Zelfbeheer in het groen

De gemeente Grave zet met ‘zelfbeheer in het groen’ in op het betrekken van burgers bij het groenbeheer in de eigen straat of wijk.

Hoe werkt dit

In overleg met de wijk- of dorpsraad – maar het kan bijvoorbeeld ook een buurt- of sportvereniging zijn – gaan bewoners het groen in de eigen leefomgeving onderhouden. Dat wil zeggen, ze ruimen het zwerfafval op, verwijderen het onkruid, begieten bij langdurige droogte de heesters en verrichten ander, eenvoudig groenonderhoud. Voor dit werk ontvangt de wijk- of dorpsdraad 70% van de kosten die de gemeente er zelf aan zou hebben. De vergoeding dient weer ten goede te komen aan de buurt. Bijvoorbeeld door het geld te gebruiken voor een gezamenlijke activiteit zoals een buurtbarbecue of voor de verbetering van de openbare ruimte zoals de aanschaf van een bankje, een speeltoestel, etcetera. Bij een (sport)vereniging kan de vergoeding ingezet worden om de contributie te verlagen of om extra spelmaterialen aan te schaffen.

Zelfbeheer in het groen slaat twee vliegen in één klap. Door samen het groen te onderhouden en door de vergoeding ten goede te laten komen aan een gemeenschappelijk doel, wordt geïnvesteerd in de sociale cohesie van een gemeenschap.

Informatie

Bel met de contactpersoon zelfbeheer van de gemeente Grave, de heer N. Heere (0486-477277). Of laat een bericht achter bij het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) van de gemeente.

Bijlagen