten’. Dit zijn projecten gericht op technologie-transfer tussen de sectoren agrifood, health, ICT en/of aerospace. Kijk hier voor meer informatie over Call ACCTTiVAte.

  ]]> 2017-06-19T09:10:38 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/call-accttivate-open-voor-mkb-ers-met-crossover-innovaties
  <![CDATA[Aandacht voor boerenbedrijf in 'Over de vloer bij de Boer']]> Onder aanvoering van FoodInspiration is op 12 juni 2017 'Over de vloer bij de Boer' van start gegaan. Deze nieuwe campagne zet de spotlights op de agrarische sector. Boerenbedrijven maken op hun beurt kans op een complete make-over van hun winkel via de actie Pimp My Farmshop. Winkels kunnen tot 1 augustus 2017 worden aangemeld. Kijk hier voor meer informatie over 'Over de vloer bij de Boer'.

  ]]> 2017-06-19T09:05:39 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/aandacht-voor-boerenbedrijf-in-over-de-vloer-bij-de-boer
  <![CDATA[Werkzaamheden Hoogeweg – Generaal de Bonsweg]]> De gemeente Grave heeft aannemingsbedrijf D. van der Steen B.V. uit Utrecht opdracht verleend voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden op de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg in Grave. Het betreft het gedeelte vanaf de gemeentegrens met Mill en Sint Hubert nabij de Campagnelaan tot aan de Steegschenhofscheweg.

  Wat gaat er precies gebeuren

  De werkzaamheden bestaan uit het frezen van de oude deklaag en het repareren van slechte stukken in de onderlaag. Vervolgens wordt er over de gehele lengte een stalen wapening op het wegdek aangebracht, waarna er twee lagen asfalt aangebracht worden. Daarnaast worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de goten en straatkolken, worden inritten opnieuw gestraat en worden de wegmarkeringen aangebracht. Tenslotte worden de bermen aangevuld en afgewerkt.

  Verkeerskundige aanpassingen

  De Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg worden gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden duurzaam veilig ingericht. Kruispuntplateaus worden aangelegd om het verkeer af te remmen, te weten op de kruisingen Hoogeweg - Boltsbroekweg, Hoogeweg – Schrijfakkerweg en Hoogeweg - Campagnelaan. De kruisingen en de weg worden voorzien van de juiste wegmarkering.

  Planning

  De wegwerkzaamheden starten op zaterdag 1 juli 2017 om circa 7.00 uur en zijn gereed op maandag 10 juli 2017 om circa 06.00 uur. De aannemer werkt daarbij dag en nacht door om de benodigde afsluiting zo kort mogelijk te houden. Hierdoor is de benodigde afsluiting circa twee weken korter ten opzichte van een reguliere uitvoeringswijze waarbij er alleen tijdens werkdagen en daguren gewerkt wordt.

  Omleiding

  Tijdens de werkzaamheden worden de Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er is voor deze werkzaamheden een omleidingsroute noodzakelijk. Het doorgaand verkeer tussen Mill en Grave wordt omgeleid via de N264, N277 en N324. Ook het lokale verkeer van en naar Escharen wordt omgeleid via de N324 en de Stoofweg. Ten behoeve van de bereikbaarheid van onder andere de Brouwketel, sportvelden, campings etcetera is een lokale omleidingsroute ingesteld over de Steegschenhofscheweg en de Kranenhofscheweg. Daarvoor wordt tijdelijk de Kranenhofscheweg opgesteld voor autoverkeer en worden de hekwerken halverwege tijdelijk verwijderd. De kruising Kranenhofscheweg - Beerschemaasweg blijft gedurende de werkzaamheden open voor het verkeer.

  Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de vrijliggende fietspaden langs de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg.

  Hier kunt u een kaartje met de omleidingsroutes (PDF) bekijken.

  Bus Arriva

  Tijdens de werkzaamheden zal de bus van Arriva lijn 92 tussen Grave-Gennep op woensdag 5 juli en donderdag 6 juli niet rijden. De rest van de tijd zal de bus zijn normale dienstregeling kunnen volgen. Om de actuele situatie bij te kunnen houden kunt u meer informatie vinden op www.arriva.nl 

  Vragen

  Aanwonenden en belanghebbenden worden nog nader geïnformeerd middels een brief met betrekking tot de afsluiting, bereikbaarheid en contactgegevens van de aannemer. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen? Neem u gerust contact op met de heer T. Bronsema of de heer T. Grisel van de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 0486-477277 of via wegen@cgm.nl.

  ]]> 2017-06-16T10:36:48 https://www.grave.nl/werkzaamheden-hoogeweg-generaal-de-bonsweg