Werkzaamheden binnenstad Grave

Van april 2020 tot in ieder geval medio 2021 vinden er werkzaamheden plaats in de binnenstad van Grave. Water- en gasleidingen worden vervangen en er wordt glasvezel aangelegd. Daarnaast worden er maatregelen genomen in de Trompetterstraat, de Poternen en de Bagijnenstraat om wateroverlast bij extreme neerslag te voorkomen.

Naast dit alles worden er (riolerings)werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding van de bouwprojecten IamGrave en Wonen aan de Vesting.

Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van verschillende partijen en er zijn verschillende aannemers aan het werk. Op deze webpagina vindt u achtergrondinformatie en een actuele planning.

Werkzaamheden water- en gasleiding

Het water- en gasleidingnet in het centrum van Grave is grotendeels in de jaren vijftig aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Aannemer Heijmans/BGM Infra voert in opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer het werk uit. De werkzaamheden starten in april 2020. Er wordt ongeveer 5100 meter aan water- en gasleidingen vervangen. Op diverse locaties worden ook aansluitingen van water en gas bij mensen thuis vervangen. De werkzaamheden nemen in totaal 40 weken in beslag.

Wilt u op de hoogte blijven

Kijk voor actuele informatie op de website van Enexis, Brabant Water of Heijmans/BGM Infra. Bekijk hier in welke straten werkzaamheden aan het water plaatsvinden. Bekijk hier een kaartje voor werk aan het gasleidingnet. De kaartjes geven een beeld van waar de leidingen vervangen worden. In de praktijk kan het echter voorkomen dat ondergrondse omstandigheden het nodig maken van het tracé af te wijken.

Aanleg glasvezel

Tegelijk met de nieuwe water- en gasleidingen wordt een nieuw glasvezelnetwerk aangebracht. Kijk voor meer informatie over de aanleg op www.e-fiber.nl.

Sint Elisabethstraat

De Sint Elisabeth is een drukke, provinciale weg. De weg is vooral in gebruik bij doorgaand verkeer. De werkzaamheden aan water- en gasleidingen en de aanleg van glasvezel vraagt dan ook extra aandacht. Er worden extra verkeersmaatregelen genomen. Bekijk hier een kaartje van de werkzaamheden aan de Sint Elisabethstraat en de tijdelijke verkeersmaatregelen.

  • De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd tijdens de schoolvakantie (periode week 29 tot en met 34)
  • Gedurende de werkzaamheden wordt de weghelft voor verkeer komend van Cuijk richting de verkeerslichten bij de Mariakapel, afgesloten. Dit verkeer wordt omgeleid via de Estersveldlaan, de Paringetweg en de Stoofweg.
  • Het verkeer komend van de verkeerslichten richting Cuijk kan wel doorgaan over de N321
  • Er wordt gebruik gemaakt van verkeersregelaars: twee bij de werkzaamheden en een bij de kruising Brugstraat/N321 waar blinden en slechtzienden zullen oversteken.
  • Fietsers worden omgeleid door de binnenstad, afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden.
  • De omleidingsroute blijft gedurende de werkzaamheden dag en nacht gehandhaafd, verkeersregelaars worden alleen tijdens werkuren ingezet.

Herinrichting Maasstraat

Op verzoek van ondernemers in de Maasstraat wordt een deel van de Maasstraat anders ingericht. Dit moet onder andere een betere situering en uitbreiding van terrassen mogelijk maken. De herinrichting is uitgewerkt in twee werktekeningen. Bekijk hieronder de tekeningen.

Het gedeelte van de Maasstraat dat heringericht wordt, ligt tussen de Visscherstraat en de Maaskade. De herinrichting houdt in dat het straatwerk opnieuw wordt gelegd en de trottoirs aan beide zijden van de straat worden uitgebreid. De rijbaan en de trottoirs worden nu gescheiden door natuurstenen banden. Dat blijft zo maar deze banden - en de kolken - worden nu tegen de baan van de kinderkoppen geplaatst. Daarbij wordt dezelfde hoogte aangehouden zodat er geen hoogteverschil meer is tussen trottoir en rijbaan. Voor deze herinrichting wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande materialen.

Inspraakavond

Voor direct aanwonenden en belanghebbenden wordt een inspraakavond georganiseerd. Zij ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Maar iedereen mag vragen stellen of opmerkingen maken over de herinrichtingsplannen. Reacties kunt u indienen via wegen@cgm.nl. Neem in de onderwerpregel op “Herinrichting Maasstraat”.

Planning

Volgens de voorlopige planning start Aannemer BGM/Van Venrooij op 24 augustus 2020 met het vervangen van de gas- en waterleiding in de Maasstraat. Als dit werk gedaan is, legt dezelfde aannemer het straatwerk en de kolken op de nieuwe plaats terug. Daardoor wordt er mogelijk twee tot drie weken langer aan de straat gewerkt.

Voorbereidende werkzaamheden IamGrave en Wonen aan de Vesting

Start werkzaamheden

In april 2020 wordt er gestart met de bouwwerkzaamheden voor het project Wonen aan de Vesting. Tijdens deze bouwwerkzaamheden worden er drie rioolaansluitingen op de Handelstraat gemaakt. Hiervoor wordt de Handelstraat gedeeltelijk afgesloten.

Herinrichting

Na afronding van de bouwwerkzaamheden wordt in 2021 de Handelstraat opnieuw ingericht. Voorafgaand aan deze inrichting worden de direct belanghebbende geïnformeerd en is er ruimte voor inspraak. De exacte uitvoeringsperiode van de herinrichting van de Handelstraat is afhankelijk van de voortgang van de bouwwerkzaamheden.

Reconstructie Trompetterstraat, Poternen en Bagijnenstraat

De gemeente Grave gaat de Trompetterstraat, de Poternen en de Bagijnenstraat reconstrueren. De aanleiding is de aanleg van een regenwaterriool om de wateroverlast bij extreme neerslag in de binnenstad van Grave te voorkomen. Om het regenwaterriool aan te brengen wordt de weg opengebroken. Dat is een mooie aanleiding voor een bovengrondse herinrichting. Kijk hier voor informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Wat gaat er gebeuren

Naast de aanleg van het regenwaterriool krijgt de toegang naar de Trompetterstraat vanaf de N324 een meer groene uitstraling. De weg, parkeerplaatsen en de voetpaden worden vernieuwd. Er komt meer ruimte voor voetgangers. De automobilist wordt als het ware gast in de openbare ruimte. Vanaf de Ravelijn wordt het profiel uit het centrum al opgepakt. Daarmee wordt het stadse karakter teruggebracht. Ook wordt vanaf de Ravelijn alles bijna op gelijke hoogte gebracht zodat voetgangers zich makkelijk binnen dit gebied kunnen bewegen. Er worden meer natuurlijke materialen toegepast die beter aansluiten bij de overige bestrating in het centrum. Er is aandacht voor meer groen zonder dat het ten koste gaat aan parkeergelegenheid in het centrum.

Planning

De werkzaamheden beginnen in september 2020 en duren naar verwachting tot medio 2021. Bekijk hier een ontwerptekening van de herinrichting (PDF). Ondernemers en omwonenden worden door de aannemer gedetailleerd en persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden. Belangstellenden kunnen hier een tekening downloaden waarop te zien is hoe het werk in fases (PDF) wordt uitgevoerd.

Vragen en klachten

Vragen over werkzaamheden Water en gas

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de water en gasleiding? Neemt dan contact op met de omgevingsmanager Edward Habraken van aannemer Heijmans/BGM Infra. Te bereiken tijdens kantoortijden via telefoon 0485-316147. Of mail naar e.habraken@bgminfra.nl met als onderwerp: “Grave sanering Klinkerstraat e.o.”.

Inloopmogelijkheid

Tijdens de werkzaamheden bestaat bovendien vanaf woensdag 1 april 2020 iedere woensdag tussen 08:00 uur en 09:00 uur een inloopmogelijkheid in de directiekeet. Deze keet staat bij het depot bij de kruising Koniginnedijk/Industriestraat. U kunt daar terecht voor algemene informatie en de actuele planning.

Algemene vragen gas en water

Voor algemene vragen over gas en water, of voor opmerkingen en suggesties neemt u contact op met:

Vragen over reconstructie

Heeft u vragen over de reconstructie van de Trompetterstraat, Poternen en Bagijnenstraat neem dan contact op met de heer S. de Laat, afdeling Openbare Werken, werkorganisatie CGM, telefoon 0486-477277 of via stan.delaat@cgm.nl.

Vragen herinrichting Maasstraat

Heeft u vragen of opmerkingen over de herinrichting van de Maasstraat neem dan contact op met Monique Schaap, bedrijfscontactfunctionaris, via 0485-396743 of mail uw reactie naar wegen@cgm.nl. Neem in de onderwerpregel op “Herinrichting Maasstraat”.

Overige algemene vragen

Heeft u vragen of klachten van algemene aard, neem dan contact op met de gemeente Grave, telefoon 0486-477277.