Beleid en regelgeving

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente.

Structuurvisie

In de Structuurvisie wordt op hoofdlijnen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de komende periode weergegeven.

Verordeningen

De verordeningen van de gemeente Grave zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden.