<![CDATA[Nieuwe lijst met waardevolle bomen]]> De gemeente Grave heeft een lijst waardevolle bomen vastgesteld. Als een eigenaar een boom van de lijst wil kappen is hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Deze bomenlijst moet geactualiseerd worden. We willen in juni de lijst met wijzigingen definitief vaststellen. Bij het actualiseren worden bomen, waarvoor in de afgelopen jaren een Omgevingsvergunning-kappen is verleend, van de lijst afgehaald. Ook worden bomen, waarvan bekend is dat ze door ziekte of ouderdom een kortere levensverwachting hebben dan de vereiste 10 jaar, van de lijst afgehaald.

Er zijn ook bomen die bewoners of de gemeente alsnog op de lijst zouden willen opnemen. Enkele bewoners hebben ons hierover al eerder benaderd. Weet u zelf ook een boom die niet zou mogen ontbreken op de Lijst van waardevolle bomen, laat het ons dan weten.

Welke bomen staan er al op de lijst waardevolle bomen

Dit kunt u zien op de lijst waardevolle bomen of op de Groene kaart. Als u inzoomt, kunt u zien over welke bomen het gaat (donker groene bolletjes). Aan elke boom hangt nog extra informatie, die onderaan bij tabblad monumentale bomen zichtbaar wordt door te klikken op de “i”-knop (linksboven de plattegrond) en daarna op het desbetreffende groene bolletje te klikken.

Wanneer is een boom waardevol

Bomen kunnen op de lijst geplaatst worden als ze aan al deze Basisvoorwaarden voldoen:

Daarnaast moet de boom voldoen aan minstens één van de onderstaande Specifieke kenmerken:

Hoe kan ik een boom aanmelden

Meld uw keuze uiterlijk 17 maart 2019 aan via e-mail naar info@grave.nl ter attentie van mevrouw Cristel Colenbrander. Een brief sturen naar ons correspondentieadres: Postbus 7,  5360 AA Grave kan natuurlijk ook.

Voor het proces is het belangrijk dat uw aanmelding op tijd binnen is. U moet eigenaar zijn van de boom of aantoonbare toestemming van de eigenaar hebben. U mag ook bomen van de gemeente aanmelden. Geef duidelijk aan over welke boom/bomen het gaat en hoeveel, bijvoorbeeld door een locatiebeschrijving met een foto of een tekening. Geef ook aan waarom de boom volgens u monumentaal is. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.

Wat gebeurt er met mijn aanmelding

Terra Nostra beoordeelt of alle aangemelde bomen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het college stelt de lijst met wijzigingen en een aangepaste Groene kaart voorlopig vast. Deze wordt gepubliceerd onder andere via deze website. Als u een boom heeft aangemeld, krijgt u hiervan bericht. Belanghebbenden kunnen reageren door middel van een zienswijze. Na eventuele heroverweging stelt het college de lijst waardevolle bomen definitief vast.

Heeft u vragen

Voor vragen kunt u op maandag en donderdag contact opnemen met mevrouw Cristel Colenbrander van de afdeling Openbare werken via 0486-477277, of stuur een email naar info@grave.nl ter attentie van mevrouw Colenbrander.

]]> 2019-02-19T15:14:43 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-lijst-met-waardevolle-bomen
<![CDATA[2019]]> 2019-02-19T10:54:06 https://www.grave.nl/oud-nieuws/2019 <![CDATA[Stadhuis gesloten tijdens Carnaval, uitgezonderd voor geboorte- en overlijdensaangifte]]> Het stadhuis is op maandag 4 en dinsdag 5 maart 2019 gesloten in verband met Carnaval. Ook telefonisch zijn wij op deze dagen niet bereikbaar.

Geboorte- en overlijdensaangifte

Uitsluitend voor het doen van geboorte- en overlijdensaangifte is De Burgerlijke Stand op maandag en dinsdag tussen 9.00 en 10.00 uur geopend.

]]> 2019-02-19T00:00:00 https://www.grave.nl/stadhuis-gesloten-tijdens-carnaval
<![CDATA[WOZ-bezwaar laten indienen door WOZ-bureau? Neem eerst zelf contact op met uw gemeente]]> Rond deze tijd gaan weer allerlei bureaus adverteren; “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!" U heeft dat vast wel eens ergens gelezen. Diverse bureaus, maar ook sommige makelaars, verleiden u met ‘gratis’ rechtsbijstand. Want niemand wil te veel belasting betalen. Dat is logisch. Daarom wordt ‘gratis’ bezwaar maken tegen de WOZ-waarde aangeboden. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het eigenlijk? En is het wel gratis?

Kostenvergoeding

Wij doen ons best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Wij hebben er ook geen enkel belang bij om een WOZ-waarde te hoog of te laag vast te stellen. Begrijp ons goed, als de WOZ-waarde van uw pand niet goed is ingeschat, is dat vervelend. En het is dan uw volste recht om daar tegen te protesteren. Maar als u een ‘gratis’ bureau inschakelt weet dan dat deze bureaus leven van de kostenvergoeding die men van de gemeente ontvangt. Als u via een bureau bezwaar maakt en de WOZ-waarde wordt inderdaad gewijzigd dan ontvangt een bureau of makelaar een:

Bij een vermindering van de WOZ-waarde met bijvoorbeeld € 10.000,- betekent dit in de praktijk dat uw OZB-aanslag met € 16,- verlaagd wordt. Het bureau krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden € 764,52 door de gemeente uitbetaald. Dat is wettelijk zo geregeld.

Echt gratis

Dus, zoals zo vaak, ‘gratis’ is eigenlijk helemaal niet gratis. Er worden namelijk veel kosten gemaakt als deze bureaus voor u bezwaar maken. Uiteindelijk betalen wij daar via de gemeentelijke belastingen allemaal weer aan mee.

Niet eens met de waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde: neem dan eerst contact op met de gemeente. De gemeente heeft een eigen gecertificeerde taxateur in dienst. Hij kan binnen enkele werkdagen beoordelen of de waarde te hoog is vastgesteld. Als blijkt dat dat het geval is, dan wordt de waarde direct verlaagd en wordt uw aanslagbiljet binnen enkele weken verminderd. Ter vergelijking: als u via een bureau bezwaar maakt dan duurt het gemiddeld zes tot negen maanden voordat een bezwaarschrift helemaal is afgehandeld. De afgelopen jaren hebben diverse inwoners in overleg met de taxateur van de gemeente wederzijdse overeenstemming over de WOZ-waarde bereikt. Als u er met deze taxateur niet uitkomt, dan kunt u natuurlijk altijd zelf nog een officieel bezwaarschrift indienen. Wij maken overigens geen enkel onderscheid tussen een bezwaar dat door uzelf of door een bureau is ingediend.

Als u dus twijfelt of de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld of dat het aanslagbiljet is gebaseerd op verkeerde gegevens, neem dan eerst contact op met de gemeente. Dat kan op verschillende manieren:

]]> 2019-02-18T00:00:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/woz-bezwaar-laten-indienen-door-woz-bureau-neem-eerst-zelf-contact-op-met-uw-gemeente
<![CDATA[Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019 / WOZ-beschikking 2019]]> Medio februari 2019 is het aanslagbiljet 2019, tevens WOZ-beschikking 2019, verstuurd. Hebt u zich de afgelopen jaren aangemeld bij MijnOverheid? Dan krijgt u het aanslagbiljet niet per post toegestuurd. De aanslag staat dan in uw berichtenbox. Als u dat vanaf 2020 ook wilt, kunt u zich hiervoor aanmelden via www.mijn.overheid.nl.

Informeel contact

Wij willen graag op een open, informele manier met u over de WOZ-waarde en de aanslagen communiceren. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Neem dan eerst telefonisch contact op via (0486) 477 277. U kunt ook een bericht sturen naar belastingen@cgm.nl. Dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Zet uw telefoonnummer en aanslagnummer in uw bericht dan kunnen wij nog sneller reageren.

Taxatieverslag

Het uitgebreide taxatieverslag van uw woning kunt u alleen met uw DigiD bekijken op het WOZ-loket. Dat kan dan alleen als u een aanslag/WOZ-beschikking op uw eigen naam hebt ontvangen. Veel gestelde vragen en antwoorden over de wet WOZ vindt u ook op www.wozinformatie.nl.

Openbaar

Op www.wozwaardeloket.nl kunt u ook de WOZ-waarde van andere woningen in de gemeente raadplegen. Alleen WOZ-waarden van woningen zijn openbaar.

Huurwoningen

De WOZ-waarde kan een rol spelen bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen.  Voor meer informatie: raadpleeg uw verhuurder of www.huurcommissie.nl. Bent u huurder van een woning en denkt u dat u de WOZ-waarde nodig hebt? Dan kunt u bij de gemeente een huurdersbeschikking WOZ aanvragen.

Betalen aanslag

De regels bij het betalen van de aanslag en de betaaltermijnen staan in de toelichting op de aanslag. U kunt de gemeente ook machtigen om de aanslag in 11 termijnen te incasseren.

Kwijtschelding

Het aanvragen van kwijtschelding kan eenvoudig met uw DigiD. Vul bijvoorbeeld eerst de korte vragenlijst in om te kijken of u voor kwijtschelding in aanmerking kunt komen. U kunt ook telefonisch een formulier opvragen.

Tarieven

De door de raad vastgestelde tarieven voor 2019 staan ook in de toelichting op de aanslag.

]]> 2019-02-18T00:00:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanslagbiljet-gemeentelijke-belastingen-2019-woz-beschikking-2019
<![CDATA[Subsidie voor afkoppelen regenpijp]]> Hemelwater dat op uw dak valt (regen, sneeuw en hagel) wordt nu via uw regenpijp afgevoerd naar het riool. De gemeente Grave wil inwoners graag stimuleren om hun regenpijp af te koppelen en het hemelwater te laten infiltreren in de tuin. U kunt hier nu subsidie voor aanvragen.

Waarom afkoppelen

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige neerslag en perioden van langdurige droogte. Bij zware regenval kan ons riool de hoeveelheid water niet aan, waardoor straten en soms zelfs woningen blank komen te staan. Ook vindt er overstort plaats op oppervlaktewater, waardoor vervuild water in sloten en rivieren terechtkomt. Door af te koppelen helpt u om dit te voorkomen. Het relatief schone hemelwater hoeft niet langer gezuiverd te worden en kan rechtstreeks naar de planten en bomen in uw tuin. Vooral bij droogte is het zonde om schaars hemelwater af te voeren, terwijl uw groen het goed kan gebruiken.

Hoe afkoppelen

Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden, kunt u hemelwater boven- of ondergronds opvangen. De meest eenvoudige manier is om uw regenpijp door te zagen en het water met een bochtje en/of gootje te leiden naar een plek in uw tuin waar het de grond in kan zakken. Bij een ondergrondse voorziening leidt u het water naar een infiltratiekrat of grindkoffer. Voor meer informatie en persoonlijk advies belt u vrijblijvend naar 0486-477277. De gemeente Grave helpt u graag op weg.

Subsidie

De subsidie voor het afkoppelen bedraagt een vast bedrag van € 4,- per m² verhard oppervlak (horizontaal gemeten) voor 10 tot 500 m² per privaat terrein. Ga voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie naar Subsidie voor afkoppelen hemelwaterafvoer.

]]> 2019-02-14T14:02:59 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/subsidie-voor-afkoppelen-regenpijp
<![CDATA[Onderzoek woonwensen: laat uw wensen weten en vul de vragenlijst in]]> De gemeente Grave doet mee aan een regionaal woonwensenonderzoek onder de inwoners. Bent u  tevreden over uw huidige woning? Of denkt u er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe zou u dan willen wonen? De gemeente gebruikt dit onderzoek om te bepalen of het woonbeleid moet worden aangepast.

Waar kan ik de vragenlijst vinden

Op basis van een steekproef wordt een deel van de inwoners aangeschreven. Hoort u bij deze steekproef, dan ontving u in de week van 8 februari 2019 een brief met een link naar de vragenlijst.

Geen uitnodiging ontvangen, toch meedoen

Als u geen brief heeft ontvangen en u wilt de vragenlijst wel invullen dan is deze te vinden op www.companen.nl. Deze open link, waarmee u aan het woonwensenonderzoek kunt deelnemen, is beschikbaar tot en met vrijdag 22 maart 2019.

Invullen postcode

Deelname aan het woonwensenonderzoek geschiedt anoniem. Echter, een belangrijk deel van het woonwensenonderzoek is gericht op het (toekomstig) wonen in de kernen (stad, dorp, wijk of buurt). Om uit de resultaten van het onderzoek ook op kernniveau uitspraken te kunnen doen, is het belangrijk dat inzicht bestaat in de herkomst van de respondenten. Bij het doorlopen van de vragenlijst via de open link wordt op enig moment dan ook om de postcode gevraagd. Het is van groot belang dat deze postcode correct wordt ingegeven. Dit is namelijk het enige middel om respondenten (voor het overige dus geheel anoniem) te kunnen herleiden naar de verschillende kernen.

Wie kan meedoen aan het onderzoek

Alle volwassen inwoners kunnen mee doen met het onderzoek. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen.

Uitkomst onderzoek

Onderzoeksbureau Companen uit Arnhem voert dit onderzoek uit. De uitkomsten van het onderzoek staan in de zomer van 2019 op deze website.

Informatie

Heeft u vragen over het onderzoek neem dan contact op met bureau Companen. Voor vragen van algemene aard kunt u contact opnemen met de heer M. Roefs, Werkorganisatie CGM, telefoon 0486–477277.

]]> 2019-02-14T12:19:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/onderzoek-woonwensen-laat-uw-wensen-weten-en-vul-de-vragenlijst-in
<![CDATA[Reconstructie N324; wegafsluitingen]]> Werkzaamheden

De provincie voert een reconstructie uit aan de N324. Het traject loopt van knooppunt Paalgraven bij Ecoduct Maashorst tot aan de brug over de Maas bij Grave. Doel van het project is om de weg opnieuw in te richten zodat de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid verbeteren. Inmiddels zijn de werkzaamheden gevorderd tot in de gemeente Grave. Om het werk veilig en goed uit te kunnen voeren zullen er in de komende periode wegafsluitingen plaatsvinden. 

Lange afsluitingen

Hieronder ziet u kaartjes met daarop de afsluitingen ter hoogte van de gemeente Grave in de verschillende perioden: 

11 maart - 8 april 2019 Rotonde Generaal de Bonsweg - Sint Elisabethstraat
5 april - 8 april 2019 Rotonde Generaal de Bonsweg - Sint Elisabethstraat
8 april - 4 mei 2019 Sint Elisabethstraat - Industriestraat
12 april - 15 april 2019 Kruispunt Stoofweg - Industriestraat en Sint Elisabethstraat
4 - 5 mei 2019 Kruising Trompetterstraat - Brug 

De N324 in Grave wordt (gedeeltelijk) twee keer vier weken afgesloten. Eerder was aangegeven dat de afsluiting twee keer vijf weken zou duren maar men heeft die perioden in weten te korten. De bussen blijven tijdens de afsluitingen hun route gewoon rijden. Zij mogen, net als de nood- en hulpdiensten, als enige door de afgesloten weggedeelten heen.

Korte afsluiting

Los van de hiervoor genoemde, lange afsluitingen vindt ook nog een korte afsluiting plaats:

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met de provincie Noord-Brabant via 073–6812812 of ga naar www.brabant.nl en zoek op ‘N324’. Maak daar gebruik van het contactformulier. U kunt ook mailen naar N324@bam.com.

]]> 2019-02-14T12:10:00 https://www.grave.nl/reconstructie-n324
<![CDATA[Zelfstandig stemmen met een visuele beperking: Grave een van de elf proefgemeenten]]> Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. In elf gemeenten kunnen mensen met een visuele beperking zelfstandig stemmen. Dit gebeurt met behulp van een mal met audio-ondersteuning. In alfabetische volgorde gaat het om de gemeenten Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Grave, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Rotterdam, Veldhoven, Zaanstad en Zeist.

Zelfstandig stemmen

Stemgerechtigde inwoners met een visuele beperking hebben het recht om zelfstandig, met behoud van het stemgeheim, hun stem uit te brengen. Net als ieder ander in Nederland. Zelfstandig kunnen stemmen is een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag Handicap dat Nederland in 2016 heeft geratificeerd. Het recht om een stem in het geheim te kunnen uitbrengen is bovendien vastgelegd in de Kieswet. Burgemeester Roolvink: “Grave kent een lange geschiedenis van zorg voor blinden en slechtzienden. We vinden het belangrijk de zelfstandigheid van deze groep inwoners zo veel als mogelijk is te faciliteren. Vandaar dat we graag meedoen aan dit experiment”.

Stemmal en soundbox

Hoe werkt het? Het stembiljet wordt in een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Via een zogeheten soundbox met koptelefoon krijgt de visueel gehandicapte te horen welke partijen en welke kandidaten op de lijst staan. Men hoort ook het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie men wil stemmen. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. De juiste kandidaat wordt gevonden door, onder de gewenste partij, de gaatjes te tellen. Met het potlood maakt men dan het gewenste vakje rood.

Elders woonachtig

Visueel gehandicapten die elders wonen, kunnen toch in één van de deelnemende gemeenten hun stem uitbrengen. Daarvoor hebben zij een kiezerspas nodig die zij kunnen aanvragen in de gemeente waar men ingeschreven staat. Stemt men voor de Provinciale Staten? Dan is het van belang dat de gemeente waar men gaat stemmen in de eigen provincie ligt. Stemt men voor de waterschapsverkiezingen? Dan is het van belang dat de gemeente waar men gaat stemmen binnen de grenzen van het eigen waterschap ligt.

Grave

Het stembureau in Grave waar visueel gehandicapten zelfstandig kunnen stemmen, wordt gevestigd in Catharinahof, Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave.

]]> 2019-02-14T10:43:51 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/zelfstandig-stemmen-met-een-visuele-beperking-grave-een-van-de-elf-proefgemeenten
<![CDATA[Tekenceremonie Participatieverklaringen in Grave]]>

Op maandag 4 februari 2019 ondertekenden statushouders uit de gemeente Grave de participatieverklaring, in het bijzijn van wethouder Anja Henisch, medewerkers en vrijwilligers van Sociom, familie, vrienden en buurtgenoten.

participatieverklaringstraject

De ondertekening is de afsluiting van het participatieverklaringstraject. Met de ondertekening verklaren de nieuwkomers dat ze de Nederlandse kernwaarden respecteren en dat ze zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving en in het bijzonder de lokale gemeenschap.

Waarden en spelregels

De statushouders hebben het participatieverklaringstraject gevolgd onder leiding van welzijnsorganisatie Sociom. Dit traject bestond uit workshops over de Nederlandse kernwaarden en de belangrijkste rechten en plichten van inwoners: vrijheid, solidariteit, gelijkwaardigheid en participatie. De participatieverklaring is landelijk vastgesteld en is een verplicht onderdeel van de inburgering van nieuwkomers.

Tekenceremonie

Bij de tekenceremonie in Grave waren, naast de deelnemers, ook familieleden, vrienden, buurtgenoten en vrijwilligers aanwezig. De deelnemers werden toegesproken door wethouder Anja Henisch en door betrokken medewerkers van Sociom. Aan het eind van de ceremonie werden de participatieverklaringen ondertekend en werd een groepsfoto gemaakt.

]]> 2019-02-13T09:24:15 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/tekenceremonie-participatieverklaringen-in-grave
<![CDATA[Doet je fietsverlichting het nog]]> Duurt lang hè, die donkere dagen?! We moeten zeker nog een paar maanden wachten op die heerlijke lange zomeravonden. En fietsen in de ochtendzon… Dat lijkt ook nog heel ver weg.

Niet alleen jij, ook je fietsverlichting moet een lange adem hebben. De batterijtjes raken leeg. Doen die van jouw fiets het nog? En ouders, denken jullie ook aan de fietsen van de kinderen?

Tip: zorg dat je altijd een voorraadje batterijen thuis hebt, op een vaste plek. Dan is het zelfs in de drukke ochtendspits zó gepiept om er even een nieuwe in te zetten.

Kleine moeite, groot belang. Met goede verlichting neemt de kans op een aanrijding in het donker met 17% af!

]]> 2019-02-11T13:27:09 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/doet-je-fietsverlichting-het-nog
<![CDATA[Belastingaanslagen 2019 Grave worden medio februari bezorgd]]> De gemeentelijke belastingaanslagen 2019 met voor eigenaren de nieuwe WOZ-waarde 2019 worden medio februari bezorgd.

MijnOverheid

Als u bent aangemeld bij MijnOverheid dan ontvangt u de aanslag niet per post maar in de berichtenbox van MijnOverheid.

Machtiging

Als u de gemeente al heeft gemachtigd dan wordt de aanslag in elf termijnen automatisch van uw betaalrekening afgeschreven. De eerste termijn eind maart 2019. De laatste termijn in januari 2020. Wilt u alsnog machtigen ga dan naar de pagina Aanslag betalen en kies voor Machtiging automatische incasso of stuur het meegezonden machtigingskaartje binnen twee weken naar de gemeente.

]]> 2019-02-01T09:22:48 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/belastingaanslagen-2019-grave-worden-medio-februari-bezorgd
<![CDATA[Grave borstvoedingvriendelijke gemeente]]> Gemeente Grave is door het Voedingscentrum benoemd tot ‘borstvoedingvriendelijke gemeente’. Deze titel krijgen gemeenten als het moeders gemakkelijker wordt gemaakt om op openbare locaties hun kindje de borst te geven. Per vijftig pasgeborenen zijn hier een of meer plekken die het beeldmerk ‘voeden kan hier’ tonen, zodat vrouwen zeker weten dat zij welkom zijn om daar te voeden.

Wethouder Anja Henisch feliciteerde dinsdag 22 januari 2019 een van deze locaties: het consultatiebureau in Grave. Henisch: “Deze titel heeft ons verrast, maar niet verbaast. Grave neemt zelf het initiatief en daar zijn wij ontzettend trots op. Deze plaquette van het Voedingscentrum hoort hier thuis. Borstvoeding geven is gezond, natuurlijk en het geeft onze jongste inwoners een goede start. We hopen dat meer locaties zullen volgen.”

Borstvoedingvriendelijke locaties

Hoe vanzelfsprekender borstvoeding is en hoe positiever de omgeving, hoe meer vrouwen borstvoeding zullen (blijven) geven. Alle openbare locaties zoals winkels, bibliotheken, buurthuizen, zwembaden en horecagelegenheden kunnen een bijdrage leveren door een ‘Voeden kan hier’-wit-gele-sticker te plakken bij de hoofdingang of op een andere zichtbare plek. De sticker is aan te vragen op de website van het Voedingscentrum.

Foto: wethouder Anja Henisch onthult het plaquette borstvoedingvriendelijke gemeente op het consultatiebureau in Grave

V.l.n.r. Astrid Klomp, Anja Henisch, Désirée Rikken, Anne-Maartje Trutmans en Maria Numeijer

]]> 2019-01-28T13:48:01 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/grave-borstvoedingvriendelijke-gemeente
<![CDATA[Strategieën tegen de droogte in het Duits-Nederlandse grensgebied]]> Nieuwe impulsen krijgen, in gesprek gaan, van elkaar leren: agrariërs uit het Duits-Nederlandse grensgebied hebben over alternatieve strategieën gesproken voor de aardappelteelt onder extreme weersomstandigheden. Ongeveer 70 deelnemers bezochten deze bijeenkomst in het kader van het INTERREG-project “Dynamic Borders".

Uitwisseling met collega's

Naast een rondleiding door de aardappelopslag en het machine-reparatiebedrijf De Lange Heikant BV in Overloon stond vooral de uitwisseling met collega's uit het buurland op de agenda. Agrariërs aan beide kanten van de grens staan immers voor dezelfde uitdaging om zich op de gevolgen van de klimaatverandering voor te bereiden.

Zoeken naar creatieve alternatieven

Dr. Ir. Peter Kooman (Hogeschool Aeres Dronten) presenteerde de alternatieven voor de aardappelteelt in het licht van de veranderende weersomstandigheden. “Het komt er vooral op aan efficiënter met water om te gaan. Ook de teelt van verder ontwikkelde aardappelrassen, die minder water nodig hebben, kan een model voor de toekomst zijn." Steffen Mies (advocaat en docent voor agrarisch recht aan de Hochschule Rhein-Waal) behandelde de juridische risico's die zijn verbonden aan opbrengstverliezen en de uitdaging van de overheid om de agrarische sector in Duitsland voldoende te subsidiëren."Op dit moment bestaat er nog geen grote overheidssteun bij droogte. Daarbij komt dat er nog geen oplossing is voor boeren om zich tegen extreme klimatologische omstandigheden te verzekeren", legde hij uit. Mies stelde daarom alternatieve modellen voor. Het gaat hierbij om een belastingvrije risicocompensatiereserve in winstgevende jaren of de mogelijkheid om het risico te spreiden voor boeren en klanten bij opbrengstverlies als gevolg van overmacht en dit vast te leggen in contracten. "Het probleem van opbrengstverliezen door droogte zal toenemen. Daarom zijn in de toekomst ook duidelijkere regels te verwachten,” aldus Mies.

Dynamic borders

Agribusiness, het organiseren van stageplaatsen over de grenzen heen en toerisme - zijn de speerpunten van het INTERREG-project “Dynamic Borders". Grensoverschrijdend werken daarbij de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze samen. Het project loopt tot 2020 en wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant, evenals het Ministerie van economie, innovatie, digitalisering en energie Noordrijn-Westfalen.

]]> 2019-01-24T15:14:12 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/strategieen-tegen-de-droogte-in-het-duits-nederlandse-grensgebied
<![CDATA[Verslag dialoog Centrumondernemers Grave – Gemeente Grave]]> De gemeente Grave vindt het belangrijk dat het vestigingsklimaat voor de ondernemers in de gemeente wordt verbeterd, de werkgelegenheid blijft behouden en deze, waar mogelijk, wordt vergroot. De binnenstad van Grave speelt daarin, als belangrijkste winkelgebied in de gemeente, een prominente rol. Deze wil men verder versterken. De gemeente is daarom met de ondernemers in gesprek gegaan om te bekijken op welke wijze de retail en de vesting het beste met elkaar kunnen worden verbonden. Op 26 november 2018 vond een eerste bijeenkomst plaats.

Van deze avond is een verslag gemaakt waarin met name de punten zijn opgenomen die door ondernemers naar voren zijn gebracht. Lees hier het verslag van deze avond.

]]> 2019-01-23T10:22:32 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/verslag-dialoog-centrumondernemers-grave-gemeente-grave
<![CDATA[Gladheidbestrijding]]> In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Wat kunt u zelf doen

U helpt de strooiploegen als u de stoep voor uw woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen u dankbaar zijn.

Strooiroutes

Wilt u zien hoe de strooiroutes lopen? Op de plattegrond kunt u in het zoekvenster (linksboven) zoeken op adres. De blauwe lijnen op de kaart zijn de strooiroutes.

]]> 2019-01-18T09:26:00 https://www.grave.nl/gladheidbestrijding
<![CDATA[5 miljard voor SDE+ voorjaar 2019]]> De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De eerste ronde is geopend van 12 maart tot en met 4 april 2019. Lees hier meer over de mogelijkheden en toekomst van de SDE+.

]]> 2019-01-14T11:51:15 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/5-miljard-voor-sde-voorjaar-2019
<![CDATA[Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem]]> Provincie Noord-Brabant organiseert een Voedsel1000. Tijdens de Voedsel1000 gaan Brabanders met elkaar in gesprek over deze uitdagingen. Samen proberen we tot oplossingen te komen die we vaststellen in het eerste Brabantse Voedselbesluit.

Bouw jij mee aan ons Brabants voedselsysteem? Meld je hier aan voor Voedsel1000.

]]> 2019-01-14T11:48:38 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/bouw-mee-aan-ons-brabants-voedselsysteem
<![CDATA[Informatieplicht energiebesparing bedrijven en instellingen in 2019]]> Verbruikt uw bedrijf of instelling jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan moet u voldoen aan de informatieplicht. Uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert u welke energiebesparende maatregelen u nam. Lees hier meer over de informatieplicht energiebesparing bedrijven en instellingen in 2019

]]> 2019-01-14T11:42:50 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/informatieplicht-energiebesparing-bedrijven-en-instellingen-in-2019
<![CDATA[Foodbedrijven in economisch perspectief: Groei Nederlandse agro-export vlakt af]]> De uitvoerwaarde van de agrifood-sector groeide nog wel in 2018 (1,3%), maar een stuk minder dan in 2017. In 2017 steeg de uitvoerwaarde voor de foodsector namelijk met 6%. Bekijk hier de marktanalyse agrofood.

]]> 2019-01-14T11:40:31 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/foodbedrijven-in-economisch-perspectief-groei-nederlandse-agro-export-vlakt-af
<![CDATA[Start aanmeldperiode GES 2019 voor ondernemers]]> GES 2019 heeft als doel om internationaal ondernemerschap te stimuleren in de ontwikkeling van concrete oplossingen voor de uitdagingen waar de wereld voor staat. De focus ligt op de sectoren agrotechnologie, connectivity, energie, gezondheid en water. Ondernemers kunnen zich vanaf vandaag aanmelden om deel te nemen aan The Global Entrepreneurship Summit (GES) 2019. Er zijn maximaal 200 plaatsen beschikbaar voor Nederlandse ondernemers. Ook voor de landbouwsector biedt GES kansen, twee van de focusthema's zijn 'agrotechnologie'  en 'water'. Lees hier meer over de aanmelding voor deelname aan The Global Entrepreneurship Summit (GES) 2019.

]]> 2019-01-14T11:36:29 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/start-aanmeldperiode-ges-2019-voor-ondernemers
<![CDATA[Subsidie beschikbaar voor innovaties in de food-sector in de Nederlands-Duitse grensregio]]> Het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject FOOD2020 stelt opnieuw subsidiegelden beschikbaar voor grensoverschrijdende samenwerking op innovatieprojecten in de foodsector.

De projecten moeten passen bij de vijf hoofdthema’s van FOOD2020:

Agrofood bedrijven uit Noordoost- en Zuidoost-Brabant kunnen hiervoor tot 28 februari 2019 een subsidieaanvraag indienen.

]]> 2019-01-14T11:33:19 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/subsidie-beschikbaar-voor-innovaties-in-de-food-sector-in-de-nederlands-duitse-grensregio
<![CDATA[MKBDoorgaan ook in uw gemeente]]> MKBDoorgaan.nl wil:

Dankzij een bijdrage van de provincie Noord-Brabant heeft MKBDoorgaan in de regio vele ondernemers geholpen met het zoeken van een oplossing voor hun ondernemersvragen. Lees hier meer over MKBDoorgaan.nl.

]]> 2019-01-14T11:28:32 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/mkbdoorgaan-ook-in-uw-gemeente
<![CDATA[Subsidiespreekuur: Goede ondernemersideeën kunnen subsidie opleveren]]> Kan ik subsidie krijgen voor mijn onderneming? Van welke fondsen kan ik gebruik maken?

Nieuwsgierig

Meld je hier aan voor het OndernemersLift+ subsidiespreekuur op 21 februari 2019 in Boxmeer.

]]> 2019-01-14T11:25:43 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/subsidiespreekuur-goede-ondernemersideeen-kunnen-subsidie-opleveren
<![CDATA[Fiscaal voordeel voor bedrijven die verspilling grondstoffen tegengaan]]> Ondernemers die investeren in het tegengaan van grondstofverspilling kunnen belastingvoordeel krijgen met de MIA\Vamil. Het belastingvoordeel geldt voor investeringen in bijvoorbeeld het verwerken van voedseloverschotten en het verlengen van de levensduur van producten. Lees hier meer over het fiscaal voordeel voor bedrijven die verspilling grondstoffen tegengaan.

]]> 2019-01-14T11:22:14 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/fiscaal-voordeel-voor-bedrijven-die-verspilling-grondstoffen-tegengaan
<![CDATA[WhatsApp Buurtpreventie]]> Kom zelf in actie om de veiligheid in uw buurt te vergroten! Dit kan bijvoorbeeld door het oprichten van een Buurtpreventie WhatsApp-groep. Doel van een Buurtpreventie WhatsApp-groep is om verdachte situaties/personen en belangrijke zaken met betrekking tot veiligheid in uw buurt direct te melden en te delen met omwonenden. Op deze manier zal de oplettendheid/waakzaamheid van een ieder toenemen en kunnen we samen (het gevoel van) de veiligheid vergroten en verdachte situaties in de buurt snel delen.

Buurtpreventie in uw buurt

Inmiddels zijn er al veel Buurtpreventie WhatsApp-groepen in de gemeente actief, maar nog niet elke buurt/wijk heeft er een. Wilt u weten of er bij u in de buurt een Buurtpreventie WhatsApp-groep actief is? Kijk dan op www.wabp.nl.

WhatsApp-groep Registreren of starten

Heeft u al een Buurtpreventie WhatsApp-groep? Registreer deze dan. Wilt u zelf een Buurtpreventie WhatsApp-groep opstarten? Meldt uw groep dan aan. Op deze manier kunt u zien waar Buurtpreventie WhatsApp-groepen actief zijn.

]]> 2019-01-11T10:06:58 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/whatsapp-buurtpreventie
<![CDATA[Inzamelen kerstbomen op zaterdag 12 januari 2019]]> Op zaterdag 12 januari 2019 mag u uw kerstboom aan de straat zetten. Er wordt een aparte ronde gereden voor deze inzameling.

Aanbieden van de kerstboom

Zorg ervoor:

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2018-12-17T10:21:55 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/inzamelen-kerstbomen-op-zaterdag-12-januari-2019
<![CDATA[Opruimen boombladeren en plaatsing bladmanden]]> Het is herfst dus vallen de bladeren weer van de bomen. Met name grote bomen verliezen veel blad. Dat kan overlast veroorzaken, bijvoorbeeld bij nat weer kunnen gladde trottoirs ontstaan.

Om overlast te voorkomen, willen de gemeente Grave het afgevallen blad zo snel mogelijk opruimen. U kunt daarbij helpen. Afhankelijk van het tijdstip van vallende bladeren plaatst team wijkbeheer voor de gemeente vanaf half oktober de bladmanden. Deze bladmanden zijn bedoeld voor het blad dat van gemeentebomen afkomt. Het is niet de bedoeling om tuinafval of ander afval in de bladmanden te deponeren. Bij misbruik van de bladmand wordt deze weggehaald. Kijk hier voor de actuele datums wanneer de veeg- zuigauto in uw dorp  het blad komt opruimen.

Team wijkbeheer zal regelmatig de bladmanden legen. Mocht het toch gebeuren dat de bladmand niet tijdig wordt leeggemaakt, dan kunt u dit melden via het meldingssysteem Fixi. Eind december, als al het blad van de bomen is gevallen, worden de bladmanden weer opgeruimd.

Bladmanden worden op een vaste locatie neergezet. Verzoeken tot verplaatsing kunnen via het meldingssysteem Fixi worden gedaan. Naar aanleiding van dit verzoek zal bekeken worden of de bladmand volgend jaar op een andere locatie komt te staan. In het buitengebied worden geen bladmanden geplaatst.

]]> 2018-10-11T12:17:12 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/opruimen-boombladeren-en-plaatsing-bladmanden
<![CDATA[Aanmelden nieuwsbrief]]> Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Economisch nieuws Grave.

]]> 2017-10-13T11:58:19 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/aanmelden-nieuwsbrief
<![CDATA[Call ACCTTiVAte open voor MKB-ers met crossover innovaties]]> MKB-ers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, kunnen tot 5 september van dit jaar voorstellen indienen voor ‘crossover innovatieprojecten’. Dit zijn projecten gericht op technologie-transfer tussen de sectoren agrifood, health, ICT en/of aerospace. Kijk hier voor meer informatie over Call ACCTTiVAte.

]]> 2017-06-19T09:10:38 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/call-accttivate-open-voor-mkb-ers-met-crossover-innovaties
<![CDATA[Aandacht voor boerenbedrijf in 'Over de vloer bij de Boer']]> Onder aanvoering van FoodInspiration is op 12 juni 2017 'Over de vloer bij de Boer' van start gegaan. Deze nieuwe campagne zet de spotlights op de agrarische sector. Boerenbedrijven maken op hun beurt kans op een complete make-over van hun winkel via de actie Pimp My Farmshop. Winkels kunnen tot 1 augustus 2017 worden aangemeld. Kijk hier voor meer informatie over 'Over de vloer bij de Boer'.

]]> 2017-06-19T09:05:39 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/aandacht-voor-boerenbedrijf-in-over-de-vloer-bij-de-boer
<![CDATA[Werkzaamheden Hoogeweg – Generaal de Bonsweg]]> De gemeente Grave heeft aannemingsbedrijf D. van der Steen B.V. uit Utrecht opdracht verleend voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden op de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg in Grave. Het betreft het gedeelte vanaf de gemeentegrens met Mill en Sint Hubert nabij de Campagnelaan tot aan de Steegschenhofscheweg.

Wat gaat er precies gebeuren

De werkzaamheden bestaan uit het frezen van de oude deklaag en het repareren van slechte stukken in de onderlaag. Vervolgens wordt er over de gehele lengte een stalen wapening op het wegdek aangebracht, waarna er twee lagen asfalt aangebracht worden. Daarnaast worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de goten en straatkolken, worden inritten opnieuw gestraat en worden de wegmarkeringen aangebracht. Tenslotte worden de bermen aangevuld en afgewerkt.

Verkeerskundige aanpassingen

De Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg worden gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden duurzaam veilig ingericht. Kruispuntplateaus worden aangelegd om het verkeer af te remmen, te weten op de kruisingen Hoogeweg - Boltsbroekweg, Hoogeweg – Schrijfakkerweg en Hoogeweg - Campagnelaan. De kruisingen en de weg worden voorzien van de juiste wegmarkering.

Planning

De wegwerkzaamheden starten op zaterdag 1 juli 2017 om circa 7.00 uur en zijn gereed op maandag 10 juli 2017 om circa 06.00 uur. De aannemer werkt daarbij dag en nacht door om de benodigde afsluiting zo kort mogelijk te houden. Hierdoor is de benodigde afsluiting circa twee weken korter ten opzichte van een reguliere uitvoeringswijze waarbij er alleen tijdens werkdagen en daguren gewerkt wordt.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden worden de Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er is voor deze werkzaamheden een omleidingsroute noodzakelijk. Het doorgaand verkeer tussen Mill en Grave wordt omgeleid via de N264, N277 en N324. Ook het lokale verkeer van en naar Escharen wordt omgeleid via de N324 en de Stoofweg. Ten behoeve van de bereikbaarheid van onder andere de Brouwketel, sportvelden, campings etcetera is een lokale omleidingsroute ingesteld over de Steegschenhofscheweg en de Kranenhofscheweg. Daarvoor wordt tijdelijk de Kranenhofscheweg opgesteld voor autoverkeer en worden de hekwerken halverwege tijdelijk verwijderd. De kruising Kranenhofscheweg - Beerschemaasweg blijft gedurende de werkzaamheden open voor het verkeer.

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de vrijliggende fietspaden langs de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg.

Hier kunt u een kaartje met de omleidingsroutes (PDF) bekijken.

Bus Arriva

Tijdens de werkzaamheden zal de bus van Arriva lijn 92 tussen Grave-Gennep op woensdag 5 juli en donderdag 6 juli niet rijden. De rest van de tijd zal de bus zijn normale dienstregeling kunnen volgen. Om de actuele situatie bij te kunnen houden kunt u meer informatie vinden op www.arriva.nl 

Vragen

Aanwonenden en belanghebbenden worden nog nader geïnformeerd middels een brief met betrekking tot de afsluiting, bereikbaarheid en contactgegevens van de aannemer. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen? Neem u gerust contact op met de heer T. Bronsema of de heer T. Grisel van de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 0486-477277 of via wegen@cgm.nl.

]]> 2017-06-16T10:36:48 https://www.grave.nl/werkzaamheden-hoogeweg-generaal-de-bonsweg
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.grave.nl/welkom-bij-grave/beheer/nieuwsbrieven/economisch-nieuws-grave/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-januari-en-februari-2018/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.grave.nl/welkom-bij-grave/beheer/nieuwsbrieven/economisch-nieuws-grave/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-maart-en-april-2018/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.grave.nl/welkom-bij-grave/beheer/nieuwsbrieven/economisch-nieuws-grave/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-juni-2018/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-januari-2019/ondernemersloket