College van burgemeester en wethouders

Samenstelling College

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Openbare besluitenlijsten

Hier vindt u de openbare besluitenlijsten waarin u kunt lezen over welke onderwerpen het college van burgemeester en wethouders welk besluit genomen heeft.