<![CDATA[Feestdagen extra feestelijk zonder inbraak]]> Tijdens de feestdagen, Kerst en Oud & Nieuw, wordt extra veel ingebroken. In sommige wijken zelfs wel 40% meer dan in de week voor de feestdagen. Het is lang donker en veel mensen zijn langere tijd (zichtbaar) niet thuis, waardoor inbrekers veel gelegenheid hebben om hun gang te gaan.

Wat de politie doet tegen inbraken

De politie is extra alert in deze periode; juist op plaatsen en tijden waarvan we weten dat deze inbraakgevoelig zijn. Voorkómen van inbraak is altijd beter dan opsporen achteraf. 

Wat u zelf kunt doen

Inwoners kunnen zelf de kans op inbraak verkleinen. Eén van de beste preventietips is goed opletten. Vertel het goede buren of bekenden als u weg bent, zodat zij een extra oogje in het zeil kunnen houden. Dat kunt u ook voor hen doen. Ziet u iemand in de straat die er wellicht niet thuishoort en slechte bedoelingen heeft? Spreek diegene eens aan of bel 1-1-2. Inbrekers verleggen vaak hun werkgebied als zij een oplettende buur tegenkomen.

U kunt nog meer doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van inbraak tijdens deze periode.

]]> 2018-12-10T11:50:45 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/feestdagen-extra-feestelijk-zonder-inbraak
<![CDATA[Hoorzitting commissie bezwaarschriften]]> Op 11 december 2018 houdt de gezamenlijke commissie bezwaarschriften van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert een openbare hoorzitting. Deze hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Cuijk.

De volgende bezwaarschriften worden besproken

18.00 uur Een bezwaarschrift tegen een last onder dwangsom in verband met strijdige bewoning van Louwerenberg 5 te Vianen.
18.30 uur Een bezwaarschrift tegen een last onder dwangsom en een bezwaarschrift tegen een last onder bestuursdwang in verband met geconstateerde overtredingen op de percelen F4071 en F4548 te Mill

Informatie

Sandra van Bergen, secretaris van de commissie bezwaarschriften, telefoon 0486-477277

]]> 2018-12-07T10:57:25 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/hoorzitting-commissie-bezwaarschriften
<![CDATA[Afvalkalender 2019 valt binnenkort in uw brievenbus]]> Aan het einde van dit jaar ontvangen alle huishoudens in het Land van Cuijk en Boekel de Afvalkalender 2019 in de brievenbus. Uw digitale afvalkalender voor 2019 kunt u aan het einde van dit jaar downloaden op onze website. Ook de AfvalApp is aan het einde van dit jaar geupdated.

De Afvalkalender 2019 valt voor de kerstdagen in de brievenbus. Heeft u aan het einde van dit jaar geen papieren Afvalkalender 2019 ontvangen dan kunt u die vanaf 1 januari 2019 alsnog aanvragen via de www.afvalaanbieden.nl. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de AfvalApp of de Afvalkalender doanloaden op onze website.

De AfvalApp

Met de AfvalApp heeft u op uw smartphone of tablet altijd actuele informatie over de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel bij de hand. De App is gratis te downloaden en te vinden in de AppStore of Google Play Store onder DeAfvalApp. U kunt zelf instellen of en wanneer u een melding wilt krijgen welk afval u aan de straat moet zetten. Heel erg handig dus!

Digitale afvalkalender

U kunt alle informatie over de inzameling van huishoudelijk afval en de afvalkalender vinden op www.afvalaanbieden.nl. Uw persoonlijke afvalkalender kunt u ook hier downloaden door uw postcode en huisnummer in te voeren.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2018-12-07T10:51:39 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/afvalkalender-2019-valt-binnenkort-in-uw-brievenbus
<![CDATA[Een ruime voldoende voor afvalinzameling]]> Vlak voor de zomer van dit jaar heeft Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel een evaluatie- en optimalisatieonderzoek uitgevoerd. Dit doen we iedere 4 jaar. Er is onderzocht hoe het huidige afvalinzamelsysteem presteert en waar nog verbetering mogelijk is. Het onderzoek is opgedeeld in drie deelonderzoeken: een sorteeranalyse van het afval in de blauwe tariefzak en in de plastic afvalzak, een benchmark en een tevredenheidsonderzoek onder inwoners.

Inwoners zijn zeer tevreden

Van de 3.100 verstuurde vragenlijsten die naar willekeurige huishoudens in het Land van Cuijk en Boekel zijn verstuurd, zijn er 1.027 ingevuld retour gezonden. Hartelijk dank daarvoor! Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat ruim 93% van de respondenten tevreden of zeer tevreden is over de manier waarop huishoudelijk afval aan huis wordt ingezameld. Het gemiddelde rapportcijfers komt uit op een 7,9! Net als 4 jaar geleden.

Weinig restafval door goed scheidingsgedrag

Het Land van Cuijk en Boekel behoort tot de gemeenten met de laagste hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. De sorteeranalyses van de tariefzak lieten zien dat er nog maar weinig grondstoffen in het restafval zitten die nog beter gescheiden zouden kunnen worden. U doet het als inwoner dus al heel erg goed! Dat willen we graag zo houden, dus blijft u uw afval goed scheiden. Er blijkt wel wat vervuiling in de plastic afvalzak te zitten. Wat NIET in de plastic afvalzak thuishoort en er nog wel in terecht komt, is papier en karton, tissues, verpakkingen met inhoud, speelgoed, kitkokers en piepschuim.

Succesfactoren

Het succes wordt voornamelijk gerealiseerd door het systeem van de blauwe tariefzak voor restafval en het gratis kunnen aanbieden van heel veel afvalsoorten. Wilt u weten welke afvalsoorten u allemaal gratis aan kunt bieden? Kijk dan op www.afvalaanbieden.nl.

Wat gebeurt er met de resultaten

In de afgelopen periode zijn de resultaten gepresenteerd aan de verschillende raadscommissies en de gemeenteraden in het Land van Cuijk en Boekel. De gevoelens van de raadscommissies en gemeenteraden over afvalinzameling worden meegenomen in de definitieve besluitvorming door het bestuur.

Vlak voor de zomer van dit jaar heeft Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel een evaluatie- en optimalisatieonderzoek uitgevoerd. Dit doen we iedere 4 jaar.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2018-12-07T10:45:45 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/een-ruime-voldoende-voor-afvalinzameling
<![CDATA[Thema-avond door Terres des Hommes en WATCH Nederland over mensenhandel en tienerprostitutie in Oost-Brabant op 10 december 2018]]> Locatie: Auditorium Van Abbe Museum

Datum en tijd: 10 december 19.30 uur

Mensenhandel en tienerprostitutie in het bijzonder staan regelmatig volop in de aandacht. Helaas ook in Oost-Brabant. Wat gebeurt er in onze regio, hoe herken je de signalen bij jongeren in jouw buurt? En bij wie kun je terecht?

Terres des Hommes en WATCH Nederland nodigen u op 10 december 2018 19.30 uur uit in het Auditorium van het Van Abbe Museum te Eindhoven voor een eenmalige thema-avond omtrent casuïstiek, preventie en aanpak van deze problematiek in Oost-Brabant. Ook lanceert WATCH Nederland op deze avond een unieke campagne waarbij een bijzonder beroep wordt gedaan op prostitutieklanten en hun verantwoordelijkheid als eerstelijns getuigen. Er zijn slechts 130 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!

Aan de hand van casuïstiek uit de regio wordt o.l.v. Lex Roolvink, burgemeester van Grave en Voorzitter Regionale Tafel Mensenhandel, tekst en uitleg gegeven over de strijd tegen mensenhandel, waaronder tienerprostitutie.

Specialisten vertellen uit de dagelijkse praktijk. Aan het woord komen de Politie, het OM, de GGD, Veilig Thuis, Humanitas, het Leger des Heils, Lumens, Neos, MO Den Bosch en WATCH Nederland.

Na afloop van de presentatie is er volop gelegenheid de burgemeester en overige sprekers vragen te stellen. Hierna is er voor de pers gelegenheid tot individuele interviews.

Wilt u deze avond bijwonen, dan kunt u zitplaatsen reserveren (maximaal twee personen) via de website van Terres des Hommes.

Voor meer informatie kunt u bellen met de communicatie afdeling van Terres des Hommes of WATCH Nederland of met de organisatoren van deze thema-avond, Gideon van Aartsen van Terre des Hommes/WATCH Nederland (06-51619808) en Nathalie Verdonschot van CKM-Fier/WATCH Nederland (06-30448288).

]]> 2018-12-06T19:38:44 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/thema-avond-door-terres-des-hommes-en-watch-nederland-over-mensenhandel-en-tienerprostitutie-in-oost-brabant-op-10-december-2018
<![CDATA[Spreekuur van wethouders Anja Henisch en Rick Joosten op vrijdag 14 december 2018 vervalt]]> Het spreekuur van wethouders Anja Henisch en Rick Joosten op vrijdag 14 december 2018 van 10.00 – 12.00 uur gaat niet door.

Ook komt het spreekuur van vrijdag 28 december te vervallen.

Het eerstvolgende spreekuur van de wethouders Anja Henisch en Rick Joosten is op vrijdag 11 januari 2019 op het historisch stadhuis van 10.00 – 12.00 uur.

]]> 2018-11-30T09:49:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/spreekuur-van-wethouders-anja-henisch-en-rick-joosten-op-vrijdag-14-december-2018-vervalt
<![CDATA[Planstudie N321 Cuijk-Grave bijna gereed]]> De provincie Noord-Brabant voert een planstudie uit ter voorbereiding op grootschalige onderhoudswerkzaamheden tussen Cuijk en Grave. Er is gekeken naar de inrichting van de weg en de verkeersveiligheid.

Input

De onderzoeken richtten zich onder andere op: archeologie, faunavoorzieningen en veiligheid. Op basis hiervan zijn een aantal oplossingen, maatregelen en kleinere verbeteringen geïnventariseerd die verder worden uitgewerkt. Tevens zijn er in oktober 2018 verkeerstellingen uitgevoerd om de ontwerpen van de kruispunten te verbeteren. Dit is een zorgvuldig proces waarmee de nodige tijd is gemoeid.

Inloopavond

Wilt u weten wat de resultaten zijn? Dan bent u van harte welkom tijdens de inloopavond op maandag 7 januari 2019, tussen 17.00 uur en 20.00 uur.
Plaats: Gebouw Visio Onderwijs aan de Jan van Cuykdijk 1 te Grave. U kunt op elk gewenst moment binnenlopen. Er zijn experts aanwezig die u graag toelichting geven en met u van gedachten willen wisselen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt contact opnemen met de provincie via telefoon 073–6812812. Of maak gebruik van het contactformulier. Dit formulier kunt u vinden op www.brabant.nl. Zoek daar op trefwoord ‘N321’ en u komt bij het artikel ‘Planstudie N321 Cuijk-Grave bijna gereed’. Onderaan dat artikel vindt u een digitaal contactformulier.

]]> 2018-11-29T09:00:21 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/planstudie-n321-cuijk-grave-bijna-gereed
<![CDATA[Wandelen met Mantelzorgers op 14 december 2018]]> Centrum Mantelzorg Land van Cuijk organiseert op vrijdagmorgen 14 december 2018 van 10.00 uur tot 12.00 uur in samenwerking met de IVN een wandeling voor mantelzorgers. Tijdens deze wandeling kunt u ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers.

Tijd en plaats

We verzamelen om 10.00 uur bij Bronlaak-De Seizoenen, Gemertseweg 36, Oploo.

Aanmelden niet nodig

U hoeft zich niet op te geven voor deze activiteit. De wandeling zal tot ongeveer 11.30 uur duren. Hierna is er de mogelijkheid om op eigen rekening een consumptie te gebruiken bij Bronlaak.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Centrum Mantelzorg via 0485-846739 of u kunt mailen naar info@mantelzorglvc.nl. Aanmelden is niet nodig.

]]> 2018-11-23T12:06:38 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/wandelen-met-mantelzorgers-op-14-december-2018
<![CDATA[Maak kans op € 5.000,- voor uw vrijwilligersorganisatie]]> Kent u, of maakt u onderdeel uit van, een vrijwilligersorganisatie die van onschatbare waarde is voor de gemeente Grave? Geef deze organisatie dan voor 11 december 2018 op voor de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’.

Uitreiking

Op 15 januari 2019 worden de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ uitgereikt door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gemeenten kunnen hiervoor lokale vrijwilligersorganisaties, -initiatieven en -projecten voordragen die in hun ogen het verschil maken voor de gemeente. Landelijke organisaties kunnen zichzelf aanmelden.

Wat zijn de prijzen

Elke gemeente kan maximaal drie initiatieven aandragen voor deze award. Wanneer de gemeente uw organisatie aandraagt, maakt deze kans op de volgende prijzen:

Hoe kunt u uw organisatie opgeven

Stuur vóór 11 december 2019 een e-mail naar de gemeente met de naam van de vrijwilligersorganisatie die het volgens u verdient om genomineerd te worden. Vermeld daarbij in maximaal 200 woorden waarom juist deze organisatie kans moet maken op een Meer dan handen vrijwilligersprijs. Mail dit naar info@grave.nl. Zet erbij dat het gaat om de "Meer dan handen vrijwilligersprijs".

Selectie en nominatie

De gemeenten maken een selectie op basis van de aangeleverde informatie. Elke gemeente kiest maximaal drie initiatieven en maakt deze nominaties bekend op de gemeentepagina. De gemeenten sturen de nominaties vervolgens door naar de landelijke organisatie.

Informatie

Meer informatie over de Meer dan handen vrijwilligersprijs vindt u op www.vrijwilligersprijzen.nl.

]]> 2018-11-23T09:42:02 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/maak-kans-op-5-000,-voor-uw-vrijwilligersorganisatie
<![CDATA[Kom erbij en kom koken!]]> Gratis kookworkshop voor uitkeringsgerechtigden

De gemeenten in het Land van Cuijk bieden inwoners met een uitkering de kans om een gratis kookworkshop te volgen op een van de drie smaakcentra in het Land van Cuijk. De workshops staan in het teken van gezonde voeding en gezond koken en worden mede georganiseerd door de GGD en het Smaakcentrum. Onder leiding van topkok Martien Bos, maken de deelnemers samen een gezond en betaalbaar 3-gangendiner. Kinderen mogen mee.

Aanmelden

Op 16 november 2018 is er al een eerste kookworkshop geweest in het smaakcentrum in Boxmeer. De volgende workshop is op 14 december 2018 van 15.00 – 18.00 uur in Langenboom. Kinderen tot en met 12 jaar zijn welkom. Terwijl de volwassenen koken, kunnen de kinderen onder begeleiding fijn spelen. Daarna gaat iedereen samen aan tafel om te eten. Er kunnen maximaal 30 mensen meedoen met het koken. Meld u aan bij de gemeente via het online aanmeldformulier of via 0486-477277.

Waarom deze workshops

Het gaat om een actie in het kader van het terugdringen van gezondheidsverschillen. Voor mensen met een laag inkomen kan het moeilijker zijn om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Met deze kookworkshops willen de gemeenten de deelnemers laten ervaren dat het voor iedereen mogelijk is om gezond en goedkoop te koken. Bovendien is het heel gezellig om samen met anderen te koken.

]]> 2018-11-15T08:37:07 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kom-erbij-en-kom-koken
<![CDATA[Supergewone mensen gezocht!]]> Er is een tekort aan pleegouders in Nederland. Ook in Noordoost Brabant is behoefte aan meer pleegouders. Iedere maand wachten hier ongeveer 40 kinderen op een pleeggezin.

Een veilige plek om op te groeien

Soms is het voor de veiligheid of ontwikkeling van een kind nodig dat het (tijdelijk) ergens anders gaat wonen. Hierbij hanteren gemeenten het uitgangspunt dat kinderen zoveel als mogelijk opgevangen worden op een plek die op een normale thuissituatie lijkt. Hierbij kun je denken aan gezinshuizen maar ook aan vormen van (deeltijd) pleegzorg. In eerste instantie wordt in de eigen familie of bij bekenden gezocht naar opvang. Lukt dat niet, dan zoekt de instelling voor pleegzorg een geschikt pleeggezin. In regio Noordoost Brabant is Stichting Oosterpoort een van de grootste aanbieders op dit gebied.

Pleegouder worden

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst. In principe kan iedereen pleegouder worden. Wat telt is dat het kind een fijne gezinssituatie krijgt, met zoveel mogelijk stabiliteit, warmte en veiligheid. In het filmpje vertellen pleegouders wat er zo mooi is aan pleegouder zijn. Bent u mogelijk geïnteresseerd in pleegouderschap? Kijk op www.oosterpoort.org voor meer informatie.

]]> 2018-11-14T15:37:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/supergewone-mensen-gezocht
<![CDATA[App Omgevingsalert - overheidsbekendmakingen gemakkelijk volgen]]> Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt? Bijvoorbeeld of er een boom gekapt gaat worden? Of dat uw buurman zijn huis gaat verbouwen? Of dat er een evenement wordt georganiseerd in uw straat? Installeer de app Omgevingsalert op uw smartphone en niets ontgaat u meer. Hoe werkt het?

Website

Officiële bekendmakingen, zoals bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen (bomen kappen, verbouwingen e.d.) worden door uw gemeente gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl. Als u bij wilt houden wat uw gemeente zoal bekend maakt, kunt u naar deze website surfen. Veel handiger is echter om daarvoor de gratis app Omgevingsalert te gebruiken. Die app is gekoppeld aan www.officielebekendmakingen.nl.

Hoe werkt het

De gemeente Grave heeft een eigen app Omgevingsalert. Download de app en voer uw adres in. Geef vervolgens aan binnen welke straal – tot 1000 meter – u vanaf dat adres alerts wilt ontvangen en geef aan welk soort bekendmakingen u wilt zien. Klaar is kees. Wordt er een bekendmaking gepubliceerd over een situatie binnen het door u aangegeven gebied dan krijgt u automatisch een alert. Handiger kan niet.

Downloaden

De app is gratis te downloaden in de App Store, Windows Store en Google Play Store onder de naam Grave – Omgevingsalert.

]]> 2018-11-14T11:00:45 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/app-omgevingsalert-overheidsbekendmakingen-gemakkelijk-volgen
<![CDATA[Ontevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten via de klantenservice]]> Elke dag opnieuw doen wij er alles aan om onze inwoners, ondernemers en andere relaties (klanten) goed van dienst te zijn. Vaak gaat dat prima, maar soms kan het gebeuren dat u niet (of niet helemaal) tevreden bent met de manier waarop wij u hebben geholpen. In dit soort gevallen kunt u een melding doen bij onze klantenservice.

Hoe werkt de gemeentelijke klantenservice

U kunt onze gemeentelijke klantenservice gebruiken om op een laagdrempelige en informele manier te laten weten waarover u ontevreden bent of bent geweest. Het mooiste resultaat is dat een gesprek met een medewerker van de klantenservice ertoe leidt, dat u zich beter gehoord voelt én dat wij meteen iets kunnen doen om uw onvrede weg te nemen. In elk geval krijgt u snel duidelijkheid over uw melding. En natuurlijk heeft u daarna alsnog de mogelijkheid en het recht om een klacht in te dienen of bezwaar te maken. Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Bent u niet goed geholpen? Onze gemeentelijke klantenservice is op verschillende manieren te bereiken.

Een medewerker van de klantenservice neemt daarna zo snel mogelijk contact met u op.

Welke manier u ook kiest; u ontvangt in veel gevallen direct, maar in elk geval binnen twee werkdagen een reactie van ons.

]]> 2018-11-13T16:19:03 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/ontevreden-over-onze-dienstverlening-laat-het-ons-weten-via-de-klantenservice
<![CDATA[Gladheidbestrijding]]> In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Wat kunt u zelf doen

U helpt de strooiploegen als u de stoep voor uw woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen u dankbaar zijn.

De gemeente plaatst zoutbakken bij openbare gebouwen en locaties waar de zoutstrooiers niet goed bij kunnen. Onder andere vrijwilligers zorgen er vervolgens voor dat het strooizout met eigen gereedschap wordt uitgestrooid. Bewoners die niet als vrijwilliger in beeld zijn bij de gemeente mogen hier ook gebruik van maken. Wilt u vrijwilliger worden? Meldt u dan aan via werf.grave@cgm.nl.

Strooiroutes

Wilt u zien hoe de strooiroutes lopen? Op de plattegrond kunt u in het zoekvenster (linksboven) zoeken op adres.

]]> 2018-11-13T09:26:49 https://www.grave.nl/gladheidbestrijding
<![CDATA[Aanvragen subsidie voor onderhoud gemeentelijke monumenten gemeente Grave]]> Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u in aanmerking komen voor subsidie in de onderhoudskosten.

De bijdrage in de onderhoudskosten, die voor subsidie in aanmerking komen, bedraagt 50% van de kosten, met een maximum van ten hoogste € 2.500 per vijf jaar.

Onder de onderhoudskosten vallen regelmatig terugkerende en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan (onderdelen van) het beschermd monument. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat het monument in stand gehouden kan worden.

Heeft u van deze regeling de afgelopen vijf jaar geen gebruik gemaakt en wilt u subsidie aanvragen? Doe dit dan voor 31 december 2018.

De werkzaamheden mogen pas na toewijzing van de subsidie worden uitgevoerd.

De subsidie kunt u aanvragen via dit formulier subsidie gemeentelijke monumenten (inloggen met DigiD) of u kunt dit formulier downloaden en printen.

]]> 2018-11-12T15:12:26 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanvragen-subsidie-voor-onderhoud-gemeentelijke-monumenten-gemeente-grave
<![CDATA[Gemeenteraad Grave stemt in met programmabegroting 2019]]> De gemeenteraad van Grave heeft ingestemd met de Programmabegroting Grave 2019-2022. De Begroting 2019 had na vaststelling van de gemeenteraad nog een negatief saldo. Na vaststelling van de ombuigingsvoorstellen is dit echter omgebogen naar een meerjarig structureel sluitende begroting.

Amendementen

De gemeenteraad ging met tien stemmen vóór (fracties LPG, CDA, VVD) en drie stemmen tegen (fracties VPGrave en Liberaal LVC Grave) akkoord met de Programmabegroting 2019-2022. Raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) was vanwege ziekte afwezig en raadslid Boudewijn Schaveling (D66) moest de vergadering voor de stemming verlaten, omdat hij zich niet goed voelde. Na de behandeling van de ombuigingsvoorstellen - waarmee het college de gemeenteraad verschillende keuzes voorlegde - bracht de voorzitter de zes ingebrachte amendementen (aanpassingen op de begroting) in stemming. Twee van deze amendementen werden aangenomen. Het amendement van Liberaal LVC Grave kreeg zeven stemmen vóór (fracties CDA, VPGrave, VVD en Liberaal LVC Grave) en zes stemmen tegen (LPG). In dit amendement wordt aangegeven dat het niet wenselijk is om te bezuinigen op cultuureducatie en op de IDOP-subsidies (met het oog op de te ontwikkelen kernendemocratie). De raad ging in meerderheid akkoord met het vervangen van deze ombuigingsvoorstellen door een extra verhoging van de Onroerendzaakbelasting (OZB) met 4% (in plaats van de door het college voorgestelde verhoging met de zogenaamde macronorm van 2%). Voor een gemiddelde huisbezitter betekent dit een extra bedrag van € 6,70 op jaarbasis. Het tweede door de gemeenteraad aangenomen amendement - ingediend door de fractie LPG – kreeg twaalf stemmen vóór (fracties LPG, CDA, VPGrave en Liberaal LVC Grave) en één stem tegen (fractie VVD). In dit amendement werd aangegeven dat het belangrijk is dat de cultuureducatie op scholen tot het lesaanbod blijft behoren, dat een bezuiniging op de post cultuureducatie daarmee niet wenselijk is en dat de gevolgen van het al dan niet instemmen met deze bezuiniging niet te overzien zijn. Hierna bracht de voorzitter door het twee aangenomen amendementen gewijzigde agendapunt “Ombuigingsvoorstellen bij de begroting” in stemming en ging de gemeenteraad unaniem akkoord.

Highlights

In de vastgestelde Programmabegroting 2019-2022 is per programma een aantal highlights opgenomen. Een greep uit deze highlights:

Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur

Dienstverlening begint bij een heldere en duidelijke communicatie met burgers. Grave is een veilige gemeente, waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Openbare Ruimte

De openbare ruimte in samenspraak met de burgers zodanig inrichten en onderhouden, dat deze voor alle gebruikers aangenaam, leefbaar, verkeersveilig en prettig te gebruiken is. De gemeente en toeristische ondernemers trekken hierbij samen op, met de focus op “Historisch Grave”.

Bouwen, Wonen en Milieu

De gemeente Grave biedt een veilige en gezonde leefomgeving en wil deze op een duurzame en doelmatige wijze behouden en ontwikkelen. Vestigingsvoorwaarden en het faciliteren van ondernemers willen we verder verbeteren.

Kind, Cultuur en Sport

De gemeente Grave vindt het belangrijk dat de burgers zich persoonlijk kunnen ontwikkelen op het gebied van onderwijs, sport en culturele activiteiten. Kinderen krijgen optimale kansen en mogelijkheden om talenten en vaardigheden te ontwikkelen met als doel om naar eigen vermogen te participeren in de samenleving.

Maatschappelijke Zaken

Onze activiteiten zijn gericht op de zelfredzaamheid van alle inwoners, zorgen voor elkaar en het ontwikkelen van een goede sociale basisinfrastructuur. Indien de eigen kracht en de directe woon- en leefomgeving niet voldoende is, wordt gezocht naar een passende oplossing.

Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

Het uitgangspunt is een solide financieel beleid waarbij het realiteitsgehalte groot moet zijn. De begroting moet duurzaam in evenwicht zijn.

Hier vindt u de volledige Programmabegroting 2019-2022, inclusief alle highlights per programma, plus de lijst met ombuigingsvoorstellen.

De cijfers

De genoemde uitgangspunten en speerpunten per programma zijn natuurlijk vertaald naar cijfers. Naast een overzichtelijke “Begroting 2019 in één oogopslag (PDF)”, vindt u hieronder de concreet geplande inkomsten en uitgaven van de gemeente Grave in 2019 en een overzicht van de belastingdruk per huishouden in 2019, na vaststelling van begroting en ombuigingsvoorstellen.

Inkomsten

Dit diagram geeft aan hoe de inkomsten van de gemeente Grave in 2019 zijn samengesteld, na vaststelling van begroting en ombuigingsvoorstellen.

Uitgaven

Dit diagram geeft aan hoe de uitgaven van de gemeente Grave in 2019 zijn samengesteld, na vaststelling van begroting en ombuigingsvoorstellen.

Berekening belastingdruk per huishouden in euro’s

 

Voetnoot bij deze tabel: De genoemde bedragen gelden voor een gemiddeld huishouden in de gemeente Grave en kunnen dus per specifieke situatie verschillen.

]]> 2018-11-12T12:18:30 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gemeenteraad-grave-stemt-in-met-programmabegroting-2019
<![CDATA[Inbrekers slaan toe op donkere dagen]]> Als de dagen korter worden, stijgt het aantal inbraken. De duisternis is het beste maatje van de inbreker. Aan een onverlicht woning in de avonduren ziet de inbreker dat er niemand thuis is en kan hij ongezien zijn slag slaan. De oplossing is simpel: goede verlichting. Een verlichte omgeving schrikt dieven af en voorkomt woninginbraken.

Bewoonde indruk

Zorg ervoor dat uw huis een bewoonde indruk maakt. Verlichting met een tijdschakelaar maakt al een enorm verschil. Gebruik niet een klein lampje om te doen of u thuis bent, want daar prikken inbrekers wel doorheen. Laat bijvoorbeeld ook een lamp aan op de bovenverdieping.

Verlichting bij de voordeur

Goede buitenverlichting is belangrijk bij alle deuren die vanaf de openbare weg zichtbaar en bereikbaar zijn. Maar vergeet ook niet om bij de voordeur een goede lamp op te hangen. Het gezicht van een persoon die voor de deur staat, moet goed verlicht worden. Zo kunt u een juiste afweging maken om de deur wel of niet te openen.

Beter signalement door goede verlichting

Tot slotte speelt verlichting ook een grote rol bij de pakkans na een inbraak. Goed licht zorgt voor een beter signalement van de inbreker. Daar is de politie enorm mee geholpen. De meeste heterdaad aanhoudingen zijn te danken aan snelle alarmering via het telefoonnummer 112 in combinatie met een goed signalement.

]]> 2018-11-02T11:52:26 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/inbrekers-slaan-toe-op-donkere-dagen
<![CDATA[Week van de Pleegzorg 2018. Supergewone mensen gezocht!]]> Week van de Pleegzorg 31 oktober – 7 november 2018

Op woensdag 31 oktober 2018 start de Week van de Pleegzorg. In deze actieweek wordt volop aandacht besteed aan het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Ook in Noordoost Brabant is behoefte aan meer pleegouders. Iedere maand wachten hier ongeveer 40 kinderen op een pleeggezin.

Week van de pleegzorg

Week van de Pleegzorg wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd door Pleegzorg Nederland en maakt onderdeel uit van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’. Het doel is om 3.500 nieuwe pleegouders te werven. In de actieweek worden op diverse plaatsen in Nederland activiteiten georganiseerd, zoals een boekpresentatie en een pleegouderontbijt. Op www.weekvandepleegzorg.nl staat een overzicht van alle activiteiten.

Een veilige plek om op te groeien

Soms is het voor de veiligheid of ontwikkeling van een kind nodig dat het (tijdelijk) ergens anders gaat wonen. Hierbij hanteren gemeenten het uitgangspunt dat kinderen zoveel als mogelijk opgevangen worden op een plek die op een normale thuissituatie lijkt. Hierbij kun je denken aan gezinshuizen maar ook aan vormen van (deeltijd) pleegzorg. In eerste instantie wordt in de eigen familie of bij bekenden gezocht naar opvang. Lukt dat niet, dan zoekt de instelling voor pleegzorg een geschikt pleeggezin. In regio Noordoost Brabant is Stichting Oosterpoort een van de grootste aanbieders op dit gebied.

Pleegouder worden

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst. In principe kan iedereen pleegouder worden. Wat telt is dat het kind een fijne gezinssituatie krijgt, met zoveel mogelijk stabiliteit, warmte en veiligheid. In het filmpje vertellen pleegouders wat er zo mooi is aan pleegouder zijn. Bent u mogelijk geïnteresseerd in pleegouderschap? Kijk op www.oosterpoort.org voor meer informatie.

]]> 2018-10-30T10:24:52 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/week-van-de-pleegzorg-2018-supergewone-mensen-gezocht
<![CDATA[Weekendafsluiting N324]]> Vanaf vrijdag 2 november 2018 (’s avonds 20:00 uur) tot en met maandag 5 november 2018 (‘s ochtends 06:00) uur is de N324 gedeeltelijk afgesloten in verband met werkzaamheden.

De weg is afgesloten tussen de rotonde N277/N324 en de Generaal de Bonsweg te Velp.

Tolschestraat

De oversteek in Velp bij de Zandkruiersweg/Tolschestraat is wel geopend.

Corridorweg

De oversteek bij de Corridorweg te Reek is afgesloten. Daar worden deze wegen aangesloten op de nieuwe rotonde.

]]> 2018-10-26T09:56:19 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/weekendafsluiting-n324
<![CDATA[Samen werken aan werk, werkt!]]> Ongeveer 8 jaar geleden is er vanuit de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en ROC de Leijgraaf het project ‘Kweekvijver’ opgezet. In het project creëren onderwijs, ondernemers en overheid gezamenlijk kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan statushouders of mensen zonder startkwalificatie. Deze mensen worden via een opleiding gekoppeld aan werkgevers die een tekort hebben aan goed geschoold personeel in de branches logistiek, bouw, elektra, schilderen, schoonmaak en zorg. Bij elkaar opgeteld zijn er via de Kweekvijver-projecten in de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert in de afgelopen jaren al ruim 200 deelnemers vanuit een uitkering succesvol begeleid naar werk. Wilt u meer lezen over een succesvol praktijkvoorbeeld?

Lees meer.

]]> 2018-10-17T11:11:29 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Inwoners en Ondernemers/Nieuws/2018/2018-11-28 Samen werken aan werk.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/samen-werken-aan-werk,-werkt
<![CDATA[Opruimen boombladeren en plaatsing bladmanden]]> Het is herfst dus vallen de bladeren weer van de bomen. Met name grote bomen verliezen veel blad. Dat kan overlast veroorzaken, bijvoorbeeld bij nat weer kunnen gladde trottoirs ontstaan.

Om overlast te voorkomen, willen de gemeente Grave het afgevallen blad zo snel mogelijk opruimen. U kunt daarbij helpen. Afhankelijk van het tijdstip van vallende bladeren plaatst team wijkbeheer voor de gemeente vanaf half oktober de bladmanden. Deze bladmanden zijn bedoeld voor het blad dat van gemeentebomen afkomt. Het is niet de bedoeling om tuinafval of ander afval in de bladmanden te deponeren. Bij misbruik van de bladmand wordt deze weggehaald. Kijk hier voor de actuele datums wanneer de veeg- zuigauto in uw dorp  het blad komt opruimen.

Team wijkbeheer zal regelmatig de bladmanden legen. Mocht het toch gebeuren dat de bladmand niet tijdig wordt leeggemaakt, dan kunt u dit melden via het meldingssysteem Fixi. Eind december, als al het blad van de bomen is gevallen, worden de bladmanden weer opgeruimd.

Bladmanden worden op een vaste locatie neergezet. Verzoeken tot verplaatsing kunnen via het meldingssysteem Fixi worden gedaan. Naar aanleiding van dit verzoek zal bekeken worden of de bladmand volgend jaar op een andere locatie komt te staan. In het buitengebied worden geen bladmanden geplaatst.

]]> 2018-10-11T12:17:12 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/opruimen-boombladeren-en-plaatsing-bladmanden
<![CDATA[Aanmelden nieuwsbrief]]> Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Economisch nieuws Grave.

]]> 2017-10-13T11:58:19 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/aanmelden-nieuwsbrief
<![CDATA[Call ACCTTiVAte open voor MKB-ers met crossover innovaties]]> MKB-ers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, kunnen tot 5 september van dit jaar voorstellen indienen voor ‘crossover innovatieprojecten’. Dit zijn projecten gericht op technologie-transfer tussen de sectoren agrifood, health, ICT en/of aerospace. Kijk hier voor meer informatie over Call ACCTTiVAte.

]]> 2017-06-19T09:10:38 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/call-accttivate-open-voor-mkb-ers-met-crossover-innovaties
<![CDATA[Aandacht voor boerenbedrijf in 'Over de vloer bij de Boer']]> Onder aanvoering van FoodInspiration is op 12 juni 2017 'Over de vloer bij de Boer' van start gegaan. Deze nieuwe campagne zet de spotlights op de agrarische sector. Boerenbedrijven maken op hun beurt kans op een complete make-over van hun winkel via de actie Pimp My Farmshop. Winkels kunnen tot 1 augustus 2017 worden aangemeld. Kijk hier voor meer informatie over 'Over de vloer bij de Boer'.

]]> 2017-06-19T09:05:39 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/aandacht-voor-boerenbedrijf-in-over-de-vloer-bij-de-boer
<![CDATA[Werkzaamheden Hoogeweg – Generaal de Bonsweg]]> De gemeente Grave heeft aannemingsbedrijf D. van der Steen B.V. uit Utrecht opdracht verleend voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden op de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg in Grave. Het betreft het gedeelte vanaf de gemeentegrens met Mill en Sint Hubert nabij de Campagnelaan tot aan de Steegschenhofscheweg.

Wat gaat er precies gebeuren

De werkzaamheden bestaan uit het frezen van de oude deklaag en het repareren van slechte stukken in de onderlaag. Vervolgens wordt er over de gehele lengte een stalen wapening op het wegdek aangebracht, waarna er twee lagen asfalt aangebracht worden. Daarnaast worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de goten en straatkolken, worden inritten opnieuw gestraat en worden de wegmarkeringen aangebracht. Tenslotte worden de bermen aangevuld en afgewerkt.

Verkeerskundige aanpassingen

De Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg worden gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden duurzaam veilig ingericht. Kruispuntplateaus worden aangelegd om het verkeer af te remmen, te weten op de kruisingen Hoogeweg - Boltsbroekweg, Hoogeweg – Schrijfakkerweg en Hoogeweg - Campagnelaan. De kruisingen en de weg worden voorzien van de juiste wegmarkering.

Planning

De wegwerkzaamheden starten op zaterdag 1 juli 2017 om circa 7.00 uur en zijn gereed op maandag 10 juli 2017 om circa 06.00 uur. De aannemer werkt daarbij dag en nacht door om de benodigde afsluiting zo kort mogelijk te houden. Hierdoor is de benodigde afsluiting circa twee weken korter ten opzichte van een reguliere uitvoeringswijze waarbij er alleen tijdens werkdagen en daguren gewerkt wordt.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden worden de Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er is voor deze werkzaamheden een omleidingsroute noodzakelijk. Het doorgaand verkeer tussen Mill en Grave wordt omgeleid via de N264, N277 en N324. Ook het lokale verkeer van en naar Escharen wordt omgeleid via de N324 en de Stoofweg. Ten behoeve van de bereikbaarheid van onder andere de Brouwketel, sportvelden, campings etcetera is een lokale omleidingsroute ingesteld over de Steegschenhofscheweg en de Kranenhofscheweg. Daarvoor wordt tijdelijk de Kranenhofscheweg opgesteld voor autoverkeer en worden de hekwerken halverwege tijdelijk verwijderd. De kruising Kranenhofscheweg - Beerschemaasweg blijft gedurende de werkzaamheden open voor het verkeer.

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de vrijliggende fietspaden langs de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg.

Hier kunt u een kaartje met de omleidingsroutes (PDF) bekijken.

Bus Arriva

Tijdens de werkzaamheden zal de bus van Arriva lijn 92 tussen Grave-Gennep op woensdag 5 juli en donderdag 6 juli niet rijden. De rest van de tijd zal de bus zijn normale dienstregeling kunnen volgen. Om de actuele situatie bij te kunnen houden kunt u meer informatie vinden op www.arriva.nl 

Vragen

Aanwonenden en belanghebbenden worden nog nader geïnformeerd middels een brief met betrekking tot de afsluiting, bereikbaarheid en contactgegevens van de aannemer. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen? Neem u gerust contact op met de heer T. Bronsema of de heer T. Grisel van de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 0486-477277 of via wegen@cgm.nl.

]]> 2017-06-16T10:36:48 https://www.grave.nl/werkzaamheden-hoogeweg-generaal-de-bonsweg
<![CDATA[Leisure Ontwikkelfonds Brabant]]> Het Leisure Ontwikkelfonds verstrekt leningen aan ondernemers met een innovatief plan voor de vrijetijdssector in Brabant. Vanaf 1 mei aanstaande kan een aanvraag voor het fonds worden ingediend.

Meer informatie.

]]> 2017-05-17T11:13:34 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/leisure-ontwikkelfonds-brabant
<![CDATA[AgriFood Land van Cuijk]]> Het najaar van 2016 kenmerkte zich in het Land van Cuijk o.a. door de aftrap van een zestal activiteiten rondom Agrifood Land van Cuijk. Tijdens de Ambitiedag bij het Inspyrium in Cuijk op 24 november kwam een grote groep belanghebbenden samen om de ambitie voor 2020 in te kleuren. Begin april 2017 sloten we deze reeks af met een masterclass rondom het thema Water.

Meer informatie.

]]> 2017-05-17T10:40:12 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/agrifood-land-van-cuijk
<![CDATA[Oproep voor ideeën inrichting Maasheggen gebied]]> De ontwikkeling van het Maasheggengebied - rond de Maas tussen Gassel en Maashees - krijgt een nieuwe impuls. Er komt namelijk een ‘grondpot’ met (ruil)grond beschikbaar. Partijen met ideeën voor natuurontwikkeling, inrichting van deze kavels of interesse in grondruil kunnen zich voor deze pot aanmelden. Op 17 mei a.s. wordt een speciale inloopmiddag georganiseerd op het gemeentehuis van Boxmeer.

Meer informatie.

]]> 2017-05-17T10:38:28 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oproep-voor-ideeen-inrichting-maasheggen-gebied
<![CDATA[Site matcht werkgevers en werkzoekenden]]> Werkgevers Service Punt Noordoost-Brabant lanceerde onlangs een nieuwe tool om vraag en aanbod in arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant beter op elkaar aan te sluiten: de matchingssite.

Meer informatie.

]]> 2017-05-17T10:34:10 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/site-matcht-werkgevers-en-werkzoekenden
<![CDATA[OndernemersLift+ opent gastlocatie voor startende ondernemers in het Land van Cuijk]]> Naast vestigingen in 's-Hertogenbosch en Oss heeft OndernemersLift+ nu ook een gastlocatie in Boxmeer. Startende ondernemers uit het Land van Cuijk kunnen hier op afspraak terecht voor gesprekken met hun business coaches en andere adviseurs. In het bijzijn van wethouders economische zaken Peter Stevens van Boxmeer en Maarten Jilisen van Cuijk werd op 12 april de eerste inloopmiddag gehouden in het starterscentrum 'Boxmeer Broedt' op bedrijventerrein Saxe Gotha.

Meer informatie.

]]> 2017-04-25T15:38:43 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/ondernemerslift-opent-gastlocatie-voor-startende-ondernemers-in-het-land-van-cuijk
<![CDATA[Commissaris van de Koning Wim van de Donk bezoekt Dedicon en Visio]]>

Woensdag 19 april bracht de Commissaris van de Koning Wim van de Donk samen met het college van Grave een werkbezoek aan twee bedrijven in Grave. Zowel Dedicon, waar aandacht was voor de toegankelijkheid van informatie, als Koninklijke Visio verzorgden een rondleiding.

]]> 2017-04-25T15:20:20 /bestanden/grave/afbeeldingen/Ondernemers/Economisch nieuws Grave/Commissaris van de Koning Wim van de Donk bezoekt Dedicon en Visio.jpg https://www.grave.nl/economisch-nieuws/commissaris-van-de-koning-wim-van-de-donk-bezoekt-dedicon-en-visio
<![CDATA[WeAreFood2018 open voor inschrijving]]> In 2018 is Brabant de Europese regio van de Gastronomie. Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen uit de agri&food sector kunnen hun initiatieven voor dit kroonjaar aanmelden. Daarnaast kunnen ondernemers ideeën voor Brabantse Keukens indienen. Dit zijn innovatieve thema’s en actieplannen om de broodnodige vernieuwing in de foodbranche te brengen. De beste initiatieven kunnen rekenen op financiële en inhoudelijke ondersteuning van professionals.

Meer informatie.

]]> 2017-04-25T15:17:29 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/wearefood2018-open-voor-inschrijving
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.grave.nl/welkom-bij-grave/beheer/nieuwsbrieven/economisch-nieuws-grave/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-januari-en-februari-2018/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.grave.nl/welkom-bij-grave/beheer/nieuwsbrieven/economisch-nieuws-grave/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-maart-en-april-2018/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.grave.nl/welkom-bij-grave/beheer/nieuwsbrieven/economisch-nieuws-grave/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-juni-2018/ondernemersloket