<![CDATA[Informatie over het coronavirus]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noord, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Snel naar

Verkoudheidsklachten

Heeft u verkoudsheidklachten? Lees meer in de informatiebrief Ik ben verkouden, wat nu?

]]> 2020-03-29T09:16:00 https://www.grave.nl/corona
<![CDATA[Sociale platforms voor coronahulp opgericht]]> Hulp bieden of hulp vragen? Ga naar www.samengrave.nl.

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Zij kunnen het huis niet meer uit omdat er iemand ziek is en hebben bijvoorbeeld hulp nodig. Tegelijkertijd ontstaan er initiatieven van mensen die graag een ander helpen. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert hebben met Sociom een platform opgesteld waar hulpvragen en aanbod van hulp bij elkaar komen.

Grote betrokkenheid

Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op social media. Het is goed om te zien dat inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van de reguliere vrijwilligers vallen echter zelf in de kwetsbare doelgroep, dus de betrokken organisaties hebben als doel om samen te proberen om juist deze doelgroep te ontzien.

Digitaal platform

Met een digitaal platform kunnen alle initiatieven op een plek samenkomen en wordt voorkomen dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk dat inwoners elkaar goed weten te vinden. Daarom zijn vier nieuwe platforms opgericht: www.samensintanthonis.nl, www.samencuijk.nl, www.samengrave.nl en www.samenmillensinthubert.nl. In Boxmeer is bewonersplatform www.onsthuus.nl al langer actief. Op deze platforms kan iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om andere mensen te helpen. Ook (vrijwilligers)organisaties kunnen hier informatie over hun aanbod en/of diensten delen.

Help het platform te vinden en te gebruiken

Niet iedereen is digitaal vaardig en weet dit platform te vinden. Daarom wordt ook de omgeving opgeroepen om mensen te helpen met het plaatsen van een verzoek of het zoeken binnen het aanbod.

Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het toch niet lukken, dan kunnen mensen contact opnemen met welzijnsorganisatie Sociom. Zij helpen graag verder en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0485–700500 of via e-mail info@sociom.nl

]]> 2020-03-27T15:14:46 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sociale-platforms-voor-coronahulp-opgericht
<![CDATA[Wekelijkse inzameling gft-afval start 1 april]]> Vanaf 1 april 2020 kunt u weer iedere week de gft-container aan de straat zetten.

Wekelijkse inzameling

Sinds 1 januari 2020 stemmen we het inzamelen van gft-afval af op het seizoen. In de eerste maanden van het jaar werd het gft-afval een keer in de twee weken opgehaald. Vanaf 1 april tot 1 oktober kunt u weer iedere week de gft-container aan de straat zetten.

Overig afval

Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons blijven we eens per 2 weken inzamelen en restafval eens per 4 weken. Ook blijft de dag waarop we bij u aan huis afval inzamelen hetzelfde. Uw (grof) tuinafval kunt u het hele jaar door GRATIS naar de milieustraten brengen. We vragen u wel om u aan de maatregelen in verband met het coronavirus te houden.

Wanneer wordt welk afval bij mij opgehaald

Op uw Afvalkalender en in de AfvalApp kunt u voor uw adres precies zien welk afval u op welk moment aan de straat mag zetten.

Aanbieden container

Zo zet u de container op de goede manier aan straat:

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2020-03-27T11:16:36 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/wekelijkse-inzameling-gft-afval-start-1-april
<![CDATA[Ondernemers en ZZP'ers]]>

Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid 0800-1351.

Heeft u na het lezen van deze informatie alsnog een vraag voor ons? Stel deze dan via economischezaken@cgm.nl.

]]> 2020-03-26T13:04:00 https://www.grave.nl/corona-ondernemers-en-zzp-ers
<![CDATA[Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert: Uitstel betaling gemeentelijke belastingen]]> Landelijk kunnen ondernemers en zzp-ers een beroep doen op (inkomens)ondersteuning. Maar ook lokaal willen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de helpende hand bieden. Bent u als ondernemer of zzp-er in  financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis, dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

Bij uitstel van betaling kunt u denken aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclamebelasting en toeristenbelasting.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dien dan uw verzoek in:

Als zzp-er die een beroep doet of gaat doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) hoeft u niet afzonderlijk uitstel aan te vragen, dit wordt in de procedure meegenomen. U kunt TOZO aanvragen via dit contactformulier.

]]> 2020-03-26T12:38:59 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/cuijk,-grave,-mill-en-sint-hubert-uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
<![CDATA[Uitwerking van de landelijke maatregelen van 23 maart 2020]]> Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

U kunt hier de verdere uitwerking van deze landelijke maatregelen lezen.

]]> 2020-03-25T11:04:55 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/uitwerking-van-de-landelijke-maatregelen-van-23-maart-2020
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord- Brabant]]> Zojuist om 19.00 uur op 23 maart is er een persconferentie geweest vanuit de rijksoverheid over de maatregelen tegen het coronavirus. Als voorzitters van de Veiligheidsregio's in Noord-Brabant hebben wij kennisgenomen van de aanscherping van de maatregelen zoals die op 15 maart jl. zijn afgekondigd door de Minister-President.

Wij zijn van mening dat de aanscherping een goede zaak is en helaas ook hoognodig. Ook wij hebben dit weekend met verontrusting gekeken naar de beelden van mensen die er in groten getale erop uit trokken, waarbij de voorschriften waar het gaat om afstand houden tot elkaar, nauwelijks werden nageleefd. Onacceptabel gedrag waarmee mensen aantoonden niet voldoende doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Dit is het moment waarop wij als samenleving als een moeten optrekken, om zo de kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen.

De nieuwe en aangescherpte maatregelen luiden:

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van een lange adem. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen.

Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)

Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)

Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)

]]> 2020-03-23T21:19:03 https://www.grave.nl/grave.net?id=14423
<![CDATA[Persconferentie 23 maart: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen]]> Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Lees hier naar de aanvullende landelijke maatregelen van de Rijksoverheid.

]]> 2020-03-23T20:09:43 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/persconferentie-23-maart-aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
<![CDATA[Burgemeester Roolvink: Zorgen kan ik niet wegnemen, u helpen misschien wel]]> Op 16 maart jongstleden richtte ik me op een ongebruikelijke wijze tot u. Vandaag doe ik dat opnieuw.

Was dat op 16 maart nog niet het geval, inmiddels, 22 maart, kent ook de gemeente Grave diverse inwoners die besmet zijn met het coronavirus en die ziek zijn. Langs deze weg wens ik hen van harte beterschap. Helaas, er zullen nog meer zieken bijkomen, dat is de realiteit. Eerst was het nog gebruikelijk maar nog voor dat in Grave de eerste besmetting werd geconstateerd hield de GGD op met daarover de burgemeesters te informeren. Namen worden vanwege de grote drukte niet meer doorgegeven. Ik weet dus niet wie er in onze gemeente ziek is. Daarom; bent u ziek - of kent u iemand die ziek is - en vindt u het prettig als ik even contact met u opneem, bel dan naar het bestuurssecretariaat van de gemeente Grave, 0486-477260. Zodra de gelegenheid zich dan voordoet, neem ik contact op.

Nu het aantal besmettingen in onze gemeente toeneemt, nemen ook de zorgen toe. Zorgen die ik begrijp maar die ik niet kan wegnemen. De enige aanbeveling die ik kan doen is om de adviezen van het RIVM strikt op te volgen. Dat maakt de kans op besmetting het kleinst. Ook krijg ik steeds meer berichten dat ondernemers en zzp-ers zich grote zorgen maken. Ondernemers zijn bang failliet te gaan. En zzp-ers vrezen zware inkomstenderving. Ook die zorgen begrijp ik heel goed. Door de regering is een pakket van noodmaatregelen ter ondersteuning in het leven geroepen. Wij proberen u te helpen door u op een goede manier van informatie te voorzien via het ondernemersloket op onze website. Ook kijken we als gemeente zelf naar wat we kunnen doen om ondernemers en zzp-ers te helpen. 

Er zijn nog veel meer mensen die zich zorgen maken. Ouders omdat hun kinderen niet naar school kunnen. Ouderen die geen bezoek meer ontvangen. Hulpbehoevenden die bang zijn straks zorg te moeten ontberen. Et cetera. Ook hun zorgen kan ik niet wegnemen. Ik kan alleen maar met u hopen dat deze crisis snel overgaat. Intussen adviseer ik u om het landelijke en regionale nieuws goed in de gaten te houden, de adviezen op te volgen maar ook om deze webpagina over het coronavirus regelmatig te raadplegen op actuele, lokale informatie.

Laten we omzien naar elkaar, vooral naar degenen die onze steun goed kunnen gebruiken.

Lex Roolvink

Burgemeester gemeente Grave

]]> 2020-03-23T08:48:48 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/burgemeester-roolvink-zorgen-kan-ik-niet-wegnemen,-u-helpen-misschien-wel
<![CDATA[NL-Alert]]> Omdat nog steeds veel mensen de richtlijnen niet opvolgen is deze ochtend een NL-Alert verstuurd.

Volg instructies Rijksoverheid op

Samen tegen Corona. Keep your distance to others.

Vermijd grote groepen en houd afstand. Samen strijden we tegen het Coronavirus.

]]> 2020-03-22T12:18:44 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nl-alert
<![CDATA[De (week)markten kunnen aangepast doorgaan]]> Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen.

Primaire levensbehoefte

De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart 2020 in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.

Dat betekent dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten.

Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.

Richtlijnen

Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven:

Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen.

Borden met regels

Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven.

]]> 2020-03-20T22:36:24 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/de-(week)markten-kunnen-aangepast-doorgaan
<![CDATA[Gelegenheid maakt de dief]]> Het voorjaar is begonnen. Wanneer het buiten weer wat warmer wordt, gaan de ramen en deuren van de huizen ook weer vaker open. Voor inbrekers de gelegenheid om naar binnen te komen, wanneer u even van huis bent.

Sluit ramen en deuren

Een inbraak is binnen tien minuten gepleegd. Een raam dat tien minuten open staat, kan een inbreker voldoende gelegenheid bieden om uw huis in en uit te gaan. Doe daarom alle ramen dicht als u weggaat en draai de deur op slot. Zelfs als u maar heel even de deur uit bent.

]]> 2020-03-20T15:32:52 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gelegenheid-maakt-de-dief
<![CDATA[Kom alleen naar de milieustraten als het echt moet]]> Het is zo druk bij de milieustraten, dat de veiligheid voor u en onze medewerkers niet gegarandeerd kan worden. Daarom doen we een dringend beroep op u:

Door het coronavirus brengen we nu veel tijd thuis door. Mensen maken van deze gelegenheid gebruik om de boel thuis eens flink op te ruimen. De spullen worden meteen naar de milieustraat gebracht. Dit zorgt voor een grote drukte en lange files bij de milieustraten. Het risico op verspreiding van het coronavirus wordt daardoor vergroot.

Om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen, laten onze medewerkers van de milieustraten steeds kleine groepen mensen toe op de milieustraten. De wachttijden zullen daardoor langer worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Ook doen we de oproep:  “Blijf thuis tenzij het echt niet anders kan”.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2020-03-20T08:26:51 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kom-alleen-naar-de-milieustraten-als-het-echt-moet
<![CDATA[Busdienstenregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus]]> Vanaf donderdag 19 maart 2020 rijden de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven.

Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden.

Regiotaxi tijdelijk vangnet voor openbaar vervoer

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de regiotaxi's in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Lees hier meer over dit tijdelijke vangnet voor het openbaar vervoer.

Check de reisplanner

Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, hebben wij de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen.

Informatie over de actuele dienstregeling is te vinden op de website van Arriva en de website van Hermes. Check voor je reis altijd de reisplanner.

Uit veiligheid voor reizigers en chauffeurs is het verzoek om via de achterdeur in te stappen en daar in te checken. Achterin instappen betekent dat je geen los kaartje kunt kopen bij de buschauffeur, reis daarom met de ov-chipkaart. Volg de gevolgen van het coronavirus op het openbaar vervoer in Brabant.

]]> 2020-03-18T13:16:36 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/busdienstenregelingen-in-brabant-aangepast-vanwege-coronavirus
<![CDATA[Het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend]]> Het blijkt dat in de avonduren veel onnodig wordt gebeld naar 112 in verband met Corona. De openingstijden van het landelijke nummer zijn daarom deze week verruimd en is geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur.

]]> 2020-03-17T13:32:46 https://www.grave.nl/grave.net?id=14367
<![CDATA[Dienstverlening gemeente Grave]]> De gemeente Grave probeert gedurende deze coronacrisis haar dienstverlening zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan. Door de situatie kan het wel zijn dat het iets langer duurt voordat we in kunnen gaan op uw (aan)vraag of verzoek.

Houd rekening met de onderstaande zaken:

De situatie rond de verspreiding van het coronavirus kan per dag wijzigen. Dat kan ook zijn weerslag hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Raadpleeg daarom deze website voor de actuele situatie.

]]> 2020-03-16T20:56:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dienstverlening-gemeente-grave
<![CDATA[Bericht van burgemeester Roolvink: "Samen dit probleem aanpakken"]]> Beste mensen, 

Het is voor mij als burgemeester van Grave vrij ongebruikelijk om mij op deze wijze tot u te richten. 

De wereld is geconfronteerd met een ramp: het Corona-virus. Daar waar het probleem zich eerst in landen ver weg afspeelde is inmiddels duidelijk dat ook Nederland in alle heftigheid met deze ramp te maken heeft. Daarbij denk ik aan alle slachtoffers en hun naasten. 

Het doet pijn om als overheid maatregelen te moeten nemen die onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers direct raken, zowel in het dagelijkse verkeer als in de portemonnee. Bijvoorbeeld omdat uw kinderen niet meer naar school kunnen, omdat u als eigenaar van een restaurant uw zaak moet sluiten, omdat u als oudere geen bezoek meer krijgt van uw kinderen of kleinkinderen, omdat uw reis is geannuleerd of gewoon omdat u zich ernstig zorgen maakt over de situatie.

Een minder rigoureuze aanpak zal naar verwachting niet het beoogde resultaat hebben, namelijk een effectieve bestrijding van het Coronavirus. Maar het is niet anders. Gezondheid is ons grootste goed. 

Als gemeente doen wij er alles aan om deze crisissituatie op lokaal niveau te bestrijden. Dat doen wij samen met de Rijksoverheid, de GGD, het RIVM, de Veiligheidsregio en talloze andere mensen. Wij proberen ook de gemeentelijke dienstverlening zo veel mogelijk op peil te houden. Op voorhand vraag ik uw begrip als u wat langer moet wachten of niet direct een antwoord krijgt op uw verzoek. 

Het is van groot belang om kalm te blijven en de adviezen van de officiële instanties op te volgen. We moeten ons hoofd niet op hol laten brengen door geruchten maar handelen vanuit feiten en vertrouwen. Laten we in de tussentijd steun geven aan al diegenen die werkzaam zijn in de zorg en die vitale processen in onze samenleving draaiende houden. Alleen samen kunnen we dit probleem aanpakken. 

Deze crisissituatie gaat eens voorbij. In de tussentijd doe ik een beroep op u om te zien naar de zwakkeren in onze samenleving en degenen die onze steun goed kunnen gebruiken. Ik wens ons allen veel sterkte en wijsheid toe. 

Bekijk hier deze gesproken boodschap van burgemeester Roolvink op YouTube.

Hartelijke groet,

Lex Roolvink

Burgemeester Grave

]]> 2020-03-16T16:29:00 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bericht-van-burgemeester-roolvink-samen-dit-probleem-aanpakken
<![CDATA[Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportscholen dicht tot en met maandag 6 april 2020]]>

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Deze maatregelen zijn:

Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant:

Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

]]> 2020-03-15T20:47:31 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/scholen,-kinderdagverblijven,-horeca-en-sportscholen-dicht-tot-en-met-maandag-6-april-2020
<![CDATA[Aanpassingen openbaar busvervoer Noord-Brabant]]> Door het coronavirus komt de continuïteit van het openbaar vervoer in gevaar. Busdiensten kunnen stilvallen. Zo rijdt onder andere de Buurtbuslijn 238 Grave – Boxmeer v.v. voorlopig niet meer. Andere buslijnen in Brabant vallen ook stil of rijden minder vaak.

Plan altijd maximaal 24 uur van te voren uw reis, de meeste wijzigingen worden direct verwerkt in de reisplanners. Raadpleeg ook de websites van de vervoersbedrijven als u een (bus)reis wil maken.

Lees hier meer over het openbaar vervoer in Brabant

]]> 2020-03-14T07:52:25 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanpassingen-openbaar-busvervoer-noord-brabant
<![CDATA[Noodverordening afgelasten evenementen en bijeenkomsten, 13 maart 2020]]> Om het afgelasten van evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen te kunnen handhaven is per direct een regionale noodverordening van kracht gegaan. Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder. Dit is een maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

U kunt hier kunt u de noodverordening inzien (PDF).

]]> 2020-03-13T14:15:30 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-afgelasten-evenementen-en-bijeenkomsten,-13-maart-2020
<![CDATA[Meer parkeerplaatsen Visioterrein]]> In week 11 (tussen 9 en 13 maart) wordt er gewerkt op het Visioterrein, aan de zijde van de St. Elisabethstraat in Grave. De parkeermogelijkheden worden daar uitgebreid. De werkzaamheden duren ongeveer drie dagen.

Werkzaamheden

Eerst wordt de grond ontgraven. Deze grond wordt verwerkt in de omgeving van de parkeerplaats. Daarna wordt een menggranulaat van gebroken puin aangebracht. Zo ontstaan vijftig extra, tijdelijke parkeerplaatsen. Deze komen aan de zuidwestkant van de huidige parkeervoorziening. De bestaande inritten naar de parkeerplaatsen blijven bestaan. Ook de boom die in de strook met aan te leggen parkeerplaatsen staat, blijft.

Overlast

Voor de omgeving is niet veel overlast te verwachten. Als die al ontstaat dan is dat tijdelijk. De werkzaamheden duren naar verwachting maximaal drie dagen en er vinden slechts beperkte granulaattransporten plaats. Het werk wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Willems Winssen B.V. uit Winssen.

Herontwikkeling Visio terrein

Enkele jaren geleden werd het Visioterrein eigendom van de gemeente Grave. Voor de herontwikkeling van dit terrein worden momenteel plannen ontwikkeld. Een gedeelte van het gebied zal in ieder geval een parkeerfunctie krijgen. Dat is nodig om de parkeerdruk in de binnenstad te verlichten. Feitelijk wordt er nu al op het Visioterrein geparkeerd. De gemeente wil die parkeermogelijkheden nu uitbreiden met tijdelijke maatregelen totdat er een meer definitieve herinrichting komt.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met dhr. R. (Rinus) Arts, Werkorganisatie CGM, via 0486-477277.

]]> 2020-03-04T10:44:13 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/meer-parkeerplaatsen-visioterrein
<![CDATA[Zelfbeheer in het groen. Gewoon samen doen]]> U kunt zelf iets doen voor een groenere buurt of wijk. En daar kunt u ook nog een leuk zakcentje mee verdienen voor uw buurtvereniging of club. Help mee met het onderhoud of verbeteren van het openbaar groen en zorg voor een mooiere straat of wijk. Anderen  gingen u al voor. Wilt u zelf een stuk openbaar groen onderhouden, het liefst samen met bijvoorbeeld uw buren of clubgenoten? Op heel veel plekken kan dat. Dat noemen we zelfbeheer in het groen. We vinden het fijn als u op die manier wilt bijdragen aan een mooie en prettige, groene woonomgeving.

Hoe pakt u het aan

Het begint met een goed idee om het groen in uw straat of wijk aantrekkelijker te maken. Of u wilt dit groen zelf beter gaan onderhouden of verbeteren. Het gaat daarbij om eenvoudig onderhoudswerk, zoals zwerfaval verwijderen, onkruid wieden en begieten in perioden van droogte. Vraag uw buren of clubgenoten of ze instemmen met uw idee en overleg of zij mee willen doen.

Daarna belt u de gemeente om ervoor te zorgen dat de aanmelding voldoet aan de spelregels die hiervoor zijn opgesteld. Is dit akkoord dan wordt dit vastgelegd door u en de gemeente. De afspraken gaan ook naar de aannemer die het groen in de omgeving verzorgt en naar de wijk- of dorpsraad. Zo weten zij wie er hiermee aan de slag gaan in de wijk en welk stuk door wie onderhouden wordt.

Vergoeding

Voor het onderhoud dat u verzorgt is een vergoeding beschikbaar. Deze vergoeding komt ten goede aan de straat, de wijk, de club of het dorp waar het groenonderhoud voor gedaan wordt. De vergoeding wordt door de gemeente uitbetaald via de Wijk- en dorpsraden. Gezamenlijk wordt bepaald waar het geld aan besteed kan worden. Dat mag van alles zijn. U kunt bijvoorbeeld een gezellige buurtbarbecue houden, maar u kunt er ook nieuw materiaal van kopen voor uw club.

Informatie

Bent u gemotiveerd en beleeft u plezier aan het werken in het groen? Meld u dan aan. Kijk op zelfbeheer in het groen voor meer informatie.

U kunt ook bellen met de contactpersoon zelfbeheer (Nico Heere, telefoon 0486-477212) of de gebiedstoezichthouder (Mark van Dijk via 0486-477277). Mochten deze niet bereikbaar zijn laat dan een bericht achter bij het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) van de Werkorganisatie CGM. U wordt dan terug gebeld.

]]> 2020-03-04T10:15:18 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/zelfbeheer-in-het-groen-gewoon-samen-doen
<![CDATA[Beheersing eikenprocessierups 2020]]>

Foto: Origineel: Stockfoto Thinkstock fotograaf: steveo73. Bewerkt door: Pets Place

De eikenprocessierups was vorig jaar veelvuldig onderwerp van gesprek. Met brandharen die bij aanraking jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken, zijn de rupsen op zijn zachtst gezegd niet populair. Als gemeente doen wij, met preventieve en actieve bestrijding, ons best om de overlast van de processierups zoveel mogelijk te beperken. Maar we kunnen dit helaas niet alleen. Uw hulp is hard nodig.

Wat kunt u doen

U kunt helpen door vleermuiskasten en koolmeeskasten op te hangen in uw tuin, en door te zorgen voor meer bloeiende planten in uw tuin gedurende het hele jaar. Deze trekken namelijk de natuurlijke vijanden van de rups aan. Het is verder belangrijk dat u in april/mei, wanneer naar verwachting de eitjes van de rups uitkomen, stopt met het voeren van vogels. Dit maakt dat zij zelf actief op zoek gaan naar voedsel en daardoor meer rupsen opeten. Woont u in de bebouwde kom? Dan kunt u zo lang de voorraad strekt kosteloos nestkasten en beplanting bestellen op www.natuurinhetdorp.nl. Natuur in het Dorp is een project dat als doel heeft om in dorpskernen meer natuur en biodiversiteit te creëren. 

Wat doen wij

We gaan preventief spuiten op drukke locaties. Welke locaties dit zijn wordt in maart/april bekend gemaakt op deze website. Daarnaast werken we samen met de Stichting Wageningen Research ‘Beheer Eikenprocessierups’ en dragen we - sinds 2016 - bij aan een grotere diversiteit van bomen. Zo plaatsen we bij inboet geen eiken meer. Aan de Udensedijk stonden voorheen allen eiken, maar nu bijvoorbeeld ook lindes en beuken.

]]> 2020-03-03T15:10:36 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/beheersing-eikenprocessierups-2020
<![CDATA[Gezocht: chauffeurs m/v (vrijwilligers)]]> Gezocht: chauffeurs m/v (vrijwilligers) voor nieuwe buslijn Grave - Wijchen.

Heeft u tijd over en wilt u die prettig en nuttig besteden? Dan is werken als buurtbuschauffeur misschien iets voor u! Tussen busstation Grave en NS-station Wijchen komt een nieuwe buslijn. Onder andere daarvoor zoekt de Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen chauffeurs (vrijwilligers).

Dunbevolkt

Buurtbussen zijn een manier om op onrendabele lijnen toch openbaar vervoer te kunnen aanbieden. Zo kunnen mensen zonder eigen vervoer zich in de vaak dunbevolkte gebieden verplaatsen. Ruim 35 jaar geleden reed de eerste buurtbus tussen Wijchen en Heumen. Inmiddels is het lijnennet uitgebreid en rijden er ruim 100 vrijwilligers op vijf lijnen:

Daar komt nu dus een lijn bij die het busstation van Grave met het station van Wijchen verbindt. Deze nieuwe verbinding start zodra er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.

Vrijwilligers

De chauffeurs (m/v) op de buurtbus zijn dus vrijwilligers. Zo is het mogelijk om deze voorziening in stand te houden en zelfs uit te breiden. De chauffeurs voorzien duidelijk in een maatschappelijke behoefte. Jaarlijks worden er 75.000 reizigers vervoerd. Voor de chauffeurs zelf is het een fijne manier om actief bezig te zijn met gezellige contacten met reizigers en met collega-chauffeurs. Per lijn zijn er drie diensten per dag. In het algemeen rijdt een chauffeur volgens een vast rooster één dienst (van ongeveer vier uur) per week. Sommigen rijden één dienst in de twee weken. Sinds begin 2019 rijdt men in nieuwe (automatisch geschakelde) negen-persoons Mercedes-bussen met brede instapdeur. Elke buurtbuslijn heeft een lijncoördinator, die de chauffeurs bijstaat als daar behoefte aan is.

Belangstelling

Om buurtbuschauffeur te worden is naast enthousiasme een geldig B-rijbewijs nodig én de bereidheid om tenminste een keer per een à twee weken een dienst van ongeveer vier uur in te vullen. Ga voor meer informatie naar www.buurtbus.com. Daar vindt u ook een aanmeldingsformulier. U kunt ook contact opnemen met de secretaris van de vereniging. De contactgegevens staan ook op www.buurtbus.com.

]]> 2020-02-29T11:59:00 https://www.grave.nl/chauffeurs-gezocht
<![CDATA[Voorkom een woninginbraak]]> In de afgelopen maanden hebben er weer een aantal woninginbraken plaatsgevonden in de gemeente. De beste manier om woninginbraak te voorkomen is ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk gelegenheid is om in te breken.

Hieronder vindt u een aantal tips waarmee u uw woning kunt beschermen tegen een inbraak. Onthoud hierbij dat een inbraak in tien minuten gepleegd kan zijn. Een raam dat tien minuten openstaat, biedt een inbreker voldoende gelegenheid om uw huis in en uit te gaan. Het is daarom van belang deze tips ook op te volgen als u maar even afwezig bent.

Zorg ervoor dat uw huis er bewoond uitziet als u weggaat 

Als u langere tijd weggaat (bijvoorbeeld op vakantie), let dan ook hierop

Beveilig uw woning

Bewaar uw sleutels op een veilige plaats

Zorg ervoor dat uw woning zichtbaar is

Ga zorgvuldig om met uw waardevolle bezittingen

Werk mee aan de sociale controle in uw buurt

]]> 2020-02-28T12:09:42 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/voorkom-een-woninginbraak
<![CDATA[Aanvragen structurele subsidie voor 2021]]> Lokale verenigingen, instellingen en organisaties die in aanmerking willen komen voor een structurele subsidie, kunnen tussen 1 maart 2020 en 1 mei 2020 een online aanvraag indienen bij de gemeente Grave.

Structurele subsidie

Er bestaan twee vormen van structurele subsidie: basissubsidie en contractsubsidie. Basissubsidie wordt jaarlijks verstrekt om een vereniging te ondersteunen in haar kernactiviteiten. Contractsubsidie wordt verstrekt aan instellingen en organisaties die voor de gemeente relevante diensten of producten kunnen leveren. De gemeente formuleert wat er moet gebeuren, de instelling of organisatie  bepaalt zelf hoe het moet gebeuren.

Wilt u in aanmerking komen voor structurele subsidie? Vul dan de online aanvraag in via Subsidie aanvragen. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde formulier mét bijlagen op tijd is aangeleverd.

Incidentele subsidie

Het is voor een vereniging ook mogelijk om incidentele subsidie aan te vragen. Dit is een subsidie voor nieuwe activiteiten en/of eenmalige, kortdurende activiteiten met een vernieuwend karakter. Uitgangspunt is dat er een relatie is met de gemeentelijke doelstellingen. Incidentele subsidie aanvragen kan het hele jaar door, tot acht weken voor aanvang van de activiteit, op Subsidie aanvragen.

Informatie                                   

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Grave. Bel 0486-477277 of mail naar info@grave.nl.

]]> 2020-02-28T09:53:33 https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanvragen-structurele-subsidie-voor-2021
<![CDATA[Groot onderhoud vijvers Estersveld]]> De twee vijvers in het Estersveld, aan de Anna van Burenweg, zijn aan groot onderhoud toe. Op 10 februari 2020 starten de werkzaamheden. Het werk is gereed zodra het baggerslib is afgevoerd.

Waarom is dit groot onderhoud nodig?

Baggeren

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor het leven in en om het water. Daarom worden waterpartijen om de tien a twintig jaar uitgebaggerd. Zonder onderhoud zullen sloten, vijvers en andere waterpartijen dichtslibben. Daarmee neemt de waterkwaliteit sterk af. Het slib, ook wel baggerspecie genoemd, moet dus af en toe verwijderd worden. Baggerspecie ontstaat door afbraak van natuurlijke componenten die in het water leven zoals waterplanten maar ook door bladinval en inwaaiend zand. Baggerspecie vormt een belangrijke bron van voedingsstoffen in het water. Maar de voedingsstoffen mogen ook weer niet te talrijk worden want anders kan een waterpartij helemaal dichtgroeien met alg en kroos. En door de natuurlijke afbraakprocessen wordt ook veel zuurstof aan het water onttrokken. In de vijvers in het Estersveld ontstond in 2018, mede door het warme weer, een ware kroos-explosie, met zuurstoftekort en vissterfte tot gevolg. Kortom, baggeren is op gezette tijden nodig en dat is dus ook wat er nu gaat gebeuren..

Maaien oevers

Het werk aan de vijvers bestaat niet alleen uit baggeren. Er zal ook gemaaid worden. Beide vijvers hebben mooie,  natuurvriendelijke oevers. Deze oevers versterken de natuur- en belevingswaarde van het park. De oevers leveren ook een bijdrage aan de waterkwaliteit en ze bieden plaats aan allerlei planten- en diersoorten. Natuurvriendelijke oevers in een parkachtige omgeving vragen een specifiek beheer, dat is aangepast aan de wensen en eisen van de plant- en diersoorten. Te veel maaien is nadelig omdat daarmee te veel schuilplaatsen voor dieren verdwijnen. Daarom wordt jaarlijks ongeveer 50% gemaaid en blijft 50% staan voor het volgende jaar.

Rietkragen uitkrabben

Rietoevers kunnen na verloop van tijd verlanden. Verlanding ontstaat door ophoping van bladmateriaal en slib. De waterdiepte neemt af en moerasplanten worden verdrongen door landplanten. Ook wilgen en elzen kunnen er gaan opschieten en zo maakt het water uiteindelijk plaats voor land. Tijdens het onderhoud zal daarom, daar waar sprake is van een dichte rietkraag,  plaatselijk de oever worden uitgekrabt. Dat betekent dat de bovenste laag organisch materiaal van de

oever wordt afgeschraapt, tot aan de vaste bodem. Van een dichte rietkraag is sprake als de bedekking meer dan 80% bedraagt.

Verwijderen boomopslag

Wilgen en elzen gedijen goed in een natuurvriendelijke oever, zeker wanneer deze oever gaat verlanden. Deze begroeiing verdringt de moerasvegetatie, groeit door en ontneemt uiteindelijk het zicht op de vijver. Dat is niet gewenst binnen een parklandschap. Plaatselijk is begroeiing langs de oever echter wel gewenst. Het draagt bij aan een fraai beeld van  doorkijkjes en  gesloten oevers welke elkaar afwisselen . Begroeiing biedt daarnaast een geschikte schuilplaats voor diverse vogels.

Zo is zelfs een jagende ijsvogel gespot langs de waterkant!

Door een deel van de begroeiing te bewaren blijft het gevarieerde beeld behouden. Tijdens het onderhoud zal daarom ca. 50% van de oeverbegroeiing worden verwijderd.

Overlast

Al deze werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken in de vorm van geluid en verkeer van vrachtwagens. De bagger e.d. wordt afgevoerd via de Essinklaan, Stoofweg en de N324.

Ook de toegankelijkheid in het park zal tijdens de werkzaamheden enigszins beperkt zijn. Dit omdat er met machines wordt gewerkt en de veiligheid gewaarborgd moet zijn.

Bijlage

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Rinus Arts, telefoon 0486–477277 of rinus.arts@cgm.nl.

]]> 2020-02-03T14:29:11 https://www.grave.nl/vijversestersveld
<![CDATA[2020]]> 2020-02-03T12:53:08 https://www.grave.nl/oud-nieuws/2020 <![CDATA[Gladheidbestrijding]]> In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Wat kunt u zelf doen

U helpt de strooiploegen als u de stoep voor uw woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen u dankbaar zijn.

Strooiroutes

Wilt u zien hoe de strooiroutes lopen? Op de plattegrond kunt u in het zoekvenster (linksboven) zoeken op adres. De blauwe lijnen op de kaart zijn de strooiroutes. De plattegrond kunt u het beste openen in Firefox, Google Chrome of Safari. Internet Explorer geeft problemen met het openen van het document.

]]> 2019-10-29T09:26:00 https://www.grave.nl/gladheidbestrijding
<![CDATA[2019]]> 2019-02-19T10:54:06 https://www.grave.nl/oud-nieuws/2019 <![CDATA[Aanmelden nieuwsbrief]]> Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Economisch nieuws Grave.

]]> 2017-10-13T11:58:19 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/aanmelden-nieuwsbrief
<![CDATA[Call ACCTTiVAte open voor MKB-ers met crossover innovaties]]> MKB-ers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, kunnen tot 5 september van dit jaar voorstellen indienen voor ‘crossover innovatieprojecten’. Dit zijn projecten gericht op technologie-transfer tussen de sectoren agrifood, health, ICT en/of aerospace. Kijk hier voor meer informatie over Call ACCTTiVAte.

]]> 2017-06-19T09:10:38 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/call-accttivate-open-voor-mkb-ers-met-crossover-innovaties
<![CDATA[Aandacht voor boerenbedrijf in 'Over de vloer bij de Boer']]> Onder aanvoering van FoodInspiration is op 12 juni 2017 'Over de vloer bij de Boer' van start gegaan. Deze nieuwe campagne zet de spotlights op de agrarische sector. Boerenbedrijven maken op hun beurt kans op een complete make-over van hun winkel via de actie Pimp My Farmshop. Winkels kunnen tot 1 augustus 2017 worden aangemeld. Kijk hier voor meer informatie over 'Over de vloer bij de Boer'.

]]> 2017-06-19T09:05:39 https://www.grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/aandacht-voor-boerenbedrijf-in-over-de-vloer-bij-de-boer
<![CDATA[Werkzaamheden Hoogeweg – Generaal de Bonsweg]]> De gemeente Grave heeft aannemingsbedrijf D. van der Steen B.V. uit Utrecht opdracht verleend voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden op de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg in Grave. Het betreft het gedeelte vanaf de gemeentegrens met Mill en Sint Hubert nabij de Campagnelaan tot aan de Steegschenhofscheweg.

Wat gaat er precies gebeuren

De werkzaamheden bestaan uit het frezen van de oude deklaag en het repareren van slechte stukken in de onderlaag. Vervolgens wordt er over de gehele lengte een stalen wapening op het wegdek aangebracht, waarna er twee lagen asfalt aangebracht worden. Daarnaast worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de goten en straatkolken, worden inritten opnieuw gestraat en worden de wegmarkeringen aangebracht. Tenslotte worden de bermen aangevuld en afgewerkt.

Verkeerskundige aanpassingen

De Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg worden gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden duurzaam veilig ingericht. Kruispuntplateaus worden aangelegd om het verkeer af te remmen, te weten op de kruisingen Hoogeweg - Boltsbroekweg, Hoogeweg – Schrijfakkerweg en Hoogeweg - Campagnelaan. De kruisingen en de weg worden voorzien van de juiste wegmarkering.

Planning

De wegwerkzaamheden starten op zaterdag 1 juli 2017 om circa 7.00 uur en zijn gereed op maandag 10 juli 2017 om circa 06.00 uur. De aannemer werkt daarbij dag en nacht door om de benodigde afsluiting zo kort mogelijk te houden. Hierdoor is de benodigde afsluiting circa twee weken korter ten opzichte van een reguliere uitvoeringswijze waarbij er alleen tijdens werkdagen en daguren gewerkt wordt.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden worden de Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er is voor deze werkzaamheden een omleidingsroute noodzakelijk. Het doorgaand verkeer tussen Mill en Grave wordt omgeleid via de N264, N277 en N324. Ook het lokale verkeer van en naar Escharen wordt omgeleid via de N324 en de Stoofweg. Ten behoeve van de bereikbaarheid van onder andere de Brouwketel, sportvelden, campings etcetera is een lokale omleidingsroute ingesteld over de Steegschenhofscheweg en de Kranenhofscheweg. Daarvoor wordt tijdelijk de Kranenhofscheweg opgesteld voor autoverkeer en worden de hekwerken halverwege tijdelijk verwijderd. De kruising Kranenhofscheweg - Beerschemaasweg blijft gedurende de werkzaamheden open voor het verkeer.

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de vrijliggende fietspaden langs de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg.

Hier kunt u een kaartje met de omleidingsroutes (PDF) bekijken.

Bus Arriva

Tijdens de werkzaamheden zal de bus van Arriva lijn 92 tussen Grave-Gennep op woensdag 5 juli en donderdag 6 juli niet rijden. De rest van de tijd zal de bus zijn normale dienstregeling kunnen volgen. Om de actuele situatie bij te kunnen houden kunt u meer informatie vinden op www.arriva.nl 

Vragen

Aanwonenden en belanghebbenden worden nog nader geïnformeerd middels een brief met betrekking tot de afsluiting, bereikbaarheid en contactgegevens van de aannemer. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen? Neem u gerust contact op met de heer T. Bronsema of de heer T. Grisel van de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 0486-477277 of via wegen@cgm.nl.

]]> 2017-06-16T10:36:48 https://www.grave.nl/werkzaamheden-hoogeweg-generaal-de-bonsweg