Wijkplannen

Elk jaar worden activiteiten gepland die in de openbare ruimte worden aangepakt. Het gaat om zaken die ook voor u interessant kunnen zijn, omdat ze betrekking hebben op uw wijk of dorp. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er zoal dit jaar te doen staat. Ook willen wij u laten zien welke zaken er inmiddels zijn uitgevoerd. Hiervoor het we een overzicht opgesteld. Het overzicht is niet allesomvattend. Het heeft vooral betrekking op zaken op het gebied van infrastructuur en grondzaken. Mocht blijken dat dit voor u bruikbare informatie is, dan kan dit aanleiding zijn om het overzicht uit te breiden.

Wijk- en dorpsraad

De wijk- en dorpsraden worden geattendeerd op het bestaan van het overzicht. Dit biedt de mogelijkheid om eventuele eigen plannen hierop af te stemmen. Het kan natuurlijk ook zijn dat u zelf interesse heeft om een rol te spelen bij de veranderende omgeving waar aan wordt gewerkt. In dat geval adviseren wij u om hierover om eerste instantie contact op te nemen met uw wijk- of dorpsraad en met hen te bespreken wat uw ideeën zijn.

Wijkplannen Grave 2021

Download hier de wijkplannen van Grave (PDF. 18kB)