<![CDATA[WensAmbulance Brabant]]> WensAmbulance Brabant voert laatste wens uit.

Op donderdagmiddag 19 maart 2020 organiseert Centrum Mantelzorg Land van Cuijk in samenwerking met WensAmbulance Brabant een gratis informatiebijeenkomst bij de Catherinahof in Grave. Deze bijeenkomst is voor alle mantelzorgers uit Land van Cuijk die zorgen voor hun naaste die thuis wonen of in een zorginstelling.

Wens

Kent u een zieke met een wens? Kunt u deze vanwege de beperkte mobiliteit niet vervullen? Kom naar de informatiebijeenkomst en laat u informeren.

Aanmelden

Aanmelden voor deze gratis informatiebijeenkomst kan door vóór 12 maart 2020 een mail te sturen naar info@mantelzorglvc.nl of via de website www.mantelzorglvc.nl

Datum en tijd

19 maart 2020 van 13.30 – 15.30 uur

Locatie

Catharinahof, Koninginnedijk 252 te Grave

]]> 2020-02-21T12:20:57 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/wensambulance-brabant
<![CDATA[Hoorzitting commissie bezwaarschriften 4 maart 2020]]> Op 4 maart 2020 houdt de gezamenlijke commissie bezwaarschriften van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert een openbare hoorzitting. Deze hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Cuijk.

De volgende bezwaarschriften worden besproken

18:30 uur Een bezwaarschrift tegen een last onder dwangsom in verband met een strijdige situatie aan de Klinkerstraat 29 (Grave)
19:00 uur Twee bezwaarschriften tegen een besluit op een handhavingsverzoek aan deSt. Hubertse Binnenweg 5 (Mill)
20:00 uur Vier bezwaarschriften tegen een omgevingsvergunning voor een buitenplanse kleine afwijking zonder bouw aan de Liefkeshoek 24a in Katwijk (Cuijk)

Informatie

Sandra van Bergen, secretaris van de commissie bezwaarschriften, telefoon 0486-477217.

]]> 2020-02-21T11:53:21 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/hoorzitting-commissie-bezwaarschriften-4-maart-2020
<![CDATA[Spreekuren wethouder Peters vervallen]]> de spreekuren van wethouder Peters vervallen. Het eerstvolgende spreekuur stond gepland op 28 februari 2020. Dat gaat dus niet meer door.

]]> 2020-02-20T08:50:10 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/spreekuren-wethouder-peters-vervallen
<![CDATA[WOZ-bezwaar laten indienen door WOZ-bureau? Neem eerst met ons contact op]]> Rond deze tijd gaan weer allerlei bureaus adverteren; “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!" U heeft dat vast wel eens ergens gelezen. Diverse bureaus, maar ook sommige makelaars, verleiden u met ‘gratis’ rechtsbijstand. Want niemand wil te veel belasting betalen. Dat is logisch. Daarom wordt ‘gratis’ bezwaar maken tegen de WOZ-waarde aangeboden. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het eigenlijk? En is het wel gratis?

Kostenvergoeding

Wij doen ons best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Wij hebben er ook geen enkel belang bij om een WOZ-waarde te hoog of te laag vast te stellen. Begrijp ons goed, als de WOZ-waarde van uw pand niet goed is ingeschat, is dat vervelend. En het is dan uw volste recht om daar tegen te protesteren. Maar als u een ‘gratis’ bureau inschakelt weet dan dat deze bureaus leven van de kostenvergoeding die men van de gemeente ontvangt. Als u via een bureau bezwaar maakt en de WOZ-waarde wordt inderdaad gewijzigd dan ontvangt een bureau of makelaar een:

Bij een vermindering van de WOZ-waarde met bijvoorbeeld € 10.000,- betekent dit in de praktijk dat uw OZB-aanslag met € 17,- verlaagd wordt. Het bureau krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden € 776,- door de gemeente uitbetaald. Dat is wettelijk zo geregeld.

Echt gratis?

Dus, zoals zo vaak, ‘gratis’ is eigenlijk helemaal niet gratis. Er worden namelijk veel kosten gemaakt als deze bureaus voor u bezwaar maken. Uiteindelijk betalen wij daar via de gemeentelijke belastingen allemaal weer aan mee.

Niet eens met de waarde?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde: neem dan eerst contact op met de gemeente. De gemeente heeft een eigen gecertificeerde taxateur in dienst. Hij kan binnen enkele werkdagen beoordelen of de waarde te hoog is vastgesteld. Als blijkt dat dat het geval is, dan wordt de waarde direct verlaagd en wordt uw aanslagbiljet binnen enkele weken verminderd. Ter vergelijking: als u via een bureau bezwaar maakt dan duurt het gemiddeld zes tot negen maanden voordat een bezwaarschrift helemaal is afgehandeld. De afgelopen jaren hebben diverse inwoners in overleg met de taxateur van de gemeente wederzijdse overeenstemming over de WOZ-waarde bereikt. Als u er met deze taxateur niet uitkomt, dan kunt u natuurlijk altijd zelf nog een officieel bezwaarschrift indienen. Wij maken overigens geen enkel onderscheid tussen een bezwaar dat door uzelf of door een bureau is ingediend.

Als u dus twijfelt of de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld of dat het aanslagbiljet is gebaseerd op verkeerde gegevens, neem dan eerst contact op met de gemeente. Dat kan op verschillende manieren:

]]> 2020-02-17T15:33:28 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/woz-bezwaar-laten-indienen-door-woz-bureau-neem-eerst-met-ons-contact-op
<![CDATA[Help mee met de Landelijke Opschoondag op 21 maart 2020]]> Op zaterdag 21 maart 2020 is het Landelijke Opschoondag. In heel Nederland komen deze dag buren, verenigingen en sportclubs samen in actie voor een schonere buurt. Want in een schone buurt voel je je veiliger, spelen kinderen fijner en woon je prettiger. Deze dag draagt ook bij aan meer verbondenheid en is vaak hartstikke gezellig. Daarom zet ook het Land van Cuijk en Boekel weer in op een succesvolle opschoondag.

Doe je mee

Om de Landelijke Opschoondag een succes te laten zijn, hebben we veel handen nodig. Daarom is het belangrijk om met zoveel mogelijk bedrijven, buurtbewoners, lokale buurtverenigingen en sportclubs mee te doen.

Je krijgt opschoonmaterialen

Als je je hebt aangemeld, krijg je van ons veiligheidshesjes, werkhandschoenen, zwerfafvalzakken en natuurlijk afvalknijpers. Zo kan je veilig aan de slag! 

Extra voor verenigingen

Als vereniging krijg je een kleine vergoeding als je meedoet aan de Landelijke Opschoondag. Deze is bedoeld voor de clubkas.

Opschoondagen voor scholen: 24 en 26 maart

Je kan ook met de klas of de hele school meedoen aan de Landelijke Opschoondag. Hiervoor hebben we twee doordeweekse dagen geprikt. Je kunt op dinsdag 24 maart en/of op donderdag 26 maart meedoen.

Geef je op

Meedoen aan de Landelijke Opschoondag is heel eenvoudig. Meld je aan via www.afvalaanbieden.nl/landelijke-opschoondag. Dat kan tot 9 maart 2020. Voor alle kinderen die meedoen is er een leuke attentie.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2020-02-13T14:48:13 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/help-mee-met-de-landelijke-opschoondag-op-21-maart-2020
<![CDATA[Vrijwilligerswerk van grote waarde in onze samenleving]]> Het gemeentebestuur van Grave hecht grote waarde aan vrijwilligerswerk. Burgemeester Roolvink verrichte onlangs vrijwilligerswerk bij Catharinahof.

Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen de smeerolie van onze samenleving. Vrijwilligers zijn bijvoorbeeld actief bij evenementen, bij verenigingen en sportclubs, op scholen en bij musea, in de natuur en in de zorg. Overal dragen vrijwilligers hun belangeloze steentje bij. Ook in de gemeente Grave.

Waarom vrijwilligerswerk

De motivatie om vrijwilligerswerk te doen, is heel divers. Iemand die met pensioen is, wil kennis en expertise inzetten of misschien juist eens iets heel anders gaan doen. En vrijwilligerswerk is gewoon ook heel erg leuk om te doen. Vrijwilligerswerk is ook van belang om structuur te bieden na bijvoorbeeld een burn-out, ontslag of andere ingrijpende gebeurtenis die het dagelijks leven behoorlijk kan ontregelen. Vrijwilligerswerk biedt dan regelmaat, maar ook voldoening. Immers vrijwillige inzet en betrokkenheid voor een instelling, organisatie of vereniging wordt zeer gewaardeerd. Een vrijwilliger heeft juist vaak meer tijd en een grote ‘luisterbereidheid’.

Sociom

Sociom, organisatie voor sociaal werk heeft in elke gemeente in het Land van Cuijk vrijwilligerspunten. Deze punten brengen vraag en aanbod samen en verzorgen workshops en informatiebijeenkomsten. Bij Sociom zelf zijn zo’n 300 vrijwilligers actief op allerlei gebied. Ze worden aangestuurd door de sociaal werkers van Sociom. Sociom kent een vrijwilligersbeleid, aangepast aan de huidige tijd.

Vrijwilligerspunten

Verenigingen, zorginstellingen en andere organisaties kunnen een beroep doen op de vrijwilligerspunten. Zij kunnen daar hun vacature plaatsen. Vrijwilligerspunt Grave bemiddelt bij zo’n 25 aanvragen per jaar voor bekende maar ook minder bekende organisaties en instellingen. Het loont de moeite om ook als minder bekende organisatie vacatures te plaatsen. Het Vrijwilligerspunt Grave (vrijwilligerspuntgrave@sociom.nl) is elke woensdagmiddag van 14.30 - 16.00 uur geopend in gemeenschapsaccommodatie Esterade, Estersveldlaan 41 in Grave. Bereikbaar via 0486-863000.

En niet alleen dat

Scholing en workshops bijvoorbeeld, of informatiebijeenkomsten zijn een belangrijk onderdeel van het aanbod. Hoe ga je als vereniging met vrijwilligers om, hoe zit het met bijvoorbeeld de vrijwilligersverzekering, is er een vrijwilligersbeleid, waar heeft een vrijwilliger recht op en dergelijke. Door oog te hebben voor de (toekomstige) vrijwilliger, wordt het ook aantrekkelijk om juist die vacature bij die bepaalde organisatie of vereniging in te vullen.

Ook u

Niet alleen organisaties die vrijwilligers zoeken, ook u, die een leuke vrijwilligersplaats zoekt, kan gebruik maken van het vrijwilligerspunt. Vrijwilligerspunten brengen vraag een aanbod samen en is in het Land van Cuijk het kenniscentrum en centrale punt voor vrijwillige inzet. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van Sociom, op bovengenoemd adres of bij een van de andere punten in het Land van Cuijk.

]]> 2020-02-12T11:47:26 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vrijwilligerswerk-van-grote-waarde-in-onze-samenleving
<![CDATA[Maandag 9 maart 2020 Café Brein]]>

Maandag 9 maart 2020  is er weer een bijeenkomst van Café Brein in het dienstencentrum/welzijnsplein (derde etage) aan de Zwaanstraat 7 te Cuijk. Er is een lift aanwezig en er is voldoende parkeergelegenheid aan de achterkant van het gebouw.

Aanmelden verplicht

De bijeenkomst start om 19.30 uur (19.00 uur zaal open) en duurt tot 21.30 uur. Deelname is gratis. Door de enorme drukte tijdens de laatste bijeenkomsten van Café Brein, is aanmelden verplicht. Er kunnen maximaal 60 mensen in de zaal, mensen met NAH en mantelzorgers hebben voorrang. U kunt zich opgeven voor 1 maart door te mailen naar cafebreinlvc@gmail.com.

Thema

Verhaal van een ervaringsdeskundige, getroffene met NAH en partner (mantelzorger) die vertellen over hun leven na en NAH. Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor uw vragen en het uitwisselen van ervaringen, ideeën en tips.

Café Brein is een samenwerkingsverband tussen:

]]> 2020-02-12T11:34:47 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/maandag-9-maart-2020-cafe-brein
<![CDATA[Glasvezel]]>

Al enige weken is er gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. In opdracht van E-Fiber (netwerkeigenaar) gaat aannemer SPIE elk huis in de gemeente voorzien van een aansluiting.

Hoe werkt het

Voordat er een glasvezelaansluiting in het huis geplaatst kan worden, wordt er eerst gestart met schouwen. Dit betekent dat een medewerker van SPIE huisbezoeken aflegt om te kijken waar de aansluiting precies in huis gerealiseerd kan worden. Ook wanneer (nog) geen abonnement is afgesloten, krijgt u bij tijdige instemming kosteloos een aansluiting.

Graafwerkzaamheden

Na het schouwen worden de glasvezelcentrales in de buurt geplaatst en starten de graafwerkzaamheden. Dit betekent dat in (bijna) alle straten gegraven moet worden. Dit gebeurt volgens het ‘dagproces’; in de ochtend gaat een stuk sleuf open en ’s avonds is de toegang tot de woning weer bereikbaar. Voorafgaand aan deze werkzaamheden in uw straat ontvangt u een bericht van de aannemer. Wilt u weten wanneer er op uw adres wordt geschouwd of wanneer u wordt aangesloten bezoek dan www.lvcnet.nl voor meer informatie.

Nieuwbouw

Bent u voornemens om een huis te gaan bouwen of is uw huis momenteel in aanbouw maar kan er nog geen aansluiting gerealiseerd worden, neemt u dan contact op met E-Fiber. Op www.e-fiber.nl is meer informatie te vinden over de contactmogelijkheden. Zij kunnen u vertellen hoe het verder moet lopen en/of wat de eventuele extra kosten zijn om een aansluiting te kunnen realiseren.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden of aanleg van het glasvezelnetwerk? Dan kunt u contact opnemen met SPIE via 088-3131044 of via landvancuijk@mijnglasvezelaansluiting.nl.

Keuzehulp

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de glasvezelabonnementen? Maak dan gebruik van de Keuzehulp van LVCnet. Hiermee kunt u zien welk abonnement en provider het beste bij uw wensen aansluit.

]]> 2020-02-12T10:58:08 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/glasvezel
<![CDATA[Stadhuis gesloten tijdens Carnaval, uitgezonderd voor geboorte- en overlijdensaangifte]]> Het stadhuis is op maandag 24 en dinsdag 25 februari 2020 gesloten in verband met Carnaval. Ook telefonisch zijn wij op deze dagen niet bereikbaar.

Geboorte- en overlijdensaangifte

Uitsluitend voor het doen van geboorte- en overlijdensaangifte is De Burgerlijke Stand op maandag en dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur geopend.

]]> 2020-02-10T00:00:00 https://www.grave.nl/gesloten-tijdens-carnaval
<![CDATA[Groot onderhoud vijvers Estersveld]]> De twee vijvers in het Estersveld, aan de Anna van Burenweg, zijn aan groot onderhoud toe. Op 10 februari 2020 starten de werkzaamheden. Naar verwachting is het werk op 13 maart 2020 gereed. Waarom is dit groot onderhoud nodig?

Baggeren

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor het leven in en om het water. Daarom worden waterpartijen om de tien a twintig jaar uitgebaggerd. Zonder onderhoud zullen sloten, vijvers en andere waterpartijen dichtslibben. Daarmee neemt de waterkwaliteit sterk af. Het slib, ook wel baggerspecie genoemd, moet dus af en toe verwijderd worden. Baggerspecie ontstaat door afbraak van natuurlijke componenten die in het water leven zoals waterplanten maar ook door bladinval en inwaaiend zand. Baggerspecie vormt een belangrijke bron van voedingsstoffen in het water. Maar de voedingsstoffen mogen ook weer niet te talrijk worden want anders kan een waterpartij helemaal dichtgroeien met alg en kroos. En door de natuurlijke afbraakprocessen wordt ook veel zuurstof aan het water onttrokken. In de vijvers in het Estersveld ontstond in 2018, mede door het warme weer, een ware kroos-explosie, met zuurstoftekort en vissterfte tot gevolg. Kortom, baggeren is op gezette tijden nodig en dat is dus ook wat er nu gaat gebeuren..

Maaien oevers

Het werk aan de vijvers bestaat niet alleen uit baggeren. Er zal ook gemaaid worden. Beide vijvers hebben mooie,  natuurvriendelijke oevers. Deze oevers versterken de natuur- en belevingswaarde van het park. De oevers leveren ook een bijdrage aan de waterkwaliteit en ze bieden plaats aan allerlei planten- en diersoorten. Natuurvriendelijke oevers in een parkachtige omgeving vragen een specifiek beheer, dat is aangepast aan de wensen en eisen van de plant- en diersoorten. Te veel maaien is nadelig omdat daarmee te veel schuilplaatsen voor dieren verdwijnen. Daarom wordt jaarlijks ongeveer 50% gemaaid en blijft 50% staan voor het volgende jaar.

Rietkragen uitkrabben

Rietoevers kunnen na verloop van tijd verlanden. Verlanding ontstaat door ophoping van bladmateriaal en slib. De waterdiepte neemt af en moerasplanten worden verdrongen door landplanten. Ook wilgen en elzen kunnen er gaan opschieten en zo maakt het water uiteindelijk plaats voor land. Tijdens het onderhoud zal daarom, daar waar sprake is van een dichte rietkraag,  plaatselijk de oever worden uitgekrabt. Dat betekent dat de bovenste laag organisch materiaal van de

oever wordt afgeschraapt, tot aan de vaste bodem. Van een dichte rietkraag is sprake als de bedekking meer dan 80% bedraagt.

Verwijderen boomopslag

Wilgen en elzen gedijen goed in een natuurvriendelijke oever, zeker wanneer deze oever gaat verlanden. Deze begroeiing verdringt de moerasvegetatie, groeit door en ontneemt uiteindelijk het zicht op de vijver. Dat is niet gewenst binnen een parklandschap. Plaatselijk is begroeiing langs de oever echter wel gewenst. Het draagt bij aan een fraai beeld van  doorkijkjes en  gesloten oevers welke elkaar afwisselen . Begroeiing biedt daarnaast een geschikte schuilplaats voor diverse vogels.

Zo is zelfs een jagende ijsvogel gespot langs de waterkant!

Door een deel van de begroeiing te bewaren blijft het gevarieerde beeld behouden. Tijdens het onderhoud zal daarom ca. 50% van de oeverbegroeiing worden verwijderd.

Overlast

Al deze werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken in de vorm van geluid en verkeer van vrachtwagens. De bagger e.d. wordt afgevoerd via de Essinklaan, Stoofweg en de N324.

Ook de toegankelijkheid in het park zal tijdens de werkzaamheden enigszins beperkt zijn. Dit omdat er met machines wordt gewerkt en de veiligheid gewaarborgd moet zijn.

Bijlage

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Rinus Arts, telefoon 0486–477277 of rinus.arts@cgm.nl.

]]> 2020-02-03T14:29:11 https://www.grave.nl/vijversestersveld
<![CDATA[2020]]> 2020-02-03T12:53:08 https://www.grave.nl/oud-nieuws/2020 <![CDATA[Belastingaanslagen 2020]]> Deze week ontvangt u de gemeentelijke belastingaanslag 2020.

43% van de inwoners ontvangen deze aanslag alleen via Mijnoverheid.nl. Kijk dus snel in uw berichtenbox.

De rest krijgt de aanslag via de post. Hier kunt u meer lezen over deze aanslag en de WOZ-waarde en op de achterkant van het biljet.

Bent u het niet eens met de nieuwe WOZ-waarde? Bel dan eerst met ons 0486-477277 of mail naar belastingen@cgm.nl. De gemeente belt snel terug als u uw telefoonnummer en aanslagnummer in uw bericht zet.

]]> 2020-01-29T15:09:18 https://www.grave.nl/belastingaanslagen-2020
<![CDATA[Subsidiefonds voor initiatieven in de buurt]]> Via de nieuwsbrief van januari 2020 heeft de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant laten weten dat er een subsidiefonds is voor culturele activiteiten en buurtinitiatieven. Subsidie is mogelijk voor initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt. Het gaat hierbij om te realiseren ideeën die bijdragen aan ontmoeting en verbinding binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen.

Voor wie

Wijk- en buurtverenigingen kunnen weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt. Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim € 1.300.000 in de pot van het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.

Culturele activiteiten

Het Buurtcultuurfonds is voor lokale projecten die bedoeld zijn om het culturele vermogen van wijken en buurten te versterken. Voorbeelden zijn straattoneel, buurtopera of kunst in de wijk. Ook projecten met een regionale uitstraling op het gebied van cultuur kunnen hiervoor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld Brabanders die werk maken van leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur. Hiervoor is komend jaar € 330.000 beschikbaar.

Buurtinitiatieven

Buurtinitiatieven zoals een waterspeeltuin, stadslandbouw, gezamenlijke aanleg van groene daken zijn goede voorbeelden van projecten die passen bij het doel van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Die projecten zijn belangrijk om het waterbewustzijn te vergroten en de effecten van de klimaatverandering te beperken. Water en natuur zijn daarnaast ook nog eens goed voor de gezondheid en om plezier in en aan te beleven. Per project dat voldoet aan de voorwaarden van dit fonds is maximaal € 10.000 beschikbaar.

Verbinding

“De beide fondsen zijn er om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting en verbinding binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen. Daarvoor zetten we cultuur, natuur en water in. Zo ontstaan niet alleen mooie projecten, maar wordt ook meteen de onderlinge verbinding versterkt”, licht gedeputeerde Anne-Marie Spierings toe. Naast de provincie (€ 240.000) dragen de 3 Brabantse Waterschappen hieraan € 720.000 bij. Het Prins Bernhard Cultuurfonds draagt € 80.000 bij en voert de regelingen uit. Belangstellenden kunnen vanaf 15 januari 2020 gebruikmaken van deze regelingen.

Informtatie

Kijk voor meer informatie over subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt op de website van de provincie Noord Brabant of neem contact op met de provincie Noord Brabant via 073-6812812.

]]> 2020-01-29T10:45:36 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/subsidiefonds-voor-initiatieven-in-de-buurt
<![CDATA[Oost-Brabant slaat handen in elkaar tegen drugsgebruik]]> In 2020 slaat de gemeente Grave samen met 37 andere Brabantse gemeenten, Novadic-Kentron, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant, politie en regiobureau Integrale Veiligheid de handen ineen om het steeds normaler worden van drugsgebruik tegen te gaan.

Normalisering drugsgebruik

Drugsgebruik brengt heel veel risico’s en problemen met zich mee. Niet alleen professionals zien dat de norm voor drugsgebruik aan het verschuiven is. Steeds meer mensen spreken openlijk over hun drugsgebruik en een steeds bredere groep mensen vindt drugsgebruik ‘normaal’. Het doel van de regionale aanpak is deze ‘normalisering’ te doorbreken en om te buigen.

Samenwerking tegen drugsproblematiek in Oost-Brabant

In Oost-Brabant is de problematiek die samenhangt met drugsgebruik groot. De ‘politieregio’ Oost-Brabant is de eerste regio die met alle betrokken partijen samenwerkt om de normalisering van drugsgebruik aan te pakken. Om dit te bereiken wordt een monitor opgezet en een campagne ontwikkeld. De monitor zal inzicht bieden in de problematiek rondom deze normalisering. We richten ons daarbij niet alleen op jongeren maar ook op (jong-) volwassenen die een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om middelengebruik.

De provincie Noord-Brabant onderstreept het belang van dit regionale project in het kader van de verkeersveiligheid. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie onderstrepen het belang van dit regionale project. In enkelen gemeenten is de besluitvorming rond deelname aan dit regionale project in de afrondende fase.

]]> 2020-01-23T11:31:11 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/14055-oost-brabant-slaat-handen-in-elkaar-tegen-drugsgebruik
<![CDATA[Bijeenkomst over schets herinrichting Graafsche Raam]]> Inloopbijeenkomst 4 februari 2020 bij Catharinahof.

Benieuwd hoe het gebied rondom de Graafsche Raam mogelijk ingericht gaat worden? Hoe het er straks uit kan zien tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave? Op dinsdag 4 februari 2020 organiseert waterschap Aa en Maas een inloopbijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden om de ontwerpschets te presenteren. De inloopbijeenkomst vindt plaats in de Catharinahof in Grave van 16.00 tot 20.00 en biedt de gelegenheid om vragen te stellen.

ontwikkelkansen

De Graafsche Raam biedt unieke ontwikkelkansen op het gebied van water, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarom is het waterschap samen met gebiedspartners en inwoners aan de slag gegaan om deze kansen verder uit te denken en realiseren. De beek speelt bijvoorbeeld een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave, die meer zichtbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast ligt er een opgave om de beek een meer natuurlijke inrichting te geven. 

Inloopbijeenkomst

Tijdens een schetssessie eind 2019 zijn verschillende kansen en knelpunten verzameld van belanghebbende partijen in het gebied, zoals de lokale IVN en heemkundekring Esters Heem. Deze ideeën zijn gebundeld en uitgewerkt in een schetsontwerp voor de herinrichting van de Graafsche Raam. Op dinsdag 4 februari 2020 organiseert waterschap Aa en Maas een inloopbijeenkomst. Deze wordt georganiseerd om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over het schetsontwerp en eventuele vragen te beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats in Catharinahof, Koninginnedijk 252 in Grave. Tijdens de inloopbijeenkomst kan men tussen 16:00 en 20:00 uur zonder afspraak binnenlopen. Er zijn diverse specialisten aanwezig om vragen persoonlijk te beantwoorden. Het schetsontwerp wordt komend jaar verder uitgewerkt in concrete plannen die tot uitvoering worden gebracht.

Gebiedsplan Raam

De herinrichting van de Graafsche Raam is onderdeel van het Gebiedsplan Raam en de Verborgen Raamvallei. In het gebied rondom de Raam in de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en St Hubert heeft het waterschap samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, bereikbaarheid en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen. Met de vaststelling van het Gebiedsplan Raam hebben de gebiedspartners afgesproken dat ze toe willen naar een robuust watersysteem, dat in staat is om de toekomstige klimaatveranderingen op te vangen, zowel in de zomer als in de winter.

Informatie

Meer informatie over de herinrichting van de Graafsche Raam is te vinden op www.aaenmaas.nl/graafscheraam.

]]> 2020-01-23T11:17:30 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bijeenkomst-over-schets-herinrichting-graafsche-raam
<![CDATA[Holocaustmonument Levenslicht in Carillontoren in Grave]]> Van 22 januari 2020 tot en met 2 februari 2020 is in Grave het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien. Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Hiermee staat Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust. Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd.

    

Foto's 1 en 2: Marco de Swart

het monument

Het lichtmonument, dat bestaat uit 500 herdenkingsstenen, wordt onderin de Carillontoren op het Torenplein in Grave geplaatst. De stenen zullen van buitenaf te zien zijn. Het monument komt het beste tot zijn recht als het buiten donker is. Aan de zijgevel van de Carillontoren is een monument voor de Graafse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en een monument voor alle militairen die na 1945 zijn omgekomen bij oorlogen en vredesmissies. Het tijdelijke lichtmonument past daar dus goed bij. Beiaardier Albert van Woerden speelt tijdens het wekelijkse carillonspel op de vrijdagen passende muziek.

Over het project Levenslicht

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holo­caust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden, hun leven leefden; soms al generaties lang.

Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu gemist wordt. Door hierbij stil te staan, blijft de herinnering aan de slachtoffers levend.

]]> 2020-01-23T10:36:38 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/holocaustmonument-levenslicht-in-carillontoren-in-grave
<![CDATA[Gezocht: chauffeurs m/v (vrijwilligers)]]> Gezocht: chauffeurs m/v (vrijwilligers) voor nieuwe buslijn Grave - Wijchen.

Heeft u tijd over en wilt u die prettig en nuttig besteden? Dan is werken als buurtbuschauffeur misschien iets voor u! Tussen busstation Grave en NS-station Wijchen komt een nieuwe buslijn. Onder andere daarvoor zoekt de Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen chauffeurs (vrijwilligers).

Dunbevolkt

Buurtbussen zijn een manier om op onrendabele lijnen toch openbaar vervoer te kunnen aanbieden. Zo kunnen mensen zonder eigen vervoer zich in de vaak dunbevolkte gebieden verplaatsen. Ruim 35 jaar geleden reed de eerste buurtbus tussen Wijchen en Heumen. Inmiddels is het lijnennet uitgebreid en rijden er ruim 100 vrijwilligers op vijf lijnen:

Daar komt nu dus een lijn bij die het busstation van Grave met het station van Wijchen verbindt. Deze nieuwe verbinding start zodra er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.

Vrijwilligers

De chauffeurs (m/v) op de buurtbus zijn dus vrijwilligers. Zo is het mogelijk om deze voorziening in stand te houden en zelfs uit te breiden. De chauffeurs voorzien duidelijk in een maatschappelijke behoefte. Jaarlijks worden er 75.000 reizigers vervoerd. Voor de chauffeurs zelf is het een fijne manier om actief bezig te zijn met gezellige contacten met reizigers en met collega-chauffeurs. Per lijn zijn er drie diensten per dag. In het algemeen rijdt een chauffeur volgens een vast rooster één dienst (van ongeveer vier uur) per week. Sommigen rijden één dienst in de twee weken. Sinds begin 2019 rijdt men in nieuwe (automatisch geschakelde) negen-persoons Mercedes-bussen met brede instapdeur. Elke buurtbuslijn heeft een lijncoördinator, die de chauffeurs bijstaat als daar behoefte aan is.

Belangstelling

Om buurtbuschauffeur te worden is naast enthousiasme een geldig B-rijbewijs nodig én de bereidheid om tenminste een keer per een à twee weken een dienst van ongeveer vier uur in te vullen. Ga voor meer informatie naar www.buurtbus.com. Daar vindt u ook een aanmeldingsformulier. U kunt ook contact opnemen met de secretaris van de vereniging. De contactgegevens staan ook op www.buurtbus.com.

]]> 2020-01-17T11:59:45 https://www.grave.nl/gezocht-chauffeurs
<![CDATA[Eerste glasvezelkabel in Grave]]> E-Fiber legt een glasvezelnetwerk aan in het hele Land van Cuijk. Na Sint Anthonis, Boxmeer en Cuijk is nu Grave aan de beurt. Op maandag 13 januari nam wethouder Anja Henisch zelf de schop ter hand om op symbolische wijze de eerste kabel in de grond te leggen. Naar verwachting is eind mei 2020 de hele gemeente Grave aangesloten op het nieuwe netwerk.

Klaar voor de toekomst

In Grave legt E-Fiber een openbaar, voor elke provider toegankelijk, glasvezelnetwerk aan. Dit wordt uitgevoerd door aannemer SPIE. “De komst van glasvezel en daarmee een supersnelle internetverbinding is echt noodzakelijk voor de leefbaarheid en toekomst van de gemeente Grave! De huidige internetverbinding werkt trager en de mogelijkheden zijn beperkt. Bij de razendsnelle ontwikkeling van alle nieuwe producten en diensten die aangesloten zijn op het internet, hebben we straks helemaal niets meer aan die oude techniek in de grond” aldus wethouder Anja Henisch.

Huisaansluiting

Alle huishoudens en bedrijven krijgen een gratis glasvezelaansluiting in huis. Indien men daadwerkelijk gebruik wil maken van het nieuwe netwerk, is het afsluiten van een glasvezel abonnement noodzakelijk. Dit is nog steeds mogelijk bij één van de providers.

Daarom glasvezel

We zijn steeds meer online. Een supersnelle en betrouwbare internetverbinding is een must. Glasvezel speelt in op onze groeiende vraag naar data, denk aan 1000 Mbit/s en tot wel 50x zo snel up- en downloaden. Daarnaast biedt glasvezel een nieuwe vrijheid. Gebruikers bepalen zelf bij wie ze internet, televisie en telefonie afnemen. Het is een open netwerk met meerdere aanbieders. Voor meer informatie, kijk op www.e-fiber.nl.

Over E-Fiber

E-Fiber is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van glasvezel. E-Fiber vindt dat iedereen in Nederland recht heeft op snel en betrouwbaar internet. Waar je ook woont, in een stad, dorp of buitengebied. Daarom investeert E-Fiber in infrastructuur, innovatie, techniek én in mensen.

]]> 2020-01-15T17:27:11 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/eerste-glasvezelkabel-in-grave
<![CDATA[Vitaliteitscheck 72: onderzoek naar gezondheid en welbevinden van 72-jarigen uit Grave]]> Alle inwoners van de gemeente Grave die 72 jaar worden in 2020, krijgen binnenkort een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek naar hun algemene gezondheid en welbevinden. Deze ‘vitaliteitscheck’ is bedoeld om eventuele problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en daarmee ergere of bijkomende problemen te voorkomen. Het onderzoek is een vervolg op het succesvolle project ‘Kwetsbaarheid de Baas’. 

Succesvolle pilot

Vorig jaar deed een groep inwoners van 65 tot 85 jaar mee aan het onderzoek Kwetsbaarheid de Baas. De deelnemers en de organisatoren (o.a. stichting Welzijn Ouderen Grave, fysiotherapeuten netwerk FYNE, Sociom, GGD Hart voor Brabant en de gemeenten in het Land van Cuijk) waren enthousiast over deze pilot. De opkomst was groot en uit de herhalingsonderzoeken bij een deel van de deelnemers bleek dat er duidelijke gezondheidswinst was behaald. Vanwege deze bevindingen heeft de gemeente Grave besloten om de pilot in 2020 een vervolg te geven.

Waarom 72

Voor het vervolg, de ‘Vitaliteitscheck 72’, worden alle inwoners uitgenodigd die 72 jaar worden in 2020. Uit het eerdere onderzoek bleek dat de leeftijdsgroep 70 tot 80 jarigen de meest logische groep is om een check te doen. Bij jongere mensen is de kans groot dat er niet veel uitkomt. Bij oudere mensen is het risico juist groter dat problemen te laat worden ontdekt of dat mensen al volop in zorg zijn. Door te kiezen voor 72 jaar wordt ook het beste aangesloten bij bestaande activiteiten, zoals het huisbezoek vanaf 75 jaar dat in de gemeente Grave wordt uitgevoerd.

Onderzoek en gesprek

Vanaf eind januari kunnen alle inwoners van de gemeente Grave die 72 jaar worden in 2020 een uitnodiging in de brievenbus verwachten voor een onderzoek en gesprek over alle aspecten van (positieve) gezondheid. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van een vragenlijst, onder andere een kracht- en balanstest door een fysiotherapeut en een gesprek met een sociaal werker voor senioren of een medewerker van de GGD. De deelnemers krijgen daarna een passend advies.

Gezond en vitaal

Wij adviseren alle ouderen die een uitnodiging krijgen om hierop in te gaan. Ook voor inwoners die nog gezond en vitaal door het leven gaan, is het zinvol om mee te doen. Het resultaat van het individuele onderzoek wordt uiteraard alleen aan de deelnemer zelf bekendgemaakt.

     

]]> 2020-01-15T14:25:15 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vitaliteitscheck-72-onderzoek-naar-gezondheid-en-welbevinden-van-72-jarigen-uit-grave
<![CDATA[Van schoon en droog papier kunnen we opnieuw papier maken]]> Oud papier en karton wordt gerecycled. Daarom zamelen we het apart in. Het is wel van groot belang dat het papier schoon en droog is. Alleen dan kan er opnieuw papier van worden gemaakt.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn papier en karton goed kan worden gerecycled

Het papier moet schoon en droog zijn. En het mag echt alleen papier zijn. Dus een taartdoos met een kunststof venster hoort bij het restafval, omdat het niet alleen maar papier bevat. Een pizzadoos waarvan de kartonnen doos besmeurd is met olie, tomatensaus of andere pizzarestjes hoort ook bij het restafval.

Wat mag er allemaal wel bij het papier

Kijk voor een volledig overzicht op www.afvalaanbieden.nl.

Waar kan ik oud papier aanbieden

U kunt uw papier en karton gratis aanbieden bij de milieustraat in Haps of deponeren in de papiercontainers in uw gemeente. De inzameling van papier en karton wordt door iedere gemeente apart georganiseerd. Voor een overzicht van papiercontainers kijkt u op www.afvalaanbieden.nl.

Nee-ja en nee-nee sticker

U kunt uw hoeveelheid papier ook reduceren door een sticker op uw brievenbus te plakken. Deze zijn gratis te verkrijgen bij de balie van uw gemeentehuis/stadhuis.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2020-01-15T11:42:59 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/van-schoon-en-droog-papier-kunnen-we-opnieuw-papier-maken
<![CDATA[Gladheidbestrijding]]> In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Wat kunt u zelf doen

U helpt de strooiploegen als u de stoep voor uw woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen u dankbaar zijn.

Strooiroutes

Wilt u zien hoe de strooiroutes lopen? Op de plattegrond kunt u in het zoekvenster (linksboven) zoeken op adres. De blauwe lijnen op de kaart zijn de strooiroutes.

]]> 2019-10-29T09:26:00 https://www.grave.nl/gladheidbestrijding
<![CDATA[2019]]> 2019-02-19T10:54:06 https://www.grave.nl/oud-nieuws/2019 <![CDATA[Aanmelden nieuwsbrief]]> Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Economisch nieuws Grave.

]]> 2017-10-13T11:58:19 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/aanmelden-nieuwsbrief
<![CDATA[Call ACCTTiVAte open voor MKB-ers met crossover innovaties]]> MKB-ers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, kunnen tot 5 september van dit jaar voorstellen indienen voor ‘crossover innovatieprojecten’. Dit zijn projecten gericht op technologie-transfer tussen de sectoren agrifood, health, ICT en/of aerospace. Kijk hier voor meer informatie over Call ACCTTiVAte.

]]> 2017-06-19T09:10:38 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/call-accttivate-open-voor-mkb-ers-met-crossover-innovaties
<![CDATA[Aandacht voor boerenbedrijf in 'Over de vloer bij de Boer']]> Onder aanvoering van FoodInspiration is op 12 juni 2017 'Over de vloer bij de Boer' van start gegaan. Deze nieuwe campagne zet de spotlights op de agrarische sector. Boerenbedrijven maken op hun beurt kans op een complete make-over van hun winkel via de actie Pimp My Farmshop. Winkels kunnen tot 1 augustus 2017 worden aangemeld. Kijk hier voor meer informatie over 'Over de vloer bij de Boer'.

]]> 2017-06-19T09:05:39 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/aandacht-voor-boerenbedrijf-in-over-de-vloer-bij-de-boer
<![CDATA[Werkzaamheden Hoogeweg – Generaal de Bonsweg]]> De gemeente Grave heeft aannemingsbedrijf D. van der Steen B.V. uit Utrecht opdracht verleend voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden op de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg in Grave. Het betreft het gedeelte vanaf de gemeentegrens met Mill en Sint Hubert nabij de Campagnelaan tot aan de Steegschenhofscheweg.

Wat gaat er precies gebeuren

De werkzaamheden bestaan uit het frezen van de oude deklaag en het repareren van slechte stukken in de onderlaag. Vervolgens wordt er over de gehele lengte een stalen wapening op het wegdek aangebracht, waarna er twee lagen asfalt aangebracht worden. Daarnaast worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de goten en straatkolken, worden inritten opnieuw gestraat en worden de wegmarkeringen aangebracht. Tenslotte worden de bermen aangevuld en afgewerkt.

Verkeerskundige aanpassingen

De Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg worden gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden duurzaam veilig ingericht. Kruispuntplateaus worden aangelegd om het verkeer af te remmen, te weten op de kruisingen Hoogeweg - Boltsbroekweg, Hoogeweg – Schrijfakkerweg en Hoogeweg - Campagnelaan. De kruisingen en de weg worden voorzien van de juiste wegmarkering.

Planning

De wegwerkzaamheden starten op zaterdag 1 juli 2017 om circa 7.00 uur en zijn gereed op maandag 10 juli 2017 om circa 06.00 uur. De aannemer werkt daarbij dag en nacht door om de benodigde afsluiting zo kort mogelijk te houden. Hierdoor is de benodigde afsluiting circa twee weken korter ten opzichte van een reguliere uitvoeringswijze waarbij er alleen tijdens werkdagen en daguren gewerkt wordt.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden worden de Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er is voor deze werkzaamheden een omleidingsroute noodzakelijk. Het doorgaand verkeer tussen Mill en Grave wordt omgeleid via de N264, N277 en N324. Ook het lokale verkeer van en naar Escharen wordt omgeleid via de N324 en de Stoofweg. Ten behoeve van de bereikbaarheid van onder andere de Brouwketel, sportvelden, campings etcetera is een lokale omleidingsroute ingesteld over de Steegschenhofscheweg en de Kranenhofscheweg. Daarvoor wordt tijdelijk de Kranenhofscheweg opgesteld voor autoverkeer en worden de hekwerken halverwege tijdelijk verwijderd. De kruising Kranenhofscheweg - Beerschemaasweg blijft gedurende de werkzaamheden open voor het verkeer.

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de vrijliggende fietspaden langs de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg.

Hier kunt u een kaartje met de omleidingsroutes (PDF) bekijken.

Bus Arriva

Tijdens de werkzaamheden zal de bus van Arriva lijn 92 tussen Grave-Gennep op woensdag 5 juli en donderdag 6 juli niet rijden. De rest van de tijd zal de bus zijn normale dienstregeling kunnen volgen. Om de actuele situatie bij te kunnen houden kunt u meer informatie vinden op www.arriva.nl 

Vragen

Aanwonenden en belanghebbenden worden nog nader geïnformeerd middels een brief met betrekking tot de afsluiting, bereikbaarheid en contactgegevens van de aannemer. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen? Neem u gerust contact op met de heer T. Bronsema of de heer T. Grisel van de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 0486-477277 of via wegen@cgm.nl.

]]> 2017-06-16T10:36:48 https://www.grave.nl/werkzaamheden-hoogeweg-generaal-de-bonsweg