Gemeenteraad

Gemeenteraad

Wie zitten er in de gemeenteraad?

Raadsinformatie

U vindt hier de vergaderkalender, de vergaderstukken en overige raadsinformatie zoals raadsinformatiebrieven en vragen vanuit raads- en commissievergaderingen.

Raadsvergaderingen beluisteren

De raads- en commissievergaderingen worden live uitgezonden. U kunt ook de eerder opgenomen vergaderingen terug luisteren.

Werkwijze

Informatie over de taken van de gemeenteraad.

Meedoen

De raad is er voor u! Daarom wil de raad u graag betrekken bij het besluitvormingsproces.

Commissieleden

Wie zitten er in de commissies?

De griffie

De griffier ondersteunt de raad en zorgt dat u in contact komt met de gemeenteraad.

Samenwerking Land van Cuijk / Rekenkamercommissie

Het Land van Cuijk bestaat uit de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Zij werken intensief samen.

Bestuursprogramma 2018-2022

Hier kunt u het volledige bestuursprogramma 2018-2022 (PDF) bekijken.

Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Grave heeft inspraakorganen die de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden adviseren over zaken in het Sociale Domein, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.